You are on page 1of 1

ACTIVITY SHEET # 1

Pangalan:__________________________________Petsa:________________
Sek.__________________

Mga Pangunahing
Tauhan

Tagpua
n

Kasukdulan

Kakalasan o Pababang
aksyon

Pagkakasunudsunod ng mga
Pangyayari/Pataas
na Aksyon

Aral na Natutunan

Bacalucos 2014