You are on page 1of 4

Nama: ___________________________________

Tarikh: ________________
PENILAIAN 4 BAHASA MELAYU 2011
KERTAS 2
TAHUN 4
A. Gariskan kata berlawan yang sesuai bagi perkataan yang bergaris
di bawah ini.
1. Aktiviti sukan yang melibatkan kumpulan akan dapat membentuk sikap
bekerjasama dan menjauhi sikap ( perseorangan / mementingkan diri ).
2. Penyakit akan mudah menyerang orang yang malas bersukan berbanding
dengan orang yang ( kuat / rajin ) bersukan.
3. Di kawasan pedalaman itu terdapat banyak kura-kura. ( desa / bandar )
4. Helang memang ikhlas hendak membantu kura-kura itu. ( benar /
berbohong )
5. Dengan segera kura-kura itu bergerak menuju ke arah helang ( pantas /
perlahan ).
6. Masakan akan menjadi tawar jika tidak dicampurkan dengan sedikit
garam (manis / masin ).
7. Kura-kura berasa amat kecewa kerana gagak enggan menolongnya ( hiba
/ gembira ).
8. Wahai sahabatku bolehkah kamu mengajar aku terbang kata kura-kura
kepada helang.
( seteru / sekutu )
9. Semua pertandingan sukan yang melibatkan acara regu akan diadakan
pada petang ini. ( kumpulan / perseorangan )
10.Semua pasukan akan memperoleh hadiah tidak kira mereka menang
(kalah / licin ).
(10 M)
B. Lengkapkan ayat dengan kata kerja aktif yang sesuai.
Menghadiahkan
Menganugerahi
menjalani
1.
2.
3.
4.
5.

Menganugerahkan
Mengirimkan
mengotori

Mengirimi
Menjalankan
Menghadiahkan
mengotori

Ayah ____________________________ ibu sebentuk cincin emas.
Ayah ____________________________ sebentuk cincin emas kepada ibu.
Kakanda _________________________ kami sekeping poskad.
Kakanda _________________________ sekeping poskad untuk kami semua.
Kami akan ________________________ program motivasi khas untuk murid

sekolah ini.
6. Semua murid dimestikan ______________________ program motivasi di kota
raya.
7. Sultan ______________________ Haji Kasim sebidang tanah di pinggir hutan
itu.

Alang kepalang = _____________________________________________________. 9. 3. Sultan ______________________ sebidang tanah di pinggir hutan itu kepada Haji Kasim.Murid yang____________________________ lantai bilik darjah ini akan didenda. 10.8. 4. Ambil hati = _________________________________________________________. Bawah angin = _______________________________________________________. (10 ) C. 2. Embun jantan = ______________________________________________________. Berikan erti bagi simpulan bahasa di bawah ini:1. Air muka = __________________________________________________________. (5 M) Nama: ___________________________________ . 5. Sampah-sarap _______________________ lantai bangunan usang itu.

2. 3. 1.Tarikh: ________________ PENILAIAN 4 BAHASA MELAYU 2011 KERTAS 1 TAHUN 4 Pilih satu tajuk di bawah ini kemudian bina sebuah karangan tidak melebihi 100 patah perkataan. 4. Kampong saya Berkelah di tepi pantai Memancing ikan Faedah membaca Tajuk: _________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ .

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ( 25 M) .