You are on page 1of 6

Rancangan Pengajaran Harian Matematik

Tarikh

: 11 Julai 2016

Masa

: 10:20am – 11:20am

Kelas

: 1A

Bilangan murid

: 10 orang

Mata Pelajaran

: Matematik.

Topik

: Pecahan.

Subtopik

: Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat.

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid akan dapat:
a) Menunjukkan “setengah”, “separuh” dan “suku”.
b) Menyebut perkataan “setengah”, “separuh” dan “suku”.
c) Melorek bahagian satu perdua dan satu perempat.
d) Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat

Pengetahuan sedia ada

: Murid telah mempelajari bahawa ”setengah” atau ”separuh” dihasilkan apabila satu benda itu dipotong
dua.

Nilai murni

: Bekerjasama, tekun dan berani.

Kemahiran berfikir

: Penyelesaian masalah.

Bahan Bantu Mengajar

: Model kek, epal, kad gambar, powerpoint, Kotak Ajaib, kad jawapan, lembaran kerja.

. Oleh itu.Model kek .Model kek  Nani ada seorang kawan.Murid-murid melihat gambar kek yang ditayangkan. Mereka ingin membahagikan kek tersebut secara sama banyak antara mereka berdua. Nani ingin memberikan kejutan kepada Lina.Kerjasama Langkah 1 (15 minit) .Menyebut perkataan “separuh” atau “setengah”. Nani ke rumah Lina “separuh” atau sambil membawa kek yang dibuatnya. Nama kawan Nani ialah Lina. . (3 minit) BBM: .Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Catatan Masa Set Induksi . Dia telah membuat sebiji kek untuk Lina.Murid-murid mendengar guru bercerita. a) Apakah kek kegemaran kamu? b) Kek itu kamu beli atau buat sendiri? c) Bila kamu selalu makan kek? Nilai : d) Berapa banyakkah bahagian kek yang kamu selalu makan? .Guru menayangkan powerpoint.Guru bersoal jawab dengan murid.Powerpoint .Konsep pecahan . Hari ini merupakan hari jadi Lina.Guru masuk ke kelas sambil membawa kek.Epal Nilai: .Menghayati .Konsep “separuh” atau “setengah”. Pada petang harinya. Lina sangat seronok “setengah” dengan kejutan itu. .Kad gambar . BBM: . . .Tekun .Mengenalpasti gambar .

. .Setiap kumpulan mendapat epal yang telah dipotong tetapi dicantumkan kembali. .Murid menyebut perkataan “separuh” atau “setengah”.Guru meminta murid menyelesaikan masalah tersebut.Guru menyelesaikan masalah tersebut menggunakan kad gambar. .Kreatif . .Menghayati .Guru mengukuhkan konsep pecahan murid menggunakan powerpoint. . ..Tekun .Guru menyediakan beberapa kad gambar. a) Boleh kamu tolong Lina dan Nani untuk membahagikan kek tersebut kepada dua bahagian? b) Berapa banyakkah bahagian yang Lina dapat? c) Berapa banyakkah bahagian yang Nani dapat? . . .Murid-murid menyebut pecahan epal kumpulan sama ada mendapat “separuh” atau “setengah” epal.Murid-murid ditayangkan dengan gambar sebiji epal. Murid diminta melorekkan bahagian yang menunjukkan satu perdua. .Guru berbincang bersama murid-murid.Murid mengenalpasti gambar yang ditayangkan guru ialah “separuh” atau “setengah”.Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan bertiga.

Murid-murid mengenalpasti pecahan yang ditunjukkan.Tekun .Guru meminta murid melorek pecahan satu perempat di atas kad gambar yang dilekatkan di papan putih.Murid-murid menyebut perkataan “suku” berdasarkan gambar yang dipaparkan.Mengenalpasti gambar “suku” . .Berani .Murid-murid melihat gambar pizza yang ditayangkan. BBM : .Kerjasama .Menyebut perkataan . .Guru bersoal-jawab dengan murid. .Kad gambar . .Powerpoint “suku” .Murid mengenalpasti gambar yang dipaparkan guru ialah “suku”.Murid-murid diperkenalkan dengan konsep satu perempat menggunakan powerpoint.  Apakah pizza kegemaran kamu?  Berapa banyak bahagian pizza yang kamu makan? .Konsep “suku” (15 minit) . Nilai : .Langkah 2 .

. BBM : . .Setiap murid dalam kumpulan akan menjawab soalan “Kotak Ajaib” BBM : .Di akhir permainan.Kotak Ajaib mengikut giliran yang telah ditetapkan dengan mengangkat kad jawapan.Kad jawapan Nilai: 1) Berapakah bahagian kek yang hilang? -Kerjasama -Berbudi bahasa .Guru merumuskan isi pengajaran berdasarkan permainan. .Sopan-santun 2) Nyatakan pecahan bagi bahagian yang berlorek.Setiap kotak ajaib mengandungi satu set jawapan. beberapa orang murid berkongsi pandangan mengenai permainan ini dengan murid-murid lain.Guru memberi lembaran kerja. .Soalan akan ditayangkan oleh guru. . .Lembaran kerja DISEDIAKAN OLEH : RAMIZAH BINTI OTHMAN 2010201340060 .Murid dikehendaki menyelesaikan tugasan yang diberi secara individu.Setiap kumpulan mendapat satu kotak ajaib.Murid-murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan. 1 4 3) Sebutkan pecahan ini. .Permainan . Langkah 4 (10 minit) . . .Langkah 3 (15 minit) .Contoh soalan : .Pengukuhan konsep satu perdua dan satu perempat.

Murid-murid memberitahu guru apa yang telah dipelajari.Guru menyimpulkan isi pelajaran.Murid diberi pujian kerana memberikan hasil kerja yang baik. . Penutup (2 minit) .Guru memberi latihan kepada murid untuk disiapkan di rumah.Murid dan guru berbincang hasil kerja murid bersama-sama. .Tekun .Usaha .Berani .Kerjasama .Menghayati . . . ..Murid lain diberi dorongan agar mencontohi murid tersebut supaya dapat menghasilkan kerja yang baik dan kemas.Murid mempamerkan hasil kerja di hadapan kelas. Nilai : Menghayati . Nilai : .Guru menyimpulkan isi pelajaran.