You are on page 1of 2

Mt s lu quan trng v ha n

Di y l mt s im cn lu v ha n u vo, ha n u ra m cc bn k ton cn nm
r khi thc hin cc nghip v v ha n chng t.
>> Quy nh v ha n nm 2015
>> Cc i tng c tng lng t nm 2016

nh minh ha
1. i vi ha n u vo
- Cc quy nh v ha n iu kin khu tr
V quy nh ha n mua vo c gi tr t 20 triu ng tr ln phi chuyn tin qua ngn hng thanh
ton mi c khu tr thu gi tr gia tng. Cn lu :
+ Ha n mua cng trong mt ngy:
Nu trong cng mt ngy mua lin tip hng ha ca mt n v nhng chia nh ra lm nhiu ha n
gi tr gia tng gi tr di 20 triu ng lm c s thanh ton tin mt th vn b loi thu gi tr gia
tng. Do vy cn phi khi nhn ha n ca mt n v trong mt ngy xem s tin mua bn c
vt qu 20 triu ng hay khng.
+ Ha n thanh ton lm nhiu ln:
Trng hp thanh ton nhiu ln ha n th tt c cc ln u phi chuyn khon qua Ngn hng,
k c ln t cc u tin lm c s cho vic mua bn. Cn trng hp nu t cc bng tin mt
v khu tr lun vo tin hng th yu cu nh cung cp tr li tin t cc v chuyn tr li cho nh
cung cp qua Ngn hng. Nu khng phn tin mt s khng c khu tr thu gi tr gia tng trong
ha n mua vo.
+ Chuyn tin qua ngn hng:
Vic chuyn tin qua Ngn hng thanh ton cho ha n t 20 triu ng tr ln c ngha l phi
chuyn t ti khon Ngn hng mang tn cng ty mnh sang ti khon ngn hng mang tn nh cung
cp, do nu chuyn tin t mt ti khon khng mang tn mnh hoc chuyn tin sang mt ti khon
khng mang tn cng ty ngi bn trn ha n th u khng c khu tr thu gi tr gia tng.
+ Thi im thanh ton:
Ti thi im k khai nu cha n thi hn thanh ton theo hp ng v ngi mua hng cha tr tin
th vn c k khai thu gi tr gia tng khu tr bnh thng, nhng nu n thi hn quyt ton, thi
hn thanh ton ht m vn cha thanh ton th phn thu gi tr gia tng ny b loi ra v khng c
khu tr.
+ Phng thc thanh ton b tr:
Hng ha, dch v mua vo theo phng thc b tr gia gi tr hng ha (dch v) mua vo vi gi tr
hng ha (dch v) bn ra cng c coi l thanh ton qua Ngn hng; trng hp sau khi b tr cng
n m phn gi tr cn li c thanh ton bng tin c gi tr t 20 triu ng tr ln th ch c khu
tr thu i vi trng hp c chng t thanh ton qua Ngn hng.
- Ch khu tr i vi ti sn c nh
Nu ti sn c nh l t ch ngi t 9 ch tr xung (tr t s dng cho vo kinh doanh vn
chuyn hng ha, hnh khch, kinh doanh du lch, khch sn) c gi tr vt trn 1,6 t ng th s thu
gi tr gia tng u vo tng ng vi phn tr gi vt trn 1,6 t ng th s khng c khu tr,
nhng nu c ngnh ngh l vn ti th li c khu tr.
- Ha n k khai nm trc nm sau hch ton
Ha n nu k khai trn t khai ca nm nay nhng li khng a vo hch ton ca nm m li
hch ton sang nm sau th gi tr gia tng ca ha n ca nm s khng c khu tr.
- Cc ha n thu vn phng
Mt s doanh nghip thu vn phng l cc cn h ca cc c nhn khng pht hnh ha n gi tr gia
tng, do vy phi ln c quan thu mua ha n bn hng pht hnh ha n cho doanh nghip v
np cc loi thu bao gm thu gi tr gia tng. c bit loi ha n ny khng c khu tr thu gi
tr gia tng, tuy nhin mt s k ton mt s n v nhn thy trong bng tnh thu ca c quan thu th
c phn thu gi tr gia tng nn lp vo bng k chng t. Loi thu ny s b loi b khi quyt ton.
- Ha n i vi d n

Thu gi tr gia tng ca mt s d n trong doanh nghip nu n thi im quyt ton b hy b th


s khng c khu tr s thu gi tr gia tng . Cho nn, cn phi chuyn cc chi ph sang cc d
n ang hot ng hoc hon thnh trnh b loi khon thu ny.
- Cc ha n b mt th phi lm th no?
Ha n GTGT b mt phi photo li lin 1 v xin xc nhn sao y bn chnh ca cng ty xut ha n,
gi thng bo mt ha n GTGT theo mu Mu s: BC21/AC (Ban hnh km theo Thng t
s 39/2014/TT-BTC ca B Ti chnh), tin hnh np pht theo quy nh- th mi c coi l hp l v
c khu tr thu GTGT.
2. i vi ha n u ra
- Vit ni dung trn ha n
Cn phi ch n cu ch khi vit ha n nu khng s ang mt mc thu sut thp b bt nng
ln mt mc thu rt cao. V d nh mt doanh nghip c ngnh ngh kinh doanh vn ti trong thi k
c gim thu gi tr gia tng cho hot ng vn ti t 10% xung cn 5%. Nu ha n ghi l dch v
vn ti th s c hng mc thu sut l 5% nhng nu ghi l cho thu xe th mc thu sut s li l
10%.
- Kim tra c b st ha n khng
Phi r sot li ton b ha n xut ra mi thng, chc chn khng b st ha n no, nu b st
th ngay lp tc phi lp ha n b sung v k khai np thu.
- Cc sn phm s dng ni b phi xut ha n
Trong trng hp doanh nghip tr lng cho ngi lao ng bng sn phm hng ha thnh phm ca
mnh, xut hng biu tng, lm t thin. u phi xut ha n v k khai np thu gi tr gia tng. c
bit cn thng k khon ny v xut ha n b sung nu cha xut trnh b pht hin lc quyt ton s
b pht v cng li pht.