You are on page 1of 1

Sprzedawca

:
PayTel S.A.
ul. Jutrzenki 118
02-230 Warszawa
527-26-06-618

FAKTURA VAT NUMER:__S14/048447

Nabywca:
M0244_____NIP:__7750011566
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
MAJCHER W. Majchrzak
PASIEKA 2
99-320 ŻYCHLIN

Strona:
Data wystawienia:
Miesiąc sprzedaży:
Data płatności:

Strona:___1
_01/12/2014
_11/2014
_08/12/2014

Adres odbioru:
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
MAJCHER W. Majchrzak
PASIEKA 2
99-320 ŻYCHLIN

Dotyczy sprzedaży za okres:_2014-11-24 2014-11-30
Lp. Pozycja
PKWiU

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość VAT

1 Telekarty PLUS 10

-

4

7,72

30,88

23%

7,10

2 Telekarty PLUS 30

-

3

23,17

69,51

23%

15,99

3 Telekarty PLUS 50

-

4

38,62

154,48

23%

35,53

4 TAK TAK 25

-

1

19,31

19,31

23%

4,44

5 PLAY 5

-

1

3,87

3,87

23%

0,89

6 PLAY 10

-

1

7,72

7,72

23%

1,78

7 Telekarty PLUS 40

-

2

30,89

61,78

23%

14,21

8 TAK TAK 10

-

1

7,72

7,72

23%

1,78

9 Telekarty PLUS 100

-

1

77,24

77,24

23%

17,77

Stawka VAT
Wartość razem:
Razem do zapłaty:

Wartość Netto

23%

432,52

Wartość VAT

Wartość Brutto

99,48

532,00

532,00
Słownie brutto:_pięćset trzydzieści dwa PLN zero GR

 
PŁATNOŚĆ: RAIFFEISEN 26 1750 0009 0000 0000 0324 1173
TYTUŁEM: S14048447 M0244

_____
X

Wystawił(a):  Monika Tubek