You are on page 1of 17

1.

0

PENGENALAN

Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang banyak mengajar murid-murid sekolah
tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang memberi pengajaran dan pengalaman dalam
hidup murid-murid sekolah. Justeru itu, sangat penting pada diri seseorang guru khususnya
Guru Sejarah untuk mendidik anak-anak agar mereka memahami dan dapat mengambil
iktibar daripada peristiwa tersebut.

Oleh sebab itu, guru perlu merancang kaedah

pengajaran dan pembelajaran Sejarah yang sistematik dan berkesan untuk membolehkan
murid-murid sekolah memahami topik pengajaran Sejarah yang dipelajari.
Selain itu, Sejarah merupakan mata pelajaran teras yang wajlb dipelajari oleh semua
murid secara berterusan selama lima tahun di sekolah menengah juga di sekolah rendah.
Tujuan mata pelajaran ini diajar di sekolah adalah untuk memupuk dan memperkukuh
semangat setia negara dan jati diri sebagai warganegara Malaysia.

Hal ini kerana

masyarakat Malaysia pada masa kini kurang memahami dan mengambil iktibar daripada
Sejarah sehingga banyak perkara atau isu-isu perkauman yang timbul akibat daripada
fenomena tersebut. Di samping itu, mata pelajaran Sejarah diperkenalkan untuk
mewujudkan

pembangunan

negara

bangsa

Malaysia,

semangat

patriotisme

dan

kesefahaman antarabangsa dalam kalangan masyarakat.
Dapatan pemeriksaan Jemaah Nazir Sekolah menunjukkan bahawa mata pelajaran
Sejarah kurang diminati oleh murid. Hal ini berkait rapat dengan kaedah pengajaran guru
yang kurang menarik minat murid-murid. Pengajaran Sejarah yang berkesan bergantung
kepada sikap, keupayaan, kemahiran dan pengetahuan guru itu sendiri. Mengikut Brown
(1980), pula "Menguasai Kurikulum Sejarah bukanlah merupakan perkara yang sukar tetapi
kelemahan sebenar terletak pada cara penyampaiannya". Oleh sebab itu, kaedah
pengajaran guru tidak berkesan menjadi punca utama murid kurang berminat terhadap mata
pelajaran Sejarah.

Justeru itu, stategi pengajaran dan pembelajaran perlulah diambil

perhatian oleh setiap guru terutama guru Sejarah untuk mempastikan sesi pengajaran yang
dilaksanakan mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan.
Tambahan pula, Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran Sejarah dibina
berasaskan enam tunjang iaitu Komunikasi, Kerohanian, Sikap dan Nilai, Kemanusiaan,
Literasi Sains dan Teknologi dan Keterampilan Diri.

Enam tunjang tersebut merupakan

domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran
kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan
yang seimbang dan harmonis, berpengetahuan dan berketerampilan.

Tambahan pula,

negara kita berhasrat untuk melahirkan modal insan yang seimbang dan harmoni dari segi
jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial agar mereka dapat menyumbang kepada negara.
1

RPH tersebut akan menjadi panduan kepada guru apabila melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan tidak tersasar daripada objektif pembelajaran yang hendak dicapai. Dalam pada itu. perancangan kaedah pengajaran Sejarah adalah salah satu elemen yang perlu diambil perhatian oleh guru semasa ingin merancang pengajaran dan pembelajaran. Ketidakkeberkesanan kaedah pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru akan menjadikan objektif pembelajaran yang hendak dicapai tidak akan mencapai sasarannya dengan baik. Untuk memudahkan lagi guru-guru melaksanakan sesi pengajaran. sesi pengajaran dan pembelajaran yang kita telah laksanakan tidak akan mencapai apa-apa.Apa yang penting dalam hal ini adalah pemahaman yang mendalam tentang kaedah pengajaran Sejarah merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kaedah pengajaran inilah yang akan dapat membantu guru-guru untuk mencapai objektif pembelajaran yang dirancang samada berjaya atau sebaliknya. adalah menjadi kewajiban guru-guru khususnya guru Sejarah merancang aktiviti-aktiviti pembelajaran di dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dengan sistematik dan menyeluruh agar ia selaras dengan objektif pembelajaran. Oleh itu. Kesimpulannya. Tambahan pula. aktiviti pengajaran dan banyak lagi. Rentetan daripada itu. menjadi kewajiban untuk guru merancang dan memilih kaedah pengajaran yang sangat sesuai dan berkesan dalam penyampaian pengajaran Sejarah kepada murid-murid. guru juga perlu mempastikan bahawa Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang hendak dihasilkan dan digunakan memenuhi syarat dan kesesuaian dengan topik pengajaran yang hendak kita sampaikan agar BBM tersebut dapat membantu guru menyampaikan sesi pengajaran dan pembelajaran Sejarah dengan lebih baik dan mudah difahami oleh murid. Kaedah pengajaran merujuk kepada langkah-langkah. di dalam kerja kursus ini akan membicaran mengenai kaedah pengajaran Sejarah. 2 . Hal ini untuk mempastikan sesi pengajaran atau topik pengajaran tersebut sampai dan difahami oleh murid-murid. prinsip atau aturan yang dirancang dengan sistematik untuk melaksanakan sesuatu pengajaran seperti kaedah pengajaran Sejarah. Kaedah pengajaran inilah yang akan perlu dirancang dengan strategi oleh setiap guru agar sesi pengajaran dapat berjalan lancar. Selain itu juga. Justeru itu. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) adalah salah satu perkara yang penting untuk disusun dan dirancang dengan teliti kerana di dalamnya terdapat pelbagai perkara penting perlu disusun seperti objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Kaedah pengajaran yang dirancang dan dipilih perlulah sesuai dengan topik pengajaran yang hendak diajar kepada murid-murid.

bukan mudah untuk mencapai matlamat daripada pelaksanaan subjek ini dengan lebih berkesan dan sistematik. digunakan Strategi guru saya gunakan ketika saya menjadi menjadi penyampai atau rujukan utama pembantu L kepada murid-murid dalam sesi 30 MINIT PdP. di mana guru menjadi fasilitator yang hanya berperanan sebagai pemudah cara 3 . mereka akan melibatkan diri dan objektif melakukan tugasan yang telah diberikan oleh pembealajaran guru. modul pengajaran dan pembelajaran Sejarah perlulah disusun dan dirancang dengan sistematik dan menyeluruh agar guru dapat melihat dan menilai keberkesanan subjek ini terhadap pembentukan jati diri murid-murid sekolah rendah diperingkat awal lagi. Justeru itu. Stategi ini dinamakan sebagai strategi berpusatkan murid.0 MODUL PENGAJARAN SEJARAH Menurut Winkel 2009:472. subjek Sejarah merupakan salah satu subjek yang baru sahaja diperkenalkan di peringkat sekolah rendah.2. Laksamana Melaka 2 OBJEKTIF Untuk mencapai objektif pembelajaran. Dalam hal ini. 2. Oleh keranan itu. guru Sejarah khususnya perlu memiliki satu modul atau alat yang dapat digunakan dengan lebih berkesan dan menyeluruh untuk merancang dan menyusun segala strategi dan kaedah pengajaran yang dapat mencapai objektif pengajaran Sejarah. saya Strategi. mencapai Manakala. modul pengajaran dan pembelajaran merupakan satu bahan bantu mengajar yang disusun dan dipelajari oleh siswa sendiri secara perseorangan atau diajarkan oleh siswa kepada dirinya sendiri (self-instructional). kaedah PEMBELAJARAN menggunakan beberap strategi dan kaedah dan BBM yang pengajaran berpusatkan guru dan murid. Modul ini akan menjadi panduan dan rujukan kepada suatu pihak untuk mencapai sesuatu matlamat daripada pelaksanaan sesuatu rancangan dengan lebih berkesan dan menyeluruh.1 BI Manual Penggunaan Modul Pengajaran Sejarah PERKARA PENGAJARAN CATATAN 1 RPH Hang Tuah. Sebagai contoh.

AKTIVITI MANUAL PENGGUNAAN 4 yang . berkaitan Guru akan menerangkan mengenai topik dengan pengajaran yang akan dipelajari Tuah Guru menggunakan BBM buku teks. Tuah Semasa sesi perkembangan pengajaran. latihan Aktiviti ini dilakukan pada set perkembangan diberkan atau pada langkah 2.Bahan bantu mengajar saya seperti Video. laksamana guru juga akan memainkan video tentang Melaka Hang sebagai pertarungan Laksamana Hang Tuah dan Hang Jebat Video ini akan menjadi BBM yang akan alat yang menerangkan tentang topik pengajaran. Murid dapat murid-murid akan membuka halaman yang mendapatkan membincangkan tentang Laksamana Hang maklumat Tuah. 3 4 Buku teks Semasa Video Klip sesi pengajaran berlangsung. 5 Lembaran Kerja Guru akan memberikan lembaran kerja Murid berbentuk melatih soalan kuiz sebelum sesi dapat dan pengajaran tama. guru akan Murid menunjukkan menggambarka beberapa video tentang Hang melalui dapat riwayat hidup Laksamana Hang Tuah untuk n kehidupan memberi penerangan awal kepada murid- riwayat murid mengenai topik pengajaran. buku teks akan menjadi rujukan kepada murid-murid. meningkatkan Soalan tersebut akan menilai kefahaman kefahama mereka tentang topik pengajaran yang telah mereka melalui dipelajari oleh mereka. pembacaan Sebelum memulakan pengajaran.

Laksamana Melaka - Tayangan video untuk menerangkan klip tentang riwayat hidup Laksamana Hang Tuah 3. 1. Guru bertanyakan soalan berdasarkan apa yang telah dilihat melalui gambar dan tayangan video tersebut: a) Siapakah nama tokoh ini?. b) Apakah gelarannya ketika zaman Kerajaan Melayu Melaka? c) Apakah peranannya ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka?. PERMULAAN ( 7 minit ) Menunjukkan gambar dan video - slide power point menayangkan selama 3 minit Power Point digunakan menunjukkan beberap menngenai 1. Guru menunjukkan gambar Hang Tuah menggunakan slide power point 2. Tayangan video akan ditayangkan - oleh guru selama 7 minit. . Murid-murid menonton tayangan video akan video pada sesi permulaan pengajaran berkaitan dengan Laksamana Hang Tuah menggunakan Guru Tokoh untuk gambar Terbilang - Kesultanan Melayu Melaka Hang Tuah. - Tuah dan Hang Jebat. Murid menonton video klip mengenai pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat 3. sesi soal jawap akan dilaksanakan bersam dengan murid. Murid membuka buku teks tentang Hang Tuah. Murid ditanya secara lisan tentang: a) Apakah tajuk filem tersebut? b) Mengapakah Hang Tuah membunuh Hang Jebat? c) Keris apakah yang digunakan oleh Hang Jebat semasa bertarung dengan Hang Tuah? d) Apakah yang menyebabkan Hang Tuah bersungguh-sungguh 5 iaitu menjelaskan peristiwa pertarungan antar Hang 1. Laksamana Melaka dan membaca kedua. LANGKAH 1 (10 minit ) pengajaran standar pembelajaran Menonton tayangan video klip yang kronologi pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat 2. d) Apakah kehebatan yang dimiliki oleh Hang Tuah?. Selepas itu.

1 kumpulan 4 orang ahli Guru memberika soalann kuiz berkaitan - soalan kuiz Mencapai matlamat untuk menilai  kefahaman murid-murid mengenai dengan tajuk pengajaran topik pengajaran  - PENUTUP ( 3 MINIT )  3. Apakah peranan Hang Tuah? RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH TAHUN 4 KSSR Mata Pelajaran Sejarah Tahun 4 Cemerlang Dan Kelas Tema/Tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka 6 . Siapakah tokoh yang kita pelajari?. tentang pembelajaran     Guru isi yang pengajaran dipelajari dan dengan bertanya beberapa soalan: Apa yang kita pelajari hari ini?.membunuh Hang Jebat? e) Apakah pengajaran dari cerita tersebut?  LANGKAH 2 (10 MINIT ) Soalan Kuiz: - Guru akan mengedar lembaran kerja untuk disiapkan oleh murid-  Guru memberikan soalan kuiz kepada - murid Lembaran kerja adalah berbentuk  murid: Guru membahagikan murid-murid kepada 4 kumpulan. Apakah gelarannya?.0 akan mengadakan perbincangan bersama murid-murid Guru bertanyakan semula kepada murid- tentang topik pengajaran yang telah murid diikuti.

4 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan Laksamana Hang Tuah 1. murid akan dapat.1) Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah Standard 5. Menonton tayangan video tentang pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat 4.2) Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai laksamana Pembelajaran 5. bekerjasama dan menghargai EMK Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS): Kreativiti dan inovatif Dimensi Kewarganegaraan: Berbangga dengan sejarah negara dan menghargai tokoh negara zaman dahulu Teknologi Maklumat & Komunikasi: Belajar TMK.40 pagi Tarikh 13 Oktober 2015 Standard 5. Bahan Bantu Laptop. Objektif 1 Menjelaskan riwayat hidup Hang Tuah Pembelajaran 2 Menyenaraikan peranan Hang Tuah sebagai Laksamana 3 Menonton dan menceritakan peristiwa pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat. LCD. Guru menunjukkan beberapa gambar Hang Tuah 3.4.4) Menyenaraikan sifat-sifat tokoh kesetiaan kepada institusi beraja Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Belajar Penilaian Perbincangan.9.3) Menjelaskan peristiwa pertarungan Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam Hikayat Hang Tuah K5. soal jawab dan latihan Pengajaran dan Pembelajaran 7 . Buku membuka buku teks sejarah tahun 4 tentang Hang Tuah Nilai Murni: Bertanggungjawap. slide power point dan tayangan video klip. Guru menyampaikan sesi pengajaran menggunakan slide power Aktiviti Pembelajaran point dan tayangan video 2.4.) Hang Tuah Sebagai Laksamana Melaka Kandungan 5.4.4.40.Masa 8.4.

h) Apakah kehebatan yang dimiliki oleh Hang Tuah?. Murid membuka buku teks tentang Hang banyak Tuah. Murid-murid menonton tayangan video Kemahiran Hang Tuah 6.Refleksi  Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran AKTIVITI  PERMULAAN ( 7 minit ) Menunjukkan gambar dan video berkaitan dengan Laksamana Hang Tuah menggunakan slide power point EMK BBM EMK Mengetahui dan Laptop. Guru menunjukkan gambar Hang Tuah bangga menggunakan slide power point 5. slide menghargai tokoh STRATEGI 4. Guru bertanyakan soalan berdasarkan apa yang telah dilihat melalui gambar dan LCD negara Nilai Murni: Menghargai dan klip tentang riwayat hidup Laksamana power point dan berfikir Menjana idea dan PENGAJARAN: Berpusatkan guru KAEDAH: Soal Jawap dan perbincangan Berpandangan jauh tayangan video tersebut: e) Siapakah nama tokoh ini?. f) Apakah gelarannya ketika zaman Kerajaan Melayu Melaka? g) Apakah peranannya ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka?. Murid menonton video klip mengenai pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat 8 Nilai Murni STRATEGI PENGAJARAN: Berpusatkan Bahan . 2. Video Klip negara yang 4. LANGKAH 1 (10 minit ) Menonton tayangan video klip EMK Peka dan BBM: Buku Teks Tahun mengetahui tokoh 4. Laksamana Melaka dan membaca menyumbang kronologi pertarungan Hang Tuah dan kepada negara Hang Jebat 5.

1 kumpulan 4 orang ahli Guru memberika soalann kuiz berkaitan perbincangan pengajaran dengan murid tentang pembelajaran     baik Guru bertanyakan semula kepada muridisi yang pengajaran dipelajari dan dengan bertanya beberapa soalan: Apa yang kita pelajari hari ini?. Siapakah tokoh yang kita pelajari?. Apakah peranan Hang Tuah? 9 murid KAEDAH: Latih tubi EMK Merancang strategi  PENGAJARAN: Berpusatkan Nilai Murni Kreatif dan yakin dengan tajuk pengajaran PENUTUP ( 3 MINIT ) STRATEGI Nilai Murni Kualiti dan tanggungawap dan .6. Apakah gelarannya?. Murid ditanya secara lisan tentang: f) Apakah tajuk filem tersebut? g) Mengapakah Hang Tuah Tanggjungjawap membunuh Hang Jebat? h) Keris apakah yang digunakan oleh Hang Jebat semasa bertarung i) dengan Hang Tuah? Apakah yang menyebabkan Hang Tuah j) bersungguh-sungguh membunuh Hang Jebat? Apakah pengajaran dari cerita tersebut?  EMK Peningkatan LANGKAH 2 (10 MINIT ) perkembangan Soalan Kuiz: kognitif  Guru memberikan soalan kuiz kepada  murid: Guru membahagikan murid-murid kepada  4 kumpulan.

iaitu ‘ Hang Tuah. Di dalam modul tersebut. Laksamana Melaka’ di dalam tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini saya lakukan adalah untuk merangsang murid10 . Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang saya hasilkan dan gunakan adalah kad bergambar yang berserta dengan persembahan Power Point yang mengandungi video klip yang menerangkan tentang tajuk pengajaran saya. kami dikehendaki menyusun dan menghasilkan satu modul pengajaran Sejarah beserta dengan manual pengggunaannya. Justeru itu.0 BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan Bantu Mengajar (BBM) adalah salah satu alat yang biasa digunakan oleh guru untuk melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan para pelajar.4. Di dalam kerja kursus kaedah pengajaran Sejarah. penerangan tentang penggunaan dan pelaksanaan RPH dan BBM yang digunakan semasa sesi pengajaran Mikroteaching adalah perlu untuk mempastikan perancangan pengajaran yang dirancang mencapai objektif pengajarannya. BBM ini merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran agar objektif pembelajaran yang disasarkan oleh guru dapat dicapai dengan baik. BBM tersebut saya gunakan di awal permulaan pelaksaaan sesi pengajaran saya. Berkesannya sesi PdP yang dilaksanakan oleh guru adalah bergantung kepada keupayaan dan kemahirannya dalam menggunakan BBM yang menarik selain pelaksanaan strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. BBM tersebut saya gunakan untuk memudahkan murid-murid memahami tajuk pengajaran yang saya sampaikan.

Untuk menambahkan lagi kefahaman murid-mruid. saya menggunakan Power Point yang menunjukkan bebera gambar tentang Hang Tuah beserta dengan tayangan video klip riwayat hidup Hang Tuah. saya menggunakan buku teks tahun 4 sebagai bahan bantu mengajar agar murid-murid dapat membaca dan guru akan menerangkan tentang topik pengajaran. iaitu Hang Tuah. semasa sesi perkembangan. saya melaksanakan aktiviti menjawap soalan kuiz tentang pengajaran saya agar saya dapat menilai tahap kefahaman murid-murid tentang apa yang mereka pelajari sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran yang saya laksanakan. Aktiviti ini saya lihat dapat meningkatkan kefahaman muridmurid tentang topik pengajaran yang mereka telah pelajari. Seterusnya. Hal ini keranan aktiviti tersebut adalah sebagai latih tubi untuk mereka memahami apa yang guru telah sampaikan. Di samping itu. Tayangan video adalah salah satu BBM yang sesuai untuk diguakan dalam sesi ini. Di akhir pengajaran. saya juga menggunakan tayangan video klip mengenai pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat untuk menunjukkan kepada murid-murid mengenai pengajaran seterusnya yang akan saya sampaikan. Di mana saya merancang untuk menyampaikan pengajaran berkaitan dengan pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat.murid membentuk konsep awal tentang tajuk pengajaran yang saya ajarkan. Laksamana Melaka selain menarik perhatian murid-murid untuk melibatkan diri di dalam aktiviti pengajaran. Justeru itu. Hal ini berdasarkan daripada perancangan yang saya lakukan di dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH). hal ini saya lakukan adalah untuk menarik minat murid-murid tentang apa yang saya akan ajarkan.  Salah satu Bahan Bantu Mengajar (BBM): BUKU TEKS TAHUN 4 11 .

Di dalam kerja kursus kaedah pengajaran Sejarah ini. Kursus kaedah pengajaran Sejarah adalah salah satu kursus yang ditawarkan kepada guru-guru Pelatih yang mengikuti program PISMP ambilan Sejarah. Di sini saya ingin membicarakan mengenai keseluruhan tugasan yang telah selesai saya laksanakan. Hal ini amat penting bagi mereka agar murid-murid sekolah memahami dan menerima apa yang sedang dipelajari oleh mereka dalam sesi pengajaran guru tersebut. Kursus ini banyak membincangkan mengenai strategi dan langkah-langkah bagaimana guru khususnya guru Sejarah menyampaikan sesi pengajaran Sejarah dengan berkesan.0 PENULISAN REFLEKSI Alhamdulillahhi rabbil alamin wassolatu wassalamu a’la Rasulillah sallallahu alaihi wassalam. Pertama sekali saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah di atas kurniaan-NYA yang tidak ternilai membantu diri ini menyelesaikan tugasan ini dengan jayanya. guru dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mereka melalui kaedah akses kendiri yang dilakukan sepanjang mempelajari kaedah pengajaran dengan mendalam. Justeru itu.5. Di samping itu. Hal ini adalah untuk memberi pendedahan kepada mereka untuk meneroka dengan mendalam berkaitan dengan ilmu kaedah pengajaran Sejarah yang memerlukan pemahaman guruguru pelatih untuk melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran Sejarah di sekolah rendah nanti. kerja kursus kaedah pengajaran Sejarah perlu diselesaikan oleh guruguru Pelatih agar mereka memperolehi input-input berkaitan dengan kaedah pengajaran Sejarah melalui pembelajaran kendiri atau mengakses maklumat dengan usaha sendiri. saya dan rakan yang lain telah diminta untuk menyediakan modul pengajaran Sejarah yang mengandungi manual penggunaan. penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dan menghasilkan Bahan 12 .

Sebagai contoh. Bukan mudah untuk mencapai ojektif pengajaran Sejarah kerana ia memerlukan perancangan yang rapi daripada seseorang guru samada dari segi pemilihan strategi pengajaran mahupun kaedah pengajaran Sejarah itu sendiri. Tambahan pula. Sejarah bukan sahaja perlu dipelajari. peranan seorang guru khususnya guru Sejarah dari segi kaedah pengajaran yang digunakan dalam penyampaian pengajaran Sejarah ini perlulah dapat mencapai objektifnya. kemajuan murid dan apatah lagi kepentingan masa hadapan pendidikan negara kita yang akan menyumbang ke arah kemajuan dan pembangunan negara. Sepanjang melaksanakan kerja kursus kaedah pengajaran Sejarah. maka amat penting untuk subjek ini diperkasakan dan ditingkatkan dari aspek cara pelaksanaannya di peringkat sekolah agar murid-murid sekolah rendah dan menengah dapat memahami dan mengambil iktibar daripada peristiwa Sejarah. Penyusunan dan perancangan kaedah pengajaran yang sistematik dan berkesan akan memudahkan guru-guru menyampaikan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan baik. tetapi perlu difahami dan diambil pengajaran oleh setiap individu untuk renungan bersama-sama. Dalam hal ini. yang mana subjek Sejarah akan dapat menyemai kefahaman murid-murid sekolah rendah diperingkat awal agar murid-murid memperoleh dan menguasai pengetahuan serta kemahiran Sejarah. Saya melihat dan menilai bahawa tugasan yang telah diberikan oleh encik Azizan ini adalah sebagai satu pendedahan kepada kami untuk persiapan kami sebagai bakal Guru Sejarah yang akan menjadi pendidik anak bangsa yang membantu mereka mengenali dan memahami apakah itu erti sejarah dalam hidup seseorang individu. Hal ini saya dapat lihat dan nilai sepanjang pelaksanaan kerja kursus kaedah pengajaran Sejarah.Bantu Mengajar (BBM) yang dapat membantu kami melaksanakan sesi pengajaran Mikroteaching Sejarah dengan baik dan berkesan. Oleh kerana pendidikan Sejarah ini penting untuk dipelajari oleh setiap individu terutama dalam kalangan murid-murid di sekolah rendah. Sebagai contoh. matlamat daripada pelaksanaan subjek Sejarah di peringkat sekolah khususnya sekolah rendah akan tercapai. Dalam pada itu. terdapat pelbagai cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh negara dalam membentuk sebuah negara yang maju pada tahun 2020 seperti yang telah termaktub di dalam Wawasan 2020. Apa yang penting untuk kita hayati dan ambil perhatian adalah setiap guru mempunyai tanggungjawap yang amat penting untuk dilaksanakan bagi kepentingan profesion. guru Sejarah yang berjaya merancang kaedah pengajaran Sejarah yang 13 . banyak inputinput yang penting dan menarik telah saya perolehi. Lantaran daripada itu. peranan guru melahirkan sebuah masyarakat yang mempunyai jati diri dan semangat patriotisme adalah perlu melalui pengaruh sistem pendidikan negara kita. pendidikan Sejarah merupakan salah satu pendidikan yang dapat membentuk murid-murid di sekolah bersifat patriotik.

lantaran itu objektif pembelajaran akan dapat dicapai. Jika objektif pembelajaran tersebut telah tercapai.sistematik dan berkesan akan dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan murid-murid. perlunya saya menguasai kemahiran pelaksanaan strategi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah agar objektif pembelajaran yang telah dirancang dan disasarkan oleh guru dapat dicapai pada tahap yang maksimum. Dalam merancang strategi pengajaran dan kaedah pengajaran Sejarah. Kandungan mata pelajaran Sejarah di peringkat sekolah rendah adalah bertujuan untuk mendidik murid-murid untuk memahami latar belakang negara dan sejarahnya dengan melihat perubahan yang berlaku serta kesinambungan yang masih dikekalkan terutamanya dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Sepanjang pelaksanaan kerja kursus kaedah pengajaran Sejarah. Sebagai contoh. encik Azizan Bin Saleh. Sepanjang di bawah didikannya. kreatif dan inovatif melalui aktiviti inkuiri dan penerokaan bagi mengukuhkan pemahaman tentang Sejarah. Selain itu. Sebagai contoh. Daripada pelaksanaan kerja kursus ini. Tambahan pula. amat penting pada seorang guru meningkatkan ilmu pengetahuannya dalam memahami dan menguasai kandungan pengajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Aktiviti tersebut mengaplikasikan elemen didik hibur bagi menanam minat murid terhadap mata pelajaran Sejarah. melalui modul pengajaran Sejarah yang dihasilkan. Hal ini akan memudahkan guru-guru menyampaikan topik pengajaran dengan baik dan murid-murid pun akan dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut berlangsung. guru akan dapat merancang dengan teliti dan sistematik bagi mempastikan sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan mencapai objektifnya. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah menjurus kepada pemupukan kemahiran berfikir secara kritis. saya mendapati bahawa banyak alat atau instrument yang boleh membantu dan sepatutnya digunakan oleh guru. Sebagai seorang bakal guru Sejarah. saya seharusnya meningkatkan kemahiran pengetahuan saya agar dapat menguasai Sejarah dengan baik dan berkesan supaya saya dapat menyampaikannya kepada murid-murid saya di sekolah nanti. guru perlu sentiasa peka dan sentiasa up to date dalam merancang dan melaksanakan strategi dan kaedah pengajran Sejarah yang lebih berkesan. dalam menguasai kemahiran penyampaian subjek Sejarah di peringkat sekolah rendah. saya telah dapat meningkatkan kemahiran saya dalam menguasai subjek Sejarah. Yang mana saya telah dapat melatih diri ini menghasilkan RPH yang berkesan dan sistematik hasil daripada bimbingan dan tunjuk ajar daripada pensyarah saya. 14 . Justeru itu. telah banyak perkara yang saya dapat pelajari daripadanya.

apa yang penting dalam hal ini adalah pentingnya bagi seseorang guru yang melaksanakan pengajaran Sejarah untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam merancang strategi dan kaedah pengajaran Sejarah. sudah pasti murid-murid akan menjadi bosan dengan sesi pengajaran tersebut. Sekiranya guru hanya menggunakan strategi dan kaedah pengajaran yang sama dan tidak berubah dari masa ke semasa. 6.bermakna sesi pengajaran dan pembelajaran guru tersebut telah dapat dilaksanakan dengan berjaya. adalah penting bagi guru tersebut menguasai strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran Sejarah dengan baik. Selain itu. Justeru itu. kaedah pengajaran Sejarah adalah salah satu kursus yang dapat meningkatkan kemahiran pedadogi dalam kalangan guru Pelatih yang mengambil opsyen Sejarah. Hal ini kerana murid-murid dapat melihat dan merasai tidak ada kelainan dan perubahan yang dilaksanakan oleh guru tersebut dalam meningkatkan dan memotivasikan minat murid-murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dengan lebih aktif dan menyeronokkan. Jika hal ini berlaku. Tuntasnya. Hal ini kerana keberkesanan penyampaian pengajaran guru itu adalah bergantung kepada penguasaannya dalam memilih dan merancang serta kreatif dalam hal jenis strategi dan kaedah pengajaran yang menarik minat dan perhatian murid-murid untuk melibatkan diri dengan aktif dalam pengajaran tersebut. sudah pasti objektif pembelajaran yang dirancang dan ditetapkan oleh guru akan menjadi terbantut dan tidak 15 . perancangan yang sistematik dan berkesan akan menjamin keberkesanan pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran seseorang guru itu.0 PENUTUP Secara keseluruhannya. Hal ini sedikit sebanyak akan menjadi pendedahan dan pengalaman kepada mereka apabila menjadi guru Sejarah dan mengajar subjek Sejarah kepada murid-murid di sekolah rendah pada suatu hari nanti.

my/2014/10/rph-sejarah-tahun-4-kssr. Dengan teknologi tersebut. Sumber Internet: http://www. Bhd. Guru yang baik dan profesional akan mudah mengambil peluang dan bijak mengatur dan merancang serta meningkatkan strategi dan kaedah pengajaran Sejarah dengan menguasai teknologi masa kini. IlyaAdira. matlamat daripada pelaksanaan mata pelajaran Sejarah iaitu membentuk semangar patriotik dalam kalangan murid-murid tidak akan tercapai. dan Amalan. (diakses pada 10 Oktober 2015). Bhd. Abd Ghafar Md Din (2003). pelbagai idea dan inovasi yang boleh dihasilkan dan dilaksanakan oleh guru tersebut dalam meningkatkan keupayaannya menyampaikan sesi pengajaran dengan baik dan berkesan melalui penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang berasaskan teknologi atau elektronik. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Penguasaan guru dalam subjek Sejarah perlulah ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknogi masa kini. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Akibatnya. penting pada setiap guru menguasai strategi dan kaedah pengajaran bagi subjek yang hendak diajar kepada murid-murid khsusunya subjek Sejarah yang dianggap sebagai subjek yang menyebabkan murid-murid menjadi bosan. Justeru itu. Pendidikan Sejarah: Falsafah. (diakses pada 10 Oktober 2015 ). kaedah-pengajaran-dan-pembelajaran-sejarah.akan tercapai.html. Utusan Publications and Distributors Sdn. Lantaran itu. 16 .0 SENARAI BIBIOGRAFI Sumber Buku: Abd Razak (1999). /08/kaedah-pengajaran-sejarah-sekolah-rendah. Prinsip Dan Amalan Pengajaran.html. Kaedah Pengajaran Sejarah. Bhd. masyarakat kita pada masa kini akan semakin hari semakin memiliki jati diri yang rapuh dan lebih malang lagi apabila mereka dianggap sebagai manusia yang buta Sejarah. Ismail Said (2014).sistemguruonline. Teori. (di akses pada 10 Oktober 2015 ) Abdul ucop 2014. 7.

17 .