You are on page 1of 3

Takrif/Maksud

Pencemaran udara ini berlaku apabila terdapat benda asing dalam kepekatan yang mengganggu
atau membahayakan manusia ,tumbuh-tumbuhan, binatang dan harta benda. Benda asing ini adalah
di dalam bentuk abuk, asap, kabus, wap dan gas (Karbon Monoksida, Nitrogen Oksida, Hidrokarbon,
Ozon, Sulfur Oksida ,bau-bauan) ataupun apa-apa campuran bahan-bahan ini. Contohnya, gas-gas
beracun, zarah-zarah yang terperangkap hasil dari asap kenderaan, jerebu dari kesan pembakaran
secara terbuka dan sebagainya.

http://mieadham86.blogspot.com/2014/06/tugasan-geografi-pt3-2014-konsepdan.html
perihal mencemari atau mencemarkan; pengotoran – Kamus Dewan Edisi ke Empat,2003,DBP

Punca2

Punca sebenar pencemaran udara, katanya, adalah pembakaran terbuka, kebakaran hutan
dan tanah gambut, pencemaran daripada kenderaan dan aktiviti perkilangan, dan diterukkan
lagi oleh cuaca panas dan kering.
o http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/punca-pencemaran-udara-adalahkita-bukan-indonesia-jabatan-meteorologi#sthash.ZkwqNaDm.dpuf

Sumber-sumber utama pencemaran udara di Bandar Raya adalah seperti pembakaran terbuka,
pelepasan dari kenderaan bermotor dan kerja-kerja pembinaan serta sumbangan kecil daripada
industri di pinggir Bandar Raya.
o
http://www.dbkl.gov.my/pskl2020/malay/alamsekitar/index.htm

Di samping itu, gas-gas seperti karbon monoksida, oksida nitrogen, sulfur dioksida dan
hirokarbon juga merupakan bahan pencemar udara
o
http://generasiku-2010.blogspot.com/2010/08/3-1.html
Debu daripada kilang papan, simen, asbestos ,batu kapur dan sebagainya, plumbum dan
pembakaran bahan bercat juga menyumbang kepada pencemaran udara.
o
http://generasi-2010.blogspot.com

Dianggarkan setiap tahun, lebih kurang 13.6 juta tan gas-gas beracun yang berpunca
daripada penggunaan kenderaan merosakkan kawasan hutan, tasik dan kehidupan laut. Gas
beracun ini juga turut menambahkan kesan rumah hijau serta membahayakan kesihatan
manusia sejagat.
o

http://mieadham86.blogspot.com/2014/06/tugasan-geografi-pt3-2014-faktoratau.html

http://www.blogspot. dan mereka yang berpenyakit seperti mengidap asma. Ini akan mengakibatkan proses penukaran karbon dioksida kepada oksigen tidak dapat dilakukan dan darah akan mengalami kekurangan oksigen.com/2014/06/tugasan-geografi-pt3-2014kesan. Jika udara yang dihidu tercemar. Hujan asid yang turun ke bumi akan terkumpul menjadi pemendapan berasid. masalah jerebu berulang lagi. Ini seterusnya menyebabkan fungsi paruparu terjejas dan sistem pengaliran darah mengalami masalah. Manusia memerlukan udara bersih untuk hidup. khususnya respirasi akibat menghidu udara yang tercemar.mieadham86. Ini berlaku apabila asid terkumpul dan menjadi semakin pekat. Bahan pencemar ini disebarkan oleh angin dan akan bergabung dengan titisan air yang turun sebagai air hujan lalu membentuk asid sulfurik dan asid nitrik. Ini mengakibatkan pelbagai penyakit.dbkl. hujan asid juga merosakkan kesihatan manusia terutama mereka yang masih muda.Kesan2 Kemerosotan kualiti udara boleh menjadi bencana yang serius terhadap kesihatan manusia.com Jerebu adalah satu fenomena tradisi atmosfera di mana debu. golongan tua. http://mieadham86. warna bangunan. Asid yang terlalu pekat boleh menyebabkantumbuh-tumbuhan dan hidupan di dalam tasik mati.my/pskl2020/malay/alamsekitar/index. mudah rosak. kereta dan lain-lain menjadi pudar.gov. Selain itu.htm Kesan utama pencemaran udara adalah ke atas kesihatan manusia. berkaitan dengan penyakit respirasi dan pengurangan jarak penglihatan.html Hujan Asid – Sulfur dioksida + Nitrogen = asap kereta. dan cepat berkarat. sistem pernafasannya akan menyerap pelbagai bahan pencemar ke dalam paru-paru. www. Pada Jun 2013 jerebu datang kembali seluruh asia tengara terutamanya di Singapura & Malaysia 1997 – El Nino Jerebu boleh menyebabkan masalah kesihatan terutamanya kepada:  Kanak-kanak  Orang tua  Pesakit lelah dan penyakit pernafasan lain  Perokok http://ms. bangunan dan batu menjadi lemah dan rapuh. asap dan lain-lain zarah mencemar kejelasan langit.org/ .wikipedia. habuk. –Kamus Dewan DBP Pada 2006. Manusia akan menghidap pelbagai penyakit.

com . kongsi kenderaan.gov.my thestar. Kempen.Green Housee Effect PM 10 Catalytic converter . Smp.townplan.perkh. Awam.Peningkatan suhu dan penipisan lapisan ozon.petrol=’/ plumbum Tindakan Undang-undang .