You are on page 1of 66

CHNG 1: M U

1.1 Li ni u
Cng vi s pht trin kinh t l s nhim mi trng ngy cng gia tng. Mi
trng b nhim s c nhng nh hng khng nh n i sng ca con ngi cng
nh ng thc vt, ph v cc mi cn bng sinh thi, cnh quan th.
to s cn bng sinh thi, mi trng sng trong sch trc tin phi k n mi
trng t nhin m trong mi trng khng kh ng vai tr quan trng nht.
Hin nay nhim khng kh ang l mt vn ng quan tm khi s lng cc khu
cng nghip, khu ch xut ngy cng tng. V vy vic x l bi v kh thi trong qu
trnh sn xut l bc quan trng trong vic bo v mi trng khng kh.
1.2 Mc tiu lun vn
Tnh ton, thit k h thng thu gom nh my ch bin g M Kng -ng Nai. T
c bin php x l bi mt cch hp l.
1.3 Ni dung lun vn
- Xc nh ngun nhim trong nh my ch bin g M Kng ng Nai
- Tnh ton thit k h thng x l bi cho nh my
- Tnh ton kinh t cho h thng x l.
1.4 Phng php nghin cu
- Nghin cu l thuyt: c sch, tham kho ti liu,
- Kt hp quan st thc t v l thuyt: tham quan nh my v so snh vi l thuyt,
tham kho kin ca cc thy,
1.5 S lc tnh hnh nghin cu trong v ngoi nc
1.5.1 Tnh hnh ngoi nc
cc nc pht trin trn th gii vi nn cng nghip hin i, khoa hc k thut
pht trin mnh, vn u t ln, sn xut c quy m, c iu kin nghin cu v tng cht
nhim, tng ngnh cng nghip khc nhau, h a ra cc v p dng nhiu loi cng
ngh v thit b x l c hiu qu cao, m bo cc tiu chun v v sinh mi trng.
Ngoi ra chnh ph cn khuyn khch p dng cc cng ngh sn xut sch vo qu trnh
sn xut, tc l gim thiu n mc thp nht cc cht thi trong cc khu sn xut, va t
tn nguyn nhin liu, nng lng m nng sut vn cao, sn phm vn t cht lng, t
gy nhim mi trng.
1.5.2 Tnh hnh trong nc
Nc ta l nc ang pht trin cng ngh sn xut lc hu nn mc nhim mi
trng cn cao, mt khc vn u t thp nn cha th mua trang thit b t tin c.
Ch mt s nh my ln mi xy dng v trang thit b x l hin i v t tin.
1

Ring i vi ngnh ch bin g, hin nay ch c mt s nh my c u t cho phn


x l, cn phn ln vn cha c trang b u t ng mc. Cc nh my c u t th
cng ch u t vo cc thit b tng i n gin nh: bung lng trng lc, cyclone,
ti vi tuy nhin cng gp phn x l c phn no lng bi sinh ra t cc nh my.
1.6 ngha khoa hc thc tin.
Thy c rng nu u t ng mc v ng k thut th cc nh my, x nghip,
cc khu cng nghip c th ng gp vo s tng trng kinh t x hi, lm cho t nc
pht trin mt cch bn vng. Bn cnh , cn lm gim bt nhim, lm cho mi
trng ngy cng xanh sch p, to khng kh trong lnh khng ch cho cng nhn ang
lm vic trong phn xng m cho c dn c xung quanh. Gip cho cuc cuc sng ca
mi ngi khe mnh v an ton hn.

CHNG 2: TNG QUAN V NH MY


2.1 Mt bng ca nh my
2.1.1 Tng quan
2.1.1.1 V tr ca nh my
Nh my ch bin g Mkng ng Nai gm c hai phn xng. V tr ca xng
c v xng mi cch xa nhau.
- a im xng c xa l H Ni, Phng Long Bnh Tn, Bin Ha, ng
Nai, pha Bc v pha Ty gip ng Quc l, pha ng l khu nh dn. Xng c ch
yu gia cng nguyn liu th nh: ct, ca, bo, ngm, tm
- a im xng mi x An Ha, huyn Long Thnh, ng Nai. Pha Bc
gip ng i v nh dn, pha Nam gip rung la, pha Ty gip nh dn v pha ng
gip con sui nh. Xng mi hot ng h tr cho xng c, thc hin phn on sn,
lp ghp to thnh sn phm.
Hng kinh doanh: sn xut v kinh doanh sn phm mc gia dng : t, bn,
gh, k, ging
Ni tiu th: sn phm phc v cho nhu cu ni a (40%) v xut khu (60%).
Vn ng k:
Tng vn u t:

6.000.000.000 VN

Vn c nh:

4.000.000.000 VN

Vn lu ng:

2.000.000.000 VN

S lng cng nhn trong xng:


Xng c: 130 ngi.
Xng mi
+ Nm th nht:

130 ngi.

+ Nm th hai:

160 ngi.

+ Nm th ba:

200 ngi.

2.1.1.2 Mc tiu hot ng ca cng ty


Vic u t thnh lp xng ch bin g gia dng ca Cng ty TNHH Thng Mi
Hng Ho MKng nhm vo cc mc ch nh:
- u t v tip thu cc thit b cng ngh hin i sn xut mc gia dng ti
Vit Nam. Sn phm ca xng s gp phn gii quyt nhu cu tiu dng hng trang tr
ni tht ngy cng ln trong nc v c bit l xut khu ra nc ngoi.

- Hot ng ca xng nhm vo vic tn dng trit g cao su l ngun


nguyn liu kh di do trong nc. Hot ng ca xng nm trong danh mc c nh
nc khuyn khch v u tin ku gi u t.
- Hot ng ca xng thu ht nhiu lao ng ph thng, i ng cn b cng
nhn k thut v hng lot lao ng gin tip t vic thu gom ph liu g. o to v
hun luyn i ng cn b k thut, cng nhn t n trnh k thut chuyn mn cao,
lm vic trong iu kin my mc thit b t mc c kh ho v t ng ho cao.
- Gp phn lm tng ngun thu cho ngn sch nh nc thng qua cc khon
thu doanh thu, thu li tc v cc chi ph bo him x hi khc.
2.2 Quy trnh cng ngh sn xut ca phn xng tinh ch
2.2.1 S qui trnh cng ngh
S cng ngh phn xng tinh ch g thuc cng ty TNHH Thng Mi v Sn
Xut Hng Ho M Kng, ng Nai c cho trn hnh 2.1 nh sau:
Nguyn liu g

Ca, tm, sy
nh hnh: Ca, bo

To dng:Ca, bo, tuapi


Mng: Tuapi, ca
Ch nhm

Sn ph b mt

Lp ghp - Thnh phm


Hnh 2.1: S dy chuyn cng ngh ch bin mc gia dng.
4

2.2.2. M t cng ngh


Cc cng on chnh trong cng ngh ch bin g, c th chia thnh nhng phn
chnh nh sau:
-

Cng on ca, tm v sy.

Cng on nh hnh.

Cng on to dng.

Cng on lm mng

Cng on ch nhm chi tit hoc sn phm.

Cng on sn ph b mt cc chi tit.

Cc cng on c m t ln lt nh sau:
Ca tm v sy
Nguyn liu l cc loi g vn, g khc hoc g dng thn cy (cao su, trm, bch
n). c ca ra vi nhng kch thc thch hp sau em ngm hay tm ha cht.
i vi cc loi g khc, g vn, trc khi em n cng on ct, nh dng sn phm
phi c dn keo, sau khi ghp cc khc g li, chng s c sy bng hi nhit t vic
t ci to nhng ming ln hn, thch hp cho vic ct xn sn phm.
Cng on ny pht sinh bi do cc my ca.
nh hnh
Ty loi chi tit cn thc hin m giai on ny g s c ct hay tuapi c
nhng kch thc thch hp:
- i vi cc sn phm c dng phng, cc tm g p s c ct xn theo tng
chi tit tng ng nh cc loi khung gh, tay cm ca gh.
- i vi cc chi tit phc tp nh chn gh, chn t, chn ging c cc loi
hoa vn khc nhau, g s c phay chi tit bng my tuapi.
Cng on ny pht sinh bi do cc my ca, my tuapi.
To dng
G sau khi c ct ng kch thc theo yu cu khu nh hnh, s c to
dng chi tit tng ng vi tng sn phm.
Cng on ny bao gm: ca lng, phay, bo to dng chnh xc cho cc chi tit
sn phm. Cng on ny pht sinh bi do cc my ca, my tuapi, bo.
Mng
G sau khi c to dng chnh xc khu to dng, sau c a vo khu
mng lm cc mng lp ghp. Cc mng bao gm: mng m, mng dng, mng n,
mng i.
5

Cng on ny ch yu s dng cc my tuapi, ca mm 2 li.


Cng on ny pht sinh bi do cc my ca, my tuapi.
Ch nhm (nh bng) chi tit hoc sn phm
cng on ny, chi tit (sn phm) trc ht s c ch nhm th cc gc cnh,
b mt. Sau chng c ch tinh bng cc loi giy nhm mn bng my hoc bng
tay.
Cng on ny pht sinh bi do cc my ch nhm
Sn ph b mt
Sau khi ch nhm tinh, sn phm c sn ph b mt bng cch nhng vo vecni
hoc sn bng my. Mc ch ca sn ph b mt l chng mi mt v lm cho sn
phm thm bng p.
Cng on ny pht sinh bi sn.
Lp ghp - thnh phm
cng on ny, cc chi tit c gia cng hon chnh, cc chi tit ny s c
b phn lp ghp, lp ghp thnh sn phm.
Cc sn phm sau khi lp ghp s c kim tra cht lng trc khi ng gi
xut xng.
2.3. Cc nguyn vt liu, ph liu phc v cng ngh sn sut
2.3.1. G
G cao su l mt trong nhng ngun nguyn liu tt dng ch bin cc mt hng g
gia dng ng Nam . Vit Nam, c bit l cc tnh nh ng Nai, Ty Ninh, Sng
B l ngun cung cp g cao su tha kh phong ph. T trng c bit ca g cao su rt
nh so vi nhiu loi g cng khc v s bin i ca t trng trong g cao su thp. Mt
thun li khc ca g cao su trong sn sut l mu sc nht v s dng tt.
Ngun gc pht sinh cc loi g tha c th c dn ra nh sau:
T cc khu sn sut vn g:
G khc ct vn.
G ba.
G lc.
G ro (khi rc cnh chi tit sn phm).
T cc cng on ca, ct bo, tin g:
G ba mng.
G b u mc.
6

Mt ca.
2.3.2 Keo v cc cht ph gia ng rn
Nha Urea Formaldehyde (UF): l cht kt dnh quan trng nht cho vic ch bin
g. Ngy nay, khong 90% loi keo s dng trong ngnh ch bin g trn ton th gii
vn c tin hnh trn c s nha Urea formaldehyde. Thun li c bn ca nha UF l
gi thp v kh nng x l nhanh so vi cc loi nha nhn to khc. im bt li ca
nha UF l kh nng chng m v chu nhit km.
Nha Urea melamine formaldehyde: kh nng chng m km ca nha UF c th
c ci thin bng cch thay th Urea tng phn hoc tt c bi Melamine. Kh nng
chng m ca nha Melamine formaldehyde (MF) tinh khit rt tt nhng do gi thnh
cao nn vic s dng chng khng c ph bin. Hn hp ca nha UF v MF c gi
l nha Urea Melamine formaldehyde (UMF). Hm lng ca MF trong UMF thng
khong 45%.
Tc x l ca nha UMF ni chung nhanh hn tc x l ca nha UF v v
th thi gian p yu cu s lu hn khong 10%. Lng keo yu cu cng cao hn 30%.
2.3.2.1. Sp
Sp lng thng c dng lm gim ht nc v nhng ch li lm hoc
khuyt tt ca chi tit sn phm. Sp lng thng c a vo trong hn hp keo.
2.3.2.2. Cc ph gia khc
Cc ph gia khc c th cho thm vo trong qu trnh ch bin g l cc cht bo
qun nhm chng li s mc nt v s tn cng ca mi cng nh lm chm s bt la.
Nhu cu nguyn liu th v cc ph gia, ho cht s dng trong qu trnh sn sut hng
nm trong bng sau:
Bng 2.1: Nhu cu s dng nguyn vt liu hng nm
STT

Nguyn vt liu

n v tnh

S lng

Nguyn liu g cao su

m3

5000

Keo dn g

tn

Sn NC, PU

tn

28

Dung mi (Butyl Acetate)

Kg

237,5

Borate

tn

3,8

Borite

tn

5,7

2.3.3 My mc thit b
Cc my mc thit b chnh phc v cho sn xut trong xng ch yu mua ti Vit
Nam v nhp t i Loan c trnh by trong bng 2.2 nh sau:
7

STT

Bng 2.2: Cc my mc v thit b ca phn xng ch bin g.

Kch thc
Dixrngxcao

Cng
sut

(m)

(Kw)

- Ca a : dng ct
nhng tm g nguyn
liu thnh cc tm c
kch thc quy nh.

2,5 x 2,1 x 0,7

- Bo 4 mt : bo lng 4
mt g nguyn liu
trc khi ca v sau khi
p.

2,5 x 2,0 x 0,6

22

1,7 x 1,0 x 1,2

11,5

K
hiu

Tn my mc v mc
ch s dng

S lng
(ci)

- My phay mng :sau


khi ct cc tm g c
a qua lm mng nhm
ghp cc thanh li vi
nhau.

- My ghp dc.

1,4 x 1,3 x 0,7

3,5

- My ghp ngang.

3,5 x 3,5 x 2,0

3,5

C2

- My ca a 2 li t
u : ct chnh xc vn
theo kch thc quy
nh.

2,4 x 2,0 x 0,7

CN

- My ch nhm : ch
lng mt vn v y l
khu ch bin cui cng.

3,5 x 2,5 x 1,2

12

2.4. Kh nng gy nhim t nh my


2.4.1. Hin trng mi trng khng kh ti khu vc nh my
Theo kho st v nh gi ca Trung tm cng ngh mi trng CEFINEA v hin
trng phng mi trng ti khu vc xy dng xng sn xut g gia dng ca cng ty
ngy 1/11/2004 v ln cn. Vi phng php ly mu v phn tch cc ch tiu khng kh
da theo Air Sampling and analysis". Cc s liu phn tch c th hin bng 2.3 nh
sau:
Bng 2.3 : Cc thng s vi kh hu v n ti xng sn xut g
8

Nhit
(oC)
33,9

m
(%)
67,6

Ting n
(dBA)
86-89

Vn phng

30,0

73,0

70-73

0,88

Khu vc bn ngoi

32,2

65,0

52-54

0,38

My ca

86-90

My ca mm

92-96

Tiu chun cho php

100

V tr o c
Trong xng

Bi (mg/m3)
200

Thi gian ly mu trung bnh 1 gi.


Bng trn cho thy ting n trong khu vc sn xut cao hn mc n cho php ca
cc nh my cng nghip (90 dBA). Nng bi o trong khu vc bn ngoi xng, khu
sn xut v khu vn phng cao hn mc cho php ca tiu chun TCVN 5939:1995.
Nng cc cht c hi dng kh nh: NO 2, SO2, CO c o c th ch mt v tr
trong phn xng (v cc loi kh ny khng c trng nhim cho cng ngh ch bin
g). Kt qu o c nh trong bng 2.4 sau:
Bng 2.4: Cc loi kh thi trong phn xng
SO2
(mg/m3)

NO2
(mg/m3)

(mg/m3)

Trong xng.

0,014

0,085

3,34

Vn phng

0,041

0,164

3,67

Khu vc bn ngoi

0,013

0,067

2,87

Tiu chun TCVN 5937-1995

0,300

0,400

40,00

V tr o c

CO

Theo cc s liu nu trn, bi l yu t ng quan tm nht trong phn xng. tt


c cc khu vc trong phn xng hm lng bi u ln hn tiu chun cho php, c
bit l khu vc bo v ch nhm chi tit g.
Nh vy, ni chung ngun nhim quan trng nht trong phn xng l hm lng
bi. Tuy nhin, hm lng bi s gim i khi cc thit b x l bi hot ng c hiu qu.
2.4.2 Cc yu t gy nhim t nh my
2.4.2.1 Bi thi
y l ngun nhim nghim trng nht trong cng nghip ch bin g, v hin
trong phn xng c nng bi qu cao so vi tiu chun cho php.
Bi pht sinh ch yu t cc cng on v qa trnh sau:
+ Ca x g to phi cho cc chi tit mc.
9

+ Rc, x g.
+ Khoan, phay, bo.
+ Ch nhm, bo nhn b mt cc chi tit.
Tuy nhin, c s khc bit ng k v kch thc c ht bi v ti lng bi sinh ra
nhng cng on khc nhau. Ti cc cng on gia cng th nh ca ct, bo, tin,
phay phn ln cht thi u c kch thc ln c khi ti hng ngn m. H s pht thi
bi cc cng on trong cng ngh sn xut g c th hin trong bng 2.5 sau:
Bng 2.5: H s nhim bi trong cng ngh sn xut g gia dng.
STT

Cng on

H s nhim

Ct v bc xp g

0.187 ( Kg/ tn g)

Gia cng chi tit

0.5 (Kg/tn g)

Ch nhm, nh bng

0.05 (Kg/m2)

Ngun: WHO, 1993


Ti lng bi v ti lng cht thi rn c th tnh ton s b nh sau:
Nguyn liu g s dng l 5000 m3/nm (g cao su), vi t trng g khong 0,7
0,85 tn/m3, nu chn t trng g l 0,85 tn/m3, ta c s tn g tiu th trong nm s l :
5000 m3/nm x 0,85 tn/m3 = 4250 tn/nm.
Gia cng chi tit: 5000 m3/nm x 80% = 4000m3/nm = 3400 tn/nm
Ti cc cng on gia cng tinh nh ch nhm, nh bng, ti lng bi khng ln
nhng kch c ht bi rt nh, thng nm trong khong t 2-20 m, nn d pht tn
trong khng kh. Ngai ra ti cc cng an khc nh vn chuyn g, lp gp u pht
sinh bi tuy nhin mc khng ng k.
Thnh phn v tnh cht ca bi y ch yu l bi c hc. l mt hn hp cc
ht cellulose vi kch thc thay i trong mt phm vi rt rng. Cc lai bi ny, nht
thit phi c thit b thu hi v x l trit , nu khng s gy ra mt s tc ng nht
nh n mi trng v sc khe con ngi.

Bng 2.6: Ti lng nhim bi v cht thi rn

10

Nguyn liu s
dng trong nm
(tn)

H s nhim

Ca, tm sy

4250

0.187 ( Kg/ tn g)

Bi tinh (gia cng)

3400

0.5 (Kg/tn g)

Bi tinh (ch nhm)

12.000 m2

0.05 (Kg/m2)

Kch thc bi

Ti lng nhim
trong nm
(kg/nm)
794,75
1700
600

2.4.2.2 Kh thi
Da vo dy chuyn cng ngh v cc my mc thit b ca xng sn xut g
gia dng ta nhn thy ngun nng lng ch yu l in, ngoi ra trong qa trnh sy sn
phm do nh my dng ci lm ngun nguyn liu t nn trong xng c pht sinh
cc loi kh thi nh: bi, SO2, NO2, CO. Ti lng thi ca cc loi cht nhim khi t
ci nh trong bng 2.7 sau:
Bng 2.7: Ti lng thi ca cc cht nhim khi t ci.
H s nhim

Ti lng

( kg/tn )

( kg )

Bi

13,0

28.600

SO2

0,1

220

NOx

4,0

8.800

Cht nhim

Ngun: WHO, 1993


2.4.2.3 Mi v cc hp cht hu c bay hi
Trong cng ngh sn xut g gia dng d dng loi keo hay sn g cng pht sinh
mi v cc cht hu c bay hi cao. Cht kt dnh thng dng nh nha Urea
Formaldehyde (UF) hoc nha Urea Melamine Formaldehyde (UMF). Khi gp nhit
cao, cc cht ny d dng b phn hu to ra mt hn hp cc cht kh nh Ammoniac
(NH3) v Formaldehyde (Aldehyde formic HCHO). Trong iu kin bnh thng, chng
d dng phn tn vo mi trng xung quanh km theo cc mi rt t trng nh mi
khai ca kh NH3 v mi sc ca Formaldehyde).
Pht sinh t cng on sn gm bi m v hi dung mi nh hng xu n sc
kho cng nhn. Ti lng sn pht tn vo khng kh gy nhim chim khong 0,5%
lng sn s dng. Ngoi ra hi dung mi cn pht sinh trong qu trnh pht keo, ti
lng hi dung mi pht sinh c tnh bng 0,5% lng s dng.
2.4.2.4 Ting n

11

Ting n nh hng nghim trng n thnh gic con ngi, khi tip xc vi mc n
c cng cao thng xuyn, ngi tip xc s b ic. Thng thng trong cc x
nghip cng nghip, cng nhn lm vic trong cc phn xng pht sinh ting n hay mc
bnh ic ngh nghip.
Sau nhim khng kh, nhim do ting n l loi nhim ng ch nhng nh
my ch bin g. c im chung ca hu ht cc my mc thit b trong cng ngh ny
u c mc n cao, nhng my mc gy n chnh nh: My bo, my ch lng, my
khoan.
2.4.2.5 nhim do nhit
Do c th ca cng ngh sn xut, ti cng on sy g trong dy truyn cng ngh
c s dng cc l t dng ci. Cc l sy ny c kh nng lan truyn nhit ra khu vc
xung quanh do s dn nhit qua thnh l gy nhim nhit cho khu vc xung quanh.
2.4.2.6 Nguy c gy chy n
Cc loi nguyn vt liu, nhin liu s dng trong qu trnh sn xut v cc sn
phm thnh phm ca hai Xng Sn Xut G Gia Dng rt d bt la v gy ra chy,
n. Bn cht cc qu trnh c kh nng gy ra chy, n c th c chia thnh su nhm
chnh:
Nhm 1: Nhng vt liu rn d chy, d b bt la nh: dm bo, mt ca, giy,
g...
Nhm 2: cc cht lng d chy nh: xng, du, dung mi, kh ho lng...
Nhm 3: La chy do cc thit b in.
Nhm 4: Cc loi ho cht s dng trong cng ngh: keo UF, nha PVC, sp lng...
Nhm 5: N, chy do s tch t bi trong nh xng (c bit l cc kho cha) n
nhit nguy him.
Nhm 6: Kh nng n do tn tr kh ho lng vi s lng ln, khng tun th
ng cc qui nh v an ton khi lu tr nhin liu.
Cc nguyn nhn dn n chy, n c th do
* Vt tn thuc hay nhng ngun la khc vo khu vc cha dm bo v mt ca.
* Tng tr cc loi ho cht, dung mi, nhin liu khng ng qui nh.
* Tn tr cc loi rc ri, bi v cc cht thi rn c ngun gc t cellulose trong
khu vc sn xut, c bit l cc khu vc c la.
* S c v cc thit b in: dy trn, dy in, ng c, qut... b qu ti trong qu
trnh vn hnh, pht sinh nhit v dn n chy.

12

* Tng tr v vn chuyn thnh phm khng ng cch (ni chung cc sn phm c


ngun gc t g u thuc loi vt liu d chy, nu tng tr trong nhng kho cha khng
ng k thut v vn chuyn sai qui nh s gy chy rt nguy him).
2.4.2.7 Nc thi
Nc c s dng ch yu cho cc khu v cc qu trnh nh:
Nc s dng trong thit b hp th sn.
Nc thi t qu trnh ngm, tm g.
Trong cng on sn, cng ty s dng bung hp thu mng nc gi li bi sn
v mt phn cc hi dung mi. c im ca nc thi sn xut l nhim cc hi dung
mi, cha nhiu bi sn, mng du.... Do c trng ca nc thi nhim nh nn loi
nc thi ny thng c x l v s dng tun hon tit kim. Nc thi sn xut t
khu ny cn tch ring x l cc b trc khi thi ra cng thi. Nc thi pht sinh t
cng on ngm tm g cng c tch x l ring. Cht lng nc thi mng nc
phun sn c cho trong bng 2.8.
Bng 2.8: Cht lng nc thi mng nc phun sn
STT

Ch tiu

n v

Hm lng

Ti lng(kg/ngy)

PH

SS

mg/l

100 150

0,5 0,75

COD

mg/l

100 150

0,5 0,75

Du

mg/l

20 - 30

0,01 0,015

8 10

Lng nc thi ch yu ca xng l nc thi sinh hot ca cng nhn (k c


nc thi t nh n phc v cng nhn). Nc thi ny cha cc cn b hu c, cc cht
hu c ha tan, cc cht dinh dng c ngun gc N, P v vi trng.
2.4.2.8 Cht thi rn
Cht thi rn do cc hot ng ca xng gm hai loi chnh:
Cc cht thi t qu trnh sn xut gm 3 dng c bn:
+ Cc ph liu g vn, mn ca pht sinh do cc cng on gia cng ch bin
mc.
+ Bi thu hi t cc Xiclone.
+ Bao b v cc loi thng ng ho cht.
Rc thi t cc hot ng sinh hot trong phn xng gm 2 dng:
+ Loi rc thi cng gm v hp, v lon bia, nha, thu tinh...
+ Loi mm nh giy cc loi, thc n d, v tri cy...
13

CHNG 3: CC PHNG PHP X L BI


3.1 Khi nim v phn loi bi
3.1.1 Khi nim chung v bi
Bi l cc phn t cht rn th ri rc (vn) c th c to thnh trong cc qu trnh
nghin, ngng kt v cc phn ng khc nhau. Di tc dng ca cc dng kh hoc
khng kh, chng chuyn thnh trng thi l lng v trong nhng iu kin nht nh,
chng to thnh th vt cht m ngi ta gi l bi.
Bi thu gi c hoc bi lng ng thng ng ngha vi khi nim bt,
tc l loi vt cht vn ri rc.
Kch thc ca ht bi c hiu l ng knh, di cnh ca ht hoc l ry
kch thc ln nht ca hnh chiu ht.
ng knh tng ng t ca ht bi c hnh dng bt k l ng knh hnh cu
c kch thc bng th tch ht bi.
Vn tc lng chm vc ca ht bi l vn tc tc ri ca ht trong mi trng tnh di
tc dng ca trng lc. Vn tc lng chm ph thuc vo kch thc ca ht, hnh dng v
khi lng n v ca n cng nh khi lng n v v nht mi trng.
ng knh chm c ca ht bi l ng knh ht bi hnh cu m vn tc ri v khi
lng n v ca n bng vn tc ri v khi lng n v ca ht bi c hnh dng ghi
chun ang xem xt.
ng knh lng chm ca ht (micromet - m) c xc nh theo cng thc sau
c

18 10 7 H
( m)
( b ) g

[3.1]

Trong
: nht ng lc ca mi trng (kh, nc), Pa.s

b , : khi lng n v ca vt liu bi v mi trng, g/cm3


H: chiu cao ri (lng) ca ht, cm
: thi gian ri, s
3.1.2 Phn loi
V kch thc ht bi c chia thnh cc dng sau y:
Bi th, ct bi (grit): gm t cc ht bi cht rn c kch thc ht > 75m.
Bi (dust): ht cht rn c kch thc nh hn bi th (575 m) c hnh
thnh t qu trnh c kh nh nghin, tn, p, v.v
Khi (smoke): gm cc ht vt cht c th l rn hoc lng c to thnh trong
qu trnh t chy nhin liu hoc qu trnh ngng t c kch thc ht = 15m. Ht
bi c ny c tnh khuych tn rt n nh trong kh quyn.
14

Khi mn (fume): gm nhng ht cht rn rt mn, c kch thc < 1m.


Sng (mist): ht cht lng kch thc < 10m. Loi ht c ny mt s
nng lm gim tm nhn th c gi l sng gi (fog)
C s khc bit v tnh cht l ha ca cc ht c kch thc nh v ln nht. Cc ht
nh th tun theo mt cch cht ch s chuyn ng ca mi trng kh xung quanh,
trong khi cc ht ln nh bi th chng hn th ri c gia tc di tc dng ca lc
trng trng v nh th chng d dng b loi khi dng kh (d lc sch). Tuy vy,
nhng ht bi c kch thc ln cng c kh nng b cun i rt xa khi iu kin thun
li.
Nhng ht bi c tc hi nht i vi sc khe con ngi l khi chng c th thm
nhp su vo tn phi trong qu trnh h hp tc nhng ht bi c kch thc < 10m,
ngi ta gi c ht bi ny l bi h hp.
3.2 Bin php k thut v thit b lc bi:
Ngun bi t cc nh my thi ra rt a dng cho nn phng php v thit b lc
bi s c cn nhc la chn i vi tng loi hnh sn xut da trn nng bi, tnh
cht ha hc, tnh cht vt l, nhu cu tun hon khng kh Lc sch bi trong khng
kh c chia thnh 3 cp:
Lm sch th: ch gi c cc ht bi c kch thc > 100 m, cp lc ny
thng lc s b.
Lm sch trung bnh: khng ch gi c cc ht to m cn gi c cc ht nh,
nng bi sau khi lc cn khong 30-50 mg/m3.
Lm sch tinh: c th lc c cc ht bi nh hn 10m vi hiu sut cao, nng
bi sau thit b lc cn 1-3 mg/m3.
Ty theo vic la chn cp lc cho cc nh my c th s dng cc thit b lc bi
sau y:
3.2.1 Phng php kh
3.2.1.1 Thit b thu hi bi kh
Thit b thu hi bi kh hot ng da trn cc c ch lng khc nhau: trng lc
(cc bung lng bi), qun tnh (lng bi nh thay i hng chuyn ng ca dng kh
hoc nh vo vch ngn) v ly tm (cc xiclon n, nhm v t hp, cc thit b thu hi
bi xoy v ng).
Cc thit b thu hi bi nu trn ch to v vn hnh n gin, c p dng ph
bin trong cng nghip.
Tuy nhin hiu qu thu bi khng phi lc no cng t yu cu nn chng thng
ng vai tr x l s b. Mt s c trng ca thit b thu hi bi kh:
15

Bng 3.1: Cc thng s c trng ca thit b thu hi bi kh


STT

Nng sut
ti a
(m3/h)

Thit b

Hiu qu x l

Tr lc
(Pa)

Gii hn
nhit
( 0C)

Khng gii
hn

( 50 m);80 90%

50 130

350 550

Xiclon

85.000

( 10 m);50 90%

250 1.500

350 550

Thit b gi xoy

30.000

( 2 m);90%

<2000

< 250

Xiclon t hp

170.000

( 5m);90%

750 1.500

350 450

Thit b lng
qun tnh

127.500

( 2 m);90%

750 1.500

< 400

Thit b thu hi
bi ng

42.500

( 2 m);90%

Bung lng

a)

< 400

Bung lng bi

Nguyn l hot ng ca thit b ny l li dng trng lc ca cc ht bi khi dng


kh cha bi chuyn ng ngang trong thit b. Khi ht bi chu tc dng ng thi ca
hi lc tc dng. Lc tc dng theo phng ngang do chuyn ng ca dng kh v lc
trng trng. Nu lc tc ng ngang nh, ht bi c th lng ng trn b mt ca thit
b lng bi. t c iu , vn tc chuyn ng ngang ca ht bi phi nh ng
thi kch thc bung lng bi phi ln thi gian lu bi cng lu cng tt.
Bung lng bi l kiu thit b n gin nht, trong thi gian kh i qua thit b (vn
tc dng kh nh hn 1-2m/s) cc ht bi di tc dng ca lc trng trng lng xung
pha di v ri vo bnh cha hoc a ra ngoi bng vt ti hay bng ti
Bung lng bi hot ng c hiu qu i vi cc ht c kch thc > 50 m, cn
cc ht bi c kch thc < 5m th kh nng thu hi bng khng.
u im:
+
Ch to n gin
+
Chi ph vn hnh v bo tr thit b thp.
Nhc im:
+
Bung lng bi c kch thc ln, chim nhiu din tch
+

Hiu sut khng cao

tng hiu qu lc bi, gim th tch bung x l ngi ta ci tin a thm vo


cc vch ngn vo thit b
Mt s dng bung lng bi:
16

a
c

a) Bung n

b) Bung c vch ngn

c) Bung nhiu tng

Hnh 3.1: Cc dng bung lng bi


1.
Dng kh bn cha bi vo
a.
Qu o chuyn ng ca
bung lng
bi kch thc ln v nng
2.

Kh sch ra khi bung lng

3.

Bi thu hi

b.
Qu o chuyn ng ca
bi c kch thc nh v nh
c.
dng kh

b)

Qu o chuyn ng ca

Thit b lng qun tnh

Nguyn l hot ng: Khi t ngt thay i chuyn hng chuyn ng ca dng
kh, cc ht bi di tc dng ca lc qun tnh tip tc chuyn ng theo hng c v
tch ra khi kh, ri vo bnh cha.
Vn tc ca kh trong thit b khong 1 m/s, cn ng vo khong 10 m/s. Hiu
qu x l ca thit b ny dng ny t 65 80% i vi cc ht bi c kch thc 25-30
m. Tr lc ca chng trong khong 150-390 N/m2.
Kh sach

Kh sach

Kh sach

Kh ba
n

Kh ban

Kh ban

Kh ban

Kh sach

Bui

Bui

Bui

Bui

C vch ngn Vi ch quay kh nhn C chp m rng Nhp kh ngang hng


Hnh 3.2: Thit b lng bi qun tnh

17

c)

Thit b l xch

Cc thit b ny c dy l chn hoc cc vng chn. Kh i qua mng chn, i


hng t ngt, cc ht bi do qun tnh chuyn ng theo hng c tch ra khi kh
hoc va p vo cc tm phng nghing, lng trn ri ri xung dng kh bi. Kt qu
kh c chia thnh hai dng: Dng cha bi nng cao (10% th tch) c ht qua
xiclon tip tc x l, ri sau c trn vi dng i qua cc tm chn (chim 90%
th tch). Vn tc kh trc mng chp phi cao (15m/s) t hiu qu tch bi qun
tnh). Tr lc ca li khong 100-500N/m2. Thit b l xch c s dng thu hi bi
c kch thc trn 20m.
Yu im ca l xch l s mi mn cc tm chn khi nng bi cao v c th
to thnh trm tch lm bt kn mt sng. Nhit cho php ca kh thi ph thuc vo vt
liu lm l chn, thng khng qu 450-6000C.
Kh bui

Kh sach
Kh bui

Hnh 3.3: Thit b l xch


d)

Xiclon

Thit b xiclon c ng dng rng ri trong cng nghip c hiu qu cao khi kch
thc ht bi > 5m. Thu hi bi trong xiclon din ra di tc dng ca lc ly tm.
Nguyn l hot ng: Dng kh nhim bi c a vo phn trn ca xiclon.
Thn xiclon thng l hnh tr c y l chp ct. ng kh bn vo thng c dng khi
ch nht, c b tr theo phng tip tuyn vi thn xiclon. Kh vo xiclon thc hin
chuyn ng xon c, dch chuyn xung di v hnh thnh dng xoy ngoi. Lc ,
cc ht bi, di tc dng ca lc ly tm vng vo thnh xiclon. Tin gn y chp, dng
kh bt u quay ngc tr li v chuyn ng ln trn hnh thnh dng xon trong. Cc
18

ht bi vng n thnh, dch chuyn xung di nh lc y ca dng xoy v trng lc


v t ra khi xiclon, qua ng x bi. Kh sch sau x l c a ra pha trn nh
thit b bi ng tr tm.
Trong cng nghip, xiclon c chia lm hai nhm: hiu qu cao v nng sut cao.
Nhm th nht t hiu cao nhng yu cu chi ph ln, cn nhm th hai c tr lc nh
nhng thu hi cc ht mn km hn.
Trong thc t, ngi ta ng dng rng ri xiclon tr v xiclon chp (khng c thn
tr). Xiclon tr thuc nhm nng sut cao, cn xiclon chp thuc nhm hiu qu cao.
ng knh xiclon tr khng ln hn 2000mm v xiclon chp nh hn 3000mm.
u im:
+

Khng c phn chuyn ng tng bn ca thit b;

C th lm vic nhit cao (n 5000C);

Thu hi bi dng kh;

Tr lc hu nh c nh v khng ln (250-1500 N/m2);

Lm vic p sut cao;

Nng sut cao; R;

C kh nng thu hi vt liu mi mn m khng cn bo v b mt xiclon;

Hiu sut khng ph thuc s thay i nng bi;

Ch to n gin.

Nhc im:
+

Hiu qu vn hnh km khi bi c kch thc nh hn 5 m;

Khng th thu hi bi kt dnh.

Xiclon n
Xiclon n l thit b hon chnh hot ng c lp v c nhiu dng khc nhau
nh dng hnh tr, dng hnh cn. Vic s dng loi no l ty thuc vo c tnh ca bi
v yu cu x l. Dng hnh tr c nng sut ln, cn loi hnh cn c hiu sut ln.
Xiclon t hp
Xiclon t hp l mt thit b lc bi gm mt s lng ln cc n nguyn xiclon
mc song song trong mt v c chung ng dn kh vo, kh ra, thng cha bi. Trong
xiclon t hp, vic to nn chuyn ng quay ca dng kh trong thit b khng phi do
dng kh c a vo theo phng tip tuyn m do cc dng c nh hng dng
chong chng hoc dng ha hng t trong thit b. Do vy kch thc ca xiclon t hp
nh hn kch thc ca xiclon n c cng cng sut.

19

Nguyn l lm vic ca xiclon t hp: Khi bi i vo ng ni v sau di vo hp


phn phi, t i vo cc khng gian gia v n nguyn v ng x. Trong khong
khng gian ny c t cc dng c nh hng to s chuyn ng xoy. Bi sau khi
tch i qua l tho bi v vo thng cha.
Kh sach

Kh

K h bui

Bui

Bui

a) xiclon n

b) xiclon nhm
Hnh 3.4: Xiclon

e)

Thit b thu hi bi xoy

Cng ging nh xiclon, thit b ny ng dng c ch lng bi ly tm. im khc


c bn so vi xiclon l trong thit b ny c dng kh xoy ph tr.
Nguyn l hot ng: Kh nhim bi c cho vo t di, c xoy nh cnh
qut, chuyn ng ln trn v chu tc ng ca tia kh th cp. Dng kh th cp chy ra
t vi phun tip tuyn to s xoy h tr cho kh. Di tc dng ca lc ly tm bi
vng ra pha ngoi, gp dng kh xoy th cp hng xung di, y chng vo khong
khng gian vnh khn gia cc ng. Khng gian vnh khn chung quanh ng vo c
trang b vng m chn bi khng quay tr li thit b.
u im ca thit b thu hi bi xoy so vi xiclon l:
+

Hiu qu thu hi bi phn tn cao hn;

B mt trong ca thit b khng b mi mn;

C th x l kh c nhit cao hn do ng dng dng kh th cp lnh;

C th iu chnh qu trnh phn ring bi bng cch thay i lng kh


th cp.

Nhc im:
+

Cn c c cu thi kh ph tr;

Vn hnh phc tp;

Lng kh qua thit b ln.

20

f)
Thit b thu hi bi kiu ng
Qu trnh x l bi trong thit b ny c thc hin nh lc ly tm v lc
coriolit, xut hin khi quay cung ht. thit b thu hi bi kiu ng tiu th nng lng
nhiu hn qut thng thng c cng nng sut v ct p.
u im ca thit b ny so vi cc thit b thu hi bi ly tm khc l: gn, lng
kim loi nh, kt hp my ht bi v xiclon vo cng mt thit b. Tuy nhin, chng c
nhiu nhc im nh: cnh qut b mi mn nhanh, c kh nng to thnh cc trm tch
trn cnh qut, do lm mt cn bng phn quay, hiu qu thu hi d < 10m km v ch
to phc tp.
3.2.1.2 Thit b lc bi kh
Nguyn l: Khi cho kh qua vch ngn xp, cc ht rn c gi li cn kh i
xuyn qua n hon ton.
Trong qu trnh lc bi, cc ht bi kh tch t trong cc l xp hoc to thnh lp
bi trn b mt vch ngn, do chng tr thnh mi trng lc i vi cc ht bi n
sau. Tuy nhin bi tch t cng nhiu lm cho kch thc l xp v xp chung ca vch
ngn cng gim, v vy sau mt thi gian lm vic no cn phi ph v v loi lp bi
ra. Nh vy, qu trnh lc bi phi kt hp vi qu trnh phc hi vt liu lc.
Trong qu trnh lm sch kh, cc ht bi tin gn n cc si hoc b mt vt liu
ht, va chm vi chng v lng xung do tc dng ca lc thm thu, qun tnh v ht
tnh in.
Thit b lc c chia lm 3 loi, ph thuc vo chc nng v nng bi vo, ra:
+ Thit b tinh lc: (Hiu qu cao): dng thu hi bi cc nh vi hiu qu
rt cao (>99%) vi nng u vo thp (<1mg/m3) v vn tc lc < 10cm/s. Thit b lc
ny ng dng thu hi bi c hi c bit, cng nh siu lc khng kh. Vt liu lc
khng c phc hi.
+ Thit b lc khng kh: c s dng trong h thng thng kh v iu ha
khng kh. Chng c dng lc kh c nng bi nh hn 50 mg/m 3 vi vn tc lc
2,5-3 m/s. Vt liu lc c th c phc hi hoc khng phc hi.
+ Thit b lc cng nghip (vi, ht, si th): c s dng lm sch kh
cng nghip c nng bi n 60 g/m 3 vi kch thc ht ln hn 0,5 m, vt liu lc
thng c phc hi.
a)

Thit b lc vi

Cc thit b ny ph bin nht, a s thit b lc vi c vt liu lc dng tay o


hnh tr c gi cht trn li ng v c trang b c cu gi bi.
ng knh tay o c th khc nhau, ph bin nht l 120-300mm v chiu
di 2200-3000 mm. T l chiu di v ng knh tay o thng vo khong (16-20):1
21

Nguyn l hot ng: Qu trnh lc bi trn vi lc xy ra theo 3 giai on


+ Giai on 1: khi vi lc cn sch, cc ht bi lng trn cc lp x nm trn
b mt si v gia cc si. giai on ny, hiu sut lc bi cn thp.
+ Giai on 2: khi c mt lp bi bm trn b mt vi, lp bi ny tr
thnh mi trng lc bi th 2. Hiu sut lc bi giai on ny rt cao.
+ Giai on 3: sau mt thi gian lm vic, lp bi bm trn vi s dy ln lm
tng tr lc ca thit b, v vy phi lm sch vi lc. Sau khi lm sch vi lc vn cn
mt lng ln bi nm gia cc x, cho nn trong giai on 3 ny hiu sut lc vn cn
cao.
Vi lc phi tha mn cc yu cu sau y:
+

Kh nng cha bi cao v ngay sau khi phc hi bo m hiu qu lc cao;

Gi c kh nng cho kh xuyn qua ti u;

bn c hc cao khi nhit cao v mi trng n mn;

C kh nng c phc hi;

Gi thp.

Vt liu lc ph bin nht l vi bng, len, vi tng hp v vi thy tinh.


+ Vi bng c tnh lc tt v gi thp nhng khng bn ha hc v nhit, d
chy v cha m cao;
+ Vi len c kh nng cho kh xuyn qua ln, bo m sch n nh v d
phc hi nhng khng bn ha v nhit, gi cao hn vi bng; khi lm vic lu nhit
cao, si len tr nn gin, chng lm vic n 900C;
+ Vi tng hp bn nhit v ha, gi r hn vi bng v vi len. Trong mi
trng axit bn ca chng cao, cn trong mi trng kim bn gim;
+ Vi thy tinh bn 150-350 0C. Chng c ch to t thy tinh nhm
silicat khng kim hoc thy tinh magezit.
Vi c th phc hi bng hai phng php c bn:
+

Rung vt liu lc (c hc, kh ng hc);

Thi ngc vt liu lc bng kh sch hoc khng kh.

u im: hiu sut lc bi cao (98-99%), ph hp vi cc loi bi c ng knh nh.


Nhc im:
+ Gi thnh v chi ph qun l cao v i hi nhng thit b ti sinh vi lc,
thit b r bi;
+

bn nhit ca thit b lc thp v thng dao ng theo m.

22

b)

Thit b lc si

Thnh phn lc ca thit b lc dng ny gm mt hoc nhiu lp, trong c cc


si vi c phn b ng nht. Trong thit b lc si, bi c thu hi v tch t theo
chiu dy ca lp lc. vt liu lc l cc si t nhin hoc nhn to c chiu dy t 0,01
100 m. Chiu dy ca lp lc c th t vi phn ngn mt n 2m (lc m nhiu lp
s dng lu di). Cc thit b lc ny c ng dng khi nng pha phn tn (0,55mg/m3) v c phn thnh cc loi sau:
Cc thit b loi x mng:
Loi thit b ny c th lm sch tinh nhng tinh th kh ln khi cc ht bi c
kch thc khc nhau. thu hi bi c phn tn cao (0,1-0,5m) vi hiu sut ln
hn 99%. Ngi ta s dng cc thit b lc dng tm phng hoc cc lp mng vt liu
lc dng x ng knh nh hn 5m. Vn tc lc t 0,01-0,1m/s. Nng bi ban u
>5mg/m3. Loi ny khng ti sinh c b lc.
Thit b lc th:
khc phc nhc im l thi gian s dng khng di ca loi trn, trong nhiu
trng hp ngi ta s dng cc thit b lc lc gm nhiu lp dy v ng knh x ln
hn (1-20m) vi vn tc lc t 0,005-0,1m/s th vt liu lc s thu hi ton b cc ht
ln hn 1m. Vt liu lc l si th mi c ng dng cho nng 5-50 mg/m 3, khi
kch thc ht bi ch yu nh hn 5-10m.
Qu trnh lc trong thit b lc si bao gm 2 giai on: giai on 1(lc n
nh): cc ht bi khng lm thay i cu trc ca lp lc. Trong giai on 2 (lc khng
n nh) trong vt liu lc xy ra s bin i cu trc lin tc do lng bi tch t ln. Do
hiu qu x l v tr lc lp lc lun thay i. L thuyt lc trong cc lp lc ny
cha c nghin cu y .
c)

Thit b lc ht

c ng dng t hn thit b lc si. u im ca lc ht l: vt liu d kim, c


th lm vic nhit cao v trong mi trng n mn, chu ti lc ln v gim p
ln. Ngi ta chia ra lm 2 dng thit b lc ht: m v lc ht cng.
Thit b lc m: trong thit b ny, thnh phn lc khng lin kt vi nhau. l
lp m tnh; lp m chuyn dng vi s dch chuyn ca vt liu ri trong trng trng
lc; lp gi lng. Vt liu m thng l ct, si, cui, x than, than cc, grafit, nha,
cao su. Vic chn vt liu ph thuc nhit , tnh n mn ca kh.
Thit b lc ht cng: Trong thit b lc dng ny cac ht lin kt vi nhau nh
thiu kt, dp hoc dn v to thnh h thng xng khng chuyn ng. l s xp, kim
loi xp, nha xp. Lp lc loi ny bn cht, chng n mn v chu ti ln. Chng c
23

ng dng lc kh nn. Nhc im ca thit b ny l: gi cao, tr lc ln, kh hi


phc. C th phc hi theo phng php sau:
+

Thi kh theo chiu ngc li;

Cho dung dch lng qua theo hng ngc li;

Cho hi nng qua;

G hoc nung li vi thnh phn lc.

3.2.2 Thit b lc bi bng phng php t


Qu trnh thu hi bi theo phng php t da trn s tip xc ca dng kh bi
vi cht lng, c thc hin bng cc bin php c bn sau:
+ Dng kh bi i vo thit b v c ra bng cht lng. Cc ht bi c
tch ra khi kh nh va chm vi cc git nc
+ Cht lng ti t b mt lm vic ca thit b, cn dng kh tip xc vi b
mt ny. Cc ht bi b ht bi mng nc v tch ra khi dng kh
+ Dng kh bi c sc vo nc v b chia ra thnh cc bt kh. Cc ht bi
b dnh t v loi ra khi kh.
Do tip xc vi dng kh nhim bi vi cht lng hnh thnh b mt tip xc pha.
B mt ny bao gm cc bt kh, tia kh, tia lng, git lng v mng lng. Trong a s
thit b thu hi bi t tn ti cc dng b mt khc nhau, do bi c thu hi theo
nhiu c ch khc nhau. Thit b lc bi t c cc u im v nhc im so vi cc
thit b dng khc nh sau:
u im:
+

Hiu qu thu hi bi cao;

C th ng dng thu hi bi c kch thc n 0,1m;

C th s dng khi nhit v m cao;

Nguy him chy, n thp nht;

+ Cng vi b c th thu hi hi v kh.


Nhc im:
+

Bi thu c dng cn do phi x l nc thi, lm tng gi qu trnh

x l;
+ Cc git lng c kh nng b cun theo kh v cng vi bi lng trong ng
dn v my ht;
+ Trong trng hp kh c tnh n mn cn phi bo v thit b v ng ng
bng vt liu chng n mn.

24

Cht lng ti thit b thng l nc. Khi kt hp qu trnh thu hi bi vi x l


ha hc, cht lng c chn theo qu trnh hp th.
a)

Bung ra kh

Cc bung ra kh c ch to bng kim loi, btng v gch .


Trong bung b tr cc dy mi phun phun nc vo dng kh cha bi chuyn
ng qua bung. tng hiu sut lc bi, trong bung c th b tr cc tm chn, cc
tm c l hoc ti. Cui bung ra c b phn tch nc. Vn tc chuyn ng ca kh
trong bung khong 1,5-2,5 m/s. Thi gian lu kh <3s. Lng nc phun 0,2-1,04l/m3.
b)

Thit b ra kh trn

Thit b ra kh trn l thp ng, thng l hnh tr m trong c s tip xc


gia kh v cc git lng (c to ra bi cc vi phun). Theo hng chuyn ng ca kh
v lng, thp trn chia ra ngc chiu, cng chiu v ti ngang.
Thp trn t hiu qu x l cao i vi ht bi c d 10m v km hiu qu khi
bi c d < 5 m.
Vn tc dng kh trong thit b thng trong khong 0,6-1,2 m/s i vi thit b
khng c b tch git v khong 5-8 m/s i vi thit b c b tch git. Tr lc ca thp
trn khng c b tch git v li phn phi kh thng khng qu 250N/m2.
Chiu cao thp (H) vo khong 2,5 ln ng knh (D). Lng nc s dng c
chn vo khong 0,5-8l/m3 kh.
c)

Thit b ra kh m

Thp ra kh m l thp vi lp m ng hoc c sp xp theo trt t xc


nh. Chng c ng dng thu hi bi d dnh t, nhng vi nng khng cao v
khi kt hp vi qu trnh hp th do lp m hay b bt kn nn loi thit b ny t c s
dng. Ngoi thp ngc chiu, trn thc t ngi ta cn ng dng thit b ra kh vi s
ti ngang.
m bo dnh t ca b mt lp m, chng thng c nghing 7-10 0
v hng dng kh, lu lng lng 0,15-0,51 l/m3. Khi nng bi ban u n 10-12
g/m3, tr lc 160-100 Pa/m m, vn tc kh trong thit b ngc chiu khong 1,52,0m/s, cn lu lng nc ti khong 1,3-2,16l/m3.
Hiu qu x l bi ph thuc vo nhiu yu t nh: cng ti, nng bi,
phn tn. Hiu qu thu hi bi c kch thc d 2m trn 90%. Thc t ht c kch
thc 2-5m c thu hi 70% cn ht ln hn 80-90%.
Tr lc thp m ph thuc dng vt liu m v iu kin lm vic, c th ln ti
1500N/m2.
25

d)

Thit b si bt

Ph bin nht l thit b si bt vi i chy st v a chy qua. a chy st c


th l a l, a rnh. Bi c thu hi bi lp bt c hnh thnh do tng tc ca kh
v lng. Qu trnh thu hi bi trong thit b si bt din ra trong cc giai on sau:
+ Thu hi bi trong khng gian di li do lc qun tnh, c hnh thnh
do dng kh thay i hng chuyn ng khi i qua a. Hiu qu ca giai on ny ch
ln i vi bi th ng knh 10m.
+ Lng bi t tia kh, hnh thnh bi cc l hoc khe h ca a vi vn tc
cao p vo lp cht lng trn a (c ch va p).
+

Lng bi trn b mt trong ca cc bt kh theo c ch qun tnh ri.

Hiu qu ca giai on 2 v 3 ln hn giai on 1 nhiu v t n 90% i vi


ht bi 2-5m.
Thit b si bt c u im l hiu qu thu hi bi cao i vi ht c kch thc
ln hn 2m v tr lc khng ln hn 300-1000N/m2. Tuy nhin, n cn tn ti cc yu
im sau:
+

Ht c kch thc nh hn 2m khng c thu hi hon ton;

Cn c b phn tch git lng;

Khng cho php lu lng kh dao ng ln v nh vy s ph v ch


to bt;

Khng cho php nng bi trong kh dao ng ln v c th lm bn a.


e)

Thit b ra kh va p qun tnh

Trong cc thit b ny, s tip xc ca kh vi nc c thc hin do s va p


ca dng kh ln b mt cht lng v do s thay i hng t ngt ca dng kh. Kt qu
ca s va p l cc git lng ng knh 300-400m c to thnh, lm gia tng qu
trnh lng bi.
i vi thit b dng ny, mc nc c nh ng vai tr quan trng. S thay i
nh ca mc nc cng c th lm gim hiu qu thu hi bi hoc lm tng tr lc ca
thit b. Hiu qu ca thit b thu hi va p qun tnh n 99,5% i vi cc ht bi c
kch thc ln hn 3m.
f)

Thit b ra kh ly tm

Thu hi bi trong thit b ra kh ly tm din ra di tc dng ca hai lc: lc ly


tm v lc qun tnh. Hiu qu thu hi bi c kch thc 2-5m t 90%.
Cc thit b ra kh ly tm c ng dng trong thc t, theo kt cu c th chia
lm hai dng:
26

+ Thit b, trong dng xoy c thc hin nh cnh qut quay t trung
tm
+ Thit b vi ng kh vo theo phng tip tuyn. Nc ra kh chy qua vi
phun trung tm v chy thnh mng trn thnh thit b.
c im ca thit b ny l cht lng t b cun theo kh v lc ly tm lm lng
cc git lng trn thnh thit b.
g)

Thit b ra kh vn tc cao (thit b ra kh Venturi)

lm sch kh khi bi c kch thc 1-2 v nh hn, ngi ta ng dng ch


yu cc thit b ra kh c vn tc ln.
Nguyn l hot ng: dng kh bi chuyn ng vi vn tc 70-150m/s p v
nc thnh cc git cc nh. xoy ri cao ca dng kh v vn tc tng i gia bi
v git lng ln thc y qu trnh lng bi trn cc git lng.
Loi thit b ny d b tc khi bi bm dy cc khu m. N c s dng nhiu
khi dng lc bi thm t tt v c bit trong cc trng hp lc bi km theo lm ngui
v hp th kh.
Cc thit b ra kh Venturi c nng sut n 500000 m 3kh/h, vn tc kh n
150m/s.
3.2.3 Thit b lc in
Trong thit b lc in, kh c x l bi nh tc dng ca lc in trng.
Nguyn l hot ng: Kh thi c thi qua hai in cc. in cc ni t c
gi l in cc lng v bi ch yu c lng in cc ny. in cc cn li c gi
qung sng. in cc ny c cung cp dng in mt chiu c hiu th cao, do in th
cao nn cng in trng xung quanh ln v gy ra s va p ion mnh lit. Di tc
dng ca lc in trng, cc ion s chuyn dch v pha cc in cc tri du v to nn
dng in. Khi thi kh thi c cha bi qua khng gian ca hai in cc, cc ion s bm
dnh trn b mt cc ht bi v ht bi tr nn mang in. Di tc dng ca lc in
trng, cc ht bi s chuyn dch ti cc in cc tri du. Khi ti cc in cc, cc ht
bi c lng li trn b mt in cc. Theo nhng khong thi gian xc nh, ty thuc
mc tch t bi, ngi ta rung lc in cc hoc xi nc in cc ri thu ly bi.
Trong cng nghip, ngi ta cn s dng thit b lc in t, trong vic lm
sch cc in cc c thc hin bng cch ti qua vi phun. Thit b lc in t c
ng dng thu hi bi, sng cc axit khc nhau.
Thit b lc in x l th tch kh ln khi cc ht bi kch thc t 0,01-100m
nhit n 400-5000C. Tr lc ca thit b lc in khong 150Pa. Tiu hao in nng
cho x l 100m3 kh khong (0,36-1,8)106J. Bi c dn in cng cao th hiu qu thu
27

hi chng trong thit b lc in cng ln.Thnh phn kh v bi nh hng n dn


ca n. Khi m ca kh tng, in tr ring phn ca bi gim. Nu vn tc kh trong
thit b lc in tng th hiu qu x l gim v ngoi ra cn tng kh nng li cun bi
theo dng kh.
Hiu qu ca thit b lc in khi thu hi ht c kch thc 0,5m t 99% v gim
khi vn tc dng kh tng.Hiu qu ca thit b lc in ph thuc tnh cht ca bi v
kh, vn tc v tnh ng u phn phi dng bi trong tit din thit b . Hiu th cng
cao v vn tc kh cng thp hiu qu thu hi bi cng cao.
Thit b lc in c u im:
+

Hiu sut thu hi bi cao, t ti 99%;

Chi ph nng lng thp;

+ C th thu c cc ht bi c kch thc nh ti 0,1m v nng bi t


vi gam n 50g/m3;
+

Chu c nhit cao (nhit kh thi c th ti 5000C);

Lm vic c p sut cao hoc p sut chn khng;

C th t ng ha iu khin hon ton.

Tuy nhin n cng c nhng nhc im nh sau:


+ Do nhy cao nn khi c s thay i d nh gia gi tr thc v gi tr
khi tnh ton ca cc thng s th hiu qu thu hi bi cng b gim st nhiu;
+

Khi c s c c hc d nh cng lm nh hng ti hiu qu thu bi;

+ Khng s dng c vi kh thi c cha cht d n v thng xut hin


cc tia la in.

28

CHNG 4: TNH TON THIT K H THNG X L BI


4.1 La chn cc phng n
Phng n 1

Phng n 2

Phng n 3

- Tng chiu di: 101,1m

- Tng chiu di: 109,6m

- Tng chiu di:127,1m

- Chiu di nhnh chnh: - Chiu di nhnh chnh: - Chiu di nhnh chnh:


44,7 m
44,5m
46,2m

c im

- Chiu di nhnh ph: - Chiu di nhnh ph: - Chiu di nhnh ph:


29,1m
30,0m
23,6m
- Chiu
r:27,3m

di

nhnh -Chiu
r:35,1m

di

nhnh -Chiu
r:56,5m

di

-S nhnh r: 9

- S nhnh ph: 9

- S nhnh ph: 9

- S chc ba: 9

- S chc ba: 9

- S chc ba: 10

nhnh

- S ngot tit din trn - S ngot tit din trn - S ngot tit din trn
nhiu t ( 900): 3
nhiu t ( 900): 9
nhiu t ( 900): 9

u im

- S ngot tit din trn - S ngot tit din trn - S ngot tit din trn
nhiu t ( 600): 10
nhiu t ( 600): 9
nhiu t ( 600): 10
- S chc t: 0

- S chc t:0

- Nhng ming ht c
cng lu lng th nm
trn cng mt nhnh nn
d tnh ton

- Chiu di ngn hn

- S chc t:0

- ng chnh c b tr
- Chi ph vt liu t tn st tng nn vic thi
cng n gin hn
km hn.

- Tit kim c chi ph


- Tr lc tng i nh, ng ng.
tn tht nh nn chn

Nhc im

- t tn km nguyn vt
liu.
- Trng vn tc ming - Chiu di ln nn tn
ht gim nhanh, chiu su km
ht gim, ming thi gim - Tn tht p lc ln
chm tn vt liu.
- Xu, khng m quan,
tiu tn cng sut in.
- ng chnh c b tr
gia nn vic thi cng lp
t s tng i phc tp.
29

Da vo cc phng n trn ta nn chn phng n 1 do t c nhiu u im


v c kinh t, hiu qu hn cc phng n khc.
4.2 La chn v thuyt minh cng ngh
4.2.1. La chn phng n x l
Vic la chn phng php ti u l mt vn ht sc quan trng trong vic gii
quyt nhim mi trng khng kh ni chung v bi ni ring. Lm th no va gim
c nng bi xung mc thp nht di mc tiu chun cho php, m li va c hiu
qa kinh t cao, ph hp vi iu kin ca nh my.
Phng php la chn s da trn nhng nguyn tc c bn sau:
Thit b ph hp vi thnh phn, nng v tnh cht ca ht bi.
Hiu qu t yu cu.
D dng lp t, thi cng.
t yu cu v mt kinh t trong giai on hin nay.
Ph hp vi cc yu cu khch quan khc.
Qua kho st v tnh cht ca ht bi, cng nh cc yu t nh mt bng nh my
ta a ra phng n x l bi g ca nh my ch bin g nh sau :
Do bi cn x l y l bi g v ta cn thu hi bi g ny lm nguyn nhin
liu cho cc cng on sn xut khc nh sn xut vn p, lm cht t cho cc l sy.
Mt khc, do c ln c bi tinh v bi th Chnh v vy ta chn phng php x l bi
y l phng php kh, v s cng ngh c chn nh hnh 4.1:

BI

CHP HT

XICLON

NG DN

LC TI VI

QUT HT

Hnh 4.1: S quy trnh cng ngh


x l bi.
NG KHI

30

4.2.2. Thuyt minh qui trnh cng ngh


Bi c thu gom ngay ti v tr pht sinh thng qua cc chp ht b tr trn cc
my cng c. Cc chp ht c ni vo h thng ng dn, di tc dng ca lc ht ly
tm bi c dn theo h thng ng ng vo xiclon. Ti xiclon di tc dng ca lc
ly tm cc ht bi c kch thc ln s tch khi dng kh v lng xung vo phu cha,
lng bi tinh cn li s theo dng kh qua thit b lc ti vi. thit b lc ti vi bi
c lc vi hiu sut kh cao, kh sau khi qua thit b lc ti vi c dn ra ng thi v
c thi ra ngoi khng kh.
4.3 Thit k chp ht v tnh ton ng ng
4.3.1 Thit k chp ht
Kch thc chp ht: a b = 1,0m 0,4m
Chiu cao chp ht: l = 0,4m
Din tch ming ht: F = 1,0m 0,4m = 0,4m2
Gc m ming ht: = 1000
Khong cch t chp ht ti bn bo: Z = 0,5m
Chn vn tc ti ming ht: v = 2,0 m/s
4.3.2 Tnh ton lu lng Chn v= 2,0 (m/s)
Lu lng ti 1 ming ht
Q1 = v(ab) = 2,0 1,0 0,4 = 0,8 m3/s

[4.1]

DY I:
*on 1: L1 = 0,8m3/s
Chn v

= 15m/s

ng knh ng dn

d1

4 L

4 0,8
0,261( m)
3,14 15

[4.2]

chn d= 0,26m
Vn tc thc trong ng dn
vt

4L
4 0,8

15,1(m / s )
2
2
d
3,14 0,26

[4.3]

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c


R = 0,945 kG/m2.m
P = 13,95 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn
31

Tr lc ming ht: = 0,18

Van iu chnh 3 cnh gc 100: = 0,12

Ngot tit din trn nhiu t gc 900 , R=2D: = 0,35

Tng tr lc cc b on 1: = 0,65
Chiu di ng dn an 1
l = 6 1,2 0,5 0,4 = 3,9 m
l = 3,9 + 5,2 = 9,1 m
Tn tht p lc trong on 1
P1-1 = Rl + P = 0,9459,1 + 0,6513,95 = 17,667 (kG/m2 )

[4.4]

*Nhnh r 2:
L = 0,8m3/s
l

= 3,9 m

Chn ng knh ng dn d = 0,26m


Vn tc thc trong ng dn
vt

4L
4 0,8

15,1(m / s )
2
2
d
3,14 0,26

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


R = 0,945 kG/m2.m
P = 13,95 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc chc ba nhnh r

L0 0,8

0,5
Lc 1,6

o = 0,13

2
F0 d 0

0,26

1
Ft d t 2 0,26 2
2

Ngot tit din trn nhiu t gc 600, R=2D: = 0,3

Van iu chnh 2 cnh gc 100: = 0,4

Tr lc ming ht: = 0,18

Tng tr lc on 2: = 1,01

Tn tht p lc trong nhnh r 2


32

P2 = Rl + P = 0,9453,9 + 1,0113,95 = 17,775 (kG/m2 )


chch lch p lc gia on 1 v nhnh r 2
17,775 17,667
100% 0,6%
17,775

*on 2: L2 = 1,6 m3/s


Chn v
l
ng knh ng dn

= 15,1 m/s
= 5,2 m
d2

4Q

4 1,6
0,367( m)
3,14 15,1

chn d= 0,36m
Vn tc thc trong ng dn
vt

4L
4 1,6

15,7(m / s )
2
2
d
3,14 0,36

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


R = 0,675 kG/m2.m
P = 15,08 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc chc ba nhnh thng

L0 0,8

0,5
Lc 1,6

t = 0,13

F0 d 0
0,26 2 1

Ft d t 2 0,26 2
2

Tng tr lc on 2: = 0,13
Tn tht p lc trong on 2
P2 = Rl + P = 0,6755,2 + 0,1315,08 = 5,470 (kG/m2 )
Tng tn tht p lc cui on 2
P1 + P2 = 17,667 + 5,470 = 23,137 (kG/m2 )

*Nhnh r 3:
L = 0,8m3/s
33

= 3,9 m

Chn ng knh ng dn d = 0,26m


Vn tc thc trong ng dn
vt

4L
4 0,8

15,1(m / s )
2
2
d
3,14 0,26

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


R = 0,945 kG/m2.m
P = 13,95 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc chc ba nhnh r

L0 0,8

0,33
Lc 2,4

o = -0,078

2
F0 d 0

0,26

0,52
Ft d t 2 0,36 2
2

Ngot tit din trn nhiu t gc 600, R=2D: = 0,3

Van iu chnh 1 cnh gc 200: = 1,1

Tr lc ming ht: = 0,18

Tng tr lc on 3: = 1,502
Tn tht p lc trong nhnh r 3
P3 = Rl + P = 0,9453,9 + 1,50213,95 = 24,638 (kG/m2 )
chch lch p lc gia on 2 v nhnh r 3
24,638 23,137
100% 6,0%
24,638

*on 3: L3 = 2,4 m3/s


Chn v
l
ng knh ng dn

= 15,7 m/s
= 5,2 m
d3

4 L

4 2,4
0,441( m)
3,14 15,7

chn d= 0,44m
Vn tc thc trong ng dn
vt

4L
4 2,4

15,8( m / s )
2
2
d
3,14 0,44

34

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


R = 0,532 kG/m2.m
P = 15,27 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc chc ba nhnh thng

L0 0,8

0,33
Lc 2,4

t = 0,065

F0 d 0
0,26 0,52

2
Ft d t
0,36 2
2

Tng tr lc on 3: = 0,065
Tn tht p lc trong on 3
P3 = Rl + P = 0,5325,2 + 0,06515,27 = 3,759 (kG/m2 )
Tng tn tht p lc cui on 3
P1 + P2 + P3 = 17,667 + 5,470 +3,759=26,896 (kG/m2 )
*Nhnh r 4:
L = 0,8 m3/s
l

= 3,9 m

= 17 m/s

ng knh ng dn

d 4 4 a

4 L

4 0,8
0,244( m)
3,14 17

chn d= 0,24m
Vn tc thc trong ng dn:
vt

4L
4 0,8

17,7( m / s )
2
2
d
3,14 0,24

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


R = 1,142 kG/m2.m
P = 19,16 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc chc ba nhnh r

L0 0,8

0,25
Lc 3,2

o = 0,0075
35

F0 d 0
0,24 2 0,3

Ft d t 2 0,44 2
2

Ngot tit din trn nhiu t gc 600, R=2D: = 0,30

Van iu chnh 5 cnh gc 200: = 0,7

Tr lc ming ht: = 0,18

Tng tr lc on 4: = 1,1875
Tn tht p lc trong nhnh r 4
P4 = Rl + P = 1,142 3,9 + 1,187519,16 = 27,206 (kG/m2 )
chch lch p lc gia on 3 v nhnh r 4
27,206 26,896
100% 1,1%
27,206

*on 4: L4 = 3,2 m3/s


Chn v
l
ng knh ng dn

= 15,8 m/s
= 5,2 m
d4

4 L

4 3,2
0,508( m)
3,14 15,8

chn d= 0,500 m
Vn tc thc trong ng dn:
vt

4L
4 3,2

16,3(m / s )
2
2
d
3,14 0,5

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


R = 0,48 kG/m2.m
P = 16,25 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc chc ba nhnh thng

L0 0,8

0,25
Lc 3,2

t = -0,095

2
F0 d 0

0,24

0,3
Ft d t 2 0,44 2
2

36

Tng tr lc on 4: = -0,095
Tn tht p lc trong on 4
P4 = Rl + P = 0,485,2 + (-0,095)16,25 = 0,952 (kG/m2 )
Tng tn tht p lc cui on 4
P1+P2+P3+P4 = 17,667 + 5,470 +3,759+0,952= 27,848 (kG/m2 )
*Nhnh r 5:
L = 2,4 m3/s
l

= 3,9 m

= 18 m/s

ng knh ng dn

d 5'

4 L

4 0,8
0,239( m)
3,14 18

chn d= 0,24 m
Vn tc thc trong ng dn
vt

4L
4 0,8

17,7( m / s )
2
2
d
3,14 0,24

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


R = 1,142 kG/m2.m
P = 19,16 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc chc ba nhnh r

L0 0,8

0,2
Lc
4

o = 0,114

F0 d 0
0,24 2 0,23

Ft d t 2
0,5 2
2

Ngot tit din trn nhiu t gc 600, R=2D: = 0,30

Van iu chnh 5 cnh gc 200: = 0,7

Tr lc ming ht: = 0,18

Tng tr lc on 5: = 1,294
Tn tht p lc trong nhnh r 5
P5 = Rl + P = 1,1423,9 + 1,29419,16 = 29,247 (kG/m2 )
chch lch p lc gia on 4 v nhnh r 5
37

29,247 27,848
100% 4,8%
29,247

L5 = 4 m3/s

*on 5:

Chn v
l
ng knh ng dn

= 16,3 m/s
= 15 m
d5

4 L

4 4
0,559( m)
3,14 16,3

chn d= 0,55m
Vn tc thc trong ng dn:
vt

4L
44

16,8(m / s)
2
2
d
3,14 0,55

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


R = 0,427 kG/m2.m
P = 17,26 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc chc ba nhnh thng

L0 0,8

0,2
Lc
4

t = 0

2
F0 d 0

0,24

0,23
Ft d t 2
0,5 2
2

Ngot tit din trn nhiu t gc 900, R=2D: = 0,35

Tng tr lc on 1-5: = 0,35


Tn tht p lc trong on 5
P1-5 = Rl + P = 0,42715 + 0,3517,26 = 12,446 (kG/m2 )
Tng tn tht p lc cui on 5
P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5
= 17,667 + 5,470 +3,759+0,952+12,446= 40,294 (kG/m2 )
DY II
*on 1a:

L2a = 0,8m3/s

Chn v
ng knh ng dn

= 15m/s
d 2a

4 L

4 0,8
0,261( m)
3,14 15

38

chn d= 0,26m
Vn tc thc trong ng dn
vt

4L
4 0,8

15,1(m / s )
2
2
d
3,14 0,26

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c


R = 0,945 kG/m2.m
P = 13,95 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc ming ht: = 0,18

Van iu chnh 3 cnh gc 100: = 0,12

Ngot tit din trn nhiu t gc 900 , R=2D: = 0,35

Tng tr lc cc b on 1: = 0,65
Chiu di ng dn on l
l = 6 1,2 0,5 0,4 = 3,9 m
l = 3,9 + 6,2 = 10,1 m
Tn tht p lc trong on 1
P1a = Rl + P = 0,94510,1 + 0,6513,95 = 18,612 (kG/m2 )
*Nhnh r 2a:
L = 0,8m3/s
l

= 3,9 m

Chn ng knh ng dn d = 0,26m

Vn tc thc trong ng dn
vt

4L
4 0,8

15,1(m / s )
d 2 3,14 0,26 2

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


R = 0,945 kG/m2.m
P = 13,95 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc chc ba nhnh r
39

L0 0,8

0,5
Lc 1,6

o = 0,13

F0 d 0
0,26 2 1

Ft d t 2 0,26 2
2

Ngot tit din trn nhiu t gc 600, R=2D: = 0,3

Van iu chnh 2 cnh gc 100: = 0,4

Tr lc ming ht: = 0,18

Tng tr lc on 2a: = 1,01

Tn tht p lc trong nhnh r 2a


P2a = Rl + P = 0,9453,9 + 1,0113,95 = 17,775 (kG/m2 )
chch lch p lc gia on 2-1 v nhnh r 2-2b
18,612 17,775
100% 4,5%
18,612

*on 2a: L2a = 1,6 m3/s


Chn v
l
ng knh ng dn

= 15,1 m/s
= 6,2 m
4Q

d 2a

4 1,6
0,367(m)
3,14 15,1

chn d= 0,36m
Vn tc thc trong ng dn
vt

4L
4 1,6

15,7(m / s )
2
2
d
3,14 0,36

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


R = 0,675 kG/m2.m
P = 15,08 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc chc ba nhnh thng

L0 0,8

0,5
Lc 1,6

t = 0,13

2
F0 d 0

0,26

1
Ft d t 2 0,26 2
2

40

Tng tr lc on 2a: = 0,13


Tn tht p lc trong on 2a
P2a = Rl + P = 0,6756,2 + 0,1315,08 = 6,145 (kG/m2 )
Tng tn tht p lc cui on 2-2
P1a + P2a = 18,612 + 6,145 = 24,757 (kG/m2 )
*Nhnh r 3a:
L = 0,8m3/s
l

= 3,9 m

Chn ng knh ng dn d = 0,26m


Vn tc thc trong ng dn
vt

4L
4 0,8

15,1(m / s )
2
2
d
3,14 0,26

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


R = 0,945 kG/m2.m
P = 13,95 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc chc ba nhnh r

L0 0,8

0,33
Lc 2,4

o = -0,078

F0 d 0
0,26 2 0,52

Ft d t 2 0,36 2
2

Ngot tit din trn nhiu t gc 600, R=2D: = 0,3

Van iu chnh 1 cnh gc 200: = 1,1

Tr lc ming ht: = 0,18

Tng tr lc on 3a: = 1,502


Tn tht p lc trong nhnh r 3a
P3a = Rl + P = 0,9453,9 + 1,50213,95 = 24,638 (kG/m2 )
chch lch p lc gia on v nhnh r 3a
24,757 24,638
100% 0,5%
24,757

*on 3a:

L3a= 2,4 m3/s

Chn v

= 15,7 m/s
41

l
ng knh ng dn

= 6,2 m
d 3a

4 L

4 2,4
0,441( m)
3,14 15,7

chn d= 0,44m
Vn tc thc trong ng dn
vt

4L
4 2,4

15,8( m / s )
2
2
d
3,14 0,44

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


R = 0,532 kG/m2.m
P = 15,27 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc chc ba nhnh thng

L0 0,8

0,33
Lc 2,4

t = 0,065

2
F0 d 0

0,26

0,52
Ft d t 2 0,36 2
2

Tng tr lc on 3a: = 0,065


Tn tht p lc trong on 3a
P3a = Rl + P = 0,5326,2 + 0,06515,27 = 4,291 (kG/m2 )
Tng tn tht p lc cui on 2-3
P1a + P2a + P3a = 18,612 + 6,145+4,291=29,048 (kG/m2 )
*Nhnh r 4a:
L = 0,8 m3/s
l

= 3,9 m

= 17 m/s

ng knh ng dn

d 4'a

4 L

4 0,8
0,244(m)
3,14 17

chn d= 0,24m
Vn tc thc trong ng dn:
vt

4L
4 0,8

17,7( m / s )
2
2
d
3,14 0,24

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


42

R = 1,142 kG/m2.m
P = 19,16 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc chc ba nhnh r

L0 0,8

0,25
Lc 3,2

o = 0,0075

F0 d 0
0,24 0,3

2
Ft d t
0,44 2
2

Ngot tit din trn nhiu t gc 600, R=2D: = 0,30

Van iu chnh 3 cnh gc 200: = 0,8

Tr lc ming ht: = 0,18

Tng tr lc on 4a: = 1,2875


Tn tht p lc trong nhnh r 4a
P4a = Rl + P = 1,142 3,9 + 1,287519,16 = 29,122 (kG/m2 )
chch lch p lc gia on 3a v nhnh r 4a
29,122 29,048
100% 0,25%
29,122

*on 4a:
Chn

L4a = 3,2 m3/s


v

= 15,8 m/s

= 6,6 m

ng knh ng dn

d 4a

4 L

4 3,2
0,508( m)
3,14 15,8

chn d= 0,5m
Vn tc thc trong ng dn
vt

4L
4 3,2

16,3( m / s )
2
2
d
3,14 0,5

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


R = 0,48 kG/m2.m
P = 16,25 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn

Tr lc chc ba nhnh thng:


L0 0,8

0,25
Lc 3,2

t = -0,095
43

F0 d 0
0,24 0,3

2
Ft d t
0,44 2
2

Tr lc chc ba nhnh r:

L0
3,2

0,44
Lc 4 3,2

o = -0,0196

F0 d 0
0,5 0,83

2
Ft d t
0,55 2
2

Van iu chnh 1 cnh gc 100 : = 0,3

Ngot tit din trn nhiu t gc 600, R=2D: = 0,3

Tng tr lc on 4a: = 0,4854


Tn tht p lc trong on 4a
P4a = Rl + P = 0,486,6 + 0,485416,25 = 11,056 (kG/m2 )
Tng tn tht p lc cui on 4a
P = P1a+P2a+P3a+P4a
= 18,612 + 6,145 + 4,291 + 11,056 = 40,104 (kG/m2 )
chch lch p lc gia on 5 v on 4a
40,294 40,104
100% 0,47%
40,294

*on 6:

L6 = 7,2 m3/s

Chn v
l
ng knh ng dn

= 16,8 m/s
= 5,0 m
d6

4 L

4 7, 2
0,738( m)
3,14 16,8

chn d= 0,73m
Vn tc thc trong ng dn
vt

4L
4 7,2

17,2(m / s )
2
2
d
3,14 0,73

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn, ta c:


R = 0,332 kG/m2.m
P = 18,09 kG/m2
Tra ph lc 4 K thut thng gi Trn Ngc Chn
44

Tr lc chc ba nhnh thng

L0 3,2

0,44
Lc 7,2

t = 0,1156

F0 d 0
0,5 0,83

Ft d t 2 0,55 2
2

2 Ngot tit din trn nhiu t gc 900, R=2D: = 0,3x2=0,7

Tng tr lc on 6: = 0,8156
Tn tht p lc trong on 6
P6 = Rl + P = 0,3325 + 0,815618,09 = 16,414 (kG/m2 )

Bng 4.1: Bng kt qu tnh ton thy lc h thng ng dn kh


on

ng

(m /h)

l
(m)

d
(mm)

v
(m/s)

R.l
2

(kg/m .m)

(kg/m )

on ng chnh
DY I
1

2880

9,1

260

15,1

0,945

8,5995

0,6500

13,95

9,0675

17,667

5760

5,2

360

15,7

0,675

3,5100

0,1300

15,08

1,9604

5,470

8640

5,2

440

15,8

0,532

2,7664

0,0650

15,27

0,9926

3,759

11520

5,2

500

16,3

0,480

2,4960

-0,095

16,25

-1,5438

0,952

14400 15,0

550

16,8

0,427

6,4050

0,3500

17,26

6,0410

12,446

DY II
1a

2880 10,1

260

15,1

0,945

9,5445

0,6500

13,95

9,0675

18,612

2a

5760

360

15,7

0,675

4,1850

0,1300

15,08

1,9604

6,145

6,2

45

3a

8640

6,2

440

15,8

0,532

3,2984

0,0650

15,27

0,9926

4,291

4a

11520

6,6

500

16,3

0,480

4,4538

0,4854

16,25

7,8878

11,056

on ng nhnh
DY I
2

2880

3,9

260

15,1

0,945

3,6855

1,010

13,95

14,0895

17,775

2880

3,9

260

15,1

0,945

3,6855

1,502

13,95

20,9529

24,638

2880

3,9

240

17,7

1,142

4,4538

1,1875

19,16

22,7525

27,206

2880

3,9

240

17,7

1,142

1,8486

1,294

19,16

24,7930

29,247

DY II
2a

2880

3,9

260

15,1

0,945

3,6855

1,010

13,95

14,0895

17,775

3a

2880

3,9

260

15,1

0,945

3,6855

1,502

13,95

20,9529

24,638

4a

2880

3,9

240

17,7

1,142

4,4538

1,2875

19,16

24,6685

29,122

18,09

14,75

16,414

on ng ph
6

25920 5

730

17,2

0,332

1,66

0,8156

4.4 Tnh ton thit b x l


4.4.1 Tnh ton xiclon:
Nng bi vo xiclon
Cv

C1 L1 C 2 L2 4 3600 1250 3,2 3600 1250

1250(mg / m 3 )
L1 L2
4 3600 3,2 3600

[4.5]

Trong
C1: nng bi ti dy I
C2: nng bi ti dy II
L1: lu lng ht ti dy I
L2: lu lng ht ti dy II
Khi lng ring ca ht bi l: b = 1200 kg/m3
Din tch tit din ngang ca xiclon
F

L
(m2)
wP

[4.6]

Trong
F: din tch tit din ngang ca xiclon (m2)
L: lu lng dng kh (m3/s)
46

wp: tc quy c, thng chn wp = 2,2 2,5 (m/s). Chn wp = 2,5 (m/s)
F

7, 2
2,88(m 2 )
2,5

ng knh xiclon c tnh bng cng thc


D

L
3600 0,785 wq N

(m)

[4.7]

D 2 3,14 (1,4) 2

1,5386( m 2 )
4
4

[4.8]

Trong
L: lu lng dng kh, m3/s
wq: tc qui c ca dng kh trong xiclon, m/s.
N: s lng xiclon n nguyn
D

25920
3600 0,785 2,5 N

N = 1 D = 1,9 (m)
N = 2 D = 1,4 (m)
Chn N = 2 D = 1,4m = 1400mm
Tc thc t ca kh trong xiclon
Din tch thc ca xiclon
F

Tc thc t
vtt

L
7,2

2,34( m / s )
2
0,785 N D
0,785 2 1,4 2

[4.9]

sai bit so vi tc ti u
v (v tt vtu ) 100 (2,5 2,34) 100

6,4% 15%
vtu
v tu
2,5

[4.10]

vtt = 2,34 m/s t yu cu. (K Thut Mi Trng, 2001)


a) Cc kch thc chi tit ca xiclon H-15
Theo sch K thut lc bi v lm sch kh Hong Kim C Nh Xut Bn
Gio Dc. Trang 81, da vo ng knh thn xiclon ta tnh c nh sau:
*ng knh ca xiclon D = 1,4m = 1400mm
*Chiu rng ng dn kh vo: b 0,26 D 0,26 1400 364(mm)

[4.11]

*Chiu cao ca vo (kch thc bn trong) a 0,66 D 0,66 1400 924(mm) [4.12]
*Chiu di ng dn kh vo: l 0,6 D 0,6 1400 840(mm)

[4.13]
47

*Chiu cao ng tm c mt bch: h1 1,74 D 1,74 1400 2436(mm)

[4.14]

*Chiu cao phn hnh tr: h2 2,26 D 2,26 1400 3164(mm)

[4.15]

*Chiu cao phn thn hnh nn: h3 2 D 2 1400 2800(mm)

[4.16]

*Chiu cao phn bn ngoi ng tm: h4 0,3D 0,3 1400 420(mm)

[4.17]

*Chiu cao thit b xiclon: H 4,56 D 4,56 1400 6384(mm)

[4.18]

*ng knh ngoi ca ng thot kh ra: d1 0,6 D 0,6 1400 840(mm)

[4.19]

*ng knh trong ca ca tho bi: d 2 0,3 0,4 D 420 560(mm)

[4.20]

Chn d2 = 500 mm
*Khong cch t tn cng n mt bch: h5 0,24 0,32 D 336 448(mm)

[4.21]

Chn h5 = 400mm
*Gc nghing gia np v ng vo: =150
b) Xc nh ng knh gii hn ca ht bi
ng knh gii hn ca ht bi c tnh theo cng thc Baturin V.V 1965

0 3

(r1 r2 )
b n vE

[4.22]

Trong
0: ng knh gii hn ca ht bi (m)
: h s nht ng hc ca bi (Trn Ngc Chn ONKK v x l kh thi.Tp 2)
O 0C

387
387 t

273 t

273

3/ 2

17,17.10 6

387 273 40

387 40
273

3/ 2

19,1.10 6 ( Pa.s )

[4.23]

r2: bn knh thn xiclon, r2 = D/2 = 0,7 (m)


r1: bn knh ng thot kh sch, r1 = d1/2 = 0,42 (m)
b: khi lng ring ca bi, b = 1200 kg/m3
vE: vn tc ca kh ng dn vo xiclon
vE

L
25920

10,7( m / s )
2 a b
2 3600 0,924 0,364

[4.24]

n: s vng quay ca dng kh bn trong xiclon


n

0,7 v E
0,7 10,7

2,1(vg / s )
(r1 r2 ) 3,14 0,42 0,7

[4.25]

Thay cc s liu vo ta c
0 3

(r1 r2 )
19,1.10 6 (0,7 0,42)
3
24.10 6 (m) 24( m) [4.26]
b n vE
3,14 1200 2,1 10,7

48

c) Hiu qu lc theo c ht ca xiclon

1 exp 2
100%
1 exp 02

[4.27]

Vi

r 2 r12
4
3 b n 2l 2
9

4
1200
(0,7 2 0,42 2 )3600
2
3,14 3

2
,
1

3
,
164

1,05 10 9
6
9
12960
19,1 10

Trong
l: chiu cao lm vic ca xiclon, l = 3,164(m)
L: lu lng lm vic ca xiclon, 25920/2=12960(m3/h)
Kt qu tnh ton hiu qu lc theo c ht () th hin trong bng sau
Bng 4.1: Hiu qu lc theo c ht ()
ng knh
ht bi , m

5.10-6

10.10-6

15.10-6

20.10-6

25.10-6

> 25.10-6

1-exp(2)

0,051

0,189

0,377

0,568

0,731

100

100

0,702

1-exp(02)
(), %

7,3

26,9

53,7

80,9

d) Hiu qu lc theo khi lng ca h thng


Bng 4.2: Bng phn cp c ht ban u ca ht bi
ng knh c
ht , m

<5

5 10

Phn trm khi


lng %

1,0

6,2

11,5

10,2

10,6

Lng bi
trong 1 m3 kh
thi, mg/m3

12,5

77,5

143,75

127,5

Hiu qu lc
theo c ht H%
ly trung bnh
theo c ht

1,85

15,87

53,7

Lng bi cn

12,27

65,2

66,56

10 20 20 24 25 40 40 60

> 60

Tng

15,5

45

100

132,5

193,75

562,5

1250

90,9

100

100

100

11,61

155,64
49

li sau khi qua


xiclon, mg/m3
Hiu sut lm sch ca xiclon

1250 155,64
100 87,5%
1250

e) Khi lng bi thu trong 1 ngy


Khi lng ring ca kh thi 40oC: k 1,293

273
1,13(kg / m 3 )
273 40

[4.28]

Lng h kh vo xiclon
Gv k Qv 1,13 25920 29290( kg / h)

[4.29]

Trong :
k: khi lng ring ca kh thi, kg/m3
Qv: lu lng kh vo xiclon, m3/h
Nng bi trong h kh i vo xiclon (% khi lng)
yv

C v 1250 10 6

100 0,11%
k
1,13

[4.30]

Nng bi trong h kh ra khi xiclon (% khi lng)


y r y v 1 0,111 0,875 0,01375%

[4.31]

Lng h kh ra khi xiclon


G r Gv

100 y v
100 0,11
29290
29262(kg / h)
100 y r
100 0,01375

[4.32]

Lng kh sch hon ton


G s Gv

100 y v
100 0,11
29290
29258(kg / h)
100
100

[4.33]

Lng bi thu c
Gb Gv Gr 29290 29262 28(kg / h)

[4.34]

Lu lng h kh i ra xiclon
Qr

Gr 29262

25896( m 3 / h)
k
1,13

[4.35]

Nng sut xiclon theo lng kh sch hon ton


Qs

G s 29258

25892( m 3 / h)
k
1,13

[4.36]

Khi lng bi thu c xiclon trong 1 ngy


50

m 28 8 224( kg / ngy )

[4.37]

Th tch bi thu c xiclon trong 1 ngy


V

m
224

0,19(m 3 / ngy )
b 1200

[4.38]

f) Tn tht p sut trong xiclon


Tr lc ca xiclon c xc nh theo cng thc:
P

wq2 b
2

105

2,34 2 1,2
345( N / m 2 ) 35( KG / m 2 )
2

[4.39]

4.4.2 Thit b lc ti vi
Chn hiu sut lc ca thit b lc ti vi l 95%
Lu lng kh thi vo thit b ti vi: L = 25896 (m3/h)
a) Kch thc ti vi
Chn vi lc bng vi si tng hp
Tng din tch b mt lc c tnh bng cng thc sau:
F

L
25896

300(m 2 )
v L 90 0,95

[4.40]

Trong
vL: cng lc, m3/m2.h: 80 100(m3/m2.h). Chn V = 90 m3/m2.h
: hiu sut lm vic ca b mt lc, = 95%
Chn ng tay o c kch thc
ng knh ng tay o: D = 125 300mm, chn D = 300 mm
Chiu di lm vic ca ng tay o: l = 20003000 mm. Chn l = 3000mm
Tng s ng tay o
n

.D.l

300
107 (ng)
3,14 0,3 3

[4.41]

Phn b ng tay o
Cc ng lc tay o c phn b thnh 11 hng, mi hng 10 ng
Khong cch gia cc ng tay o (ngang dc nh nhau) 8-10cm, chn 8cm
Khong cch t ng tay o ngoi cng n thnh thit b 8-10cm, chn 8cm
Vy s ng tay o thc trong thit b l: 10 x 11 = 110 (ng)
Kch thc thit b
Chiu di : 300 11 80 (11 1) 80 2 4260(mm)
Chiu rng: 300 10 80 (10 1) 80 2 3880(mm)
51

Chiu cao (H) thit b = chiu cao pha trn ti vi + chiu cao ti vi +
chiu cao pha di ti vi + chiu cao thng ly bi.
H = 1 + 3 + 0,8 + 1,7 = 6,5m.
b) Khi lng bi thu c
Nng bi vo thit b lc ti vi
C b 1250(1 ) 1250(1 0,875) 156,25( mg / m 3 )

Khi lng ring ca bi: b = 1200 kg/m3


Lng h kh vo xiclon
Gv k Qv 1,13 25896 29263(kg / h)

Trong :
k: khi lng ring ca kh, kg/m3
Qv: lu lng kh vo thit b lc ti vi, m3/h
Nng bi trong h kh i vo thit b lc ti vi (% khi lng)
yv

C v 156,25 10 6

100 0,014%
b
1,13

Nng bi trong h kh ra khi thit b lc ti vi (% khi lng)


y r y v 1 0,0141 0,95 0,0007%

Lng h kh ra khi thit b lc ti vi


G r Gv

100 y v
100 0,0,014
29263
29259(kg / h)
100 y r
100 0,0007

Lng kh sch hon ton


G s Gv

100 y v
100 0,014
29263
29258,9( kg / h)
100
100

Lng bi thu c:
Gb Gv Gr 29263 29259 4(kg / h)

Lu lng h kh i ra thit b lc ti vi
Qr

G r 29259

25893( m 3 / h)
k
1,13

Nng sut ca thit b lc ti vi theo lng kh sch hon ton


Qs

G s 29258,9

25892,832(m 3 / h)
k
1,13

52

Khi lng bi thu c thit b lc ti vi trong 1 ngy:


m 4 8 32(kg / ngy )

Th tch bi thu c thit b lc ti vi trong mt ngy:


V

m
32

0,03(m 3 / ngy )
b 1200

c) Tnh ton tn tht p sut trong thit b:


P A v n , N/m2

[4.42]

Trong :
A: h s thc nghim k n n mn, bn. A = 0,252,5. Chn A = 0,34
n: h s thc nghim, n = 1,251,3. Chn n = 1,26
v: cng lc, v = 90 m3/m2.h
P 0,34 901, 26 98,6( N / m 2 ) 10( KG / m 2 )
d) Thi gian rung gi bi:
Thi gian rung gi bi khi phc b mt lc:
H
A
100
0,34

2,2 10 4 C V n 1 2,2 10 4 C V
2,2.10 4 0,15625 90 2 , 26
2,2.10 4 0,15625 90
1,57 h 95 pht

Trong
C: nng bi vo thit b lc, g/m3. C = 0,15625 g/m3
V: cng lc, V = 90 m3/m2.h
H: tr lc khi vi b bm bi, H = 25-150 mmH2O
Chn H = 100 mmH2O = 1000 Pa.
e) Chn my nn kh dng rung r bi:
- Rung r bi bng kh nn
- Thi gian r bi: 2s
- Thi gian gia 2 ln r: 95 pht
- Lu lng kh nn cn rung r = 0,2%. Lu lng kh cn lm sch
Q 0,2% 25896 51,792(m 3 / h)

4.4.3 Tnh ng sut ca thit b


4.4.3.1 Chn vt liu
Thit b lm vic t = 400C
p sut lm vic Plv = 1at = 9,81.104 N/m2
Chn vt liu l thp cacbon thng ch to thit b
53

K hiu thp: CT3


Gii hn bn: b = 380.106 (N/m2)
Gii hn chy: c = 240.106 (N/m2)
Chiu dy tm thp: b = 4-20mm
dn tng i: = 25%
H s dn nhit: = 50 (W/m0C)
Khi lng ring: = 7850 (kg/m3)
Chn cng ngh gia cng l hn tay bng h quang in, bng cch hn gip mi 2
bn.
H s hiu chnh: =1
H s an ton bn ko: k = 2,6
H s an ton bn chy: c = 1,5
4.4.3.2 Xc nh ng sut cho php ca thp CT3
Theo gii hn bn:

k k 380 10
nk

2,6

1 146,15 106 ( N / m 2 )

[4.43]

Trong
k: gii hn bn ko, k = 380.106 (N/m2)
nk : h s bn ko, nk = 2,6
: h s hiu chnh, = 1
Theo gii hn chy:

c c
nc

240 10 6
1 160 10 6 ( N / m 2 )
1,5

[4.44]

Trong :
c: gii hn bn chy, c = 240.106 (N/m2)
nc : h s bn ko, nc = 1,5
: h s hiu chnh, = 1
Ta ly gii hn b hn trong 2 ng sut cho php trn lm ng sut cho php tiu
chun.
[] = 146,15.106 (N/m2) = 146,15 (N/mm2)
4.4.3.3 Thit b lc ti vi:
54

a) Tnh b dy thn thp:


Ta c
-

H s bn mi hn : thn hnh tr hn dc, hn tay bng h quang in,

hn gip mi 2 bn, ng knh D 700mm h s bn mi hn h = 0,95 (Bng XIII.8


Trang 362 - S tay qu trnh v thit b cng ngh ha cht tp 2)
- H s hiu chnh: = 1 (thit b thuc nhm 2 loi II). (Bng XIII.2
Trang 356 - S tay qu trnh v thit b cng ngh ha cht tp 2)

Ta c

146,15.10 6
0,95 1415 50
9,81.10 4

[4.45]

B dy ti thiu ca thn
Dt P
4,6 9,81 10 4
S

0,0016( m) 1,6(mm)
2 h 2 146,15 10 6 0,95
'

[4.46]

Trong
Dt: ng knh quy i , Dt = 4,6 m
P: p sut lm vic trong thp, P = 9,81.104 N/m2
h: h s bn mi hn, h = 0,95
[]: ng sut cho php tiu chun, [] = 146,15.106 N/m2
Chn h s b sung quy trn kch thc:
C = C1 + C2 + C3 + C0
Vi: C0: h s quy trn kch thc, C0 = 0,5 mm
C1: h s b sung do bo mn ha hc trong thi hn s dng thit b l 15 nm
vi tc n mn 0,1mm/nm, C1 = 1 mm
C2: h s b sung do bo mn c hc, C2 = 0,4 mm
C3: h s b sung do dung sai m (Bng XIII.9-Trang 364-S tay qu trnh thit b
cng ngh ho cht tp 2), C3 = 0,4 mm

C = 2,3 mm

B dy thc ca thn thit b:


S = S + C = 1,6 + 2,3 = 3,98 mm
Chn S = 4 mm.
Kim tra li ng sut thnh thit b theo p sut th tnh ton
p sut th Pth c tnh theo cng thc (Bng XIII-5- trang 358 - S tay qu trnh
thit b cng ngh ho cht tp 2)
55

Pth = 1,5 x Plv = 1,5 x 9,81 x 104 = 14,715 x 104 N/m2


ng sut theo p sut th tnh ton

Dt S C Pth 4,6 (4 2,3) 14,715 104


2 (S C ) h

2(4 2,3) 10 0,95

287 106 N / m 2

[4.47]

k 380 10 6

316,67 10 6 N / m 2
Xt
1,2
1,2

Vy thn thp c b dy S = 4 (mm) tha iu kin bn v p sut lm vic.


b) B dy np: B dy np ly bng b dy thn, S = 4 mm
c) B dy y: B dy y ly bng b dy thn, S = 4 mm
d) Tnh chn
chn c chn thch hp, trc tin ta phi chn ti trng ca ton thp.
Chn vt liu lm chn l thp CT3. Khi lng ring ca thp CT3 l: = 7850kg/m3
4.4.3.4 Thit b xiclon
ng knh quy i: Dt = 1,4 mm
Chiu dy thit b xiclon
S'

Dt P
1,4 9,81 10 4

0,0005( mm)
2 h 2 146,15 10 6 0,95

B dy thc ca thn thit b


S = S + C = 0,0005 + 2,3 = 2,3005 mm
Chn S = 3 mm.
Kim tra li ng sut thnh thit b theo p sut th tnh ton
p sut th Pth c tnh theo cng thc (Bng XIII-5- trang 358 - S tay qu trnh
thit b cng ngh ho cht tp 2)
Pth = 1,5 x Plv = 1,5 x 9,81 x 104 = 14,715 x 104 N/m2
ng sut theo p sut th tnh ton

Dt S C Pth 1,4 (3 2,3) 14,715 10 4

2 (S C ) h

Xt

2(3 2,3) 10 0,95

232,3 10 6 N / m 2

k 380 10 6

316,67 10 6 N / m 2
1,2
1,2

Vy thn thp c b dy S = 3 (mm) tha iu kin bn v p sut lm vic.


4.5 Chn qut ht
Lu lng chn qut: L = 25893 (m3/h)
56

Tn tht p sut ca ton h thng


PHT Pod Pxiclon Ptv

Trong
Pod

: tn tht p sut ca ton h thng ng dn.

Pxiclon : tn
Ptv

tht p sut ca xiclon (2 ci).

: tn tht p sut ca thit b lc ti vi.

PHT 56,708 2 35 10 136,708(kg / m 2 ) 1341,1( Pa)

Ta chn qut ht 4-70N 8 (ph lc 5 K thut thng gi Trn Ngc Chn)


- Hiu sut ca qut q = 70%.
- S vng quay ca qut: n = 1300 vng/pht.
- Vn tc quay: w = 54,3m/s.
Cng sut ca my qut
Nq

L PHT
25893 129,875

13,7( KW ) 18,6( Hp )
3600 1000 3600 1000 0,70

[4.48]

Trong
L: lu lng kh thi, m3/h.
PHT : tn tht p sut ton h thng, Pa.

chn qut c cng sut 14KW.


Cng sut ca ng c in
N c

Nq K

14 1,1
16,2( KW )
0,95

[4.49]

Trong
t : h s truyn ng ph thuc vo cch ni qut vi ng c in, chn cch

truyn ng bng puli : t = 0,9 0,95, chn t = 0,95.


K = h s d tr cng sut ca ng c in, K = 1,1.
Do ni ng c bng puli, day ai
Ta Chn ng c l motor in 3 pha c cng sut 14KW (20HP), vn tc 1750
vng/pht.
Ta c ng knh puli qut l D2=400
ng knh puli ca ng c: D1 1,05 D2

n2
1300
1,05 400
312(mm) [4.50]
n1
1750

4.6 Tnh ton chiu cao ng khi:


57

Nng bi cn li trong kh thi ra ng khi


C (1 0,95) 156,25 7,8125( mg / m 3 )

4.6.1 ng knh ng khi


Dok

4 L
v

, (m)

Trong
L: Lu lng kh thi (m3/h)
v: tc dng kh trong ng khi. Chn v = 16(m/s)
4 25893
0,76(m)
3,14 16 3600

Dok

Chn Dok = 0,7 (m)


Nng bi cho php thi theo TCVN 5939 1995 i vi bi g l: Ccp=400mg/m3.
Nhit kh thi: 400C. Nhit khng kh xung quanh: 300C
Vy ng khi cn phi c chiu cao ti thiu:
H

A.M .F .n.m

C max 3 L.T

200 56,25 10 6 2 1 1
26,3 m 26 m
7,8125 10 6 3 7,2 10

[4.51]

Trong :
A: H s k n n nh ca kh quyn. i vi phn ln cc a phng ca Vit
Nam A = 200 240. Chn A = 240.
Cmax: nng bi cc i trn mt t,
Cmax = 156,25 x 10-6 x (1-0,95) = 7,8125 (mg/m3)

[4.52]

L: lu lng kh thi, L = 7,2 m3/s.


M: Ti lng nhim, g/s.
M L C max 7,2 7,8125 56,25( mg / s ) 56,25.10 6 ( kg / s )

[4.53]

F: h s k n loi cht khuch tn. i vi bi F = 2; F = 2,5; F = 3 ng vi trng


hp c lc bi vi hiu sut lc ln lt l 90%; 90 75% v 75% hoc khng c
thit b lc bi. Vi hiu sut thit b lc tay o l 95% Chn F = 2.
T: hiu s gia nhit kh thi v nhit kh quyn (0C)
T = 40 30 = 100C
m, n: cc h s khng th nguyn k n iu lin thot ra ca kh thi ming ng
khi. Chn m=1, n = 1.
Chn xy dng ng khi bng thp CT3, dy 2 mm, cao 18 m, ng knh 700 mm.
4.6.2 Tr lc ng khi
58

vth

4L
4 25893

18,7( m / s )
2
D
3,14 3600 (0,7) 2

Tra ph lc 3 K thut thng gi Trn Ngc Chn


Ta c R = 0,41 kG/m2.m
Tn tht p sut trong ng khi
P R l 0,41 18 7,38(kG / m 2 )

Nng bi cc i khi thot khi ng khi


C max

0,116 (1 n) 2 M
u1 H 1,5(1 n )

k1
k 0 u1

[4.54]

Trong
M: lng pht thi bi. M = 56,25.10-6 (kg/s) = 56,25.10-3 (g/s).
H: chiu cao thc ca ng khi, H = 26(m).
u1: vn tc gi cao 1m, u1 = 3(m/s)
n: 0,15 0,2 ly n = 0,2
k1 = 0,1 0,2 (m/s) ly k1 = 0,15 (m/s)
ko = 0,5 1m i vi iu kin kh quyn n nh v bng 0,1 1m khi kh quyn
n nh. Ly ko = 1m.
C max

0,116 1,2 2 56,25 10 3


3 261, 51, 2

0,15
2 10 6 ( g / m 3 ) 0,002(mg / m 3 )
1 3

Khong cch Xm t ngun n v tr c nng ln nht


2 u H 1 n
2 3 2610, 2
Xm 1

692,8(m) 693(m)
3 k1 (1 n) 2 3 0,1(1 0,2) 2

[4.55]

4.7 Tnh ton kinh t


Nguyn liu
- Thp tm kch thc : 1m x 2m x 0,001m
1,25m x 2,5m x 0,001m
- Khi lng mt tm vt liu: 1m x 2m x 0,001m x 7850kg/m3 = 15,7kg
1,25m x 2,5m x 0,001m x 7850kg/m3 = 24,53kg
- Que hn: ch tiu 20 kg que hn/tn thp.
- Sn chng r, sn mu: ch tiu 0,2 kg/m2.
- Gi gia cng bng 30% gi nguyn liu.
- Gi thnh ca thp l 9.000 ng/kg.
4.7.1 ng ng
59

- Cch lm: ghp cc tm thp li vi nhau, hn bng gi . Sau sn sn chng r v


sn mu.
- Cc chi tit trn ng ng: tn dng cc vt liu lm ng cn tha ch to.

Bng 4.3: Chi ph on ng


C thp
o
n
ng

(m)

(mm)

u
ct

Chiu
di

S ng
ct
c

Chiu
di ct
c
ca 1
tm

S tm
cn
dng

9,1

260

816,4

1,2

5,2

360

1130,4

1,2

5,2

440

1381,6

1,2

5,2

500

1570,0

1,2

15,0

550

1727,0

1,2

1a

10,1

260

816,4

1,2

2a

6,2

360

1130,4

1,2

3a

6,2

440

1381,6

1,2

4a

6,6

500

1570,0

1,2

5,0

730

2292,2

1,2

1,2

3,9

260

816,4

1,2

1,2

3,9

260

816,4

1,2

3,9

240

753,6

1,2

1,2

3,9

240

753,6

1,2

1,2

2a

3,9

260

816,4

1,2

3a

3,9

260

816,4

1,2

4a

3,9

240

753,6

1,2

1,2

Ghi
ch

S
tm
ly
chn

60

S tm thp lm ng ng l 58 tm
S tm thp lm chc 3: 3 tm/chc x 8 chc = 24 tm
S tm thp lm chp ht: 4 tm/chp x 9 chp = 36 tm
S tm thp lm ngot tit din trn nhiu t cc loi: 12 tm
S tm thp lm van iu chnh lu lng: 10 tm
Tng khi lng thp cn dng
(58+24+36+12+10) x 1,2 x 2 x 0,001 x 7850 = 2637,6 kg
Khi lng sn cn dng
140 tm x 1 x 1,2 x 2 x 2 mt x 0,2 kg/m2 = 134,4 (kg)
Tnh lng que hn cn dng
Tng khi lng thp: 140 tm x 1,2 x 2 x 0,001 x 7850 = 2637,6 kg = 2,6376 tn
Khi lng que hn: 2,6376 x 20 kg/tn = 52,752 kg

53 kg

Bng 4.4: Tnh ton gi thnh ng ng


Vt liu

Kch thc, m

S lng

Khi
lng, kg

n gi,
ng/kg

1,2 x 2 x 0,001

140 tm

2637,6

9.000

23.738.400

Sn chng r

672 m2

134,4

15.000

2.016.000

Sn mu

672 m2

134,4

30.000

4.032.000

Que hn

2,6376 tn

53

15.000

795.000

Thp CT3

Tng cng

Thnh tin
(ng)

30.581.400

4.7.2 Xiclon
a)Tnh ton nguyn liu lm xiclon
Dng thp c 1,25 x 2,5 x 0,003m
+ Tnh phn hnh tr
ng knh D = 1400 mm D = 4396 mm
Chiu cao H = 3164 mm
S tm thp dng: 6 tm
+ Tnh ng tm thot kh
ng knh D = 840 mm D = 2637,6 mm
Chiu cao H = 2436 mm
S tm thp dng: 2 tm
+ Tnh phn hnh nn
61

Chiu cao H = 2800 mm


S tm thp dng: 5 tm
+ Tnh ca vo
Chiu di 840 mm
Chiu rng 364 mm
Chu vi 2408mm
Chiu cao H = 924 mm
S tm thp dng: 1 tm
Tng s tm lm 2 xiclon l: 28 tm thp x 1,25 x 2,5 x 0,003m
Khi lng thp 28 x 1,25 x 2,5 x 0,003 x 7850 = 2061(kg)
Tng din tch cn sn 28 x 1,25 x 2,5 x 2 mt = 175 (m2)
Vy lng sn cn dng: 175m2 x 0,2 kg/m2 = 35 (kg)
Tnh thp lm chn
Chn thp gc u cnh 50 x 50 x 3 mm
Trng lng 2,32 kg/1m di
Chiu di 40 m
Tng khi lng thp gc: 40 x 2,32 = 92,8 kg
Tnh lng que hn cn dng
Tng khi lng thp: 2061 + 92,8 = 2153,8 kg = 2,1538 tn
Khi lng que hn: 2,1538 x 20 kg/tn = 43,076 kg

41 kg

b)Tnh ton gi thnh lm xiclon


Bng 4.5: Bng thng k vt liu lm xiclon
Vt liu

Kch thc

(m)

lng

1,25x2,5x0,003

2061

Kg

9.000

18.549.000

92,8

Kg

9.000

8.352.000

Sn chng r

35

Kg

15.000

525.000

Sn mu

35

Kg

30.000

1.050.000

Que hn

41

Kg

15.000

615.000

Thp tm
Thp gc u cnh

Tng cng

n gi
(ng)

Thnh tin
(ng)

29.091.000

4.7.3 Thit b lc ti vi
a) Tnh ton nguyn liu
62

Dng thp 1,25 x 2,5 x 0,004m


+ Thn thit b + chiu cao phn thu kh + np
Chiu di x chiu rng x chiu cao = 4,260 x 3,880 x 4,927
Dng 35 tm
+ Chiu cao y
Chn H = 1,5 m
Dng 4 tm
Tng s tm thp cn dng l 39 tm
Khi lng thp: 39 x 1,25 x 2,5 x 0,004 x 7850 = 3826,9 (kg)
Lng sn cn dng sn 39 tm thp: 39 x 1,25 x 2,5 x 2 mt x 0,2kg/m2 = 48,75 (kg)
Tnh lng thp lm dn
Chn thp gc u cnh 50 x 50 mm
Trng lng 2,32 kg/1m di
Chiu di 42m
Khi lng thp gc: 42 x 2,32 kg/1m di = 97,44 (kg)
Tnh lng que hn cn dng
Tng khi lng thp: 3826,9 + 97,44 = 3924,34 kg = 3,92434 tn
Khi lng que hn: 3,92434 x 20kg/tn = 79 kg
Tnh lng ti vi cn dng
Chiu cao ng tay o H = 3m
ng knh ng tay o: D = 0,3m D = 0,942 m
Chn loi vi kaki Vit Nam kh 0,8m; gi 30.000 ng
Dng 450m vi.
b)Tnh ton gi thnh lm thit b lc ti vi:
Bng 4.6: Bng thng k vt liu lm thit b lc ti vi
Vt liu

S
lng

n gi

Thnh tin

(ng)

(ng)

3826,9

Kg

9.000

34.442.100

Thp gc u cnh

97,44

Kg

9.000

876.960

Sn chng r

48,75

Kg

15.000

731.250

Sn mu

48,75

Kg

30.000

1.462.500

Thp tm

Kch thc
1,25x2,5x0,004

63

Que hn

79

Kg

15.000

1.185.000

H thng ng thi kh

3.000.000

Vi kaki

Kh 0,8m

450

30.000

13.500.000

Tng cng

55.197.810

4.7.4 ng khi
a)Tnh ton nguyn liu
Dng thp 1,25 x 2,5 x 0,004m
ng knh: D = 700mm D = 2198mm
Chiu cao: H = 26m
S tm cn dng: 20 tm
Khi lng thp: 20 tm x 1,25 x 2,5 x 0,004 x 7850 = 1962,5 kg = 1,9625 tn
Lng sn cn dng sn 20 tm thp 1,25 x 2,5 x 0,004m l
20 x 1,25 x 2,5 x 2mt x 0,2 kg/m2 = 25 kg
Khi lng que hn cn dng l: 1,9625 tn x 20 kg/tn = 39,25 kg
b) Tnh gi thnh lm ng khi
Bng 4.7: Bng thng k vt liu lm ng khi
Vt liu

Kch thc

S
lng

n v

1926,5

Kg

9.000

17.338.500

Sn chng r

25

Kg

15.000

375.000

Sn mu

25

Kg

30.000

750.000

Que hn

39,25

Kg

15.000

588.750

Dy neo cp 8

30

5.000

150.000

Tng

150.000

450.000

Thp tm

1,25x2,5x0,004

n gi

Thnh tin

(ng)

(ng)

Vt liu ph

2.000.000
Tng cng

21.652.250

4.7.5 Cc thit b khc


Bng 4.8: Bng thng k cc thit b khc
Tn hng mc thit b

S lng

Gi (ng)

Qut ht 14 KW

1 ci

30.000.000

My nn kh

1 ci

60.000.000

Hng ro, sn cng tc, gi

10.000.000
64

Bu long, mt bch cc loi.

10.000.000

Tng cng

110.000.000

4.7.6 Tng chi ph xy dng ton h thng x l


Bng 4.9: Bng thng k tng chi ph ca ton b h thng
Thit b - cng trnh

Gi thnh
(ng)

Gi gia
cng (ng)

Tin
( ng)

H thng ng dn chp ht

30.581.400

9.174.420

39.755.820

Xiclon

29.091.000

8.727.300

37.818.300

Lc ti vi

55.197.810

16.559.343

71.757.153

ng khi

21.652.250

6.495.675

28.147.925

110.000.000

110.000.000

Cc thit b khc

Tng cng

287.479.198

* Tng chi ph ton h thng x l (lm trn): 287.500.000 (ng)


4.7.7 Chi ph vn hnh mt nm
Bng 4.10: Bng thng k chi ph vn hnh hng nm
STT

Chi ph (ng)

Thnh tin (ng)

Cng tc gim st

30.000.000

in nng tiu th

100.000.000

Nhn cng

60.000.000

Chi ph bo tr

10.000.000

Tng cng:

200.000.000

* Chi ph khu hao trong vng 20 nm l 10.000.000 (ng)


* Tng chi ph vn hnh: 200.000.000 + 10.000.000 = 210.000.000 (ng)
Chi ph x l 1 m3 kh thi
S

210000000
3.4(ong )
8 25920 300

65

KT LUN KIN NGH


1. Kt lun
- X l nhim bi t cng on ch bin g l vn cn thit nhm gii quyt
nhim do bi gy ra.
- Trn c s l thuyt kt hp thc nghim, lun vn tnh ton v thit k h thng
x l bi g bng thit b xiclon v thit b lc ti vi. Nng bi sau khi x l m bo
nh hn tiu chun cho php trc khi thi vo mi trng.
- x l bi nhm gim thiu nhim cho mi trng, ngoi bin php k thut
tnh ton, vic thng xuyn gio dc thc bo v mi trng cho cng nhn nh my
i hi phi thc hin thng xuyn thng qua vn ng, tuyn truyn v gio dc, ch
khen thng hp l trong cng tc bo v mi trng chung cho nh my.
2. Kin ngh
- Trong qu trnh vn hnh, yu cu ngi vn hnh phi thc hin ng quy trnh,
thng xuyn v sinh thit b, my mc h thng lm vic c hiu qu cao v tng tui
th ca cng trnh.
- Nh my cn c cn b chuyn trch c o to v vn hnh h thng theo quy
trnh nh.
- Khi c s c cn lin h vi cc c quan chuyn mn gii quyt. Mt khc, nh
my cn c s lin h thng xuyn vi cc c quan chc nng c hng dn c th
v chnh sch bo v mi trng v cc vn c ln quan ti mi trng.

66