You are on page 1of 2

10/11/2015

Modul Individu ­ SPL KPM

SENARAI DAFTAR LDP OLEH PENGANJUR LDP ­ TAHUN 2015

Bil

Tarikh Mula/
Tarikh Tamat

Nama LDP

Status
Tugas

Anjuran/
Kod
Penganjur

Tempat LDP

Tempoh
(Jam)

1

13­1­2015/
13­1­2015 

TAKLIMAT HAL EHWAL MURID 

Peserta

SEKOLAH /
AEA2054

MAKMAL BAHASA SMK TASEK DAMAI

1

2

10­2­2015/
10­2­2015 

PELAN PEMBANGUNAN
PROFESIONALISME BERTERUSAN
(PPPB) 

Peserta

SEKOLAH /
AEA2054

MAKMAL BAHASA SMK TASEK DAMAI

1

3

14­2­2015/
14­2­2015 

"PROFESSIONAL LEARNING
COMMUNITY", PDP ABAD 21 DAN
KBAT 

Peserta

SEKOLAH /
AEA2054

MAKMAL BAHASA SMK TASEK DAMAI

6

4

24­2­2015/
26­2­2015 

BENGKEL KERJA AMALI SAINS BAGI
MATA PELAJARAN FIZIK, KIMIA DAN
BIOLOGI NEGERI PERAK TAHUN
2015. (DAERAH KINTA UTARA &
KINTA SELATAN ­BIOLOGI) 

Peserta

5

28­2­2015/
28­2­2015 

CERAMAH KEIBUBAPAAN 

Peserta

SEKOLAH /
AEA2054

DATARAN PEMIMPIN SMK TASEK
DAMAI

2

6

3­3­2015/
3­3­2015 

TAKLIMAT PENGURUSAN SEKOLAH 

Peserta

SEKOLAH /
AEA2054

MAKMAL BAHASA SMK TASEK DAMAI

1

7

26­3­2015/
26­3­2015 

TAKLIMAT PENGURUSAN SEKOLAH
DAN SUKAN 

Peserta

SEKOLAH /
AEA2054

MAKMAL BAHASA SMK TASEK DAMAI

1

8

25­4­2015/
25­4­2015 

KERJA SEBAGAI IBADAH,
MENANGANI STRESS SERTA
PERUBATAN DAN MAKANAN YANG
SIHAT 

Peserta

SEKOLAH /
AEA2054

MAKMAL BAHASA SMK TASEK DAMAI

6

9

28­4­2015/
28­4­2015 

KURSUS FROG VLE KUMPULAN 2 

Peserta

SEKOLAH /
AEA2054

MAKMAL KOMPUTER SMK TASEK
DAMAI

1

10

30­4­2015/
30­4­2015 

EARLY WARNING SYSTEM KUMPULAN

Peserta

SEKOLAH /
AEA2054

BILIK GERAKAN SMK TASEK DAMAI

3

11

23­5­2015/
23­5­2015 

PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI
PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

Peserta

SEKOLAH /
AEA2054

MAKMAL BAHASA SMK TASEK DAMAI

6

JPN /
SMK ULU KINTA, IPOH
SAINSSPA_08

https://splkpm.moe.gov.my/i_splg/utama.cfm?sector=individu&page=spelg_list_DKI_kursus&pd=1&IDP=760402085126&tahun=2015

Status
Pelaksanaan
Kursus

Intrumen
Penilaian
PK06­3

PK06­
4

24

1/2

gov. Anda diminta menjawab Intrumen Penilaian secara Online Instrumen penilaian telah dijawab SENARAI DAFTAR LDP (KKL) DAN AKTIVITI PPB ­ TAHUN 2015 Bil Tarikh Mula/ Tarikh Tamat Kategori PPB Status Tugas Nama LDP https://splkpm.moe.10/11/2015 Modul Individu ­ SPL KPM 12 25­5­2015/ 25­5­2015  IN HOUSE TRAINING (PENANDAAN KERTAS SAINS SPM (1511/2)  Peserta SEKOLAH / AEA2054 PUSAT SUMBER SMK TASEK DAMAI 2 13 22­6­2015/ 22­6­2015  TAKLIMAT BERTEMU WARIS  Peserta SEKOLAH / AEA2054 MAKMAL BAHASA SMK TASEK DAMAI 1 14 7­7­2015/ 7­7­2015  TAKLIMAT PENGURUSAN SEKOLAH  Peserta SEKOLAH / AEA2054 MAKMAL BAHASA SMK TASEK DAMAI 1 15 28­7­2015/ 28­7­2015  TAKLIMAT PENGURUSAN SEKOLAH DAN KOKURIKULUM  Peserta SEKOLAH / AEA2054 MAKMAL BAHASA SMK TASEK DAMAI 1 16 15­9­2015/ 15­9­2015  FROG VLE FASA 2 KUMPULAN SAINS  Peserta SEKOLAH / AEA2054 MAKMAL KOMPUTER SMK TASEK DAMAI 1     Terdapat Intrumen Penilaian PK06­3/PK06­4 yang perlu dijawab.my/i_splg/utama.cfm?sector=individu&page=spelg_list_DKI_kursus&pd=1&IDP=760402085126&tahun=2015 Tempat LDP Anjuran @ Tempoh Status Kemaskini Aktiviti (Jam) Semak PPB 2/2 .