You are on page 1of 33

SK ENGKABANG, ROBAN

PENDAFTARAN MURID
SESI 2016
4
UJIAN AWAL TAHUN AR1
MAKLUMAT MURID

KELAS:
PEPERIKSAAN:
BIL. DLM SEKOLAH
BIL.
1 YBB2205/
2 YBB2205/
3 YBB2205/
4 YBB2205/
5 YBB2205/
6 YBB2205/
7 YBB2205/
8 YBB2205/
9 YBB2205/
10 YBB2205/
11 XBA2225/
12 XBA2225/
13 XBA2225/
14 XBA2225/
15 XBA2225/
16 XBA2225/
17 XBA2225/
18 XBA2225/
19 XBA2225/
20 XBA2225/
21 XBA2225/
22 XBA2225/
23 XBA2225/
24 XBA2225/
25 XBA2225/
26 XBA2225/
27 XBA2225/
28 XBA2225/
29 XBA2225/
30 XBA2225/
31 XBA2225/
32 XBA2225/
33 XBA2225/
34 XBA2225/
35 XBA2225/
36 XBA2225/
37 XBA2225/
38 XBA2225/
39 XBA2225/
40 XBA2225/
41 XBA2225/
42 XBA2225/
43 XBA2225/
44 XBA2225/
45 XBA2225/
46 XBA2225/
47 XBA2225/
48 XBA2225/
49 XBA2225/

NAMA PENUH MURID(HURUF BESAR)
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049

ABBYLIA SANNY AK JOHN
ANDREWSON KINGGIE AK LEBONG
ELOISE LENYA AK BRAYAN
FARANINA AK RAMLEE
FEDERICK KEDI AK HERROSON UGAI
GIBSON GIBI BRAYUN AK SETIMBA
HENRY BELL GARA AK JUDY
IERA SOFIA IRNIDA AK JACKSON JILAP

LUVYA DUYA AK LAJA
MIT LAMAN AK ADAM
NAPOLLEN HILL THADIUS AK BERINAU

50 XBA2225/

0050

SK ENGKABANG, ROBAN
TABLE OF TEST SPECIFICATION (JSU)
SESI 2016
SCIENCE
4
UJIAN AWAL TAHUN AR1

Level

S

M

H

S

M

S

M

H

S

M

H

S

M

H

S

M

S

M

H

S

M

H

S

M

H

S

M

H

6
4

5

6
4
5
6
4
5
6
4
5
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOTE:

YEAR 5

0
0

YEAR 6

0

TABURAN MENGIKUT TAHUN:

YEAR 4

TABURAN MENGIKUT ARAS KESUKARAN:

0
0
0

5:3:2

TOPIC 1
TOPIC 2

0
0

10,12,8

TOPIC 3

0

0

0

JUMLAH ITEM

APLIKASI

EXTRAPOLATION

INTERPRETATION

TERJEMAH

H

5

0

TOTAL

H

INTELECT

4

Year

KEPERLUAN ASAS
PROSES HIDUP
MELINDUNGI DIRI
MIKROORGANISMA
KEMANDIRIAN SPESIES
RANTAI & SIRATAN MAKANAN
INTERAKSI HIDUPAN
PENGUKURAN
TENAGA
ELEKTRIK
CAHAYA
HABA
DAYA
PERGERAKAN
KEADAAN BAHAN
KEADAAN JIRIM
ASID DAN ALKALI
PENGAWETAN MAKANAN
PENGURUSAN BHN BUANGAN
BUMI DAN ALAM SEMESTA
BURUJ
BUMI, BULAN DAN MATAHARI
GERHANA
TEKNOLOGI
KEKUATAN & STABILITI
MESIN

PRINSIP

DEFINISI

FAKTA

UNIT

KEFAHAMAN

KAEDAH

PENGETAHUAN
PENGELASAN

CONSTRUCT

URUTAN

SUBJECT:
YEAR:
EXAMINATION

0

0

0

0

0
0
0

TOPIC 4
TOPIC 5

0

0
0

S

M

H

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0

0 0 0 0 0 0 TOTAL / TOPIC .

TABLE OF TEST SPECIFICATION (JSU) SESI 2016 SUBJECT: YEAR: EXAMINATION SCIENCE 4 UJIAN AWAL TAHUN AR1 BAHAGIAN B UNIT Making Inferences Kod Kriteria K1 Level KEPERLUAN ASAS PROSES HIDUP MELINDUNGI DIRI MIKROORGANISMA KEMANDIRIAN SPESIES RANTAI & SIRATAN MAKANAN INTERAKSI HIDUPAN PENGUKURAN TENAGA ELEKTRIK CAHAYA HABA DAYA PERGERAKAN KEADAAN BAHAN KEADAAN JIRIM ASID DAN ALKALI PENGAWETAN MAKANAN PENGURUSAN BHN BUANGAN BUMI DAN ALAM SEMESTA BURUJ BUMI. BULAN DAN MATAHARI GERHANA MESIN K3 K4 K5 Interpreting Data K6 K7 K8 Controlling Variables K9 K10 S M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H S K11 K12 Making hypotheses K13 K14 M H S M H S M H S M H S M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Year 5 6 4 Year 5 6 4 Year 5 6 4 Year Year 5 6 MARKAH H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 TEKNOLOGI KEKUATAN & STABILITI K2 Predicting TOTAL ASPEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOPIC 4 0 YEAR 4 0 TOPIC 1 0 TOPIC 5 0 YEAR 5 0 TOPIC 2 0 0 YEAR 6 0 TOPIC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

menyatakan hubungan antara pembolehubah membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang dikumpul menyatakan pembolehubah yang digunakan dalam penyiasatan menyatakan pembolehubah dimanipulasi(W2C) menyatakan pembolehubah bergerak balas(W2M / W2O) menyatakan pembolehubah yang di malarkan mencadangakan penerangan tentang hubungan antara pembolehubah .TOTAL / TOPIC 0 0 0 0 0 0 KOD KRITERIA K1 K2 K3 menyatakan satu penerangan yang munasabah tentang pemerhatian menyatakan penerangan lain yang munasabah tentang pemerhatian menyatakan pemerhatian tambahan untuk menguji kejituan inferens K4 menyatakan apa yang akan berlaku dengan mengekstrapolasi data K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 menyatakan apa yang akan berlaku berdasarkan data diberi atau maklumat/pengalaman lalu membuat pernyataan tentang maksud data atau maklumat yang dikumpul( aim) menyatakan pola atau corak daripada maklumat yang dikumpul.

No B 1b ANSWER 1a Level 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C A B B C Construct Level MARKS Kod Konstruk / Topik Sction A F: fact T: translation Section B K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 D: definition C: classification I: interpretation S: secquence M: method P: principle E: extrapolation A: application menyatakan satu penerangan yang munasabah tentang pemerhatian menyatakan penerangan lain yang munasabah tentang pemerhatian menyatakan pemerhatian tambahan untuk menguji kejituan inferens menyatakan apa yang akan berlaku dengan mengekstrapolasi data menyatakan apa yang akan berlaku berdasarkan data diberi atau maklumat/pengalaman lalu membuat pernyataan tentang maksud data atau maklumat yang dikumpul( aim) menyatakan pola atau corak daripada maklumat yang dikumpul.TABLE OF TEST SPECIFICATION (JSU) RUMUSAN JSU SESI 2016 SUBJECT: YEAR: EXAMINATION: SAINS 4 UJIAN AWAL TAHUN AR1 Item No. menyatakan hubungan antara pembolehubah membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang dikumpul menyatakan pembolehubah yang digunakan dalam penyiasatan menyatakan pembolehubah dimanipulasi(W2C) menyatakan pembolehubah bergerak balas(W2M / W2O) menyatakan pembolehubah yang di malarkan mencadangakan penerangan tentang hubungan antara pembolehubah C C B D B D C D C C B C C D D . Sec A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Construct A C D C A B A C D D C C B D B C D C 1d 2a 2b 2ci 2cii 3a 3bi 3bii 3c 4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 5d Sec B C 1c Qus.

ROBAN ITEMS ANALYSIS SESI 2016 UJIAN AWAL TAHUN AR1 SAINS 4 EXAMINATION SUBJECT CLASS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SCORE PAPER 1 1 No.1 91 27 36 55 9.SK ENGKABANG.1 45 64 91 55 73 45 45 45 73 82 L M M M M H H H M M H M M M M SL H L L M SL M M H M M M M M M H Tahap Penguasaan Calon KOD TAHAP PENGUASAAN CALON: H M M M M SL H M L SL: SANGAT LEMAH L: LEMAH 0 SL 20 L 40 M 80 H M: SEDERHANA H: TINGGI . Tak Jawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Tak Jawab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bil. Jawab Betul 10 8 6 6 8 2 9 6 4 4 6 6 8 5 9 9 10 5 7 11 5 7 6 8 1 10 3 4 6 1 5 7 10 6 8 5 5 5 8 9 % Jawab Betul 91 73 55 55 73 18 82 55 36 36 55 55 73 45 82 82 91 45 64 100 45 64 55 73 9. Soalan konstruck soalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skema Jawapan B C A A D D D B D D B D C D D D B C A A D B D D A B A C B A C D A C B C C A C A B B A B C B D D B C B C C B C A C A C C C C A 18 B D D B D A A B A C C C A 23 B C C B D A D A C D A C D C A 26 Jawapan Calon Nama Murid ABBYLIA SANNY AK JOHN B ANDREWSON KINGGIE AK LEBONG B D A ELOISE LENYA AK BRAYAN B C C A FARANINA AK RAMLEE B D C C D A C D B B A C C D D D B FEDERICK KEDI AK HERROSON UGAI B C A D A C D B C D B D C D D D B C A GIBSON GIBI BRAYUN AK SETIMBA B C D A D D D B D D B D C D D D B C A A C A HENRY BELL GARA AK JUDY B C A A D C D B D A A D B D D D B IERA SOFIA IRNIDA AK JACKSON JILAP LUVYA DUYA AK LAJA B C B D D C D C D D C D C D D D B MIT LAMAN AK ADAM A NAPOLLEN HILL THADIUS AK BERINAU B C A C A D D B D D B B C D B B C D C D A A A B A D C A D D A A D D D D B C B B B B C B C C D D D B D C A D B D D A A C A B A D B B B D C D B B A A B D C B D D B C A A B A A B C C A B A B A B D C B B A D C B C A C D C A C C A 16 A D B D D D B A B C C C D A C B C C A C A 32 A D C B C C B C C D A C B C A A A A C A 32 B C C D A D B C C A D A 32 A A D C D C C C D D B C B D D D B B A D C A 21 B C A A C B D B C B C B C C C C A D B B D C D B 14 A C B D C D A C B D D A C A 28 B D B 17 A D B D B D D B D C B D D B A B D D C B C C C D B D A D B B D A D B C C D B B C B A A B A D C B A D C A A B B A A A D Err:509 0 Jumlah Calon 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Bil.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0.1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 11 5 0.6 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 9 0.6 0.5 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0.5 0.8 1 1 2 2 1 2 2 2 0 2 1 11 16 1.4 0.0 0.1 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0.4 0.1 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 1 0.7 .3 1.1 PAPER 2 4b 4ci 4cii 5ai 5aii 5bi 5bii 6a 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 2 Markah Calon 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 11 8 6 6 3 6 2 8 3 0.5 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 11 4 0.5 0.3 0. ROBAN ITEMS ANALYSIS SESI 2016 EXAMINATION SUBJECT CLASS No Soalan Konstruks Markah Penuh Nama Calon ABBYLIA SANNY AK JOHN ANDREWSON KINGGIE AK LEBONG ELOISE LENYA AK BRAYAN FARANINA AK RAMLEE FEDERICK KEDI AK HERROSON UGAI GIBSON GIBI BRAYUN AK SETIMBA HENRY BELL GARA AK JUDY IERA SOFIA IRNIDA AK JACKSON JILAP LUVYA DUYA AK LAJA MIT LAMAN AK ADAM NAPOLLEN HILL THADIUS AK BERINAU JUM.0 0.5 0.CALON JUM.4 0.3 0.SK ENGKABANG.3 0.0 0.SKOR MIN SKOR Indeks Kesukaran UJIAN AWAL TAHUN AR1 SAINS 4 1a 0 1 1b 0 1 1c 0 1 1d 0 1 2a 0 1 2b 0 1 2c 0 2 3ai 3aii 3bi1 3bi2 3bii 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4a 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0.0 0.0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 11 7 0.4 6bi 6bii 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 11 1 0.0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 11 5 0.5 0.0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 6 0.5 0.3 1.5 0.5 0.7 0.0 0.7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 1 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 1 0.1 0.8 0.

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0.5 0.4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 0 0.1 0.1 0.7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 11 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 4 0.3 0.4 0.0 0.0 ### ### 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0.7 0.0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 11 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0.7a 0 2 7b 0 1 7c 0 1 7di 7dii 0 0 1 1 8a 0 1 8b 8ci1 8ci2 8cii 8ciii 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 11 3 0.0 0.0 ### ### SCORE 8 7 11 10 11 20 21 9 3 8 10 .

09 4.09 4.00 2 18. b c d e f.00 LULUS 10 100.00 0.00 0.00 0 0.00 2 0 0 0 0 0 C 20.00 0.55 0.00 0. g UPSR2010 TOV OTI1 OTI2 OTI3 ETR(K) ETR(P) 10 11 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 B 0.18 2 13.64 9.00 18.00 D 3 2 2 1 1 0 E 30.55 0 0.00 0.00 0.09 1 4.18 1.18 13.00 0.00 0.09 4.00 8 2 2 1 1 0 80.00 6 2 2 1 1 0 60.55 0.HC1 SK ENGKABANG.00 18.00 0. ROBAN PENETAPAN SASARAN (ETR) MATA PELAJARAN UJIAN AWAL TAHUN AR1 4 SESI 2016 SUBJECT SAINS A Jum.00 0.00 .00 0.00 0.00 2. Pljr a.55 0.55 0.00 0.00 0.64 1 9.00 GP 7.18 13.18 13.09 0.00 18.64 9.00 0.64 1.64 9.00 0.

72727 0 . ROBAN UJIAN AWAL TAHUN AR1 PENETAPAN SASARAN (ETR) MATA PELAJARAN UJIAN AWAL TAHUN AR1 4 SESI 2016 4 SAINS 80 MARKAH PENUH: 11 BIL CALON MENDUDUKI: SAINS SCORE BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 NAMA ABBYLIA SANNY AK JOHN ANDREWSON KINGGIE AK LEBONG ELOISE LENYA AK BRAYAN FARANINA AK RAMLEE FEDERICK KEDI AK HERROSON UGAI GIBSON GIBI BRAYUN AK SETIMBA HENRY BELL GARA AK JUDY IERA SOFIA IRNIDA AK JACKSON JILAP MIT LAMAN AK ADAM NAPOLLEN HILL THADIUS AK BERINAU P1 TOV DUYA Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 P2 18 8 23 7 26 11 16 10 32 11 32 20 32 21 21 9 28 8 17 8 0 0 19 6 0 40 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 33 38 46 33 54 65 66 38 45 31 0 31.27273 8 72.SK ENGKABANG. ROBAN PENETAPAN SASARAN (ETR) MATA PELAJARAN SK ENGKABANG.25 50 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 GD F F E F D C C F E F #N/A F D Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 P1 P2 ETR(P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GD #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A GD TOV A B C D E ETR(P) 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 GRED PURATA MATA PELAJARAN(GPM) 4 BILANGAN PERATUS LULUS GAGAL TIDAK HADIR: SKALA GRED/BAND 39 E 49 D 59 C 84 B 80 A TH TH SESI 2016 3 27.

5 2.5 0.3 0.5 10.5 17.0 2.0 4.8 6.0 1.3 8.0 16.5 14.3 2.5 10.0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### OTI3(JUL/PER) P1 P2 4.5 4.SK ENGKABANG.0 8.5 4.0 9.3 2.0 16.0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 4.3 7.5 8.0 15.8 5.0 8.5 4.0 11.0 8.3 19.5 12.0 8.0 5.8 2.8 0.0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2.3 15.0 5.0 3.5 5.0 0.5 0.0 20.0 6.5 5.0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### OTI2(SEM1) P1 P2 9.0 15.5 5.5 30.0 12.8 21.0 16.8 6.0 4.0 5.3 7.0 4.0 5.0 8.0 24.0 10.8 6.0 0. ROBAN INDEKS OPERASI SASARAN(OTI) MATA PELAJARAN UJIAN AWAL TAHUN AR1 4 SAINS BIL NAMA 1 ABBYLIA SANNY AK JOHN 2 ANDREWSON KINGGIE AK LEBONG 3 ELOISE LENYA AK BRAYAN 4 FARANINA AK RAMLEE 5 FEDERICK KEDI AK HERROSON UGAI 6 GIBSON GIBI BRAYUN AK SETIMBA 7 HENRY BELL GARA AK JUDY 8 IERA SOFIA IRNIDA AK JACKSON JILAP 9 MIT LAMAN AK ADAM 10 NAPOLLEN HILL THADIUS AK BERINAU 11 12 DUYA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 SESI 2016 P1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 18 23 26 16 32 32 32 21 28 17 0 19 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### TOV P2 GD 8 TH 7F 11 E 10 F 11 D 20 C 21 C 9F 8E 8F 0 #N/A 6F 40 D ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### OTI1(MAC) P1 P2 13.0 10.0 4.3 0.0 0.0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 6.8 0.0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ETR(SEM2/UPSR) P1 P2 GD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A .5 13.0 24.0 3.8 2.0 24.0 14.0 1.

SECTION A SCIENCE GRADING GRAPH 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 A B D C E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SECTION B 13 14 15 16 17 18 19 20 .

SECTION A SCIENCE GRADING GRAPH 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 A B D C E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SECTION B 13 14 15 16 17 18 19 20 .

ROBAN ANALISA KLINIKAL MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN: SAINS UJIAN AWAL TAHUN AR1 PEPERIKSAAN: NAMA GURU: BIL MURID: DYG HERNIE SESI 2016 KELAS: 4 10 L % 2G ### % TOV BIL NAMA P1 P2 1 ABBYLIA SANNY AK JOHN 18 8 33 2 ANDREWSON KINGGIE AK LEBONG 23 7 3 ELOISE LENYA AK BRAYAN 26 4 FARANINA AK RAMLEE 5 8 73 TH 0 ETR TOT GD P1 P2 TOT GD F 0 0 0 ### 38 F 0 0 0 ### 11 46 E 0 0 0 ### 16 10 33 F 0 0 0 ### FEDERICK KEDI AK HERROSON UGAI 32 11 54 D 0 0 0 ### 6 GIBSON GIBI BRAYUN AK SETIMBA 32 20 65 C 0 0 0 ### 7 HENRY BELL GARA AK JUDY 32 21 66 C 0 0 0 ### 8 IERA SOFIA IRNIDA AK JACKSON JILAP 21 9 38 F 0 0 0 ### PEMANTAUAN INDIVIDU / TINDAKAN GURU .SK ENGKABANG.

9 MIT LAMAN AK ADAM 28 8 45 E 0 0 0 ### 10 NAPOLLEN HILL THADIUS AK BERINAU 17 8 31 F 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 ### 11 12 DUYA 19 6 31 F 0 0 0 ### 13 Err:509 0 40 50 D 0 0 0 ### 14 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 15 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 16 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 17 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 18 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 19 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### .

20 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 21 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 22 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 23 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 24 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 25 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 26 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 27 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 28 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 29 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 30 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### .

30 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 31 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 32 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 33 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 34 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 35 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 36 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 37 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 38 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 39 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 40 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### .

41 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 42 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 43 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 44 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 45 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 46 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 47 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 48 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 49 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### 50 Err:509 ### ### ### ### 0 0 0 ### .

.

.

.

.

.

00 ISU 3 STRATEGI 3 INDIKATOR PENCAPAIAN . ROBAN PLAN STRATEGIK MATA PELAJARAN: KELAS: NAMA GURU: ISU SAINS SESI 2016 4 DYG HERNIE MASALAH MATLAMAT SASARAN ISU 1 STRATEGI STRATEGI 1 A: 0 B: 0 C: 0 D: 0 E: 0 PERATUS LULUS: 0.00 GPM: ISU 2 STRATEGI 2 0.SK ENGKABANG.

.

18 0.18 0.00 OBJEKTIF 2 OBJEKTIF 3 INDIKATOR PENCAPAIAN 0 GPM: GPM: 2. ROBAN PLAN TEKTIKAL MATA PELAJARAN: KELAS: NAMA GURU: STRATEGI STRATEGI 1 STRATEGI 2 STRATEGI 3 SAINS SESI 2016 4 DYG HERNIE PROGRAM PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 OBJEKTIF OBJEKTIF 1 TANGGUNG JAWAB TEMPOH JANUARI OGOS 2010 KOS / SUMBER TOV ETR 0 A: B: C: D: E: 0 0 2 2 2 A: B: C: D: E: 0 0 0 0 0 PERATUS LULUS: PERATUS LULUS: 18.SK ENGKABANG.00 0 .

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KEKANGAN: i. ii. ROBAN PLAN OPERASI PROGRAM UPSR 2010 MATA PELAJARAN: SAINS KELAS: 4 NAMA GURU: DYG HERNIE NAMA PROGRAM: OBJEKTIF: PROGRAM 1 OBJEKTIF 1 TEMPOH JANUARI . PEMANTAUAN: PENILAIAN: PENAMBAHBAIKAN: PROSES TARIKH TANGGUNGJAWAB .SK ENGKABANG.OGOS 2010 KUMPULAN SASARAN: BILANGAN PELAJAR CEMERLANG: BILANGAN PELAJAR SEDERHANA: BILANGAN PELAJAR LEMAH: 0 0 0 GURU TERLIBAT: i ii iii iv v PROSES KERJA: BIL. iv. iii.

.

ROBAN PLAN OPERASI PROGRAM UPSR 2010 MATA PELAJARAN: SAINS KELAS: 4 NAMA GURU: DYG HERNIE NAMA PROGRAM: PROGRAM 2 OBJEKTIF: OBJEKTIF 2 0 TEMPOH KUMPULAN SASARAN: BILANGAN PELAJAR CEMERLANG: BILANGAN PELAJAR SEDERHANA: BILANGAN PELAJAR LEMAH: 0 0 0 GURU TERLIBAT: i ii iii iv v PROSES KERJA: BIL.SK ENGKABANG. PEMANTAUAN: PENILAIAN: PENAMBAHBAIKAN: PROSES TARIKH TANGGUNGJAWAB . iv. iii. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KEKANGAN: i. ii.

PEMANTAUAN: PENILAIAN: PENAMBAHBAIKAN: PROSES TARIKH TANGGUNGJAWAB . iii. iv. ii.SK ENGKABANG. ROBAN PLAN OPERASI PROGRAM UPSR 2010 MATA PELAJARAN: SAINS KELAS: 4 NAMA GURU: DYG HERNIE NAMA PROGRAM: PROGRAM 3 OBJEKTIF: OBJEKTIF 3 0 TEMPOH KUMPULAN SASARAN: BILANGAN PELAJAR CEMERLANG: BILANGAN PELAJAR SEDERHANA: BILANGAN PELAJAR LEMAH: 0 0 0 GURU TERLIBAT: i ii iii iv v PROSES KERJA: BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KEKANGAN: i.