You are on page 1of 2

Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă

Pop Lucian Gherorghe
Strada Română nr 514,localitatea Pir,jud.Satu Mare,447245,Romania

Telefon(oane)

0261821805;0764042768

E-mail(uri)

luci.ghita98@yahoo.com

Naționalitate

Română

Data naşterii

22.07.1998

Sex

Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional Scoala de agenți de poliție”Septimiu Mureșan”
Educaţie şi formare
2012-2016

Diplomă de Bacalaureat,Liceul “Teoretic Carei”,Carei Satu Mare
-Principalele discipline studiate sunt: limba și literatura română,matematică si biologie.

2008-2012

Școala Gimnaziala Pir,Pir
-Principalele discipline studiate sunt: limba si literature romană,matematică.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

(Rubrică facultativă.eu © Comunităţile Europene. vezi instrucţiunile) Pagina / . 2003 20060628 . vezi instrucţiunile) Competenţe şi aptitudini organizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. vezi instrucţiunile) aici orice alte informaţii utile. (Rubrică facultativă. care nu au fost menţionate anterior. de exemplu: persoane de Informaţii suplimentare Includeţi contact. vezi instrucţiunile) Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. referinţe etc. vezi instrucţiunile) Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă. vezi instrucţiunile) Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă. (Rubrică facultativă. vezi instrucţiunile) Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. vezi instrucţiunile) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Înţelegere Ascultare Vorbire Citire Participare la conversaţie Scriere Discurs oral Exprimare scrisă Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.europa. (Rubrică facultativă. (Rubrică facultativă.cedefop. vezi instrucţiunile) Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă. (Rubrică facultativă. vezi instrucţiunile) Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass. (Rubrică facultativă.