You are on page 1of 368

Table of Contents

Gkler/Evrenler

Musa Peygamber le Bycler Arasndaki Karlama ...

24

Gklerin ve Yerin Melekutu - Ve Dier ki Konuyla ...

30

Miras Ayetlerinin zm

36

Ktlk Problemine Cevap

42

George Orwell ve roman "1984" hakknda yazdm ...

52

Gelen Sorulara Verdiim Cevaplardan Ve Tweetlerimden ...

56

yiler Mutlaka Kazanr

65

Maide 33'te Bahsedilen Nefsi Mdafaa ve Ksastr

73

Evrendeki Kusursuzluk Kendi art ve Hedeflerine ...

78

Eki Szlke Yazdklarmdan rnekler

79

nsanlarn ve Cinlerin Kt Enerjilerinden Korunma

83

Yalanmayla mcadele - Uzun mr ve slam

86

Eer herkes ayetlerin dediini yapsayd nasl ...

90

Mucizelerin devam...

91

Mehur (uydurma) Hadisteki Ynlendirmeye Dikkat

94

Rabbimiz bir ii/oluu farkl yollarla gerekletirmekte

99

Kainat Veya Zihninizi Put Edinmeyin

104

19 Mucizesi ve 9:128.-129. ayetler

118

Ruhuluk ve Uzants Tasavvufun yz

119

Armagedon

120

1995 lluminati kart oyunu

144

Bir agnostikle yaptm tartma (1. ksm)

152

Bir agnostikle yaptm tartma (2. ksm)

169

Msr Firavunlarnn aprazlama merak

187

Kuran`a gre canllar birbirinden ayr yaratlmlardr

190

Peygamber dneminde inkarclara gelen azap

199

Kuran ve Nur

204

Ahiret Evreni(Rabbin Kat) ve ebedi yaam

207

Nuh Tufan Blgesel ve tek topluma ynelikti

210

Kader ve zgr irade

218

Kuran'n olaylar anlatm

238

Gerek slam`a ynelirken dikkat edilmesi gereken ...

240

Kuran klelii kaldrmtr

242

Rabbimizin sorular sormasndaki ama

245

Kuranda bahsedilen ateistler

249

Zaman-zamanszlk ve Rabbin Kat

251

Kainattaki herey O'nun yaratmasyla...

255

Ruhla ilgili bir soruya cevabm

259

Bir mezhep-hadis inanrna cevabm

262

Ruhuluun Hristiyanlktaki tezahrleri

264

Drt boyutlu bir ekil: Hiperkp

270

Tevrat'ta yaratlmlarn Tanr zannedilmesi

272

Yine ayetlerden bir bilgelik dersi daha

279

Rabbimizin bizlere sorduu sorular

280

Kuran bir semboller kitab deildir

283

Rabbimizin bilmesi zgr iradeyi etkilemez

288

2010lu yllara giriyoruz

290

Evrim inancnn bir zarar daha

292

Ruhu reti "ateizmin ak yneticisi olmak iin" ...

294

Kadn ve erkein fiziksel olarak karlatrlmas

299

Kuran'a gre dnya ve ahiret bir btndr

303

Lks israf deildir

309

Kim demi cennet yan gelip yatma yeridir diye?

312

Evrendeki kusursuzluk kendi art ve hedeflerine ...

314

Tm insanlarn namaz aray

316
3

Bir mezhep inanrna forumdaki 5 sorum

319

Tasarmn incelenmesini isteyen ayet rnekleri

321

Kuran`da sadece nefsi mdafaya izin vardr

327

Kuran`n bilimi emretmesi

331

Bilgiler bile birer inantr

335

Eer herkes ayetlerin dediini yapsayd nasl ...

338

Hz m yoksa yavalk m?

340

Gerekte lml Mslman hangi taraf?

342

Izdrap deil mutluluk seilmelidir

343

Deiimi ama yapma yanlgs

345

Kader ve zgr iradeyle ilgili sorulara verdiim ...

349

Bir piyango biletinin dndrdkleri

356

Madde de gerektir

359

slam`da canllarn ruhu-hayaleti yoktur

363

Gkler/Evrenler
Teabn 3. gkleri ve yeri hak/gerek olarak yaratt; sizi biimlendirdi ve
grnlerinizi gzelyapt. Yalnz O'nadr dn.
Talak 12: Allah O'dur ki, yedi g ve yerden de onlarn benzerini/mislini
yaratmtr. Emir/i ve olu onlar arasnda srekli iner ki, Allah'n her eye
kadir olduunu ve Allah'n bilgi bakmndan her eyi kuattn bilesiniz.
Evvelki yazlarmda Kuran'da, Rabbimizin yaratt birden fazla (ama snrl
sayda) gkten/evrenden bahsedildiini , ve bunlarn arasndan
sonsuzluk/lmszlk yurdunu ieren Ahiret Evreni'nin ise "Rabbin Kat
olarak isimlendirildiini gstermitim:
http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2011/07/zaman-zamanszlk-ve-rabbinkat.html
http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2011/07/ahiret-evrenirabbin-kat-veebedi-yasam.html
Ve de ehitler veya eliler gibi iyilikte ok ileri seviyede olan bir ksm
insann, imdiden yani kyameti beklemeden bu farkl fizik yasalarna
sahip evrende tekrar yaratlarak nimetlerle dolu yaamlarna
baladklarn anlatmtm.
http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2011/07/islamda-canllarn-ruhuhayaleti-yoktur.html
Bu almamda da hem ayetlerde yaratlan evrenler hakknda verilen
dier bilgileri sunacam, hem de bu birden fazla ama snrl sayda
(zaten tm saylar snrldr) evrenin var olduunu gsteren farkl yeni
delilleri de paylaacam.
ncelikle belirtmeliyim ki, "Rabbin Kat" ad verilen ahiret
evreninin/mekannn da birden fazla evreni iinde barndran bir yap
olabileceini de grdm. Yani cennetler ve de cehennem kendi ilerinde
de ayr ayr evrenler olabilir , ya da gruplar halinde birka evrenin iinde
olabilirler. Ve eer yleyse, Rabbin Kat bu alt evrenleri bnyesinde
barndran mekan/kat olmakta.
5

-Gerekten, senin Rabbinin katnda bir gn, sizin saymakta


olduklarnzdan bin yl gibidir. (Hac Suresi, 47'den alnma)
Melekler ve Rh, miktar ellibin yl olan bir gnde ykselirler ona. (Mearic
4)
Ayetlerde bizim evrenimiz ve ayrca ahiret evreni/evrenleri(Rabbin Kat)
birok ayrntsyla anlatlmakla beraber, dier evrenler hakknda genel
ifadeler kullanlmaktadr.
Bu arada hatrlatmak gerekir ki, Arapada 7 (yedi) ifadesi ayn zamanda
okluu belirtir. Yani ayetlerde 7 gk denildiinde rakamsal olarak yedi
evrenden bahsediliyor olabilecei gibi, ok sayda/birok/birden fazla
sayda gk/evren de kastediliyor olabilir.
Talak 12: Allah O'dur ki, yedi g ve yerden de onlarn benzerini/mislini
yaratmtr. Emir/i ve olu onlar arasnda srekli iner ki, Allah'n her eye
kadir olduunu ve Allah'n bilgi bakmndan her eyi kuattn bilesiniz.
Bu ayette de "yedi" kelimesini okluk belirten ifade olarak ele alnca bize
"birok evrenin ve de mislince de yerin/gezegenin yaratld" bilgisinin
verildiini gryoruz zaten ("yedi g ve yerden de onlarn
benzerini/mislini yaratmtr"). Ve bu balamda yeryznn de gkteki
gezegenlerden biri olduu vurgusu da yaplm oluyor tabiatiyle.
Ama byleyse bile, yani rakamla yedi evrenden deil de birok evrenden
bahsediyorsa bile ayetler, burada anlatlan asla gnmzde baz
bilimadamlarnn inanmaya alt gibi "sonsuz paralel evrenler"
deildir. Snrl saydadr ve ayn ekilde mislince olan ilerindeki gk
cisimleri de belli bir saydadr. Zaten gerekte sonsuz sayda hibirey
olamaz. Sonsuzluk yurdunda da yamz hibir zaman sonsuza
ulamayacak ama yaam srecimiz (her yl bir ya artarak) sonsuza dek
durmadan srecektir. Yani sre sonsuza dek devam edebilir ama
balangc olan veya zaman mekan iinde olan say hibirzaman sonsuza
ulamaz.
(Bu ve ilgili ayetleri; dnyann 7 kat katman ile yerkremizin etrafn
saran atmosferin 7 katmann anlatt, veya atomlarn 7 katmann, ya da
galaksileri anlatt eklinde farkl farkl yorumlayanlar da vardr. Bana
gre ise bu yorumlar ancak ayetin ikincil-ncl, yani yan anlamlar
olabilir).
Ayetlerde "gk" kelimesinin hem bir gezegeni veya gkcismini
6

sarmalayan gkyz, hem de evren anlamnda kullanld ak. Ama


zellikle/ounlukla evren kastedilmektedir bu ifade ile... Yani "gkler"
denildiinde "gezegenler ve gklerini" kapsayan bir anlam da olmakla
birlikte, daha ok "evrenler" anlatlmaktadr Kuran'da...
Ayrca "gkte" ifadesi ile bazen evrenimizin dnda olan eyler de
anlatlmaktadr. nk "yn olarak" bizim iin ge denk gelmektedir
kainatmzn dndakiler de...
Muminun Suresi 17: Yemin olsun, biz sizin stnzde yedi yol yarattk! Ve
biz yaratltan/yaratlmlardan gafil de deiliz.
"stnzde yedi yol yarattk" szn kimi yorumcular bedenimizdeki
yollar (rnein damarlar, sinirler, akupunktur enerji yollar vb.) olarak
grrken, kimi ise vcudumuzdaki yedi akray anlattn iddia
etmektedir. Ama tabii aslnda yine yedi gkten veya "ok sayda"
evrenlerden/gklerden bahsetmekte ayet. Dier grler ise yine ikincilncl anlamlar olarak ele alnabilir...
Nebe 12. stnzde yedi salam/anmaz kurduk. 13. Bir de parl parl
parlayan kandil yerletirdik.
***
AYETLER IIINDA "EVRENLERN BRBRNDEN AYRI OLDUU" VE "E
OLDUU" 2 FARKLI MODEL AKLA GELMEKTE
1.
Balangta bu evrenlerin/gklerin birlikte ve btnlk iinde yaratldn
ve sonra ayrldn gryoruz:
Nuh 15: "Grmediniz mi, Allah yedi g ahenkli bir btn olarak nasl
yaratt?nkar edenler gkler ve yer birbirleriyle bitiik iken onlar
ayrdmz grmyorlar m? (Enbiya 30).
Kuran'da anlatlan Big Bang ile yoktan yaratlma ve gn genilemesi
sadece bizim evrenimizi kapsamyor. Ayn zamanda dier evrenler de
yoktan yaratlyor ve onlar da geniliyor.
Bakara Suresi 117: O, gkleri ve yeri yoktan var edendir. Bir eyi yaratmak
isteyince sadece "ol!" der, oluverir.
Enam 101. Gkleri ve yeri yoktan var edendir. Ei olmad halde nasl
olur da ocuu olur? Her eyi O yaratmtr ve O, her eyi bilendir.
7

Zariyat 47: G gcmzle biz kurduk ve onu biz geniletmekteyiz.


Rahman 7: G ykseltti ve ly/dengeyi koydu.
Rad 2: Grebileceiniz bir direk olmadan gkleri ykselten, sonra tm
ynetime egemen olan, gnei ve ay buyruk altna alan ALLAH'tr. Hepsi
belli bir sre iin akp gitmektedir. Tm ileri kontrol eder ve ayetleri
detayl olarak aklar ki Rabbinizle kavuma konusunda kukunuz
kalmasn.
Gklerin/evrenlerin ykseltilmesi ifadesi, onlarn geniletilmesi anlamna
da gelmektedir.
Ayrca bu uzaklama evrenler arasnda da gerekleiyor olabilir. Eer
byle ise Big Bang ile sadece galaksiler yldzlar deil, evrenler de ortaya
kt ve birbirlerinden uzaklayorlar, ve de ileride Big Crunch ile de
sadece bizim iinde bulunduumuz evren deil, tm evrenler (ahiret
evreni/evrenleri hari) ayn tekilliin iine kapanacaklar/kecekler
demektir. Ama elbette ki evrenlerin herbiri ayn anda ama ayr ayr ie
kapanma tekilliini yaayp ondan sonra da birbirleriyle btnleerek tek
bir noktada yok olu amasna geecek de olabilir.
Elbette ki tm bu evrenler, Ahiret Evreni/Evrenleri de dahil olmak zere
maddidir. Btn yaratlmlar byledir ve "madde tesi alem, ruhlar
alemi" gibi safsatalar ise ruhu retinin zihinlere yerletirdii, tamamen
slam d kabullerdir.
Ve yoktan varedilen bu alemlerin hepsi de gerektir:
ANKEBUT 44. Allah gkleri de yeri de hak/gerek olarak yaratmtr.
Kukusuz, bunda, iman sahipleri iin mutlak bir mucize vardr.
http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2011/07/madde-de-gercektir.html
2.
Yedi kat gk ile ilgili ileri srlebilecek bir dier gr de evrenlerin iie
gemi tek bir btn yap oluturduu dncesi olacaktr. Yani bizim
evrenimiz en iteki ilk kat, ikinci evren ise onu evreleyen daha byk
boyuttaki ikinci kat, dierleri de yine ayn ekilde hep bir nceki evreni (ve
de daha ncekileri) iine alan bir yap... Ama eer byle tm evrenler
iie aslnda toplamda tek bir mega, hiper evreni oluturuyorsa yine bu
yapnn ifti olarak, ondan ayr bir baka yapnn da olduunu
dnebiliriz. Bu modelde de yine evrenler genilemekte ve sonlar bir
8

kara delik tekilliinde olmaktadr elbette.


EVRENLER BALANGITA SIVI FORMDAYDI
Yoktan varedilen evrenlerin ncelikle su veya su gibi sv bir aamada var
olduklar daha sonra ise dier formlara ulatklar anlalyor:
Hud 7: O, odur ki, gkleri ve yeri alt gnde yaratmtr. O'nun ar da su
zerinde idi. Byle yapmas, i ve davran ynnden hanginizin daha
gzel olduunu belirlemek iin sizi denemeye yneliktir. Sen, "Kukusuz,
sizler lmden sonra diriltileceksiniz!" dediinde, kfre batanlar hemen
ve kesinlikle yle derler: "Bu apak bir byden baka ey deildir."
O kfre sapanlar grmediler mi ki gkler ve yer bitiik idi, biz onlar
ayrdk. Her canl eyi sudanoluturduk. Hl iman etmeyecekler mi?
(Enbiya 30).
Zaten son bilimsel bulgular da evrenimizin ilk halinin sv formda
olduunu gstermekte.
Fussilet Suresi
11 Sonra buhar/duman halindeki ge yneldi de ona ve yerkreye yle
seslendi: "steyerek veya istemeyerek gelin!" Onlar yle dediler:
"steyerek geldik!"
12 Bylece onlar, iki gnde yedi gk halinde takdir edip her ge kendi i
ve oluunu vahyetti. Ve biz, arza en yakn g kandillerle ve bir
korumayla donattk. ler bunlar Azz ve Alm olann takdiridir.
Her evrenin farkl ilevi ve zellikleri var. Ayrca evrenlerin
yaratlmas/dzenlenmesi sonucunda dnyaya en yakn gn, yani
bizim evrenimizin yldzlarla donatldn gryoruz burada. Bu bilgi
baka ayetlerde de verilmektedir:
Saffat 6. Biz o yakn g bir ssle, yldzlarla ssleyip donattk.
Mlk 5: Yemin olsun ki, biz en yakn g kandillerle ssledik ve onlar
eytanlara ate taneleri yaptk. O eytanlar iin lgn ate azabn da
hazrladk.
Ve, iinde yaadmza evrene zg bir durum gibi gzkyor, yldzlar
iermesi... Dier evrenlerde (en azndan bazlarnda) ise bambaka bir
yap szkonusu olmal. Zaten Ahiret Evreni'nde, zellikle cennette k ve
s iin Gne'in, yani yldzlarn kullanlmadn u ayet dorultusunda
9

dnebiliriz:
nsan Suresi 13. Koltuklar zerine yaslanarak otururlar orada. Ne bir
gne grrler orada ne de kavurucu bir souk...
(Tabii burada sadece kavurucu scak grlmeyecei de kastediliyor
olabilir. Buna karlk yldzlarn zerindeki ate ortamnn cehennemi
andrdna vurgu vardr baz ayetlerde).
Rabbin Kat ad verilen Ahiret Evreninde fizik yasalar da bizim
evrenimizden biraz farkl, ayetlerde anlatld zere...(bu konuya yukarda
linklerini verdiim yazlarmda deinmitim).
***
YARATILIIN FTLER HALNDE OLMASI DA EVRENN TEK OLMADIINA
ARET EDER
Bilindii zere Kuran'da hereyin iftler halinde yani birden fazla sayda
yaratld anlatlmakta:
Yasin 36: an ycedir o Allah'n ki topran bitirdiklerinden, onlarn z
benliklerinden ve nice bilmediklerinden btn iftleri yaratmtr.
Zariyat 49: t almanz iin de hereyi iftler halinde yarattk.
Bu balamda; evren de yaratlm bir kul olduuna gre, tek ve esiz
olmamal zaten. Tm yaratlm varlklar elidir. Kyamet sonras geriye
sadece "Rabbin Kat, yani Ahiret Evrenleri kalacak ama yine birden fazla
evren iindekilerle yayor olacaktr (ayetlerde "ahiret gklerinin" ve de
"yerkrelerinin" sonsuza dek varolaca vurgulanmakta).
Ksacas; birden fazla evren yaratldnn dolayl da olsa bir baka
anlatmn da bu ayetler sunmaktadr.
Ei ve benzeri olmayan bir tek yce Allah'dr. Yaratt kullarn ise
eleri(ayn veya zt), yani kendilerinin birden fazla sayda olmalar
szkonusudur.
***
EVRENLER "BYK ATIRTI/BG CRUNCH" LE SONLANACAK
Evrenimizin ve dier evrenlerin (Ahiret Evreni/Evrenleri hari, nk o
daima var olacaktr) sonlan ayn anda yani birlikte gerekleecektir.
Daha nce de sylediimiz zere, Kutsal Kitabmzda belirtildiine gre
ie kerek, "Big Crunch" ile meydana gelecektir bu durum:
10

Enbiya 104. O gn Evreni kitabn sayfalarn katlar gibi dreriz.Ve onu


yaratla ilk baladmz duruma iade ederiz. Bu, zerimizdeki bir vaattir.
Elbette, gerekletireceiz.
Zmer
67. Allah', kadrine/anna yarar ekilde tanyamadlar. Oysaki kyamet
gn, yeryz tamamen O'nun avucudur/avucundadr; gkler de O'nun
sa elinde/kudretinde drlmhaldedir.an ycedir O'nun; arnmtr
onlarn ortak kotuklarndan.
Kasas Suresi 88: Allah'n yannda dier bir tanrya daha kulluk etme. lah
yok O'ndan baka. O'nun yz dnda herey helk olacaktr. Hkm
yalnz O'nundur ve O'na dndrleceksiniz.
Enbiya 104. ayette bizim evrenimizin k/preslenmesi anlatlrken,
Zmer 67. ayette ise baka gklerin/evrenlerin de ayn akbeti yaayaca
belirtilmekte.
Buna karlk Kasas Suresi 88. ayette ise bizim evrenimizdeki her eyin
(evrenin kendisiyle birlikte) mutlaka yok olaca vurgulanmakta.
Hac 65: Grmedin mi, Allah yeryzndekileri ve denizde O'nun emriyle
akp giden gemileri sizin hizmetinize verdi. O'nun izni olmakszn
yerkrenin stne dmemesi iin g O tutuyor. Allah, insanlara kar
elbette Raf, Rahm'dir,
Fatr 41. Allah, gkleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye tutuyor. Yemin
olsun, eer kp giderlerse, O'ndan baka hi kimse onlar tutamaz.
Halm'dir O, Gafr'dur.
Hac 65. ayette evrenimizin, Fatr 41. ayette ise tm evrenlerin Big
Crunch'a, yani ie kerek yok olmaya kar Allah tarafndan korunduu
belirtilmekle birlikte, dilediinde bu ie kapanmay gerekletirebilecei
de hatrlatlmakta.
***
Zmer 68. Sura flenmitir; Allah'n diledii kimseler dnda gklerde
kim var, yerde kim varsa arplp yere yklmtr. Sonra sura bir daha
flenmitir. te hepsi ayaa kalkm bakyorlar.
Bu 68. ayette bahsedilen "istisna kimseler", yani o anda lmeyecek veya
bu deheti deneyimlemeyecek kiiler listesine, cennette imdiden
yaamakta olan kullar da dahildir.
11

Onlarn iinde bulunduu evren sonsuza dek var olacaktr, belirttiimiz


zere.
Neml 87: Sra frlecei gn, Allah'n diledii dnda herkes,
gklerdekiler, yerdekiler dehet iinde kalacaktr. Hepsi boynunu bkm
bir halde O'nun huzuruna gelir.
***
"ARZU DELL" DE AHRET EVRENNN OKTAN YARATILMI OLDUUNA
ARET EDER
Ayrca, Allah'n varln ve sonsuz yaamn gerekliini gsteren mehur
"Arzu Delili" de Ahiret Evreninin ve de yaantsnn imdiden var
olduuna kant oluturur diye dnyorum. nk insanlar
yaamlarnn hemen/kesintisiz devam etmesini ister. Genlerinde,
programlarnda bu arzu kodlanm gibidir. Kimse tekrar dirilmek iin
binlerce veya milyonlarca yl beklemek istemez. Bu balamda
lmnden hemen sonra cennet yaamna kavuan bir ksm da olsa
kullarn olduunu kabul etmek daha rasyoneldir arzu deliline gre.
Arzu Delili'nin ne olduu ve de ayrntlar iin Caner Taslaman'n ilgili
kitab uradan cretsiz okunabilir:
http://www.canertaslaman.com/2012/08/arzu-delili-arzulardan-allahaulasmak/
Dediim gibi Arzu Delili ahiretin yaamnn u anda da var olduunu
gsteriyor bence. Bunu da yle maddelendirelim:
1- nsanlarn doal ve salkl arzularnn genelde karl olduunu
gryoruz (rnein su ime arzusunun karl olarak suyun
bulunmas/var olmas vb...).
2- Hemen hi kimse binlerce veya milyonlarca yl yok olmu vaziyette
kalmak/beklemek istemez, ara verilse bile yaantsna en ksa zamanda
devam etmek ister, zellikle cennet hayatna hemen kavumak ister.
3- Bu balamda en azndan hakeden baz kullar hi bekletilmeden
cennette imdiden yaratlarak sonsuz yaamlarna balamlardr . (ve
dolaysyla bunun gerekletii bir mekan/mekanlar mevcuttur).
Bunun yan sra, arzu deliline gre insanlarn arzu ettii nimetler
ounlukla evvelden yaratlm yani hazr durumdadr. Bu adan da arzu
deliline gre yine cennetin gelecekte deil de imdiden var olduunu
12

dnmek daha mantkl olandr.


Ayrca bu bak as/sorgulama, dnyadaki nimetlerin benzerlerinin
cennette de olduunun bir baka ispatn da sunmakta.
***
Enbiya 19: gklerde ve yerde kim varsa O'na aittir. Ve O'nun katndakiler,
O'na ibadet etmekten ne ekinirler ne de yorulurlar.
Rahman 29. gklerde ve yerde kim varsa O'ndan ister. O, her an yeni bir
i ve olutadr.
Nahl 49: gklerdeki ve yerdeki canl eyler de melekler de yalnz Allah'a
secde ederler ve hi de byklk taslamazlar. sra 55: Rabbin, gklerdeki
ve yerdeki kimseleri de daha iyi bilir. Yemin olsun biz, peygamberlerin bir
ksmn bir ksmna stn klmzdr. Davd'a da Zebur'u verdik.
Bu ve benzeri dier ayetlerde tekrar ve tekrar grdmz zere, dier
evrenlerde de canl kimseler var. (Tabii bu ayetler bizim evrenimizin
dnyamz dnda baka alanlarnda da canl varlklarn olduunu
anlatyor olabilir ayrca).
Bunlarn bir ksmn melekler oluturmakla birlikte, bir ksmn ise ehitler
ve peygamberler gibi cennette imdiden yaratlarak yaamaya balayan
zel insanlar/kullar oluturmakta (bunlarn dnda baka kimseler de
szkonusu gzkyor).
sra 44. Yedi gk, yerkre ve bunlarn iindekiler O'nu tespih ederler.
Hibir ey yoktur ki, O'nu verek tespih etmesin; fakat siz onlarn
tespihlerini fark edemezsiniz. O Halm'dir, Gafr'dur.
***
ura 5. gkler, stlerinden atlayacak gibi titreiyor. Melekler de
Rablerinin hamdiyle tespih ediyorlar ve yeryzndekiler iin af diliyorlar.
Gznz ap kendinize gelin! Allah'tr ancak hep affeden, hep
merhamet eden.
Meryem 90: Bu sz yznden neredeyse gkler atlayacak, yer
paralanacak, dalar yklp kecek.
Rahman 33. Ey cin ve insan topluluklar! gklerin ve yerin
bucaklarndan/kelerinden geip gitmeye gcnz yeterse, hadi gein
gidin. Bilgi ve g dnda bireyle geip gidemezsiniz!
13

Gerek gklerin stlerinden atlayacak gibi titremelerinden bahseden


ayetlerdeki ifadeler, gerekse Rahman Suresi 33. ayette evrenlerin ve
dnyann aplarndan/kelerinden bahsedilmesi , gerekse de Talak
Suresi 12. ayette Allah O'dur ki, yedi g ve yerden de onlarn
benzerini/mislini yaratmtr" denmesi, evrenlerle gezegenlerin kremsi,
yani ekilsel olarak benzer yapya sahip olduklarn da vurgulamakta.
Ayrca bu bucaklar yani gezegenlerin ve evrenlerin snrlarn geebilmek
iin zel bir gce veya teknolojiye, ilme veya imkana sahip olmak
gerektii de anlatlmakta. Baka bir deyile gezegenler ve hatta evrenler
aras yolculuun aslnda mmkn olduu, ama bunun insanlar ve cinler
asndan hi de kolay olmad bilgisi veriliyor.
nikak 19: Ki, siz, mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz/geeceksiniz!
Tabakadan tabakaya gemek ifadesi de hem gezegenler aras, hem de
evrenler aras yolculuu (Ahiret Evreninde yaamaya balamak da dier
evrene geitir) anlatmakta.
***
Mumin 57: Gklerin ve yerin yaratl, insann yaratlndan daha byk
bir eydir. Ne var ki halkn ou bilmez.
(Evrenlerin ve gezegenlerin yaratl insanlarn yaratlndan daha
grkemli bir eydir).
Taha 4: Yeri ve o yce mi yce gkleri yaratandan bir vahiy olarak
indirdik.
(Ve Evrenlerin yaratl da dnyann/gezegenlerin yaratlndan daha
grkemlidir).
Hadid 21. Rabbinizden bir affa ve Allah ile resulne inananlar iin
hazrlanm bulunan, eni de yerle gn eni kadar olan bir cennete doru
yararak koun. Bu, Allah'n dilediine verecei bir ltuftur. Allah, o
byk ltfun sahibidir. Ali mran 133. Rabbinizden bir balanmaya ve
eni gklerle yer kadar olan cennete doru yarr gibi kouun. O, takva
sahipleri iin hazrlanmtr.
Hadid Suresi 21. ayetten Cennetin en az evrenimiz kadar byk/geni
olduunu anlyoruz. Baka bir deyile sonsuzluk yurdunun kendisinin bir
evren olduunu...Zaten iinde muhtemelen trilyonlarca ve belki de daha
fazlada sayda kulu barndracak(ve bir ksmn imdiden barndrmakta)
14

olan ve ayn zamanda onlarn (iindeki insanlarn ve dier canllarn)


sonsuza dek sklmadan eitli nimetler ve mutluluklar iinde yaamasna
vesile olacak mekan bir evren byklnde/geniliinde olmak
durumunda.
Buna karlk Ali mran 133. ayette ise "eni gklerle yer kadar olan" ifadesi
kullanlmakta. Bilindii zere Kuran'da birden fazla cennetin olduu
anlatlr ve hatta onlarn baz farkl zelliklerine de ksaca deinilir. Ama
ayn zamanda bu cennetlerin toplamna da yine cennet denilir. te bu
ayette de tek btn halinde tm cennetlerden/toplamlarndan
bahsedildiini dnyorum.
Muzzemmil 12: Bizim yanmzda bukalar var, cehennem var!
Kalem 34: Takva sahipleri iin, Rableri katnda nimetlerle dolu cennetler
vardr.
Cehennem ve cennetin oktan yaratlm vaziyette olduunu bu ve bunun
gibi ifadeler ieren ayetlerden tekrar tekrar anlyoruz.
Ahiret evrenlerinde haz ve zdrap, iyiler ve ktler tamamen birbirinden
ayrlm durumdadr. Buna karlk bizim evrenimizde ise haz ve zdrap
iiedir.Zaten imtihan dnyas hedefleri gerei cennet ile cehennemin
karm bir yapya sahiptir ve de sonludur kainatmz. Fakat ahiret alemi
lmszdr ve cennet ile cehennem birbirine uzaktr... Gerek
dnyamzda gerekse ahiret yurdunda canllarn formlar sabit olmakla
birlikte, cennette yalanma ve lm de olmadna gre orada canl
formlar bu adan da, hem de sonsuza dek sabittirler.
Ve yine Ahiret Evreninde zamann bizim evrenimizden farkl aktn
ayetlerden reniyoruz:
-Gerekten, senin Rabbinin katnda bir gn, sizin saymakta
olduklarnzdan bin yl gibidir. (Hac Suresi, 47'den alnma).
***
Mlk Suresi 5 Yemin olsun ki, biz en yakn g kandillerle ssledik ve
onlar eytanlara ate taneleri yaptk. O eytanlar iin lgn ate azabn
da hazrladk. Bizim evrenimizin yldzlarla donatldn ve bu yldzlarn
zerinde cehennemi andran bir ate ortam olduunu ayetlerin
anlattn belirtmitik:
http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2012/01/mucizelerin-devam.html
15

Burada una dikkat edilmelidir; yldzlarn zerindeki bu ate ve nlarn,


iinde bulunduumuz imtihan dnyasnda bile eytanlara azap edici ve
engelleyici olduu aklanmaktadr. Yani baz kimselerin iddia ettii gibi
yldzlar taa falan benzetilmiyor veya meteorlardan bahsedilmiyor,
yldzlarn zerlerindeki ateten, scaklktan ve ktan bahsedilmektedir.
Ayrca yldzlarn zerindeki bu ate ortamnn Cehennemi andrdna da
vurgu var . Zaten konuyla balantl dier ayetlerde olay akla
kavumakta:
CN SURES
8. "Biz ge gerekten dokunduk da onu titiz ve gl bekilerle ve kayp
giden nlarla/alevlerle doldurulmu bulduk."
9. "Biz eskiden, onun, dinlemek iin oturulan yerlerinde otururduk. Ama
u anda kim dinlemeye kalksa kendisini gzetleyen bir alev/k bulur."
Saffat Suresi
6. Biz o yakn g bir ssle, yldzlarla ssleyip donattk.
7. Ve her trl inat-si eytandan koruduk.
8. Onlar ne kadar rpnsalar da o yce konseyi dinleyemezler. Ve her
taraftan ata tutulurlar;
9. Kovulurlar. Ve onlar iin, yakalarn brakmayan bir azap vardr.
10.Bir sz kapan olursa, onu, delici bir n izler.
Grld zere attan kastedilen k/alevdir.
***
Tekvir Suresi
11 Gn rts soyulup indirildiinde,
12 Cehennem kztrldnda,
13 Cennet yaklatrldnda,
Kyamet dneminde Evrenimizle Ahiret Evreni arasnda gei kaplar
almtr ve bu sayede cennet ve cehennem grnr hale gelmi, nk
yaklatrlmtr. Bu aamada bizim evrenimiz yok olma, Big Crunch
aamasn yaamaktadr.
***
16

EVRENLER/GKLER ARASI GE SALAYAN "GK KAPILARI"


Nebe 19: Gk alm, kap kap oluvermitir.
Hesap gn , uzun zamandr cennette yaamakta olan istisna kullarn
dnda kalan dier kimselerin cennetle veya cehennemle tanma
vaktidir. Ve yine, bu anlatmlarda da cennet ve cehennemin kyamet gn
yaratlmadklarn, nk zaten var olduklarn (daha evvelden
yaratldklarn) tekrar ve tekrar gryoruz, anlyoruz.Evrenler aras geii
salayan "gk kaplarnn" yine burada ibanda olduunu da gryoruz.
Araf 40: Ayetlerimizi yalanlayan ve onlar karsnda byklk taslayanlar
var ya, gk kaplar almayacaktr onlar iin ve deve ine deliinden
geinceye kadar cennete giremeyeceklerdir onlar. Sulular byle
cezalandrrz biz.
Cennete girebilmek iin o evrenin kaplarnn (gk kaplar) almasnn
gerekli olmas...
Hicr Suresi
14 zerlerine gkten bir kap asak da oradan ykseliyor olsalard.
15 Kesinlikle yle diyeceklerdi: "Bizim gzlerimiz dndrld,
baklarmz sarho edildi. Belki de biz byye arptrlm bir toplumuz."
Muhtemelen burada, inkarclarn, gnmzde Cennet ve Cehennemin var
olduu dier evren veya evrenlere geileri gk kaplarndan salansa ve
bu kiiler gzleriyle tank olsalar bile ahirete inanmayacaklar
sylenmekte.
brahim 48: O gn yerkre baka bir yerkreye dntrlr. Gkler de
yle. Hepsi o Vhid ve Kahhr olan Allah'n huzurunda dikilir.
Kyamet dneminde dnya ve bir ok evren yok edilmeye balanmtr.
nce ayetlerde anlatlan felaket sahneleri gerekleir ve bu tablo yerkre
ve evrenlerde k dneminin sanclardr. Dolaysyla da hzl bir
deiimdir yaananlar. Ama kullar mahkemeleri sonras , lmsz olan
(Big Crunch' yaamayacak olan) ahiret evrenlerinde ve onlarn iindeki
baka bir yeryznde yaamaya devam edeceklerdir. Yani artk baka bir
yeryznde ve de baka bir evrendeler (veya evrenlerdeler...). Aktarm
gereklemitir. Ama elbette ki, cennete girmek iin kyameti beklemeyen
istisna kullar, iyilikte nde gidenler ise zaten oktandr bu lmszlk
yurdunda yaamaktaydlar.
17

Hud
107. Gkler ve yer durduu srece orada kalcdrlar; ancak Rabbin
dilerse baka. Rabbin, dilediini Yapandr
108. Mutluluu hak edenler ise, gkler ve yer kald srece cennette
kalcdrlar. Rabbin dilerse baka. Kesintisiz bir dldr bu.
Yine buradaki gkler "ahiret evrenleri", yer ise cennet ve cehennem
halklarnn zerinde yaad yeni yerkrelerdir. Yani burada dnyamzn
kyamette yeniden yaratlm, evrimlemi halinden falan bahsedilmiyor,
zaten imdiden var olan ahiret evrenleri ve ilerindeki gezegenlerden
bahsediliyor.
Bunun baka bir delilini u ayette de gryoruz:
Zumer 74. Onlar da yle derler: "Hamd olsun o Allah'a ki bize vaadini
yerine getirdi, bizi yeryzne miraslar yapt. te cennetten istediimiz
yerde konaklyoruz. yapp deer retenlerin dl ne de gzelmi!"
Cennettekiler Allah'a hamdederken "bizi yeryzne/yere" miraslar yapt
demekte, nk cennetteki yeni bir yerkredeler (veya cennetteki
diledikleri gezegende konaklyabiliyorlar).
Zariyat 22.Sizin, rzknz da gktedir, tehdit edildiiniz ey de. (cennetin de
cehennemin de hazr vaziyette ve dnyann dnda/gkte olduu
anlatlmakta yine).
ehitler ve peygamberler gibi yarta nde gidenlerin cennet yaamna
oktan kavutuklarn gsteren ayetlerin birkan burada da paylaalm:
-Sakn Allah yolunda ldrlenleri lmler sanmayn! Aksine onlar hep
hayattadrlar, Rablerinin katnda rzklandrlrlar.
-Allah'n kendilerine ltfundan verdii mutlulukla sevin duyarlar ve
arkalarndan ehit olarak kendilerine katlmam olan mcahitler
hakknda: "Onlara hibir korku yok ve onlar znt de duymayacaklardr."
mjdesinde bulunurlar. (Ali imran suresi 169-170)
Meryem
56. Kitap'ta dris'i de an. nk o, z-sz tam uyuan bir kiiydi, bir
peygamberdi.
57. Onu yce bir mekna ykselttik.
Ali mran Suresi 55 Allah unu da demiti: "Ey sa, senin cann alacam,
18

seni kendime ykselteceim; seni, inkar edenlerden uzaklatrp


arndracam.Ve sana uyanlar, inkar edenlerin, kyamete kadar stnde
tutacam.Sonra bana olacak dnnz; tartp durduunuz eyler
hakknda aranzda ben hkm vereceim."
KIYAMET GN CENNETTE OKTANDIR YAAMAKTA OLANLAR DA
MAHER MEYDANINA ARILMAKTA
u an cennette yaayan peygamberler kyamet gn tanklar olarak
mahkeme alanna arlacaklar:
Mrselat 11: peygamberler bekleme yerlerine vardrld vakit.Nahl 89:
Her topluluk iinden, kendilerine kar bir tank gnderdiimiz, unlara
kar da seni tank olarak getirdiimiz gn... Biz sana bu kitab, her eyi
aklayan, bir yol gsterici, bir rahmet ve mslmanlara bir mjde olarak
indirdik.
Zmer Suresi68. Sra flenmitir; Allah'n diledii kimseler dnda
gklerde kim var, yerde kim varsa arplp yere yklmtr. Sonra sra bir
daha flenmitir. te hepsi ayaa kalkm bakyorlar.
69. Yeryz, Rabbinin nuruyla parldam, Kitap ortaya konmu,
peygamberler, tanklar getirilip aralarnda hakla hkm verilmitir. Onlar
asla hakszla uratlmazlar.
68. ayette yine istisna insanlarn, yok edili srecinden etkilenmeyecei
belirtildikten sonra, 69. ayette de bu cennette korunmakta olan kullardan
elilerin tanklar olarak arlaca da yine ak bir ekilde
anlatlmaktadr.
nkak Suresi
7. O zaman kitabsadan verilen,
8. Kolay bir hesapla hesaba ekilecek,
9. Ve sevinli olarak ailesine dnecektir.
Mahkemesi biten iyi kulun zaten cennette olan ailesine, yaknlarna geri
dnmesinden bahsediyor gibi ayet. Buradaki kolay hesaba ekilen kii
cennette yayorken, temsili (yani sonucu belli) ksa ve kolay bir
mahkeme iin kyamet gn arlm da olabilir. Tpk peygamberlerin
tanklar olarak, cennetten ksa bir sreliine de olsa kp kyamet
meydanna gelmeleri gibi... (bu aile/yaknlar cennette sonradan tanlan
kiileri de ierebilir, hatta srf onlardan oluuyor da olabilir).
19

Ayrca u ayetlerin son peygamberin daha dnyada yaarken Ahiret


Evrenlerini ziyaretini anlatyor olma ihtimali vardr:
Necm Suresi
13 Yemin olsun ki onu bir baka inite de grmt.
14 Son snr aac, Sidretl Mnteha yannda.
15 O aacn yanndadr snlacak bahe.
16 O vakit kuatp saryordu Sidre'yi kuatp saran,
17 Gz ne kayp at ne azp haddi at.
18 Yemin olsun ki Rabbinin en byk ayetlerinden bir ksmn grd.
Bu tespite itiraz edenler 13. ayetteki "onu baka inite de grmt"
ifadesinin vahiy meleiyle ilk karlamay anlattn gsterdiini iddia
etmekteler ama gerekte ise buradaki ifadeden byle ilk karlama
anlam kmaz (sadece "byle de olabilir" eklinde bir zihin jimnastii
yaplabilir).
Bu arada ilgintir ki mezhepilerin bir ksm cennet ve cehennemin imdi
var olmadn, kyametten sonra yaratlacan dnmelerine karn,
Muhammed Peygamberin Ahiret Evrenlerini, yani cennet ve cehennemi
ziyaret ettiini de kabul ederler (Mira inanc). Kuran'a gre ise sonsuzluk
yurdu zaten oktan yaratlmtr grld zere. Yani insanlar rivayetleri
ve dier kaynaklar bir kenara brakp sadece Kuran' dinin gerek kayna
olarak grselerdi oktan elikili kabuller ortadan kalkm olurdu..
ARAF HALKI DA CENNETTE YAAMAKTA OLANLARDANDIR
Kutsal Kitabmzda bahsedilen "Araf halknn" da, cennette imdiden
yaamakta olan ve daha sonra bu sonsuzluk yurduna yeni girecek olan,
yani kendilerine katlacak kimseleri karlamak iin snra gelen kiiler
olduunu dnyorum:
Araf Suresi
46. ki taraf arasnda bir perde ve A'raf zerinde de hepsini (hem
cennetlikleri hem de cehennemlikleri, yzlerindeki) iaretleriyle tanyan
erkekler vardr. (Bunlar), henz cennete girmemi olan, fakat girmeyi
bekleyen, cennet halkna: "selam size!" diye seslendiler.
47. Gzleri ate halk tarafna evrildii zaman da; "Rabbimiz, bizi u zalim toplulukla beraber bulundurma!" dediler.
20

48. A'raf halk, yzlerindeki iaretleriyle tandklar birtakm adamlara da


nleyerek dediler ki: "Ne topluluunuz, ne de byklk taslamanz, size
hibir yarar salamad."
49. Allah onlar hibir rahmete erdirmeyecek, diye yemin ettiiniz
kimseler bunlar myd? (Cennetliklere dnerek): "Girin cennete, artk size
ne korku vardr, ne de siz zleceksiniz!" dediler.
(Hatrlarsanz Ali imran 170. ayette cennette yaamakta olanlar, sonradan
kendilerine katlacak olanlar iin benzer bir ekilde konuuyor "Onlara
hibir korku yok ve onlar znt de duymayacaklardr." diyorlard).
Vaka Suresinde ahirette 3 snf olacamz sylenmekte:
Vaka Suresi
7 Ve sizler, ift/snf oluvermisinizdir.
8 te uur ve mutluluk yran. Nedir uur ve mutluluk yran?
9 te omluk ve bunalm yran. Nedir omluk ve bunalm yran?
10 Ve oluta nde gidenler, yarta nde gidenler...
8. ayette kyamet sonras nimet yurduna girecek, 9. ayette cehenneme
girecek kullardan bahsedilirken, 10. ayette ise zaten cennette yaamakta
olan nc snftan bahsediliyor. Bylece 7. ayette bahsedilen 3 snf
tamamlanm olmaktadr.
Konuyla ilgili dier ayetleri/delilleri yukarda linklerini verdiim
yazlarmda vermitim. Ayrca u almamda da belirttiim zere hi
dnyada yaamadan dorudan cennette yaratlan kullar bile olabilir:
http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2013/11/kotuluk-probleminecevap.html
ura Suresi 29. ayet:
-Gkleri ve yeri yaratp onlarda eitli yaratklar yaymas O'nun
ayetlerindendir. O, diledii zaman onlar toplayabilir.
Dikkat edilirse gklerde de , dnyamzda da yaratklarn yayldndan
bahsediliyor. Yani dier evrenlerde de u an yaamn olduu yine aka
gzkmekte. Ve yine her evrenin iinde yerkreler/gezegenler olduu da
vurgulanmakta dolaysyla.
Meryem 93: Gklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman'a kul olarak
21

gelecektir.
***
Maide 17: Yemin olsun ki, "Allah Meryem'in olu Mesih'tir" diyenler kfre
batmlardr. De ki: "Allah; Meryem'in olu Mesih'i, annesini ve
yeryzndeki insanlarn hepsini helk etmek istese Allah'a kar kimin
elinde bir g vardr!" Hem gklerin hem yerin hem de bunlar
arasndakilerin mlk ve ynetimi Allah'ndr. Dilediini yaratr. Allah her
eye Kadr'dir.
yilikte ve sevapkarlkta ok ileri seviyede olan kullarn u anda nimetler
yurdunda yaamakta olduklarn delilleriyle defalarca grdk. Dolaysyla
sa Peygamber de tpk dier eliler gibi canl durumda. te Maide Suresi
17. ayette de bu duruma farkl bir ekilde tekrar vurgu da var. Burada
deniliyor ki: gklerde yani ahiret evreninde yaamakta olan sa
Peygamberi, annesini ve de bunun dnda u anda yeryznde var olan
sizleri yaatmaya devam eden Allah'dr, dilerse buna son verebilir ve bu
yzden yaratlm hibir kulu ortak komayn, ilahlatrmayn... Elbette sa
ve annesi Meryem u an yaamakta olduu iin bu ifade kullanlmtr.
Rad Suresi 15: Gklerde ve yerde kim varsa glgeleriyle birlikte ister
istemez ve sabah-akam Allah'a secde eder.Nahl 49: Gklerdeki ve
yerdeki canl eyler de melekler de yalnz Allah'a secde ederler ve hi de
byklk taslamazlar.
Dier evrenlerdeki (ve de dnyamzdaki) canllar ve melekler ayr ayr
anldna gre oralarda da meleklerin dnda baka canl varlklarn
olduu bilgisinin bir baka salamasna, kantna daha sahip olmaya
devam ediyoruz.
Gklerin ve yerin melekutu (iyz/hkmdarl) ile ilgili tespitimi
payladm yazm da tekrar vereyim yeri gelmiken:
http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2014/10/goklerin-ve-yerin-melekutuve-diger-iki.html
Son olarak; "alem" kelimesi "dnya, kainat, evren" anlamlarna da
gelmekte. Ve Kuran'da "alem, alemler" ifadeleri birok ayette geiyor.
rnein:
Mmin Suresi64 Allah odur ki, yeryzn sizin iin durulacak yer, g
bir bina yapt; sizi yaratp donatt ve grnnz gzel yapt, sizi temiz
22

ve gzel nimetlerle rzklandrd. te bu Allah'tr sizin Rabbiniz! lemlerin


(Evrenlerin) Rabbi olan Allah ne kadar ycedir!
65 Hayy O'dur! Tanr yoktur O'ndan baka. Dini kendisine zgleyerek
dua edin O'na. Hamt olsun lemlerin (Evrenlerin) Rabbi'ne!
66 De ki: "Ben, Rabbimden bana ak-seik ayetler gelince, sizin, Allah'n
berisinden yakardklarnza kulluk etmekten yasaklandm. Ben, lemlerin
(Evrenlerin) Rabbi'ne teslim olmakla emrolundum."
te ayetlerdeki bu "alemler" ifadesini "evrenler" eklinde tercme
edenler de vardr.
Evet "alem" kelimesi bildiimiz evreni/kainat da kapsayan geni bir
anlama sahiptir gerekten.
Selam ve sevgiler.

23

Musa Peygamber le Bycler Arasndaki


Karlama - Ve Dier Konular
Tam man ve Gerek/Kalc kara Ynelmek
uara
41. Bycler geldiklerinde, Firavun'a dediler ki: "Eer biz galip gelirsek
bize gerekten dl var, deil mi?"
42. "Evet, dedi, siz o zaman benim yaknlarmdan olacaksnz."
43. Msa onlara dedi ki: "Atacanz eyi atn!"
44. Bunun zerine onlar, iplerini ve deneklerini ortaya attlar ve dediler:
"Firavun'un onur ve ycelii akna biz, evet biz galip geleceiz."
45. Msa da asasn att. Bir de ne grsnler, o onlarn hner olarak
ortaya getirdikleri eyleri yalayp yutuyor.
46. Bunun zerine bycler, secdelere kapandlar.
47. Dediler: "nandk lemlerin Rabbi'ne."
48. "Msa'nn ve Hrun'un Rabbine."
49. Firavun haykrd: "Ben size izin vermeden ona inandnz ha! Anlald,
o sizin hepinize sihirbazl reten bynz. Yaknda bileceksiniz.
Yemin olsun, ellerinizi, ayaklarnz aprazlamasna keseceim ve yemin
olsun sizi toptan asacam."
50. Dediler: "Zarar yok, biz nasl olsa Rabbimize dneceiz,
51. midimiz odur ku, Rabbimiz hatalarmz balar nk biz ilk
inananlar olduk."
Tam bir iman ve ayn zamanda gerek/kalc karna ynelme rnei.
Burada o gne kadar gnahkar durumda olan bycler, tank olduklar
delil sayesinde hatalarnn farkna vararak birden tm benlikleriyle Allah'a
teslim oluyorlar. Hem makam/hret ve dier alacaklar dllerden
vazgeiyorlar, hem de hayatlarn bile tehlikeye atarak aka geree
yneliyorlar (ve tabii ayn zamanda gemite tm yaptklar yanllar iin
24

tvbe ediyorlar). lk bakta fedakarca gibi gzken bu davranlar


aslnda tam tersine, bugne kadar yaptklar kendilerine zulmden yani
kendilerini fedadan kurtulup, hakiki kurtulua ve sonsuz baarya
ulamann admdr.
50. Dediler: "Zarar yok, biz nasl olsa Rabbimize dneceiz,
51. midimiz odur ku, Rabbimiz hatalarmz balar nk biz ilk
inananlar olduk."
te en iten tvbekarlk ve teslim olma rneklerinden... Ve gerek/kalc
karn ne olduunu anlama ve ona ynelme bilgeliine ulama, iyilii
semek.. En ufak kuku veya belirsizlik szkonusu bile deil zihinlerinde,
gerein farkna tmyle varmlar. Zaten herkes doutan/yaratltan
gelen ilerindeki ayetler, ve de daha sonra karlatklar deliller
sayesinde bu gerein farkndadr, ama kimileri inatla bu apak bilgiye
srtn dnmeye ve dolaysyla kendini ve etrafndakileri mahvetmeye
alr mr boyunca. Fakat burada grld gibi, tank olunan yeni
deliller bu inad birden krarak secdeye kapanmaya vesile olabilmekte
bazen. yilik ve mantk zerine olan bir kimse zaten daha fazla direnemez,
gerei inkar zulmne son verir.
Bir dier nokta; buradaki bycler tvbe edip kurtulua ulamay
hakettiklerinden, yani toplamda iyi taraflar daha ar basan kiiler
olmalarndan dolay byle bir deneyim yayorlar. Zaten herkes
hakettiine kavuturuluyor bu 2 gnlk imtihan dnyasnda:
http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2011/07/kader-ve-ozgur-irade.html
slam dininin, bizlere gerek kurtulu ve karmzn ne olduunu, ona
nasl ulaacamz rettiini anlatmtm:
http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2011/07/izdrap-degil-mutluluksecilmelidir.html
Gerekte kendini ve etrafn mahveden, sonsuz anlamda feda edenler
cehennem ehli olan ktlerdir, buna karlk gerek karclar ise gerek
kendisini, gerekse etrafn kurtulua ve mutlulua ynelten, cennet ehli
iyilerdir.
http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2013/03/iyiler-mutlaka-kazanr.html
Ankebut 6. Kim bizim iin aba gsterirse, kendisi iin aba gstermi
olur. ALLAH hi kimseye muhta deildir.
25

Bu arada 49. ayette geen, antik Msr Firavunlarnn aprazlama


meraknn nedenini urada aklamtk:
http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2011/07/msr-firavunlarnncaprazlama-merak.html
Twitter'da yle yazmtm: -Bazen yenilirsin ama aslnda kazanmsndr,
bazen de kazanrsn ama aslnda yenilmisindir, ama en gzeli kazanp
gerekte de kazanmaktr.- te bu olaydaki bycler, bahsettiim
yenilirken kazananlardr.Ama en gzeli, kazanrken kazanan Musa
Peygamberin yaaddr elbette yine.
Adem ve Einden Sonra Baka Kimseler de Dorudan Topraktan
Yaratlm Olabilir
Bakara
36. Bunun zerine eytan onlarn ayaklarn kaydrd da onlar iinde
bulunduklar yerden kard. Biz de yle buyurduk: "Bir ksmnz bir
ksmnza dman olarak aaya inin. Belli bir sre kadar yeryznde
sizin iin bir bekleme yeri, bir nimet/bir yararlanma imkn olacaktr."
37. Bunun zerine dem, Rabbinden baz kelimeler renip belledi de
O'na yneldi. O da onun tvbesini kabul etti. Gerekten de O, evet O,
Tevvb'dr, tvbeleri cmerte kabul eder; Rahm'dir, rahmetini cmerte
yayar.
38. Hepiniz oradan aa inin. dedik. Benden size bir yol gsteri ular
da kim bu yol gsteriime uyarsa artk bylelerine hibir korku yoktur.
Onlar kederle de yzyze gelmeyeceklerdir.
36. ayette ilk insan olan Adem ve einin yasak aaca yaklamas sonucu
aaya inmelerinden bahsedilirken, 38. ayetteki ifadeler ise , bu dnya
iin yaratlan baz dier insanlarn da topluca inmesine iaret ediyor gibi.
nk 36. Ayette zaten emir veriliyor, 38 ayette ise tekrardan hem de bu
sefer hepiniz inin denilmesi ve ayrca onlara eliler geleceinin de
sylenmesi bu dnceyi kuvvetlendiriyor.
1- Ayetlerdeki ifadeler Adem ve einden sonra daha baka insanlarn da
dorudan topraktan yaratldn gsteriyor gibi. Eer durum yleyse,
insanln oalmasnn nasl gerekletii konusu da daha bir netlie
kavuur.
2- nsanlarn dnyada imtihan edilmelerinin nedeni Adem ve einin
26

iledii gnah deil(sadece Adem ve ei bu iledikleri gnahn


ceremesini eker). Herkes kendinden sorumludur ve zaten en bandan
evrenimizde imtihan(yani kendimizle yzleme) iin yaratldk. u
yazmda da bu konuya felsefi adan ve delilleriyle deinmitim:
Hi Yalanmayan Bir Canl: Turritopsis Nutricula
Casiye 4: Ve sizin yaratlnzda, her yana yayd canllarda, kesinlii
yakalayan bir topluluk iin ibretler, iaretler vardr
Canllarda deliller olduunu syleyen bu tarz ayetler dorultusunda,
denizanalarndaki sonsuz yenilenme yeteneini, ahirete delil olarak
grebiliriz.
Turritopsis Nutricula adyla bilinen bir denizanas trnnn kendini
srekli yenileyerek daima gen kalabildii ve yalanmann dnda bir
etmen olmad takdirde lmsz olduu akland. Yani bir hastalk veya
kaza/saldr bana gelmedii takdirde milyarlarca yl bile (daha dorusu
sonsuza dek) yalanmadan yaayabildii belirtiliyor.
Bu durum da bize ahiret yaantsndaki srekli genliin, dnyamzda bile
canl rneinin olduunu gsteriyor. Tabii buna karlk, farkl fizik
yasalarna sahip Ahiret Evreninde (Rabbin Kat'nda) ise ebedi genliin
yannda ilave olarak ebedi salk ve yaam da garanti altndadr.
Bu arada, ahiret yaantsnda sadece cennette deil, cehennemde de
bedenlerin srekli yenilenmesi ve srekli sabit formda kalma szkonusu
elbette:
Nisa 56: Ayetlerimizi inkr edenleri yaknda bir atee yaslayacaz.
Derileri pitike, azab tatsnlar diye, derilerini ncekinden baka derilerle
deitireceiz. Allah Azz ve Hakm'dir.
Ayetlerde Beynimizden Bahsediliyor
Kutsal Kitabmzda beyin organndan bahsedilmedii iddias dile getirilir,
ama gerekte ise Kuran'da beyin organndan aka bahsedilmektedir:
Alak Suresi
15 , sand gibi deil! eer vazgemezse yemin olsun, o aln mutlaka
tutup srteceiz!
16. Oyalanc, gnahkr alndan (peremden),
Ayetlerde "gnahkar aln" denilmekte. Yani gnah ileyen/planlayan
27

organn ba ksmnda, aln hizasnda olduu vurgulanmakta. Bu yzden


"aln", gnahkar ilan edilmi...
Dnce ve sorumluluun beyin organnda (aln hizasnda/kafada)
olduu net bir ekilde anlatlmakta Kuran'da. Bunun yan sra;
gnmzde biliminsanlar, yalan syleme olayndan beynin n ksmnn
sorumlu olduunu belirtiyorlar. Bu bilgi de ayetlerdeki ifadelerin
kusursuzluunu bir kez daha gzler nne sermekte.
Bu sk sorulan soruya da ksaca tekrar cevap verelim:
sa Peygamber ld, ama tpk dier peygamber ve ehitler gibi Rabbin
Kat'nda (Ahiret Evreninde) tekrar yaratld.
Baka bir deyile bedenli olarak cennette yaamakta u an.
Ksacas sadece sa deil, dier tm peygamber ve eliler de cennette
yaamaktalar u anda...
Delillerden/ayetlerden bazlarn buraya aktaralm:
Meryem
56. Kitap'ta dris'i de an. nk o, z-sz tam uyuan bir kiiydi, bir
peygamberdi.
57. Onu yce bir mekna ykselttik.
Ali mran Suresi 55 Allah unu da demiti: "Ey sa, senin cann alacam,
seni kendime ykselteceim; seni, inkar edenlerden uzaklatrp
arndracam.Ve sana uyanlar, inkar edenlerin, kyamete kadar stnde
tutacam.Sonra bana olacak dnnz; tartp durduunuz eyler
hakknda aranzda ben hkm vereceim."
-Sakn Allah yolunda ldrlenleri lmler sanmayn! Aksine onlar hep
hayattadrlar, Rablerinin katnda rzklandrlrlar.
-Allahn kendilerine ltfundan verdii mutlulukla sevin duyarlar ve
arkalarndan ehit olarak kendilerine katlmam olan mcahitler
hakknda: "Onlara hibir korku yok ve onlar znt de duymayacaklardr.
" mjdesinde bulunurlar. (Ali mran suresi 169-170)
ZARYAT
22. Sizin, rzknz da gktedir, tehdit edildiiniz ey de.
HADD
28

21. Rabbinizden bir balanmaya ve genilii gkler ve yer kadar olan bir
cennete koun. ALLAH'a ve elisine inananlar iin hazrlanmtr. Bu,
ALLAH'n dilediine ve/veya dileyene verdii ltfudur. ALLAH Byk Ltuf
sahibidir.
Bir arkadamla birlikte hazrladmz videolarn bazlarnn Vimeo
adreslerini de verelim (daha nceden belirttiim zere bu ve dier
almalarmz Kuran Aratrmalar Grubu'nun videolar bnyesine de
dahil edildiler);
Dinin Tek Kayna Kuran'dr. Peygamberlerin gerek snnet ve yaam
ykleri de yalnzca yine Kutsal Kitabmzdadr:
Ruhuluun yzn anlattmz videomuz:
Ruhuluun Truva At olan Tasavvufun iyz:
Selam ve sevgiler

29

Gklerin ve Yerin Melekutu - Ve Dier ki


Konuyla lgili Ksa Yazlarm
Gklerin ve Yerin Melekutu(yz/Hkmdarl)
75.Bylece biz brahim'e gklerin ve yerin melektunu gsteriyorduk ki,
gerei grp bilerek inananlardan olsun.
76. Gece onun stn rtnce bir gezegen grd de "te Rabbim bu!"
dedi. Gezegen battnda ise "Batp gidenleri sevmem!" diye konutu.
77. Ay' doar halde grnce, "Rabbim bu!" dedi. O batnca da yle
konutu: "Eer Rabbim bana klavuzluk etmeseydi saptan topluluktan
olurdum."
78. Nihayet Gne'in domakta olduunu grdnde, "Benim Rabbim
bu, bu daha byk!" dedi. O da batp gidince yle seslendi: "Ortak
kotuunuz eylerden uzam ben."
79. "Ben bir hanf olarak yzm gkleri ve yeri yaratana dndrdm.
Mriklerden deilim ben."
brahim Peygamber burada tm evrenin de tpk bu tank olduu gk
cisimleri gibi doup battn fark etmiti diye dnyorum. Ve bu
yzden de kendisi yaad srece sabit gibi duran yeryzn/tabiat veya
uzay/evreni de ayn hataya derek Rabbi olarak grmeye kalkmad;
dediim gibi gne, yldz ve gezegenler gibi, zerinde bulunduu
dnyann da, iinde bulunduu kainatn da gelip geici birer kul
olduunu anlamt.
Hem de bunlar mr boyunca ona sabit gibi gzkcei iin ok daha
kolaylkla yapabilirdi bu hatay. Ama burada ona tm evrenin de
iindekilerle birlikte birgn yokedilecei dolayl olarak gsterilmekte.
Gne, ay veya grd gezegenin douu ve bat, evrenin de douu
ve batn (yaratln ve yokediliini) temsil ediyordu/anlatyordu ona
ayn zamanda.
Zaten 75. ayette Bylece biz brahim'e gklerin ve yerin melektunu
gsteriyorduk ki, gerei grp bilerek inananlardan olsun. denilerek bu
30

durum anlatlmakta. Yani evrenlerin ve dnyann bir balangca ve sona


sahip olduu... (sonlanma konusunda tek istisna tabii ki Rabbin Kat ad
verilen Ahiret Evrenidir ki onun da bir balangc olmasna karn sonsuza
dek var olacaktr, yani yok olmayacaktr).
http://emre1974tr.blogspot.com.tr/2011/07/zaman-zamanszlk-ve-rabbinkat.html
Ve tabii ki Big Bang ile Big Crunch da (yaratl ve yok ediliin vcuda
geli ekli) kendisine bu rneklerle anlatlm olmaktadr. nk grd
gezegen, ay ve gne nce douyor yani bir balang noktasnda
gzkyor, sonra ykselmeye balyor ve zirve noktasna eriiyor, sonra
da batmaya yani aaya inmeye balyor ve en sonunda da tamamen
batarak gzden kayboluyorlar. Evrenin Big Bang (ortaya k ve
genilemesi) ve Big Crunch (iine kerek yok olmas) aamalar da bu
yndedir gerekte.
Batp gidenleri sevmem szn, bu olayn aslnda tm kainat
kapsadn anlayarak sylemiti. Bu alemdeki herey bir gn batacak
yani yok olacakt.
Ksacas; brahim Peygamber bu yaad deneyimle, evrenin ve iindeki
tm dier varlklarn da ayn dngleri yaadn kavrad ve tm
grdklerinin (hatta dier gklerin/evrenlerin bile), birer kul olduunu
farkederek bunlar yoktan vareden yce Allah'a teslim oldu. Ve yine fark
etti ki yce Rabbimiz ynetici ve gzlemci olarak her yerde, ama varlk
olarak evrenimizin (ve de dier evrenlerin) dndadr. Hibir yaratlmda
tanrsallk yoktur.
Bu arada evrenimizin ve de dier evrenlerin (Gklerin), Rabbin Kat ad
verilen Ahiret Evreni hari, ie kerek sonlanacan haber veren
ayetleri de paylaalm:
Zmer 67: Allah', kadrine/anna yarar ekilde tanyamadlar. Oysaki
kyamet gn, yeryz tamamen O'nun avucudur/avucundadr; gkler de
O'nun sa elinde/kudretinde drlm haldedir. an ycedir O'nun;
arnmtr onlarn ortak kotuklarndan.
Enbiya 104: O gn Evreni kitabn sayfalarn katlar gibi dreriz. Ve onu
yaratla ilk baladmz duruma iade ederiz. Bu, zerimizdeki bir vaattir.
Elbette, gerekletireceiz.
31

Kullar Doruluk/yilik zerine Yaratldklarnn Farkndalar


Dnyann drt bir tarafnda herkesin, yanla veya ktle ynelen
kimseler ve yaptklar eyleri tanmlamak iin kulland "sapm veya
sapknlk" gibi ifadeler de insanlarn zde doruluk/iyilik zerine
yaratldn ve programlandn gsteriyor aslnda. Bu tanmlama kutsal
kitaplarda da yine yanl yolda olan kullara ynelik kullanld gibi,
dediim gibi tm dnyada insanlarn dilinde, bilgisinde vardr.
nsanln kollektif bilincinde bulunduu grlen bu szckler,
balangta kusursuz dnce ve davran zerine yaratldmzn kabul
edildiini dolayl da olsa gzler nne seriyor. yle bir dncek
olursak, sapmak, dnmek eylemi her zaman kt deildir gerekte.
nk bir insan bazen yanlndan dnerek doruya, gzele de sapabilir.
Fakat biz bu ifadeleri sadece yanla sapan, yani dorudan dnen
kimseler iin veya ilgili yanl davranlarn kendisi iin, olumsuz anlamda
kullanrz hep.
Bilinaltndan da olsa biliriz ki; balangta/doutan zaten doru yol
zerinde olduundan insanlar, ktle ve yanla ynelenler iindeki
"dorudan/vahiyden/ruhdan sapm, yani uzaklam" demektir. Ve byle
kiilere ksaca "sapm", ilgili davrana da sapma denir. Gerek inan
konusunda olsun, gerek davran veya baka bir konuda...
Kutsal kitabmzda da; doruluk ve iyilik zerine ve de temel vahiyle
yorulmu bir ekilde yaratldmz gerei yle anlatlr:
7: 172 Rabbin, Adem oullarnn bellerinden soylarn karrken onlar
kendi kendilerine tank tutar: "Ben, Rabbiniz deil miyim? " "Evet, tanklk
ediyoruz, " derler. Bylece dirili gn, "Biz bundan habersizdik, "
diyemezsiniz.
7: 173 Yahut, "Atalarmz nceden ortak kotu ve biz de onlardan sonra
gelen soylaryz, bizi bidat ve hurafelere dalanlardan dolay m yok
edeceksin, " diyemezsiniz.
- Bir tek Tanrc (hanif) olarak kendini dine adamalsn. Nitekim, ALLAH
insanlar byle bir yaratl ile donatarak yaratmtr. ALLAH`n
yaratnda deiiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanlarn
ou bilmez (Rum Suresi 30)
Anne karnndayken verdiimiz szn yan sra, temel nemli ilahi bilgiler
(vahiy, yani ruh) genlerimize ilenmi durumda, ve bylece tpk
32

bakalarna iyilik yapmann doru olan ey olduunu "bilmek" gibi,


Allah'n var ve de tek olduunu da "biliyoruz" aslnda.
Gerei inkar edenler veya hurafelere inananlar, bile bile bu hatalarn
yapmakta yani gerekte.
Ve bu yzden sorumluyuz,(mazeretimiz yok ahirette), bu bilgi(temel vahiy)
iimizde olduu iin, ve de Kuran ayetlerini tasdik ettii iin(Kuran'n
gereklii delillere dayand iin)...u an iinde yaadmz imtihan
dnyasnda gerek dine ve bilgilere inanmakla, buna karlk
hurafelerden ise uzak durmakla ykmlyz.
Hatrlamyor gibi gzkmemiz yzeyde, derine inince hepsini hatrlyor ve
de bize ilenen tm bilgilerin, gerein farkndayz.
te insanolu yzeyde pek farknda olmasa da, gerekte bu sebeplerden
dolay, genelde belli bir derecenin zerinde ktlk veya yanl eyler
dnenleri/yapanlar, ve de davrann kendisini tanmlamak iin ayn
ifadeler kullanlr tm dnyada. Hatta psikoloji/psikiyatri alannda bile
ayn tanmlamalar kullanlmaktadr.
Balangta(doutan) doru bilgilere sahip olduunu kiinin, doru yol
zerine varedildiini, ama sonradan iindeki ayetlere srtn dnerek,
yanla yneldiini, yani yanl yola "saptn" sylemi oluyoruz.
Bilinaltndan da olsa bunun farkndayz aslnda.
Ayetlerde de bu ekilde tanmlanr dorulardan ve iyilikden uzaklaan
insan veya cinler elbette:
brahim Sresi 18: Rablerine nankrlk edenlerin amelleri, frtnal bir
gnde rzgrn tarumar ettii kle benzer. Kazandklarndan hibir ey
elde edemezler. te bu, dn olmayan sapkln ta kendisidir.
Nisa Suresi 116: Allah, kendisine ortak koulmasn affetmez ama bunun
dnda kalan/bundan az olan diledii kii iin affeder. Allah'a irk koan,
dn olmayan bir sapkla dalp gitmitir.
Ve dediim gibi tm dnyadaki insanlar da ayetlerin verdii bu bilgiyi
onaylamakta; ar salksz dnce ve davran iinde olanlar ayn
ekilde adlandrmaktadr (farkl inanlardaki insanlarn iyilik/ktlk,
doru/yanl anlaylar birbirinden yz seksen derece farkllklar
gsterebilmekte birok konuda, ama yaplan eyleme ve yapan kiiye
ynelik kullanlan terim ayndr).Bylece aslnda hem evrensel ve kesin
33

dorularn/iyiliin varln ve hem de insanlarn batan doru yol zerine


yaratldklarn kabul ettiklerini gstermekteler.
Zmer Suresi 10 ve 53. Ayetlerle lgili Soruya Cevap
Zmer Suresi 10 ve 53. ayetlerinde de ki ifadesinden sonra kullarm
denmesinin nedenini soranlara verdiim cevab burada da paylamak
istedim.
(Zmer 53)
De ki: Ey z benlikleri aleyhine snr aan/ar giden kullarm! Allahn
rahmetinden mit kesmeyin! Allah, gnahlar tmden affder. nk O,
mutlak Gafr, mutlak Rahmdir.
Sadece bu ayetlerde deil, baka rneklerde de gryoruz benzer
durumu. Kurandaki bu anlatm zelliinde aktar/bildir veya tarafmdan
syle anlamnda de ki ifadesi kullanlmakta.
unu de: Kendinden ncekileri dorulayc, inananlara yol gsterici ve
mjde olarak ALLAHn izniyle bunu kalbine indiren Cibrile her kim
dman olursa,
(Bakara97)
Yine de ki ifadesinden sonra bunu kalbine indiren denmektedir
grld zere. Yani burada aslnda peygamberin insanlara,
konuurken bire bir syleyecei diyalogdan falan bahsedilmiyor.
Burada de ki bu cmleyi birebir syle deil, nk peygamber sohbet
ederken cmleyi benim kalbime indiren eklinde syleyecektir. Ya da
Allah yle dememi /aktarmam istedi deyip ayetteki ekliyle cmleyi
sunacaktr.
Enfal
38. Kfre sapanlara syle: Eer son verirlerse eskide kalm olan,
kendileri iin affedilir. Eer yeniden balarlarsa, daha ncekilere
uygulanan yol ve yntem, eskisi gibi devam etmi olacaktr.
Casiye
14. man edenlere syle: Allahn gnlerini ummayanlar affetsinler ki, O,
bir toplumu kazandklaryla cezalandrsn.
Yine de ki den sonraki cmleyi birebir aktarmas istenmiyor burada.
Zaten ayet okununca bu bilgi de verilmi oluyor. Yani ayrca bir daha
34

sylenmesine de gerek kalmyor. Ama dediim gibi bir sohbet srasnda


insanlara bu ifadeyi sunmak isterse peygamber, hitabna uygun hale
getirecektir. Buradaki anlam onlara aktar/tarafmdan bildir eklindedir.
Bu adan baklnca Zmer 10 ve 53. ayetlerdeki de ki ifadelerinde de bir
aykrlk olmad rahatlkla grlebilir:
Zmer
53 De ki: Ey z benlikleri aleyhine snr aan/ar giden kullarm! Allahn
rahmetinden mit kesmeyin! Allah, gnahlar tmden affder. nk O,
mutlak Gafr, mutlak Rahmdir.
Bu ayetlerde de peygamberin insanlara kullarm eklinde seslenmesi
deil, cmlenin uygun ekilde aktarlmas isteniyor. Ayrca dediim gibi,
zaten buna gerek bile yok, bu ayetler olduu gibi aktarlnca insanlar
bilgiyi de almaktadrlar.
Bu balamda ayetlerin en doru evirisi syle yerine aktar veya
tarafmdan syle eklinde balamak durumundadr ve bu ekilde
tercme edenler var zaten:
Zmer
10.Tarafmdan syle: Ey iman eden kullarm, Rabbinizden korkun! Bu
dnya hayatnda gzel dnp gzel davrananlara gzellik vardr.
Allahn topra/yeryz genitir. Sadece sabredenlere, cretleri hesapsz
denecektir.
Zmer
53. Onlara bildir: Kendilerine kar snr aan kullarm, ALLAHn
rahmetinden mit kesmeyin. ALLAH tm gnahlar affedicidir. O
Balayandr, Rahimdir.
Selam ve sevgiler

35

Miras Ayetlerinin zm
Miras ayetleri olan Nisa 11, 12 ve 176'nn her biri, gerekte ayr ayr ayr
durumlar iin ayr formller sunuyor. Hatta bu ayetlerdeki her cmle de
kendi iinde ayr durum ve formlden bahsetmekte...
nternette aratrrken, bu 3 ayetin kendi iinde ayr forml verdiini
farkedip syleyenlerin olduunu grdm. Fakat dediim gibi sadece ayet
deil, ayetlerdeki her cmle de ayrca kendi iinde farkl bir durum ve
paylamdan bahsetmekte. Her cmle ayr bir miraslar listesi ve
alacaklar oranlar vermekte.
Cmlede kimlerden bahsediliyorsa, sadece onlar miras demektir.Yani
ya srf onlar varlar hayatta, ya da bakalar da olsa da yine de srf onlar
miras almaya hak kazanyor durumdalar.
Bundan dolay da, aslnda mezheplerin uygulad gibi birbirlerine kar
oran , ortak forml, avliye falan yok. Mesela Nisa 11'de " kiden fazla
kadn iseler lenin braktnn te ikisi onlarndr. " ifadesi tek bana
ayr bir forml (sadece kz ocuklar varis ise ve ikiden fazla kz iseler bu
oran geerli, yoksa dier k ve artlarda szkonusu deil).
Ve bylece talar yerine oturuyor. Her durumda miras yetiyor. Sadece
baz durumlarda artan miras szkonusu, ama yine ayetler nda bu
artan miktarn kimlere verilecei de bulunur. (Mesela Nisa 8. ayet...)
imdi bu bahsettiimiz miras paylamn anlatan Nisa 11, 12 ve 176.
ayetleri yazp sonra da bir tanesi zerinden zmleme rnei sunalm:
Nisa
11. Allah size ocuklarnzla ilgili olarak unu neriyor: Erkek iin, iki
diinin pay kadar. kiden fazla kadn iseler lenin braktnn te ikisi
onlarndr. Eer ocuk sadece bir kadnsa, mirasn yars onundur. lenin
ocuu varsa, geriye braktndan ana-babann her biri iin altda bir
hisse olacaktr. lenin ocuu yoksa ve kendisine ana-babas miras
olmusa bu durumda anasna te bir der. Eer kardeleri varsa,
anasnn pay, yapaca vasiyetten ve borcundan arta kalann altda
biridir. Babalarnz var, oullarnz var. Siz bunlardan hangisinin yarar
36

bakmndan size daha yakn olduunu bilemezsiniz. Allah'tan bir buyruu


nemseyin. Hi kukusuz Allah hereyi bilir, tm hikmetlerin sahibidir.
12. Zevcelerinizin geriye braktnn yars sizindir, eer onlarn ocuu
yoksa. Eer onlarn ocuu varsa, vasiyet ettikleri ve borlar dendikten
sonra geriye braktklarnn drtte biri sizindir. Eer sizin ocuunuz yoksa
braktnzn drtte biri zevcelerinizindir. Eer sizin ocuunuz varsa bu
durumda, yaptnz vasiyet ve borcunuz dendikten sonra geriye kalann
sekizde biri zevcelerinizindir. Eer miras brakan erkek veya kadnn anababas ve ocuu yok da erkek kardei veya kz kardei varsa, bu
kardelerden herbirine altda bir der. Kardeler bundan fazla ise bu
takdirde onlar, yaplm bulunan vasiyet ve bor dendikten sonra te
bire ortaktrlar. Kimseye zarar verilmemelidir. Allah'tan bir neridir bu.
Allah Alm'dir, Halm'dir.
176. Fetva istiyorlar senden. De ki: "Allah size, ana-babasz ve ocuksuz
kii hakknda yle fetva veriyor: 'ocuu olmayan, bir kz kardei
bulunan kii ldnde, onun terekesinin yars kz kardeindir. Byle bir
kii, ocuu olmayan kz kardei ldnde, onun terekesinin tamamna
miras olur. Eer lenin iki kz kardei varsa terekenin te ikisi
onlarndr. Eer miraslar, kadn-erkek, birok kardelerse bu durumda
erkek kardee, iki kz kardein pay kadar verilir.' Allah size ak-seik
bildiriyor ki sapmayasnz. Allah, her eyi gereince bilmektedir.
rnek olarak mesela 11. ayetin verdii bilgileri aalm.
Bu ayetlerin her birinin, hatta onu da brakn ilerindeki her cmlelerinin
de ayr ayr durumlar iinde ayr formller sunduunu sylemitim.
zmlemesini sunalm:
11. "Allah size ocuklarnzla ilgili olarak unu neriyor: Erkek iin, iki
diinin pay kadar."
Yani eer miraslar sadece ocuklardan oluuyorsa ve hem dii hem de
erkek ocuklar varsa , erkek ocuklar 2 birim alrken dii olanlar ise 1
birim alacaklar.
Ksaca bir rnekle 300 L. miras varsa ve bir erkekle bir kadn ocuklar
szkonusu ise, erkek 200 L. alrken kadn 100 L. alacak.
kiden fazla kadn iseler lenin braktnn te ikisi onlarndr.
Yani eer miras olarak sadece kz ocuklar varsa, ve saylar da ikiden
37

fazla ise mirasn te ikisi onlarnm. Burada dikkatinizi tekrar ekmek


isterim ki; burada istenen, kzlarn te iki almas sadece ve de sadece bu
durumda geerlidir. Yoksa dier art ve durumlarda byle bir pay
szkonusu deil.
(Bu arada 176. ayetteki ifadeyi de gznnde bulundurunca, eer varisler
2 kz ocuksa da yine te ikiye ortaktr bu 2 kii).
Yine 300 L. rneinden devam edecek olursak, sadece kz ocuklar var ve
saylar ikiden fazla ise 200 lirasn aralarnda paylarlar.
Eer ocuk sadece bir kadnsa, mirasn yars onundur.
Ayetin iindeki bu devam cmlesinde belirtildii zere eer len geriye
sadece tek bir kz ocuu braktysa (ya da bakalar olsa da miras
durumunda olan sadece o ise ), mirasn yarsn alabiliyormu.
Yine 300 Lira zerinden gidersek 150 Liras bu tek kz ocuunun
demektir.
lenin ocuu varsa, geriye braktndan ana-babann her biri iin altda
bir hisse olacaktr.
Bu ifadeden anlyoruz ki bu sefer mirasnn ocuklarnn yannda anne
ve babasn da geride brakm ve bu yzden onlara da pay var ( her biri
iin altda bir...).
300 Lirann 50 Liras annenin, 50 Liras babann, geriye kalan ise
ocuklarndr.
lenin ocuu yoksa ve kendisine ana-babas miras olmusa bu
durumda anasna te bir der.
Nisa 11 ayeti iinde geen bu cmlede ise sadece anne ve babann
miras olduu durumdan bahsediliyor. Yani bu sefer ocuklar falan yok,
sadece vefat edenin anne ve babas mirasdr(eer geride kardeler
falan kaldysa bile onlar miras durumunda deiller).
Bu durumda anne te bir alyormu. Babadan cmle iinde bahsedildii
halde pay oran verilmediine gre geriye kalan yani te iki de babann
demektir.
Bu vaziyette anne 300 Lirann 100 Lirasn alrken baba ise 200 Lira alr.
Eer kardeleri varsa, anasnn pay, yapaca vasiyetten ve borcundan
arta kalann altda biridir.
38

Vefat edenin annesi var ama babas yoksa, ayrca da kardeleri varsa
annenin pay altda bire iniyor. Geriye kalan kardeler paylayor. Ama
tekrarlayalm, eer baba da olsayd , sadece anne ve baba terekeyi alacak,
kardelere pay dmeyecekti...(Ve ayetlerden anlald zere, eer
lenin ocuu varsa yine kardeler pay alamaz).
Ayn ekilde 12 ve 176. ayetlerde de cmle cmle ayr zel durum ve
formllerden bahsedilmekte . Mesela 12. ayette len geriye e braktysa ,
176. ayet ise geride sadece karde/kardeler braktysa taksimin nasl
olacan anlatmakta ve dediim gibi yine bu ayetlerin iindeki her cmle
kendi bana birer miras listesi ve de forml iermekte.
Dilerseniz Nisa 176. ayeti de bu balamda ksaca inceleyelim:
176 Fetva istiyorlar senden. De ki: "Allah size, ana-babasz ve ocuksuz
kii hakknda yle fetva veriyor: 'ocuu olmayan, bir kz kardei
bulunan kii ldnde, onun terekesinin yars kz kardeindir. Byle bir
kii, ocuu olmayan kz kardei ldnde, onun terekesinin tamamna
miras olur. Eer lenin iki kz kardei varsa terekenin te ikisi
onlarndr. Eer miraslar, kadn-erkek, birok kardelerse bu durumda
erkek kardee, iki kz kardein pay kadar verilir.' Allah size ak-seik
bildiriyor ki sapmayasnz. Allah, her eyi gereince bilmektedir.
Burada da "sadece kardeler miras ise" oranlarn ne olduu anlatlyor
ve tabii ki yine her cmle ayr bir liste ve ayr bir forml sunuyor :
Eer miras sadece 1 kzkarde ise mirasn yarsn,
Eer miras 1 erkek karde ise mirasn hepsini alyor,
Eer 2 kzkarde miras ise te ikisini almakta,
Eer yine sadece kardeler miras ise ve bunlar kadnl erkekli yani her
iki cinsiyetten ise terekenin tamamn bire(kadn) iki (erkek) eklinde
paylarlar.
Bu arada geride kalan sadece birok erkek karde varsa bu kardelerin
mirasn tamamn alacan, veya srf ikiden fazla kz karde varsa (11.
ayetten de iaret alarak) bu kzkardelerin mirasn te ikisini alacan
(kendi aralarnda eit blerek) da dolayl olarak anlamaktayz bu
ayetlerden.
Zaten Nisa 11 ve 176. ayetleri alt alta okursanz, 11. ayette srf ocuklar
miras olduunda erkek ve kz ocuklara verilen oranlarla, 176. ayette
39

srf kardeler miras olduunda erkek ve kz kardelere verilen oranlarn


birebir ayn olduunu greceksiniz.
(Yeri gelmiken belirtelim; Nisa 12. ayetin bir cmlesinde bahsedilen
kardelerle birlikte lenin ei de mirasdr. Ama bu 176. ayette ise
sadece kardeler mirasdr.)
zetle: 11. ayette e yok, 12. ayette e varken, 176. ayette ise yalnzca
kardeler varken taksimin nasl yaplaca anlatlmakta
Ve bilindii zere, ayetlere gre esas olan vasiyettir ve bu oranlar vasiyet
yerine getirildikten ve eer varsa borlar dendikten sonra geriye kalan
maln paylam iindir.
Grld zere mirasn yetmemesi , avliye gibi sorunlarn hibiri yok
gerekte. Ayetler kusursuz bir ekilde miras paylamn anlatyor.
Buradaki nemli nokta, her cmlenin ayr bir miraslar listesine gre ayr
bir forml verdiini grebilmektir. Yani ayetlerin iindeki her bir cmle,
zgn bir miras listesi vermekte ve bu durumda miraslarn ne
alacan anlatmakta.
Miras paylamyla ilgili problemler zlrken, kalan miraslarn kim
olduuna baklr ve bu tablonun mirasla ilgili ayetlerin hangi cmlesine
denk geldii belirlenerek miras taksimi yaplr.
Bir rnek olarak u mehur 3 kz miras ieren soruyu zelim.
Bir adam lr ve geride bir anne, bir baba, kz evlat ve bir de e
brakr. Miras nasl paylalacak?.
Burada hem e hem de ocuklar mira olduuna gre Nisa 12. ayetin
drdnc cmlesi ilgili taksimi anlatmaktadr (zaten bu ayetin her
cmlesi, geride kalan e varsa yaplmas gerekenleri anlatmaktadr) :
Eer sizin ocuunuz varsa bu durumda, yaptnz vasiyet ve borcunuz
dendikten sonra geriye kalann sekizde biri zevcelerinizindir.
Adam geride eini brakyorsa ve de ocuklar da varsa sadece bu kiiler
miras olabiliyor bu cmleye gre. Ei terekenin sekizde birini alr ve
geriye kalan sekizde yedi de ocuklarn olur. Vefat edenin anne, babas
veya kardeleri varsa bile bu durumda pay alamaz.
Dediim gibi her cmle ayr bir miras listesi ve forml veriyor, ve her
zaman miras yetiyor grld zere.
40

Sadece baz durumlarda artan miras szkonusu, yine yazmn balarnda


belirttiim zere bu artan mirasn kimlere verilebileceini gsteren
iaretler ieren ayetler var... rnein:
Nisa 8: Mirasn paylatrlmasnda hsm-akraba, yetimler, yoksul ve
aresizler de hazr bulunurlarsa, ondan onlar da rzklandrn ve onlara
gzel ve ho bir sz de syleyin.
Selam ve sevgiler

41

Ktlk Problemine Cevap


Enbiya Suresi 35 Her canl, lm tadacaktr. Biz bir imtihan olarak sizi
er ile de hayr ile de deniyoruz. Sonunda bize dndrleceksiniz.
lgin bir ekilde tarih boyunca filozofundan ilahiyatsna kadar birok
kimse "ktlk problemi" bal altnda dile getirilen "Allah varsa zdrap
ve ktlk niye var", "neden insanlarn yanllar yapmasna seyirci
kalyor", "ktln kayna ne" eklindeki garip sorularn iine dalm.
Aslnda bu sorularn cevab gerekse Kuran ayetlerinde, gerekse iimizdeki
ve kainatmzdaki ayetlerde, hatta mantmzda cevapl vaziyettedir. Yeter
ki tabloya btn olarak bakmay bilelim...
Ktlk problemi diye bir problem szkonusu bile deildir aslnda tabii
ki.Bu dnya imtihan, yani kiinin kendisiyle yzleme diyardr ve ayn
zamanda da baz kk ceza veya mkafatlarn sunulmaya baland
yerdir. Ve bu dnyada baa gelen her sknt veya mutluluk da hem
imtihan, hem de kiiye hakettiini yaatma ilevini grmektedir. Kader ve
zgr rade balkl yazmda bu konuyu delilleriyle anlatmtm:
http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/kader-ve-ozgur-irade.html
inde yaadmz evrenimiz cennet ile cehennemin bir karmdr. Nasl
ki cennette srf haz varsa, veya cehennemde ise srf zdrap varsa, ikisinin
karmas olan bu dnyamzda ise haz ve zdrap iiedir. Yine dediim gibi
bu yaamda baa gelen ktlkler de aslnda kiinin kendi elleriyle
yaptklar veya yanl dnceleri/inanlar yznden yaanmaktadr.
Rum suresi 36 nsanlara bir rahmet tattrdmzda, onunla ferahlar,
marrlar. Kendi ellerinin hazrladklar yznden kendilerine bir ktlk
gelip atsa, hemencecik mitsizlie derler.
ura Suresi 30 Size gelip atan her musibet ellerinizin kazand
yzndendir. Allah biroklarn da affediyor.
te bu dnyadaki olumsuzluklarn ktleri ve iyileri ortaya karmann
yan sra byle bir ilevi de var; uyar ve ceza...
Ktl yapan kendisiyle yzleiyor ve neden cehennemlik olduunu
veya cennetlik ise bile bu dnyada neden geici sknt ektiinin vb.
42

ayrntlarn farkna varma ans oluyor bu sayede.


Buna karlk bu ktle maruz kalan kii ise aslnda zaten bir ekilde
yaayaca zdrab/cezay tadyor. Eer bakasndan ktlk grmeseydi
bile kaza veya hastalk gibi bir unsurla yine denk bir zdrab tadacakt.
Bakasna ktlk yapmak da, gerei inkar etmek de, veya hurafelere
inanp Allah'a iftira atmak da hep insann iindeki ktlkle
yzlemesinin trevleri. Yani zulm deyince akla sadece bakasna iddet
uygulamak falan gelmesin. Ktlk problemi denilen eyin yanl
alglanma nedenlerinden biri de bu ayrntlara dikkat edilmemesi,
konunun btnlk iinde deerlendirilmemesidir.
Zmer Suresi 32 Allah hakknda yalan dzenden ve kendisine gelen
doruyu yalanlayandan daha zalim kim vardr? Cehennemde kafirler iin
bir barnak yok mu?
Bunlar aslnda Allah ktl/yanl yaratt iin falan yapmyor insan,
zgr irade sahibi olunca zaten bunlar yapaca iin o kii, Rabbimiz ona
istediini ve hakettiini veriyor. Tm zdraplarn sorumlusu kullardr.
Gerek dnyadaki, gerekse de cehennemdeki...Eer benliklerin tamam
iyilii semi olsayd sadece cennet ve cennetimsi yerler var olurdu kullar
iin.
Yunus Suresi 44 Allah, insanlara hibir ekilde zulmetmez. Ama insanlar
z benliklerine zulmediyorlar.
-yilik ve gzellikten sana her ne ererse Allah`tandr. Ktlk ve
irkinlikten sana ulaan eyse kendi nefsindendir. Biz seni insanlara bir
resul olarak gnderdik. Tank olarak Allah yeter.(Nisa Suresi 79. ayet)
nsanolu yaratltan kendisine verilen temel vahiy sayesinde iyilie ve
geree ynelmeye hedeflenmitir. indeki ayetlere srtn dnmeyen bir
kul, doutan bakalarna iyilik yapmann ve tek Tanrya inanmann doru
yol olduunu bilir:
7: 172 Rabbin, Adem oullarnn bellerinden soylarn karrken onlar
kendi kendilerine tank tutar: "Ben, Rabbiniz deil miyim? " "Evet, tanklk
ediyoruz, " derler. Bylece dirili gn, "Biz bundan habersizdik, "
diyemezsiniz.
Bir tek Tanrc (hanif) olarak kendini dine adamalsn. Nitekim, ALLAH
insanlar byle bir yaratl ile donatarak yaratmtr. ALLAH`n
43

yaratnda deiiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanlarn
ou bilmez (Rum Suresi 30)
Hatta sonradan kendisine ulaan vahiy ve deliller sayesinde de bu yolu
pekitirilmitir.
nsan Suresi 3 Biz onu yola klavuzladk. Artk ya kredici olur ya nankr.
Bu sayede insanolunun hibir mazareti yoktur Efendisine kar. nk
iyilie ve ktle eit uzaklkta yaratlmann da tesinde, aslnda iyilie
programlanrcasna yaratlmtr insan ve daha sonra da eitli yollarla
bu durum pekitirilmitir. Buna ramen kt olmay seenin en ufak bir
sna yoktur.
***
Yce Allah daha yaratmadan kimin zgr iradesiyle neler yapacan ve
karakterinin nasl olacan bildiinden, dorudan cennette yaratlmay
haketmeyenleri yaratm olmakta bu evrenimizde . Baka bir deyile, bu
dnyada imtihan iin yaratlan hikimse tam masum deil, yoksa en ufak
bir zdrap deneyimine maruz kalmazlard:
Ahzab Suresi
72 Biz emneti gklere, yere, dalara teklif ettik de onlar onu
yklenmekten kandlar, ondan rktler. nsan ise ok zalim ve ok cahil
olduu halde onu yklendi.
73 Bunun byle olmas, Allah'n; ikiyzl erkeklerle ikiyzl kadnlara,
irke sapm erkeklerle irke sapm kadnlara azap etmesi, mmin
erkeklerle mmin kadnlarn tvbelerini kabul etmesi iindir. Allah
Gafr'dur, Rahm'dir.
Nahl Suresi 61 Eer Allah, insanlar zulmlerine kar cezalandrsayd,
yeryznde debelenen bir ey brakmazd. Ama yle yapmyor, onlar
belirli bir sreye kadar erteliyor. Sreleri geldiinde ise ne bir saat geri
kalrlar ne de ne geebilirler.
Bu arada tekrar belirtelim, Rabbimiz kimin, sonsuza dek imtihan edilse ne
yapacan, hangi yanllar sergileyeceini bildiinden, bu evrenin
sakinleri genel olarak O'nun gznde olumsuz konumda. Yoksa bunun
Adem ve einin yasak meyvay yemesiyle bir ilgisi/balants yok. Kimse
bir bakasnn gnahndan dolay sulanamaz ve herkes kendi
yaptklaryla ve yapacaklaryla deerlendirilmekte yce Allah tarafndan.
44

Yani Hristiyanlktaki gnahkar doma inancyla kartrlmamal


bu...Ayrca ruhu retideki tekaml/evrim iin dnyaya gelme inancyla
da bir ilgisi yok bunun . Adem ve ei o hatay yapmasayd da zaten bu
dnya iin yaratlmlard.nk hakettikleri buydu...Ve Efendimiz bunu
en bandan biliyordu.
Ve belirttiim zere, dnya yaam cennet ile cehennemin bir karm.
Nimetler ve belalar iie bu yzden evrenimizde. Bu durum da aslnda
yine hakettiimize kavumak iin tasarlanm yine.Gerek deneyim
asndan, gerekse de imtihan asndan... Ortada, kolektif tablo yani
sistem asndan hakettiin geici minik cezaya veya dllere (bu
yaamdaki skntlar cehennemdekilerle kyaslandnda ufak aptadr)
maruz kalma var. Fakat burada cehennemden farkl olarak yaadn
zdraplarda byle bazen bir tala iki veya daha fazla ku vuruluyor. Yani
bana gelen sknt bir kaza veya hastalk falan deil de bakas
tarafndan sana yaplan birey ise, bu ayn zamanda hem o kiinin (yani
ktl yapann) kendisiyle yzlemesi ve ahiret iin aleyhinde delil,
ona tuzak oluyor, hem de senin (ktle maruz kalann) hakettiin
sknty denk getirilerek yaaman oluyor.
imdi diyebilirsiniz ki kk veya gen yataki biri henz ktlk
yapmadan neden skntlar yaayabiliyor hayatta? Bir kul henz gnah
ilemeden de zdraplar yaamaya balayabiliyor nk Rabbimiz o
kiinin neyi hakedip haketmediini, neler yapacan ve nasl bir karaktere
sahip olacan biliyor . Yine herey o kiinin hakettii dorultusunda
gerekletirilmekte yce Allah tarafndan. Ayn ekilde bu hayatta
yaadmz ve ahirette yaayacamz mutluluk, baar ve nimetler de...
Ksacas olaya btnsel, ve kolektif adan baklrsa, aslnda bu dnyada
bile hi hakszlk yok. Sadece hakszlk, olayn kendi iinde olabilmekte.
Yani bu imtihan dnyasnda kimse kimseye kt bir sz sylemeye bile
yetkili deilken, bir kii bakasna ktlk yapyorsa bu zulm
gerekletiren gnah ilemi oluyor. Ama dediim gibi btnsel adan
baknca yine herkes hakettiine "denk getirilerek" kavuturuluyor aslnda.
Kald ki, dnya hayat tek bana deerlendirilmemeli, sonsuz ahiret
yaantsyla birlikte ele alnmaldr. O zaman ilahi adaletin nasl
mkemmel bir ekilde iledii ok daha net grlebilecektir.
Bu imtihan evrenimizde bile Rabbimizin kusursuz plan ilemektedir ve
buradaki hayat da tpk cennet veya cehennem gibi, tasarm amacna
45

mkemmel bir ekilde hizmet etmektedir. Eski bir yazmda da belirttiim


zere:
Bizim dnyamz ve evrenimiz;
1-mtihan (kiileri kendileriyle yzletirme) dnyas hedefine yneliktir.
2-Cennet ile cehennemin karm karma bir hayat (dller ve uyar
ve/veya ceza niteliindeki zdraplar tatmak)
3-Sonunda mutlaka canllarnn ve hatta evrenin kendisinin lecei sonlu
bir yaam ierir.
te bu evrendeki kusursuzluktan kast, bu 3 maddeye uygun-hizmet eden
olma asndan mkemmelliktir, nk yaratl amac budur. Ama buna
karlk ahiret evreninin yaratl amac ve artlar farkl olduundan,
ahiret dnyasndaki kusursuzluk da bambakadr. Fakat ceza ve dller
dnya ve ahiret btnlnde temelde ayn hedefe hizmet etmektedir.
***
Evrenimizde yaananlara yine btnsel adan, sistem asndan bakacak
olursak her ide bir hayr vardr bu balamda, ama birey asndan
bakacak olursak durum hi de byle deildir elbette. Kiiler iin baz
ilerde hayr varken baz eylerde ise er vardr bu hayatta (ve de
ahirette).
Dnya yaantmz, yani kainatmz cennetle kyaslanrken bazen olumsuz
ifadelerle tanmlanrken, buna karlk yoklukla/hilikle ve/veya
cehennemle karlatrldnda ise vlmekte ve iindeki nimetlere vurgu
yaplarak kredilmesi gereken gzellikler diyar olarak tanmlanmaktadr
ayetlerde.(Buradan da dnya hayatnn cennetimsi yannn cehennemi
tarafndan daha ar bast sonucu da karlabilir...).
Yani ayetlerde bu dnya hayatnn nemsizlii ve geicilii belirtilirken,
"gzellikleri yaama" asndan yine cennetle kyaslandnda ortaya
kan tablodan bahsedilmektedir. Yoksa yoklua veya cehenneme kyasla
evrenimizin gzellikleri vlrken, "imtihan yaam" olmas ilevinden
dolay da nemi vurgulanmaktadr. Zaten bu adan bakarsak, yani
sonsuz hayatmz ekillendirecek olan imtihan an olduunu farkedersek
bu yaantmzn, aslnda en nemli dnemi yaadmz da
syleyebiliriz...
***
46

Yukarda evrenimizin yaratl amalarndan bahsettim.Bir de sadece biz


kullar asndan olaya bakacak olursak bu imtihan dnyasnda yaratl
amacmz: Rabbimize kulluk, kendimizle yzlemek, gerekli ikazlar almak,
ve baz kk ceza veya mkafatlar daha bu dnyada tatmaya
balamaktr... Bu balamda ortada ktlk problemi diye adlandrlan,
yani "ktln kayna nedir" eklinde dile getirilen szde sorun,
szkonusu bile deildir gerekte yine.
Secde Suresi 21. Ayet: u da bir gerek ki, onlara en byk azaptan nce
o yakn azaptan (dnya azabndan) da tattracaz, belki dnerler.
Rum Suresi 36. Ayet: Bir de Biz insanlara bir rahmet tattrdmz zaman
ona gveniyorlar; ellerinin yapt birey sebebiyle balarna bir ktlk
gelince de (hemen) her midi kesiveriyorlar.
Nasl ki kimse kp "Allah varsa cehennemde neden zdraplar ve
zebaniler var" diye bir problemden bahsetmiyorsa, aslnda dnya iin de
durum ayn. Bizim kainatmz cehennem kadar zdrapla rl deilse de,
bir cennet de deil. Cennete kyasla cehennemimsi, cehenneme kyasla
ise cennetimsi bir yer gibi durmakta evrenimiz. nk nitelik olarak her
ikisinin, yani cennet ile cehennemin ortasnda ve hazla zdrap
harmanlanm, dengelenmi durumda. Buna karlk ayetlerde "Rabbin
Kat" ad verilen ve u anda da var olan "Ahiret Evreninde" ise byle bir
karm, denge yoktur. Mutluluk ve nimet diyar ile, ceza/sknt diyar
birbirinden tamamen ayr vaziyettedir ve o evrenin sakinleri, yani iinde
yaayan canllar ise lmszdr. Zaten farkl fizik yasalarna sahip bu
sonsuzluk/ahiret yurdu...
http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/zaman-zamanszlk-ve-rabbinkat.html
http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/ahiret-evrenirabbin-kat-veebedi-yasam.html
Bu dnyadaki kullar davran ve dnce asndan cennette yaayanlar
gibi mkemmel olsalard brakn cehennemi, dnyada bile
yaratlmazlard diye dnmekteyim
Hatta dorudan cennette yaratlan kullar olabileceini de dnyorum.
Hibir ekilde zdrab yaamayan...Ve ayrca, dorudan cennette
yaratlmay hakedecek kadar iyi olan kimseler varsa, dereceleri dnyada
yaam ve yaayacak olan herkesden daha yksek de olabilir.
47

Bu dnyamz (ve de evrenimiz) cennetle kyaslandnda bir ceza yeri gibi


kalmakta zaten. Ama tekrar belirtmek gerekirse, cehennem veya yoklukla
yani var olmama durumuyla kyaslandnda ise mutluluk ve nimet
diyardr.
Bu balamda dnyadakiler, cennet ile cehennemin, nimetle zdrabn
karm bir deneyimi ve kendileriyle yzlemeyi yani imtihan haketmi
olan kullar.
"Sadece dle dayal bir sistem yaratlamaz myd", ya da "madem biliyor
kimin imtihan geeceini, sadece iyileri yaratamaz myd" eklinde de
sorular gelmekte. Elbette ki yce Allah dileseydi bu ekilde de kurabilirdi
sistemi ama O en dorusunu, iyisini ve tabii ki dilediini yapar.
Rabbimiz byle bir sistem ve dzen yaratt, nk en mkemmeli, olmas
gereken buydu. Yine nasl ki "neden cennetlikleri veya herkesi
cehenneme atmyor" eklinde bir itiraz gelmiyorsa bunda da durum
tamamen ayndr aslnda. Kimse neden iyilerin cennette dllendirildiini
sorgulamaz, nk bunun zaten olmas gereken ey olduunu bilirler.
Ama i ktlerin yaratlp cehennemde cezalandrlmasnn doruluuna
gelince nedense ayn bilgelii gstermekten kanyor genelde insanolu.
http://emre1974tr.blogspot.com/2013/03/iyiler-mutlaka-kazanr.html
Rabbimizin iyileri ve iyilii dllendirmesi gibi, ktleri ve ktl
azabyla tantrmas da merhametinin, iyiliinin ve kusursuzluunun
sonularndandr. Ortada hibir problem falan olmad gibi, kusursuz bir
uygulama ve sistemin iinde hakettiklerimizi yaama szkonusu.
Cehennemdeki aclar gibi dnyadaki aclar da kimsenin bana
piyangodan kmyor, yine aslnda tamamen yce Allah'n adaleti ve de
iyilii, kusursuzluu tecelli etmekte. Yani kullarn zgr iradeleriyle
birbirlerine yaptklar ktlkler de bu durumun bir paras.
Teabn Suresi 11 Allah'n izni olmadka hibir musibet gelip atmaz.
Kim Allah'a inanrsa Allah O'nun kalbini doruya ve gzele klavuzlar. Ve
Allah her eyi en iyi biimde bilmektedir.
Rum Suresi 41. Ayet: nsanlarn kendi ellerinin kazand eyler yznden
karada ve denizde fesat meydana geldi (ki Allah) yaptklarnn bazsn
kendilerine tattrsn ki vazgesinler.
Kimlerin cenneti kazanacan bilerek yaratmas ve onlar dllendirmesi
gibi, ktlerin de kimler olacan bildii halde onlar yaratmas ve
48

cezalandrmas da ayn gzel ve mkemmel ilemin vcuda gelmesidir.


Ve tabii ki dnyadaki geici mkafat ve cezalar da yle...
Bakara Suresi 81 onlarn sand gibi deil! ktlk ve irkinlik kazanan,
suu kendisini kuatm olan kiiler, atein dostudurlar. Srekli
kalacaklardr onun iinde.
zetle konuyu toparlayacak ve bir iki nemli ayrnt daha ekleyecek
olursak; bugne kadar tarihte "ktlk veya er problemi" bal altnda
birok filozofun, ilahiyatnn veya dier insanlarn da zihinlerini megul
ettii sylenen bu konu dediim gibi gerek ayetlerde, gerekse de
mantmzda zaten zml vaziyetli, cevap ok basit ve ak.Daha
yaratmadan kimin iyilerden , kiminse ktlerden olacan bilen Rabbimiz
bu benlikler hakettiine kavusun diye onlar vcuda getirmekte. Ktleri
ve ktlkleri cezalandrmak iin cehennemi yaratm durumdadr ama
ondan nce cennet ile cehennemin karm olan dnyamzda imtihan,
yani kullarn kendileriyle yzlemelerini salamakta ve ahirette olas
itirazlar ortadan kaldrmakta.Ayrca, bu dnyamzdaki gerek doal
felaketler olarak adlandradmz zdraplar (deprem, sel, kazalar,
hastalklar ve yalanma vs... ) gerekse de insanlarn zgr iradeleriyle
bakalarna ktlk yapma yoluyla vcuda getirdikleri zdraplar hem
ceza, hem uyar, hem de zulm yapanlar kendileriyle yzletirme
(imtihan), ktlklerini aa karma grevini yerine getirmekte. Buna
karlk Ahiret Evreninde, yani Rabbin Kat'ndaki cehennemdeki aclar ise
tamamen ceza ilevini yerine getirmektedir.
Necm Suresi 31 Gklerde ne var yerde ne varsa Allah'ndr. Bu, Allah'n;
yaptklaryla ktlk sergileyenleri cezalandrmas, gzel davranp gzel
dnenleri de gzellikle dllendirmesi iindir.
Dnya ve ahiretteki tm aclarn tek sorumlusu kullardr. Kullarn zgr
iradeleriyle ktl semeleridir...
Tabii cinler de bu gruptadr ve onlarn yapt yanllar, insanlar
saptrmalar da yine bu ktln kaynana dahildir:
Bakara
168. Ey insanlar! Yeryzndeki nimetlerden temiz ve helal olmak artyla
yiyin. eytann admlarn izlemeyin. nk o size ak bir dmandr.
169. Hi kukusuz o, size ktlk, irkinlik/dzensizlik ve pislik emreder.
Ve size, Allah hakknda bilmediiniz eyleri sylemenizi buyurur durur.
49

Bu arada yine yce Allah'n, kimlerin ktl seeceini bildiinden,


zalimleri topluca cezalandrmak iin bazen ayn corafya ve dnemde
yaratarak, biraraya getirerek helak ettiini de grmekteyiz:
Ankebut
30. Lt dedi: "Rabbim, u bozguncular topluluuna kar bana yardm et."
31. Elilerimiz, brahim'e mjdeyi getirdiklerinde yle dediler: "Biz u
kentin halkn helk edeceiz. nk ora halk zalim oldular."
Ve nasl ki cehennemdeki skntlar ve aclar iin "ktlk problemi" gibi
bir sama bir dnce oluturulmuyorsa, dnyamz/evrenimiz iin de
oluturulamaz. nk her iki evrende de zdraplar benliklere hakettikleri
deneyimi yaatma hedefine yneliktir ve durum ayndr.
Ayn ekilde dnya ve cennetteki hazlar da iyilere ve iyilie hakettii
dl verme amacna hizmet etmektedir.Yine bu durum da hem dnyada
hem de ahirette bir btnlk ierisinde adaleti salamaktadr ki zaten
kimse bu nimetlendirerek dllendirme olayn sorgulamaz bile. Ama
zgr iradeyle seilen ktln vcuda gelmesine izin vererek
cezalandrmak da, tpk iyilii mkafatlandrmak gibi doru, mkemmel
ve iyi olan eydir.Yce Allah'n merhametinin ve iyiliinin sonucudur...
Dnya ve ahiretteki felaketler, ktle kar yce efendimizin,
Rabbimizin fkesinin yansmasdr.
Muhammed Suresi 28 Olacak olan budur! nk onlar, Allah'
fkelendiren eylerin peine dtler, O'nun honutluundan tiksindiler;
sonunda Allah btn amellerini boa kard.
ura Suresi 16 Kabul ediliinin ardndan Allah hakknda tartmaya
girenlerin delilleri Rableri katnda geersizdir. Bunlarn zerlerine fke,
kendilerine iddetli bir azap vardr.
Ta-Ha Suresi 81 Size verdiimiz rzkn temizlerinden yiyin! Bu konuda
azgnlk etmeyin! Yoksa fkem zerinize ker. Ve kimin stne fkem
inerse o uuruma gider.
Ve tabii ki yanln fark edenlere o anda bu duruma kar tvbe kaps
aktr:
Tevbe Suresi 118 Geride braklan kiinin de tvbesini kabul etmitir.
Btn geniliine ramen yeryz onlara dar gelmi, z benlikleri
kendilerini sktrmt; Allah'n fkesinden kurtulmak iin yine Allah'a
50

snmaktan baka are olmadn fark etmilerdi. Sonra onlara tvbe


nasip etti ki, eski hallerine dnsnler. Hi kukusuz, Allah, tvbeleri ok
ok kabul eden, rahmeti snrsz olandr.
Ortada ktlk problemi yoktur, tam tersine, ktln ve ktlerin aa
karlmas ve her 2 dnyada da daima cezalandrlmas vardr. Problem
sadece kullarn hastalkl dnce ve davranlarndadr. Ve de
ktlklerin, zdraplarn tek kayna da zgr iradeleriyle yanl/zulm
seen kullardr.
Ve bizlerin yapmas gereken elbette iyilie ve geree ynelerek hem bu
dnyann daha cennetimsi bir yer olmasna katkda bulunmak ve hem de
asl nemlisi tabii ki ahirette de gerek kurtulua/cennete ulamaya,
Rabbimizin rzasn kazanmaya almak olmaldr.
Selam ve sevgiler

51

George Orwell ve roman "1984" hakknda


yazdm entry
" Bindokuzyzseksendrt" Romannn orjinal kapak resimlerinden biri

Eki Szlkte byk harf yazm olmadndan entrymin tm harfleri


kk.
Szlk'teki balk "George Orwell". Ve yle yazmtm:
george orwell
zellikle "1984" adl romann ele alacak olursak;
yazar george orwell bir komnist grld kadaryla(ya da en azndan
bir zamanlar yleymi). ama u kandrlan, materyalist/ateist solculardan
olma ihtimali yksek. ve illuminati ile vcuda getirdiklerini sonradan
renerek bunun okunu yayor gerek hayatnda da.
ncelikle marks'n ve dier illuminati ajanlarnn insanlara syledii
yalanlar hatrlamak lazm. onlara gre retim aralar birgn kimsenin
elinde olmayacakt ve rnler/zenginlik eit paylalacakt.nce sosyalist
dnem yaanacakt. bu, devlet eliyle kolektivizmin egemen klnaca
dnemdi.yine onlarn yalanlarna gre daha sonra insanlar/toplum daha
52

da evrimleecek ve devlete de gerek kalmayacakt.yani


devletsiz/komnist dneme, nihai sona ulalacakt. artk iktidar ve
serveti elinde bulunduran biri veya aznlk olmayacak, zenginler ve de
ynetici bir iktidar sz konusu olmayacakt. snfsz (hem mali hem de
siyasi adan snfsz) bir dnya toplumu oluacakt. lkeler, din,
milliyetilik gibi kavramlar da tarihe karacakt onlarn kaleme ald
uydurmalara gre.
tabii bu ruhu retinin (eytanlarn) insanlarn ayaklarn kaydrmak iin
ortaya att plann insanlara yutturulma almasyd. gerekte ise
insanlara ve onlara verilen nimetlere/hediyelere dman olan iblis,
insanlarn her 2 dnyada da zdraplar iinde kalmasn ve kaybetmesini
hedefliyordu. bu sapkn kolektivist firavun retisini (komnizmi)
gerekte onlar kleletirmek, zdraba ve sefillie yuvarlamak ve dini de
ellerinden alarak ahirette de sonsuza dek cehennemi yaamalarn
salamak iin bir ara olarak ortaya karmt.
tek tanr inancn ortadan kaldrmak, cinsellikle de dahil olmak zere tm
nimetlere insanolunun da dman olmasn ve onlardan uzaklamasn
salamak, maddi ve manevi ikenceleri eitli maskelerle insanlara
benimsetme ve i dengelerini alt st etme planlarn tarih boyunca
uyguladlar. bu yzden ruhu retinin bulat her felsefe veya din;
sefillik, zdrap ve komnizm unsurlarn temelinde barndrd. tabii dier
temelleri arasnda da evrim, panteizm, kutsal insanlar vs. bulunmakta...
ite yazar orwell kafasndaki komnizm (ve ondan nceki aama olan
sosyalizm) ile gerekteki arasndaki fark, daha da kts komnizmin
iyzn grmeye balaynca ykma uram gibi gzkyor. ilk
farkettii, amacn zgrlk ve refah deil, tam tersi olduu gereidir.
zaten kolektivist felsefenin bireyi hie saydn ve sanki sosyalizm iyi
bireymi gibi sunulan ambalajnda bile bireylerin yani insanlarn kolayca
harcanan fareler olarak grldn batan fark etmesi gerekiyordu.
dahas, bireyci yani liberal olmadan demokrasi diye bireyin bile
olmayacan dnememi. hatta toplumcu da olunamayacan...ve
yaad hayalkrkl gittike daha da derinlemi.
illuminati hakknda ok ey renmi ve hatta onlardan baz eyler
belleine bile yerlemi gibi. ama tekrar belirtmek gerekirse, olay yine de
tam zememi olabilir.belki de karsndakileri(sosyalizmi vcuda
getirenleri) hala materyalist/ateist, sadece iktidar dkn bir oluum
53

olarak tanm ve alglam olabilir(buras tartlr). bunlar madolyonun


veya buzdann ok kk bir paras tabii. rnein cinsellie ve hazza
neden dman olduklarnn felsefi temelini belki tam bilmiyor da
olabilir(ya da tam tersi...). bu oluumun kendini tanr olarak grmesini
sadece iktidar anlamnda ele alyor romanda. ama gerekte ise onlar
kendilerini panteist/ruhu felsefede gerekten tanr olarak
gryorlar...(ya da dediim gibi yazar bunlar da biliyor belki ve
sembollerle aktaryor bilgilerini).
farkettii veya aka aktard hurafeler arasnda; ztlklarn birlii inanc,
maddenin hayal olduu kabul, nimetlerden uzaklalp zdrabn
hedeflendii, ktlkle iyiliin karmas, bireyin nemsizlii vs. var.
bu arada 11 saysn defalarca tekrarlam romannda. ya "11 yl" laf
geiyor, ya 11 dakika veya kii... batan sona birok kez bu sayy kastl
olarak kullanm gzkyor.
yazarn i dnyasna dnecek olursak, hayal krkl ve fke iindeki bir
komnist (orwell) var demektir. eski topluma gre sadece
iktidar/zenginlik el deitirmekle kalmyor, halk/insanl bitirmeye niyetli
bir eytani oluumla kar karya olduunu farkediyor.
yaratt 1984 dnyasnda piramit eklinde devasa yaplarn bulunmas
da, yine orwell'in komnizmin; illuminati ve dolaysyla kabalac/ruhu
retinin maas olduunu bildiini gsterdii eklinde yorumlanabilir.
son olarak;
iftdn uygulamas her zaman insanlara uygulanmakta olan bir
yntem gibi gzkyor. insanlarn kafas eitli yollarla kark hale
getirilmekte, robotlatrlmakta ve elikilerle dolu dncelere/inanlara
sahip olmalar salanmakta. direkt cinlerin zihne ynelik saldrlarnda da
buna benzer sonular ortaya kyor. yani tarih boyunca zaten var.
gemii/kaytlar deitirme muhabbeti, ayn zamanda incil ve daha eski
kutsal kitaplar deitirme olayn da kapsar.
yenisylem denilen ey de daha ok deitiremedikleri kitaplar, rnein
kuran' etkisiz hale getirmeye alma, insanlarn onu anlamasn
engellemeye alma planlarnn paras olabilir. eer kullanlan dili
deitirirlerse, kitap ayn bile kalm olsa, onu okuyunca farkl eyler
anlalmaya balar...baka bir deyile;kyamete kadar dini kaynak olarak
bir tek kuran korunduundan bu dnyada, dili deitirmek yoluyla kitabn
54

anlalmasn engelliyor, daha da kts yanl anlalmasn salamay


hedefliyor olabilirler uzun vadede.
ve big brother insanlarn geree imandan vazgeip, hurafelere, onlarn
hastalkl retisine inanmasn hedeflemekte yine romanda. ve bu
dnyadan br dnyaya da insanlarn byle kafir bir ekilde gitmelerine
almakta. zaten bu da ruhuluun balca hedefidir maalesef.
yazar bu konuda da ok ey biliyor veya en azndan sezinlemi durumda
gzkmekte. insanl bu oluum ve tehlikelerine kar uyarmakta gibi...
konunun, komnizmin sinsi i yznn daha iyi anlalmas iin u
yazlarm okunmal:
http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/armagedon.html
http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/ ... oyunu.html
http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/ ... rleri.html
komnizmin kkenini oluturan ruhuluun iyzn anlattmz
videomuz:
http://www.youtube.com/watch?v=va4L78ls6rc
****
Entrymin linki de urada:
https://eksisozluk.com/entry/31817394
Selam

55

Gelen Sorulara Verdiim Cevaplardan Ve


Tweetlerimden rnekler
ncelikle, Twitter'a yazdm szlerimden birkan paylaaym sizlerle.
Hemen ardndan ise internet dnyasnda din ve felsefe alannda
yneltilen sorulardan ve onlara verdiim cevaplardan bir iki rnek
sunmak istiyorum:
-Kuran insanlarn gerek karlarnn ne olduunu gsterir ve bu karlara
ulaabilmenin, kalc kurtuluu elde edebilmenin yollarn sunar.
-Alacamz kararlar sadece bu dnyay deil, ahiret dnyamz da
ekillendireceinden, derin dnerek davranlarmz sergilemeliyiz.
-Zorluklardan, bakalarndan korkmayn, sadece senaristten korkun.
-Elimizdeki sahte ncil veya Tevrat, ya da "rivayetler" ad verilen
dedikodular dinin kayna deildir. Sadece Kuran Allah'n dinini sunar.
-Kuran akl kullanmay, sorgulamay ve bilimi emreder. Zaten bu yzden
hurafeler ve zannn peinden gitmek yasaktr.
-Allah gzetleyici ve ynetici olarak heryerdedir ama "varlk olarak"
evrenimizin dndadr.
-slam'da baz fedakarlk gibi gzken emir ve yasaklar aslnda uzun
vadede hem bu dnyada hem de ahirette hazz-kar salayan isteklerdir.
-Yce Allah dnya ve ahirette, hayatn her alannda gzellikler iinde
olmanz ister.
-Cennet lksn, grkemin ve mutluluun zirve noktasdr ve bu nimet ve
lmszlk yurdu en az kainatmz kadar genitir.
-Dinin tek kayna olarak Kuran' grp gerek slam'a ynelenler
reformcu deil, tam tersine, antireformcu muhafazakarlardr din
alannda.
-Ahiret Evreninde yani Rabbin Kat'nda canl formlar o kadar sabittir ki,
yalanma bile yoktur...
-Devri daim makinalar oktan yapld aslnda ve bu dzenekleri
56

gerekletirmek iin sadece yerekiminden yararlanmak bile yeterlidir.


-Bu dnya hayat sonsuz yaammz belirleyen imtihan olduundan,
zannedilenden ok daha nemlidir.
-Sadece din alannda deil, felsefeden bilime kadar her alanda insanolu
hurafelere ynelme eiliminde.
-Doru dnce ve davranta sonsuza dek inatla sabit kalmal, yanlta
ise biran bile durulmamaldr.
-Haberlerde 19 ve 11 saylarnn ne ok getiine dikkat edin...
-"Birey asndan" her ite bir hayr yoktur, bazsnda hayr ve bazsnda
ise er vardr
-Ama genele bakldnda, yani Allah'n plan asndan hereyde hayr
vardr ve herkes hakettiine kavuturulmakta, dnya ve de ahirette.
-Her yln kendine zg karakteristii, kollektif bilinci var ama bu
periyotlar 1 Ocak'da deil Eyll ortas balyor.
-Her 17 veya 18 Eyll tarihlerinde yeni yln tnsnn/karakteristiinin
baladn sylemitim, yani bugn aslnda gerek ylba.
-nsanlara hakllnz kabul ettirmeden rahatlamamanz demek, aslnda
o insanlarn dncelerine boyun eiyorsunuz demektir.
-Yapacanz iyilikleri ertelemeyin, zamana yaymaya deil biran nce
gerekletirmeye aln.
-Avrupa ve Amerikan yapm film, dizi ve izgi filmlerde "Tanr" yerine
"tanrlar" ifadesi iyice yerlemeye balad, dikkat...
-Mzik dinlemek, satran oynamak veya film izlemek de, tpk yeme-ime
ve cinsellik gibi bedensel-zihinsel hazlardr.
-mtihanla ilgili baz nemli seimlerimizde bize zgr irade verilmekte,
ama bunun dnda baz alanlar ve anlarda ise ynetiliyoruz.
-evrenizdeki insanlar, yaadnz yer(hatta kanc katta oturduunuz),
yaptnz egzersizler, yiyip itikleriniz...Kiiliinizi etkiler.
-Ve iinde bulunduunuz yl/dnem bile tnsyla/karakteristiiyle sizi
etkisi altna alr.
-Gerek bir psikolojik analiz veya zmleme ancak Kur'an retisi
nda yaplabilir.
57

-Bazen farknda bile olmadmz birok nimet veya tam tersine, musibet
gereklemekte yaantmzda, hatta bazs iki ilevi birden grmekte.
-ocuk sahibi olmay arzulayanlar, her iki dnyada da gzellikleri
yaayacak iyi ve cennetlik evlatlar istemeli dualarnda.
-Yaadklarnz size birey anlatyor, kulak veriyor musunuz?
-Deiimi ama yapma veya mutlak evrim yanlgsndan kurtulup, baz
eylerin sonsuza dek ayn kalmas gerektiini fark etmeli insanlk.
-Bakalarndan m yoksa aslnda kendinizden mi ekiniyorsunuz? Ya da
kolektif bilinten mi...? Bunlarn hibiri olmamal cevabnz.
-Aslnda mcadele ettiiniz ou sorun, ana/gerek sorunun
semptomlar/belirtileri.
-Rabbimizin iyileri dllendirmesi gibi, ktleri azabyla tantrmas da
merhametinin, iyiliinin ve kusursuzluunun sonularndandr.
Takip etmek isteyenler iin Twitter adresim(orada szlerin aadan
yukarya doru okunmas gerektiini biliyorsunuz):
https://twitter.com/Emre_1974tr
Gerek internet forumlarnda, gerekse de mail veya chat araclyla eitli
sorularla karlayoruz. Bu sorulara verdiim cevaplardan da birka
tanesi:
Soru: nsanlarn haramlar helal klmaya kalkma veya onlara uymama
huylar bilinmekte ve ayetlerde eletirilmekte. Peki bunun tam tersi
durum olan, helalleri haram ilan etmeye kalkmalar da ayetlerde anlatlp
eletiriliyor mu?
CEVABIM:
Elbette.mtihan dnyasnda kullar, din/hayat alannda rablik taslamaya
kalkarak haramlar helal ilan etmek kadar kadar, hatta daha da ok,
helalleri haram klmaya kalkma yarna girmitir tarih boyunca. Bylece,
aslnda yeryznde de hazz, maddi/manevi zenginlii ve mutluluu
salayacak olan din, tam tersine, zdrabn ve sefilliin merkezi haline
getirilmeye allmtr er glerince. Dini yozlatranlarn deiik
amalar olmakla birlikte, en temel hedefleri iki dnyada da insanlarn
kaybetmesini ve nimetlerden uzak kalmasn salamaktr. Serbest olan
eyleri yasakm gibi gstermeye kalkanlar yle eletirilmektedir
58

Kuran'da:
Kehf Suresi
26- Kendi hkmnde hi kimseyi ortak klmaz.
Nahl Suresi
116 Yalan dzerek Allah'a iftira etmek iin, dillerinizin uydurma
nitelendirmeleriyle "u helaldir, u da haramdr!" demeyin. Yalan dzerek
Allah'a iftira edenler kurtulamazlar.
Enam Suresi
138 Kendi kuruntularna uygun olarak yle dediler: "unlar, dokunulmaz
hayvanlar ve ekinlerdir. Bizim dilediimizden bakas yiyemez bunlar."
Hayvanlar var, srtlarna binmek yasaklanmtr; hayvanlar var, Allah'a
iftira yznden zerlerine Allah'n adn anmyorlar. Allah onlar
retmekte olduklar iftiralar yznden cezalandracaktr.
139 unu da sylediler: "u hayvanlarn karnlarndakiler erkeklerimize
zglenmitir; kadnlarmza haramdr. Yavru l doarsa kadn-erkek
hepsi onda hak sahibidir." Bu nitelendirmeleri yznden Allah cezalarn
verecektir. Hakm'dir O, Alm'dir.
140 u bir gerek ki, ilimsizlik yznden z evlatlarn beyinsizce
katledenlerle Allah'n kendilerine verdii rzklar, Allah'a iftira ederek
haramlatranlar gerekten hsrana uramlardr. nan olsun,
saptmlardr onlar; hibir zaman doruyu ve gzeli bulamazlar.
143 Sekiz ift: Koyundan iki, keiden de iki. De ki "ki erkei mi haram
kld, iki diiyi mi, yoksa iki diinin rahimlerinin kuattn m? Eer doru
szl iseniz bana ilimle haber verin."
144 Ve deveden iki, srdan iki. De ki "ki erkei mi haram kld, iki diiyi
mi, yoksa iki diinin rahimlerince kuatlan m? Yoksa Allah size bunu
nerirken siz de tanklk m ediyordunuz?" lim d bir ekilde insanlar
artmak iin yalan dzp Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir?
Allah, zulme sapan bir toplulua klavuzluk etmiyor.
145 De ki: "Bana vahyolunanlar iinde, bu haram dediklerinizi yiyecek
birine yasaklanm bir ey bulamyorum. Yalnz unlardan biri olursa
baka: le, aktlm kan, domuz eti -ki o bir pisliktir- Allah'tan bakas
adna boazlanm bir murdar." Iztrar haline den, bakasnn hakkna
dokunmamak, zorunluluk snrn da amamak artyla bunlardan
59

yiyebilir. nk senin Rabbin ok balayc, ok merhametlidir.


148 irke batanlar yle diyecekler: "Allah dileseydi, ne biz irke sapardk
ne de atalarmz. Hibir eyi haram da yapmazdk." Onlardan ncekiler de
azabmz tadncaya kadar bu ekilde yalanlamlard. De ki: "Yannzda,
nmze karacanz bir ilminiz var m? Zandan baka bir eye
uymuyorsunuz. Sadece samalyorsunuz siz."
150 unu da syle: "Allah unu haram etmitir diye tanklk edip duran
ahitlerinizi getirin." Eer tanklk ederlerse sakn onlarla birlikte tanklk
etme! Ayetlerimizi yalanlayanlarla hirete inanmayanlarn keyifleri
ardnca gitme! Onlar, kendi Rablerine bakalarn denk tutuyorlar.
Yunus Suresi 59: De ki: Size ne oluyor ki Allahn size rzk olarak indirdii
eylerden bir ksmn haram, bir ksmn helal yapyorsunuz? De ki: Allah
m size izin verdi, yoksa Allaha iftira m ediyorsunuz?
Maide Suresi 87 Ey iman sahipleri! Allah'n size helal kld eylerin temiz
ve gzel olanlarn haramlatrmayn; azp snr amayn; Allah azp snr
aanlar sevmez.
Kalplerinde hastalk bulunanlarn gzelliklere ve kolayla srt evirip
zdrabn peinden gitmeyi sevdiini u ayetler de tekrar gzler nne
seriyor:
Sebe Suresi
18. Biz onlarla, iini bereketle dolduumuz kentler arasnda, srt-srta
vermi kasabalar oluturduk; Bunlar arasnda gidi-geliler belirledik.
"Geceleri ve gdzleri, gven iinde gezip dolan oralarda." dedik.
19. Ama onlar, tutup yle dediler: "Rabbimiz, seferlerimizin arasn
uzaklatr!" Bylece kendilerine zulmettiler de biz de onlar efsaneler
haline getirdik; hepsini darmadan ettik. te bunda, gereince sabreden,
yeterince kreden herkes iin elbette ibretler vardr.
Bir de; aslnda byle helalleri haramm gibi gsterenler tanrlk
taslayarak, kendilerini Allah'a ortak koarak en byk haram ilemi
olmaktadrlar.
Aslnda bunun tam tersini yapanlar bile, yani haramlar helalmi gibi
gstermeye kalkanlar bile uzun vadede sefilliin ve aclarn peinden
gidiyor ve yine Rablik taslyor demektir. nsanlarn bilinaltlar-bilinleri
ve de davranlar gerekten ilgin...
60

SORU 2:
Nahl Suresi 8. Hem binesiniz diye hem de bir ss olarak atlar, katrlar,
eekleri de yaratt. Ve bilemeyeceiniz daha neler yaratr O...
Doada katr diye bir hayvan yoktur, insan mdahalesi ile ortaya
kmtr. yleyse ayette niye Allah'n yaratt hayvanlar arasnda
saylmakta?
CEVABIM:
Btn canllar, hatta var olan her nesneyi yaratan Allah'dr. nsanlarn
mdahalesinin olup olmamas bu durumu deitirmez. Allah yaratmak
iin fizik yasalarn , insan vb.eyleri vesile edebilir. Ama tasarlayan,onun
oluumu iin gerekli yasalar ve malzemeyi yoktan yaratan yaratan yine
O'dur. ans denilen ey bile kaderden baka birey deildir.
Vakia suresi
56:" Sizi biz yarattk. Tasdik etmeniz gerekmez mi?"
57:"Syleyin yleyse, (rahimlere) dktnz meni nedir?"
58:"Onu siz mi yaratyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? "
61: " Andolsun, ilk yaratl bildiniz. Dnp ibret almanz gerekmez mi?
62:"imdi bana, ektiinizi haber verin.
63:Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
64:Dileseydik onu kuru bir p yapardk da aar kalrdnz."
67:Ya itiiniz suya ne dersiniz?
68:Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
69:Dileseydik onu tuzlu yapardk. kretmeniz gerekmez mi?
70:Syleyin imdi bana, tututurmakta olduunuz atei,
71:Onun aacn siz mi yarattnz, yoksa yaratan biz miyiz?
72:Biz onu bir ibret ve lden gelip geenlerin istifadesi iin yarattk."
70. ayette tututurduumuz atei bile aslnda bizim
tututurmadmz,Allah'n onun ortaya kmas iin gerekli oluumu var
ettiini,bu sayede ondan yararlanabildiimiz anlatlyor.
Ayrca yine tm teknolojiler de Allah'n koyduu yasalar sayesinde var
edilebilmektedir.
61

Denizde yksek dalar gibi seyreden gemiler Onun ayetlerindendir. Eer


dileyecek olsa, rzgar durdurur, bylece onun stnde kalakalrlar.
phesiz, bunda oka sabreden, oka kreden kimse iin gerekten
ayetler vardr. (42 ura Suresi, 32-33)
Kamer Suresi 3. Ayet: Yalanladlar; kendi heves ve kuruntularna uydular.
Oysaki her i ve olu karara, lye ve dzene balanmtr.
Dolaysyla tm ara gerelerin de asl yaratcsnn elbette yce Rabbimiz
olduu Kuran'da vurgulanr.
brahim Suresi 32 Allah odur ki, gkleri ve yeri yaratt. Gkten bir su
indirdi de onunla size rzk olarak trl meyveler kard. Emriyle denizde
akp gitmeleri iin gemileri hizmetinize verdi. Irmaklar da emrinize verdi.
Zuhruf Suresi 12. Ayet: Tm iftleri de yaratan O'dur. Ve O, sizin iin
gemilerden ve hayvanlardan binmekte olduunuz eylere de vcut
verdi;13. Ki onlarn srtlarna kurulasnz, sonra oraya kurulduunuzda,
Rabbinizin nimetini hatrlaya da yle diyesiniz: "Ad ve kudreti ycedir
bunu bizim emrimize verenin! Yoksa biz bunu kendimize
yanatramazdk."
Casiye Suresi 12. Ayet: Allah size denizi boyun edirdi ki, iinde gemiler
O'nun emriyle akp gitsin, ltfundan istekte bulunasnz ve
kredebilesiniz.
Sadece gemileri deil, dier tm tama aralarn da aslnda Rabbimizin
yaratt yle haber verilmekte:
Ya-sin Suresi 42 Onlar iin gemilere benzer, binecekleri baka eyler de
yarattk.
Kltr ve bilim alanlarndaki birikimler konforumuzu salayan nimetleri
vcuda getiriyor gibi gzkse de, gerekte bu nimetleri bize sunan yce
Rabbimizdir:
Hadid Suresi 25 Yemin olsun, biz, resullerimizi ak-seik delillerle
gnderdik ve onlarla birlikte Kitap' ve ly de indirdik ki, insanlar
adaleti ayakta tutsunlar/adaletle dorulsunlar. Ve demiri de indirdik.
Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar iin birok yarar vardr. Allah bu sayede,
kendisine ve resullerine, gayba inanarak kimin yardm edeceini
bilecektir. Allah Kav'dir, Azz'dir.
Enbiya Suresi 80 Ona, sizi sizin iddetinizden koruyacak olan zrh yapma
62

sanatn rettik. Peki siz krediyor musunuz?


Ksacas; teknolojik nimetleri bile kendisinin bizler iin var ettiini ve
bundan dolay kretmemiz gerektiini syleyen yce Efendimiz, elbette
tm canllarn da yaratcsdr ve ayetlerinde bunu belirtmektedir. Hatta
ayetlerdeki ifadelere dikkat edilirse, bilim ve teknoloji sayesinde
gelecekte ortaya kacak rnleri bile O'nun yaratt/yarataca
sylenmektedir.
SORU 3:
Mlk Suresi 16 O gktekinin, sizi yere batrmayacandan emin misiniz? O
zaman yer aniden alkalanmaya balar.
Mlk Suresi 17 O gktekinin, akl talar tayan bir rzgr zerinize
salmayacandan emin misiniz? O zaman bileceksiniz naslm uyarm!
Yaratcmz zaman ve mekan ddr. Yani evrenimizin iinde deil
dndadr. O halde bu ayetlerde neden kendisinden "gkteki" diye
bahsedilemektedir?
CEVABIM:
Allah evreni ve zaman yoktan var etti ve zaten bu yzden O'na irk
komak en byk gnah olmaktadr. nk yaratlm hibirey
kendisinin bir paras veya orta deil. Efendimiz tm yarattklarndan
ayrdr varlk olarak. Ama gzlemci ve ynetici olarak her noktada ve anda
vardr.
Rabbimiz "varlk olarak" kainatmzn dndadr dedik... Peki durum byle
olunca, evrenimizin d, "yn olarak" bize gre ne taraftadr? Gkyz
tarafndadr yine elbette.
nk evrenin snrlar gkyzndedir.
Oturduumuz yerden bir perdenin arkasna doru bakmak istersek, bunu
nasl yapmaya abalarz? Perdeye doru bakarz deil mi? Aslnda
baktn perde deil, perdenin tesidir(her ne kadar gremesen de...)
Allah da (varlk olarak) evrenin snrlarnn dnda, yani yarattklarndan
ayrdr. Buna karn bize gre "yn olarak" gkyz tarafnda kalmaktadr.
Ama gerekte gn/evrenin dndadr tabii.
Ayn ekilde "Ahiret Evreni'nde", yani ayetlerdeki adyla "Rabbin Kat'nda"
olan cennet de bizim evrenimizin dnda olmasna karlk, yn olarak
63

bizim iin yine gkyz hizasna denk gelmektedir, nk evrenimizin


snrlar ve d o yndedir. Bu durum Kuran'da yle belirtilmekte:
Zariyat Suresi 22 Sizin, rzknz da gktedir, tehdit edildiiniz ey de.
Baka bir deyile cennet de cehennem de gktedir denmekte. Tabii
burada bizim kainatmzdaki uzay boluu deil, dier evrendeki mekan
anlatlmakta. Farkl fizik yasalarna sahip Ahiret Evreni'nden (Rabbin Kat)
bahsedilmektedir... Bu balamda tekrar anlyoruz ki, evrenimizin tesinde
olanlar iin de "gkte" ifadesi kullanlmakta. nk dediim gibi yn
itibaryla darya yani yukarmza denk gelmektedir evrenimizin snrlar
ve tesi.
Ayrca, Mlk Sresi 16 ve 17. ayetlerde uzayda bizi bekleyen bir tehlikeden
veya varlktan bahsediliyor da olabilir . rnein bir gezegen, karadelik
veya bilin sahibi baka birey...
Selam ve sevgiler

64

yiler Mutlaka Kazanr


Allah' inkar etmek veya O'na ortak komak da, tpk bakasna eziyet
etmek gibi iimizdeki ktlkle yzlemenin bir trevidir. Yine insann
vahye ve doumu srasnda verdii sze srtn dnmesi ve kendine
zulmetmesi szkonusu. Hatta bize yaratlmzda verilen en temel
vahiy/ilahi bilgi Allah'n varl ve teklii bilgisi olduundan, inkarclar ve
irk koanlar; daha en temel noktada dorudan ayrlmaya balam
demektir.
"Rabbin, Adem oullarnn bellerinden soylarn karrken onlar kendi
kendilerine tank tutar: 'Ben, Rabbiniz deil miyim?' 'Evet, tanklk
ediyoruz,' derler. Bylece dirili gn, 'Biz bundan habersizdik,'
diyemezsiniz" (Araf Suresi 172).
"Bir tek Tanrc (hanif) olarak kendini dine adamalsn. Nitekim, ALLAH
insanlar byle bir yaratl ile donatarak yaratmtr. ALLAH`n
yaratnda deiiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanlarn
ou bilmez." (Rum Suresi 30).
Ayrca ilk insana ve daha sonra sa'ya "ruh flenmesinden" bahseden
ayetler de, yine bu durumu anlatmaktadr. nk Kuran'da ruh "vahiy"
anlamnda kullanlmaktadr (bir de "vahiy melei" iin de zel isim olarak
Ruh ifadesinin kullanldn grmekteyiz).
Secde Suresi 9: Sonra ona bir biim verdi ve onun iine kendi ruhundan
fledi. Sizin iin, iitme gc, gzler ve gnller vcuda getirdi. Ne kadar
da az kredersiniz!
Bize yaratlmzda ilenen bu bilgiler sayesinde daha doutan tek Tanr
inancna sahip olur, ve bakalarna iyi davranmak gibi erdemlere sahip
oluruz (tabii iindeki ayetleri/vahyi dlamayanlar iin geerli bu durum).
Ve hep belirttiim zere, genlerimizde bulunan bu ilahi bilgilerden dolay
Kuran'a iman etmekle ykmlyz. Kuran'n ilettii vahiy iimizdeki
ayetlerle uyum iindedir ve bu durum, onun Allah tarafndan gnderilen
kutsal kitap olduunun en byk ve temel delilidir.
Fussilet Suresi 53 Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve z benliklerinin iinde
65

gstereceiz. Ta ki, onun hak olduu kendilerine ayan-beyan belli olsun.


Kendisinin her ey zerinde bir tank oluu, senin Rabbine yetmez mi?
Bnyesindeki ilahi bilgilerle uyum iinde davranlar sergileyen kimse
iyilik zere ve geree iman iinde yaar demitim. Bu sylediime itiraz
olarak, baz inanl kiilerin yaptklar ktlkler kar delil olarak
sunulmaya kalklabilir. Ama byle bakalarna zulmeden ve buna karlk
inanl tabir edilen kiilere baktmzda aslnda ounun yine irk iinde
olduu ve yanl eylere inandklar grlecektir. Gerekten irkden
arnm ve dosdoru dini inan ierisinde olan bir insan, ktlklerden ve
yanllardan elinden geldiince uzak yaayacaktr. Ya da geici bir sre
hatal davran iinde olsa dahi en ksa srede bunun farkna varp
kendisine eki dzen verecektir.
Veya baka adan rnek verecek olursak; iyi bir insan inkar veya irk
iinde olsa da, gnn birinde mutlaka doru inanca kavuacaktr bu
dnyada. mtihannn son dnemlerinde de olsa, kendisini cennete
gtrmeye yetecek minimum dzeyde de olsa dini kabule ulaacaktr.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kiilerin hayatlarna bir btn
olarak bakmak gerektiidir. Hem zaman asndan, hem de tm
alanlardaki yaptklarn deerlendirme asndan...Ve sadece Rabbimiz
bilmekte kimin iyilerden olacan, imtihan baaryla tamamlayacan...
Bu yzden herhangi birinin belli bir zaman diliminde veya baz alanlarda
yaptklarna bakarak sonsuz ktlerden mi veya iyilerden mi olduunu biz
bilemeyiz.
Bu konuyu "Kader ve zgr rade" balkl yazmda aklamtm:
http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/kader-ve-ozgur-irade.html
zgr iradeleriyle iyilii seenler ahirette mutlaka kazanrken, bu
dnyada da nimetleri yaamaya balarlar.
"Allah da onlara hem dnya nimetini verdi hem de ahiretin gzel sevabn
verdi; yle ya Allah gzel i yapanlar sever." (Ali mran suresi 148. ayet)
yilik denilen olgu, ezeli olan Allah'n yine zelliklerinden/sfatlarndan
biridir.Yani yle sonradan imtihan iin oluturulmu kurallar falan
deildir bu kavram aslnda.Yce Yaratcmz iyidir ve O'nun sevgili/yakn
kullar da iyilerden olmak durumundadrlar. mtihanmz da tamamen
bunun zerine kuruludur.
Tur Suresi 28. "Biz daha nce O'na yalvarrdk; O, yilik edendir,
66

Rahimdir."
***
Bir insan veya topluluk yanl/hurafe inanlarn peinden gidiyorsa ve
srarla geree/bilgiye, ayetlere ynelmekten kanyorsa, bu
dengesizliin dier davranlarnda da kendini gsterdiini belirtmitim.
Tarihte, inkarlarnda srarc olan toplumlarn, yanl inanlarnn yan sra,
zellikle insanlara zarar verici/zulmedici baka hatal davranlar da
sergilediklerini grmekteyiz zaten.
Ayetler nda bu durumu delillendirecek olursak;
Cahiliye dneminde irk iindeki Araplarn bazlarnn ocuklarna ynelik
zalimlikleri:
Tekvir Suresi 8 - O diri diri gmlen kz ocuuna sorulduunda,
Enam Suresi 137 - Bylece onlarn ortaklar, ocuklarn ldrmeyi bile
mriklerin ouna iyi bir eymi gibi gsterdiler. Bylece onlar
mahvettiler ve dinlerini kartrp bozdular. Allah dileseydi bunu
yapamazlard. Onlardan ve uydurduklar eylerden uzak dur.
Antik Msr dneminde Firavun ve ynetimindekilerin vcuda getirdii
zulm:
Kasas 4. Gerek u: Firavun o yerde egemenlik kurmu ve ora halkn
gruplara ayrmt. Onlardan bir topluluu horlayp eziyordu: Bu
topluluun erkek ocuklarn boazlyor, kadnlarna hayaszca
davranyor/kadnlarn rahimlerini yokluyor/kadnlarn hayata salyordu.
O gerekten fesad yayanlardand.
Lut Kavminin gelen misafirlere bile tacizkar tavr vard:
Hicr Suresi
67. ehir halk, elileri duymann sevinci iinde geldi.
68. Lt dedi: "Bunlar benim konuklarmdr, aman beni utandrmayn!"
69. "Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin."
70. Dediler: "Seni el lemin iiyle uramaktan men etmemi miydik?"
71. Lt dedi: "Eer bir ey yapacaksanz, ite kzlarm!"
72. Senin mrne yemin olsun ki onlar, kendi sersemlikleri iinde
bocalyorlard.
67

73. Nihayet o korkun titreimli ses, onlar gne doarken yakalad.


74. O kentin stn altna getirdik/st dzeydekileri alt dzeye indirdik.
Ve zerlerine pimi amurdan talar yadrdk.
(Bu arada belirtelim, Lut Kavmi de dier kavimler gibi ncelikle,
inkarclndan dolay helak edilmitir. Zaten muhtemelen yars veya
yarya yakn kadnlardan oluan bu toplumun tm bireyleri ecinsel,
zinac veya tacizkar deildi. Buna en net delil Lut'un einin de geride
braklp helak edilen ktlerden olmasdr. Tamamn penesine alan
ana/asl gnah Allah'a ortak komak ve ayetleri inkard yine. Dier
dengesiz davranlar ve gnahlar ise yine vahye srt evirmenin,
zalimliin yan tezahrleri, sonular idi.)
Ankebut Suresi 32 brahim dedi: "Ama orada Lt var." Dediler: "Orada kim
olduunu biz daha iyi biliyoruz. Elbette ki onu ve ailesini kurtaracaz.
Kars hari. O, geride kalanlardan olacak."
Ad Kavminin zorbal:
uara Suresi
128.Her yksek tepeye/yola alacak bir bina kurarak/bir iaret dikerek
mi eleniyorsunuz!
129.Sanayi reten yerler edinerek sonsuzlamak midine mi
dyorsunuz?
130.Yakaladnz vakit zorbaca yakalyorsunuz?
Medyen Halknn da ticarette hile yapma ve bakalarnn malna zarar
verme yoluyla yine insanlara kar duyarsz ve zulmedici olduunu
grmekteyiz:
Hud Suresi
84. Medyen'e, kardeleri uayb' gndermitik. Dedi ki: "Ey toplumum!
Allah'a kulluk edin. O'ndan baka tanrnz yok sizin. Eksik lp yanl
tartmayn. Sizi nimet-bereket iinde gryorum, ama sizin iin sarp
kuatan bir gnn azabndan da korkuyorum."
85. "Ey toplumum! ly ve tarty tam bir drstlkle yapn. nsanlarn
eyalarn trtklamayn. Yeryznde bozgunculuk yaparak dolamayn."
86. "Eer inananlar iseniz, Allah'n brakt kr sizin iin daha hayrldr.
Ben sizin zerinizde bir beki deilim."
68

( Gemiteki helak edilen toplumlar dndmzde dikkati eken bir


baka ayrnt da; Allah'n ktleri/zalimleri dnyada da bazen biraraya
getirip, onlarn toplu bir ekilde kendileriyle yzlemesini salamasdr.
Gemite helak edilen toplum demek aslnda Allah'n, kendi iradeleriyle
ktl seecek olan birtakm zalimleri ayn tarih ve corafyada biraraya
getirmi olmas demektir).
Bruc Suresinde de yine inkarclarn Mslmanlara ikence yaptklarn
grmekteyiz:
Bruc
5. O tututurulan atein adamlar,
6. Onlar onun banda oturmulard.
7. Ve hepsi, mminlere yaptklarn seyrediyorlard.
8. Onlardan sadece, Azz ve Hamd Allah'a iman ettikleri iin c alyorlard
9. O Allah ki, gklerin ve yerin mlk kendisinindir. Allah her eye tanktr.
10. u bir gerek ki, inanan erkeklerle inanan kadnlara ikence edip
sonra da tvbe etmemi olanlar iin, cehennem azab vardr. Onlar iin
yangn azab da vardr.
11. man edip hayra ve bara ynelik iler yapanlara gelince onlar iin,
altlarndan rmaklar akan cennetler vardr. Byk baar ite budur.
Ksacas; ayetlere ynelmeyen insanlar birok alanda hastalkl dnce
ve davranlara srklenebilmekte. Zaten doru ve gzel olan davran
veya dnce, aslnda ancak Rabbimizin bizlere rettii bilgilere ve
emirlerine uzanmakla mmkn olmaktadr. Gerek yaratlmzda bize
verilen, gerekse sonradan Kitap'tan rendiimiz...Gerek farknda olarak,
gerekse olmayarak...
Ateistler de dahil olmak zere herkesin erdemli ve doru yanlar buna
dayanmaktadr. Farknda olmasalar da ilerindeki ayetlere kulak verdikleri
noktalarda gzel ve salkl davranlarda bulunuyor insanlar.
***
Mslman, yani sadece Allah'a teslim olan, imtihan servenini baaryla
tamamlayacak kiinin ayn zamanda iyi bir insan olduunu, buna karlk
cehennemliklerin ise ktler olduu gereini Kuran'da grmeye devam
edelim:
69

Beled Suresi
12. Sarp yokuun ne olduunu sana bildiren nedir?
13. zgrl zincirlenenin ban zmektir o.
14. Yahut da alk ve perianlk gnnde doyurmaktr o,
15. Yakndaki bir yetimi,
16. Yahut ezilmi-boynu bkk bir yoksulu.
17. Sonra da iman eden ve birbirlerine sabr neren, merhameti neren
kiilerden olmaktr o.
18. te byleleridir uur ve bereket dostlar.
Hakka Suresi
30 "Tutun onu, derhal balayn onu!"
31 "Sonra cehenneme sallayn onu!"
33. "nk o, yce Allah'a inanmyordu."
34. "yoksulu doyurmaya zendirmiyordu."
35 "Bugn onun iin burada bir scak dost yoktur."
Ali mran Suresi 198 Ama Rablerinden korkanlar iin altlarndan rmaklar
akan cennetler var.Allah katndan bir konukseverlikle srekli kalcdrlar
orada.Allah katndaki dller iyiler iin daha hayrldr.
Nahl Suresi 122 Dnyada ona gzellik verdik, hirette de o mutlaka
barsever iyiler arasnda yer alacaktr.
nfitar Suresi
13. u da kukusuz: yiler tam bir nimet iindedir,
14. ktlerse cehennemin ta ortasnda.
Kalbi gzelliklerle dolu birinin inanmad iin kazayla cehenneme
gitmesi, veya zalim bir kulun haketmedii halde cennete gitmesi diye
birey yok hibir zaman. yiler mutlaka kazanyorlar imtihan.
Allah'a iman etmek ve irkden uzak durmak drstln bir tezahr
iken, inkar veya ortak koup baka efendiler edinmeye almak ise o
kiinin en azndan kendisine zulmdr.
Gerek bilgileri kabul edip yanl inanlardan uzak durmak, erdemli
70

yaamak da gzel ahlakn parasdr.


Bunun yansra, tek efendimiz olan Allah'n bizden istekleri ayn zamanda
yeryzndeki skntlar gidermeyi veya en aza indirgemeyi, buna karlk
dnyadaki gzelliklerden en st seviyede yararlanmay da
amaladndan, yine her adan, O'nun yolunda yrmek eittir iyilik
olmaktadr.
Zekat srekli yerine getirmek (ekonomiden tutun bilgi birikimimize kadar
her alanda paylamda bulunmak), ihtiyac olanlarn yardmna komak
ve gzel davranlar sergilemek, yalanlardan, hrszlktan, cinayetten ve
dier ktlklerden de uzak durmak, tm dnyann karlar
dorultusunda gzellikler retmek, maddi ve manevi zenginlii ve bar
salamak, Allah'dan baka kimseye/kul kle olmamak ve kimseyi de kle
edinmemek, verilen szleri yerine getirmek...Bunlarn hepsi de
merhametin ve iyiliin temel paralarndan. Kuran'da bunlar ve hatta
daha bile fazlas istenmekte kullardan.
Bakara Suresi 83 srailoullarndan yle bir sz de almtk: Allah'tan
bakasna ibadet etmeyin, anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara
iyilik ve gzellikle davrann. nsanlara gzeli ve gzellii syleyin.
Namaz/duay yerine getirin, zekt verin. Btn bunlardan sonra siz, pek
aznz mstesna, srt evirdiniz. Hl da yz evirip duruyorsunuz.
En'am Suresi 151 De ki onlara: "Hadi gelin, Rabbinizin size neleri haram
kldn yznze kar okuyaym: Hibir eyi O'na ortak komayn. Anababaya ok iyi davrann. Yoksulluk endiesiyle ocuklarnz ldrmeyin;
biz sizi de onlar da rzklandrrz. Ktlklerin grnenine de gizli
kalanna da yaklamayn. Allah'n saygn ve aziz kld cana, bir hakk
savunmak dnda kymayn. Allah size bunlar nerdi ki, aklnz
iletebilesiniz."
zetle; cennet ehli mutlaka dnyada da gzellikler reten ve dnen iyi
insanlardan oluurken, cehennem ehli ise en bata kendisine ihanet
iinde olanlardan olumaktadr.
Yunus Suresi 44 Allah, insanlara hibir ekilde zulmetmez. Ama insanlar
z benliklerine zulmediyorlar.
Kendine acmayan, aslnda bakalarna da merhamet etmeyecektir
genelde. Ve ayetlerde anlatlan kssalarda grld zere yle de
olmaktadr.
71

Ayrca, yaplan her ktlk o kiinin ayn zamanda kendi zbenliine


zulmetmesi demektir.
Bakalar iin kurduu her kt niyetli tuzak, aslnda kendisi iin kurulan
ve de iine dt tuzak demektir (ahirette aleyhine delil olmas ve
iindeki zalimlikle yzlemesi iin).
***
Rabbimiz bizleri hem kulluk etmemiz, hem de herkesin hakettiine
kavumas iin yaratt. Gzellikleri hakeden benlikler cennete , azgn ve
bozguncu benlikler ise cehenneme kavusun diye...Bu yzden iyilii
seenler mutlaka kazanrken, zulm seenler kaybedecekler.
Selam ve sevgiler

72

Maide 33'te Bahsedilen Nefsi Mdafaa ve


Ksastr
Bu almamda; Maide 33'de bahsedilen "aprazlama" meselesinin ne
olduundan bahsedeceim, ama ondan nce ksaca baka bir konuya
deinerek giri yapmak istiyorum;
Kuran'a gre hrszln cezasnn ne olduuyla ilgili de ok soru
gelmekte. Kitapta ifade edilen el kesme cezasnn eli tamamen kesmek
mi yoksa izdirip iaretlemek mi olduu konusu zerinde duruluyor
zellikle.
Kuran' btnlk iinde ele alnca genel olarak hemfikir olunan sonu
udur;
Kitapta hrszlk vakalaryla ilgili el kesme ifadesi 3 anlam da iermekte:
1- Elini kesme
2- Elini izdirme (iaretleme)
3- mkann kesme, yani hapsetme ve buna benzer kstlamalar getirme.
Dikkat edilirse ayetlerde anlatlan, Yusuf Peygamberin yksnde de
hrszn alkonulduunu yani hapsedildiini gryoruz.
Hrszln byklne/derecesine ve hrszn durumuna gre bu 3
uygulamadan birinin yaplmas isteniyor ayetlerde diye dnmekteyiz.
Ayrca madur yani mal sahibi isterse hrsz affedebilir veya baka zel
durumlardan dolay hrsza hi ceza verilmedii vakalar da olabilir
(rnein alktan/mecburiyetten dolay alma, kleptomani/alma
rahatszl yznden bunu yapma vs...). Zaten ayetlerde, birey hakkna
ynelik en byk ihlal olan cinayet suu iin bile madur yaknlarna
affetme yani cezay hafifletme yetkisi verildii dikkate alnrsa, nisbeten
daha hafif bir su olan mal/para gasbnda yine ayn af kaps her zaman
ak demektir.
Ama ben yazmn banda da dediim gibi asl Maide Suresi 33. ayette
bahsedilen "aprazlama " konusuna deinmek istiyorum ve bu konuda
yeni birey syleyeceim. Durum zannedilenin tam tersinedir. El ve
73

ayaklar aprazlama kesme uygulamasn aslnda putperestler kendilerine


boyun emeyenlere/Mslmanlara uygulamaktayd ve ayette bahsedilen
de, peygamber dneminde bundan vazgemeyen zalimlere kar ayn
ekilde karlk vererek savunma mcadelesi yaplmasdr.
ncelikle iyi anlalmaldr ki ilgili ayet saldrganlara kar Mslmanlarn
yapt savunma savayla ilgilidir.
Zaten u yazmda da belirttiim zere slam'da sadece nefsi mdafa, yani
savunma savana izin vardr:
http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/kuranda-sadece-nefsimudafaya-izin.html
Ve ite yine nefsi mdafadan bahseden bu ayet, o zamanlar imanllara
zulm yapanlara ve bunu inatla srdrenlere yaptklarnn aynsyla
karlk verme, onlara yaptklarn tattrmakdan/iade etmekten
bahsetmektedir:
Maide Suresi 33: "Allah ve resulyle savaanlarn ve yeryznde
bozgunculuk yapmaya alanlarn cezas udur: ldrlrler yahut
aslrlar yahut elleriyle ayaklar aprazlamasna kesilir yahut bulunduklar
yerden srlrler. Bu onlar iin dnyada bir rezilliktir. hirette de onlara
byk bir azap vardr. 34. Ancak onlar ele geirmenizden nce tvbe
edenler bunun dndadrlar. Artk Allah'n ok balayc, ok merhamet
edici olduunu bilin."
Dediim gibi, o dnemde durup dururken Mslmanlara saldran ve
bundan da, yani savatan vazgemeyen, bara yanamayan zalimlere
kar nefsi mdafa mcadelesi ve ksas istenmektedir sadece. Kuran'n
anlatt zere, Mslmanlara kar putperestler bu aprazlama
uygulamasn gerekletirmekteydiler eskiden beri (zellikle Msr
Firavunlar). Konunun anlalabilmesi iin ncelikle u almam
okunmal:
http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/msr-firavunlarnn-caprazlamamerak.html
Texe Marrs'n Codex Magica isimli kitabnda da anlatt zere Antik Msr
dininde "X" yani "aprazlama iareti" gne tanrs Osiris'in simgesiydi ve
bu yzden onlar iin kutsald . Msr krallar gmlrken elleri ve ayaklar
apraz pozisyonuna getirilirdi. Eski Msr medeniyetinden kalma
yaztlarda, tapnak ve piramitlerin duvarlarnda da X sembol ska
74

grlmektedir. Ayrca kendilerine kar gelenleri cezalandrrken yine bu


aprazlama ritelini kullanrlard.
Ayetler de; putperestlerin eski alardan beri, Mslmanlara kar iddet
uygularken bile aprazlama takntlarn srdrdkleri bilgisini
vermektedir. Taha Suresi'nde anlatlan olayda, Firavunun Mslman
olanlara ynelik olarak el ve ayaklar aprazlama kesme yntemine
bavurmaya kalktn grmekteyiz:
Taha Suresi
63. Dediler ki: "unlar, iki bycden baka birey deillerdir. Byleriyle
sizi topranzdan karmak ve sizin rnek yolunuzu silip yok etmek
istiyorlar.
64. "Hemen hnerlerinizi birletirin; sonra saf balam olarak gelin!
Bugn, stn gelen kurtulmu olacaktr. "
65. Dediler: "Ey Msa, ya hnerini ortaya at yahut da ilk hner sergileyen
biz olacaz. "
66. Msa dedi: "Hayr, siz atn!" Bir de ne grsn! Onlarn ipleri, sopalar,
yaptklar byler yznden, kendisine gerekten kouyorlarm hayaline
verdi.
67. Msa birdenbire iinde bir korku duydu.
68. yle dedik: "Korkma, stn gelecek olan sensin!"
69. "Sa elindekini yere brak! Onlarn, sanayi olarak ortaya kardklarn
yalayp yutsun. Onlarn sanayi olarak rettikleri sadece bir bycnn
hilesidir. Byc ise nereye gitse iflah etmez. "
70. Bunun zerine bycler secdelere kapanp yle seslendiler:
"Hrun`un ve Msa`nn Rabbine inandk!"
71. Firavun dedi: "Ben izin vermeden ona inandnz yle mi? O size,
byy reten bynzdr. Yemin olsun, ellerinizi, ayaklarnz
aprazlama keseceim ve yemin olsun sizi hurma aalarna asacam. O
zaman iyice bileceksiniz, hangimizin azab daha iddetli ve srekli. "
72 Dediler: "Biz seni, bize gelen ak-seik kantlara ve bizi yaratm olana
asla tercih etmeyeceiz. Verdiin hkm uygula. Senin hkmn olsa olsa
bu dnya hayatnda geer. "
Firavunlarn pagan, Spiritualist/Ruhu temele dayal, ve apraz iaretini
75

kutsal gren retisi antik Msr dnemiyle snrl kalmad elbette.


Gnmze kadar varln eitli adlarla dnyann drt bir tarafnda
srdrd( yahudi mistisizmi de bu retinin temeli zerinde ina edildi)
ve hala da srdrmekte(rnein uzakdou meditasyonlarnda bacaklar
apraz pozisyonuna getirilip transa geilir vs.).
Binlerce yldr eitli versiyonlaryla insanlar irke batrmay srdren
Ruhuluk, elbette her dnemde olduu gibi peygamberimizin dneminde
de putperestler zerinde etkiliydi. Ve dolaysyla o zamann ok tanrclar,
Mslmanlara kar ayn iddeti ve yntemi srdrmekteydiler. Tpk
daha nceki peygamberlerin dnemlerinde de olduu gibi...
Texe Marrs'n Codex Magica isimli kitabndan baz resimler

76

Ve tekrar belirtelim; byle eskiden beri Mslmanlarn el ve ayaklarn


aprazlama kesen ve bu eylemlerini srdren paganlara/putperestlere
kar ksas olarak , yani onlara yaptklarnn aynsnn uygulanmas bir
seenek, bir savunma stratejisi olarak sunulmu Maide Suresinde.
Peygamberleri ve takipilerini lkelerinden karnlar ayn ekilde
lkeden srmek, onlara saldranlara ayn ekilde karlk vermek, ksaca
"gze gz, die di" izninden bahsedilmi. Ve dediim gibi, kitab
btnlk iinde okuyunca grmekteyiz ki bu, Mslmanlara verilen
savunma sava izni, eer saldranlar mminlere bu yaptklarndan
vazgeip bara yanarlarsa bitiyor.
Baka bir deyile burada bahsedilen aprazlama olaynn hrszlkla veya
o kiinin inanp inanmamasyla hibir ilgisi yoktur. Sadece fiziksel olarak
saldranlara kar savunma sava ve ksas isteniyor o dnemde hepsi bu.
Yoksa herkes diledii eye inanmakta veya inanmamakta ve bu
dorultuda yaamn ynlendirmede zgrdr. Kimseye inancndan
dolay tokat dahi atlamaz Kuran'a gre.
Selam ve sevgiler

77

Evrendeki Kusursuzluk Kendi art ve


Hedeflerine Gredir (video formatnda)
Evrendeki Kusursuzluk Kendi art ve Hedeflerine Gredir balkl yazm
Kuran Aratrmalar Grubu tarafndan video haline getirildi:
http://www.youtube.com/watch?v=4TK-29trpQ8
Selam ve sevgiler

78

Eki Szlke Yazdklarmdan rnekler


Eki Szlk'te alan balklara verdiim cevaplarn birkan paylaaym
sizinle dedim. Szln format gerei btn harfler kk... Her
entrymin altna da szlkteki adresini verdim...
Selam ve sevgiler
------------------------------------------------------------------------------------------------------be yldzl otelde iftar yemei vermek
gayet gzel, islam'n hedefledii dorulardandr.
ncelikle, lks israf falan deildir, bu iyi anlalmaldr:
http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/luks-israf-degildir.html
ikincisi, bazlar "oru tutmak yemek bulamayanlarn halini anlamak
iindir" gibilerinden bireyler sylyor, sonra da bu kendi sylediklerine
ciddi ciddi kendileri de inanyor. sanki kuran'da byle bir ayet varm gibi
bu kendi kafalarndaki senaryoya gre haramlar tretmeye kalkyorlar
(iftarda ok yemek gnah, lks ve gzel veya kaliteli yemek haram gibi bir
ton zrva inan..)
o zaman onlarn bak asna gre ramazanda kaliteli ve gzel seks de
haram olmal.
oruda seks yapmak yasak yle deil mi?
yleyse oru seks yapamayanlarn halinden anlamak iin(onlarn hayali
bak asna gre)
ve yine yleyse ramazan geceleri seks yapacaklar eleri gzel ise (ya da
kadnlar iin kocalar yakkl ise) seksten uzak durmak zorunda
kalmallar. nk "lks sekse" giriyor bu durum.
hele ki haz fazla olmamal.
hatta eleri gzel (veya yakkl) olanlar bu elerinden boanp irkin
insanlarla evlenip mtevazi bir cinsel iliki yaamaldr ramazan
gecelerinde.
ayrca ilikiye girilen yer kirli ve sknt veren bir ortam olmal ki, seks
79

yapamayanlarn halinden anlasn...


komedi bir karm olurdu deil mi bu?
elbette, tpk "oru yemek bulamayanlarn halinden anlamaktr ve bu
yzden iftar yemei lks ve ok olmamaldr" diyenlerin zrvalklar gibi..
orucun birok hikmeti vardr ve bunu yalnzca rabbimiz biliyor.
bu yzden biz kafamzdan "oru unun iindir, unu salar" gibi eyler
syleyemeyiz. sadece ve de sadece rabbimiz yetkilidir din konusunda
hkm vermeye:
http://www.kurandakidin.net/
ramazanda en gzel yemekleri en lks ortamlarda yemek, dier
gnlerden daha bile fazla hakedilen bir durumdur.
http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=25580128
ben prensip icab snnete karym diyen ocuk
mslman ocuktur.
yahudi gelenek ve uygulamalarn rededip bir mslman hayat yaamay
istediini belirten kiidir.
islam dininde allah'n yaratt mkemmeldir ve durup dururken ameliyat
edilemez:
tn suresi 4 biz insan, gerekten en gzel bir biimde yarattk.
ortada salk durumu gibi zel bir neden yokken, hem de bakasn zorla
ameliyat ettirmeye kalkmak, allah'n yarattn deitirmek tamamen
islam d bir uygulamadr
kuran'daki gerek islam hadis/mezhep ve tasavvuf retilerinden ok
farkldr.
http://www.kurandakidin.net/
http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=25938492
filmlerde genelde igalci uzayllarn yenilmesi
uzayl filmlerinde grlen birok mantk hatasndan biridir. yoksa eer bir
uzayl saldrs olsayd, adamlar bilmem ka k yl uzaktan dmeye
80

basar dnyadaki canllar oradan bitirirdi. hatta dmeye bile basmasna


gerek yok.
ayrca dnya zerine bir gemi yaklaacaksa ya robotlarn gnderirler ya
da bu gemilerin kendileri bilgisayarlar tarafndan ynetilen robotlar olur.
yani pilotsuz birimlerle saldrrlar, onlardan birinin parma bile
incinmez.
imdi bu komediyi getikten sonra asl konuya gelelim.
bugnlerde hemen her hafta bir uzayl saldrsn anlatan film sinemalara
gelmekte. beyinler ykanyor, insanlar uzayl saldrsna inanacak kvama
getiriliyor.
illuminatinin plannda byle bir senaryo(sahte uzayl saldrs) olduu
yllar nce oyun kartlarnda ilenmiti.
konuyla ilgili olarak yle yazmtm:
http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/1995-illuminati-kart-oyunu.html
yani eer bugnlerde bir saldr grrseniz bilin ki aslnda onlar uzayl
falan deil. hepsi bir komplonun paras.
http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=26333925
evrenin her eyi kapsayan tek bir ruhunun olmas
islamiyet'e gre yaratlmlarn ruhu olmadna ve de tm yaratlmlar
allah'dan ayr olarak yoktan var edildiklerine gre tamamen islam d bir
inantr.
yalnz u olabilir, rabbimiz biz insanlara verdii gibi evrene de bir bilinzeka vermi olabilir. evrenin kendisini de bir baka birey, baka bir kul
olarak grecek olursak onun da kendi iinde zellikleri vardr.
evren de big bang ile domu, big crunch ile sonlanacaktr ayetlere gre:
http://www.mucizeler.com/2011/11/buyuk-patlama%E2%80%99danbuyuk-cokus%E2%80%99e/
yani o da bizler gibi bir yaratlmtr sadece.
ama evrenin kozmik zekas varsa bunu ruh-hayalet falan ile
kartrmamalyz. nk islam'da yaratlmlarn ruhu-hayaleti yoktur:
http://emre1974tr.blogspot.com/2011/07/islamda-canllarn-ruhu-hayaleti81

yoktur.html
ayrca evrenin kendisini tanr ile zdeletirmek veya o'nun bir paras
olarak grmek hatas da byk bir sapmadr. evreni tapmann deiik bir
versiyonudur. hayr, tm yaratlmlar rabbimizden varlk olarak
tamamen ayr ve yoktan yaratlmlardr. zaten bu yzden irk en byk
gnahtr:
o (allah) evren'i (gkleri) ve yeryzn yoktan yaratandr. o, bir iin
olmasna karar verirse yalnzca "ol" der, o da hemen oluverir.
2-bakara suresi 117
ihlas suresi 3 ne dourmutur o, ne dourulmutur!
http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=20555499
kuran- kerim
dinin tek kayna, insanlara kyamete kadar k tutacak yol gstericidir.
incil ve tevrat(ve de daha eski kutsal kitaplar) deitirildiklerinden,
koruma altnda olmadklarndan bugn dinin kayna durumunda
deiller. hele ki rivayet ve sylenti ad altndaki hadis kitaplar hibir
zaman...
sadece kuran korunmutur ve islam'n(yani gerek dinin) tm gerekli
bilgilerini eksiksiz bir ekilde barndrmaktadr. namazdan hacca kadar
tm ibadetlerin ayrnts bile mevcuttur.
apak ve din alannda eksiksiz olan kuran, birinci ak anlamnda ve
btnlk iinde okunmal, baka hibir kitap yanna eklenmemeli:
http://www.kurandakidin.net/
ayetlerin ak-ilk anlamnda okunmas gerektiini anlatan yazm:
http://www.diniyazilar.com/2011/06/kuran-bir-semboller-kitabi-degildir/
kuran mucizeleri:
http://www.mucizeler.com/
http://www.eksisozluk.com/show.asp?id=17892562

82

nsanlarn ve Cinlerin Kt Enerjilerinden


Korunma
Sad Suresi
41. Kulumuz Eyyb'u da an! Hani, Rabbine yle seslenmiti: "eytan
bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu."
42. "Ayan yere vur! te ykanacak bir yer, ite iilecek souk bir su!..."
dedik.
43. Ona bizden bir rahmet ve z temizlere bir hatrlatma olarak, ailesini
ve beraberlerinde, benzerlerini baladk.
Cin veya insanlardan eytanlar, baz kiilere sknt verebilirler. Zaten
cinler de tpk insanlar gibi maddi varlklar(ateten yaratldlar) ve
dolaysyla dier canllara fiziksel zarar vermeleri gayet olaan.
Hicr Suresi 27 Cini/blis'i de daha nce kavurucu ateten yaratmtk.
Verdikleri vesveseler, ayrca telepatik etkileri ve kt enerjileri ile yaam
enerjinizi olumsuz etkileyebilir hatta uzun vadede bunalma bile
sokabilirler. Onlarn kt enerjilerinden korunmada namaz klmak, (yalnz
Allah'a)dua etmek, Kuran okumak, srekli Allah' anp kretmek, iyilik ve
hayr ilerinde yarmak gibi gzellikleri gerekletirmek nemli yer tutar.
Zaten dnya ve ahiret bir btndr, ibadetler ve gzel ameller sadece
ahireti deil bu dnyamz da gzelletirmektedir...
Nas Suresi
Rahman ve Rahim Allah'n adyla...
1. De ki: "nsanlarn Rabbine snrm!
2. nsanlarn yneticisine, ynlendiricisine,
3. nsanlarn ilahna;
4. Kvrlp kvrlp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/o sinsi, o
aldatc eytann errinden,
5. nsanlarn gslerine kukular, kuruntular sokar o;
83

6. Cinlerden de insanlardan da olur o!"


Fussilet Suresi
36. Eer eytandan gelen kt bir drt seni drtecek olursa hemen
Allah'a sn! nk en iyi iiten O'dur, en iyi bilen O...
Araf Suresi
201. Korunup saknanlar, kendilerine eytandan bir grnt/drt gelip
dokunduunda, hemen Allah' hatrlarlar. te o anda grlmesi gerekeni
grrler.
Bunun yannda, Eyyub Peygamberin yksnde grdmz zere,
urad sknty gidermesi iin Rabbimiz kendisine doal bir ila olarak
su veriyor ve ondan hem imesini, hem de ykanmasn istiyor. Belki de
bu zel ifal bir su ama genel olarak sularn bu sorunda fayda verdii
sonucuna ulaabiliriz.
Bu balamda, kt enerji yayan baz insan ve cinlerin olumsuz etkisinden
syrlmada baz baka gdalar da yardmc olabilir belki.zellikle
vcudumuzu radyasyondan koruyan besinler, ifal bitkiler etkili
olabilir.nk bedendeki radyasyonu dar atan bir gda ayn zamanda
olumsuz enerjiyi de temizleyebilir.
Keiboynuzu ve yourt gibi besinler tketmek kt enerjilerden
korunmada ve vcutta oluan baz sorunlar gidermede rol oynayabilir.
Ayrca dnyadaki en etkili radyasyon temizleyici bitkilerden kabul edilen
Kore Ginsengi de aklda tutulmaldr. Uzakdoulu Ginseng zihnimizden
cildimize kadar genel olarak salk ve denge kazandran bir genlik
iksiridir ayn zamanda. Direncimizi arttrdndan, dardan gelen
olumsuz etkilere kar da gl klar. zellikle de strese kar...
Bu kssada dikkati eken noktalardan biri de, Rabbimizin dier baz
rneklerde olduu gibi dorudan sknty gidermeyip, bu sefer
zm(suyu) sunmasdr. Bylece, bu olay bizlere aktaran ayetler
sayesinde tm insanla konuyla ilgili yol gsterilmi de olunuyor.
Dua etmek, Allah'a snmak ile fiziksel olarak tedavi olmak elien eyler
deildir. Ya da baka herhangi bir konuda Rabbimizden yardm istemek
ile elimizden geldiince o ii gerekletirmek iin almak, zm
retmek... Herey (kendi yaptklarmz da dahil olmak zere) vesiledir,
ilahi plann parasdr zaten. Biz her zaman var gcmzle sorunlar
84

zmek iin almal ve mcadele etmeliyiz. Ayrca her zaman iyilik ve


iman yolunda yrrsek, Rabbimiz zaten cennetimsi gzellikleri daha bu
dnyada da yaatmaya balamaktadr.
Selam ve sevgiler

85

Yalanmayla mcadele - Uzun mr ve slam


Mezhep-hadis takipilerinde yalanmayla mcadele edilemeyecei inanc
hakim olmutur. Bu inancn k noktas uydurma rivayetlerdir elbette.
Ayrca yine hadis-mezhep ve tasavvuf retilerinde uzun ve salkl mr
iin abalamak, yeryzndeki skntlar en aza indirgemek iin mcadele
etmek dnya dknl gibi gsterilmeye allm ounlukla ve kar
klmtr.
Ama Kuran, yani slam retisinde durum ok farkldr. Zaten mezhep ve
tasavvuf retileri slam dini ile zt olduunu yine burada da ek net bir
ekilde gsteriyor. Ve bilindii zere hadis ad verilen dedikodularn veya
mezhepsel, tasavvufi kabullerin hibir geerlilii yoktur Allah'n dininde.
Rabbimizin syledii zere sadece Kuran dinin kaynadr.
Bilinmeli ki slam'a gre yeryz tekaml veya ac ekme yeri deil,
imtihan yeridir ve bu imtihan baaryla geme art da kendiniz ve tm
insanlk iin gzellikler retmek, yeryzn cennetimsi bir hale getirmeye
almaktr(irkten uzak gerek iman da bunun ba kesindedir). Yine bu
balamda hastalk, sakatlk ve yalanmayla mcadele de Kuran'n
hedefledii amalar arasndadr.
Kuran'da yalanma ve hastalklar aresizdir diyen, bunlar nlemek iin
mcadele edilmemelidir diyen bir ayet yoktur. Tam tersini sylemekte ve
istemektedir Rabbimiz.
Ayetler asrlarca din kalan insanlardan bahsetmektedir.
Ankebut Suresi:
14: Yemin olsun, biz Nh'u toplumuna gndedik de o onlarn arasnda
bin yldan elli yl eksik kald. Sonunda onlar tufan yakalad. nk
zalimlerdi onlar.
Grld zere Nuh peygamber dnyada "en az" 950 yl yaam. Ayrca
Kuran'da anlatlan yksnde toplumunda bunu garipseyen kimseyi
grmediimize gre o medeniyette byle asrlarca yaamak sradan bir
olay olabilir. Yani ya genetik olarak yalanmaya kar direnliydiler ya da
ifal bitki ve gdalarla, egzersizlerle genlik formln biliyorlard.Bir
86

dier k da, ok ileri bir bilim-teknoloji seviyesine sahip olmalar ve


bundan yararlanarak kolay kolay yalanmamalar (Bu ihtimallerin birden
fazlas da birlikte etkili olmu olabilir).
Kald ki sadece peygambere zel bir durum bile olsa bu, yine bu dnyada
da bir insann ok uzun yllar din olarak yaayabileceini
gstermektedir. (Dier baz peygamberlerin ve baka kiilerin de ok
uzun bir mr yaadn iddia eden kaynaklar var).
Bunun dnda maara ehlinin yalanmadan uzun sre yaamasndan da
bahseder ayetler(fakat oradaki mucize fizik yasalarnn dnda da
gerekletirilmi olabilir).
Gnmzde de zellikle genetik bilimi uzmanlar insan mrnn
uzatlabilecei, asrlarca ve hatta binlerce yl ihtiyarlktan ve
hastalklardan uzak bir dnya serveninin deneyimlenebileceini
belirtmekteler.Hatta kimi bilimadamlar "Kutsal kitaplarda yazan uzun
mrl insanlar yeniden gerek olmak zere" eklinde cmlelerle bu
gelimeyi haber verdiine gre, bu durumun dinin verdii bilgilerle uyum
iinde olduu bu adan da grlebilir.
Bir Mslmann gayesi tabii ki Allah'n rzasn kazanmasn salayacak
gzel bir hayat yaamaktr. Yani bu dnyada yaamn uzunluu deil,
cenneti hakedecek amellerin gerekletirilmesi, imtihan baarmak esas
amadr. Ama yalanmayla mcadele de bu duruma aykr deil,
destekleyici bir durumdur. Bir insan hi yalanmasa bile bu dnyada yine
de lml olacak. Sadece yaad sre iinde din ve salkl kalmay
baaracaktr. Yaam kalitesi artacaktr. Bu durum da o bireyin hem daha
mutlu olmasn, hem de daha salkl dnmesini, daha olgun
davranlar sergilemesini salayabilir. Hatta salkl ve din bir insan
bakalarna ynelik gzellikler retmek iin, salksz ve km bir
insana gre daha fazla g ve imkana sahip demektir. Ayrca salkl ve
uzun yaayan bir insann bilgeliinin artma ans da doacaktr. Daha
bilgili, tecrbeli, hayat ve ayetler hakknda ok daha uzun sre dnm,
ve hep bunu din bir beden ve zihinle yapm bir insann gerek dine ve
iyilie ynelme ihtimali de biraz artabilir.
Zaten dediim gibi; kutsal kitabmza gre hayat kurtarmak tm insanl
kurtarmak gibi hayrl bir davran olduuna gre yine mr uzatmak,
yalanmann getirdii tahribat engellemek iin aratrmalar yapmak da
bu kapsamdadr:
87

-Ve kim bir kiiye hayat verirse insanlara toptan hayat vermi gibidir.
(Maide Suresi 32. ayetten alnmadr).
Yalanmayla mcadeleye kar kan baz kiiler bunun Allah'n yarattn
deitirme, yasasna kar kmak eklinde alglyorlar hatal bir ekilde.
Hayr, durum yine tam tersinedir. Bir insann srekli veya ok uzunca
sre din ve salkl kalmasnn salanmas Allah'n yarattn
deitirmek deil, korumaktr. Bir organn, rnein gzn hep keskin bir
ekilde grmesi mi yaratln korunmasdr, yoksa dejenere olup ilevini
yitirmesi mi? Ya da bir insann salarnn dklmesi mi orjinal eklinin
deimesidir yoksa hep gr salara sahip olmas m? Allah'n yaratt
bedenin en salkl halinin ve ayn zamanda da eklinin korunmasdr
daimi genlik. Zaten cennette de sonsuza dek sabit formu korunacaktr
canllarn...
Yeter ki Allah'n yaratt canllarn orjinal, sabit ekilleri zerinde
oynanmasn, farkl organlar veya canllar yaratlmaya allmasn bilim
yoluyla. Genlii korumak orjinal formu korumaktr. Yaplacak olan
almalar da bu sabitlii salamak iin olmaldr, yoksa deitirmek iin
deil.
Bir dier dikkat edilmesi gereken husus da, Antiaging uygulamas ad
altnda uzakdou retilerinin benimsetilmeye allmas tuzana
dlmemesi gerekliliidir. Uzun yaam salayc egzersizler olarak
bazen baz pagan uygulamalar, panteizm ve reenkarnasyon gibi inanlar
yani ksaca ruhuluk insanlara alanmaya allmaktadr baz
kesimlerce. Gerekte ise bunlarn salkla bir ilgisi yoktur.
Allah'n yasas skntlarla ve zdrapla mcadeleyi emreder. Salkl ve
gen kalmak iin almak, insanln mutlu olmasn salamak da bunu
gerekletirmenin bir parasdr, srekli belirttiimiz zere.
Bu ama genetik bilimiyle olur, ama doal gda/ifal bitki veya
egzersizlerle...
Bu arada dnyann en uzun mrl insanlarnn genelde Mslmanlar
arasndan kmas da , genlii ve sal korumann Allah'n istedii bir
ekilde yaamakla nasl kolkola gittiinin bir baka salamasn
sunmaktadr(rnein bilinen en uzun mrl insan Azeri Shirali
Mislimovdur).
Zaten namaz klmak, oru tutmak, Allah'n dier emir ve yasaklarna
88

uymak insann daha uzun mrl olmasn salamaktadr birok adan.


Ksacas slam dini yaam uzatma, genlii srekli veya daha uzun sreli
yaanr klma abasn zaten iermektedir.
Ve sadece bu konuda deil, yaamn her alannda kaliteyi ve mutluluu
arttrmann, gzellikleri oaltp cennetimsi bir dnya iin almann
Kuran ilkelerinden olduu bilinmelidir.
Bu dnyevilemek falan deildir. Zaten Kuran'da dnya ve ahiret gzellii
bir btndr.Bu dnyada kendiniz ve tm insanlk iin vcuda
getirdiiniz iyilik ve yardmlar ayn zamanda ahiretiniz iin de yatrmdr.
kisi birbirinin destekleyicisidir, sanlann aksine. Din d olan ise ktlk,
sefillik ve zdrabn peinden gitmektir.
Allah'n dini kalc gerek karlarmzn ne olduunu bize gsterir ve bu
yolda yrmemizi hedefler.
Selam ve sevgiler

89

Eer herkes ayetlerin dediini yapsayd nasl


bir dnya olurdu? (video formatnda)
Eer dnyadaki tm insanlar imanl olup ayetlerin dediine harfiyen
uysayd nasl bir tablonun karmza kacan anlattm yazm birok
yerde yaymlanmt. imdi de bu yazm Kuran Aratrmalar Grubu video
haline getirdi:
http://www.youtube.com/watch?v=05Z7b-XI_ZE
Selam ve sevgiler

90

Mucizelerin devam...
Nuh Suresi 16 "Ve Ay', bunlar iinde bir nur yapt ve Gne'i bir kandil
haline getirdi."
Bilindii zere bu ayette Gnein k reticisi bir kozmik lamba olduu
ve buna karlk Ay'n sadece gelen yanstt gereine vurgu var.
Ayrca yine mucizevi ekilde, gkyzndeki dier yldzlarn da birer k
reticisi devasa lamba olduu sylenmekte Kuran'da:
Mlk Suresi 5 Yemin olsun ki, biz en yakn g kandillerle ssledik ve
onlar eytanlara ate taneleri yaptk. O eytanlar iin lgn ate azabn
da hazrladk.
Saffat Suresi 6 Biz o yakn g bir ssle, yldzlarla ssleyip donattk.
Fussilet Suresi 12 Bylece onlar, iki gnde yedi gk halinde takdir edip
her ge kendi i ve oluunu vahyetti. Ve biz, arza en yakn g
kandillerle ve bir korumayla donattk. ler bunlar Azz ve Alm olann
takdiridir.
Bu ve benzeri ayetlerde, grdmz yldzlarn da aslnda birer gne,
veya tersine dnecek olursak, Gneimizin de bir yldz olduu
sylenmekte. Ayrca bu Gne ve dier yldzlarn zerinde "alev" olduu
bilgisi de aka sunulmakta.Hatta yldzlarn zerindeki ortamn
cehennemi andrd bilgisine de gnderme var...
ok uzamzdaki yldzlarn da zerinde alevler barndrd, cehennemi
bir ate yapsna sahip olduu o gnlerde insanlar tarafndan pek bilinen
birey deildi.
Bu arada Kuran'da yldzlar iin "necm", gezegenler iin ise "kevkeb"
ifadesi kullanlmaktadr.
Ayrca tpk bugn bilimadamlarnn syledii gibi kyamette bu yldzlarn
klarn yitirecekleri ve sonlanacaklar bilgisi de yine Rabbimiz
tarafndan bize bildirilmiti:
Mrselt Suresi 8 Yldzlarn sndrld zaman
Yldzlarla ilgili bu bilgilerden sonra yine Kuran'n dnyamzn yapsyla
91

ilgili olarak verdii bilgiye tekrar bakalm:


Naziat Suresi 30 Bundan sonra da yeri yayp deve kuu yumurtas
biiminde yuvarlatt.
Bu ayetten dnyann tpk yumurta gibi geoit eklinde yaratldn
anlamakla birlikte, iaret ettii bununla da snrl kalmyor. nk dnya
yumurtaya d grnnn yan sra i yapsyla da benzemektedir.
Evet yumurta ile dnya birbirine benzerdir.
ncelikle d grn asndan ele alacak olursak;
Her ikisinin de gbek ksm yani ekvator blm, kutuplara nazaran daha
genitir.
ikin ksmdan kutuplara doru gittike klme grlr yine her
ikisinde de .
Yani ekil olarak kesinlikle parelellik vardr. Ve dnyann bu geoid eklini
anlatmak iin verilecek en iyi rneklerden biridir yumurta.
Bunun dnda YUMURTA DI YAPI KADAR YAPISI LE DE DNYAMIZI
ANIMSATIR.
Bir yumurtann ortasnda koyu sars vardr.
Bu merkez sarnn etrafnda iyice cvk beyaz katman(ak) vardr.
En d ksmda ise ince kabuk vardr.
Dnyamzn da merkezinde ekirdek vardr(ki yumurtann sarsna denk
gelir grnm ve yap olarak)
ekirdein etrafnda eriyik(cvk) manto tabakas vardr(bu da yumurtann
akna karlk gelmektedir kabataslak)
Ve en d ksmda ise ince yerkabuu vardr(Bu da yumurtann ince
kabuuna denk gelmektedir)

92

Selam ve sevgiler

93

Mehur (uydurma) Hadisteki Ynlendirmeye


Dikkat
Byk bir tuzak ieren uydurma hadis yle demektedir:
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eer siz hi gnah ilemeseydiniz, Allah
Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, gnah ileyecek (fakat
tevbeleri sebebiyle) mafiret edecei kimseler yaratrd." Mslim, Tevbe,
9, (2748); Tirmizi, Da'avat 105, (3533)
Yani bu rivayete/dedikoduya gre bir toplum hi gnah ilemezse yok
edilirmi. Ama tabii ki bu yalan insanlar saptrma, gnaha yneltme
amal uydurulmutur.
Gerek ise bunun tam tersidir elbette. Rabbimiz bir toplumu hi gnah
ilemezse deil, tam tersine, gnaha batarsa helak etmektadir ve
Kuran'da da bu bilgiyi bize iletmekte:
Yunus Suresi 13 Yemin olsun ki biz sizden nceki kuaklar, zulmettikleri
ve resulleri kendilerine ak kantlar getirdii halde inanmadklar iin,
helak ettik. Gnaha batanlar topluluunu biz byle cezalandrrz.
sra Suresi 17 Nh'tan sonra da nice kuaklar helak ettik. Kullarnn
gnahlarn haber alc ve grc olarak Rabbin yeter.
Araf Suresi
4 Nice yurtlar ve medeniyetleri yere batrdk biz. yle ki, geceleyin yahut
len uykusu uyumakta olduklar bir srada azabmz tepelerine iniverdi.
5 Azabmz onlara gelip attnda, yaptklar, u l ykseltmekten
baka bir ey olmamtr: Biz gerekten zalimlerdik.
En'am Suresi 6 Kendilerinden nce nice yurt ve medeniyeti yerle bir
ettiimizi grmediler mi? Biz o yurtlara yeryznde size vermediimiz
imknlar vermi, zerlerine gk bereketini bol bol indirmi, nehirleri
altlarndan akar hale getirmitik. Derken, onlar kendi gnahlaryla helk
ettik ve arkalarndan baka bir nesil oluturduk.
Ayrca Rabbimiz iyilikte yaran ve gnahtan/haramdan uzak duran
toplumlar yok etmek yle dursun daha bu dnyada nimetlerle
94

buluturuyor ve cennetimsi gzel bir yaam sunuyor:


Hud 117: Halk erdemli davrand srece, Rabbin kentleri yok edecek
deildir.
Enfal 53. Bu byledir. nk Allah bir topluma ltfettii nimeti, o toplum
birey olarak ilerindekini/birey olarak kendilerine ilikin olan
deitirmedike, deitirmemitir. Ve Allah, iyice iiten, gereince bilendir
Cin Suresi
16. Eer yolda, kvamnda yrselerdi, onlara bol bir su ile suvarrdk,
17. Ki onlar, onun iinde imtihan edelim. Kim Rabbinin
zikrinden/Kur'an'dan yz evirirse Rabbi onu, gittike ykselen bir azaba
sokar.
Araf 96 O medeniyetlerin halk inanp korunsalard, elbette ki zerlerine
gkten ve yerden bereketler saardk. Ama yalanladlar, biz de onlar,
kazanr olduklaryla yakalayverdik.
Grld zere hadis retisi Kuran retisinin(slam'n) tam tersini
insanlara benimsetmeye alarak felsefi temeli istedii hale getirmeyi
amalyor. Peki gnah insanlara masum gstermek isteyen ve bu uurda
din maskesini kullanan kimdi?
Araf Suresi 11 Andolsun ki sizi yarattk, sonra sizi biimlendirdik, sonra da
meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da secde ettiler. Ama blis
etmedi, secde edenlerden olmad o.
A'raf Suresi 16 Dedi: "Beni azdrmana yemin ederim ki, onlar saptrmak
iin senin dosdoru yolun zerine kurulacam."
Fatr Suresi 5 Ey insanlar, Allah'n vaadi haktr! O halde ireti dnya hayat
sizi sakn aldatmasn! O yaman aldatc, o ok gururlu, sizi sakn Allah ile
aldatmasn.
Ayetlerde belirtildii zere bu cin(blis) eitli yalanlarla insanlar gnaha
ynlendirmeye almaktadr.
Araf Suresi
9. "Ey Adem! Sen ve ein cennette oturun, dilediiniz yerden yiyin ama u
aaca yaklamayn. Yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz."
20. Derken, eytan, kendilerinden gizlenmi irkin yerlerini onlara amak
iin ikisine de vesvese verdi. Dedi: "Rabbinizin sizi u aatan uzak
95

tutmas, iki melek olmayasnz yahut lmszler arasna katlmayasnz


diyedir."
Tarih boyunca, yani ilk insandan beri hep ayn oyunu oynamaya
almaktadr eytan. Eer dorudan insanlar ktlee arsa birok
insan kaabilir ondan, ama birok hileyle, maskeyle ve de adm adm
zihinleri piirerek ele geirmektedir. Bu tuzaa ok dikkat. Doru yol
zerine kurularak insanlarn dnya ve ahirette zdraba srklenmesini
hedefliyor...
Ve bu cinin insanlarn ayaklarn kaydrmak iin kulland ana retisi
tarih boyunca Spiritualizm yani Ruhuluk olmutur.
Konuyla ilgili videomuzu yine veriyorum:
http://www.youtube.com/watch?v=va4L78ls6rc
Ruhu reti insanlarn cehenneme yuvarlanmasn hedeflediinden,
bunu gerekletirme yntemlerinden biri de gnah masum hatta
zorunlu birey gibi gstermek iin abalamasdr. Tekaml ve mutlak
dualite inanlarn insanlara benimseterek ktl ve zdrab sanki
kurtulua ulamak iin gerekli eylermi gibi sunma hinliini
sergilemektedir. Bu amala ncil gibi koruma altnda olmayan eski kutsal
kitaplar bile deitirip dini dejenere etmeye kalktlar.
Ama Kuran Allah tarafndan koruma altndayd ve bu yzden ona
dokunamyordu insanlar ve cinler.O zaman da Kuran'n yetersiz olduu
hurafesini topluma kabul ettirerek hadisleri(rivayetleri/dedikodular),
mezhep ve tasavvuf retilerini(dolaysyla da ruhuluu) dine ortak etme
zulmne giritiler.
Aslnda Rabbimizin syledii zere bize braklan ve korunan tek dini
kaynak kutsal kitabmzd ve din alannda yalnzca ona sarlmalydk:
Casiye Suresi 6 te bunlar, Allah'n ayetleridir ki, onlar sana hak olarak
okuyoruz. Hal byle iken Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi
hadise/sze inanyorlar?!
Kitap ta hibir eyi eksik brakmadk.
6-Enam Suresi 38
http://www.youtube.com/watch?v=GTBNUXNQhsA
Ruhuluktan korunmu olan yeryzndeki tek kaynak da yine Kuran'dr ve
96

yine ona ynelerek Allah'n dinini renebilir, doru yaam/imtihan


felsefesine ulaabiliriz.
Yaznn konusu olan mehur hadis/rivayet ise, dnyay imtihan deil de
tekaml yeri gibi gsterme bozgunculuunu ilemenin yan sra, Allah'n
sanki kullarnn hata yapp skntya dmelerini istedii gibi bir izlenim
yaratmaya almaktadr.
in ilginci bu hadis o kadar benimsenmitir ki birok kimse tarafndan
ayet bile sanlmaktadr maalesef...
Tekrar edelim; Rabbimiz gnah ilemeyen toplumlar deil, gnahkarkt toplumlar yok etmekte ve yerine hayrl-iyi milleti getirmektedir. Ve
gnahdan uzak duran birey ve topluluklar ise daha bu dnyada bile
mkafatlandrmaya balamaktadr:
Enfal Suresi
51. "te bu, ellerinizin nden gnderdii eyler yzndendir. Allah,
kullara asla zulmetmez."
52. Tpk Firavun hanedan ve onlardan ncekilerin gidii gibi. Allah'n
ayetlerini inkr ettiler de Allah onlar gnahlar yznden yakalayverdi.
Allah Kavdir, ok gldr; azab ok iddetli yapandr O.
53. Bu byledir. nk Allah bir topluma ltfettii nimeti, o toplum birey
olarak ilerindekini/birey olarak kendilerine ilikin olan deitirmedike,
deitirmemitir. Ve Allah, iyice iiten, gereince bilendir
Muhammed Suresi 38 te sizler, Allah yolunda harcamaya arlan
insanlarsnz. Ama bir ksmnz cimrilik ediyor. Oysaki, cimrilik eden kendi
aleyhine cimrilemi olur. Allah Gan'dir; yoksul olan sizlersiniz. Eer yz
evirirseniz, Allah yerinize baka bir toplum getirir. Ve onlar, sizin
benzerleriniz olmazlar.
Ve Rabbimiz; helak ettii ve edecei toplumlar ahirette de cehenneme
atacan sylyor. Buradan da Allah'n gnah ilemeyen bir toplumu
dnyada da yok etmeyeceini rahatlkla farkedebiliriz. nk bilindii
zere iyiler, ayetlere uyanlar cennete gidecekler...
Zaten dnsenize, ilenen tek bir gnah bile bazen zincirleme baka
gnahlara ve skntlara da yol aabilir. Yanln ou gibi azndan da
elden geldiince uzak durulmaldr.
Maide Suresi 90 Ey iman edenler! Uyuturucu/arap, kumar, taplmak iin
97

dikilen talar, fal oklar eytan ii birer pisliktik; bunlardan uzak durun ki
kurtulua eresiniz.
Ayrca Ruhu reti baka bir "cinlik" yaparak hi gnah ilememeyi
"tanrsallk" olarak gstermeye almaktadr ve akl sra gnahdan
tamamen uzak durann arya kam olduunu telkin etmektedir. Ama,
halbuki rnein cennetteki insanlar da hi gnah ilemezler ve bunun
tanrlamayla yakndan uzaktan bir ilgisi yoktur ( ayn ekilde ahiret
evreninde lmsz olmann da...) :
Vaka Suresi 25. Ne bo bir laf iitirler orada ne de gnaha sokacak bir
ey.
Belki eer bir kii veya topluluk hi gnah ilemeyecek olsayd, Allah
bunu daha onlar yaratmadan bildiinden, dorudan cennette varedecei
dnlebilir (zihin jimnastii yapacak olursak). Yani bu dnyann
skntlarn hi yaamayacaklar.. Ama bu durumda bile
dnyada(evrende) yaratp sonra helak etmesi sz konusu olmayacakt.
Zaten dorudan cennet yaamna balam olurlard...
***
Rabbimiz bizlere gnahdan uzak durun diye emrederken buna karlk
insanlarn dman blis ise gnaha armaktadr.
Allah Adem'e ve eine "u aatan uzak durun" derken, blis ise "aaca
yaklan o sizi gelitirecek" yalanyla harama ynlendirmektedir. te
yaznn banda verdiim hadis de ayn ekilde gnah yceltmeye ve
hatta cazip gstermeye almaktadr. Ayn tuza iermektedir...
Sadece bu olay bile, insanlarn hadis denilen dedikodu ve rivayetlerden
neden uzak durmas gerektiini ok etkili bir ekilde gzler nne seriyor.
slam retisinin tam ztt bir felsefe insanlara ustaca alanmaya
allyor ne yazk ki... Koruma altnda olmayan ncil ve daha eski
kitaplarda da durum benzerdir ve onlar da din ddr artk.
Kuran ise korunan tek kitap olarak gerek slam' sunmakta ve bizleri
aydnlatmaktadr.Yce Allah'n emrettii zere baka hibir kitab veya
kayna ortak etmeden tek dini rehber olarak Kuran' yani O'nun szlerini
kabul etmeli insanlk...
Selam ve sevgiler

98

Rabbimiz bir ii/oluu farkl yollarla


gerekletirmekte
Fatr Suresi
43.Yeryznde byklendiler, ktlk planladlar. Halbuki kt plan
sahibine geri teper. Gemilere uygulanan snnet (yasa) dan bakasn
m bekliyorlar? ALLAH'n snnetinde bir deiiklik gremezsin; ALLAH'n
snnetinde bir sapma gremezsin.
Fetih Suresi
22 Eer kfredenler sizinle savasalard, srtlarn dnp kaacaklard.
Sonra, bir dost da bir yardmc da bulamazlard.
23 Bu, Allah'n teden beri ileyip duran yolu-yntemidir. Allah'n yol ve
ynteminde (snnet) hibir deime bulamazsn.
Ayetlerde belirtilen "Allah'n snneti" kainat yasalar deildir. lgili ayetler
btnlk iinde ele alndnda bahsedilenin Allah'n temel dini emir ve
uygulamas olduu net bir ekilde grlmektedir.
Allah'n varl ve birliine iman, irkten uzak durmann zorunluluu vb.
temel inanlar tm toplumlara iletilmitir. Zaten ilk insandan itibaren
sadece ve sadece slam' sunmutur bizlere Rab. Gerek
iimizdeki(yaratlta verilen) ayetler, gerekse kutsal kitaplar her zaman
ayn ilahi temel bilgileri vermektedir. Gelen din ayndr ama bazen
ayrntlarnda imtihan veya ceza amal farkl emirler de sz konusu
olmutur. Gemite kimi yahudi toplumlarna trnakl hayvanlarn
etlerinin veya Cumartesi almann yasaklanmas gibi... Ya da yine
buzaaya tapan topluma bir inek kesme emri verilmesi veyahut inkarc
Semud kavmine belli bir deveyi kesme yasann getirilmesi gibi...Ama
temel inan ve emirler hep ayndr.irk ve inkar her zaman en byk
gnah, almak gibi birey hakkna zarar veren eylemler ise her zaman
yasaktr.
Allah'n dini deimez, kullarn bu evrendeki serveni boyunca tek bir
ilahi din(slam) olmutur. nsanlar Allah'n dininin ismini (hatta kitaplarn
deitirip) Hristiyanlk veya Yahudilik gibi aslsz adlar takmlardr
99

gemite ama gerekte hepsine sadece slam gelmiti ve tm


peygamberler Mslmand.
Buna karlk kainatn yasalar, yani Allah'n yarat yntemi deiebilir,
ok farkl rnekler sergilenebilir. Ve Kuran'da da anlatlan, "mucize"
denilen kavram da genellikle bu evrenin dzeninin bizlere izin verdii
eylerin dnda gerekletirilen i-olulardr.
Kainat yasalarnn dna kmak zaten sadece Rabbin yapabilecei bir
olaydr. Evrenin yasalarnn snrlar iindeki mucizeler-deliller birgn
bilim ve teknoloji sayesinde kullar tarafndan da gerekletirilebilir. Ama
asla, hibir kul fizik yasalarnn dnda birey yapamaz. Bu yzden bir
mucizenin insan yapm deil de, Allah'n gerekletirdii evrensel bir
delil olduunu asl bu srad olaylar gstermektedir.
Adem ve sa'nn "anne+baba=doum" olmadan yani cinsellik(seks)
olmadan yaratlmas(atasz dorudan can verilme), llerin diriltilmesi,
sa'nn amurdan yapt ekillere can verilmesi, Musa'nn asasnn ylana
dnmesi vb. ayetlerin verdii rnekler aka Allah'n gerekten snrsz
kudrete sahip olduunu ve kendi koyduu yasalara tabi olmadn
ispatlamaktadr.
Kainat yasas dediimiz ey Rabbimizin "yap eklidir" aslnda.Srekli
ayn ekilde yaptna tank olduumuzdan dolay biz onu otomatik
gerekleen ve deimez bir ey gibi alglyoruz. Buna karlk Allah bize
"bakn bunu aslnda ben yapmaktaym ve dilersem tam tersi ekilde de
yapabilirim" dersini vermekte, ayetlerde anlatt bu yaanm
yklerdeki mucizelerle. Ve hibir dzene veya gce bal kalmak
zorunda olmadn, bu dzenleri yaratann da kendisi olduunu tekrar
tekrar gsteriyor.
Ali mran Suresi 49 Onu, Beniisraile yle konuan bir resul yapacak: u
bir gerek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: Ben, amurdan,
ku grnmnde birey yapar, ona flerim de Allahn izniyle ku
oluverir. Ben, kr ve abra iyiletirir, lleri Allahn izniyle diriltirim.
Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte olduklarnz size haber veririm. Eer
inananlarsanz, bunda sizin iin tam bir mucize vardr.
Maide Suresi 110 Hani, Allah yle demiti: "Ey Meryem`in olu sa!
Senin ve annenin zerindeki nimetimi hatrla. Seni Ruhulkuds`le
desteklemitim, beikte iken ve erginlik anda insanlarla
100

konuuyordun. Sana Kitap`, hikmeti, Tevrat`, ncil`i retmitim. Benim


iznimle amurdan ku grnmnde bir ey yaratyor, iine flyordun
da o benim iznimle ku oluyordu. Doutan kr, abra benim iznimle
iyiletiriyordun. Benim iznimle lleri karyordun. srailoullarn
senden uzak tutmutum. Hani, sen onlara ak-seik ayetleri getirdiinde,
kfre sapanlar yle deyivermiti: "Ak bir byden baka bir ey deil
bu. "
Grld zere yine tpk Adem, sa ve "ahiretteki insanlarn"
yaratlnda olduu gibi, bu ayetlerde anlatlan sa Peygamberin
mucizelerinde ku ve benzeri canllarn yaratlmas da sra ddr. Hatta
dorudan topraktandr. Baka bir canldan tretilme sz konusu olmad
gibi, anne ve baba, yani cinsellik bile yoktur bu zel yaratlarda.
Ahiretteki yaratln da ayn bu ekilde olmakta olduu da defalarca
vurgulanmaktadr yine Kuran`da. Hele ki evrenin yaratlnn da "yoktan"
olduu gz nnde bulundurulacak olursa, Allah'n eitli ekillerde
yaratt ve buna karlk "dzen dediimiz fizik yasalarnn" ise sadece
belli bir alan kapsad daha iyi fark edilebilir.
A'raf Suresi 107 Bunun zerine Musa, asasn yere att; birden korkun bir
ejderha oluverdi o.
A'raf Suresi 117 Biz de Musa'ya yle vahyettik: "Hadi at asan!" Bir de ne
grsnler, asa, onlarn ortaya getirdikleri eyleri yalayp yutuyor.
Panteist felsefedeki evren=tanr anlaynda kainat yasalar tanrsal,
deimez kutsal eyler zannedilmekte ve baz kiilerce onlara da
tapnlmaktadr maalesef. Ama gerekte ise evren de yoktan yaratlm bir
kuldur. Ve kainat dzeni dediimiz ey de, yine gerekletiricisi Allah
tarafndan deitirilebilir ve hatta ayetlerde sunulduu zere zaman
zaman deitirilmilerdir.
Bir baka "delil" daha verelim:
Bakara Suresi 259 Ya u kii gibisini grmedin mi? atlar km,
duvarlar-damlar yere inmi bir kente uramt da yle demiti: "Allah
uray lmnden sonra nasl hayata kavuturacak?" Bunun zerine
Allah, o kiiyi yz yllk bir sre iin ldrm, sonra diriltmiti. "Ne kadar
bekledin?" demiti. "Bir gn veya gnn bir ksm kadar bekledim." dedi.
"Hayr, dedi, aksine sen, yz yl kaldn. Yiyeceine, ieceine bak! Henz
bozulmam. Eeine bak! Seni insanlara bir ibret yapalm diyedir bu.
101

Kemiklere bak, nasl yerli yerince dzenliyoruz onlar ve sonra et


giydiriyoruz onlara." kendisi iin aklk kazannca yle dedi o: "Allah'n
her eye kadir olduunu biliyorum."
Benzer bir Mucize de Musa'nn dneminde sunulmutur:
Bakara Sresi
72. Siz bir adam ldrmtnz de onunla ilgili olarak ekiip
duruyordunuz. Oysaki Allah, sizin sakladklarnz ortaya karacakt.
73. yle dedik: "Kesilen inein bir parasyla ldrlen adama vurun."
te byle diriltir Allah lleri. Size ayetlerini gsteriyor ki, aklnz
iletebilesiniz.
Kainatn yoktan var edilmesi zaten ncesiz yaratlmann, mucizenin en
muhteem rneidir:
O (Allah) Evren'i (Gkleri) ve yeryzn yoktan yaratandr. O, bir iin
olmasna karar verirse yalnzca "Ol" der, o da hemen oluverir.
2-Bakara Suresi 117
lk insann yaratlmas toprak ve su denilen materyallerden gerekleiyor
ama bir canldan gelmediinden dolay o da dzen(cinsellik ve doum)
ddr. Burada sunduum dier baz rneklerde de durum byledir.
Ayrca ahiret evreni(Rabbin Kat) iin olan ikinci yaratlta da yine
cinsellik ve doum olmadan insanlar canlandrma, yani topraktan
yaratma olay vardr.
29: 19 ALLAHn yaratl nasl balatp, nasl tekrarladn grmediler mi?
Bu, elbette ALLAH iin kolaydr.
29: 20 De ki, Yeryzn dolan ve yaratln nasl baladn grn.
Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yaratl balatacaktr. ALLAHn her
eye gc yeter.
Tabii bu fizik yasalarnn dnda gerekleen olaylarn yan sra, iinde
gerekletirilen mucizeler de vardr. Ama dediimiz gibi bu tr olaylar
birgn bilim ve teknoloji sayesinde insanlar tarafndan da
gerekletirilebilir (ve gerekletirilmektedir de). Madde grnmez
yaplabilir, hastalklar iyiletirilebilir, atete yanmayan malzemeler
retilebilir, yamurlar yadrabilir(hava durumuna mdahale), deniz
yarlabilir vs... Ama kainat yasalarnn dna kmak asla hibir kul
tarafndan bilim veya teknoloji ile gerekletirilemeyecektir. Hibir zaman
102

yoktan var edemeyecekler, bir asay canl bir hayvana


dntremeyeceklerdir. Bir tek Allah bunlar yapabilmektedir, ite bu
sebepten dolay asl bu (fizik yasalarnn dnda, dzen d gerekleen)
mucizeler delilin O'nun tarafndan geldiini gzler nne sermektedir.
Yoksa bir ileri medeniyet, bilimde geri kalm bir topluma teknolojik
olaylar sunsa bu da mucize olarak anlandrlr, bu ilkel toplumun onlarn
sylediklerine iman etmesi beklenirdi. Hayr, asl mucizeler yani deliller,
fizik yasalarnn dnda gerekleenlerdir. Zaten kullar, elilerin
getirdiklerine iman etmekle ykml klan balca nedenlerden biri
budur(dieri de iimizdeki ayetlerle uyumlu ayetler/kitaplar
sunmalardr). Getirdikleri alarst yani evrensel kantlar/ayetleri
hibir kul hibir zaman gerekletiremez.
Yce Yaratan'n belli bir fiziki sisteme bal kalmak zorunda olmadn bu
mucizeler yoluyla grmemiz, O'nun ortak koulamaz, zgr iradeye sahip
tek efendi olduunu tam olarak alglamamz salamakta.
Tekrar una dikkat edilmeli; bu dzen d olan gelimeler/mucizeler de
aslnda Allah'n plannn paras. Bir ii birden fazla yntemle/yolla
gerekletirmesidir bu olanlar... Nasl ki "yoktan yaratma" , "dorudan
topraktan yaratma", "canldan tretme(doum)" , "ahiret evreninde
herkesi topraktan yaratma" gibi farkl farkl canlandrma yntemleri
uyguluyorsa, rnein insanlara vahyetmede de birok yntem
kullanmaktadr:
ura Suresi 51 Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde
arkasndan konuur; yahut da bir resul gnderir de kendi izniyle
dilediini vahyeder. Yceler ycesi O'dur; hkm ve hikmet sahibi O'dur.
Bu rnekler oaltlabilir. Snrsz gce ve zgr iradeye sahip olan
Rabbimiz bir eyi snrsz farkl yntemlerle gerekletirebilir. te bize
sunulan delillerle de buna ahit olmamz salanmaktadr.
Selam ve sevgiler

103

Kainat Veya Zihninizi Put Edinmeyin


Son gnlerde yine, insanlara dnce gcyle hayatlarn
ynetebilecekleri ve kaderlerinin tanrlar olduu gibi safsatalar bolca
alanmaya balad.ine girdiimiz 10 yllk mistik periyodun da etkisiyle
bu tr inanlara eilim daha da artmaktadr maalesef.
Srekli olarak belirttiimiz gibi, ruhu retinin temellerinden olan,
insann tanrsal varlk olduu hurafesi; tpk panteizm, ruhbanlk, evrim,
reenkarnasyon veya ilecilik gibi binlerce yldr insanla benimsetilmeye
allmtr. ou zaman da bu, din alet edilerek yaplmtr baz
glerce. Hinduizm, Kabala veya Tasavvuf gibi adlar altnda hep bu ruhu
reti, eitli versiyonlaryla insanlara verilmeye uralmaktadr.
Ama hep ayn, insanlar farkna varmadan(ya da vararak) ok tanrc
yapmak, hatta kendilerine ve tm evrene tapnmalarn salamak...
Gnmzde zellikle Spiritualizm veya New Age adyla bir kez daha
zihinlere yerleme eilimindedir yine ayn putperestlik.
te bu Ruhu retinin iyzn anlattmz videomuzun linkini de yeri
gelmiken tekrar vereyim:
http://www.youtube.com/watch?v=va4L78ls6rc
***
Dnce gc ile zenginlik ve dier isteklerimize kavuabileceimiz,
bamza gelecek olaylar ynlendirebileceimiz iddiasnda olan birok
kitap tremi durumda tm dnyada. Ve aka veya dolayl yoldan
aslnda insanlarn yaratc(tanr) olduu zrval tm dnyaya yaylmaya
allmaktadr...
Ve ilgintir, insanlarn bir ksm ya bu inancn ne anlama geldii zerinde
kafa yormadklarndan dolay, ya da kendilerini kutsal varlklar olarak
grme ve irk koma eiliminde olduklarndan dolay pek bir arzuyla bu
tr iddialarn peinden gidiveriyor.
Gerekte ise, alemleri yoktan var eden Rabbimizin yaratt hibir
kulun(kainat da dahil olmak zere) hibir yaratcl ve ortakl yoktur:
104

***
Fatr Suresi 3 Ey insanlar, Allah'n, zerinizdeki nimetini ann! Allah'tan
baka yaratc m var? Sizi gkten ve yerden rzklandrr. O'ndan baka
ilah yoktur. Hal byle iken nasl oluyor da yz geri evriliyorsunuz?
Tur Suresi 35 yoksa onlar hibir eysiz mi yaratldlar? yoksa bizzat
kendileri mi yaratcdr?
Vaka Suresi 59 siz mi yaratyorsunuz onu, yoksa yaratclar bizler miyiz?
***
Bamza gelen hereyi, hakettiklerimiz ve imtihanmz dorultusunda
yce Allah ynlendirir ve yaratr:
***
ura Suresi 30 Size gelip atan her musibet ellerinizin kazand
yzndendir. Allah biroklarn da affediyor.
Teabn Suresi 11 Allah'n izni olmadka hibir musibet gelip atmaz.
Kim Allah'a inanrsa allah o'nun kalbini doruya ve gzele klavuzlar. ve
allah her eyi en iyi biimde bilmektedir.
***
Sadece, esiz Rab kaderin efendisidir . nsanlar tm mallarn, teknoloji ve
dncelerini biraraya da getirseler asla buna ortak dahi olamazlar:
***
Nisa Suresi
78. Nerede olursanz olun lm sizi yakalayacaktr. Titizlikle korunan
muhteem kulelerde olsanz bile. Onlara bir iyilik isabet ettiinde, "Bu,
Allah katndandr!" derler. Ama kendilerine bir ktlk dokunduunda,
"Bu senin yzndendir." derler. De ki: "Hepsi, Allah katndandr." u
toplulua ne oluyor ki, neredeyse hibir sz anlamyorlar!
79. yilik ve gzellikten sana her ne ererse Allah'tandr. Ktlk ve
irkinlikten sana ulaan eyse kendi nefsindendir. Biz seni insanlara bir
resul olarak gnderdik. Tank olarak Allah yeter.
***
Evrenimizde ve de ahiret evreninde cennetteki tm nimetleri yaratan ve
bizlere sunan sadece O'dur(ve bu evrenleri de yaratan yine sadece
105

Allah'dr). Eer Rabbimiz srekli bize ikramda bulunmasa bsbtn


mahrum kalrz:
***
Vakia Suresi
62. Andolsun, birinci yaratl(nz) biliyorsunuz. O halde dnseniz ya!
63. Ektiiniz tohuma ne dersiniz?!
64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
65. Dileseydik, onu kuru bir p yapardk da aknlk iinde yle
geveleyip dururdunuz:
66. Muhakkak biz ok ziyandayz!
67. Daha dorusu bsbtn mahrumuz!
68. tiiniz suya ne dersiniz?!
69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
70. Dileseydik onu ac bir su yapardk. O halde kretseydiniz ya!..
71. Tututurduunuz atee ne dersiniz?!
72. Onun aacn siz mi yarattnz, yoksa yaratan biz miyiz?
***
Dncelerimizin younlamasnn, yani beynimizin gcnn olaylar
ekillendirmede bir rolnn olmadnn iyice bilinmesi gerekiyor. Zaten
dediim gibi eer bir insan byle zannediyorsa, yani rnein olaylar
zihninin bir rya gibi ynettiini dnyorsa aslnda bilmeden de olsa
kendine tapyor(ya da ortak kouyor) demektir.
***
Nahl Suresi 37 Sen onlarn iyiye ve doruya ulamalarn tutkuyla istesen
de Allah, saptrdna yol gstermez. Hibir yardmclar da olmaz onlarn.
Sebe Suresi 54. Artk kendileriyle, itahla arzuladklar ey arasna engel
konmutur. Tpk daha nce benzerlerine yapld gibi. Gerek u ki
onlar, tutarszla iten bir kuku iindeydiler.
***
Grld zere olaylarn gidiatnda nemli olan insanlarn ok
arzulamas, dnceleri deil, Rabbimizin dilemesidir.
106

Ayn ekilde, belirttiimiz zere kainat da bizler gibi yaratlm olan bir
kuldur ve onun da yaratcl, bir tanrsal yan yoktur. Yani ruhu reti
trevlerinde retilen "dncelerinle isteklerini sipari ver ve evrene
gnder, er ge yerine getirecektir" gibi iddialar da tamamen saptrc ve
irki arzulayan hurafedir. nsann kendine ve kainata tapmasn
hedefleyen tuzan parasdr tm bunlar. ok ak bir ekilde insanlar ve
evren tanr yerine koyuluyor (panteizm tuzann bir uzants zaten bu
hurafeler de).
Nahl 56 Tutuyor, kendilerine verdiimiz rzklardan, hibir eyin farknda
olmayanlara pay karyorlar. Allah'a yemin olsun ki, iftira edip
durduunuz eylerden kesinlikle hesaba ekileceksiniz.
nsanlarn bir eyi dileme-isteme olay bile Allah'n izniyledir ve plannn
bir parasdr(hangi klar karsnda zgr irademizle neyi istiyeceimizi
biliyor Rabbimiz):
***
nsan Suresi 30 Allah dilemedike siz dileyemezsiniz. Allah Alm'dir,
Hakm'dir.
Tekvir Suresi 29 lemlerin Rabbi olan Allah dilemedike, siz
dileyemezsiniz!
Fetih Suresi 11 Bedevilerden, geri braklm olanlar sana yle
diyecekler: "Bizleri, mallarmz ve ailelerimiz oyalad. O halde bizim iin
Allah'tan af dile." Onlar, kalplerinde olmayan eyi dilleriyle sylyorlar.
De ki: "Allah size bir zarar dilerse, yahut bir yarar murat ederse, O'nun
sizin iin dilediine kim engel olabilir?" Dorusu u ki, Allah, sizin
yaptklarnzdan haberdardr.
***
nsanlar bazen yaayacaklar olaylar hissedebiliyor ve bu dorultuda
dncelere dalyorlar.Kaderleri dorultusunda korku veya arzular
olabiliyor. Sonra ok istedikleri veya korktuklar eyler gerekleince
bunlar zihinlerinin gcyle kendilerinin yarattklarn
zannedebilmektedirler.Hayr, bunlar zaten gerekleecekti Allah
tarafndan. nsanlarn zihin gcyle hibir katks ve ortakl sz konusu
bile deil .Biz kullar sadece dualarmzla O'ndan isteyebiliriz hepsi o
kadar. Yani bir olay, biz ondan korktuumuzdan veya ok istediimizden
dolay beyin gcyle kendimize ekiyor falan deiliz. Hereyi, yaratcmz
107

Rab gerekletirmekte. Dnsenize, sizi korkutan veya cannz skan


eyle ilk tantnzda, nasl birey olduunu bile bilmiyordunuz. Ama
yine de banza gelmiti...
Hatta baz banza gelen musibetlerin farkna dahi varmyorsunuz.
Hereyi vcuda getiren sadece yce Yaratan olduuna gre arzularmz
gerekletirmesi, gerek kurtulua ulamamz iin yalnzca O'na
ynelmeliyiz:
***
Bakara Suresi 45 Sabra ve namaza/duaya sarlarak yardm dileyin. Hi
kukusuz bu, kalbi rperti duyanlardan bakasna ok ar gelir.
Meryem Suresi 48 "Sizden de Allah dndaki yakardklarnzdan da
ayrlyorum; Rabbime dua edeceim. Umarm, Rabbime yakarmla
bahtszla dmem."
Secde Suresi 16 Yanlar yataklarndan uzaklar; korku ve mitle Rablerine
dua ederler. Kendilerine verdiimiz rzklardan da datrlar.
Mmin Suresi 14 Kfirler holanmasa da siz, dini yalnz O'na zgleyerek,
Allah'a dua edin!
Fatiha Suresi 5 yalnz sana ibadet ederiz ve yalnz senden yardm dileriz.
Bakara Suresi 107 Bilmedin mi ki gklerin de yerin de mlk ve saltanat
yalnz Allah'ndr. Sizin iin Allah'tan baka ne bir vel vardr ne de bir
yardmc.
Nahl 53 Sahip olduunuz her nimet Allah'tandr. Sonra size bir
zorluk/keder dokunduu zaman yalnz O'na yakarrsnz.
***
Rabbimiz hurafeleri-zanlar terk edip, delile dayal gerek bilgiye-inanca
ynelmemizi emretmektedir:
***
sra Suresi
36. Bilmediin bir eye inanp ardna dme, nk iitme, grme
duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur.
Ali mran Suresi 151 Allahn, kendileri hakknda hibir delil indirmedii
eyleri Allaha ortak kotuklar iin, kfre sapanlarn kalplerine korku
108

salacaz.Barnaklar atetir onlarn.Ne ktdr o zalimlerin varacaklar


yer!
***
Ve hep belirttiim zere; Allah'n dnda bir gten isteklerimizin
gereklemesi yolunda dilekte bulunmak demek, o eye tapmak, ortak
komak anlamna gelmektedir. Bu ister bir trbe olsun, ister bir canl
veya heykel olsun, isterse de kainat veya zihnimiz olsun fark etmez. Hibir
kutsall ve yaamla ilgili gc yoktur bu kullarn, yaratlmlarn. Ve bu
durumun bir istisnas bile sz konusu deildir.
Bir de zihnimizin bedenimiz zerindeki etkisi ile bu zihin gcyle olaylar
yaratma konular birbirine kartrlabilmekte. Yani zihnimiz rnein
baklk sistemimizin gl veya zayf olmasna, hastalklarn
iyilemesine yardmc oluyorsa, ya da beynimizin telepati vb. zellikleri
varsa, sanki bunlar dier konulara da delil gibi sunulup, aralarnda bir
balant varm gibi gsterilmeye alyor. Zaten ruhu reti bunu her
alanda yapmaya alyor.
***
sra 67 Denizde size bir zorluk dokunduunda, O'nun dndaki tm
yalvardklarnz ortadan kaybolur. Fakat O, sizi kurtarp karaya karnca
yz evirirsiniz. nsan ok nankrdr.
sra 68 Peki, kara tarafnda sizi yere geirivermesinden yahut stnze
akl savuran bir kasrga gndermesinden emin misiniz? Sonra kendinize
hibir vekil bulamazsnz.
***
Gerekten zorda kaldnda insanolu aslnda ou kez Allah'a ynelir ve
iten bir duayla yardm ister. Ve bunun sonucunda en zorlu anlarda bile
hereyin abucak lehine dndn deneyimler birok kez. Aslnda bu
sknty baa getiren de, gideren de sadece Rabbimizdir. Ama sknt veya
tehlike geince yine eski haline dnp ortak komaya balar ou insan.
Hereyi yaratp ynetenin kim olduunu grmezden gelmeye ok hevesli
insanolu ilgin bir ekilde. Hem de defalarca iin gereini anlatangsteren olaylar yaad halde... Kimi zaman kendisini dzle karann
ans olduunu zanneder, kimi zaman da beyin gc vs. ile bunu
kendisinin gerekletirdiini iddia edecek kadar raydan kar. Ya da daha
baka ortak kotuklarnn yardm ettiini dnmeye balar...
109

***
Zmer Suresi 49. nsana bir ktlk dokunduu zaman bizi arr; ancak
ona bir nimet verdiimiz zaman ise: "Bu, bana bilgimden dolay
verilmitir," der. Aslnda o bir testtir, ne var ki oklar bilmez.
Mlk Suresi 21 Peki, O, rzkn tutarsa kim var sizi rzklandracak? Hayr,
bir azgnlk ve nefret iinde inat etmekteler.
***
Bu arada panteist inan ierisinde olanlarn, yani kendilerini ve kainat
Allah'n paras olarak grenlerin yanlgsna u ayetler de gzel cevap
vermektedir:
***
hlas Suresi 3 Ne dourmutur o, ne dourulmutur!
***
(Allah ne bir eyden tremitir, ne de kendinden birey
tretmitir.Yarattklarn tamamen kendisinden ayr, baka bir deyile
yoktan var etmitir.)
***
6:101 Gkleri ve yeri yoktan var edendir. Ei olmad halde nasl olur da
ocuu olur? Her eyi o yaratmtr ve o, her eyi bilendir.
Enam suresi 1 Hamt Allah`adr! o ki gkleri ve yeri yaratm, karanlklara
ve nura vcut vermitir. Sonra, gerei rtenler bunlar Rablerine denk
tutuyorlar.
***
Rabbimiz hereyi kendisinden ayr yani yoktan yarattndan dolay hibir
orta yoktur ve bu yzden irk en byk gnahtr.
Ve yaadmz dnya bir rya veya hayal alemi deil, tamamiyle
gerektir:
***
Teabn Suresi
3 Gkleri ve yeri gerek olarak yaratt; sizi biimlendirdi ve grnlerinizi
gzel yapt. Yalnz O'nadr dn.
110

brahim Suresi 19 Allah'n gkleri ve yeri hak(gerek) olarak yarattn


grmedin mi? Dilerse sizi yok eder, yepyeni bir halk getirir.
***
Ruhuluun insanlara alamaya alt dncelerin aslsz ve de uzak
durulmas gereken eyler olduu bilgisi ayetlerde defalarca
vurgulanmakta grld zere. Baka bir deyile slam'n tam zdddr
Ruhuluk.
Ayrca, insanlarn yanllarndan biri de baka insanlarn kendisi hakknda
ne dnecei, onlarn gzne girebilmek ve vg veya onayn alabilmek
iin neler yapabilecei zerinde kafa yormas ve hatta mrn bu uurda
geirmeye almasdr.
Aslnda tek vgsn ve onayn almamz gereken yine yce
Yaratcmz'dr.
Falanca kiinin hakkmzda ne dnecei deil, Rabbimizin hakkmzda
ne dnd zerine kafa yormal ve bu uurda gzellikler retmek iin
almalyz. Zaten Allah'n rzasn kazanmak bu dnyada gzellikler
retmekten ve insanlara iyilik yapmaktan da getiinden, yine bunun
sonucunda iyi-gzel insanlarn hakkmzda olumlu dnmesini salam
olma ihtimali de artacaktr.
Bakalarnn gzndeki imajnz iin abalamanz tamamen botur. Hatta
greceksiniz ki sizin iin falanca grte olan birisi, yllar sonra
kendiliinden tam tersi gre sahip oluvermi. Hatta bazen bir
bakmsnz yle yllar sonra falan da deil, sadece birka saniye sonra
tamamen deitirmi dncesini...
nsanlardan deil yalnzca Yaratandan ekinilmeli. Allah'n sevgisi ve
takdirini hakedenlerden olmann dnda kalc bir kazan yoktur. Ahiret
yaantsn, yani sonsuz servenimizi belirleyecek olan da sadece budur.
Ama dediim gibi bunun yolu da ayn zamanda insanlara ve kendine iyilik
yapmaktan gemektedir.
***
Zmer Suresi 38 Onlara, "Gkleri ve yeri kim yaratt?" diye sorsan, yemin
olsun "Allah!" diyecekler. De onlara: "Peki Allah dndaki yakardklarnz
hakknda ne diyorsunuz? Allah bana bir zarar vermek istese, O'nun
verecei zarar uzaklatrabilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilese, O'nun
111

rahmetini tutabilirler mi?" De ki: "Bana Allah yeter! Tevekkl edenler O'na
dayanp gvenirler."
Zmer Suresi 52. ALLAH'n dilediine rzk geniletip daralttn bilmezler
mi? nanan bir toplum iin bunda dersler vardr.
***
Zaten Allah'n dnda baka eylerden medet umanlar daha bu dnyada
da skntlar yaamaya balyorlar. Belki hayatlarnda belli bir sre iler
yolunda gidiyor gibi gzkse de, gnn birinde yani daha bu imtihan
dnyasnda bile ilerin sarpa sardn grmeye balyorlar.
***
Tevbe Suresi 118 Geride braklan kiinin de tvbesini kabul etmitir.
Btn geniliine ramen yeryz onlara dar gelmi, z benlikleri
kendilerini sktrmt; Allah'n fkesinden kurtulmak iin yine Allah'a
snmaktan baka are olmadn fark etmilerdi. Sonra onlara tvbe
nasip etti ki, eski hallerine dnsnler. Hi kukusuz, Allah, tvbeleri ok
ok kabul eden, rahmeti snrsz olandr.
Yunus Suresi 107 Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kaldracak olan
bakas deil, yine O'dur. O sana bir hayr dilerse, O'nun ltfunu
reddedecek yoktur. Kullarndan dilediini ltfuyla nasiplendirir. Gafr'dur
O, Rahm'dir.
***
Allah bize bu dnyada gzellikler-dller sunarken veya baz skntlar
tattrrken-cezalandrrken, bilincimizi bu durumla uyumlu frekans iine
sokabilir. Baka bir deyile; yaadklarmz ve yaayacaklarmz
dorultusunda bir zihin haline sahip olabiliriz bazen. Ama yine burada
bizim dncelerimiz dorultusunda gereklemiyor olaylar, sadece,
olacaklarla uyum ierisinde oluyor bazen dnsel dnyamz.
Ayrca Allah'tan baka hibireyden korkmamak gerektiinden, bunun
ihlali, yani baka eylerden ar korkulmas, bir ceza olarak da o kiiye
Rabbimiz tarafndan yaatlabilir. Ve yine burada o kiinin dnce gc
vs. sz konusu deildir. Var eden ve yneten her zaman tektir.
Ayrca dikkat edin, birok kez, korktuumuz eyler bamza gelmiyor, tam
tersine onlardan korunuyoruz. Ya da ok istediimiz ey birok kez
gereklemeyebiliyor. Zaten dnce gc olay gerek olsayd dnyada
112

fakirlerin veya baka skntlar olanlarn birounun bu durumlar hep


srmezdi. nk ou iten bir ekilde skntlarn amak istiyor.Ama
bunu yapabilecek tek bir varlk vardr, o da tm nimet ve skntlar veren,
ahirette de yine herkesi hakettiine gre cennete veya cehenneme
koyacak olan, ynetiminde orta bulunmayan Rabbimizdir. Zaten
hibirey kendiliinden olmuyor, iyi veya kt baa gelen her olay O
yaratmaktadr. Kainat yoktan var eden ve iindeki tm i ve olularn da
yneticisi, yaratcs tektir.
Yce Allah ortak komay affetmediini yine ayetlerinde yle
bildirmektedir:
***
Nisa Suresi 116 Allah, kendisine ortak koulmasn affetmez ama bunun
dnda kalan/bundan az olan diledii kii iin affeder. Allah'a irk koan,
dn olmayan bir sapkla dalp gitmitir.
***
Bu balamda, zellikle yaplmamas gereken ey olan ortak komak,
Allah'tan baka yaratc g kabul etmek ve ondan medet ummak
davrannn bu trevini; yani dnce gcyle olaylar
ynlendirebileceiniz inancn/hurafesini de tamamen terk etmek
gerekmektedir.
Zaten putlara tapanlar da o heykellerin kendilerini deil, temsil ettikleri
eyleri yaratc g olarak gryorlard ve birou da panteist felsefe
iinde bunu yapyordu. Yani o gcn Allah'n bir paras veya yansmas
olduunu sanyorlard. Gnmz putperestlerinde de durum yine
ayndr...
Yine syleyelim; Tasavvuf yoluyla bu inan, slam dnyasna da
benimsetilmeye allmt gemite. Ve ksmen de etkili oldular. imdi
ise modern grnml maskelerle insanlara kendilerinin tanr olduklar
veya bir paras/yansmas olduklar gr ustaca alanyor. Ama hep
ayn: insanlar irke bulamak...
Sz Tasavvufdan almken konuyla ilgili videomuzu da vereyim:
http://www.youtube.com/watch?v=CgaphLgwtMo
Tasavvuf ruhuluun slam dnyasna szabilmek iin kulland truva
atdr.
113

Yani aslnda slam dini ile taban tabana zttr. Ama ayet cmbzlayarak,
ayetlere sembolik anlamlar ykleyerek veya Kuran d kaynaklar dine
ilave ederek sanki Tasavvuf slami bireymi gibi benimsetilmeye
alld.
***
ARAF Suresi
16. Dedi: "Beni azdrmana yemin ederim ki, onlar saptrmak iin senin
dosdoru yolun zerine kurulacam."
17. "Sonra onlara; nlerinden, arkalarndan, salarndan, sollarndan
musallat olacam. Bir oklarn kreder bulamayacaksn."
18. Allah buyurdu: "k oradan, yenik dm ve kovulmu olarak.
Onlardan sana uyan olursa yemin olsun ki, cehennemi tamamen sizden
dolduracam."
***
Evet blis insanlarn ayaklarn kaydrmak iin din yolu zerine kuruluyor
ve irk tuzan eitli kapanlarla kuruyor. nsanlarn ou da bu tuzaa
yakalanyorlar. Balarna gelen gzellikleri kendilerinin yarattn sanan
insanlar, Allah'a kretmeyecektir. Kendilerine ve/veya kainata pay
karacaklardr...
Gnmzde Ruhuluk veya New Age gibi isimlerle de bilinen paganizm
bu cinin retisidir gerekte.
Bu durumu farkedip kurtulua uzanmann yolu yalnzca Kuran' dini
kaynak edinerek ona sarlmaktan gemektedir. nk sadece Kuran
korundu ve ruhuluun kollarn/vantuzlarn uzatamad yeryzndeki
tek salam dini kaynak odur.
Bu dnya hayatnn amac imtihandr, yani insann iindeki iyilik veya
ktlkle yzlemesidir. Bu yaamn dier ilevi de daha bu
dnyadayken baz kk mkafat veya cezalar tatmaya balamaktr. Bu
kendimizle yzlememiz sonucunda da ahirette itiraz hakkmz ortadan
kalkm oluyor. indeki ktle defalarca bizzat tank olan veya iindeki
iyilii deneyimleyen biri artk neden sonsuz cehennem veya cennete
gittiini biliyor olacaktr ahiret evreninde.
Yaratlmzda ve ayrca sonradan kitap yoluyla bize verilen ayetlere
srtmz dnmemek, tek tanrc ve iyi bir insan olarak imtihanmz
114

tamamlamaktr bizden istenen. Bu balamda; u 2 gnlk dnyada szde


kar elde etmek iin hurafelerin peinden gitmek gibi bir hataya
dlmemeli. Zaten irk yani ortak koma en byk gnah ve hata olarak,
hem dnyamz hem de ahiretimizi cehenneme evirmekten baka bir ie
yaramayacak.
"Olaylar ve hatta maddeyi-evreni kullarn zihninin yaratt-ynettii" gibi
safsatalardan tamamen syrlarak, hereyi sadece Allah'n yarattn iyice
idrak etmeli ve O'ndan baka bir Tanr ve yneticinin olmad gereini
hibir zaman aklmzdan karmamalyz. Hikimse O'na ortak olamaz.
Zaten slam'n stne basa basa vurgulad konu bu iken, bunun tam
tersi inanlara yani hurafelere ynelmek ahiretteki sonsuz gelecei
mahvetmekten baka birey deildir.
***
Bakara Suresi 22 O Rab ki, yeri sizin iin bir dek, g de bir bina yapt.
Ve gkten bir su indirdi de onunla sizin iin meyvelerden/rnlerden bir
rzk kard. Artk bilip durduunuz halde Allah"a ortaklar komayn.
***
Ve yce Rab zgr iradesiyle dilerse korkularmz, dilerse arzularmz
karmza karr(ceza veya mkafat). O dncelerimizle ynlendirilecek
bir hizmeti deil, efendimizdir. Bizim veya baka bir yaratlmn hibir
pay yoktur O'nun ynetiminde. Herkesi hakettiine dnya ve de zellikle
ahirette kavuturacaktr...
***
Hac Suresi 18 Grmedin mi gklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, Gne,
Ay, yldzlar, dalar, aalar, hayvanlar ve insanlardan birou hep Allah'a
secde ediyor. Birounun da zerine azap hak olmutur. Allah'n hakir
kldna ikramda bulunan olmaz. Allah, dilediini yapar.
***
Kainata, zihninize veya falanca puta geleceinizle ilgili sipariler vermeye
kalkma, yani onlara tapma hatasna hibir zaman dlmemelidir.
***
En'am Suresi 148 irke batanlar yle diyecekler: "Allah dileseydi, ne biz
irke sapardk ne de atalarmz. Hibir eyi haram da yapmazdk."
Onlardan ncekiler de azabmz tadncaya kadar bu ekilde
115

yalanlamlard. De ki: "Yannzda, nmze karacanz bir ilminiz var


m? zandan baka bir eye uymuyorsunuz. Sadece samalyorsunuz siz.",
***
Ahirette sonsuza dek ac ve hsrana yuvarlanmamak iin, ite bu
"dnce gcyle olaylar yaratmak" veya "panteizm" gibi sinsi irk
inanlarndan birannce syrlmal, uzak durmal kullar. Ruhuluk ve
uzants tm putperest oluumlara srt evrilmeli, safsatalara
yaklalmamaldr.
Gerekten de hibir yaratlmta tanrsallk ve efendilik yoktur.
Sadece Allah'a ynelmeli ve O'ndan istemeli, ibadetlerimizi de
aksatmadan yerine getirmeliyiz. Hibireyi Rabbimize ortak komamal,
tm yaratlmlarn yoktan var edildii gereinin, yani dier bir deyile
kullarn Allah'tan tamamen ayr olduu gereinin her zaman farknda
olmalyz.
yilik ve iman zere yaamal, yce Rabbin emir ve yasaklarna uymalyz.
Sonsuz ve gerek kurtuluun, kalc nimetlere ve mutlulua kavumann
tek anahtar bu.
Ayrca bu sr falan da deil, apak Kitabn apak ayetleridir.
***
Mminun Suresi 59 Onlar ki, Rablerine ortak komazlar,
Rad Suresi 22 Onlar, Rablerinin yzn arzulayarak sabrederler, namaz
klarlar, kendilerine verdiimiz rzklardan gizli ve ak datrlar ve
ktl gzellikle savarlar. te bunlar iindir lmsz yurt.
***
Namaznz klp zekatnz veriyor musunuz? nsanlara iyilik ve hayrda
yaryor musunuz? Sadece Allah'a ynelerek ve dini yalnzca O'na has
klarak yayor musunuz? Hurafelerden ve haramlardan uzak durup
gerek bilgi, bilim ve gzellik yolunda yryor musunuz? Rabbimizin tek
korunan ve dolaysyla tek dini kaynak olan Kitab Kuran' (anlayarak kendi
dilinizde) okuyor musunuz? Ksacas Allah'n emir ve yasaklarna uyuyor
musunuz? te bu amellerimiz dorultusunda sadece Rabbimiz
belirlemektedir gzellikler iinde mi yoksa skntlar iinde mi
yaayacamz... Hem bu dnyada hem de ahirette...Herkesi hakettiine
116

kavuturan yalnz O'dur.


Selam ve sevgiler

117

19 Mucizesi ve 9:128.-129. ayetler


Arkadamla birlikte hazrladmz videomuz:
http://www.youtube.com/watch?v=_0Y3fAaukiY
Selam ve sevgiler

118

Ruhuluk ve Uzants Tasavvufun yz


Bir arkadamla birlikte hazrladmz videolar;

Kuran nda ruhuluun deerlendirilmesi:


http://www.youtube.com/watch?v=va4L78ls6rc

Yine Kuran nda tasavvufun durumu:


http://www.youtube.com/watch?v=CgaphLgwtMo

Selam ve sevgiler

119

Armagedon
Ruhu retinin her yoldan insanlar etkisi altna aldn sylemitik.
ncil ve daha eski kutsal kitaplar deitiren, evrimi, reenkarnasyonu ve
komnizmi binlerce yldr insanlara alayan bu eytani oluum 2. Dnya
Sava'n da kartmt.
Sadece Kuran korunduundan, bu ruhuluun tuzandan insanlar
kurtarabilecek yegne kaynak olduunu da biliyoruz.
Maddi nimetleri ve dnyay kt gsteren, insanlar sefillie ve zdraba
ynlendiren spiritalizm yine bilindii zere 3. Dnya Sava'n kartmak
iin geceli gndzl alyor.
Tasavvuf, kabala, New Age akm, masonluk, ezoterik tm rgt ve
oluumlar Kuds merkezli tek bir dil, tek para biriminin geerli olduu tek
bir dnya devleti kurmaya hizmet ediyorlar. Yahudileri dnyann efendisi
haline getirmek amacndalar.
Daha dorusu iin iindeki, hatta tepedeki Yahudiler hedefin bu
olduunu sanyorlar. Gerekte ise Yahudilerin bile kyma urayaca bir
nkleer sava hedefliyor eytanlar.
Deitirilmi Tevrat ile kendilerine vaat edilmi topraklar gerekirse
katliamlar yoluyla ele geirme yetkisinin verildiine inanan Yahudiler bu
uurda srail'i kurdular. lkemizin bir ksm topraklarn da ieren
haritaya kavuuncaya kadar hi durmadan her eyi yapacaklar.
Spiritualist-ezoterik rgtler de var gleriyle onlara hizmet ediyor
grnyorlar. Hatta dediimiz gibi Kuds merkezli, Yahudilerin elinde tek
bir dnya devleti kurmay hedefliyorlar. Komnizm bile bu amaca hizmet
ediyor, anahtarlar savasz teslim almak iin. Ulus devletleri, dinleri ve
bireysellii ortadan kaldrp, tek bir potada eriterek kolayca emellerine
ulaacaklar.
Dier yandan evrim ve ruhlar lemi inanlarn insanlara alayarak, hem
insanlarn kendilerine zulmetmelerini salyorlar, hem de gizlice nazizmirkl yeertip benimsetiyorlar. Tabii bu arada insanlarn i
dnyasndaki tm dengeleri alt st edip istedikleri kvama getiriyorlar.
120

Bir de iin Hristiyan-Evanjelist boyutu var. Bush gibi milyonlarca


Evanjelist de Yahudilerin kendilerine vaat edilen topraklar ele
geirmesini istiyorlar. nk Evanjelistlere gre ncil ve Tevrat'taki
kehanetler unu sylyor:
1-Bu yzylda Yahudiler kendilerine vaat edilen topraklara kavuacaklar.
2-Bu noktadan sonra Yahudiler ile dmanlar arasnda byk bir sava
kacak.
3-Yahudiler yenilgiye urayacaklar ve bunun zerine sa yeryzne
gelecek.
Yani ABD'nin srail'i glendirip dier lkelere saldrtmasnn, sraillilerin
hedeflediklere topraklara snrlarn geniletmesine yardmc olmalarnn
temelinde kyameti getirmek arzusu yatyor.
Ksacas Evanjelist Hristiyanlar aslnda Yahudilerin uzun vadede
mahvolmalarn istiyorlar ki bekledikleri Mesih gelebilsin. Ve bu Mesihin
kendilerini yani Evanjelistleri gkyzne alarak kurtulua ulatracan
zannediyorlar.
Tm bunlarn gerekleebilmesi iin de ncelikle srail'in kurulmas
gerekiyordu, kuruldu. imdi snrlarnn vaat edilmi topraklar kapayacak
ekilde geniletilmesi gerekiyor. Ki kyamet sava aamasna geilebilsin.
Tm Avrupa lkeleri bile avularnn ilerinde, tek dmeyen kale
lkemiz. Bu yzden bir yandan dorudan ABD ve srail'in d politikalar
ile ypratlrken, bir yandan da CA ve Mossad, lkemizdeki ezoterik
rgtlerle birlikte faaliyetleriyle bizi iten istediklere ekle-kvama
getirmeye alyor. Byk srail'in kurulabilmesi iin, en byk engel
olarak grdkleri Trkiye'yi paralamaya alyorlar.
Byk Ortadou Projesi ve Irak'n igali de aslnda Evanjelistlerin ve
Yahudilerin bu hedefine hizmet ediyor.
lkemizdeki Hristiyan misyonerlerin faaliyetleri de bu yndedir.
Krtleri ve Ermenileri bile lkemizi zayflatmak iin maa olarak
kullanyorlar.
nsanmz Kuran'dan islam'dan uzaklatrmak iin de her trl stratejiyi
kullanyorlar. Ateizm, New Age retiler-spiritualizm, Kabala ve hatta
tasavvufu yaygnlatrarak, Kuran'daki gerek slam'a insanmzn
erimesini engelliyorlar.
121

Ksacas mttefik bildiimiz ABD ve srail, hakkmzda en rktc


planlar hazrlayanlar durumundalar. Sadece lkemiz adna deil, ayn
zamanda tm Ortadou ve hatta tm Dnya adna uyana geme ve bu
lgn amalar engelleme vakti.
Yoksa ok karanlk gnler tm insanl bekliyor. zellikle 2012 yl
faaliyetlerinin hz kazanaca dnem olabilir.
Dman ok sinsi ve her trl silah kullanyor. Sinema ve televizyonlar
bile...
Trkler olarak ok uyank ve gl olmak zorundayz. Vcuda getirilmeye
allan Armagedon'u engelleyebilecek olan kilit lke biz gzkyoruz.
Bu yzden tm planlar bizim zerimize yaplyor, sinsi almalarla
gcmz krlmaya allyor.
***
Bu gler komnizmin gizli propagandasn eitli yollardan yapp
duruyorlar.
rnein Lemmings adl nl bilgisayar oyunu(ki yllar nce bu oyunun
verdii gizli mesaj ben aklamtm yerli ve yabanc forumlarda) bireyin
btn iin kolayca harcanabilecei dncesini verdi.
irinler adl nl izgi film yllarca bu felsefeyi alamaya alt
ocuklarn zihinlerine.
Ve ABD kaynakl birok bilimkurgu film ve dizisinde yine gizlice
komnizm propagandas yapld.
yle bir hatrlayn Uzay Yolu gibi dizileri, neler oluyordu?
1-Para kullanlmyordu. zel irketler falan yoktu, herkes federasyonun
alanyd. Kimsenin zel uzay gemileri de yoktu. Hepsi ortaklaa
kullanlyordu.
2-Hi kimse ilahi bir dine inanmyordu. Ama yoga ve meditasyon yapan
insanlar grlyor, ruhu retinin hakimiyetini sezinliyorduk o kurgusal
dnyada.
3-Tm gezegenler tek bir federasyona balyd. Ulus devletler diye bir ey
de yoktu bu dizilerde.
4-lk bakta evrensel kardelii savunuyor gibiydi ama derinine inilince
tam bir rk felsefeye sahip olduu grlyordu bu dizilerin. rnein
122

Asyal veya zenci grnml insanlar hibir zaman gemilerde kaptan


olmuyordu. Dizinin kahramanlarnn savat kimseler hayvanms
grnml baka rklardan oluuyordu. Anglo sakson tipliler her zaman
en st ynetimdeler ve iyiler?
Ve bu beyin ykamayla, ezoterik rgtlerin "tek bir dnya devleti"
hedefleri insanlara benimsetilmeye balanyor.
Ayrca M.S. 2150 gibi romanlarla yine bu almalarn pekitiriyorlar
ruhular.
Hem de ABD kaynakl bu propaganda, dikkatinizi ekerim.
Hedeflerine ulamak iin sabrl ve sistemli bir ekilde alyorlar.
***
Yahudiler ve Evanjelistler bo durmuyor , film ve dizilerde bizleri
ktlemek amal senaryolar kaleme alp insanlarn bilinaltlarn
ykyorlar.
Ramazan kaan Kurt'un belirttii zere ayn eyi yllar nce Araplara
ynelik yapmlard. Kt Arap imajn seksenli yllar ve doksanlarn
balarnda batllarn zihinlerine sinema ve televizyonla yerletirdiler.
imdi ise ne olduysa Amerikan film ve dizileri Araplar vmeye ama buna
karlk biz Trkleri ktlemeye balad.
Gelecekte srann kimde olduunu gsteriyor bu abalar.
Ayrca "rapturealert.com" sitesine bakarsanz imdiden Trkleri Yecc
Mecc olarak gstermeye altklarn grebilirsiniz(uydurma hadislerde
de yine Yahudi-Hristiyan kaynakl ayn iftiralar gryoruz).
Niyet belli, bugn Araplara yaptklarn, gelecekte bizlere yapmak
istiyorlar ve bunun psikolojik temelini kuruyorlar.
***
Dnyada din ve lkeleri ykp tek dnya imparatorluu kurmak
isteyenlerin maas komnizmin alanma almalarna dnecek
olursak:
Bugne kadar kimilerince nl oyun karakteri Mario komnizm ile
ilikilendirildi.
Kimilerince de irinler ...
123

nl Lemmings oyununun gizli komunizm propogandas yaptn


yllardr sylyorum.
1-Tm Lemmingler tek tipler ve birbirlerinden en ufak bir farklar
yok.Toplu bir yaam srp,oyunlardaki gezilerinde hep toplu halde
hareket ediyorlar.
2-Lemmings ifadesi hep komnistlerle birlikte anlan bir ifade olmutur
tarihte.
3-Bu oyunda kollektivist baar iin bireylerin kolayca harcanabilecei
retisi alanyor.Dikkat edin gle oynaya bir iki Lemmingin , hemen her
blmde kendini feda ederek,yok ederek grubu kurtarmas isteniyor.Yani
btnn yannda bireyin deersizlii ve kolayca harcanabilecei inanc
ustaca alanyor.aktrmadan "nemli olan btnn kardr,bireylerin
kar nemsizdir" mesaj srekli bilinlatna kaznmaya allyor.
4-Ve tabii ki durup duruken revolution(devrim) ad altnda bir versiyonu
karmalar da niyetlerini sezinderen halka olmutur.
***
Ruhu retinin binlerce yldr sosyalizmi insanlara alamaya altn
belirtip duruyoruz. Bu uurda ncil gibi eski kutsal kitaplara szp
komnist felsefeyi alamaya altlar.
Ve durum byle olunca da, olaanst zenginliklere sahip Davut ve
Sleyman peygamberler birer gnahkar gibi gsterilmeye allmtr.
Konuyla balantl evvelden yle demitim bir forumda:
eytann retisi olan ruhu retiye gre dnya nimetleri ve madde
ktdr ve bir letir. Bu yzden dnya nimetleri ve zenginlik ierisinde
yzen kiiler bir ekilde "kirli" ve "gnahkar" olarak gsterilmeye allr.
Deimi ncil'de de bu olmu,ok zengin olan Davut ve Sleyman
peygamberlere eitli iftiralar atlarak aslnda zenginlik ktlenmek
istenmitir. Hatta bu peygamberler tam bir peygamber bile
saylmam,birer gnahkar kral gibi gsterilmeye allmtr.Yabanc
filmlerde grmsndr belki , Davut ve Sleyman peygamberler szde
gnahkar ve isyankar birer kral olarak gsteriliyor. Etraflarnda ise yar
plak,ellerinde asalar olan fakir ruhbanlar dolayorlar. Szde asl
peygamberler bu sefil ruhbanlarm gibi gsteriliyor, bu peygambercikler
Tanr'dan aldklar ayetleri onlar iletiyor gibi bir hava yaratlyor. nk
ruhu retiye gre erdemli ve iyi olmann yolu sefillikten ve dnya
124

nimetlerinden el etek ekmekten geiyor. Byle olunca da hristiyanlkta,


ok zengin ve nimetler ierisinde yaayan Davut ve Sleyman
peygamberlerin peygamberlii tam kabul edilemiyor. Bu yzden onlara
iftiralar atlyor ve sanki gerek eliler onlar deimi de evresindeki sefil
ruhbanlar,kahinler gerek peygamberlermi gibi gsteriliyor.
Kuran ise bu iftiralar iddetle yalanlar ve gerekleri yazar.Davut ve
Sleyman peygamberler hem ok zengin hem de ok erdemli
insanlardr.Allah'n en sevgili ve cennetlik kullar arasndadrlar.Hatta
Kuran'da Sleyman peygamber,belki de en ok vlen ve cennettle
mjdelenen peygamberdir.nk Kuran'a gre bu peygamberlerin daha
bu dnyada cennetimsi bir yaama kavumalar,onlarn Allah'n sevgili
kullar olduklarn gstermektedir.Kuran'a gre iyiler bu dnyada da
gzellikleri yaamaya balarlar.Ruhu reti de ise bu durum tam
tersinedir.
ncil'e komnist unsurlarn sokuturulmasna Yahudi Essenlilerin arac
olmu olmas muhtemeldir.Essenliler mezhebinin kolektivist olduu
sylenmektedir. Marksist Yahudi yazar Max Beer de "Sosyalizmin ve
Sosyal Mcadelelerin Tarihi" adl kitabnda benzer eyleri sylemi.
ncil'de serveti ktleyen ve sol felsefeyi rnga eden ifadelere rnekler:
"Size diyorum: Ne yiyeceksiniz, yahut ne ieceksiniz diye hayatnz iin, ne
giyeceksiniz diye bedeniniz iin kayg ekmeyin "
"sa akirtlerine dedi: Ne yiyeceksiniz diye hayatnz iin, ne giyeceksiniz
diye bedeniniz iin kayg ekmeyin. nk hayat yiyecekten ve beden
giyecekten daha stndr. Kargalara bakn, onlar ne ekerler, ne de
bierler, ne kilerleri ve ne de ambarlar var, Allah onlar besler, sizler
kulardan ne kadar daha deerlisiniz?".
"Eer kmil olmak istersen git, neyin varsa sat ve fakirlere ver, gklerde
hazinen olacaktr ve gel, benim ardmca yr".
"Yine size derim: Devenin ine deliinden gemesi zengin adamn
Allah'n melektna girmesinden daha kolaydr".
Tabii Kuran helal yoldan elde edilmi zenginlii ve zenginleri verek
deitirilmi ncil(ler)in bu sinsi propogandasn suratlarna arpar. Ayrca
yukardaki deitirilmi incil sznn de gereini yazarak yine
deitirilmi kitaplarn ipliini pazara karr:
125

A'raf Suresi 40 Ayetlerimizi yalanlayan ve onlar karsnda byklk


taslayanlar var ya, gk kaplar almayacaktr onlar iin ve deve ine
deliinden geinceye kadar cennete giremeyeceklerdir onlar. Sulular
byle cezalandrrz biz
Yani zenginler deil, byklk taslayanlar inkarclar deve ine deliinden
gemedike cennete giremeyeceklermi.
Kuran deitirilmi eski kutsal kitaplarn ruhu yalanlarn deifre eder.
Zenginlii ve nimetleri ver. Ve gerekleri sunar. Zaten bu sayede slam'n
ilk dnemlerinde Mslmanlar birdenbire olaanst bir medeniyete
ulatlar.
Ama ne yazk ki daha sonra birok Mslman bile Kuran' deil,
deitirilmi ncil'i hadis ve tasavvuf retileri araclyla takip etmeye
kalkm ve bugn sefilliin-ruhuluun penesine dmtr.
***
Ve ABD kaynakl birok bilimkurgu film ve dizisinde yine gizlice
komnizm propagandas yapld.
Ve bu beyin ykamayla, ezoterik rgtlerin tek bir dnya devleti hedefleri
insanlara benimsetilmeye balanyor.
Ayrca M.S. 2150 gibi romanlarla yine bu almalarn pekitiriyorlar
ruhular.
Hem de ABD kaynakl bu propaganda, dikkatinizi ekerim.
Hedeflerine ulamak iin sabrl ve sistemli bir ekilde alyorlar.
***
Ruhuluun eytani evrim, reenkarnasyon ve sosyalizm inanlarn
insanlara binlerce yldr alamaya altklarn sylemitik. Bu uurda
kutsal kitaplar bile deitirmeye kalkt. Kuran hari dier dini
kaynaklarda bu emeline az ok ulat.
Zaten Hinduizmden tasavvufa kadar birok pagan retide ayn eleri
grp duruyoruz.
Ondokuzuncu yzyldan itibaren de bilim ve materyalizm maskesiyle ayn
temcit pilavn sunmaya, bu inanlarn ykc etkilerini ve sonularn
vcuda getirmeye alyorlar.
Ve bu reti kendisine piyon olarak yahudileri de avucunun iine ald.
126

Masonik lluminati rgt de komnizm yoluyla dinleri ve lkeleri ykarak


tek dnya devleti kurma hedefindedir. lkeleri, zel mlkiyeti ve
bireysellii yok edip, sr psikolojiisindeki insanlar Yahudilerin emrine
verecekler. Kuds merkezli bir dnya devleti kuracaklar.
1829 ylnda lluminati NewYork'ta btn din kart unsurlar birletirerek
uluslararas bir organizasyon kurma karar ald. buna da Komnist
Enternasyonel denilecekti.
Clinton Roosevelt, Charles Dana ve Horace Greeley'den oluan bir komite
bu yeni oluumu finanse etmekle grevlendirildi. Ayrca yine bu komite,
Karl Marks ve Engels'in das Kapital ve Komnist Manifesto adl kitaplarn
da finanse etti.
lluminati'nin nl ve ba isimlerinden Albert Pike ruhsal rehberinden
ald bir mesaj dnemin rgt bakanna bir mektupta iletir.
Pike, komnizm, faizm, siyasi siyonizm gibi ideolojileri kullanarak
byk savan kmasn planlamt 1859-1871 yllarnda.
Ve bu savalarn 20. yzylda kmasn arzuluyordu.
nc dnya sava da srail ile Mslman lkeler arasnda kacaktr
planlarna gre.
Tabii burada masonlar dnya hakimiyeti ve kendi retilerini tek din
haline getirmek istiyorlar.
te evanjelistler de bugn bu durumu kullanarak 3. dnya savan
kartmak ve akllar sra sa'y yeryzne getirmeyi arzuluyorlar.
Yani iki dman kutup, imdilik elbirlii ierisinde gzkmek durumunda
kalyor. leri vadede ise iki taraf da dierinin ortadan kalkacan
dnyor.
***
Jri Lina Under the Sign of the Scorpion adl kitabnda Karl marks'n
Frankizm'den ok etkilendiini belirtiyordu. Frankistler de kyametin
kopup yeryznn cennete dnebilmesi iin gnahn ve kaosun
arttrlmas gerektiini savunuyorlard zaten.
Marks'n masonlua gemesini salayan Haham Moses hess idi.
Hess, balangta komnizmi bir hayal olarak gren Marks' ikna etti ve
onu tamamyla safna geirdi. Ksacas perde arkasnda Hohem Mess
127

vard ama grnrde Marks sosyalizmi kaleme alyordu.


Hess snflar aras mcadeleyi kullanarak Yahudiliin amacna
ulaacana inanyordu.
Kendileri dindar insanlar olmalarna ramen, tanrsz bir sosyolist
ideolojiyi insanlara sunarak kimliklerini ve gerek niyetlerini gizlediler.
Yine marks'n rehberlerinden olan Yahudi Levi Baruch, Talmud'daki
"btn dnya zenginlikleri Yahudilerin olacak" hedefinin sosyalizm
maskesiyle gerekleeceini dnyordu.
Dnyadaki devletleri ve krallklar ykmak, rklar birbiri ile kartrmak,
dinleri ortadan kaldrmak , sonra da kolayca anahtarlar alarak Siyanist
Dnya Devletini kurmak ryasyd.
Fakat yine bunu maskelemek iin komnistler yahudilii de ktleyen
yazlar kaleme aldlar.
Ama Levi Baruch Marks'a yazd mektuplarda gerek planlarndan
bahsediyordu(Sallaste, "Les Origines secretes du bolschevisme" Paris ,
1930)
Marks Kabala ve Talmud retilerinden de ok ey almt. Bu yzden
Yahudilerin dnda kalan insanlarn balarna gelecekler onu
ilgilendirmiyordu.
Marks Komnist Manifestoyu yazmakla grevlendirildi. Ve kaleme
aldklar , aslnda A. Weishaupt ve Clinton Roosevelt'in dncelerini
gelitirilmi haliydi.
lluminati bu yolla "din halklarn afyonudur" sylemini tm dnyaya
yayd.
***
Moses Hess Yahudi olmayanlara milliyetilikten kurtulmalar gerektiini
alarken, onlara dnya dnya vatandalar olduklarn sylyorlard.
Ama i Yahudilere gelince, tam tersine, koyu birer milliyeti olmalarn
emrediyordu.(Moses Hess, Ausgewaehlte Schriften, Melzer Verlag, Kln
1962)
Bu komnist(ve de siyonist) haham Mess, "Roma ve Kuds, Son Milletler
Meselesi" adl kitabnda (1862) Yahudilerin bir devlete sahip olmas
gerektiini savunmutu.
128

Hess, dncelerini Tevrat, Talmud ve Kabala'dan alyordu yine elbet.


Kitaplarnda Yahudilerin stn rk olduunu aka vurgulamakla birlikte,
dnya ynetimi hakknn kendilerinde olduunu da aka sylyordu.
rnein "Roma ve Kuds, Son Milletler Meselesi" (1862)...
Ve yine bu kitapta branice dualar da grlyor.
Theodor Herzl de bir yahudi devleti kurmann hayali ierisindeydi.
Deitirilmi Tevrat kehanetlerine gre Filistin'de kurulacak srail
Yahve'nin Krall olacak ve tm dnyaya hakim olacaktr.
Siyonistler Filistine yerlemeyi planlyordu ama nemli bir sorun vard.
Yahudilik dnyadaki hibir lkede pek tarmla ve el sanatlaryla
uramyordu. O yllarda bir koloni kurmak iin bunlar artt. Ama bir
istisna lke vard ve bu lkede Yahudiler tarmla da olduka
uramaktaydlar. Bu lke Rusya yani Rus arl idi.
Bu yzden dikkatler bu lkeye yneldi. eitli entrikalarla arlk yklmaya
alld.
Bu arada Filistin'e g etmek ve buray lke edinmek zlemi de devam
ediyordu. Ama bir yandan da Afrika'da Uganda'nn da geici olarak yurt
edinebilinecei dnld kimi siyonistlerce.Bu dnce genel kabul
grmedi ve Filistenden toprak satn alnmaya baland.
Rusya'da Siyon'un Dostlar rgt kurulmutu.
Zengin siyonist bankerler Filistinden topraklar satn alrken, dier yandan
oradaki koloni iin gerekli olan Yahudi iftileri Rusya'dan getirtme plan
yapmaktaydlar.
Kaynaka
Turgut Grsan
Ramazan Kaan Kurt
***
Bolevik hareketi Yahudi iftileri Filistin'e gndermek ve Rusya'ya hakim
olmak iin yapld. ABD'deki ve Avrupa'daki yeralt etesi tarafndan
finanse edildi.
Ayrca lluminati'nin bandaki Rothschild ailesinin Rusya'yla gemiten
kalan bir hesab vard.
129

Troki gibi Yahudi casuslara Rus isimleri verildi(Troki'nin gerek ad


Bronstein). Bu casus gruplar Rusya'ya gnderildi ve lluminati'nin
tabakas tarafndan lkenin ynetimi ele geirilmeye alld.Yine bu
gruplar Rusya'nn her yerinde ayaklanmalar ve isyanlar kardlar.
Bu olaylara tanklk etmi Rus generalin azndan da anlatlmaktadr:
Bolevikler milyonlarca insan katletti ve bylece illuminati'nin hayalini
kurduu; dinden, zel mlkiyetten ve milli uurdan arandrlp
Yahudilerin hizmetine verilmi bir dnyann ilk ciddi uygulamas
gerekleir.
Artk Filistine ifti yahudileri aktarma yolu da tamamen almtr.
Yazar Aleksandr Soljenitsin de "Gulag Takm Adalar Cilt 2" adl
almasnda, Siyonist Yahudilerin, milyonlarca Hristiyann ve Yahudi
olmayann yok edildii organize Sovyet konsantrasyon kamp sistemini
yarattn ve ynettiini dorulamaktadr.
Hatta kitabn 79. sayfasnda dnya tarihindeki bu en byk lm
makinesinin yneticilerinin isimlerini veriyor. Hepsi de Siyonist
yahudilerdir.
Kaynaka
Erturul Dikba
***
Yahudi Edward Mandell House ABD'de bakann ba danman ve 19131921 yllar arasnda en gl bireylerden biri olarak grlrd.
Kendisi bir Marksist olup amac Birleik Devletler'i sosyalist yapmakt.
"Philip Duru: Ynetici" adl bir kitap yazd 1912 ylnda. Bu almasnda,
Amerika'nn fethi iin bir plan ortaya koyup nasl partilerin kontrol
edileceklerini ve bir sosyalist hkmetin kuruluunda aralar olarak nasl
kullanlacaklarn anlatmt. Ayrca ABD parasn kontrol etme metotlarn
da sylyordu. Sonraki gelimeler kitapta belirtildii ynde olmaktadr.
1921 ylnda Jacob Schiff'in emriyle Yahudi Bernard Baruch ve Edward
Mandell House tarafndan Council on Foreign Relations-CFR(d ilikiler
konseyi) kuruldu. Schiff bu rgtn Rothschild komplosunun(lluminati)
srmesi iin gerekli olduunu dnyordu.
16 yl CFR yeliini yapm olan Chester Ward, Amerikan halkn rgtn
130

niyetleri konusunda uyarmt:


"Bu sekinci gruplar iindeki en gl kliin bir tek ortak hedefi vardrbunlar ABD'nin ulusal bamszlnn, egemenliinin teslimiyetini
istiyorlar. Ayrca dnya banka tekelinin kresel hkmetin eline
verilmesini hedefliyorlar".
Washington D.C'deki FBI merkezinin eski bir yesi olan Dan Smoot da bu
rgtn amacn yle anlatyor:
"CFR'n nihai hedefi bir tek dnya sosyalist sistemi yaratmak ve ABD'yi de
onun resmi bir paras haline getirmektir."
Kaynaka
Erturul Dikba
KRESEL KYN EFENDLER
***
Bu arada feminizmi de ustaca kullanyorlar.
Amerikan filmlerinde aka erkek dmanl yaplyor.
Komedisinden macera fimlerine-dizilerine kadar bir ok yapmda, kadnn
erkee iddet uygulamasn bilinaltlara yerletirmeye alyorlar.
Her koldan gelerek, kaotik bir yapya kavuturmak iin toplumu ellerinden
geleni yapyorlar.
Komnizmi ve New Age gelecei akllara sadece bildik Star Trek(Uzay
Yolu) gibi dizilerle yerletirmekle kalmayp, artk aka reenkarnasyonu
gerekmi gibi gsteren ve ruhuluu Hristiyanla ve dier dinlere
stn tutan yapmlar da sunuyorlar.
M.S. 2150 gibi romanlar da yine ayn komplonun uzantlar. Mzik-ark
yoluyla da zellikle genler etki altna alnmaya allyor ne yazk ki.
Ksacas sinemadan edebiyata, bilgisayar oyunlarndan gazete kelerine,
tv programlarna kadar tm beyin ykama aralar kullanlyor ABD'de ve
dnyada.
Sosyalizm ad altnda tm dnyay, bireyleriyle, malyla mlkyle
Yahudilerin eline vermek ve Kuds merkezli Dnya Devletini kurmak iin
asrlardr sistemli bir ekilde alyorlar.
***
131

lluminati'nin ynetici snf da kendilerinin tanr olduuna inanmakta.


Yalnz bunlar ruhuluun solcu felsefesini insanlar kendilerine kle
etmek iin arac olarak kullanrken, kendilerini eytanlardan aldklar
direktifler dorultusunda bambaka bir mevkide gryorlar.
Evrimi ve komnizmi amalar dorultusunda bilim dnyasna
sokuturmak iin gerekli gerekli almalar yaptlar. Hegel'in diyalektiini
de temel ykc felsefeleri olarak kullanyorlar. Hegel'e gre tarih 3
basamakl bir deiim sreceydi. Tez, antitez ve sentez...
lluminati bunu toplumlarda korku ve mitsizlik havas yaratarak
kullanmaya alyor. Krizler ortaya kartyor, sonra bunun karsna,
baka bir deyile krize neden olan eyin karsna zttn sunuyor. Ve bu 2
zttn sentezlenmesi ile geici bir denge, istikrar salanyor. Yani kaos
yaratldktan sonra yeni bir dzen iin gerekli ortam ortaya karlm
oluyor. Byle adm adm ilerleyerek totaliter ve Yahudilerin
egemenliinde bir dnya devleti kurma planlarn gerekletirmeyi
arzuluyorlar. Bu arada dnya nfusunu da azaltmay hedefliyorlar.
Oklt komplocularn eitli dernekler kurarak dnya toplumlarn
avularnn iindeki bir ada birletirme almalar da sryor.
Bu arada gerek baz politikaclar, gerekse de New Age dnrleri yeni bir
dnyadan her zamankinden daha fazla sz ediyorlar. Tabii dinlerin,
milletlerin ve snrlarn ortadan kalkt ve sosyalist dzene sahip bir
gelecek tablosu iziliyor her seferinde. Dnyay ele geirdiklerinde, Kuds
merkezli tek dnya lkesinde efendiler bir avu insan olurken, dierleri
onlara kulluk edecek.
Oklt Dnya teorisyenlerinden Vera Stanley Alder unlar anlatyor:
"Tm yaratln ardnda bir plan var. Evrimin u anda ilerledii hedef
Dnya Birlii. Dnya plan unlar ieriyor: Dnya rgt...Dnya
Ekonomisi...Dnya dini"(Vera Stanley Alder, When Humanity Comes of
Age, 1974)
Hkmetleri, paray ve dini kontrol altnda tutarak sapkn hedeflerine
ulaacaklarn dnyorlar. Ve lluminati'nin szde seilmi st dzey
yneticilerinin eline verilecek bir dnya...
Bu diktatr uygulamada zel mlkiyet, lkeler ve dinler ortadan
kaldrlacak. Bir zamanlar Hitler ve Mussolini'nin yapt faist
uygulamalar da pareleldir. Yine okltizm ve sosyalizm, sper insanlar
132

(yar tanr-tekaml etmi) yaratma gibi hastalkl kavramlar karmza


kmaktadr.
Ayrca tek dnya lkesi hayallerini kuranlar, insanlar tek bir vcut
olduktan sonra dnyaya gelecek gizemli bir efendiden de bahsediyorlar.
Ruhu dernek ve yaynlarda dnyay bu yeni gelecee hazrlayacak sekin
ve tanrsallam insanlardan bahsedilir. Ayrca artk ailenin gereksizlii
vurgulanarak, yeni bir toplum ina etmenin gerekli olduu
benimsetilmeye allmaktadr.
zel mlkiyetin, ailenin, ulusun ve dinin olmad bir dnyada da insanlar
kle olarak ele geirilecektir kolayca . Sonra da eytann egemenlii
altnda yaamay hayal etmektedir lluminati yneticileri. Tabii ona Ik
Tanrs gibi adlar takmlardr.
Daha 14 Temmuz 1856'da ngiltere Babakan Disraeli unlar sylyor:
"Bu Kamaradan nadiren bahsettiimiz bir g var. Gizli cemiyetlerden
bahsediyorum. nkr etmek yersiz, nk Avrupa'nn byk bir ksmnn
bu gizli cemiyetlerin ebeke a ile rldn rtbas etmek imknsz.
Peki amalar ne? Hibir eyi saklamaya almyorlar. Anayasal bir
hkmet istemiyorlar. Din kurululara ve zel mlkiyete bir son vermek
istiyorlar. Bazlar daha da ileri gidebilir."(Nesta Webster ,Secret Societies
and Subversive Movements, s. 71)
Grld gibi ruhuluun dnyaya hakim olma plan ok eskilere
dayanmakta.
Dier koldan Evanjelistler de , Yahudilerin bile byk oranda yok
edilecei bir 3. Dnya Sava'nn kmas iin ellerini ovuturuyorlar.
Onlarn akl sra da bylelikle sa yeryzne gelecek ve onlar sonsuza dek
mutlulua kavuturacak. te byle bir ortamda, Davut Yldz olduu
iddia edilen iie gemi 2 geni kendisine amblem edinen srail'in iyice
glenip etrafna saldrmas ve snrlarn geniletmesi salanmaya
allmaktadr. Evanjelist Hristiyanlara gre kyamet bu sayede
balayacaktr.
Ksacas Yahudiler, Evanjelistler ve lluminati farknda olmadan
ruhuluun penesinde, kendilerini ve dnyay mahvetmenin eiindeler.
***
Tm oyunlar zerimize oynanmaya devam ediyor.
133

zellikle nmzdeki 10 yllk srete ruhuluu ve dier pagan inanlar


lkemiz insanna benimsetmek iin planlar yapyorlar.Bir yandan
Hristiyan misyonerler, dier yandan kabalaclar ve spiritualistler gece
gndz alyorlar.
zellikle reenkarnasyon inancn benimsetmek iin ok youn
kampanyalar greceiz.
Dier yandan da Yahudiler yllar nce Filistin'de gerekletirdikleri
uygulamay adm adm lkemizde gerekletirmeye alyorlar.
Ve daha evvel de sylediimiz gibi, artk Amerikan filmlerindeki hedef de
biziz. imdilerde inlileri, Araplar veya Ruslar deil de Trkleri ktleyen
senaryolarla kar karyayz.
yle demitim:
Yahudiler ve Evanjelistler bo durmuyor , film ve dizilerde bizleri
ktlemek amal senaryolar kaleme alp insanlarn bilinaltlarn
ykyorlar.
Ramazan kaan Kurt'un belirttii zere ayn eyi yllar nce Araplara
ynelik yapmlard. Kt Arap imajn seksenli yllar ve doksanlarn
balarnda batllarn zihinlerine sinema ve televizyonla yerletirdiler.
imdi ise ne olduysa Amerikan film ve dizileri Araplar vmeye ama buna
karlk biz Trkleri ktlemeye balad.
Gelecekte srann kimde olduunu gsteriyor bu abalar.
Ayrca "rapturealert.com" sitesine bakarsanz imdiden Trkleri Yecc
Mecc olarak gstermeye altklarn grebilirsiniz(uydurma hadislerde
de yine Yahudi-Hristiyan kaynakl ayn iftiralar gryoruz).
Niyet belli, bugn Araplara yaptklarn, gelecekte bizlere yapmak
istiyorlar ve bunun psikolojik temelini kuruyorlar.
Her geen gn sistemli ve daha da younlatrlm bir alma eklinde
bunlar gryoruz.
***
Yahudi Edward Mandell House ABD'de bakann ba danman ve 19131921 yllar arasnda en gl bireylerden biri olarak grlrd.
Kendisi bir Marksist olup amac Birleik Devletler'i sosyalist yapmakt.
"Philip Duru: Ynetici" adl bir kitap yazd 1912 ylnda. Bu almasnda,
134

Amerika'nn fethi iin bir plan ortaya koyup nasl partilerin kontrol
edileceklerini ve bir sosyalist hkmetin kuruluunda aralar olarak nasl
kullanlacaklarn anlatmt. Ayrca ABD parasn kontrol etme metotlarn
da sylyordu. Sonraki gelimeler kitapta belirtildii ynde olmaktadr.
1921 ylnda Jacob Schiff'in emriyle Yahudi Bernard Baruch ve Edward
Mandell House tarafndan Council on Foreign Relations-CFR(d ilikiler
konseyi) kuruldu. Schiff bu rgtn Rothschild komplosunun(lluminati)
srmesi iin gerekli olduunu dnyordu.
16 yl CFR yeliini yapm olan Chester Ward, Amerikan halkn rgtn
niyetleri konusunda uyarmt:
"Bu sekinci gruplar iindeki en gl kliin bir tek ortak hedefi vardrbunlar ABD'nin ulusal bamszlnn, egemenliinin teslimiyetini
istiyorlar. Ayrca dnya banka tekelinin kresel hkmetin eline
verilmesini hedefliyorlar".
Washington D.C'deki FBI merkezinin eski bir yesi olan Dan Smoot da bu
rgtn amacn yle anlatyor:
"CFR'n nihai hedefi bir tek dnya sosyalist sistemi yaratmak ve ABD'yi de
onun resmi bir paras haline getirmektir."
Kaynaka
Erturul Dikba
KRESEL KYN EFENDLER
Texe Marrs'n da ilgin bir iddias var:
"nancmz onlarn teolojisine bakarak desteklemeyeceimiz halde,
Mslman alimlerin, uzun zaman nce, bir Deccal'n gelecei hakknda
uyarda bulunmas da olduka ilgin. Bu eytani lider ortaya ktnda
C.F.R harflerinden tannabileceini ileri sryor, ayrca "tek gzl"
olacana da iaret ediyorlar. Acaba bu, bir dolarlk banknotlar zerine
basl llu-minati'nin her eyi gren gz, Horus olabilir mi? Britannica
Ansiklopedisi'nin 1904 yl basm ikinci saysnda, u hayret verici
paragrafa rastlyoruz:
Deccal, Hz. Muhammed'in dininde sahte Isa olarak bilindii iin, slam'a
da yabanc deil. Tek gz olacak ve alnnda C.F.R harfleri yazacak, kafir
(cafir) kelimesinin harfleri.
135

CFR, d ilikiler konseyi 1914 ylnda Bakan Woodrow Wilson tarafndan


oluturulduunda, yardmcs Albay House ile Avrupal komplocu
ortaklar Britannica Ansiklopedisi'nin haklarn satn aldlar ve 1904
orijinal basksnn 126. sayfasndan bu ifadeyi karttlar. Bereket versin
ki, bu sylediklerimin doruluunu ispatlayacak bir kopya bende
mevcut."
TEXE MARRS
"LLUMNAT" Geri burada Hristiyanlktaki ve Hadis retisindeki Deccal
inancndan bahsediyor Texe Marrs ama yine de dikkate deer bir iddia.
***
Boleviklerin Rusya'da iktidar olmasnda Almanlarn da Amerikallar gibi
byk katks olmutur. Bu ihtilal sayesinde Almanya Rusya ile karlarna
ulaabilecei bir antlama yapabilecekti.
Balangta bolevik deil menevikler baa gemiti. Ama onlarn
bandaki Kerensky de komplunun iindeki bir masondu. Rus askerlerinin
bir ksm Kerensky'nin ihanetini anlam ve mdahale etmek istemiti,
ama Kerensky boleviklerin ve uluslararas masonluun yardmyla
Kornilov'u yenilgiye uratt ve daha sonra boleviklere lkeyi teslim etti.
Baka bir deyile rusya meneviklerden boleviklerin eline gemi oldu.
Hatta daha sonra da Almanlar bir sre bolevikleri kollad.Bunun
karlnda da Lenin el koyduu, Ruslara ait zenginliklerin bir ksmn
Almanya'ya verdi gizlice.
Orak ve eki de masonluktan almadr. Eski Ahid'de ekiden bahsedilir.
Ayrca orak da yine Tevrat'ta gemektedir:
Yeremya 16
16 "Ekin ekeni biim vakti orakyla birlikte Babil'den atn. Zorbann klc
yznden Herkes halkna dnsn, lkesine kasn."
Zaten komnist felsefe ok evvelden ruhu baz yahudi tarikatlar
tarafndan deitirdikleri ncil'e bile sokuturulmutu.
Tabii bu eytani ruhu felsefe sonra bumerang gibi Almanya'ya geri
dnm ve bana bela olmutur.
Milyonlarca rusun hayatna mal olan bu illuminati (ve ona da hakim olan
ruhuluk) fesad tm dnyaya hzla yaylmaya alt. Zaten bu
136

gerekleseydi imdi tm dnya bir grup insann elinde


kleletirilecekti.Tpk sosyalist lkelerdeki insanlar gibi...
Daha sonra sac olarak adlandrlan Mussolini ve Hitler bile aslnda bu
ruhuluun komnist felsefesini kendi amalar dorultusunda
uygulamlardr. Yine evrim inancndan, spermenler-szde stn
insanlar elde etme almalarna kadar ayn eler sz konusudur.
Bugn hala zellikle ABD'deki bir takm gler, yaptklar film, dizi vs. ile
komnist felsefeyi zihinlere yerletirmeye almaktadr.
Bu arada 2. Dnya Sava srasnda Rusya'da , spanyol askerlerinden
birinin Landovski'nin cesedinin zerinde kaln bir defter bulduu ve
bunun spanyolca evirisinin "Sinfonia en Rojo Major" adyla 1950 ylnda
yaynland iddia edilmektedir. Bu defterde eski Sovyet ajan
Rakovkski'nin 1938'de Moskova'daki sorgulanmas srasnda tutulan
zabtlar var olduu sylenmektedir.
Bu defterde yazanlara gre komnizmin gerek yzn bir lluminati
ajan olan Rakovski itiraf etmektedir.Hatta yine bir mason ve lluminati
ua olan Marks'n kaleme ald almalarnda kapitalizmle ilgili olarak
kastl yanl karmlarda bulunmasndan bile bahsediliyor. Neleri
gizledii de...
Kaynaka
Turgut Grsan
20. YZYIL DNYA TARHNN PERDE ARKASI
***
imdi bu Rakovski'nin itiraflarna ngilizce olarak gz atabilirsiniz
internette.Bir lluminati ajan olan Rakovski komnizmin panteist pagan
retiden geldiini ve hedeflerinin Yahudilerin egemenlindeki bir dnya
devleti kurmak olduunu bir ekilde itiraf etmi. Geri ifadelerinden
,kafasnn biraz karm maa olduu da gzlemlenebilir:
Yalnz, Rakovski'nin itiraflarnn tercmesinde ve sunumunda baz hatalar
olduu da belirtilmekle birlikte, ana hatlaryla konumann o ekilde
olduu sylenmektedir.
***
yle demitim:
137

Ve ABD kaynakl birok bilimkurgu film ve dizisinde yine gizlice


komnizm propagandas yapld.
yle bir hatrlayn Uzay Yolu gibi dizileri, neler oluyordu?
1-Para kullanlmyordu. zel irketler falan yoktu, herkes federasyonun
alanyd. Kimsenin zel uzay gemileri de yoktu. Hepsi ortaklaa
kullanlyordu.
2-Hi kimse ilahi bir dine inanmyordu. Ama yoga ve meditasyon yapan
insanlar grlyor, ruhu retinin hakimiyetini sezinliyorduk o kurgusal
dnyada.
3-Tm gezegenler tek bir federasyona balyd. Ulus devletler diye bir ey
de yoktu bu dizilerde.
4-lk bakta evrensel kardelii savunuyor gibiydi ama derinine inilince
tam bir rk felsefeye sahip olduu grlyordu bu dizilerin. rnein
Asyal veya zenci grnml insanlar hibir zaman gemilerde kaptan
olmuyordu. Dizinin kahramanlarnn savat kimseler hayvanms
grnml baka rklardan oluuyordu. Anglo sakson tipliler her zaman
en st ynetimdeler ve iyiler?
Ve bu beyin ykamayla, ezoterik rgtlerin tek bir dnya devleti hedefleri
insanlara benimsetilmeye balanyor.
Ayrca M.S. 2150 gibi romanlarla yine bu almalarn pekitiriyorlar
ruhular.
Hem de ABD kaynakl bu propaganda, dikkatinizi ekerim.
Hedeflerine ulamak iin sabrl ve sistemli bir ekilde alyorlar.
Mr. Spock ile tandmz Vulcanlar Yahudileri temsil etmektedirler.
Atlgan'n mrettebatnda Rusundan uzakdoulusuna, zencisine kadar
birok milletten insan vardr. Ama bunlarn banda Anglo Sakson tipli bir
kaptan bulunur. Burada dier milletlerin efendisi durumunda bu ingiliz
rk gsterilir. Ama grnrde bu byledir. Biraz derine inince, asl zeki
olann ve dolaysyla gizli kaptann Spock olduu fark edilecektir. Yani
verilen mesaj ak. Anglosaksonlarn nderliinde gibi gzken ama
aslnda Yahudilerin egemenliinde bir dnya imparatorluu
kurulacak.Tpk gnmzde ABD ve ngiltere ynetiminde gibi gzken
ama aslnda Yahudilerin ynetiminde olan dnya gibi... Dinlerin ortadan
kaldrld tek bir dnya devletini komnizm maskesiyle hayata
138

geirmeye alyorlar. Tabii daha sonra kendi retilerini hakim


klacaklar. Yine dizide Vulcanllar insanlardan ayr ve aslnda stn bir rk
gibi gsterilir. Beyinleri bir bilgisayardan farkszdr hesaplama vb.
konularda. Kt rklar olarak da doulular sembolize eden tipler sunulur.
Spock'n, daha dorusu Vulcanllarn mehur selamnn nerden geldiine
bakmak istiyorsanz: http://www.upstel.net/rooster/v-salute.html Ayrca
Spock' canlandran ve dizinin ynetmenliini de yapan Leonard Nimoy
Yahudidir.
--imdi de bu sembolizmde u ayrntlara ok dikkat.
lluminati Amerikan dolarnn zerine bile piramidin zerindeki "tek gz"
yani " hereyi gren gz" semboln koydu. nk bu blis'i temsil
ediyordu.
Uzay Yolu dizisinde sivri kulakl Vulcanllar ayn zamanda cinleri de temsil
etmektedirler.
Ayn durum u sralarda vizyonda olan Avatar filminde de sz konusu.
Avatar filmindeki sivri kulakl insanms rk da ayn zamanda cinleri
sembolize etmektedir.
blis'in sembol olarak tek gz bunlar filmlerin zellikle afilerinde
kullanyorlar.
Uzay Yolu filmlerinin afilerinde Vulcanl Spock genelde tek gzl olarak
gsterilir:

139

Ayn ekilde sinsice komnizm, panteizm, ok tanrclk, evrim yani


ksacas paganizm propogandas yapan Avatar filmindeki sivri kulakl
insanms varlklar da cinleri temsil etmektedir.
Ve lluminati bu filmde de tek gz semboln kullanp zihinlere
yerletiriyor maalesef.
Filmi dikkatli izlediyseniz baroldeki karakter Jake sk sk ban yan
tutarak tek gz pozu veriyor. Ve yine filmin afilerinde bu sivri kulakl rk
tek gz sembolyle sunulmutur:
Star Trek yani Uzay yolu dizisindeki lluminati sembollerinin deifresine
devam:
***
BAKARA
67 Msa, toplumuna dedi ki: "Allah size, bir inek boazlamanz
emrediyor." Dediler ki: "Sen bizimle alay m ediyorsun?" Dedi ki:
"Cahillerden biri olmaktan Allah'a snrm."
68 yle konutular: "ar Rabbine bizim iin, aklasn bize neymi o!"
140

Cevap verdi: "O diyor ki, bahsettiim ne yaldr ne de krpe. kisi aras bir
inektir." Hadi size emredileni yapn!
69 yle dediler: "ar Rabbine bizim iin, neymi onun rengi aklasn
bize." Cevap verdi: "O diyor ki, bahsettiim, sar, rengi parlak bir inektir;
seyredenlere mutluluk verir."
70 yle dediler: "Dua et Rabbine, aklasn bize neymi o! nk bu inek,
bizim gzmzde bakalaryla kart. Ve biz, Allah dilerse, doruya ve
gzele elbette klavuzlanacaz."
71 Cevap verdi Msa: "Allah diyor ki, bahsettiim, boyunduruk yememi
bir inektir; topra srmez, ekini sulamaz. Salma hayvandr. Alaca yoktur
onda." Dediler ki: "te imdi gerei getirdin." Ve ardndan onu
boazladlar, az kalsn yapmayacaklard.
Musa'nn toplumunun bir inek boazlanmasyla imtihan edilme nedeni,
onlarn bu hayvanlara(ve onlarn grnmndeki nesnelere) tapnma
eilimi olabilir:
TAHA
88. Smir onlar iin, brmesi olan bir buza heykeli kard. Dediler ki:
"Bu, hem sizin hem de Msa'nn tanrsdr. Ama Msa unuttu."
89. Grmyorlar m ki; o buza onlara bir sz geri eviremiyor;
kendilerine bir zarar veremiyor, bir yarar salayamyor.
90. Yemin olsun, Hrun daha nce onlara unu sylemiti: "Ey kavmim,
siz bununla imtihan edildiniz. Sizin Rabbiniz o Rahman'dr. Artk bana
uyun, emrime itaat edin!"
91. Onlar yle demilerdi: "Msa bize dnnceye kadar ona tapclar
olmakta devam edeceiz."
Yani bu hayvan kutsallatrmaktan vazgeip tvbe etmelerinin
itenliinin aa karlmas iin, byle bir seenek ile yzletirildiler.
Ama srailoullar bu emri balangta yerine getirmekte diretirken, daha
sonra da tam tersine, balca ibadetlerinden biri haline getirmi gibi
grnyorlar. Bir arnma riteli olarak kzl inek kurban etmek artk
onlarn inancnda, dini yaamlarnda yer tutmakta.
TEVRAT (LDE SAYIM):
1 RAB Musa'yla Harun'a yle dedi:
141

2 "RAB'bin buyurduu yasann kural udur: srailliler'e size kusursuz,


zrsz, boyunduruk takmam kzl bir inek getirmelerini syleyin.
3 nek Khin Elazar'a verilsin; ordugahn dna karlp onun nnde
kesilecek.
4 Khin Elazar parmayla kanndan alp yedi kez Buluma adr'nn
nne doru serpecek.
5 Sonra Elazar'n gz nnde inek, derisi, eti, kan ve gbresiyle birlikte
yaklacak.
6 Khin biraz sedir aac, mercankkotu ve krmz iplik alp yanmakta
olan inein zerine atacak.
7 Sonra giysilerini ykayacak, ykanacak. Ancak o zaman ordugaha
girebilir. Ama akama dek kirli saylacaktr.
8 nei yakan kii de giysilerini ykayacak, ykanacak. O da akama dek
kirli saylacak.
9 "Temiz saylan bir kii inein kln toplayp ordugahn dnda temiz
saylan bir yere koyacak. srail topluluu temizlenme suyu iin bu kl
saklayacak; bu, gnahtan arnmak iindir.
10 nein kln toplayan adam giysilerini ykayacak, akama dek kirli
saylacak. Bu kural hem srailliler, hem de aralarnda yaayan yabanclar
iin kalc olacaktr.
Deitirilmi Tevrat'a gre bu merasim, kirlenmi kii ve yerleri
temizleme ilevine sahip.
te bu inanca sahip Yahudiler, bugn Mescidi Aksa'y ykp Musevi
Tapna'n yeniden ina etme planlarnda da bu kzl inek riteline yer
ayrm durumdalar.
Tapnan ina edilebilmesi iin, tapnan ykseldii alana ayak
basmadan Tapnak Tepesi'ne trmanlamaz grn
benimsediklerinden, kzl inee ihtiyalar var. nk bu tapnak alan tam
olarak bilinmediinden, yaplacak tek ilem; kusursuz bir kzl inein
kurban edilip, yaklp elde edilecek klleriyle kartrlm kutsal suyu
Tapnak Tepesi'ne girerken evreye serpitirmek ve bu yolla (szde)
arnmay salamaktr diye dnyorlar.
te o zaman blgedeki camileri ykarak kendi tapnaklarn yeniden
142

kurabileceklerini zannediyorlar. Ve bu gelime Yahudi inancndaki Mesih'i


getirmeyi hedefliyor. Hristiyanlar da Yahudilere bu konuda da yardm
ediyor nk kendileri de sa'nn gelii iin bu olayn gerekli olduuna
inanm durumdalar.
Bu uurda srailliler ve baz ABD'li Hristiyanlar el ele vererek kzl inek
retme programn balattlar. lk denemeler ABD'deki iftliklerde oldu
ama doksanl yllarn banda bu konuda baarsz oldular. Bunun dnda
srail Hayfa tarafnda bir iftlikte tesadf olarak bir kzl inek bulundu(ad
Melody idi). Ama daha sonra hayvanda ksmen renk deiimi meydana
geldi ve yine sonu hsran oldu.
Fakat gnmzde belki de gizlice bu hedeflerini gerekletirdiler ve
Mescidi Aksa ile Kubbets Sahra'y ykabilmek iin trene hazr hale
getirmi olabilirler.
Bugne kadar baz Yahudilerin camileri ykp kendi tapnaklarn
kurmamalarna neden olarak, gelecek byk tepki ve olas olaylardan
ekinmeleri gsteriliyordu. Ama onlar bunu oktan yapmaya kalkarlard
byk ihtimalle. Asl neden, kusursuz bir kzl inee henz kavumam
olmalar olabilir.

143

1995 lluminati kart oyunu


Aada yazdklarm yabanc forumlardan aktarmlarmlardr:
Doksanl yllarda piyasaya srlen lluminati kart oyununda ikiz kulelere
ve Pentagon'a saldrdan tutun da, salgn hastalklar retmeye kadar tm
planlar resmedilmiti.

144

11 Mart 2011 tarihindeki Japonya depreminden sonra aslnda bunun da


kartlarda yllar nce belirtildii grlmekte:
The Wako Clock tower at Ginza in Tokyo

145

146

Kartn stndeki saat kesinlikle Tokyo'daki saat ve akreple yelkovan 3 ve


11 rakamlarn gsteriyor. Yani yln 3. ay olan Mart ve ayn 11'i. Ve 11
ayn zamanda yl olan 2011'e de iaret ediyor olmal.
Bitmedi:
Deprem sonras tsunaminin nkleer felakete yol aaca da dolayl bir
ekilde belirtiliyor.
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread675301/pg1
--------------------------------------------------------------------------------------Peki gelecekle ilgili planlar neler?
Kartlara bakarak bir fikir elde edilebilir:

147

nternetten kartlar inceleyebilirsiniz.


Gelecekle ilgili olanlar arasnda;
Dev bir meteorun dnyaya arpmas, sahte uzayl istilas, komnizmi
kullanarak lkeleri ele geirmek, teknolojiyi kullanarak sahte mesih
projesini gerekletirmek vs. ilk gze arpanlar...
Sapkn planlarnn ilendii 1995 basm kartlardan birka tanesi daha
yle:

nc Dnya Sava'n karma planlar ok eski. Ve yine bu kartlarna


da ilemiler...
Sahte uzayl saldrlaryla ilgili kartlar:
148

Dier kartlardan bir ka daha:

Sahte uzayl saldrs ile tm dnyay tek lke haline getirme planlarn
uygulamaya geirme hazrlndalar gibi gzkyor.
ncelikle uzayllarla ilgili daha ok haber ve aklamalar duyacaksnz.
nsanlarn bilinaltlar yaknmzda dnya d varlklarn olduu ve
saldrabilecekleri bilgileriyle ykanacak.
Daha sonra kendi szde uan daireleri ile saldrlar dzenlemeyi
hedefliyorlar.
Bu arada bu uzay gemilerindeki sahte uzayllarn u bildik ruhu uzayl
dinini tebli edeceinden pheniz olmasn.
Ruhlar alemi, reenkarnasyon, evrim, komnizm, panteizm gibi pagan
inanlarn bu yolla da insanlara bir kat daha benimsetme amacndalar
ne yazk ki.
lluminatinin bilim ve teknolojisinin gnmzn 25 yl ilerisinde olduu,
yalanmay geciktirmek gibi birok srra ulatklar da iddialar
arasnda(bu iddialar yapanlarn hepsi de bilimadamlar)
-----------------------------------------------------------------lluminati kartlarda 1995 ylnda gsterdii ikiz kuleler saldrsn 11 Eyll
2001 tarihinde gerekletirmiti.
Bu Japonya depremini de 11 Mart 2011 tarihinde gerekletirdi.
11 says onlar iin nemli.
Bir dier dikkat ekici nokta da her 2 olay arasnda 10 yl olmas. Yani bir
dzeni takip ediyorlar gibi.
Bu yl 2011 yl olmas dolaysyla tarih hep 11'i vereceinden, birok olay
yine bu sene ierisinde gerekletirmek isteyeceklerdir ne yazk ki.
zellikle de 11.11.11 tarihi hakknda korkun planlar olabilir.
Bir dier rktc olan ise tabii ki u bildik 21 Aralk 2012 tarihiyle ilgili
olan... Bu tarihte belki doal olarak hibirey olmayacak ama lluminati
mutlaka birey planlyordur. Bu yzden dnyada filmlerden haberlere
kadar birok kanal kullanarak insanlar doal bir felaket beklentisi iine
sokuyorken, perde arkasndan olay bizzat onlar gerekletirme
149

hazrlnda olabilirler.
imdi u 2 olayn tarihlerine bir daha bakalm.
Yani
11.9.2001
Japonya depreminin tarihi ise
11 Mart 2011 Yani
11.3.2011
imdi bu tarihleri toplayalm:
11.9.01+11.3.11 = 22.12.12
Yani bu 2 felaketin tarihlerinin toplam u mehur 21.12.2012 tarihinin
sadece bir gn sonrasn veriyor.
Tesadf m deil mi bilemeyiz u andan tabii. Zaten yllar toplarken
2001+2011 eklinde toplarsak bu sefer 4012'yi vermekte...
Bu arada 2012 kehaneti Mayalara dayanyor bilindii zere. Ve onlarn
sembol de tpk Msrllar gibi piramitler.
lluminati de sembol olarak piramiti kullanr.
Ve 11 demiken ilgindir:
21.12.2012
2+1+1+2+2+0+1+2=11
Bir dier ilgin nokta da: 11 Mart Japonya depremi Cuma gn idi ve
21.12.2012 de Cuma'ya denk gelmekte.
Eer bu tarihi 21.12.12 eklinde yazacak olursak:
21 12 12
333
Hem 3 hem de 333 lluminati iin en nemli saylardan.
-----------------------------------------------------------------Amerikan HAARP teknolojisi (High Frequency Active Auroral Research
Program)Tesla'nn bulular zerine kuruludur.
Sanki ABD'de bilimsel aratrma amal kurulmu sivil bir proje gibi
gsterilmesine karn, lluminatinin silah olduu konusunda hemen tm
150

aratrmaclar hemfikir.
Ve yine hemen herkesin hemfikir olduu zere:
Bu teknoloji ile depremler ve iklim deiiklikleri yaratlabilir.
Uaklar drlebilir
Bir lkeye istenildii kadar dorudan enerji yollanarak o lke yok
edilebilir(Tesla ise tam tersine , dnyaya bedava enerji datmn
hedeflemiti bu buluunu gerekletirirken).
Dnce kontrol yaplabilir, insanlar-toplumlar ynlendirilebilir.
Bu teknolojinin resmi sitesinden gnlk verileri takip edebiliyorsunuz.
http://maestro.haarp.alaska.edu/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi
Ve greceksiniz ki 11 Mart Japonya depreminde veriler artm ve
sonrasnda yine normale dmtr.
Ayn ekilde 17 Austos 1999 depreminde de benzer veriler var ama
ilgintir ki depremin tam tarihi olan 17 Austos gn ile ilgili olan
sayfada veriler karartlm, ulalamyor yazyor.
Yine Haiti depreminde de veriler paralel bir tablo sunuyor.
Depremden birka gn nce hareketlilik balyor, birgn ncesinde ve
deprem gn zirveye kyor, sonra da normale dnmeye balyor...
Japonya Depremini ele alalm. 6 Martta herey normal seyrindeyken 7
Martta kprdnmalar balyor ve hergeen gn iddeti artyor. 10 ve 11
Martta ise dorua ulayor.
--------------------------------------------Kartlardan biri yeni hastalklar tretmeyi ve de yaymay, biri de frtna,
rzgar hortumu gibi felaketleri oluturmay gsteriyordu.
Yine u tesadfe bakn ki bugnlerde bunlar sradan olaylarm gibi
artarak dnyay sarmaya balad.
--------------------------------------------------

151

Bir agnostikle yaptm tartma (1. ksm)


Baka bir forumda bilginin de aslnda inan olduuyla ilgili yaptm bir
tartmay aktaryorum.Ayn zamanda agnostik felsefeyi de eletiri
szgecinden geiriyorum(Emre_1974tr):
Emre_1974tr Posted: Feb 21 2006, 01:23 AM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 193
Member No.: 29
Joined: 6-February 06
Sevgili On War o ekilde de yorumlayabilirsin,bakas kp bambaka
ekilde de yorumlayabilir....
Sonuta bu, insanlarn zanlarnn biraz daha ilemeli ve albenili getirilmi
hali.Sonra bir bakmsn ki "aaa urada unu atlamz" deyivermiler ve
180 derece tersi bir iddiaya ynelivermiler.
Eer A m yoksa B mi bilemeyiz diyorsa,bu da kesin bir iddiadr.Kesin A
veya kesin B diyenden en ufak bir daha az kesinlik tamyor.
Bilim w-eksikli veya BMW'li falan deildir,bu da bir yanlgdan ibarettir.
Selam ve sevgiler.
OktayD Posted: Feb 21 2006, 01:46 AM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 200
Member No.: 4
Joined: 30-January 06
Sayn Emre,
Zaten agnostizm kesinlik zerine kuruludur. Yukarda tam da bundan
152

bahsettik. Ne A ne de B durumu tamamyla kesin bir ifadedir. Bunun


aksini sylemedik. Sylemeyeceimiz de ak.
Bilim w-eksiklidir. Neden? Yukarda deindik.
Her w-tutarl sistem w-eksiklidir. Yani Her w-tutarl sistem en az bir kararverilemeyen nermeye sahiptir. Bilim w-tutarldr. Neden? nk evreni
deneyle inceler bilim. Bilimsel yntemde deney ve gzlemi esas alr
(bilim derken pozitif bilimler, fizik kimya biyoloji demek istediimi
sylememe gerek var m bilmiyorum). Deney bilimin oluturduu kuram
yani sistemlerin belitlerini veren yntemdir. Her fizik kuramnn belitleri
deney ve gzlemin bilgisidir. Burada deneyleri kararverilemez nerme
olarak dnebilirsiniz. Mevcut kuramnz yaplacak yeni bir deneye kadar
w-eksiklidir. Ayrca bu deney yntemleri de mevcut kuramlarn bilgisinin
bir sonucu. Yani deneysel yntem de w-eksiklidir. Bu durumda bilim hep
w-eksikli olacaktr. Eer biri "bilim w-eksikli deildir" derse bu iddias
rr. nk ilk olarak agnostistik olarak Tanr bilgisine bilim ulaamaz.
Ama bu yetmeyebilir iddiay ortaya atan iin. kinci eyse, bilim asla
betimlemeye alt evrenin gerek olup olmadn syleyemez (gerek
derken, ne demek istediimi anladnz sanyorum). Gereklik bilim iin bir
karar-verilemezliktir. Bu yzden bilim her deneyin gerek olduunu
KABUL eder. Yani "deneylerin hepsi gerektir" diye bir karar-verilemez
nermeyi doru olarak belitlerinin arasna atar.
(ok uzattm, kusura bakmayn...)
Sayg Sevgi ve Mantk...
Emre_1974tr Posted: Feb 21 2006, 02:56 AM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 193
Member No.: 29
Joined: 6-February 06
Sevgili Oktay,ne A ne B de bir kesinlik tadndan bu da bir n yargdr
ve bilimle uyumad iddia edilebilir.Hayr bence bilim Agnostik falan
deildir.Bilgi denilen ey de inantan baka birey deildir.
Tanr inanc sadece bir rnek,daha saysz alana tayabiliriz.
153

Ha bazlar bilimi ateist,bazlar Allah'a imanl,bazlar da agnostik felsefeye


dayandrabilir ve yle yorumlayabilir vs..
Ama dediim gibi tm bu klarda hepsi de bir kesin inan zerine
kurulular.Ve agnostik dnce de bir nyargdan baka birey deil.Bu da
tarafsz bir bilim olamayacan gsterir.Her felsefede de bir kabul var.
Bilim Tanr bilgisine de ulaabilir,ispatlayabilir de......
Agnostik felsefenin dier hatal nkabullerinin eletirilerine gelecek
olursak:
A-Bireyin varlnn ispatlanmas,kesin olarak inanlmas-bilinmesi iin
"kendisinin" evrende bizzat izlenmesi art deildir.
B-Bilgi denilen ey de inantan baka birey deildir.kisini ayr grmek
bir yanlgdan ibarettir.
imdilik bu kadar
Selam ve sevgiler.
OktayD Posted: Feb 21 2006, 12:42 PM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 200
Member No.: 4
Joined: 30-January 06
Sayn Emre,
(1) Bir ey neden kesinlik tad iin bir nyarg olsun?
(2) Bilgiyi inan yapan ey nedir?
(3) Her bilgi inan ve her inan da bir bilgi ise ancak o zaman birinin
dierinden ayrt etmem. Yoksa siz yle olduklarn m dnyorsunuz?
(4) Dediim gibi, bilim deneyledii gzlemledii ve zerinde kafa
yorduuy eyin bir yanlg olup olmadn bilemez. Gdelci ya da
agnostik tutuma gre bilimin bulup da yanlg olan bir bilgi vardr. Yani
yanlg olup olmadna karar verilemeyen bir bilgi... Siz bunu her bilgi
iin sylemek mi istediniz? Ben her bilgi iin iyi bir kant veremem. Siz
verebilirseniz ne ala...
154

(5) Bir eyin varlnn kantlanmas iin onun izlenmesi bir yoldur, ikinci
bir yol ise, olmayana ergidir. zlenmesi derken tabi ki grmek deil,
bilimsel olarak lmekten sz ediyorum. nk parack fiziinde,
kuarklar, leptonlar gibi paracklar gremezsiniz ama varl
kantlanmtr. Ben buna ramen Tanr nn varlnn bilinmeyeceini
sylyorum...
(6) Her felsefede bir kabul var. Evet. Olmal da. Zaten agnostizm bunun
zerine kuruludur. Yukarda bolca deindik eer okuduysanz
grmsnzdr. Agnostizm var olan bilgilerin doru olduunu kabul
ettiinizde (o bilgiler ne olursa olsun) tutarl olmaya altnz vakit, baz
bilgilerin eksik kalcan syler. bu bilgilerin en odak noktas Tanr
bilgisidir. Gdel in teoremi de bunun genel halini verir. Her belitlerden
(yani kabullerden) oluan tutarl sistem w-eksiklidir. KAr ktnz eyin
ne olduunu tam irdeleyin. Kesip atmayn.
Emre_1974tr Posted: Feb 21 2006, 03:29 PM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 193
Member No.: 29
Joined: 6-February 06
Sevgili Oktay
1-Birey kesinlik tayor ama aslnda yanlsa-iddia hatalysa, bu bir
nyargdr.Yanl bir inantr.
2-Bilgi denilen ey inancn ta kendisidir.O inancn en kuvvetli halidir.
O inanca niye iman edersin.undan dolay,seni ikna eden delillere
sahipsindir.rnein laborotuvardaki deneyler seni ikna etmi
olabilir,rnein o olay bizzat yaaman seni ikna etmi olabilir,rnein
ok gvendiin bir kaynaktan okumu olman seni ikna edebilir,rnein
ok gvendiin birisinden duymu olman seni ikna edebilir....tm bunlar
bilgi adn verdiin inancn oluturur.
Gezegenlerin yuvarlaklndan tut da senin adnn Oktay olmas bile senin
inancndan ibarettir.Ama doru olsun bu inan ama yanl.Sen eldeki
delilleri yeterli grp bunlara iman etmi durumdasn.Ta ki birileri kp
155

bunun tam tersini sana ispatlayp-seni ikna edene kadar.


3-Evet ikisi de ayn eydir.Sadece deiik adlardr.Eldeki delilleri yeterli
bulup o eye inanmak veya yetersiz bulup inanmak tamamiyle senin i
dnyana kalmtr.
4-Kantlar yeterli bulup ikna olmak veya bulmayp ikna olmamak
tamamiyle bireye kalmtr.Kantn iyi olup olmadna da birey kendi
karar verecei gibi,o eyin yanlg olup olmadna da birey karar verir.Bu
kabuln daha fazla kii tarafndan paylalp paylalmamas da hibireyi
deitirmez.Kelle-kabul eden saysnn hibir nemi yoktur.
5-te bir nyarg nrei daha.Dn de kuarklarn varlnn
kantlanmasnn imkansz veya uzaya kmann imkansz olduunu
syleyen bilimadamlar vard.Hatta bir ara formllerle 100 ksur km/saat
zerinde hz yapan aracn yaplmasnn imkanszln ispatlayan(??!!)
bilimadamlar vard.Eer bu hza ulalrsa aracn(neyden yaplrsa
yaplsn) dalacan kendilerince kesin bir ekilde
ispatlamlard."nanlarnn" yanll sonrada ortaya kt.Ayn hata
felsefi konularda da sk sk yaplyor ve yanl inanlara inanlyor.
6-Bu nkabuln de yanl olduunu sylyorum.Gerekten doru bir
bilgiye iman etmisen bu sana dezavantaj deil,avantaj oluturur
tutarllk asndan.Ve baz bilgilerin eksik kalmasna falan da sebep
olmaz,tamamlanmasna yardmc olur.Tanr inanc da yeryzndeki en
geerli delillere sahip en temel bilgidir.
Selam ve sevgiler.
ON WAR Posted: Feb 22 2006, 02:37 AM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 902
Member No.: 2
Joined: 28-January 06
QUOTE
Her felsefede bir kabul var. Evet. Olmal da. Zaten agnostizm bunun
zerine kuruludur. Yukarda bolca deindik eer okuduysanz
grmsnzdr. Agnostizm var olan bilgilerin doru olduunu kabul
156

ettiinizde (o bilgiler ne olursa olsun) tutarl olmaya altnz vakit, baz


bilgilerin eksik kalcan syler. bu bilgilerin en odak noktas Tanr
bilgisidir.
Tanri bilgisi diye bir sey yoktur
Tanri'ya inanilir
onun hakkinda bir sey bilinmez
bilinmeside gerekmez.
kitabi bir dine inanirsaniz
bunu byle kabul edersiniz.
bir mslman icin yaraticinin var oldugunun kanitinin nemi yoktur
zaten bu vahyin kendisi ile celisir..
Tanri bilgisi kanita dayali olsa idi
iman denen faktrn olmamasi gerekirdi.
kitabi dinler acisindan sylenebilecekler zetle bunlardir.
bugn sadece tmdengelimli kestirmeler kullanilmaz tanri cikarimlarinda
tmevarimsal savlar zellikle teleolojik savlar gnmzde fizikle ve
biyoloji ile ciddi ciddi tartisilmaktadir.
sonucta fizik
teolojinin en nemli argmanini dogruladi.
Gazzali 1000 yil evvel evrenin baslangici olmasi gerektigini vurgulamisti.
falan felan..
sonra yazarim biseyler.
Emre_1974tr Posted: Feb 22 2006, 02:58 AM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 193
Member No.: 29
Joined: 6-February 06
Sevgili On War ben de tam tersini sylyorum.
157

Bilgi inantr.
Allah' da biliriz.
Bu yzden peygamberler insanlara birok somut deliller-mucizeler
gstermilerdir.nk istenilen kr krne deil,delile dayanarak
inanmak.
Ve kuran ayetlerinde de inancn akla ve aratrmaya,delile dayal olmas
aka istenir.
yoksa lemeye tapan bir hristiyan hi sulanmaz ve yine puta tapan bir
hindu hi gnahkar durumuna dmezdi.Onun gnl de ona inanm
denilir ve geilirdi.
Ama Allah sadece geree inanmamz ve buna da akl-delil yoluyla
ulamamz istiyor.
ON WAR Posted: Feb 22 2006, 03:16 AM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 902
Member No.: 2
Joined: 28-January 06
o halde bilgi ve inanc ayrimini iyice acmamiz gerekiyor Emre..
bilgi ve inanc dar ve genis anlamlarda birbirinden ayrilmaktadir.
pratikte,
bilinen bir sey
artik iman konusu olmaktan cikar..
mesela suyun kaldirma kuvvetinin oldugu uzun zamandir biliniyor
bu iman konusu olmaktan cikar.
suyun kaldirma kuvveti
kisiden kisiye gre degiserek
tercih yapmayi gerektirmeyecek kadar gercektir.
te yandan
evrenin olusumu/yaratilisi
158

canli alemin olusu/yaratilisi konusu farklidir.


burada kabuller devreye girer.
Selam ve sevgiler.
Emre_1974tr Posted: Feb 22 2006, 03:23 AM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 193
Member No.: 29
Joined: 6-February 06
Sevgili On War,hayr u ince noktaya dikkat ltfen.
Sen u anda suyun kaldrma kuvvetine iman ediyorsun yani inanyorsun.
Delilleri yeterli bulup varlna inanmsn.
Ama yarn buna inanmayan bir insan rtc delilleriyle kp bu
inancn ykabilir.
sa'y armha gerilmi gibi grenler de gzleriyle grmelerine ramen
,bu bilgilerinde yani inanlarnda yanlyorlard.
Veyahutta gnmzde fotomontajla,bilgisayar teknolojisiyle de byle
yanl inanlara inandrlabilirsin.
Bilgi inancn en kuvvetli halidir.Eldeki deliller seni fazlasyla ikna etmitir
ve sen o inancnn-bilginin gerek olduuna inanmaktasndr.
selam ve sevgiler.
Emre_1974tr Posted: Feb 22 2006, 03:28 AM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 193
Member No.: 29
Joined: 6-February 06
lave olarak ilgili eski bir yazm aktaraym:
Btn kabul edilen bilgiler de birer inantr.zel olarak rnek vermek
159

gerekirse;Amerikallarn aya ayak basma olayna bir bakalm.imdi ben


de dahil olmak zere Amerikallarn ilk aya ayak basanlar olduuna
herkes btn kalbiyle inanyor.Bunun gerekliinin ispat saysz.Bir kere
bu olay televizyonlardan naklen yaynland.Aydan rnek getirldi
vesaire.....ama buna ramen bu apak bilgiye inanmayanlar var.Bu
konuda onlarn da kendilerince delilleri var.Bunun o dnemde Sovyetlere
kar psikolojik bir stnlk salamak iin hazrlanm komplo olduuna
inanan insanlar bunun ispatlarn sundular.Ve bugn milyonda bir de
olsa bir ksm insan onlara inanyor.
imdi burada bizim bu aya ayak bas olayna inanmamz bizim
inancmz.Btn ispatlarna kar bu byle.Buna karlk buna
inanmayanlarn inanmamalar da onlarn inanc.
Bunu her bilimsel gerek iin genelleyebiliriz.Hatta gezegenlerin varl
gibi en basit gerekler bile inancmzdr.Bu bilgiye inanp
inanmamak,delilleri yeterli sayp saymamak tamamyle bize(bireye)
kalm bir ey.
Ik hz alabilir mi?Evrim teorisi gerek mi deil mi? Btn bunlar da
birer inantan baka birey deildirler.
imdi kp "ama u olay ispatland,inan olmaz "diyebilirsiniz.ster ispata
dayansn,ister baka bireye, YNE DE ONA NANIP NANMAMIZ BZM
NANCIMIZDAN BAKA BREY DELDR.
Birok yanl kuram nasl rtld sanyorsunuz.Bilimadamlar da dahil
olmak zere o ey herkes tarafndan bilimsel gereklik
zannedilirken,birtakm bilimadamlar tarafndan bu bilgiye inanlmad ve
daha sonra bu kukucu bilimadamlar o genel kabulleri kendi ispatlaryla
yktlar.O yklan yanl bilginin gerekliine inanlarn inanc onlarn
inanc,o bilginin yanllna inanarak o kuram ykan bilimadamlarnn
dnceleri de onlarn kendi inancyd.
Bir genel kabul kendince ispatlara bile dayansa bir inantan baka birey
deildir.O bilgiye inanp inanmamak,ispatlar yeterli ve mantkl bulup
bulmamak bizim bu inancmz belirler.
Selam ve sevgiler.
OktayD Posted: Feb 22 2006, 10:32 AM
kidemli ye
160

Group: Members
Posts: 200
Member No.: 4
Joined: 30-January 06
Sayn Emre,
ok u rnekler veriyorsunuz. Verdiiniz rneklerin hepsine teker teker
yant vermeyeceim. Aya gidilmesi bilgisi snanabilir bir bilgi deildir.
Ama ben bilimsel yntemden sz ediyorum. Snanabilir bilgi retmek...
Suyun kaldrma kuvveti snanabilirdir. Bunu herkes evinde deneyebilir.
Bir etkinin suya atlan nesnenin arln daha az gsteriyor. Bu etkiye
kaldrma kuvveti demiiz. Siz inanc farkl bir anlamda kullanyorsunuz.
Sizin sylediiniz eyle bizim sylediimiz ey ayn deildir.
QUOTE
5-te bir nyarg nrei daha.Dn de kuarklarn varlnn
kantlanmasnn imkansz veya uzaya kmann imkansz olduunu
syleyen bilimadamlar vard.Hatta bir ara formllerle 100 ksur km/saat
zerinde hz yapan aracn yaplmasnn imkanszln ispatlayan(??!!)
bilimadamlar vard.Eer bu hza ulalrsa aracn(neyden yaplrsa
yaplsn) dalacan kendilerince kesin bir ekilde
ispatlamlard."nanlarnn" yanll sonrada ortaya kt.Ayn hata
felsefi konularda da sk sk yaplyor ve yanl inanlara inanlyor.
Hangi bilimadam bir cismin 100km/h hza kamayacan kantlayabilir
ki? Bunu iddia edenler bilimadam deiller bir kere! Sadece ev
deneyleriyle dnya'nn etrafnda dolaan gece ok snk kla hareket
ettiini grdmz uydularn bile hznn en az 10000km/h olduunu
hesaplayabiliriz. Bu olay bile snanabilirdir ve o bilimadam klkl
adamlarn 100km/h snrnn 100 kat bir hzdr. (Eer hala bu snrn
kantnda srarlysanz kaynak isteyeceim). Benim babamn otobanda
gittii hz ltm (direkleri sayarak!) kklk yllarn hatrlaynca bu
sylediinize glesim geldi dorusu:D
QUOTE
Sevgili Oktay,ne A ne B de bir kesinlik tadndan bu da bir n yargdr
ve bilimle uyumad iddia edilebilir.
QUOTE
161

1-Birey kesinlik tayor ama aslnda yanlsa-iddia hatalysa, bu bir


nyargdr.Yanl bir inantr.
nce A ve B nin kesinlik tad iin bir nyarg olduunu sylediniz ve
sonra kesinlik tayp yanl olduunda bir nyarg olduunu sylediniz.
imdi size 2x2=4 olduunun kantn (bu teoremin kant o kadar da ksa
ve kolay deil !) versem siz hala bunun bir inan olduunu mu
syleyeceksiniz?
Bir kant yapldnda, her zaman kabl olmaldr. Bunu
engelleyemezsiniz. Bu yzden bu tr kantlarn kabulleri belirlenir ve
yle denir: "Eer bu kabuller doruysa bu byle olacaktr". Siz bunun
kantn yaparsnz. Bu kabuller doru da yanl da olsa kantn kendisi
dorudur (yani "Eer bu kabuller doruysa bu byle olacaktr" nermesi
dorudur). Buraya kadar matematik ve mantk vardr. Sonra devreye fizik
vs girer. Bu yaplan kabullerin snamasn yapar. Yani bu kabuller
gerekten doru mudur? Bunlar da onaylannca kant gerek dnyada var
olan bir karla sahiptir. Yani artk siz kabulleri kantladnz iin kantn
son cmlesini de ("bu byle olacaktr" nermesi) doru kabul
edebilirsiniz. Bu son adm da matematiksel mantktr. Fizik sadece
kabulleri dorulamakla ykmlyd. Siz fiziin yapt snamann bir hata
ierdiini bu yzden yanl bir bilgiye ulaldn savunabilirsiniz. Bu
olabilir. nk fizik (ya da pozitif bilimler) kesin deildir. Ama geri kalan
admlarda yaptmz ey yani matematiksel mantk (daha genel olarak
matematik) kesindir. Siz kantn doru olduundan kukulanrsanz,
kukulandnzdan da kukulanmalsnz!! (her ne demekse). Fizikteki
hatalar inantan kaynaklanr. Deney yaplrken bir kabul grmezden
gelirsiniz, nk o kabul inantan dolay kantlanmaya gerek
grlmemitir ya da kabul yaptnz fark etmemisinizdir. Fizik
olabildiince inantan arnrsa ilerleyebilir.
Bilimin agnostistik olmas bu yzdendir. inde inan yoktur. Nesnel
olmayan kantlanp rtlemeyen ey, bilimin konusu deildir, bilimsel
bilgi deildir inantr...
Siz farkl bir eyden bahsediyorsunuz. Siz bireysel bir davratan
bahsediyorsunuz. Bilim bireysel deildir. Bireye zg deildir. Genelgeerdir. Nesneldir. Snanabilirdir. Bir bilimadam inanla i yapabilir
ama bilime katt/kataca ey inantan arnmsa ancak bilim
evrelerince deerlendirmeye alnabilir. Siz kuranda yazan bir eyi
162

kantlamak isteyebilirsiniz. Bu inancnzn yaptrd bir ey olabilir ama


sonu olarak yapmaya altnz ey inan tamamaldr. Kurana
inanan inanmayan herkes bunu snayp o eyin doruluunu grmelidir.
Her bilgi inan deildir. nan bilginin bireysel yorumudur. Bilimde
bireysel yorumlara yer olmad iin inan bilimde yoktur ama
bilimadam bireysel olduu iin bilimadam inanl olabilir. Ltfen iki
kavram kartrmayalm. Birinin dierinden fark yoksa neden iki isim
taklsn ki?
Sayg Sevgi ve Mantk...
Emre_1974tr Posted: Feb 22 2006, 12:40 PM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 193
Member No.: 29
Joined: 6-February 06
Sevgili Oktay,bilim agnostik deildir.Agnostikler bunu byle grmek
isteyip ele almaktadrlar.Tpk ateistlerin bilimi ateist,inanrlarn da imanl
yapmas-grmesi gibi..... de "kesin bir inanc" ieriyor.
imdi inan=bilgi meselesine gelelim.
Hayr o eyin tekrarlanabilir olmas,o eyin gereklii konusunda bir
delildir ve siz bu delille ikna olarak o eyin gerekliine inanmaya
balarsnz.
Ben bunu yukarda da syledim.nancnza ya deneylere bakarak,ya
gvendiiniz bir kaynaktan okuyarak,ya bizzat yaayarak,ya ok
gvendiiniz bir insandan duyarak........vs. ulaabilirsiniz.
Eldeki delilleri yeterli bulup ikna olmak,veya yeterli bulmayp ikna
olmamak "tamamen bireyin i dnyasna" kalm bireydir.
Suyun kaldrma kuvveti,2x2=4,yerekimi gc tm bunlar da
inancmzdan baka birey deil.Biri tam tersi delillerle gelip bu
inanlarmz rtp-ikna edinceye kadar bunlarn gerekliine iman
ederiz.
Elindeki deliller o eye kuvvetli bir ekilde inanman salyor sadece o
kadar.Yani inancn arttryor.
163

Adnn Oktay olmas ynndeki deliller de bugne kadar seni hep ikna
etmi ve adnn Oktay olduuna inanyorsun.
Dnyamzn yuvarlak olduuna delillerin sonucu ikna olmusun ve iman
ediyorsun.
Bunun tam tersi sana gsterilip-ikna oluncaya kadar da bu inancn
srdreceksin.
Bir ara bilimadamlar insan yapm bir aracn 100 ksur km/saatten fazla
hz yapamyacan formllerle ispatlamlar.Ama inanlarnn yanll
sonradan ortaya km.
Aya k rneimde aya klabilirlii sylemedim.ABD'nin o tarihte aya
kp kmamasndan bahsettim.O olayn dzmece olduunu iddia
edenler delillerini sundurlar ve bugn bir ksm insan onlara
inanmakta.imdi bizim amerikallarn o tarihte aya ayak basmalarna
inanmamz bizim inancmz,inanmayanlarn inanc ise onlarn
inancdr.nk bilgi denilen ey de inantan baka birey deildir.
Ayrca aya klabilirliin snanmas da o konudaki inancmz belirler.Eer
ikna olursan "sen aya klabileceine iman edersin" hepsi bu.O tekrar ve
gzlemler senin ikna olup "inanman " salar.Yine ta ki biri sana bunun
yanlln gsterip seni tersine ikna edene kadar.
Ve bu bilginin-inancn kabul tamamiyle bireyseldir.Tm bilimadamlar
bir bilgiye inanrken,bir bilimadam kp o bilginin yanl olduuna
inanyor ve ispatlaryla gnn birinde o inanc ykabiliyor.nemli olan
bireyin o bilgiye inanp inanmamamsdr.Herey bireyseldir.nananlarn
saysnn okluunun hibir nemi yoktur.
Ve birey eldeki delilleri yeterli bulup inanmak veya yeterli bulmayp
inanmamak konusunda tamamen zgrdr.Bilimsel bilgi ad verilen
inan da bundan baka birey deildir.
Selam ve sevgiler.
OktayD Posted: Feb 22 2006, 05:57 PM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 200
Member No.: 4
164

Joined: 30-January 06
Sayn Emre,
Hi iyi rnekler vermemisiniz yine. Dnaynn yuvarlakl, admn Oktay
olmas, bir deneyin gereklii, vs..
Bunlar bilimin konusu deil. Bilim bir deneyin "gerek"liiyle ilgilenmez.
Bilim gerek hakknda konumaz, gerek sanlan hakknda konuur. Biz
burada "gerek"ten sz etmiyoruz. Bilgiden sz ediyoruz. Bilimsel bilgi
dier bilgilerden ayrlr. nk ayn bilgiye ayn prosedrleri uygulayarak
ulaabilirsiniz. Gerek olsun ya da olmasn. u anda yaadnz hayat bir
rya bile olsa, bilim der ki: "bu ryada bu koullar altnda bunlar olur".
Bu dnyann rya m gerek mi olduu bilimin konusu deildir. Belki
birgn yeni bir eyler bulunur da konu kapsamna alnr ama u anda
bilim bilginin "gerekliiyle" ilgili hibir ey syleyemez! Sadece ayn eyi
tekrarlaynca sonucun ne olacan syler.
Dnya yuvarlaktr dedik. Hayr yle deildir! Ya da yledir! Bu tamamen
bak asdr, yorumdur, inantr. Bunda haklsnz. Ama bilim yle der:
"Eer biri yzeye paralel olacak ekilde hi sapmadan dosdoru ilerlerse
(jeodezik zerinde giderse), tekrar balad yere (ok hassas olarak o
yerin komuluuna) varr". Bilim bunu syler, siz denersiniz ve
grrsnz. Ben denerim yle olur, vs. Sonra biri kp dnyann eklinin
bir topa benzediini syler. Evet benziyor olabilir ama bu bilimsel bir
nerme deildir. Sadece yorumdur, kolaylktr, ksaltmadr. Bu kahrolas
ryada deneylerinizin sonucunu bilim ngrecektir. ster gerek olsun
ister olmasn. Bunlar syleyince aklma Platon geldi. dealar alemi vs. Ya
da matrix tarz eyler. Eer Platon haklysa, bilim idealar aleminin glge
oyununu zmeye alyor. Eer matrix gibi bir olgu doru olsayd bu
sefer de bilim yaadmz bilgisayar programnn algoritmalarn
anlamay irdelemeye alyor. Agnostizm gerein de bilinemeyeceini
ngrr. Aklma Einstein'n bir sz geldi: "Gerek yoktur, gerek sanlan
vardr".
Matematik rneine gelince, 2x2=4 nermesinin kantn hi biliyor
musunuz? Grdnz m? Uratnz m? Bu rnei srf azlara takld
iin bilerek syledim. Yoksa sizden her saylabilir kmenin altkmelerinin
de saylabilir olduunun kantn istemedim. Hani insanlar "iki kere iki
drt eder" lafn gereklik gstergesi olarak sylerler ya o yzden. Neden
2 kere 2 baka bir ey deildir? Olamaz m? Evet, bal gibi olur. Ama baka
165

bir say kuram oluturmak zorunda kalrz. Ama bu mevcut kurama gre
2 kere 2 drt etmek zorunda. Bu bir gerekliktir. Ama soyut bir gereklik.
Bunun fiziksel bir gereklii yoktur, soyut bir gereklii vardr. Ama
fiziksel bir bilgiye indirgenebilir. ndirgendiinde bu soyut gereklii
kullandnz iin o sizin fiziksel bilginizin soyut modelidir. Bu model
gerektir, eer deney kuralna uygunsa bu model deneysel bilgiden yeni
bilgiler karmaya balar, bu ekilde ilerlenilir. Ama 2x2=4 n kantnn
nasl bir ey olduunu bildiinizden pheliyim.
bilim agnostik olmaldr. u anda agnostik olmasa bile yle olmaldr.
Eskiden deildi, bu yzden ok ey (bunlarn arasnda can da var kiilik de
var, zaman da var) kaybedildi. Bilim Tanr diye bir bilgiden yoksun
olmaldr. Ya da bilimin Tanrs matematik olmaldr! Bilim ona
tapmaldr. Ama tapamaz, nk bilim bir kiilik deildir. Bilimadamna
gelince, agnostik olmayanlar da olabilir, olanlar da. Buna bilim
karamaz, ama karaca ey adamn makalesinde bunu
yanstmamasdr. Bilime sunulan her ey agnostik olmaldr, bilimadam
en nurcu ya da en kafir olsa da sunduu ey agnostik olmaldr.
QUOTE
Eldeki delilleri yeterli bulup ikna olmak,veya yeterli bulmayp ikna
olmamak "tamamen bireyin i dnyasna" kalm bireydir.
QUOTE
Ve bu bilginin-inancn kabul tamamiyle bireyseldir.Tm bilimadamlar
bir bilgiye inanrken,bir bilimadam kp o bilginin yanl olduuna
inanyor ve ispatlaryla gnn birinde o inanc ykabiliyor.nemli olan
bireyin o bilgiye inanp inanmamamsdr.Herey bireyseldir.nananlarn
saysnn okluunun hibir nemi yoktur.
Dediim gibi, birey istedii halt yesin ama bilim inan iermez. birey
istedii kadar ierse de...
Bilim ortaya konulan syler, kantlar koyar. birey bunlara inanmasa da
nemli deildir. nanmyorsa gidip kendisi grsn, snasn, deneyini
yapsn. kna olmadysa, gelsin bilimsel yntemlerle rtsn. Bilim,
rtmn rttkten sonra hala ikna olmadysa gitsin futbolcu falan
olsun!
u ay rneini de hi sevmedim. Yani ABD nin bir kere bilimsel bir kant
olup olmadn bilmiyoruz ki, tarihsel bir olay, snanabilirlii ok alt
166

dzeyde. Yani aya gidi kant olduunu grmediim bir bilgi. Beni
ilgilendirmiyor.
Kantlarn yeterli olmas demek, bir eyin olmas iin nerilen
matematiksel modelin fiziksel sonularla uyumas demektir. Burada
ikna sz konusu deildir. nerilen matematiksel model deney
sonularn kantlanmas istenilen bilgiye gtryor ve her ayn deney
olduunda bu byle oluyorsa, istenilen kantlanmtr.
Sayg Sevgi ve Mantk...
Emre_1974tr Posted: Feb 22 2006, 06:30 PM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 193
Member No.: 29
Joined: 6-February 06
Sevgili Oktay benim verdiim rneklerin iyi ve yerinde olduunu,ancak
sylediklerimi anladnzda grebilirsiniz.O zamanda zaten benim
grmde bulumu olacaz.
1-Dnyann yuvarlaklyla ilgili sylediiniz:"Eer biri yzeye paralel
olacak ekilde hi sapmadan dosdoru ilerlerse (jeodezik zerinde
giderse), tekrar balad yere (ok hassas olarak o yerin komuluuna)
varr". Sav da bir inantan ibarettir hibirey deimez.
Bunun byle olduuna bireyler sizi ikna etmitir ve siz de buna iman
etmisinizdir bilimadam olarak.
Tpk suyun kaldrma kuvvetine ikna olduunuz gibi.Ve bu da sizin
inancnz oluturur.Ben gereklikten falan bahsetmiyorum.Bilginin
doruluu veya yanllndan da bahsetmiyorum.Bunun sadece sizin
inancnz olduu gereinden bahsediyorum.
Btn bilgilerin senin inanlarndan baka birey deildir.ster bilim
alannda olsun,ister adnn Oktay olduuuna inanman olsun.
2-Hayr bilim ateist veya agnostik deildir.Olmamaldr da...Bu sadece
sizin grmek istediiniz,yanl "inancnza" bal bir nyargdr.Bilim bu
yanl nyarglardan arndrlarak gerek yarg zerinde
temellendirilmelidir.
167

3-Bilimsel kabulleri oluturan bilimadamlar da birer bireydir.Onlar da


ayn ekilde "bireysel inanlarn" bir sonuca balayarak insanlara
"bilimsel bilgi" adyla sunuyorlar.Ama yine de inancn sunulmasndan
baka birey yok ortada.Ondan sonra da bilimadamlarndan
biri,meslektalarnn "yanl inan" zerinde olduunu grp onlarn bu
inanlarn paylamyor.Daha sonra da ispatlaryla onlarn yanl
inanlarn ykveriyor.
Bir eyin doruluuna veya yanllna iman etmek tamamen bireye
kalm bireydir.Eldeki delilleri ister yeterli bulup ikna olursun,ister
bulmayp rededersin.Kelle saysnn-ounluun ne dediinin en ufak bir
nemi yoktur.
4-Hayr Ay rneini canl yaayanlar var.Yaynlarla izleyenler var.Hatta
eer gerekten ktlarsa aya kan astronotlar var.imdi bunlarn ve
bizlerin eldeki delilleri yeterli bulup bu olaya inanmamz bizim
inancmz,buna kar deliller getirip inamayanlarn inanc ise onlarn....
Eer sen uzay gemisine binip aya gidersen,bu delili yeterli bulup
"kendinin aya ktna inanmak" senin inancn oluturmaktadr.Bu
deneyimin ve gzlemin seni ikna etmitir.Artk sen kendinin aya ktna
"inanmaktasndr".Ve inancndan baka birey deildir.
5-Bilim tamamiyle inan ierir.Yine bilimsel yntemlerle kantlandna
inanlan bir eye "iman edilmeye" balanr.Bilim zaten tamamiyle
inan(bilgi) zerine kuruludur.Bunun tersini iddia etmek bile
samadr.nanc-bilgiyi kaldrrsanz bilimin de cann okursunuz.
Bu balamda bilim tamamiyle inan zerine kurulu olduu gibi,ateist
veya agnostik de deildir.Byle bir zemin zerine koymaya kalkanlar
kendi nyarglar ve inanlarnda banazca srarllar demektir.
Geri her felsefede bir kabul var,ama bunlardan "yanl inan" zerine
olanlar "yanl yoldalar" demektir.Tm mesele bu nyarglarn ve yanl
inanlarn yklmasnda .Gerein grlebilmesinde.....
zellikle de bilgilerinizin inanlarnz olduunu grebilmenizde...kisini
ayr olarak grme yanlgsndan kurtulmakta.....
Selam ve sevgiler.

168

Bir agnostikle yaptm tartma (2. ksm)


OktayD Posted: Feb 22 2006, 09:32 PM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 200
Member No.: 4
Joined: 30-January 06
Sayn Emre,
Dediim gibi sizin inan dediiniz ey farkl bir ey. Ayn eyden
bahsetmiyoruz. Siz olay gereklie balyorsunuz. Bu mesaj
grdnze inanyorsunuz mesela. Bu sizin inanmak anlaynz. Yani
siz gerekliin ancak inanmakla elde edilebileceini savunuyorsunuz. Ben
aksini savunmuyorum ama bunu da iddia etmiyorum. Ben gereklie
ulaan bir yol bilmiyorum. Benim konum deil. Bu yzden, eer
gereklie inanla ulayorsak bilgiye de yle ularz demi oluyorsunuz.
Bu bilgi yanl ya da doru fark etmez, diyorsunuz, ona inanla ulalr.
Ama ite ben bundan bahsetmiyorum. Agnostizm bununla ilgilenmez.
Bilim hele hi ilgilenmez. Siz olaya bireysel bakyorsunuz. Bakn sizin
dilinizle yukardaki cmlelerimi eviriyorum: "Bilimsel bir deney
yaptnzda, bu deneyi yapan herkes iin ayn eyi inandracak derecede
yaplr."
imdi oldu mu? Ka kilobyte'dr size bunu anlatmaya alyordum ama
sizin bu kadar farkl bir eyden sz ettiinizi de dnmyordum. Hep
sylerim: "iki kii dnce konusunda anlaamyorsa ikisi ayn eyden
bahsetmiyordur". Bilim matematik ya da agnostizm sizin bahsettiiniz
ey hakknda ne yorum ne de baka bir ey yaparlar. Bilim bireysel bir
bak asndan olumaz. Bilim grnglerle (fenomen) urar. O
grnglerin kaynan aratrmaz. Onlar metafiziktir.
Sizin her bilginin inan olmas nermesine gtren ey buydu. Hi kimse
kp kendisinin var olduunu bile kantlamas beklenemez. Kiinin
169

kendisi dahi var olduunu kendisine kantlamakta zorluk ekebilir


(dnyorum yleyse varm ). Ancak var olduuna inanabilirsiniz. Siz de
var olduunuza inanyorsunuz. Var olmak bir grngdr. Fizikte bir
paracn varl tam anlamyla bir grngdr. Anlataym:
Siz bir paracn varln, baka paracklarla olan ilikisiyle kantlarsnz.
Her ayn koulda ayn etkiyi brakan eye parack deriz. Bu etkilerden en
nemlisi, momentumdur (klasik mekanikte kuvvet momentum deiimi
olarak tanmlanr). Fizik momentum deiimi yaratan her etki kaynana
parack der. Yani parack deyince kre eklinde oradan buraya hareket
eden bir ey dnmek yerine, u u u zelliklere ve momentuma sahip
"ey" anlyoruz. Parack dediimiz ey, sadece belli etkilerin
adlandrlmasdr. Grngdr. Bilim bu tr etkilere isim takp olay
basitletirir ve bu olaylar inceler. ster inann ister inanmayn. Mesela
elektron diye -1.602 x 10^-19 coulomb luk yke sahip, 1/2 spinli,
0.511MeV/c ktleli ve elektromanyetik dalga zellii gsteren
paracklara diyoruz. Mesela -1.602 x 10^-19 coulomb yke -1e deriz
ksaca. nk elektrik ilk bulunduunda byle denilmi. Eer -3
denilseydi de olurdu (hatta kuarklarn -1/3, +2/3 gibi ykleri olmu
olmazd). Kuarklar da eitli deneylerde (hzlandrclarda bir protonla bir
ntronu arptrarak) elde edilen deiik zelliklere sahip "ey"lerdir.
Ksaca bilim, snad grnglerin kurallarn aratrr. Sizin bahsettiiniz
ekli bilimin umrunda deildir.
Sayg Sevgi ve Mantk...
Emre_1974tr Posted: Feb 23 2006, 12:18 AM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 193
Member No.: 29
Joined: 6-February 06
Sevgili oktay,
Hayr ben olay gereklie falan balamyorum.Hibir alaks yok.Diyorum
ki bilgi denilen ey inanlarmzdr.ster gerek olsun ister olmasn,ister
doru olsun isterse de olmasn.Eldeki delilleri yeterli grp iman etmek
veya tam tersi bizim inancmz oluturur.
170

Agnostizm bununla ilgilenir -ilgilenmez bahsettiim bu deil.Bilim


tamamiyle bununla ilgilenir ve bilim agnostik deildir diyorum.
Herkesi ikna eden deliller,deneyler dediin ey de bir inanc
oluturur.Ama bu deliller yine herkesi ikna etmeyebilir.Bireyin i
dnyasna kalmtr o sunulan delilleri yeterli bulup bulmamak.
Hatta daha evveline gidelim.Bu deneyleri yapp bir sonuca ulaan
bilimadamlar da eldeki deliller sonucu yeni bir inan elde etmilerdir ve
bunu elde ettikleri inanc topluma "bilimsel bilgi" adyla sunarlar.Ama
sunulan inantan baka birey deildir aslnda.
Bu bilginin(inancn) ne olduuna karar veren kurul da bireylerden oluur
ve o bireyler de elde ettikleri inanc tm insanlara sunarlar.Yani o
inancn(bilginin) elde ediliinden tutun da ,insanlara sunulduktan sonra
dier bireylerin o inanc kabul edip etmemeleri bile bireysel bir olaydr.
Hatta bilimadamlarndan ,hatta o kuruldan biri meslektalarnn bu
inancna katlmayabilir ve ileride ispatlaryla meslektalarnn yanl
inancn ykabilir.
ster kural olsun,ister bir tanm,ister de de baka birey.inantan baka
birey deiller.ncelikle o kuraln yle olduuna ilgili aratran
bilimadamlar bireysel bazda ikna olur.Sonra da bunu yine insanla
sunarlar.O bilimadamlarnn sunduklar eye inanmalar-kabul etmeleri
onlarn inanc,etmeyen meslektalarnn inanc da onlarn inancdr.Yine
sunulan topluma baktmzda bu sunulan inancn delillerini kabul edip
etmemek,yeterli bulup bulmamak tpk bilimadamlarnda olduu gibi
bireysel bir olaydr.Ve bu bilgiye inanp inanmamak da o bireyin inan
dnyasn ekillendirir-oluturur.
Bilim ve felsefesi tamamiyle inan-bilgi zerine kuruludur.
Selam ve sevgiler.
OktayD Posted: Feb 23 2006, 01:26 AM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 200
Member No.: 4
Joined: 30-January 06
171

Sayn Emre, biz byle anlaamayacaz galiba ayn eyleri sylemeye


baladk. Demin yazdm bir eyler sonra birden farkna vardm. Ayn
eyleri yazyorum. Sizin mesajlarnza baktm, ayn eyler. Gelin baka bir
adan bakalm.
Sizin cmlelerinize dikkat ettim. nan diye baka bir eye diyorsunuz gibi
geliyor. Yani oradan inan szcn attmda inanla alakas kalmyor
cmlelerin. Bilim zate kesin deildir. Yani u kesinlikle yledir
diyemiyorsunuz. Bence siz bilimsel bilginin yorumunu alyorsunuz.
yorum gerekten de inantr. Mesela tarihsel bir ey anlataym:
Newton kuramn biliyorsunuz. Newton'un kuram belli ilkelere dayanr:
1. Eylemsizlik ilkesi.
2. Zamann mutlakll.
Eylemsizlik ilkesi hibir eye dayal deildir. ok ilgin bir ilke. Yani inan
gibi duruyor. Ama deneyle gzlemle kantlanm. Yani yle diyor: "Bir
kapal sistem (enerji alverii olmayan bir sistem) hzn sonsuza kadar
korur". Baka bir deyile "kapal bir sistemin v hznda giderkenki hali ile
durgun hali arasnda hibir fiziksel ayrm yaplamaz". Yani tm etkilerden
arnm bir ortamda mekanik yasalar hznz ne olursa olsun ayndr".
Gerekten de bunun hibir dayana yoktur. Tek dayana yle olmasn
istememizdir. Yani biz bu ekilde sadece hzdan bamsz yasalar elde
edebiliriz. Hza bal olarak deien fizik yasalarna ulama imkanmz
olamaz, olursa elikiler elde ederiz.
Gelelim mutlak zamana. Newton dnd ki her yerde ve koulda zaman
ayn iler. Yani saatlerimizi ayn anda balatp birimiz dolasa gelse dieri
inse ksa, seyehat edip gelse, tekrar birletiimizde saatlerimiz ayn
deeri gsterecekti. Bu cidden bir inant. Bunun hi mi dayana yoktur.
Gzlemle yle gibidir. Bu yzden bu ilke ile sadece zamann heryerde
ayn olduu koullarn fiziini bulabiliriz.
Buraya kadar, herkes bu kurama sk skya balanmt. Ama fizik iin
havada birok kuram uuuyordu. Bir yerde elektrik kuram bir yerde
manyetizma kuram, bir yerde optik bir yerde mekanik. Hepsi farkl
fiziklerdi ve biri dieri tarafndan aklanamyordu.
birden tam 250-300 yl sonra, bir hareketlenme olmutur. Maxwell diye
biri Elektromanyetizma kuramn gelitirmitir. Bu sayede fizik ikiye
ayrlr. Mekanik ve elektromnyetizma. Sonra Lorentz Einstein Poincare
172

gibi bilimadamlar bu iki kuram birletirmek iin admlar atmlardr.


Einstein tm bu admlar toplayp tek bir kuram haline evirmitir. Ama
nasl nemli !!
Einstein makalesinde (1905) kuram u ilkelere dayandrd:
1. Eylemsizlik ilkesi (daha geniletilmi adyla Grelilik lkesi)
2. In sabitlii ilkesi.
Einstein dan hemen nce, Michealson-Morley deneyi denilen bir dizi
deney yapld. Burada grld ki khz iin, bir gzlemci hangi yne
giderse ve hangi hzla giderse gitsin, baka bir gzlemciyle ayn hz
llyor!! Sadece bu iki ilekeye dayanlarak mekanik yasalar
elektromanyetizmay da iine alacak ekilde deimi ve ilerlemi oluyor.
Yani Newton zaman mutlak olarak dnmeseydi de khznn
sabitliini bilseydi hi byle olmayacakt. Ama o zaman Newton'un da
aklna taklm. ortada bir eliki grlm, bunu gidermek iin de
Newton n hzn sonsuz almtr. Gerekten de Einstein'n
denklemlerinde c deerini (khzn) sonsuza gtrnce Newton'un
kuramna ularsnz. Bunun anlam a gre ok kk hzlarda Newton
mekanii geerliydi.
(Byle kk yaznca daha iyi oldu sanki )
Grld gibi tm olay bir yaklaklktan kaynakl. Ayn ey 1. ilkenin de
bana gelebilir. grelilik ilkesi de bir gn bir yaklaklk ierdii
grlebilir. Ama burada unutmamak gerekir ki belli bir yaklaklkta fizik
bilinen fizik geerlidir. Fiziin amac bu yaklaklklar olabildiince
belirginletirmektir. Bu yzden fizik kesin deildir. Deney bize her zaman
belli bir hata pay verecek. Bu kanlmaz. Bu yzden yaklaklklar vardr.
Deneyler hassaslatka daha kesin ve oturakl eyler vardr. Bu yzden
diyorum ki o yaklaklktan kuramn kendisi haberdar olamaz. Bu her
formel sistem iin geerlidir. Matematiksel bir gerektir. Bu yzden baka
deneyler yaparz. Bu baka deneyler yeni bilgilerdir. vs eklinde ilerler.
Sonu olarak bilimdeki her kuram bir formel sistem olduu iin agnostik
bir eilim sergiler. Bu yzden Tanr gibi bir eye ulama abas bilim
yolunda baarszlkla sonulanr. Yukarda daha ayrntl anlattm. Bilim,
Tanr konusunda agnostik olmak zorundadr. Ama ayrca agnostizmin
daha genel bir biimi olan w-eksikliklidir. nk sanrm agnostizm
sadece Tanr ve tinsel konularda bir tutum sergiliyor. Ben bilimin
173

Gdel'in teoremi nedeniyle Tanr ve tinsel konularda yorum


yapamayacan sylyorum. nk formel sistemler tutarl olduklar
srece w-eksiklidirler. Newton kuramnn kendi iinde tutarll vardr.
Ama deneyler khzna yakn hzlarda yapldnda eksiklik ve elikiler
ba gsterir. Zaten bu deneyler eksikliin giderilmesi iindir.
ltfen Sayn Emre ayn eyleri tekrarlamayn. Ben sizin ne dediinizi
anladm sanyorum (ya da inanyorum ) Ama dediim gibi bilim bu
konuda byledir. nantan uzak durmaya alr. nancn nelere yol
atn tarihinde rneklemitir. Ama eer inanc bildiimiz anlamn
dnda kullanrsanz, yani bilgi szc yerine inan derseniz o zaman
bir ey diyemeyeceim. nk o zaman demek istediim kavramda inan
demi olamam. O zaman inan yerine de baka bir kavram kullanmalyz.
Ltfen demek istediim ince ayrnty dnn. Nesnellik konusunda
biraz dnelim. En nesnel nerme nedir onu dnmeye alalm...
Sayg Sevgi ve Mantk...
Emre_1974tr Posted: Feb 23 2006, 02:47 AM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 193
Member No.: 29
Joined: 6-February 06
sevgili Oktay ncelikle ksasla balayaym ben de senin gibi bir ksm
tekrarlayaym.
1-Hayr bilim agnostik falan deildir.Agnostik felsefe gerek bilimle
tamamiyle eliir diyorum.Bilim bu yanl yargdan tamamiyle uzak
olmaldr ve aslnda da aynen yle uzaktr.
2-imdi dncelerimi farkl bir ekilde anlatmaya geldi sra.
Sevgili Oktay sen inancn ne olduunu bilmiyorsun.Daha dorusu yanl
biliyorsun.
"SEN ZANNEDYORSUN K" BREY KESN
DELSE,MUALLAKTAYSA,HERKES TARAFINDAN AIKA GRLEMYORSASPATLANAMIYORSA BU NANTIR,YOK TERS SE BLGDR.
te yanl inancn(bilgin) burada seni kmaza sokuyor.Hayr birey
174

kesinse,srekli tekrarlarla ispatlanabiliyorsa ve herkese gsterilebiliyorsa


yine de inantr.Hem de inancn en kuvvetli halidir.
Onun gerekliine inanman senin inancndr.stedii kadar kesin ve
tekrarlanabilen olsun yine de inancndr.Elindeki delilleri yeterli grp
onun gerekliine ikna olup iman etmisindir.
O eye tm dnya ve evren insanlar tarafndan inanlp gzlemlenebilse
yine de inantr.Hatta asl o zaman kesin bir inantr.
nan demek belirsizlik,emin olmamak demek falan deildir.Hayr
,kesinlik ok daha byk ve kuvvetli bir inan demektir.o eyin
gerekliine ok daha iddetli bir ekilde iman ediyorsun demektir.
Srekli sylyorum,yerekimi gc,suyun kaldrma kuvveti tm bunlar
senin ok kesin inanlarn.Her yaadn yeni ilgili olay veya
gerekletirilen her yeni ilgili deney bu inancn daha da kuvvetlendiriyor.
Eer birey muallakta deil,kesinse ,bu inanlarn en by ve
netidir.Herkes tarafndan gzlemlenip ispatlanabiliyorsa bu da inancn en
iddetli rneklerinden birini oluturur.O eyin gerekliine ok emin bir
ekilde iman etmektesindir artk.
Asl inan budur.Onun varlndan-gerekliinden elindeki deliller sonucu
ok eminsindir.ok ama ok kuvvetli bir inancn vardr artk onunla
ilgili.Tam inanl-imanl olma hali budur.
Selam ve sevgiler.
ON WAR Posted: Feb 23 2006, 03:18 AM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 902
Member No.: 2
Joined: 28-January 06
uzun uzun yazmissiniz
hafta sonu okuyacagim..
inanc ve bilgi arasindaki farklar konusuna dnecegiz.
agnostisizm ve bilim..
175

OktayD
kidemli ye
Group: Members
Posts: 200
Member No.: 4
Joined: 30-January 06
Sayn Emre yine takrarlamz Olmad. Anlatamadm.
Sizin cmlelerinizi zeztleyerek basite (ince eleyip sk dokumadan)
aktaryorum:
(1) Bilim Felsefesi ile Agnostizm eliir.
(2) Bilim hali hazrda agnostistik deildir.
(3) Kesin olan bilgi inantr.
(4) Kesin olmayan bilgi de inantr.
demi olduunuzu gryorum.
Size kavram karmaas olduunu sylemitim. Eer anlaamyorsak farkl
anlam tayan ayn kavramlar kullanyoruzdur. Bu son mesajnzla bunun
farkna daha ok vardm. Siz cmlelerinizi basitletirdike kullandnz
kavramlarn anlamlar kendini belli ediyor.
Benim demek istediklerimle yukardakileri karlatrn:
(1) Bilim felsefesiyle Agnostizm elimez. [zaten yle olmasa 2 de doru
olmazd]
(2) Bilim hali hazrda agnostistiktir.
Son iletinizde anlatmak istediimi anlatamadm aka grlyor:
QUOTE
"SEN ZANNEDYORSUN K" BREY KESN
DELSE,MUALLAKTAYSA,HERKES TARAFINDAN AIKA GRLEMYORSASPATLANAMIYORSA BU NANTIR,YOK TERS SE BLGDR.
Ben yle bir ey demedim. Demek de istemedim. yle zannetmiyorum
da. Ben bilginin inanla balants olmadn sylyorum. Bilgi ayr ey
bir bilginin inan olup olmamas ayr ey. Kesin bilgi de inan olabilir,
muallak bilgi de olabilir. AMA diyorum ki HER bilimsel bilgi, inan
176

deildir. Ayrca HER inan, bilimsel bilgi deildir! Yani biri dierininn alt
kmesi falan deildir. Benim kullandm anlam budur. Ama tesi var.
Yani anlaamadmz asl nokta:
unu ok iyi anlamanz istiyorum. Bunu anlatmakta biraz zorlandm.
nan olan ey bireyseldir. Ama bilim bireysel deildir. Bunu tekrarlamak
istemezdim ama bilimadam inanabilir inanla dnebilir ama bilim
bireysel deildir! Bilime ingirgemeci gzle deil btnc bir gzle
bakmalyz. nk bilim bireylerden deil onlarn almalarndan oluan
ama bahsedildiinde o almalardan bamsz ifade edilebilen bir st
sistemdir. Karnca kolonileri ya da beynimiz gibi... Siz koloniden ya da
beyninizden bahsederken karncalarn her birinden ya da nronlardan
bahsetmezsiniz.
Agnostistik yaklamakla bilimin bu tutumunu desteklersiniz. Ama
isterseniz olmazsnz ve bilim bundan etkilenmez. Etkilenirse bilim olmaz.
Biliyoruz ki bir sr dinde dncede bilimadam vardr ama bilimin
kendisi bu bilimadamlarnn inanlarndan ilerlemez.
Aslnda agnostizmi anlatrken buna nem vermek gerekir. nk
agnostizmde hem btnclk hem de ingemecilik vardr. Agnostizmin
kendisi btnc iken agnostik olan kii indirgemeci olarak
dnlmelidir. Matematik de byledir.
Ksaca, sizin bahsettiiniz eyi inan olarak dnemiyorum, nk siz
btncl bir kavrama bireysel bir zellik yklemi oluyorsunuz. Evrendeki
her bilgiye inan olarak baktnzda bak anza sadece bilimadamlar
ve onlarn tikel almalar girer. Oysa bu tikel almalarn btnnde bir
sistem vardr ve biz ona bilim diyoruz. Anlatabildim mi? Bu yzden sizin
sylediiniz cmleler elikiye dmemi olur nk tanmlar
elimemeleri iin yaplandrlmtr.
Ltfen satr aralarn iki kere okuyun... Ben zellikle sizinkilerin arasn
bakmaya ve onlar belirterek ayn eyleri tekrarlamamaya uratm.
Bylece birbirimizi daha anlayabilir ve tartmamz uzlamas belki bir
umutla gerekleebilir (normal artlar altnda bitmemesi lazm...)
Sayg Sevgi ve Mantk...
Emre_1974tr Posted: Feb 23 2006, 11:44 PM
kidemli ye
177

Group: Members
Posts: 193
Member No.: 29
Joined: 6-February 06
Sevgili Oktay yine dediimi anlamamsn veyahutta ben anlatamamm.
1-te o btncl sistem dediin eyi "bireylerin inanc" belirliyor.O
bilimsel kurul bireylerden oluuyor ve onlarn-kabulu-inanc,"bilimsel
bilgi" ad altnda insanlara sunuluyor.
Yani yine bireylerin oluturduu bir inan uzlam var.Bu inan uzlam
daha sonra da tm insanlara aktarlyor.
Yine bireylerden balayan bir inan serveni sz konusu baka birey
deil.Sonra bu bireyler bireysel inanlarn kollektif hale getirse de
getirmese de hibirey deimiyor.Yine de sadece inan var ortada.
2-Bu bilim grubu-kurulu kollektif bir inan gelitirince bu sefer inan ,o
noktadan sonra bireysel inantan kollektif inanca dnmtr.Ama bu
kollektif inanc bireysel inanlarn toplam ve veya uzlamas
oluturmutur.
Ondan sonra kurulun kollektif inanc da yine inantan baka birey
deildir.Ve yine dikkat kuruldaki her birey bu inanca iman ediyor.
3-Daha sonra kurulun dndaki bireyler de bu inanca katlp
katlmamakta,eldeki delilleri yeterli bulup bulmamakta yine tamamen
zgrdr.ster bilimadam olsun ister olmasn.
4-Bilim agnostik olmamaldr ve zaten de deildir
5-Ltfen dikkat,alg-kabul olmadan inan olmaz.Alg-kabul olmadan bir
eye bilgi(inan) ad verilmez.O eyi kabul eden bir beyin veya beyinler
btn olacak ki buna da inan(bilgi) diyoruz.
6-Ve son olarak brtnsel de olsa,kesin de olsa,bireysel de olsa,srekli
tekrarlanabilse de inantr.
O eyin varlna birey,toplum,kurul ya da baka bireyin inanyor olmas
hibireyi deitirmez.Yine sonu olarak birileri inanyor ve bu da
imandr,inantr.
Yok hi bir birey inanmasayd zaten bilgi diye toplumun nne
178

srlmezdi.nce "en az bir kii bu eye iman ediyor" ve inancn(bilgi ad


verip) sunuyor.Ortada inan-bilgi olmadan bilim olmaz.Bilgi de inantan
baka birey deildir.
Selam ve sevgiler.
OktayD Posted: Feb 24 2006, 12:22 AM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 200
Member No.: 4
Joined: 30-January 06
Emre Bey, ya, anlatamyorum. Sanki bir nceki mesaj atmamm gibi
geldi! Diyorum ya ayn kavramdan bahsetmiyoruz diye. stelik tikelden
tmele bir zellii nasl geirdiniz anlamadm. eer yle olsayd herey
karmak olurdu. Siz cmleleri yazarken harfleri kullanrsnz. Hibir harf
kendi bana bir ey ifade etmez. sterseniz harflerin farkl anlamlar
olsun ama bunlar dizince artk o harflerden bahsetmezsiniz, artk cmle
vardr.
Bir insandan bahsederken, onun hcrelerden olutuunu bilirsiniz ama
kp da kimse onun hcrelerinden bahsetmez, artk o kiiliin kendisi
vardr. Her hcreye teker teker bakarsanz, bilinleri olmayan sadece
protein reten birimler olduunu grrsnz ama bunlarn oluturduu
ey bilinli dediimiz bir insandr.
Bilim de byledir. Bilim bir kurul ya da ona benzer bir ey tarafndan
ynetilmez. Bilimsel almalar bilimi ekillendirir. Bireyler deil onlarn
almalar bilimin yaptalardr. Ama bilimden sz ederken onun
yaptalarndan bahsetmezsiniz. Kimyadan bahsederken, mesela atom
yrngelerinden bahsederken kimse kp da aslnda protonlarn
kuarklardan olutuunu ve elektronlarn bu kuarklarn etkileiminden
kan fotonlarla etkileerek enerji dzeyleri oluturduunu vs sylemez.
Kimya fiziin bir st sistemidir, ve kimya fiziin kavramlarndan bamsz
olarak ifade edilebilir. Kimya ile Fizik arasndaki bu iliki deneyle Bilim ile
olan iliki gibidir. Bir bilimadamnn ne dnd neye inand bilimi
etkilemez, bilim hibir bilimadamnn dncesini tamaz. Bilim
bilimadamlarnn bir st dzeyidir. Siz bilimadamndaki inan kavramn
179

bilime aktaramazsnz. Bilgi de deiir. Eer bilimadamndaki bir bilgi


inan (benim bahsettiim inan kavram) ise bilimadam almasyla bu
bilgiyi bilime kazandrdnda; bilimden bahsederken artk o bilgi inan
deildir. Artk o bilimsel bilgidir. Ama bilimadamndaki (ayn bilgi olduu
halde) bireysel bilgidir. Bu bireysel bilgiye inan diyebilirsiniz. Ama bu
bilimsel bilginin inan olmasn gerektirmez. bilimsel bilgi inantan
arnm bir bilgidir. Siz bunu bireysel dzeye ektiinizde ancak inantan
bahsedilebilir. nk bilim iman etmez! Birey edebilir ancak.
QUOTE
4-Bilim agnostik olmamaldr ve zaten de deildir
Diyorum ite, ayn eylerden bahsetmiyoruz. Bilim u anda agnostistiktir.
Agnostizmin tanmnda inan terimi gemiyor. Bilimin tanmnda inan
tanm gemiyor. Allah akna bu inan terimini bu bala kim soktu???
nanla bilimin bir alakas yoktur. Ltfen bu terimi bu balkta ayn
amala kullanmayalm. (cidden ya nasl girdi bu terim, tartmaya?).
Sayg Sevgi ve Mantk...
Emre_1974tr Posted: Feb 24 2006, 12:36 AM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 193
Member No.: 29
Joined: 6-February 06
Sevgili oktay anlatamyorum galiba (ksasss)
te o bireylerin almas ve inanlarna bilimsel bilgi adn
veriyoruz.Veyahutta o kurulun inancna bilimsel bilgi adn
veriyorsun.Ama yine de inan var.
Bilim tamamiyle inan zerine kuruludur ve agnostik olmas mmkn
deildir.
Tekrarlyorum senin o bilime malolmu dediin bilgi,o ii yapan bilim
adam veya bilimadamlarnn inancn aktarmas sonucudur.
Bireylerin inanc olmadan o tez-bilgi oluturulamazzzzzz.
O gr-bilgiyi yeni bir yaptan sunanlar yine inanlarn aktaryorlar
180

hepsi bu.
Ondan sonra bakalarnn bu inanca katlp katlmamas bambaka
bireydir.Ben oluturulma aamasnda da ayn eyin olduunu
sylyorum ki sylememe bile gerek yok zaten byledir.
ster o kuram oluturan tek bir bireyin inanc olsun,isterse bir kurulun
inanc.ster bir ilk olsun,isterse daha evvelki eylere ekleme-gelitirme
yaplsn.Hi farketmez.Bunu insanln nne sunanlar ,inanlarn
delilleriyle birlikte sunuyorlar.
Oluan kollektif bir yeni inan olsa da olmasa da hibirey
deitirmez.nsanlar buna inansa da inanmasa da yine hibireyi
deitirmez.Sonuta bilimsel bilgi adnda sunulan bir inan sz konusu.
O kuram-bilgi adn verdiin ey,onu oluturan veya oluturanlarn
inancndan baka birey deil.
Ve yine sylyorum ister takm almasyla oluur,ister bireysel,isterse
ortaya bambaka bir eser ksn farketmez.Bu ortaya kan eyi,onu
ortaya atan insanlarn inanlar oluturdu.Sonra da bu inanlarn
insanla sundular.Onlar inandkllar eyi,imanlarn insanlara
sunuyorlar.Ne kadar zorlarsan zorla bu byle.Bilgi denilen ey inantan
baka birey deil.
Selam ve sevgiler.
OktayD Posted: Feb 24 2006, 04:04 PM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 200
Member No.: 4
Joined: 30-January 06
Tikel dnmekten kendinizi alkoyamyorsunuz. Onca eyi bouna
yazmm, sonuta anlatamadm. Yantlarnz iin teekkrler.
(Bu balk amacndan uzaklamtr.)
Sayg Sevgi ve Mantk...
-------------------"Siz de iyi biliyorsunuz ki biz, hepimiz ayn nedenden dolay matematiki
181

olduk; tembeliz." Max Rosenlicht


Emre_1974tr Posted: Feb 24 2006, 04:30 PM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 193
Member No.: 29
Joined: 6-February 06
Yok asl ben anlatamadm.Size yanlgnz-yanlnz ve nyargnz iyi
gsteremedim.
Ve son kez anlatarak sizin sayfanzdan ayrlyorum.Bana mutlaka cevap
vermemi gerektirecek bir ifade yneltmediiniz taktirde bu son iletim
olacak burada.Size zorla inancnzdaki hatay gstermekle ykml deil
kimse zaten.
1-Diyorum ki o bilimsel bilgi adn verdiin ey hokus pokusla var
olmuyor.Birileri veya biri onun yle olduuna iman ediyor ve sonra da
tm insanla sunuyor bu inancn(bilgisini)
imdi farzedelim ki Oktay adnda bir bilimadam var.
almasnda diyor ki; a+s=araba. Buna inanmtr Oktay adl bilimadam
ve ispatlaryla bilim dnyasna sunmutur.Bu ister takm almasyla
olsun ister tek bana,ister sfrdan yeni bir iddia olsun isterse de daha
evvelkilere bireyler katarak elde edilsin,hi farketmez.Oktay(ya da
alma grubu) kendine "a+s=araba" eklinde bir inan oluturmutur ve
delilleriyle birlikte bilim dnyasndaki onaylayc merciye sunmutur.
Sonra bunun gerek olup olmadna,bilimsel olup olmadna ilgili
kiiler de karar verir.Ya ikna olup bilimsel bilgi derler ya da
redederler.Bakn yine inantan baka birey yok ortada.
Ve nc aamada da bu inan tm insanla sunulur ve dileyen inanr
dileyen de inanmaz.
Yani bilimsel bilgi adn verdiiniz inan aamadan oluuyor:
A-nce o inanca bir bilimadam veya bilimgrubu sahip oluyor ve
ifadelerini bu inanlar dorultusunda oluturuyorlar.(nancn oluup
sunulmas aamas)
182

B-Bu oluturulan yeni inan ilgili kabul grubuna sunuluyor.Bu inancnbilginin bilimsel olup olmadna ilgili kimseler karar veriyor(bu sunulan
inancn doru olup olmadna,bilimsel olup olmadna karar verilmesi
ve kabul edilmesi aamas)
C-Son olarak da bu inancn tm insanla sunulmas.Burada da bireyler
bu sunulan yeni inanca iman edip etmemekte tamamen zgrdrler.Ve
yine inantan-imandan baka birey yok ortada.
Baka bir deyile:
A-nancn oluturulmas(birey veya grup tarafndan) ve ilgili merciyeotoriteye sunulmas.
B-lgili mercinin bu inanca iman ederek onaylamas ve bilimsel bilgi
kabul etmesi.
C-Halka sunulmas ve bireylerin inanp inanmamas.
Her aamasnda da inantan baka birey yok ve olmas da mmkn
deil zaten.
O kayda geen bilgiler ncelikle birilerinin beyninde ekillenip iddiaya
dntrlyor.Yoktan var olmuyor,sadece birileri inancn sunuyor o
kadar.Bireye ekleme yoluyla da olsa bu yine ayn ekilde ekleyenin
inancdr ncelikle.Baka hibirey deil.ve bireye inanmak inantan
baka hibirey olamaz.
Selam ve sevgiler.
OktayD Posted: Feb 24 2006, 05:53 PM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 200
Member No.: 4
Joined: 30-January 06
Baknz, hala sizin tikel ynde olduunuzu ka mesajdr gsteremedim,
nemli deil. u iletiyi hi istemeden atyorum, ama bir yandan da bir ses
bana "at!" diyor. Dayanamayp yantlyorum...
Siz bilimden sz ederken bilimadamndan bahsederek gittiniz. Diyorum ki
bir st dzey olan bilimden bahsederken alt dzeydeki
183

bilimadamlarndan bahsedemezsiniz. Bahsederseniz o iki dzey ayn


dzeydedir. Dzeyler diye biri dieri cinsinden ifade edilmediinde yine
ayn eyi koruyan sistemlere diyorum. Bilim ve bilimsel bilgi ayr
dzeydedirler (sanrm siz bir tutuyorsunuz?). ve ben bilimden
bahsederken bilimsel bilgi szcn kullanmadan da ayn eyleri
sylerim. Bu dzey ilikilerin altta stte olmasn belirleyen zellik, birinin
dierinin eleman olmasyla olumasdr. Mesela A dzeyi atomun
elektron dzenini ve B dzeni de atomlar arasndaki etkileimleri
aklyorsa, B nin her eleman A nn aklad bir sistem olduu iin A, B
nin alt dzeyidir derim. Ben B den bahsederken A daki elemanlar
kullanmam. A ya gre iki atomun etkilemesi demek elektronlarnn
etkilemesi demektir ama B ye gre elektronlardan sz etmeye gerek
kalmaz.
Umarm bu rnek yeterlidir. nk bilim de byledir. Bilim kendiliinden
olumutur. Tpk felsefe gibi, matematik gibi. Burada alttaki dzey yani
bilimin eleman olabilen sistemlerin her biri bilimadamlarnn
almalardr. Siz bu alt dzeyden bahsedip durdunuz. nantr imandr,
vs. Oradaki bilginin inancn ve her neyse onun sonucunda oluan alt
rn almadr. Bu almalarn bireyle bilimadamyla dnceyle ve
deneyle ilikisi ve dier almalarla ilgisi alt dzey bir sistemin
elemanlardr. Bunun kesin bir dille anlatlan ama dzey dalml birok
sonucu (fizikte bu dzey dalm ok nemlidir alma aamasnda),
deneylerin verileri bilimadamnn bireysel inanlar vs vardr. Bunlar da
sizin hakl olduunuzu dndm konudur. Yani bu alt olan dzey,
dediiniz gibi imanla ya da herneyse onla bezenmi olabilir (olmayabilir
de, bilmiyorum). Kald ki bilgiyi kesin yapmayan blm burasdr. Bu
dzeyde hibir bilgi kesin deildir ve gerekten de buradaki bilgi zihnin
glgeleridir (inan olabilir demenin baka bir yolu).
Bunun bir st dzeye geerseniz, tm bunlardan habersiz bir ekilde
konuabilirsiniz. Artk alt dzeyde olan kesinsizlik burada kesinlie
dnmtr. Bu dzeydeki her bilgi kesindir. ok ilgintir ki burada bilgi
dediimiz ey almalarda deildir, evrenin kendisinde de deildir.
Buradaki bilgi tamamen soyut bir bilgidir. Kesindir nk. Evreni
anlatmaz, insan anlatmaz, almay anlatmaz, almalarn nerede nasl
olduklaryla ilgili bilgilerdir. Bilimdir. Sonu bilgisidir. Tarih gibidir. Evreni
anlatmak ve anlamak istiyorsanz gidip her almay incelemelisiniz ama
ne yazk ki bunu tikel olarak yapmalsnz. Yani evreni anlamak/anlatmak
184

tikel bir harekettir ve bilim dzeyinde bunu yapamazsnz. Evreni anlamak


iin inan devreye girebilir (girebilir, ama girmeye de bilir, bilmiyorum).
Ama bilimi anlamak iin inan devreye girmez. Bilim inantan bamsz
soyut bir olgudur. Soyut olduu iin evrenle olan balar da soyuttur.
nsan rn deildir. nsanlar olmasayd yine bilim ayn bilim olurdu
ama kimse bilmezdi (ok garip oldu, bu son cmleyi nemsemeyin).
imdi bilim ve inan konusundan vaz geelim. Bu balk amacndan
"manyak" derecede sapt Ben bilimden deil agnostizmden sz
edecektim. Bilim agnostizme sadece bir rnek olarak sylenmiti. nan
da araya davetsiz bir ekilde girmiti. Bilim inanc sevmez (her ne kadar
bilimadam sevse de... Karncalar da karncayiyenleri sevmez ama
karncayiyenler karnca kolonisinin candostudur. Burada Koloni ile
karnca farkl dzeylerdir!!) sterseniz inan ve bilimle ilgili bir balk an.
orada felsefenizin en ince ayrntlarn tartn. Ama artk burada olmasn.
Buras adna yakr bi ekilde Agnostizm olsun. Her bilginin inan
olduuna dair olan felsefeyi baka bir balkta tartmak daha yapc
olabilir. Ltfen ricam krmayn...
Agnostizm hakknda birka sorum olmutu. Onlar bir daha ama farkl bir
ekilde soracam. Ama imdi deil, biraz tedbirli (baka yne ekilmesin
diye) davranacam. Yaknda sorarm...
Sayg Sevgi ve Mantk...
Emre_1974tr Posted: Feb 24 2006, 08:28 PM
kidemli ye
Group: Members
Posts: 193
Member No.: 29
Joined: 6-February 06
imdi bana zorla cevap hakk dourdun ama sevgili Oktay Ben de
dayanamayp yazmak durumundaym.
1-nancn ne olduunu ve dolaysyla bilginin ne olduunu anlamaya
yanamak bile istemiyorsun.nkabullerine kr krne bal
durumdasn ne yazk ki.
nan demek bir eye kr krne inanmak deildir.nan demek
185

inanmak(veyahutta inanmamak) demektir Bu kadar basit.


Hala diyorsun ki bilimadamlar imanl olabilir belki vesaire.Yahu belkisi
melkesi yok,ortada inantan imandan baka birey yok zaten.nancn dile
getirmekten baka birey yok.Deneylerin sonucunda elde ettii gr de
inancndan baka birey deil.
st dzey bilim dediin ey de bir inancn yazya dklmi hali o
kadar.Yetkili kurul tarafndan o eyin bilimsel olduuna inanlm,kabul
edilmi,iman edilmi o kadar.
Bilimadamlarnn nyarglarndan falan bahsetmiyorum.Dorudan elde
ettikleri sonutan bahsediyorum,ulatklar inantan bahsediyorum.Sonra
bu inanc onaylayc kurula sunmalarndan bahsediyorum.Ve bu kurulun
bu almaya "bilimsel bilgidir" damgasn vurmas iin ona nce iman
etmesinden bahsediyorum.O sunulan inancn bilimsel kriterlere uygun
olup olmadnn belirlenmesi ilemi bile inan erevesindedir.
Hayr o bilgi ad verieln ey kendiliinden olumuyor.nanlar silsilesi
sonucunda oluuyor.Bunu oluturan da insanlardan bakas deil.Bir
bilginin elde edilmesi de,kurul tarafndan bilimsel etiketi yemesi de hep
inantr.Hep bireylerin kabul-imandr.
st dzeydeki kesinlik inancn en gl halidir.Ve gerek iman da budur.
HALA BREY KESN DELSE NANTIR DEME HATANIZI
SRDRYORSUNUZ HAYIR ASIL O EY KESNSE TAM BR NANTIR.HEM
DE KATIKSIZ-KUVVETL BR MAN EREN NANTIR.KESNLK DENLEN EY
SADECE DUYULAN GVEN VE NANCIN KUVVETN YANSITMAKTADIR.
Birey muallakta deilse ,o eyin gerekliine ok daha kuvvetli bir
ekilde iman ediyorsun demektir.
Yukarda yazdklarm gerekten boa gitmi.Ama ileride birgn
aydnlanmanz yolunda k tutabilecei iin yine de grevimi yapmamn
mutluluuyla buradan ayrlyorum.
Selam ve sevgiler.

186

Msr Firavunlarnn aprazlama merak


Hristiyan yazar Texe Marrs Msr Firavunlarnn bacaklar ve kollar
aprazlama konuma getirme takntsnn nedenlerinden bahsediyor:
n ancient Egypt, the mark of "X" and the symbol of cross-bones in the
symbol of an X was very prominent in religious contexts. You can find the
X on the walls of a number of ancient Egyptians temples and pyramids...
It is the sign of Osiris, the great sun God..
The ancient pharaohs, when they were buried, had the legs crossed in
the form of "X" as a sign of devotion to Osiris.''
Codex Magica (Texe Marrs)
Pagan Msr dininde x iareti yani apraz iareti kutsald:
These ancient Egyptian figures demonstrate how prevalent was Osiris'
sacred sign, "X."

The mummy of Rameses the Great (1279-1213 B.C.) was found in this
cedarwood sarcophagus. This pharaoh is thought by Egyptologists to be
the ruler who enslaved the Israelites and forced them to build cities.

187

Painting from the Tomb of Rameses I, Valley of the Kings, West Thebes,
in Egypt.

The identity of the legends is also confirmed by this hieroglyphic picture,


copied from an ancient Egyptian monument, which may also enlighten
you as to the Lion's grip and the Master's gavel.
Codex Magica
Bu durum belki, gemite Firavunun neden tehdit olarak bacaklar ve
kollar aprazlama kestirmekten bahsettiini aklayabilir.
Taha Suresi
63. Dediler ki: "unlar, iki bycden baka birey deillerdir. Byleriyle
sizi topranzdan karmak ve sizin rnek yolunuzu silip yok etmek
istiyorlar.
64. "Hemen hnerlerinizi birletirin; sonra saf balam olarak gelin!
Bugn, stn gelen kurtulmu olacaktr. "
65. Dediler: "Ey Msa, ya hnerini ortaya at yahut da ilk hner sergileyen
biz olacaz. "
66. Msa dedi: "Hayr, siz atn!" Bir de ne grsn! Onlarn ipleri, sopalar,
yaptklar byler yznden, kendisine gerekten kouyorlarm hayaline
188

verdi.
67. Msa birdenbire iinde bir korku duydu.
68. yle dedik: "Korkma, stn gelecek olan sensin!"
69. "Sa elindekini yere brak! Onlarn, sanayi olarak ortaya kardklarn
yalayp yutsun. Onlarn sanayi olarak rettikleri sadece bir bycnn
hilesidir. Byc ise nereye gitse iflah etmez. "
70. Bunun zerine bycler secdelere kapanp yle seslendiler:
"Hrun`un ve Msa`nn Rabbine inandk!"
71. Firavun dedi: "Ben izin vermeden ona inandnz yle mi? O size,
byy reten bynzdr. Yemin olsun, ellerinizi, ayaklarnz
aprazlama keseceim ve yemin olsun sizi hurma aalarna asacam. O
zaman iyice bileceksiniz, hangimizin azab daha iddetli ve srekli. "
72 Dediler: "Biz seni, bize gelen ak-seik kantlara ve bizi yaratm olana
asla tercih etmeyeceiz. Verdiin hkm uygula. Senin hkmn olsa olsa
bu dnya hayatnda geer. "
***
Bu aprazlama iareti pagan Msr dininde kutsald ve bu yzden zellikle
kol ve bacaklarn aprazlanma ritelleri vard.
Kollar ve bacaklar X pozisyonunda tutma gelenei dnyann drt bir
yanndaki dier pagan uygulamalarda da grlebilir. rnein
uzakdouda Hindular meditasyon yaparken bacaklar aprazlarlar.
Kuran`da, Firavunun bu geleneinin olduu bilgisinin verilmesi gerekten
ok nemlidir.
Selam

189

Kuran`a gre canllar birbirinden ayr


yaratlmlardr
Yazmn bu ilk blmnde evrimsel yaratl savunanlarn iddialarna
ksaca cevap vermeyi hedefledim. lerideki gnlerde kaleme alacam
devam yazmda ise bu evrim inancnn iyzn, amacnn ne olduu
konusunu ele alp, buna karlk Kuran`a gre canllarn yaratlnn nasl
olduunu gstereceim inallah.
Evrimci yaratllarn bir ksm Adem`i birey olarak kabul etmeme
eilimi iindeyken, bir ksm da Adem`i ilk insan olarak kabul etmeme
eilimindedir.
Gerekte ise Adem ilk insan ve ilk insan elidir. Ve de tabiatyla, bir
bireydir de ayn zamanda.
Eli olduunu hayat hikayesindeki ayrntlarda gryoruz zaten(Allah`tan
dorudan ald ayetler, zel grevi vs. )
Ayrca u ayet de bunu tamamlar:
Ali mran Suresi 33 Allah; Adem`i, Nuh`u, brahim Ailesi`ni, mran
Ailesi`ni seerek alemlere stn klmtr;
lk insan olduu da yine ayetlerle eitli alardan delilleriyle
belirtilmektedir. Kendi tefsirini kendi yapan Kuran, Adem`in yksn
farkl surelerde ele alyor. RNEN BAKARA VE HCR SURELERNE
BAKALIM:
BAKARA
30. Bir zamanlar Rabbin meleklere: "Ben, yeryznde bir halife
atayacam. " demiti de onlar yle konumulard: "Orada bozgunculuk
etmekte olan, kan dken birini mi atayacaksn? Oysa ki bizler, seni hamd
ile tespih ediyoruz; seni kutsatp yceltiyoruz. "Allah yle dedi: "u bir
gerek ki ben, sizin bilmediklerinizi bilmekteyim. "
31. Ve Adem`e isimlerin tmn retti. Sonra onlar meleklere
gstererek yle buyurdu: "Hadi, haber verin bana unlarn isimlerini,
eer doru szller iseniz. "
190

32. Dediler ki: "Ycedir ann senin. Bize retmi olduunun dnda
bilgimiz yok bizim. Sen, yalnz sen Alim`sin, hereyi en iyi ekilde bilirsin;
Hakim`sin, hereyin btn hikmetlerine sahipsin. "
33. Allah buyurdu: "Ey Adem, haber ver onlara onlarn adlarn. "Adem
onlara onlarn adlarn haber verince, Allah yle buyurdu: "Dememi
miydim ben size!Ki ben, gklerin ve yerin gaybn en iyi bilenim. Ve ben,
sizin aa vurduklarnz da saklayageldiklerinizi de en iyi biimde
bilmekteyim. "
34. O vakit biz meleklere, "Adem`e secde edin" demitik de blis dnda
tm secde etmiti. blis yan izmi, kibre sapm ve nankrlerden
olmutu.
*************
MD BU ADEM`N LK NSAN OLDUUNU KESN OLARAK BELRTEN VE
AYNI YKY DEK AIDAN ANLATAN HCR SURESNE BAKALIM:
HCR
26 Yemin olsun, biz insan; kuru amurdan, deiken-cvk bir balktan
yarattk.
27 Cini/blis`i de daha nce kavurucu ateten yaratmtk.
28 Hatrla o zaman ki Rabbin meleklere, "Ben, kupkuru bir amurdan,
deiken, cvk balktan bir insan yaratacam. " demiti.
29 "Onu, amalanan dzgnle ulatrp z ruhumdan iine flediim
zaman, nnde hemen secdeye kapann. "
30 Meleklerin tm, toplu halde secde ettiler.
31 blis mstesna. O, secde edenlerle beraber olmaya kar kt.
32 Allah dedi: "Ey blis! Sana ne oluyor da secde edenlerle beraber
olmuyorsun?"
33 Dedi: "Kuru bir amurdan, deiken-cvk bir balktan yarattn bir
insana secde etmek iin var olmadm. "
Ayet cmbzlamaya alan evrimciler, ilk insan olan Adem`in yaratl
yksn anlatan Bakara Suresini ele alp, buna karlk ayn olay
anlatan Hicr Suresini grmezlikten gelmeye alyorlar. Bylece Bakara
Suresindeki "atamak" ifadesini alp "orada yaratmaktan deil atamakdan
bahsediyor" diyorlar. Ama gerekte ise Hicr Suresinde yaratmaktan da
191

bahsediliyor.
Ayetleri cmbzlamadan btnlk iinde baknca gerek tablo ortaya
kolayca kyor.
HCR
26 Yemin olsun, biz insan; kuru amurdan, deiken-cvk bir balktan
yarattk.
27 Cini/blis`i de daha nce kavurucu ateten yaratmtk.
28 Hatrla o zaman ki Rabbin meleklere, "Ben, kupkuru bir amurdan,
deiken, cvk balktan bir insan yaratacam. " demiti.
Yani ayetin birini grp dierini grmezlikten gelmeyeceiz.
Ve de ayetlere sembolik anlamlar yklemeyeceiz.
Kuran apak ayetler ierdiini defalarca vurgulamaktadr:
Maide Suresi 15 Ey Ehlikitap! Resulmz size geldi. Kitap`tan saklam
olduklarnzn ounu size ayan-beyan aklyor; oundan da geiyor. u
bir gerek ki, size Allah`tan bir k ve apak bir Kitap gelmitir.
Yusuf Suresi 1 Elif, Lm, R. O apak, apaydnlk Kitap`n ayetleridir
bunlar.
uara Suresi 2 te sana gerei apak gsteren Kitap`n ayetleri...
Kuran bir srlar-semboller kitab deil, herkesin anlayabilecei ve bire bir
gerek bilgiler ieren net bir kitaptr. Zaten ayetlere sembolik anlamlar
ykleyerek ve/veya ayet cmbzlayarak aklnza gelebilecek her retiyi
kitaba onaylatmaya kalkabilirsiniz. Kitab btnlk iinde ve apak birinci
anlamnda ele alacaz.
****************
nce ateten cinler, sonra da topraktan ilk insan Adem yaratlyor.
Ayetlere sembolik anlamlar ykleyerek, ayet cmbzlayarak pagan evrim
inanlarn kitaba yamamaya alanlar, aresizliklerinden bir de urda
cmbzlama ve arptma ilemi yapyorlar:
2/213 "nsanlar tek bir topluluktu. Daha sonra Allah onlara mjdeleyici ve
uyarc peygamberler gnderdi. "
Yine ayet cmbzlama ve hatta bununla da yetinmeyip anlam eip bkme
ilemi yapanlar, bu ayette sanki insanlar tek bir mmetken hi eli yoktu
192

gibi bir anlam yklemeye kalkyorlar. Halbuki orada ilk eliden


bahsedilmiyor, sonra yaplan ilemden bahsediliyor.
Benzer bir rnek urada da var eer kitaba btnlk iinde baklsa:
HADD
26 Yemin olsun, Nh`u ve brahim`i de resul olarak gnderdik.
Peygamberlii ve Kitap` bunlarn soylar arasna koyduk. O soylardan bir
ksm hidayete ermitir. Ama onlardan ou, yoldan km olanlardr.
27 Sonra onlarn eserleri zere, resullerimizi art arda gnderdik.
Meryem`in olu sa`y da onlarn ardnca gnderdik. Ona ncil`i verdik;
ona uyanlarn gnllerine efkat ve merhamet koyduk. Bir bid`at olarak
ortaya kardklar ruhbaniyeti, onlar zerine biz yazmamtk. Allah`n
rzasn kazanmak iin ortaya kardlar. Ama ona gerektii ekilde saygl
olmadlar. Onlarn, iman edenlerine dllerini verdik. Onlardan ou
yoldan km olanlardr.
27. ayette yine "sonra resullerimizi art arda gnderdik" eklinde ifade var.
Ama neden sonra? Nuh ve brahim`den sonraki bozulmadan sonra...
Yani bu ifadeyle anlatlan bu gnderilenlerin ilk peygamber olduklar
deil, yine peygamberlerin gnderilmi olduu bilgisidir.
Ayn ekilde 2/213 de de anlatlan ilk eliler deil, yaplan ilemdir.
"Bundan sonra u sebepten dolay eliler gnderildi vs. "
Evrimsel yaratl savunanlarn yine ayetlerin bir ksmn cmbzlayp,
dier ksmn grmezden gelmeye altn gryoruz.
Adem`in ei:
35 Ve dem`e yle buyurmutuk: "Ey dem, sen ve ein cennete
yerlein ve orada dilediiniz yerde, bol bol yiyin. Ama u aaca
yaklamayn, yoksa zulme sapanlardan olursunuz. "
Nisa Suresi 1 Ey insanlar! Sizi bir tek canldan yaratan, ondan eini
vcuda getiren ve o ikisinden birok erkekler ve kadnlar reten Rabbinize
kar gelmekten saknn. Adn anarak birbirinizden dilekler dilediiniz
Allah`tan korkun. Rahimlerin haklarna saygszlktan da saknn. u bir
gerek ki Allah, Rakb`dir, sizin zerinizde srekli ve titiz bir gzetleyicidir.
A`raf Suresi 19 "Ey Adem! Sen ve ein cennette oturun, dilediiniz yerden
yiyin ama u aaca yaklamayn. Yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz. "
193

Adem`i ve eini birer birey kabul etmeyip onlara sembolik anlamlar


yklemeye kalkan evrimciler yine bu apak ayetlerin bir ksmn
grmezden gelmeye alrlar. rnein sadece NisaSuresi 1. ayeti
gstererek, Adem`in einden bahseden dier 2 ayeti grmezden gelmeye
alrlar ve aslnda onun ahs olmadn iddia ederler. Zaten
retilerini ayakta tutmalarnn baka yolu da yok. Ya ayet
cmbzlayacaklar ya da ayetlere temsili anlamlar ykleyecekler... Fakat
kitaba btnlk iinde baktmzda Adem bir birey olduu gibi, aka
einden de defalarca bahsedilmektedir.
Adem`den sonra yaratlan insanlar olduuna ve Adem`den nce de
cinler olduuna gre tabii ki adem yaratldktan sonra yalnz bana
deildir ve ilk yaratlan insan, ilk "insan elidir. ".
Adem`in birey olduuna dair deliller vermeye devam edelim:
Ali mran Suresi 59 Allah katnda sann durumu, Ademin durumu gibidir.
Onu topraktan yaratt, sonra ona ol dedi. Artk o, olur. (burada topraktan
yaratt denilen Adem`dir).
sa da tpk Adem gibi cinsellik olmadan yaratlmtr, birinde baba yoktur,
dierinde ise hem anne hem de baba yoktur, durumlar benzerdir. Yani
klasik "anne+baba(seks)=doum" eklinde dnyaya geli deil de,
cinsellik arac edilmeden srad yaratlmalar sz konusudur.
Ayrca sa ve Adem`in isimleri Kuran`da 25`er kez gemektedir. Bu da
ikisinin yaratl arasndaki benzerlie bir baka iarettir ayn zamanda.
kisi arasndaki dier bir parelellik de ilerine dorudan ruh flenmesi
yani temel vahyin ilenmesidir:
Secde
7. O, odur ki, yaratt her eyi gzel yaratt. Ve insann yaratlna
amurdan balad.
8. Sonra onun neslini bir sareden, hor grlen bir sudan oluturdu.
9. Sonra ona bir biim verdi ve onun iine kendi ruhundan fledi. Sizin
iin, iitme gc, gzler ve gnller vcuda getirdi. Ne kadar da az
kredersiniz!
Tahrim Suresi
12. Ve Allah, rzn bir kale gibi koruyan mran kz Meryem`i de rnek
194

verdi. Biz onun iine ruhumuzdan fledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve


kitaplarn tasdikledi de iten balananlardan oldu.
Kuran`da "ruh" kelimesi 2 anlamda kullanyor:
ruh=vahiy(ilahi bilgi)
Ruh=vahiy melei
Bu ruh yani vahiy ilk insana yklendikten sonra, dierlerine anne ve
babadan aktarm yoluyla geiyor. Ve sa da babasz yani cinsellik
olmadan dnyaya geldii iin(tpk Adem gibi) ona da bir kez daha zel
olarak vahiy yani ruh ilenmesi sz konusu oldu:
Enbiya; 91: Ve o, rzn titizlikle koruyan kadn. Ona ruhumuzdan fledik
de onu ve olunu lemler iin bir mucize yaptk.
Yine bu adan da Adem ile sa`nn yaratl arasnda bir parellilik vardr.
YARATILIIN SRES
Bu ol demenin vcuda gelmesi bizim amzdan, yani zaman
boyutumuzda trilyonlarca yl da olabilir, bir salise de olabilir, fark etmez.
Adem`in anne babasz direkt topraktan trediini aka ve detayl bir
ekilde ayetler veriyor.
Adem`i oluturan toprak su ile bir araya gelip, isterse milyonlarca veya
milyarlarca ylda son ekle gelmi olsun fark etmez. ekli tamamlanp
canllk kazannca Adem ilk insan Adem oluyor.
Yani buradaki vurgu bizim amzdan ksa veya uzun srede olumu
olmas deil, arada baka bir canl trnn ve hatta anne ve babann bile
olmamasdr.
Yoktan yaratl sadece Big Bang de(hatta belki ondan da ncesinde)...
Ondan sonra eldeki malzemeler kullanlarak aama aama yaratma var.
Ve geen sreler var, devirler var.
Ama bunu evrimle kartrmamak iin ncelikle evrimin ne olduunun,
derinliiyle bilinmesi gerekiyor.
Evrime gre tm canllar birbirinden tremek durumundadr ve sonsuza
dek de srekli deimek zorundadr. Ve srekli daha st seviyeye doru,
mkemmele dolu yol almaldr(tanrlamak).
Bu balamda evren bile yoktan var olmaz evrime gre, malzemesi en
195

bandan beri vard ve sonsuza dek tanrlama yolunda da ilerleyip


duracaktr deiim. Bu inan 19. yzyla kadar sadece ruhu olarak
hakimken, bu 19. asrdan itibaren de ustaca bilim ve materyalizm
dnyasna sokuturulmutur(bir iki uyarlama-deiiklik ile tabii). Ayrca
komnizm de byle evrim gibi ruhuluktan gelme pagan bir inandr.
te Kuran`daki yaratln farklar burada kendini gsteriyor:
1- Madde sonsuzdan beri yoktur, yoktan yaratlmtr. Allah`tan da
ayrdr. Hibireyden trememitir.
2- Evrenin domas, bymesi ve yalanmas bir tekaml evrim deildir.
Sadece kendi iindeki evrelerdir. Zaten yalanmas ve iine kp
kapanmas kyamettir, yok olutur. Tpk insann domas, bymesi ve
yalanmas gibidir yani. Veya bir insann anne karnnda geirdii
aamalar anlatan ayetler evrimi deil, ayn canlnn kendi iindeki
evrelerini anlatmaktadr.
3- Hibir canl bakasndan tremek zorunda deildir. Allah evreni nasl
yoktan yaratysa, Adem`i de hem de anne ve babasz yaratmtr. Yani
biyolojik big bang ler de vardr. Ve burada yaratlma sresi isterse
milyonlarca yl olsun fark etmez, atasz yaratlma var.
4- Evrime gre herey sonsuza dek deimek ve farkl bir yarata
dnmek zorundadr. Kuran`a gre ise tam tersine Allah`n yaratt
canllar bir emir gelmedike sabittir. Hele ki ahiret evreninde(Rabbin Kat)
o kadar sabittir ki, cennette yalanma bile yoktur sonsuza dek.
Ve bu insanlardan evvel ateten yaratlm cinler var ayetlere gre.
Melekler de byle cinler gibi uurlu ve imtihan iindeki varlklarn nasl
bozgunculuk yaptklarn bildiklerinden, insann ilk yaratlnda kar
kmaya kalkyorlar(bakara). Bu gemiteki olanlara bakp bir yanl
tahmin yrtmedir sadece meleklerce.
Adem`in de tpk sa gibi cinsellik olmadan yaratlmasndan tutun da,
ahiretteki yaratln da ilk yaratl gibi dorudan topraktan olacan
syleyen ayetler, ayrca sa`nn topraktan ekiller yapp Allah`n izni ile
fleyip yaratmaya vesile olmas vs. hep paralel ifadelerdir. Adem`in
brakn atalarnn olmasn, anne ve babas bile yoktu. Ayn ekilde, ilk
yaratl gibi olaca belirtilen ahiretteki yaratln da dorudan topraktan
ve atasz bir ekilde gerekleecei anlatlmaktadr ayetlerde.
Bu ynde saysz delil var Kuran`da.
196

NUH SURES
17. Ve ALLAH sizi topraktan bir bitki olarak bitirdi.
18. Sonra sizi ona dndrecek ve sizi tekrar karacaktr.
Grld zere bir bitki gibi ilk insan(veya insanlar) dorudan topraktan
yaratlyor ve ahiret yaam iin olan ikinci yaratlta da yine atasz, bir
bitki gibi dorudan topraktan insanlar yaratlyor. Ama iin ilginci, yine
ayet cmbzlamaya kalkan evrimciler bu bitki gibi yerden bitirmekten
bahseden ayeti tek bana ele alp evrime delil gibi sunmaya alyorlar.
Ama grld zere tam tersine, bu ayet evrim inancn bitirmektedir.
imdi evrimcilerin ayn ekilde kendi grlerine delil gibi sunmaya
altklar ama aslnda yine tam tersine, evrimsel yaratln olmadn
kantlayan dier ayet rneklerine bakalm:
29: 19 ALLAHn yaratl nasl balatp, nasl tekrarladn grmediler mi?
Bu, elbette ALLAH iin kolaydr.
29: 20 De ki, Yeryzn dolan ve yaratln nasl baladn grn.
Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yaratl balatacaktr. ALLAHn her
eye gc yeter.
29: 19 ayetinde ilk insann(ya da insanlarn) dorudan topraktan(ve de
sudan) yaratlyla ilemin balad, daha sonra ise doum yoluyla
srekli olarak bu ilemin tekrarlandna vurgu var. Ve tamamlayc olarak
hemen ardndan gelen 29: 20 ayetinde de "ilk insann yaratl ile ahiret
evrenindeki yaratl arasnda benzerlik olduu" vurgulanmaktadr. Peki
ahiretteki yaratl nasl olmaktadr? Dorudan topraktan, atasz bir
yaratl eklinde olmaktadr ayetlerde aka belirtildii zere. Yani
sonsuz yaam iin olan ikinci yaratlta; anne+baba(seks)=doum
eklinde deil de birbirinden bamsz olarak, ayr ayr bireylerin birden,
topraktan dorudan yaratlmas sz konusudur. te ilk insan veya
insanlarn yaratlnn da bu ekilde olduu vurgulanmaktadr bu ayette.
29: 20 De ki, Yeryzn dolan ve yaratln nasl baladn grn.
Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yaratl balatacaktr. ALLAHn her
eye gc yeter.
Zaten Adem ile sa`nn benzer olduunu vurgulayan ayet de bunu
anlatmaktadr. lk insann yaratlnda cinsellik arac olarak
kullanlmamtr. Tpk sa`da da olduu gibi:
197

Ali mran Suresi 59 Allah katnda sann durumu, Ademin durumu gibidir.
Onu topraktan yaratt, sonra ona ol dedi. Artk o, olur.
Ve de tpk ahiret evreninde de olduu gibi:
NUH SURES
17. Ve ALLAH sizi topraktan bir bitki olarak bitirdi.
18. Sonra sizi ona dndrecek ve sizi tekrar karacaktr.
Adem, sa ve ahiret evrenindeki insanlarn yaratl atasz yani
anne+baba(seks) olay olmadan dorudan olmaktadr. Ve de olmutur
dedik.
Yine cinsellik olmadan dorudan topraktan yaratla bir baka rnek de,
sa`nn vesile olduu canl yaratma olaylardr:
Ali mran Suresi 49 Onu, Beniisraile yle konuan bir resul yapacak: u
bir gerek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: Ben, amurdan,
ku grnmnde birey yapar, ona flerim de Allahn izniyle ku
oluverir. Ben, kr ve abra iyiletirir, lleri Allahn izniyle diriltirim.
Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte olduklarnz size haber veririm. Eer
inananlarsanz, bunda sizin iin tam bir mucize vardr.
Maide Suresi 110 Hani, Allah yle demiti: "Ey Meryem`in olu sa!
Senin ve annenin zerindeki nimetimi hatrla. Seni Ruhulkuds`le
desteklemitim, beikte iken ve erginlik anda insanlarla
konuuyordun. Sana Kitap`, hikmeti, Tevrat`, ncil`i retmitim. Benim
iznimle amurdan ku grnmnde bir ey yaratyor, iine flyordun
da o benim iznimle ku oluyordu. Doutan kr, abra benim iznimle
iyiletiriyordun. Benim iznimle lleri karyordun. srailoullarn
senden uzak tutmutum. Hani, sen onlara ak-seik ayetleri getirdiinde,
kfre sapanlar yle deyivermiti: "Ak bir byden baka bir ey deil
bu. "
Grld zere yine tpk Adem, sa ve ahiretteki insanlarn yaratlnda
olduu gibi, bu ayetlerde anlatlan sa Peygamberin mucizelerinde ku ve
benzeri canllarn yaratlmas da dorudan topraktandr. Baka bir
canldan tretilme sz konusu olmad gibi, anne ve baba, yani cinsellik
bile yoktur bu zel yaratlarda. Ahiretteki yaratln da ayn bu ekilde
olmakta olduu da defalarca vurgulanmaktadr yine Kuran`da.
(Birinci blmn sonu)
198

Peygamber dneminde inkarclara gelen azap


Rad Suresi 7 Kfre sapm olanlar yle derler: "Ona Rabbinden bir
mucize indirilseydi ya!" Sen sadece bir uyarcsn ve her topluluk iin
doruyu ve iyiyi gsteren bir nder vardr.
Yunus Suresi 20 yle derler: "Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!"
De ki: "Gayb, Allah'n tekelinde. Hadi bekleyin; sizinle birlikte ben de
bekleyenlerdenim."
Muhammed Peygamberin dneminde Kuran'dan baka mucize-kant
olmadn syleyenler bu ve benzeri ayetleri getiriyorlar. Ama burada
anlatlan; srf inkarclar istiyor diye o anda Allah'n mucize gstermedii
gerei. Bu sadece Muhammed Peygambere zg deil, tm
peygamberlerde durum byledir:
brahim Suresi 11 Resulleri onlara dediler ki: "Biz de sadece sizin gibi
birer insanz, fakat Allah, kullarndan dilediine ltufta bulunur. Allah'n
izni olmadan bizim size bir kant getirmemiz haddimize deil. nananlar
yalnz Allah'a dayanp gvensinler."
Rad Suresi 38 Yemin olsun, biz senden nce de resuller gnderdik, onlara
da eler ve evlatlar verdik. Hibir resul, Allah'n izni olmadka herhangi
bir mucize getiremez. Her sre iin bir yaz vardr.
Mmin Suresi 78 Yemin olsun, biz senden nce de resuller gnderdik.
Onlarn bir ksmnn hayat ve hatrasn sana anlattk, bir ksmnn hayat
ve hatrasndan sana bahsetmedik. Hibir resuln, Allah'n izni olmakszn
herhangi bir mucize getirmesi sz konusu olamaz. Allah'n emri
geldiinde, hakla hkmedilir ve gerei hkmsz klmaya alanlar
orada hsrana urarlar.
Hud
32. Dediler ki: "Ey Nh! Sen bizimle uratn, bizimle mcadelede ok da
ileri gittin. Eer doru szllerden isen bizi tehdit ettiin eyi ortaya
getir."
33. Nh dedi: "Onu size, diledii takdirde ancak Allah getirir, siz de hibir
engel karamazsnz."
199

34. "Eer Allah sizi azdrmak istiyorsa, ben size t vermeyi gaye
edinsem de dm size hibir yarar salamaz. O'dur sizin Rabbiniz ve
O'na dndrleceksiniz."
Kitab btnlk iinde okuduumuzda gryoruz ki, eitli mucizeler
sunan peygamberler her zaman bunu gerekletirmiyor. nk bu bir
ocuk oyunca deil ve Rabbimiz kimin ne zaman, nasl delilleri grmesi
gerektiini en iyi bilen ve bu konuda zgrce diledii gibi davranandr.
ou kez, mucize isteyenlere bu olumsuz cevab veriyorlar eliler ama
sonra yeri geldiinde de yce Allah'n dilemesiyle delil-mucize de
geliveriyor. te son peygamberde de durum byledir. Yani ayetlerde
belirtilen asla Kuran'dan baka bir delilin olmayaca deil, o anda srf
inkarclar istiyor diye bunun gerekletirilmeyeceidir.
Nitekim ayetlerde belirtildii zere, peygambere ve kendisini izleyen
mminlere savata meleklerle yardmda bulunuyor yce Allah. Ve
bylelikle inkarclara bir eit gazap gelmi oluyor.Daha nce de
Firavunun toplumuna veya dier inkarc topluluklara gelen felaket, bu
sefer sava meydannda arap mriklere geliyor biraz farkl bir ekilde.
Ve yine ayetlerde anlatld zere, bir inkarc topluluun bana ani toplu
azabn geldii vakit, iyilerle ktler birbirinden ayrlm vaziyette
bulunuyor:
A'raf suresi 64 Onu yalanladlar. Bunun zerine biz onu beraberindekileri
gemi iinde kurtardk, ayetlerimizi yalanlayanlar boduk. Gzleri grmez
bir topluluktu onlar.
Hud suresi 58 Emrimiz gelince, Hd'u ve onunla birlikte iman etmi
olanlar bizden bir rahmetle kurtardk. Biz onlar ok ar bir azaptan
kurtardk.
Hud suresi 66 Emrimiz gelince slih'i ve onunla birlikte iman edenleri
bizden bir rahmetle kurtardk. O gnn rezilliinden kurtardk. senin
rabbin, evet o, kav'dir, azz'dir.
Hud suresi 94 Emrimiz gelince uayb' ve onunla birlikte iman edenleri
bizden bir rahmetle kurtardk. Zulmedenleri o yksek titreimli sayha
yakalad da z yurtlarnda yere melmi hale geldiler.
Fussilet suresi 18 nananlar kurtardk, onlar korunuyorlard.
te dediimiz gibi bu toplu cezann daha deiik bir versiyonu
200

Muhammed Peygamber dneminde de vcuda geldi. Yine ncelikle


mminler ve inkarclarn birbirinden ayrlmas iin davet yaplyor:
Enfal Suresi 74 O inanp hicret edenler, Allah yolunda didinenler, o
barndrp yardmc olanlar var ya, gerek mminler ite onlardr! Bir
balanma var onlar iin, bol bir rzk var.
Fetih 25 Onlar o kiilerdir ki, kfre sapp sizi Mescid-i Haram'dan geri
evirdiler, bekletilen kurbanlk hediyelerin, yerlerine ulamasna engel
oldular. Eer kendilerini tanmadnz iin ineyeceiniz ve bu bilgisizlik
yznden znt ve knayla karlaacanz inanm erkeklerle inanm
kadnlar olmasayd, i baka trl olurdu. Byle olmas, Allah'n,
dilediini rahmetine sokmas iindir. Onlar birbirlerinden ayrlm
olsalard, inkra sapanlar ackl bir azapla cezalandrrdk.
Enfal Suresi
32 unu da sylemilerdi: "Allahmz! Eer bu, senin katndan gelmi
gerein kendisiyse, gkten stmze ta yadr. Yahut bize korkun bir
azap musallat et."
33 Oysaki, sen onlarn iinde iken Allah onlara azap etmeyecekti. Onlar, af
dileyip dururken de Allah onlara azap etmezdi.
Hicr Suresi
6. yle haykrdlar: "Hey! Kendisine o zikir/Kur'an indirilen! Sen
gerekten tam bir delisin."
7. "Hadi getirsene bize o melekleri, eer doru szllerdensen!"
8. Biz o melekleri ancak ve ancak hak zere, hak bir yolla indiririz. Ve o
zaman inkrclara gz atrlmaz.
Enam 47. unu da syle: "Dnn bakalm; Allah'n azab size anszn,
aktan geliverse, zalimler topluluundan bakas m helk edilecek?"
u ayetlerden de, peygamberimiz dnemindeki inkarclarn bana tpk
ncekilerin bana gelenin benzeri bir felaketin gelmek zere olduu
izlenimini ediniyoruz:
Yunus Suresi
102. Onlar, srf kendilerinden nce gelip geenlerin gnleri gibisini
bekliyorlar. De ki: "Bekleyin! Sizinle beraber ben de bekleyenlerdenim."
103. Sonunda biz, resullerimizi ve iman edenleri kurtaryoruz. te
201

byledir. zerimize bir bor olarak, inananlar kurtarrz.


Nahl Suresi 33 Neyi bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi,
yoksa Allah'n emrinin gelmesini mi? Onlardan ncekiler de aynen byle
yapmlard. Allah onlara zulm etmemiti. Tam aksine, onlar kendi
kendilerine zulm ediyorlard.
Bakara Suresi 210 Onlar, Allah'n ve meleklerin buluttan glgeler iinde
kendilerine gelmesini ve iin bitirilmesini mi bekliyorlar? Btn i ve
olular sonunda Allah'a dndrlr.
En'am Suresi 158 Neyi bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi,
Rabbinin gelmesini mi, yoksa Rabbinin baz mucizelerinin gelmesini mi?
Rabbinin baz mucizeleri geldii gn, daha nce iman etmemi yahut
imannda bir hayr sahibi olamam kiiye iman hibir yarar
salamayacaktr. De ki: "Bekleyin! Dorusu biz de bekliyoruz."
te iyiler ve ktler birbirinden ayrldktan sonra kar karya getirildiler
ve inkarclarn sorup durduklar ey bir ksmna geliverdi:
Enfal 9. Hani siz, Rabbinizden yardm ve destek diliyordunuz; O, sizin
dileinize yle cevap vermiti: "Hi kukunuz olmasn, ben size,
meleklerden birbiri ardnca bin tanesiyle yardm ulatracam."
Enfal 12. Rabbin, meleklere yle vahyediyordu: "Ben sizinle beraberim.
man olanlar salamlatrn. nkr edenlerin kalpleri iine korku
salacam; vurun boyunlarn stne, vurun onlarn her parmana."
Melekler ordusunun geldiini grebilen eytan onlar grnce hemen
olay yerinden uzaklayor:
8: 48 eytan, ilerini onlara sslemi ve: "Bu gn halktan kimse sizi
yenemez, ben sizin yannzdaym, " demiti. ki ordu yz yze gelince de,
topuklar zerine geri dnp, "Sizinle bir ilgim yok, sizin grmediinizi
gryorum ve ALLAH`tan korkarm. ALLAH`n cezas etindir, " demiti.
8:50. Bir grseydin o kfre sapanlar! Melekler canlarn alrken onlarn
yzlerine ve arkalarna vuruyorlard: "Yangn azabn tadn."
Ahzab 9 9 Ey iman edenler, Allah'n zerinizdeki nimetini hatrlayn! Hani,
stnze ordular gelmiti de biz onlarn zerine bir rzgr ve sizin
grmediiniz ordular salmtk. Allah, yapmakta olduklarnz iyice
grmektedir.
TVBE
202

25. Yemin olsun ki, Allah size birok yerde yardm etti. Huneyn gnnde
de. Hani, okluunuz sizi bbrlendirmiti de bu hibir iinize
yaramamt. Tm geniliine ramen, yeryz size dar gelmiti. Sonra
da srtnz dnp kamtnz.
26. Sonra Allah, resulnn zerine de mminlerin zerine de sknetini
indirmi, ayrca sizin grmediiniz ordular gndermi de kfre sapanlara
azap etmiti. Kfirlerin cezas ite budur.
Bu sefer felaket melekler aracl ile geliyor. Burada dierlerinden farkl
olarak inkarclarn hepsi yok edilmiyor Allah tarafndan. Ama
meydandakilerin hepsi bir ekilde rezillii ve cezay tadyor. Musa ve
halkn kovalayan Firavun takipilerinin bana gelen zdrapla da paralel
noktalar var. yiler ve ktler birbirinden ayrlm durumda ve 2 taraf
karlanca iyiler kurtarlyor.
Selam ve sevgiler

203

Kuran ve Nur
NUR
35 Allah, gklerin ve yerin Nur`udur. Onun nurunun rnei, iinde era
bulunan bir kandile benzer. Kandil, bir sra ierisindedir. Sra, inciden
bir yldz gibidir ki, douya da batya da nispeti olmayan bereketli bir
zeytin aacndan yaklr. Bu aacn ya, neredeyse ate dokunmasa bile
k saar. Nur zerine nurdur o. Allah, dilediini kendi nuruna klavuzlar.
Allah, insanlara rnekler verir. Allah hereyi bilmektedir.
Burada aka bir benzetme yaplyor ve bu yaplan benzetmenin ne
olduu da net bir ekilde yine Kuran`da veriliyor.
Ama baz panteistler bu ayeti kendi inanlar dorultusunda
yorumlamaya kalkyorlar.
Hem de baka bir ayette bunu yapanlarn sapm kiiler olduu aka
belirtildii halde:
En`am Suresi 1 Hamt Allah`adr! O ki gkleri ve yeri yaratm,
karanlklara ve nura vcut vermitir. Sonra, gerei rtenler bunlar
Rablerine denk tutuyorlar.
Ayette net olarak nurun da yaratlan birey, evrenin dier unsurlar gibi
olduu zellikle belirtiliyor. Bylelikle bu yaratlmlar Allah`n bir
paras gibi grmeye kalkan ortak koucular bir kez daha deifre edilmi
olunuyor. in ilginci tm bu ayrntl aklamalara ramen hala birok
insan ayn eyi yapmak iin adeta birbirleriyle yaryor.
Nuh Suresi 16 "Ve Ay`, bunlar iinde bir nur yapt ve Gne`i bir kandil
haline getirdi. "
(Burada da nur fiziksel k anlamnda kullanlmakta)
-----------------------imdi gelelim Nur 35. ayette aka yaplan benzetmenin yine Kuran
tarafndan tefsirine:
Tevbe Suresi 32 Allah`n nurunu azlaryla sndrmek istiyorlar. Allah
ise kfirler holanmasa da nurunu tamamlamaktan baka bir ey
204

istemiyor.
brahim Suresi 1 Elif, Lm, R. Bir kitaptr bu. Ki indirdik sana, karasn
diye insanlar Rablerinin izniyle karanlklardan nura; Hamd, Azz olann
yoluna...
Saff Suresi 8 stiyorlar ki, azlaryla Allah`n nurunu sndrsnler. Ama
Allah, kfre batanlar ho grmeseler de nurunu tamamlayacaktr.
Teabn Suresi 8 Artk Allah`a, onun resulne ve size indirdiimiz nura
inann. Allah, yapmakta olduklarnz iyiden iyiye haber almaktadr.
Talak Suresi 11 Bir eli indirmitir ki, iman edip hayra ve bara ynelik
iler sergileyenleri, karanlklardan nura karmak iin Allah`n ayetlerini
ak-seik okur. Allah`a inanp hayra ve bara ynelik iler yapanlar
Allah, altlarndan rmaklar akan cennetlere/bahelere koyacaktr. Onlar
orada sonsuza dek kalcdr. Allah bylesi iin rzk gerekten
gzelletirmitir.
Nurun benzetme yaplarak verildii ayetlerin hepsine birden baknca; nur
kurtulutur, kurtulua(cennete-Allah`n rzasna) gtren yol ve bilgidir, ve
bu bilgi ile yolu sunandr(Zaten gnlk hayatta da fiziksel olarak nur yani
k, gerekleri grmemizi ve bu sayede yolda yrmemizi salar).
Bu yolu sunan kullarna, Yaratcmzdr. Bu sunum da ayetler, Kitap ve
dolaysyla slam eklinde gereklemektedir.
Evrendeki ayetler, yaratlmzda bize verilen ayetler, peygamberler
araclyla gelen ayetler vs. hep Allah`n nurudur ve yerde gkte her
yerdedir nk Allah`n ayetleri her yerdedir aslnda.
Bu balamda asl nuru sunan Allah olmaktadr. nk kurtulua gtren
yolun ve bilgilerin kayna da O`dur. Ksacas kurtulua ulatran aslnda
Allah`tr.
lk insan ve eli Adem`den beri hep ayn din, ayn kurtulu yolu, yani
islam(ibadetlerinden inan sistemine kadar genel hat olarak hep ayndr)
gelmektedir. nsanlar srarla dini dejenere edip, kitaplar deitirdike
Rabbimiz yine elileri aracl ile slam`, ayn nuru gndermitir.
Son kitap Kuran koruma altnda olduundan artk yeni bir peygamber ve
kitap gelme ilemi durmutur. Kyamete kadar Kuran insanlara k
tutacak, iyilerin ve ktlerin kendileriyle yzlemesine vesile olacaktr.
Zmer Suresi 69 Yeryz, Rabbinin nuruyla parldam, Kitap ortaya
205

konmu, peygamberler, tanklar getirilip aralarnda hakla hkm


verilmitir. Onlar asla hakszla uratlmazlar.
ura Suresi 52. te bylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen,
kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarmzdan
dilediimizi kendisiyle klavuzladmz bir nur yaptk. Hi kukusuz, sen,
dosdoru bir yola klavuzluk etmektesin.
Yine nur, yol gsterici, ahiretteki sonsuz kurtulua gtrc anlamnda
kullanlmakta.
Ve tekrarlayalm, nurun manevi anlamda yol gsterici, kurtulua ulatrc
k anlamnda kullanld ayetlere bakarak panteist inanlarna dayanak
arayanlara kar Kuran yine en gzel cevab veriyor:
En`am Suresi 1 Hamt Allah`adr! O ki gkleri ve yeri yaratm,
karanlklara ve nura vcut vermitir. Sonra, gerei rtenler bunlar
Rablerine denk tutuyorlar.
Grld zere evrendeki fiziksel nuru kutsallatranlar irk iindedirler.
Ia veya yaratlm baka herhangi bir eye kutsallk yklemek, ortak
komak iin abalayanlar yine ayetlerin duvarna arpyorlar.
Ve gerek panteizm maskesiyle gerekse de baka maskeler kullanarak
yaratlmlara ve kendilerine tapnmak iin binbir takla atanlar zaten
slam`n tam tersi bir retinin mensubular.
Kuran`a gre yce Allah tm yarattklarn kendisinden ayr, yani yoktan
var etmitir. Ve bu yzden irk yasaktr.
Selam ve sevgiler

206

Ahiret Evreni(Rabbin Kat) ve ebedi yaam


Ahiret evreninde(Rabbin Kat) yaayan canllar lmszdr ve sonsuza
dek yalanmadan(sabit formda) yaamlarn srdrrler. nsanlar
kyametten sonraki yaratlta bu ahiret evreninde yaamna balayacak
ama baz istisna insanlar(ehitler ve peygamberler gibi) imdiden
bedenli-fiziksel olarak cennette yaamlarn srdrmektedirler:
-Sakn Allah yolunda ldrlenleri lmler sanmayn! Aksine onlar hep
hayattadrlar, Rablerinin katnda rzklandrlrlar.
-Allah'n kendilerine ltfundan verdii mutlulukla sevin duyarlar ve
arkalarndan ehit olarak kendilerine katlmam olan mcahitler
hakknda: "Onlara hibir korku yok ve onlar znt de duymayacaklardr."
mjdesinde bulunurlar. (Ali imran suresi 169-170)
Meryem
56. Kitap'ta dris'i de an. nk o, z-sz tam uyuan bir kiiydi, bir
peygamberdi.
57. Onu yce bir mekna ykselttik.
Ali mran Suresi 55 Allah unu da demiti: "Ey sa, senin cann alacam,
seni kendime ykselteceim; seni, inkar edenlerden uzaklatrp
arndracam.Ve sana uyanlar, inkar edenlerin, kyamete kadar stnde
tutacam.Sonra bana olacak dnnz; tartp durduunuz eyler
hakknda aranzda ben hkm vereceim."
Bu istisna insanlarn dnda kalanlar ise kyametten sonra ahiret
yaamlarna balam olacaklar.
Ve Rabbin Kat'nda( yani farkl fizik yasalarna sahip ahiret evreninde)
yaam ebedidir:
Nisa Suresi 122 nanp hayra ve bara ynelik iler yapanlar, altlarndan
rmaklar akan cennetlere sokacaz. sonsuza dein kalacaklardr orada.
Allah'n amaz vaadidir bu. Sz syleme bakmndan Allah'tan daha
doru ve tutarl kim olabilir?
Rad Suresi 24 "Selam size, sabrettiiniz iin! Ne gzeldir u sonsuzluk
207

yurdu!" derler.
Ahiret yaantsnn sonsuza dek srmesi baz kimselerce garip
karlanyor ve "o zaman o canllar tanrsal olmuyor mu?" gibilerinden
kafa karklklarn belirten ifadeler kullanyor, sorular soruyorlar.
ncelikle, bizler yani yaratlmlar bir balangca sahibiz, ezeli deiliz.
Ayrca daima zamana ve mekana tabiyiz. Buna karlk yce Allah
zamansz ve mekanszdr.
Ve balangc olup, zaman ierisinde yolculuk etmek durumunda olan biz
kullar, her zaman snrl varlklar olarak kalmay srdreceiz.
Ahiret yaantsna dnecek olursak; orada sonsuza dek yani srekli
yaantmz srecek ama yamz hibir zaman sonsuz olmayacak. nk
yaantmzn bir balangc var ve hergeen yl yamz bir artacak, srekli
byyecek ama daima bir sayya denk gelecek.
1..........................789..............................
.......1122333........................12233499988779......
Her geen yl eski yamza bir ilave olacak ve hibir zaman sonsuz
byklkte olmayacak. Buna karlk bu olay sonsuza dek durmadan
srecek.
Ksaca ahiret yaants ebedidir ama yaayanlarn yalar mutlaka snrl
kalmaktadr.nk balangc olan birey geriye doru sonlu demektir.
Fakat ileriye doru sonsuz yolculuk srecektir.
Cennetteki bir insann ya ne kadar ilerlerse ilerlesin, bant geriye doru
sardmzda bir balangcn olduunu greceiz. Sre(yllar-ya) srekli
artacak ama balangc olmasndan dolay hep bir sayya denk gelecek.
Bu arada matematikte hayali olarak sunulan, bir ucu kapal bir ucu ak
szde sonsuz uzunluklar falan tamamen yanltr.
Birey sonsuz uzunlukta olabilmesi iin hem balangsz hem de ebedi
olmaldr.
Eer bir yol geriye doru da olsa bitiyorsa o yol sonludur.
Alnan yolculuk srasnda srekli rakamlar byr sadece, ama asla , ne
kadar byrse bysn sonsuza ulamaz.
A........B......C.......
A ile varlan nokta aras hep belli bir uzunluk olarak kalmaya mahkumdur.
208

Ahiret yaam ileriye doru sonsuza dek srecektir ama dediim gibi
bant geriye sardmzda yani zamanda geriye yolculuk yaptmzda
balangca ularz ve orada(geriye doru) yol biter.
Ksacas ebediyen yaayacaz ama yamz hibir zaman sonsuz
olmayacak(varlmzn balangc olduundan dolay).
Ebedi olacaz ama ezeli olmadmzdan ve de zaman-mekann
ierisinde yolculuk yapmak durumunda olduumuzdan yine snrl
varlklar olmay srdreceiz.
Snrsz, zamansz ve mekansz olan bir tek Rabbimizdir. Ayrca, ahiret
evrenindeki canllarn sonsuza dek yaamas Rabbimizin isteiyle,
yaratmasyla gerekleen bir durumdur. Yce Yaratan hibir eye muhta
olmakszn ebediyen var olurken, kullar ise O'nun sayesinde var olabilirler
ancak. Bu durum ayetlerde yle belirtilmekte:
Hud
107. Gkler ve yer durduu srece orada kalcdrlar; ancak Rabbin
dilerse baka. Rabbin, dilediini Yapandr
108. Mutluluu hakkedenler ise, gkler ve yer kald srece cennette
kalcdrlar. Rabbinin dilerse baka. Kesintisiz bir dldr bu.
Yce Allah, kendisi istedii iin sonsuza dek var olacamz sylyor.
Ve diyor ki "eer tersini dilemezsem, oradakileri asla karmayacam"
Ve karmayacana dair sz de veriyor.
Baka bir deyile "istersem bu hkmm deitirebilirim, ama
cennettekilerin sonsuza dek orada kalmasn, zgr irademle istediim
iin kalacaklar" anlamnda bir ifade kullanmakta. Tm bunlar gznne
aldmzda, ebediyen yaayacak olmamzn bizleri kutsallatrmadn,
tpk bu dnya yaamndaki gibi kullar olmay her zaman srdreceimizi
kolaylkla grebiliriz.
Selam ve sevgiler.

209

Nuh Tufan Blgesel ve tek topluma ynelikti


Kasas Suresi 59 Senin Rabbin, memleketleri/medeniyetleri, ana
merkezlerinde kendilerine ayetlerimizi okuyan bir resul gndermedike
helk etmez. Biz; lkeleri/medeniyetleri, halklar zulme sapmadklar
srece helk etmeyiz.
Rabbimiz, bir toplumu yok etmeden veya cezalandrmadan nce ona
resul gnderdiini ve eer hatalarnda srarc olurlarsa bunu
gerekletirdiini belirtiyor.
Yunus Suresi 13 Yemin olsun ki biz sizden nceki kuaklar, zulmettikleri
ve resulleri kendilerine ak kantlar getirdii halde inanmadklar iin,
helak ettik. Gnaha batanlar topluluunu biz byle cezalandrrz.
Demek ki bir medeniyetin mahv iin 1- Zulme sapma(ve srdrme), 2Eli gelme art var.
sra
15. Kim doru yola gelirse kendisi iin yola gelmi bulunur. Kim saparsa
kendi aleyhine sapar. Hikimse bakasnn ykn ekmez. Biz bir eli
gndermeden hi kimseyi cezalandrmayz
16. Biz bir toplumu yok etmek istediimiz zaman onun ileri gelen
varlkllarnn orada ktlk yapmasna izin veririz. Bylece o topluma
verilmi sz gerekleir ve onu yerle bir ederiz.
17. Nuh'tan sonra nice toplumlar yok ettik. Kullarnn gnahlarn haber
alc ve grc olarak Rabbin yeter
Yine ok ak bir ekilde, Nuh'un toplumunun bana gelenin de ayn ey
olduu belirtiliyor. Baka bir deyile bu peygamber sadece gnderildii
toplumu uyarm ve Nuh Tufan ile de sadece onlar yok edilmitir.Zaten
Kuran'da defalarca bir bireyin yznden baka bir bireyin ve bir kavmin
yznden baka bir kavmin cezalandrlmayaca belirtilmektedir. Herkes
kendi hakettii eye kavumakta dnya ve ahirette.
Bu balamda, Nuh toplumunun yaptndan dolay deitirilmi Tevratta
belirtildii ekilde tm dnyann ve insanln cezalandrlmas sz
210

konusu olamaz. Koruma altnda olan tek dini kaynak olan Kuran'a gre
Tufan sadece o kavmi cezalandrm ve yok etmitir.
Nuh Suresi 1 Biz, Nuh'u, "Toplumunu, kendilerine korkun bir azap
gelmeden nce uyar!" diye kavmine gnderdik.
A'raf Suresi 59 Andolsun ki biz, Nuh'u toplumuna gnderdik de o yle
dedi: "Ey toplumum! Allah'a kulluk ve ibadet edin. Sizin ondan baka
tanrnz yok. stnze ok byk bir azabn inmesinden korkuyorum."
A'raf Suresi 65 Ad'a da kardeleri Hud'u gnderdik. Dedi ki: "Ey
toplumum! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan baka ilahnz yok. Hala
saknmyor musunuz?"
A'raf Suresi 73 Semud'a da kardeleri Salih'i gnderdik. Dedi ki: "Ey
toplumum! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan baka ilahnz yok. Size
Rabbinizden bir beyyine/ak bir kant gelmitir. te u, Allah'n devesi.
Sizin iin bir mucize. Rahat brakn onu, Allah'n topranda otlasn. Kt
bir niyetle dokunmayn ona. Yoksa korkun bir azap yakalar sizi."
A'raf Suresi 85 Medyen'e de kardeleri uayb' gnderdik. yle dedi: "Ey
toplumum! Allah'a kulluk edin. Size O'ndan baka ilah yok! Size
Rabbinizden ak bir kant gelmitir. l ve tart da drst davrann.
nsanlarn eyasna el koymaya tenezzl etmeyin. Yeryznde, oras
bara kavutuktan sonra bozgun karmayn. Eer inanan insanlarsanz
bu sizin iin daha hayrldr."
Bu rnek ayetlerde de bahsedilen toplumlar cezalandrlmadan nce
kendilerine bir(ya da daha fazla) uyarc geliyor. Ve yine grld zere
Ad, Semud veya Medyen halklarnn bana gelen ne ise, Nuh halknn
bana gelen de tamamen ayndr. Tpk dierleri gibi, azgnlk
yaptklarndan dolay kendilerine eli geliyor, onlar yanllarn
srdrnce de hak ettikleri cezaya kavuarak imtihan(kendileriyle
yzleme) dnyasna veda ediyorlar.
sra Suresi 17 Nh'tan sonra da nice kuaklar helak ettik. Kullarnn
gnahlarn haber alc ve grc olarak Rabbin yeter.
Nuh
21. Nuh dedi ki, "Rabbim, onlar bana kar geldiler ve paras, ocuklar
kendisine sadece zarar veren bir kimseye uydular."
22. "Ve hatta byk tuzaklar kurdular."
211

23. "Dediler ki, 'Tanrlarnz terketmeyin. Ne Vedd'i, ne Suva', ne Yeus'u,


Yeuk'u ve Nesr'i brakmayn.' "
24. "ok kiiyi saptrdlar. yleyse, sen de zalimlerin aknln arttr."
25. Sularndan tr bouldular ve atee sokuldular. Kendilerine
ALLAH'tan baka yardmc da bulamadlar.
26. Nuh dedi ki, "Rabbim, yeryznde bir tek inkarc brakma."
27. "Onlar brakrsan kullarn saptrrlar ve ancak baya inkarclar
doururlar."
28. "Rabbim, beni, anam babam, evime inanan olarak girenleri, inanan
erkek ve kadnlar bala; zalimlerin ise ancak ykmlarn arttr."
Burada da aka suda boulup ahirette atee sokulanlarn Nuh halk
olduu anlatlmakta(25. ayet). imdi kimileri 26. ayette sunulan Nuh'un
duasnn evrensel bir istek olduunu syleyecektir. Orada peygamberin
kendi arzusu sz konusu, yoksa gerekleen olay deil. Kald ki oradaki
ifade de pekala sadece kendi lkesindeki zalimleri kapsyor olabilir. Ama
dediim gibi tm bunlar bir yana, ayetlerde belirtildii zere sadece ve
sadece Nuh'un halk boulmutur.
Zaten, Nuh'un toplumunun bana gelen blgesel felaketin benzerleri
sonra baka toplumlarn da bana gelmitir:
17. Nuh'tan sonra nice toplumlar yok ettik. Kullarnn gnahlarn haber
alc ve grc olarak Rabbin yeter (Nuh Suresi)
ZARYAT
31 brahim sordu: "Amacnz ne, ey eliler?"
32 Dediler: "Biz, sululardan oluan bir topluma gnderildik."
33 "zerlerine amurdan ta atalm diye."
34 "Rabbin katnda, snr tanmazlar iin iaretlenmi talar."
35 Orada, mminlerden kim varsa kardk.
36 Artk orada, bir ev dnda, mslmanlardan/Allah'a teslim olanlardan
hi kimse bulamyorduk.
37 Ackl azaptan korkanlar iin orada bir iaret braktk;
38 Msa'da da. Biz onu ak bir kantla Firavun'a gnderdik.
212

39 O tm gcyle/tm sekin adamlaryla birlikte yz evirdi ve yle


dedi: "Bir byc yahut mecnun."
40 Bunun zerine, onu da ordusunu da yakalayp suyun ortasna frlattk.
Kendi kendini knayp duruyordu.
41 d kavminde de bir ibret var. Onlar zerine, her eyi yerinden sken
rzgr gndermitik.
42 zerinden getii her eyi kl haline getirmeden brakmyordu.
43 Semd'da da bir ibret var. Onlara yle denmiti: "Bir vakte kadar yiyip
iip elenin."
44 Daha sonra onlar, Rablerinin emrine kafa tuttular da gzleri baka baka
yldrm kendilerini yakalad.
45 Ne kalkp kaabildiler ne de kendilerine yardm eden oldu.
46 Daha nce de Nh kavmini batrmtk. nk onlar da doruluktan
ayrlm bir topluluktu.
Bir kez daha, dnyann deil, sadece o blgenin ve halknn felakete
uradn anlyoruz. Nuh, Medyen, Ad, Semud.... tm bu toplumlarn
bana gelen olay pareleldir. nkara ve ktle sapyorlar, kendilerine
uyarc geliyor, onlar devam ediyorlar ktle ve sonunda cezaya
kavuuyorlar. Hepsi de o toplumun bana gelen ibretlik olaylar.
Hadid Suresi 26 Yemin olsun, Nh'u ve brahim'i de resul olarak
gnderdik. Peygamberlii ve Kitap' bunlarn soylar arasna koyduk. O
soylardan bir ksm hidayete ermitir. Ama onlardan ou, yoldan km
olanlardr.
Hud
32. Dediler ki: "Ey Nh! Sen bizimle uratn, bizimle mcadelede ok da
ileri gittin. Eer doru szllerden isen bizi tehdit ettiin eyi ortaya
getir."
33. Nh dedi: "Onu size, diledii takdirde ancak Allah getirir, siz de hibir
engel karamazsnz."
34. "Eer Allah sizi azdrmak istiyorsa, ben size t vermeyi gaye
edinsem de dm size hibir yarar salamaz. O'dur sizin Rabbiniz ve
O'na dndrleceksiniz."
35. Yoksa, "Onu kendisi uydurdu." mu diyorlar? De ki: "Eer onu
213

uydurmusam ilediim su benim aleyhimedir. Ama ben, sizin


ilemekte olduunuz sulardan sorumlu deilim."
36. Nh'a yle vahyolundu: "Toplumundan, daha nce inanm olanlar
dnda hi kimse iman etmeyecektir. Artk onlarn yaptklar yznden
tasalanp durma."
37. Vahyimize bal olarak gzlerimizin nnde gemiyi yap. Ve
zulmedenler hakknda benimle karlkl laf edip durma. Onlar, mutlaka
boulacaklardr.
38. Gemiyi yapyordu. Toplumundan herhangi bir grup yanndan getike
onunla alay ediyorlard. Dedi ki Nh "Bizimle alay ediyorsanz, biz de
sizinle alay edeceiz. Tpk sizin elendiiniz gibi."
39. "Rezil eden azabn kime geleceini, srekli azabn kimin bana
ineceini yaknda bileceksiniz."
40. Nihayet emrimiz gelip de tandr kaynaynca yle seslendik: "Ykle
iine her birinden ikier ift ve aleyhinde hkm verilen hari olmak
zere aileni, bir de iman etmi olanlar." Ama Nh'la birlikte ok az bir
ksm iman etmiti.
Nuh Tufan'nn tm dnyay kapsadn iddia edenler bu her canldan
iftler toplama ifadesine sarlmaya alyor. Ama burada anlatlan o
blgedeki hayvanlardan rnekler toplamaktr. Biri size "tm elmalar
topla" dese, dnyadaki btn elmalar deil bulunduunuz yerdekileri
kastettiini dnrsnz. Yine ayn ekilde burada da dnyadaki tm
hayvanlardan ifadesi gemiyor ve kast edilen Nuh'un bulunduu yerdir.
Zaten yeryzndeki tm canllardan rnekler toplamas iin bir dnya
turu yapmas ve belkide bir kent byklnde devasa gemi yapmas
gerekirdi. stenen oradakilerden iftlerin toplanmasdr.
Peki Nuh Tufan blgesel ise nasl olur da bir lke sular altnda kalrken
dier komu milletlere bir zarar gelmez? Eer Nuh toplumu bir adada
yayorlarsa bu gayet olas bir durumdur. Ve bu ada belki de Avustralya
byklnde, hatta daha da byk bir kta ada bile olabilir. Ve bu
durumda , sular altnda kaybolmu ve bu felaket sadece onlar
etkilemitir.
imdi u ayetlere dikkat:
Kamer
214

10. Bunun zerine yakard Rabbine, "Yenilgiye uradm ite, yardm et!"
diye...
11. Biz de atk gk kaplarn seller gibi akan bir su ile.
12. Ve yardk/fkrttk yeryzn pnar pnar. Sonunda kesin llere
balanm bir olu zere birleti sular.
13. Ve tadk onu levhalar ve ivilerden oluturulan ey stnde.
14. Akp gidiyordu gzlerimizin nnde, bir dl olarak nankrle
uratlan kii iin.
"Onu yalanladlar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanlar kurtardk,
ayetlerimizi yalan sayanlar da suda-boduk. nk onlar kr bir
kavimdi." (A'raf Suresi, 64)
lkeye hem gkten su iniyor, hem de yerin altndan sular fkryor ve
sonra da sular birleiyor, 11. ve 12. ayetlerde anlatlanlara gre. Tpk bir
adann batmasn andran bir sahne bu. Adaya(belki de devasa ada ktaya)
1- Gkten su boalyor 2- Yerin altndan patlamalar oluyor ve buradan da
sular ykseliyor 3- Bunun sonucunda da, yani adaya
yukardan(gkyznden) ve aadan(yeraltndan) su hcumu sonucunda,
drt tarafndaki denizle buluuyor bu sel ve ada tamamiyle sular altnda
kalp okyanusun derinliklerine dalyor anlald kadaryla.
ANKEBUT
14. Yemin olsun, biz Nh'u toplumuna gndedik de o onlarn arasnda
bin yldan elli yl eksik kald. Sonunda onlar tufan yakalad. nk
zalimlerdi onlar.
15. Biz, Nh'u ve gemi halkn kurtardk ve o gemiyi lemlere ibret yaptk.
Yine cezalandrlann Nuh toplumu olduu ve nedeni aklanyor. Ayrca
peygamberin 950 yln zerinde yaad da belirtilmektedir. Grld
kadaryla toplumu bu uzun mr pek garipsemiyor gibi. Eer yleyse,
Nuh toplumunda bin yl kadar yaamak olaan birey olabilir ve bu
durum bilim ve teknolojide, en azndan tp alannda ok ileri bir
medeniyet olduklarna da iaret olabilir. Bilindii zere Rabbimiz
gemite ileri medeniyetlerin de var olduunu ama inkarlarndan dolay
yok olmaktan kurtulamadklarn belirtmekte.
imdi dier bir ok nemli noktaya gelelim:
215

ARAF
65 d'a da kardeleri Hd'u gnderdik. Dedi ki: "Ey toplumum! Allah'a
kulluk edin. Sizin O'ndan baka ilahnz yok. Hl saknmyor musunuz?"
67 Hd dedi: "Ey toplumum! Bende beyinsizlik yok, ben lemlerin
Rabbi'nden bir resulm."
69 "Sizi uyarmak iin iinizden bir adam araclyla size Rabbinizden bir
ihtar gelmesine atnz m? Hatrlayn ki, O sizi Nuh toplumundan sonra
halefler yapt ve yaratlta size daha fazla bir boy-bos verdi. Allah'n
nimetlerini ann ki kurtulabilesiniz."
Burada da Nuh kavmi ile Ad kavmi arasnda bir kyaslama yaplyor ve Ad
halknn Nuh halkna gre daha iri ve uzun olduu belirtiliyor. Yani
burada eski insanlar ile yeniler falan kyaslanmyor. Sadece ve sadece
Nuh ve Ad toplumlarnn fiziksel karlatrlmas sz konusudur. Tpk
gnmzde ngilizlerin Japonlara gre daha iri ve uzun boylu olmas
gibi...
Rum suresi 47 Yemin olsun biz, senden nce de resulleri toplumlarna
gnderdik, onlara ak kantlar getirdiler. Nihayet, gnah ileyenlerden c
aldk. nananlara yardm etmek bizim zerimizde bir hakt.
Nuh Suresi 1 Biz, Nuh'u, "Toplumunu, kendilerine korkun bir azap
gelmeden nce uyar!" diye kavmine gnderdik.
Ve tekrar tekrar belirtildii zere Nuh sadece kendi toplumuna
gnderilmitir ve cezaya arptrlan sadece onun halkdr.
"Onu yalanladlar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanlar kurtardk,
ayetlerimizi yalan sayanlar da suda-boduk. nk onlar kr bir
kavimdi." (A'raf Suresi, 64)
Tufann blgesel olduuna bir baka kant da u ayetlerdir ayrca::
sra
2. Ayn ekilde, Musa'ya kitab vermitik. srail oullarn u geree
iletmek iin: "Benden baka bir sahip edinmeyin.
3. Onlar, Nuh ile birlikte tattmz kimselerin soyudur; o kreden bir
kuldu.
4. Kitapta, srail oullarna: "Yeryznde iki kere bozgunculuk
karacaksnz ve alabildiine kibirleneceksiniz," diye bildirdik,
216

Dikkat edin srailoullar "Nuh ile birlikte tattmz kimselerin soyudur"


diyor. Eer Nuh Tufan blgesel deil de evrensel olsayd ve tm dnyada
felaketten sadece Nuh ve gemiye binenler kurtulmu olsayd, u an
yeryzndeki tm insanlar Nuh toplumunun soyundan olacakt. Ama
hayr, sadece sraoullar iin Nuh'un gemisine binenlerin devam
deniliyor ayette. Demek ki dier milletler o gemideki insanlardan
tremedi ve kesinlikle o felakette yok edilen sadece Nuh halkyd.
Selam ve sevgiler

217

Kader ve zgr irade


Bu dnya "Allah asndan" bir imtihan dnyas deil. nk zaten
yapacaklarmz biliyor. Bu dnya "eer sonsuza dek yaasaydk
yapacaklarmz sembolize eden" bir minyatr -rnek hayat. Ve biz
olacaklar bilmediimizden, bizim amzdan bir imtihan dnyas.
Bu yzden kimi insanlarn imtihan "tam da inkrc annda "
sonlandrlyor Allah tarafndan. Ama o adam 2 yl daha yaasayd belki
de imanl olarak lecekti.
Ayn ekilde bir bakas da "tam da cennetlik-imanl annda" vefat
ettiriliyor Allah tarafndan. Ama belki 2 yl daha yaayp lseydi
inkrclardan biri olarak lecekti.
"Sonsuz olarak iyiysek veya ktysek" ona gre temsili ksa bir mr
yaattrlyoruz. Ve bu 2 gnlk mrmz, eer bu dnyada sonsuza dek
yaasaydk yapacaklarmz zetleyen bir kt rnei oluyor.
Yine yola koyuldular. Bir sre sonra bir olana rast geldiler; tuttu onu
ldrd. Msa dedi: "Tertemiz bir insan, bir cana karlk olmakszn
ldrdn ha!? Vallahi ok kt bir i yaptn!" (kehf suresi 74. ayet)
"Olan ocua gelince: Onun anas-babas inanm kiilerdi. ocuun
onlar azgnlk ve inkra srklemesinden korktuk. " (80. ayet)
"Diledik ki, Rableri onlara o ocuktan temizlike daha stn, merhamete
daha gelimiini versin. " (81. ayet)
te burada ocuk daha byyp gnahlarn ilemeden imtihan
sonlandrlyor. Yani bir kiinin neyi hak edip etmedii en bandan belli
gibi Ayrca ocuk yaasayd anne ve babasn saptrabilecekmi. Ama
sapmay hak etmedikleri iin onlar kurtarlyorlar.
Yine baz ayetlerde cehennemdeki inkarclarn dnyaya geri dnmeyi
talep edecekleri ama onlara, eer tekrar tekrar imtihana gnderilmi
olsalar bile yine imtihan kaybedenlerden olacaklar syleniyor. Yani
sonsuz imtihanlarda bile neyi yapp neyi yapmayacamz zaten biliniyor..
Yine ayn ekilde bir ayet, baz insanlarn cehennem ehli olarak
218

yaratldn syler. Yani onlar kalben kt olanlar ve gidecekleri yer en


bandan belli. Yine bu ksa zet imtihan hayat yaattrlyor o ktlere ki,
ahirette kalplerindeki pislikleri grebilsinler, itiraz haklar olmasn. Yanl
anlalmasn, o kiiler zgr iradeleriyle ktl seecekleri iin ve Allah
da bunu bildiinden dolay, onlar cehennem iin yaratm oluyor. Yoksa
cehenneme gidecek olanlar hi yaratmazd ve yalnzca cennetlikler var
olurdu. Ama onlarn da, yani ktlerin de vcuda gelmesine izin veriyor.
Uzun lafn ksas, hak ettiine kavuturuluyorsun. Bu dnya hayat da
kalbindeki erdemi veya hyaneti temsil eden-zetleyen bir rnekten baka
bir ey deil. yiler mutlaka bir vesileyle cennetin yoluna koyuluyorlar,
ktler ise mutlaka bir vesileyle sapyorlar ve de tam da cehennemlik
anlarnda imtihanlar sonlandrlyor. Bir insan mr boyunca iman
ederken son gnlerinde inkrc olup kaybedebiliyor, buna karlk dier
bir insan da mr boyunca inkr ederken mrnn son gnlerinde iman
ve tvbe edip cenneti boylayabiliyor. Baka bir deyile "iyiler mutlaka
kazandrlyor", "ktler ise mutlaka kaybettiriliyor".
Yce Allah karmza A ve B seeneklerini kartrsa, hangisini
seeceimizi bildiinden, bylelikle yine tamamyla zgr irademizi
kullanarak hak ettiimiz sonucu almamz salyor. Yani bu 2 gnlk
imtihan rneinde de bir robot deiliz ve hakikaten seimler bize ait.
Ama dediim gibi, karmza hangi klar karsa ne yapacamz
bilindiinden, karmza hak ettiimize kavumamz salayacak
klar(senaryo) kartlyor ki kalbimizdeki iyilikle veya ktlkle
yzleebilelim.
Bir de bu dnyann bir ilevi daha var. O da baz kk sknt ve
mkfatlar tattrmaktr. Yine ksacas, bu dnyann ilk ilevi iyi ve ktleri
ayrmak ise, ikinci ilevi de kk ceza ve mkfatlarn da daha bu
dnyada verilmeye balanmasdr.
***
Bu konuda kafasnda kuku olanlar iin birka rnek daha verelim:
Kasas Suresi 50 Bunun zerine sana cevap veremezlerse bil ki, onlar
sadece ireti arzularna uyuyorlar. Allah'tan bir klavuzluk olmakszn,
kendi arzularna uyandan daha sapk kim vardr! Allah, zalimler
topluluunu hidayete erdirmez.
Tevbe Suresi 85 Mallar da evlatlar da seni imrendirmesin. Allah
219

bunlarla, Dnyada onlara azap etmek istiyor. Kfir olarak karacaktr


canlar.
Yunus Suresi 70 Dnyada biraz nimetlenme, ardndan dnleri bize!
Sonra biz, inkr ettikerinden tr iddetli azab onlara tattracaz.
9:55 Onlarn paralar ve ocuklar seni etkilemesin. ALLAH bunlarla, onlar
dnya hayatnda cezalandrmay ve canlarnn inkarc olarak kmasn
istiyor.
A'raf Suresi 179 Yemin olsun ki biz, insanlardan ve cinlerden birounu
cehennem iin yarattk. Kalpleri var bunlarn, onlarla anlamazlar; gzleri
var bunlarn, onlarla grmezler; kulaklar var bunlarn, onlarla iitmezler.
Davarlar gibidir bunlar. Belki daha da akn. Gafillerin ta kendileridir
bunlar.
Ksacas Allah yaratmadan evvel o kiinin iyilii mi yoksa ktl m
seeceini bildiinden, ktl seeceini bildii kiiyi cehenneme
gideceini bile bile yaratyor. Ve o ktye de bu 2 gnlk zet rnei
sunuyor. Ama yine tamamiyle zgr iradeler kullanlyor.
27. Ah bir grsen, atein banda durdurulup da yle dediklerini: "Ne
olurdu, geri gnderilsek, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve
mminlerden oluversek."
28. in dorusu u: nceden gizlemekte olduklar karlarna dikildi. geri
gnderilselerdi yasaklandklar eyi mutlaka yineleyeceklerdi. Dorusu,
onlar, tam yalancdrlar.(Enam)
Yani zalimler, milyonlarca kez imtihan da edilseler yine imtihan
kaybedeceklermi. Zaten u 2 gnlk senaryo da kalbimizdeki iyilik veya
hainlikle-ktlkle yzlememizi salyor. Yoksa Allah zaten biliyor
hakettiimiz eyi.
Ve bu temsili imtihanda , karmza hangi klar karlrsa neyi
seeceimiz bilindiinden, tam da kalbimizdekilerle yzleeceimiz klar
yani senaryo karmza kartlyor. Sonra imtihanmzn sonlanma an da,
yine iyilerden isek cennetlik, ktlerden ise cehennemlik bir anda
gerekleiyor.
Yoksa bir insann dnceleri srekli deiebilir, bir insan mr boyunca
bazen imanl , bazen imansz olduu dnemler yaayabilir. te burada o
insann vefat annn imanl m yoksa imansz anna m denk gelecei bir
220

ans-tesadf ii deildir. Cenneti hakedenin imanl, haketmeyenin


imtihan ise imansz bir annda noktalanyor Yaratan tarafndan.
***
Btn karmza karlan klar(senaryo), kalbimizdeki iyilikle veya
ktlkle yzlememizi ve ayrca hakettiimize kavumamz salyor.
Ali mran Suresi:
154-Sonra o kederin arkasndan size iinizden bir zmreyi saran bir
gven, bir uyku indirdi; dier bir zmre ise kendi dertlerine dm,
Allah'a kar cahiliyye kanaatine benzeyen gerek d bir kanaat
besliyorlar: "Bizim yapacamz bir ey var m?" diyorlard. De ki:
"phesiz, btn i Allah'ndr." Onlar, ilerinde sana aklamadklar bir
ey gizliyorlar, "Bizim bu ite grmz alnsayd burada ldrlp
gitmezdik" diyorlar. De ki: "Evinizde bile olsaydnz ldrlmesi takdir
edilmi bulunanlar aresiz yine kp lecekleri yerleri boylayacaklard.
Allah iinizdekileri yoklamak ve yreklerinizdekini meydana karmak iin
bunu banza getirdi. Allah sinlerin zn bilir.
165-Dmanlarnzn bana iki mislini getirdiiniz bir bela kendi banza
gelince mi: "Bu nereden?" dediniz? De ki: "O, kendi tarafnzdandr."
nk Allah, her eye gc yetendir.
166-O iki ordu arpt gn banza gelen de yine Allah'n izniyledir.
Hem mminleri belli edecei
167-hem de mnafklar belli edecei iin ki, bunlara "Gelin, Allah
yolunda savan veya savunma yapn!" denilmiti. Onlar: "Savamay
bilsek arkanzdan gelirdik" dediler. Onlar, o gn imandan ok kfre
yakndlar, azlaryla kalplerinde olmayan sylyorlard, Allah onlarn
kalplerinde ne sakladklarn en iyi bilendir.
178-Bir de inkar edenler, kendilerini brakmzn, sakn onlar iin hayrl
olduunu sanmasnlar. Biz onlar sadece gnahlarn artrsnlar diye
brakyoruz.Onlara alaltc bir azap vardr.
Muhammed
29. Yoksa o kalplerinde maraz olanlar, Allah kendilerinin iddetli kinlerini
hibir zaman ortaya karmayacak m sandlar?
30. Dileseydik onlar sana mutlaka gsterirdik de sen onlar yzlerinden
kesinlikle tanrdn. Zaten sen onlar, szlerinin tarzndan da tanrsn. Allah
221

tm yaptklarnz biliyor.
Tevbe Suresi 64 kiyzller, kalplerinde olan kendilerine haber verecek
bir surenin tepelerine inmesinden ekinir dururlar. De ki: "Siz alay edin.
Allah, o ekinip durduklarnz ortaya karacaktr."
***
Bir de olayn melekleri-cinleri kapsayan taraf var.
Onlar da kalplerindekilerle yzletiriliyorlar.
blis'in Adem'e secde olaynda kalbindeki hainlikle yzlemesi, onun
aslnda st kademe bir melek olamayaca gereini kendisine gsterdi.
nk blis zgr iradesiyle ktl seen zalimlerden idi. Sadece
bunun bir vesileyle aa kmas gerekiyordu:
ARAF
11. Sizi yarattk, sonra size biim verdik, sonra da meleklere: "Adem'e
secde edin!" dedik; hepsi secde ettiler, yalnz blis etmedi, o secde
edenlerden olmad.
12. (Allah) buyurdu: "Sana emrettiim zaman seni secde etmekten
alkoyan nedir?" (blis): "Ben, dedi, ondan hayrlym. Beni ateten yarattn,
onu amurdan yarattn."
13. (Allah) buyurdu: "yle ise oradan in, orada byklk taslamak senin
haddin deildir. k, nk sen aalklardansn!"
14. (blis) dedi: "(Bari) bana (insanlarn) tekrar dirilecekleri gne kadar
sre ver."
15. (Allah) buyurdu: "Haydi sen sre verilmilerdensin."
16. yle ise, dedi, beni azdrmana karlk, and ierim ki, ben de onlar(
saptrmak) iin senin doru yolunun stne oturacam.
Dikkat edin, blis, Allah'n bu olayla onun kalbindeki ktln ortaya
kardn anlyor. Yani Allah'n kendini saptrdn-azdrdn fark
ediyor. Tabii burada btn suun kendisinde olduunu biliyor blis,
nk zgr iradesiyle kalbindekileri ortaya dkt. Gerekle yzleti.
Bu yzden fkeyle isteinde de bulundu:
HCR
39. (blis): "Rabbim, dedi, beni azdrmandan tr andolsun ki, ben de yer
222

yznde onlara (gnahlar) ssleyeceim ve onlarn hepsini azdracam.


40. Ancak ilerinden kendilerine ihlas verilen kullarn hari. (Benim
azdrmam, onlar etkilemez.)
blis gerek kimlii ortaya karlnca, maskesi drlnce ok sinirlenip,
kendisi de insanlar saptrmak istiyor.
Ama biliyor ki blis, kendisinin insanlar saptrmas da, aslnda baz kt
insanlarn kalbindeki hainlikle yzlemesini salamaktan teye
gidemeyecek. Bu yzden "ihlas verilen kullarn hari" diye aresizliini de
dile getiriyor.
Ksacas bir tala en az 2 ku vurulmu olunuyor. Hem blis'in gerek yz
ortaya karld, hem de ayn ekilde kt insanlarn maskelerinin
drlmesine de kendisi kyamete kadar vesile olacak duracak.
Zhruf Suresi 36 Kim Rahman'n Zikri'ni grmezlikten gelip ondan
uzaklarsa biz ona bir eytan musallat ederiz de o ona can yolda olur.
Meryem Suresi 83 Grmedin mi biz, eytanlar inkrclarn zerine
salmz da onlar oynatp kvrttryorlar.
Ksacas bu dnya-evren hayatnda kullar, hakettiklerine zgr iradeleri
aracyla kavuuyorlar, kalplerindeki iyilik veya ktl grp
deneyimliyorlar.
***
Evvelden dediimiz gibi, Allah hem zgr iradelerinden faydalanarak
herkesi kalbindekilerle yzletiriyor, hem de hakettiklerine kavumalarn
salyor bu 2 gnlk imtihan rneinde:
ENFAL
8:5 Nitekim Rabbin seni belli bir plann gereklemesi iin evinden
karmt. nananlardan bir grup bundan holanmamt.
8:6 Gerek ortaya kmasna ramen, gz gre gre lme
srkleniyorlarm gibi seninle onu tartyorlard.
8:7 ALLAH iki gruptan birisini (yenmeyi) size sz vermiti; siz ise, gsz
olanyla karlamay istiyordunuz. Oysa ALLAH kelimeleriyle gerei
gerekletirmek ve kafirlerin ardn kesmek diliyor.
8:8 Ki sulular holanmasa da hakk gerekletirsin ve hakszl ortadan
kaldrsn.
223

8:11 Kendisinden bir gvenlik olarak sizi bir uyuklama bryp


yattryordu. (Susuzluun oluturduu bunalmdan) sizi temizlemek,
eytann pisliini (umutsuzluu) sizden savmak, kalbinizi ikna etmek ve
ayaklarnz pekitirmek iin zerinize gkten su indiriyordu.
8:17 Onlar siz ldrmediniz, fakat ALLAH ldrd. Attn zaman da sen
atmyordun; ALLAH atyordu. Fakat bylece inananlar gzel bir snavla
snad. ALLAH itendir, Bilendir.
yiler emredileni yapma, ktler de peygamberle savap kaybetmeyi
hakettiklerinden, herkesin hakettiine kavumas iin kar karya
gelmeleri saland:
8:42 Hani siz vadinin beri yamacnda, onlar da vadinin te yamacnda
mevzilenmiti. Kervan da sizden daha aada idi. Bu karlamay siz
kararlatrsaydnz karlama konusunda anlamazla decektiniz.
Oysa ALLAH, yaplmas nceden planlanm bir ii gerekletirmekte idi.
Bylece, yok edilen, apak bir delille yok edilsin, yaayan da apak bir
delille yaatlsn. ALLAH itendir, Bilendir.
8:43 ALLAH onlar ryanda sana az gsteriyordu. Onlar sana ok
gsterseydi, dalacak ve o konuda ekiip duracaktnz. Fakat ALLAH (sizi)
kurtard. O, gslerin zn bilendir.
8:44 Zaman gelip kendileriyle karlatnzda sizin gzlerinizde onlar az
gsteriyor, onlarn da gzlerinde sizi az gsteriyordu ki ALLAH nceden
planlanm ii gerekletirsin. ler, sonunda ALLAH'a dner.
Ve tabii eytan da, ktleri peinden srkledikten sonra panik iinde
olay mahilinden kayor:
8:48 eytan, ilerini onlara sslemi ve: "Bu gn halktan kimse sizi
yenemez, ben sizin yannzdaym," demiti. ki ordu yz yze gelince de,
topuklar zerine geri dnp, "Sizinle bir ilgim yok, sizin grmediinizi
gryorum ve ALLAH'tan korkarm. ALLAH'n cezas etindir," demiti.
8:51 "Bu, ellerinizin yaptna karlktr. ALLAH elbette kullara zalim
deildir."
8:54 rnein, Firavun'un yandalar ve onlardan ncekiler gibi.
Rab'lerinin ayetlerini yalanladlar. Biz de gnahlarndan tr onlar
ykma urattk. Firavun'un yandalarn suda boduk. Hepsi de zalim
idiler.
224

nsanlar cehenneme yuvarlamak iin alanlar, aslnda sadece


gerekten kt olanlarn kalbindekilerle yzlemelerine vesile oluyorlar.
Yoksa iyi hibir insan cehenneme yuvarlayamazlar.
Saffat
161. Siz ve kulluk ettiiniz eyler,
162. O'na kar kimseyi fitneye dremezsiniz.
163. cehenneme salnacak olan mstesna.
***
Konuyla ilgili ayetlerden deliller vermeye devam edelim:
Ta-Ha
110. Hi kimse O'nu bilgice kavrayamazken, O onlarn gemiini de
geleceini de bilir.
(Allah zaten kimin gelecekte ne yapacan biliyor)
133. "Bize hi olmazsa bir ayet (mucize) getirmeliydi!," dediler. Daha
nceki kitaplarda bulunan beyyine (delil) kendilerine gelmedi mi?
134. Onlar, ondan nce bir ceza ile helak etseydik, "Rabbimiz, bize bir eli
gnderseydin de byle alak ve rezil olmadan nce senin ayetlerine
uysaydk!," derlerdi.
(eer baka bir kta denenseydiler, yine ne yapacaklarn biliyor)
Enam
109. Tm yeminleriyle Allah'a yemin ettiler ki, eer kendilerine bir mucize
gelirse ona mutlaka inanacaklar. Syle onlara: "Mucizeler ancak Allah'n
katndadr." Mucize geldiinde de iman etmeyeceklerini anlamyor
musunuz?
(
110. Biz onlarn gnllerini ve gzlerini ters eviririz, ilk seferinde buna
iman etmedikleri gibi brakrz kendilerini de azgnlklar iinde kr
krne bocalar dururlar.
111. Eer biz onlara melekleri indirseydik, ller kendileriyle konusayd
ve hereyi toplayp karlarna dikseydik, Allah'n dilemesi dnda, yine de
inanmazlard. Ne var ki, oklar cehalet sergiliyorlar.
225

(karlarna farkl klar karlsa, yine ne yapacaklarn biliyor)


Rum
51. Yemin olsun, bir rzgr gndersek de o yeri sararm grseler,
arkasndan hi amadan nankrlk etmeye balarlar.
52. Artk sen llere iittiremezsin. Dnp gittikleri takdirde sarlara da
ary duyuramazsn.
53. Ve sen krleri de sapklklarndan aydnla karamazsn. Sen ancak,
ayetlerimize iman edenlere dinletirsin de onlar mslman oluverirler.
KASAS
56. Sen sevdiini doruya iletemezsin. Dilediini doruya ileten sadece
ALLAH'tr. Doruya ulamay hakedenleri en iyi bilen de O'dur.
Yce Allah, insanlar sonsuza dek sonsuz varyasyonlarda imtihan
edilseydiler hangilerinin iyilerden, hangilerinin ktlerden olacan gayet
iyi biliyor. Bu yzden u 2 gnlk temsili-minyatr imtihanda herkesin
imtihann hak ettii zere sonlandryor. Ama yine zgr iradelere
dokunmadan yapyor bunu. Bu 2 gnlk imtihanda da karsna hangi k
karsa neyi seeceklerini kullarnn bildiinden, tam da kalbindekilerle
yzlemelerini salayacak klar karlarna karyor ve iyileri cennetlik,
ktleri ise cehennemlik bir anlarnda dnyadan alyor.
rnein blis her denileni yapyordu ama Allah onun ktlerden
olduunu biliyordu. Ve onun kalbindeki hainlii ortaya karmak iin de
"Adem'e secde" kkn karsna kard. Bunu yapmayacan biliyordu
nk. Ve iblis de sonra tuzaa dtn anlyor ve "beni azdrmana
karlk" diyor.
***
Konuya devam edelim:
Rabbimiz daha yaratmadan o kiilerin neyi seeceklerini biliyordu.
Hakettiklerini kavumalar iin de onlar yaratt. yilii seecek olanlar
cennete, ktl seecek olanlar da cehenneme gitsin diye:
HUD
119 Rabbinin rahmet ettikleri mstesna. O, onlar ite bunun iin
yaratmtr. Rabbinin, "Yemin olsun ben cehennemi, tmden insanlar ve
cinlerle dolduracam!" sz tamamlanacaktr.
226

Ayrca kimlerin en gzel ahlakta olacan ve peygamber seilmeye layk


olacan da en bandan biliyor tabii ki. Sylemeye gerek bile yok
bunlar.
Musa'nn yksnde de belirgince gzkyor bu "2 gnlk zet imtihan,
kalpdekilerle yzletirme" olgusu:
28 - Kasas Suresi
Rahman ve Rahim Allah'n adyla...
1. T, Sn, Mm.
2. te sana, ak-seik beyanda bulunan Kitap'n ayetleri.
3. man edecek bir toplum iin, Msa ve Firavun'un haberinden bir
ksmn sana hak olarak okuyacaz.
4. Gerek u: Firavun o yerde egemenlik kurmu ve ora halkn gruplara
ayrmt. Onlardan bir topluluu horlayp eziyordu: Bu topluluun erkek
ocuklarn boazlyor, kadnlarna hayaszca davranyor/kadnlarn
rahimlerini yokluyor/kadnlarn hayata salyordu. O gerekten fesad
yayanlardand.
5. Ve biz istiyoruz ki, yeryznde ezilip horlananlara bata bulunalm,
onlar nderler yapalm, onlar miraslar haline getirelim.
6. Ve yeryznde onlara imkn ve kudret verelim. Firavun'a, Hman'a ve
onlarn ordularna da korkmakta olduklar eyleri gsterelim.
(Allah kullarnn hangi seenek karsnda nasl tepki vereceini
bildiinden, bu zgr iradelerin hak ettiklerine kavuturma plann
uyguluyor)
7. Msa'nn annesine unu vahyettik: emzir onu! Onun aleyhinde bir
korku hissedince de nehire brakver onu. Korkma, zlme! Kukun
olmasn ki, biz onu sana geri dndreceiz ve onu resullerden biri
yapacaz."
8. Nihayet, Firavun ailesi onu kayp bir ey olarak bulup ald. O, kendileri
iin bir dman ve tasa olacakt. Gerek olan u ki Firavun, Hman ve
bunlarn ordular yanl yoldaydlar.
9. Firavun'un kars yle dedi: "Benim iin de senin iin de bir gz
aydnldr bu. ldrmeyin onu, bize yarar olabilir, yahut onu ocuk
ediniriz." Onlar iin farknda olmuyorlard.
227

10. Msa'nn annesinin kalbi ise bombo bir halde sabahlad. Eer
inananlardan olmas iin kalbine bir ba vermeseydik, onu aa vuracak
bir durumdayd.
11. Annesi, Msa'nn kzkardeine, "onu izle" dedi. O da onu kenardan
gzledi. Onlarsa iin farknda olmuyorlard.
12. Biz daha nce ona, st emziren kadnlar haram klmtk. Bu srada
kzkardei dedi ki: "Onun bakmn sizin iin stlenecek, onu eitip
retmeyi yklenecek bir ev halkn size tantaym m?"
13. Nihayet Msa'y z anasna geri evirdik ki, o anann gze aydn olsun,
kederlenmesin ve Allah'n vaadinin hak olduunu bilsin. Fakat oklar
bunu bilmezler.
14. Msa, yiitlik ana ulap olgunlanca ona hikmet ve ilim verdik.
Biz, gzel dnp gzel davrananlar byle dllendiririz.
************************
(Sonrasnda da Firavun ve peine taklanlar, kalplerindeki ktlkle
yzleerek kapanan denizin ortasnda imtihan diyarlarn terk ediyorlar)
41. Biz onlar, atee aran nderler yapmtk. Kyamet gn yardm
gremeyeceklerdir.
42. Bu dnya hayatnda da arkalarna bir lanet taktk. Kyamet gn onlar,
irkinletirilenler arasnda olacaklar.
***
Yusuf kssasnda da yine Rabbimizin gelecei bildiini, u 2 gnlk
temsili ve zet imtihanda, insanlarn zgr iradeleri ile hakettiklerine
kavumalarn saladn gryoruz:
YUSUF
4. Yusuf, bir zamanlar babasna: "Babacm, on bir gezegeni, gnei ve
ay' grdm, onlarn bana secde ettiklerini grdm," dedi.
5. (Babas Yakup:) "Yavrum," dedi, "Ryan kardelerine anlatma, olur ki
sana kar bir plan kurarlar. nk eytan, insana apak bir dmandr.
6. "Bylece Rabbin seni semekte, sana ryalarn yorumunu retmekte
ve daha nceki atalarn brahim ve shak'a nimetini tamamlad gibi
sana ve Yakup ailesine de tamamlamaktadr. Rabbin Bilendir, Bilgedir."
228

Rabbimiz insanlarn karsna hangi k kartlrsa hangi tepkiyi


vereceini bildiinden, yine Yusuf'a ve evresindekilere de bu yolla
kendileriyle yzlemelerini salayacak serveni yaatyor.
21. Onu Msr'da satn alan kii, karsna, "Ona iyi bak, olur ki bize yarar
dokunur, ya da onu evlat ediniriz," dedi. Bylece Yusuf'u yeryznde
yerletirip ona ryalarn yorumunu retiyorduk. ALLAH iini
sonulandrandr; fakat halkn ou bunu bilmez.
22. Byyp erginleince ona bilgelik ve bilgi verdik. Gzel davrananlar
byle dllendiririz.
Yine insanlarn zgr iradeleri ile kader alarn ryor, olaylar birbirini
izliyor Rabbimizin plan dorultusunda.
Hatta Yusuf'a ryalar aracl ile gelecein gsterilmesi bile, bal bana
zaten olacaklarn belli olduunu gstermektedir. Rabbimiz hang seenek
karsnda kimin ne yapacan biliyor, ve sonsuza dek yaasayd-imtihan
edilseydi o insann yapacaklarn temsilen, yle seenekler kartyor ki u
2 gnlk dnyada karsna, insanlar iindeki iyilik veya ktlkle
yzlemi oluyor setii kla.
47. Dedi ki: "Yedi yl boyunca ekip bitiinizi, yediiniz az bir ksmnn
dnda, baaklarnda brakp depolayn."
48. "Sonra, onun ardndan yedi kurak (yl) gelecek ve sizin depoladnzn
az bir blm hari, o yllar iin nceden biriktirdiklerinizi yiyip
bitirecektir
49. "Ondan sonra ise yle bir yl gelir ki onda halk ferahlanacak ve onda
(meyve) skp, (hayvan) saacaklar."
54. Kral dedi ki: "Getirin onu, yanmda almas iin onu atayaym"
Kendisiyle konuup grnce, "Sen artk bugn yanmzda nemli bir
makam olan gvenilir birisin," dedi.
55. Dedi ki: "Beni lkenin maliye ilerinin bana getir. Kukusuz ben iyi
korur, iyi bilirim," dedi
56. Bylece Yusuf'u o lkede yerletirdik. Diledii gibi hareket
edebiliyordu. Dilediimiz kimseye rahmetimizi yadrrz. Gzel
davrananlar dlsz brakmayz.
Rabbimiz plann yine uygulamaya devam ediyor.
229

Yusuf ailesine de tekrar kavutuktan sonra, babasna bahsettii ryann


da gerekletiine tank oluyor:
100. Ana ve babasn tahtn zerine kaldrd. Hepsi onun iin secdeye
kapandlar. Dedi ki: "Babacm, bu, nceden grm bulunduum
ryann gereklemesidir. Rabbim onu gerekletirdi. eytan, benimle
kardelerimin arasn atktan sonra O beni hapishaneden kararak ve
sizi lden getirerek bana iyilikte bulundu. Gerekten Rabbim dilediine
kar ok efkatlidir. O, Bilendir, Bilgedir."
101. "Rabbim, sen bana hkmranlk verdin ve ryalarn yorumunu
rettin. Yeri ve g ayrarak yaratansn. Dnya ve ahirette sensin
benim Velim (sahibim). Canm Mslman olarak al ve beni iyilere kat."
***
Allah'n, kullarn kendi iindekilerle yzletirmek ve onlarn neyi
hakettiklerini gstermek iin daha da hzlandrlm imtihan rnekleri de
mevcut.
Zaten u 2 gnlk zet imtihan hayatlar, sonsuza dek imtihan edilseydik
yapacaklarmza denk gelecek ekilde hazrlanyor ve de sonlandrlyor.
Rabbimiz zalimleri ilerindeki ktlkle son bir kez daha yzletirmek iin
sregelen yasasnn dnda isteklerle de deniyor bazen. Daha dorusu
ne yapacaklarn bildiinden, onlar da bu gerekleriyle yzletiriyor.
DEVEYE DOKUNMA YASAI
ARAF
73. Semud'a da kardeleri Salih'i gnderdik. Dedi ki: "Ey toplumum!
Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan baka ilahnz yok. Size Rabbinizden bir
beyyine/ak bir kant gelmitir. te u, Allah'n devesi. Sizin iin bir
mucize. Rahat brakn onu, Allah'n topranda otlasn. Kt bir niyetle
dokunmayn ona. Yoksa korkun bir azap yakalar sizi."
77. Bu arada dii deveyi boazladlar. Ve Rablerinin emrinden dar kp
yle dediler: "Ey Salih! Eer Allah tarafndan gnderilenlerdensen, bizi
tehdit ettiin eyi nmze getiriver."
78. Bunun zerine onlar, o iddetli sarsnt/o korkun titreim yakalad
da z yurtlarnda yere km bir hale geldiler.
Burada Musa'nn kavminin denendii inek kesme emrinin tam tersi, bu
230

sefer bir hayvana dokunmama emri var. Ama zalimler deveyi kesince
zalimlikleri bir kez daha aa km oldu ve sust sonlandrld
imtihanlar Yaratan tarafndan.
CUMARTES ALIMA YASAI
Nahl Suresi 124 cumartesi tatili, sadece onda ihtilaf edenlere farz klnd.
Rabbin, tartmakta olduklar ey hakknda, onlar arasnda kyamet gn
hkm verecektir.
A'raf Suresi
163 Sor onlara o deniz kysndaki kentin durumunu. cumartesi gn azp
snr tanmazlk ediyorlard. Sebt yaptklar gn balklar onlara akn akn
gelirdi; sebt yapmadklarnda ise onlara gelmezdi. Yoldan sapmalar
yznden onlar byle imtihan ediyorduk.
164. lerinden bir topluluk yle dedi: "Allah'n helak edecei yahut
iddetli bir azapla azaplandraca bir topluma ne diye t verip
duruyorsunuz? Dediler ki: "Rabbinize kar bir mazeret olsun diye ve bir
de korunup saknrlar midiyle."
165. Kendilerine verilen d unuttuklarnda, ktlkten alkoyanlar
kurtarp zulme sapanlar, yoldan kmalarndan tr, ac bir azapla
yakalayverdik.
166. Ne zaman ki, yasaklandklar eylerden tr fkelenip baka
arlklar yapmaya baladlar, onlara yle dedik: "Aalk, maskara
maymunlar olun!"
Bu sefer zalim bir toplulua son bir kez kendileriyle yzlemeleri iin
Cumartesi alma yasa getiriliyor. Ve onlar da bu yasaa
uymaynce(ilerindeki iyiler kurtarldktan sonra) ac gerekle
yzleiyorlar.
Yine zalimleri byle farkl imtihan etmeye rnek olarak, bir dnem baz
Yahudilere, normalde helal olan eylerin haram klnmas da
gsterilebilir:
Nisa Suresi 160 Yaptklar zulmler ve birok insan Allah yolundan
alkoymalar yznden daha nce kendilerine helal klnm tertemiz
eyleri, Yahudilere haram kldk.
En'am Suresi 146 Yahudilere tm trnakl hayvanlar haram kldk. Onlara
ayrca sr ve koyunun yalarn da haram kldk. Sr ve koyunun
231

srtlarnn ve barsaklarnn tad yalarla, kemiklerle karan yalar


bunun dndadr. Bunu onlara azgnlklar yznden bir ceza olarak
yaptk. Biz elbette sznde duranlarz.
Bu arada Rabbimizin, eer bir insan farkl bir kla denenseydi yine o
kiinin ne yapacan bilmesine rnek verelim:
SRA
73 Az kalsn seni, sana vahyettiimizden uzaklatrarak ondan gayrsn
uydurup bize isnat edesin diye fitneye dreceklerdi. te o takdirde seni
dost edinirlerdi.
74 Eer biz seni salamlatrmam olsaydk, yemin olsun, onlara birazck
meylediverecektin.
76 Az kalsn bu topraktan karmak iin seni sktracaklard. Byle bir
durumda onlar orada senin arkandan ok az bir sre kalacaklard.
Eer peygamber orada desteklenmeden olaylarn gidiine braklsaym,
yanl bir seim yapacakm. Ama peygamber orada bunu
haketmediinden kurtarlyor o hatay ilemekten.
nk nemli olan o kiinin sonsuza dek imtihan edilseydi yapacaklardr.
Bu 2 gnlk rnek-minyatr imtihan hayatnda da bu dorultuda, yani
hakettii sonu dorultusunda bir yaam yaattrlyor insanlara. Kimin
hangi seenek karsnda zgr iradesiyle ne yapaca bilindiinden,
hakettii deneyimi yaamasn salayacak seenekler karsna
kartlarak, kurtulmas veya sapmas salanyor. Sonra da cenneti
hakedenler cennetlik, cehennemi hakedenler de cehennemlik bir
anlarnda imtihan dnyasna veda ediyorlar.
Ayrca u 2 gnlk dnyada yaplanlar da, salamlatrlmaya veya
kalplerin mhrlenmesine vesile oluyor. Ama asl neden, sonsuza dek
imtihan dnyasnda yaasayd, sonsuz klarda denenseydi
yapacaklardr...
***
Ayrca bu ayetler de insanlarn bu dnyada kendileriyle yzletirilip,
ahirette hak ettiklerine kavumalarnn salandn ok gzel anlatyor:
HAC
53 Bu, Allah'n; eytann attn, kalplerinde hastalk olanlara, gnlleri
232

katlaanlara bir fitne yapmas iindir. Zalimler, geri dnlmez bir ayrlk
ve kopu iindedirler.
54 Kendilerine ilim verilenler onun, senin Rabbinden bir hak olduunu
bilsinler, ona inansnlar da kalpleri ona sayg duysun diye byle
yaplmtr. u bir gerek ki Allah Hd'dir, iman edenleri dosdoru yola
mutlaka ulatracaktr.
55 nkr edenler ise kyamet anszn balarna patlayncaya kadar, yahut
ksr bir gnn azab kendilerine gelip atncaya kadar, o Kur'an'dan yana
kuku iinde olmaya devam edecekler.
------------------------------------------------------------ -------------------Rabbimiz zaten kimin hangi k karsnda ne yapacan biliyor ve bu
dorultuda hakettiklerine kavumalarn salayacak imtihan ortamn,
seenekleri karlarna kartyor.
***
Kader ve zgr irade konusunda bir baka salama da Kuran`n indirili
biimiyle yaplabilir. Bilindii zere Kuran ayetleri ksm ksm indi. Hatta
bazen gelien olaylara ve insanlarn sorduklar sorulara ayetlerden
cevaplar, aklamalar geldi.
Maide Suresi
101. Ey iman sahipleri! Size aklandnda cannz skacak eylerle ilgili
soru sormayn. Kur`an indirilmekte iken onlar sorarsanz size aklanr.
Allah onlardan vazgemitir. Allah Gafr`dur, Halm`dir.
102. Sizden nceki bir toplum da onlar sormutu; sonra tutup hepsini
inkr ettiler.
Bakara Suresi 215 Sana, neyi infak edip vereceklerini soruyorlar. De ki:
"nfak ettiiniz mal ve nimet; ana-baba, yaknlar, yetimler, yoksul ve
aresizlerle yolda kalan iin olmaldr. Hayr olarak yaptnz Allah en iyi
biimde bilmektedir. "
Ahzab Suresi 63 nsanlar sana kyametin saatinden soruyorlar. De ki:
"Ona ilikin bilgi Allah katndadr. " Ne bilirsin, belki de o saat yakndr!
Ve ite zamansz-mekansz olan Allah`n gznde zaten Kuran bu gelien
olaylara ve insanlarn sorularna cevap oluturacak bir ekilde hazrd.
Yani Rabbimiz insanlarn zgr iradeleri ile ne yapacan, neler
233

soracan, neler olacan zaten bildiinden, Kuran byle ksm ksm ve


cevaplar da vererek inmesine ramen matematiksel ve dier mucizelerini
eksiksiz bir ekilde gerekletirmektedir. nk Allah zamanda veya
mekanda yolculuk yapmaz ve Kuran zaten btn olarak O`nun nezdinde
hazrd. Baka bir deyile tamamlanm halinin nasl olacan biliyordu.
Bilindii zere zamansz olan Allah iin "ileri, gemi, imdiki zaman" gibi
zaman halleri iinde olmak sz konusu deildir. Bizler ise zamanda
yolculuk yapyoruz ileriye doru.
Yaratcmz, kimin hangi k karsnda nasl tepki vereceini bildiinden,
hatta sonsuza dek sonsuz klarda imtihan edilseydiler ne yapacaklarn
bildiinden, bu dorultuda o kiilere 2 gnlk bir kendileriyle yzleme,
bir imtihan hayat rnei yaatyor. Kuran`n gnderilii, peygamberlerin
gelmesi de bu yzletirmenin yani imtihann paras. Bu sayede insanlar
kendi ilerindeki iyilii veya ktl grm oluyor ve ahirette itiraz
haklar kalmyor:
Maide Suresi 19 Ey Ehlikitap! Resullerin aras kesildii bir srada
resulmz size geldi; ayan-beyan aklamalarda bulunuyor. "Bize ne
mjdeci geldi ne uyarc" demeyesiniz. te mjdeci de geldi size, uyarc
da. Allah her eye kadirdir.
Bakara Suresi 26 u bir gerek ki Allah, bir sivrisinei hatta onun da
stndeki bir varl rnek gstermekten sklmaz. Byle bir durumda,
inananlar bilirler ki o, Rablerinden bir gerektir. Kfre sapmlar ise yle
derler: "Allah bunu rnek vermekle ne demek istedi?" Allah onunla bir
ounu saptrr, bir- ounu da onunla doruya ve gzele klavuzlar. Allah
onunla fasklardan bakasn saptrmaz.
Mddesir Suresi 31 Biz, cehennem yrnn hep melekler yaptk. Ve biz,
onlarn saylarn da kfre sapanlar iin bir imtihandan baka ey
yapmadk. Ta ki, kendilerine kitap verilenler iyice ve apak bilsinler. man
etmi olanlarn iman artsn. Kendilerine kitap verilmi olanlarla iman
sahipleri kukuya dmesin. Kalplerinde hastalk olanlarla kfre sapm
bulunanlar da; "Allah bununla neyi rneklendirmek istiyor?" desinler. te
byle. Allah, dilediini/dileyeni saptrr, dilediini/dileyeni de doruya ve
gzele klavuzlar. Rabbinin ordularn ancak O bilir. Bu, insan iin bir t
verici ve dndrcden baka ey deildir.
Bu 2 gnlk kendi iindekilerle yzleme(imtihan) hayat, kullarn
234

ahiretteki itiraz hakkn ortadan kaldryor demitik. lgili ayetlerden


rnekler vermeye devam edelim:
Nisa
165 Mjdeleyici ve uyarc resuller gnderdik ki, eliler geldikten sonra
insanlarn Allah'a kar kant olmasn. Allah Azz'dir, Hakm'dir.
7:172 Rabbin, Adem oullarnn bellerinden soylarn karrken onlar
kendi kendilerine tank tutar: "Ben, Rabbiniz deil miyim?" "Evet, tanklk
ediyoruz," derler. Bylece dirili gn, "Biz bundan habersizdik,"
diyemezsiniz.
7:173 Yahut, "Atalarmz nceden ortak kotu ve biz de onlardan sonra
gelen soylaryz, bizi bidat ve hurafelere dalanlardan dolay m yok
edeceksin," diyemezsiniz.
nkar, ortak koma veya uydurma atalar retilerini izleme gibi
sapmalarna kar insanolunun hibir mazareti yoktur ahirette. Gerek
doum srasnda verilen, gerekse de sonradan tantmz vahiyler,
deliller bu durumu salamaktadr.
Sonsuza dek sonsuz klarda denenseydik zgr irademizle ne
yapacamz biliniyor ve bu dorultuda 2 gnlk bir kendimizle
yzleme(imtihan) rnei yaattrlyoruz. Bylelikle lehimizde veya
aleyhimizde hakettiimiz delil rnekleri toplanm oluyor.
En'am Suresi 123 Biz bu ekilde her kentte/her medeniyette kodamanlar,
o kent ve medeniyetin sulular yaptk ki, orada oyunlar tezghlayp
tuzaklar kursunlar. Aslnda onlar z benliklerinden bakasna oyun
oynamyorlar ama farknda deillir.
Enfal Suresi 30 Kfre sapanlar, seni tutup balamalar yahut ldrmeleri
ya da yurdundan karmalar iin sana tuzak kuruyorlard. Onlar tuzak
kurarlar, Allah da tuzak kurar. Ama Allah, tuzak kuranlarn en hayrlsdr.
Tur Suresi 42 Yoksa bir tuzak m kurmak istiyorlar? Dorusu u ki, o inkr
edenlerin kendileri tuzaa yakalanmlardr.
***
Yine u ayetlere de dikkat:
SRA
4. Kitapta srail oullarna u hkm verdik: "Siz o lkede iki kez
235

bozgunculuk yapacaksnz ve ok bbrleneceksiniz (zorbalk


edeceksiniz)!
5. Birincisinin zaman gelince zerinize ok gl kullarmz gnderdik,
evlerin aralarna girip (sizi) aratrdlar. Bu, yaplmas gereken bir va'd idi.
6. Sonra tekrar size, onlar yenme imkan verdik ve sizi mallarla, oullarla
destekledik ve savalarnz oalttk.
7. yilik ederseniz, kendinize iyilik etmi olursunuz. Ktlk ederseniz, o
da kendi aleyhinizedir. Son taknlnzn zaman gelince (yine yle kullar
gndeririz) ki, yzlerinizi kt duruma soksunlar (zntden suratlarnzn
aslmasna sebeb olsunlar) ve ilk kez girdikleri gibi yine Mescid'e
(Kuds'e) girsinler ve ele geirdiklerini mahvetsinler.
Yine Rabbimiz kimin ne yapacan ve ahirette nereyi hakettiini bildiini
bildirmekte.
Bu arada Allah'n daha yaratmadan kimin cennete veya cehenneme
gideceini bilmesi ve cennetlikleri cennet iin, cehennemlikleri de
cehennem iin yaratmas baz insanlarda felsefi bocalamaya neden
oluyor nedense.
Yani "madem belli kimin ahirette nereye gidecei, neden abalyoruz" gibi
garip itirazlarda bulunanlar kyor.
Bizim amdan belli olan birey yok. Her ne yapacaksak kendi zgr
irademizle yapacaz ve biz sonra reneceiz kimin nereye gittiini.
Ve u 2 gnlk temsili imtihan da, sonsuza dek imtihan edilseydik
yapacaklarmzla parelel gerekleecek. Yani kimse kazayla cennete ceye
cehenneme gitmiyor. Tam tersine, sonsuza dek yaasaydn ne olacan
belli olduundan, gerekten tam hak ettiin sonsuz diyara gideceksin.
Yoksa Allah bilmeseydi kimin sonsuza dek yaasayd ne yapacan, o
zaman herkes tesadf bir ekilde cennete ve cehenneme gidiyor olurdu.
Tombaladan ne karsa, kimi 2 gnlk dnyada nasl denk gelir, nasl
veda ederse o ekilde kazayla cennete veye cehenneme derdi.
Ama hayr, herkes tam hak ettii eye kusursuz bir ekilde kavuturuluyor
yce Rabbimiz tarafndan.
Bir yaral insan dnn. Yolda grmsnz acil yardma ihtiyac var.
imdi Allah bu kiinin yaayp yaamayacan biliyor. Ama sen
bilmiyorsun. Bu yzden hemen o kiinin yardmna koar, canla bala
236

alrsn kurtarmak iin o kiiyi.


te imtihan mant ve gerei de aynen byle. Biz bilmiyoruz kendimizin
cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olduumuzu(ve de bakalarnn). Bu
yzden hem kendimizin hem de tm insanlarn yardmlarna komalyz.
Hem dnyevi haz adna, hem de sonsuz mutluluk adna....
Srekli insanlarn mutlu olaca gzel davranlar retmeliyiz.
Selam ve sevgiler.

237

Kuran'n olaylar anlatm


Kuran ar dile sahip roman gibi deil de, sade bir ekilde anlatr bilgileri
ve yaam yklerini. Hatta ou yerde geileri sinematik bir havada
sunar. Bu yzden bir ok yerde "de ki", dediler ki" gibi ifadeleri kullanmaz.
Tabii ayn zamanda Kuran'n matematiksel mucizesi de salanm olur bu
yolla.
YUSUF
80. Ysuf'tan midi kesince bir kenara ekilip tartmaya baladlar.
Bykleri dedi ki: "Babanzn sizden Allah adna garanti aldn, daha
nce Ysuf'a yaptnz hakszl bilmez misiniz? Babam bana izin
verinceye, yahut da Allah hakkmda hkmedinceye kadar bu lkeden
ayrlmayacam. Yarglarn en hayrlsdr O."
81. Babanza dnp yle deyin: "Ey babamz, olun hrszlk etti. Biz
sadece bildiimize tanklk ettik. Biz gayb bilenler deiliz."
82. "inde bulunduumuz kente, beraberinde dndmz kervana sor.
Biz gerein ta kendisini sylyoruz."
83. Yakub dedi ki: "Hayr, yle deil, nefisleriniz sizi yine bir ie itmi.
Bana den yine gzel bir sabra sarlmak. Bakarsn Allah onlarn hepsini
bana getirir. nk Alm olan O, Hakm olan O'dur."
Burada Yusuf'un kardelerinin bykleri dierlerine babalarna dnp ne
sylemeleri gerektiini 81 ve 82. ayetlerde anlatyor. Ve dikkat edin 83.
ayette birden sahne deiiyor ve bu szlerin babalar Yakub'a aynen
sylendiini ve hatta onun karlk verdiini gryoruz. Yani arada
"kardeleri gidip babalarna bunlar sylediler" diye bir ifade
kullanlmyor. Tpk bir film sahnesi gibi direkt o szlerin Yakub'a iletilmi
olduunu ve onun da cevap verdiini grmekteyiz.
Baka bir rnek:
TAHA
43. "Firavun'a gidin, nk o azd."
44. "Ona yumuak ve tatl bir szle hitap edin; belki t alr, yahut
238

rperir."
45. Dediler ki: "Rabbimiz, onun aleyhimizde bir taknlk yapmasndan
yahut yine azmasndan korkuyoruz."
46. Buyurdu: "Korkmayn! Ben sizinle beraberim; iitiyorum, gryorum."
47. Hadi gidin ona! deyin ki; "Biz senin Rabbinin iki resulyz.
srailoullarn bizimle gnder, onlara ikence etme! Rabbinden sana bir
mucize getirdik. Selam, hidayete uyanlaradr."
48. "Azabn, yalanlayp yz evirenler zerine olaca bize vahyedildi."
49. Firavun dedi: "Sizin Rabbiniz kim, ey Msa?"
Burada da Musa ve kardei Harun ekincelerini iletiyor. Rabbimiz de
karlk olarak korkmamalar gerektiini belirtip, Firavun'a sylemeleri
gerekenleri bildiriyor.
Ve yine dikkat edin 49. ayette birden bu szleri Firavun'a aynen
ilettiklerini ve hatta Firavun'un cevap vermeye baladn gryoruz. Yani
yine arada "Firavun'a gidip unlar bunlar sylediler" gibilerinden bir
aklama yok. Dorudan sahne geii yaanyor.
Daha byle bir ok rnekte "dediler", "dedi", "de ki" veya "deyin ki" gibi
ifadeler kullanlmadan dorudan anlatm salanmtr. Bu durum,
dediim gibi, hem anlatma akclk salad gibi hem de Kuran'n
matematiksel mucizesini salamaktadr.
Mesela Kuran'n tamamnda "de" (kul) ve "dediler" (kalu) 332'er defa
gemektedir.
"De" 332 defa...
"Dediler" 332 defa...
Selam ve sevgiler.

239

Gerek slam`a ynelirken dikkat edilmesi


gereken nokta
Bugnlerde harika bir gelime yaanyor bilindii zere. nternetin de
yardmyla Kuran`daki gerek slam ortaya kmakta, hadis-mezhep ve
tasavvuf retilerinin yerini gerek din almakta.
Ama bunun yannda baz kimselerce yanllar da yaplabiliyor maalesef.
Kimi makale veya kitap yazarlar ayetlere sembolik anlamlar ykleyerek
ve/veya ayet cmbzlayarak kendi kafalarndaki retiyi sunmaya balad
yine(rnein tasavvufu... ).
Kimi bu yolla namaza veya hacca, kimi cinlere ve meleklere hatta cennet
ve cehenneme baka ve sembolik anlamlar ykleyerek, apak
anlamlarn grmezden gelmeye balad.
Aslnda "yalnz Kuran" diyen bir insan kendi inan ve kabullerini de bir
kenara brakp, din alannda gerekten yalnzca Kuran` rehber
edinmelidir.
Bir dier yanl da birok insann bu yazlan makaleleri aratrmadan,
Kuran`a bakmadan gerekmi gibi kabul etmeye ve inanmaya balam
olmasdr.
Ama bir Kuran Mslman, makaleleri deil, sadece Kuran` kaynak
edinmelidir din alannda.
Yoksa yine ayn hata yaplm olur, 2 gnde uydurma haramlar ve
inanlar oluuverir(tpk mezheplerde olduu gibi).
Kuran`la aranza kendiniz de dahil olmak zere hi kimseyi
sokmayacaksnz. Zihninizdeki inanlar vesaireyi de bir kenara brakp,
sadece Kuran` tek dini yetkili olarak grp, kitab btnlk iinde ele
alacaksnz. Ve ayetlerin birinci ak anlamlarn kabul edeceksiniz.
Zaten herkes bu samimiyeti gsterse, yani Kuran` birinci apak
anlamnda ve btnlk iinde ele alsa ve baka hibir eyi O`na ortak
etmese, gerek slam kolayca ortaya kacak ve tm insanlarca ayn
ekilde anlalacaktr.
240

Hadis-mezhep ve tasavvuf retilerinin yerini Kuran`daki gerek din


alabilecektir o zaman gerekten ite.
Ve Kuran`daki gerek slam`n ldamasyla bu gzel dinimiz hzla
dnyada da ok byk ilgi grecektir.
Selam ve sevgiler

241

Kuran klelii kaldrmtr


Bir de klelik konusu srekli sorulup duruluyor. Geri baz yazarlar bu
konuda gerekli aklamalar yapmlar ama ben de deineyim dedim.
Kuran klelii yasaklayp insanlarn eit olduunu bildirmitir.
Kuran`da belirtildii zere peygamberlerin bile kle edinme yetkisi
yoktur. Allah`n dnda, yani yaratlm bir eye kulluk-klelik en byk
gnahlardandr:
Zmer
29. ALLAH, elien ortaklara sahip bir adam ile bir tek kiiye bal olan
adamn rneini verir. Bu ikisinin durumu hi eit olur mu? vg
ALLAH`adr. Ancak oklar bilmez.
(nsann tek bir efendisi vardr o da Rabbimiz. Yce Yaratan`dan baka bir
kimseye kulluk-klelik irktir ve bu ayette de yalnz Allah`a kul olan ile,
yaratlmlara da kul olanlar bir rnekle karlatrlyor. Ve bu ikisinin
ayn olmad belirtiliyor. )
Din bilginlerini, din adamlarn ve Meryem olu Mesih`i ALLAH`tan sonra
rabler (efendiler) edindiler. Oysa, yalnz tek Tanr`ya kulluk etmekle
emredilmilerdi. O`ndan baka tanr yoktur. O, e kotuklar kimselerden
de ok Ycedir. (9: 31)
De ki: `Kitapllar! Bizimle sizin aranzda ayn olan bir ilkeye geliniz:
ALLAH`tan bakasna kulluk etmeyelim ve O`na hi bir eyi ortak
komayalm, birimiz dierini ALLAH`tan sonra rabler edinmesin. ` Kabul
etmezlerse, `ahit olun, biz mslmanlarz! deyin. (3: 64)
Ali mran Suresi
79. Ayet: Allah`n kendisine kitap, bilgi ve peygamberlik vermi olduu
hibir kiinin kalkp da insanlara: "Allah`a deil bana kul olun" diyebilme
yetkisi yoktur. Ancak: "Kitab retmekte ve ders alp vermekte olmanz
sebebiyle Allah yolunun erleri olunuz!" der.
Hud Suresi 2. Ayet: yle ki, Allah`tan bakasna kul olmayn! Ben size
O`nun tarafndan mjdelemek ve uyarmak iin gnderilmi bir
242

peygamberim!
Enbiya Suresi
98. Ayet: " Siz ve Allah`n berisinden, kulluk/klelik ettikleriniz, cehennem
odunusunuz. Hepiniz oraya gireceksiniz. "
slam dininden sonra hibir Mslman kle edinememitir(Kuran`daki
gerek slamn uyguland dnemler). Ama cahiliye dneminden kalma
klelerin braklmas adm adm olmutur. Ayetler en ufak bir eyde
eldeki klelerin serbest braklmasn, onlara maddi yardm yaplmasn
ve a gelmise-istiyorsa evlendirilmesini emreder. rnein:
5 Maide Suresi
89 ALLAH rast gele ettiiniz yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Ancak bile
bile ettiklerinizden sizi sorumlu tutar. Yemininizi bozarsanz cezas,
ailenize genellikle yedirdiiniz yemeklerden on yoksulu doyurmak veya
giydirmek veya bir kleyi salmaktr. Kim bulamazsa gn oru tutmal.
Bu, bile bile ettiiniz yeminlerinizin cezas. Yeminlerinizi tutun. ALLAH
gzel karlk veresiniz diye ayetlerini byle aklyor.
BELED
12. Zor yolun ne olduunu bilir misin?
13. Kleleri zgrlklerine kavuturmaktr;
Sava esirlerinin bile kle edinilemeyecei aka belirtilir.
"Sonunda stn geldiinizde onlar esir aln; onlar ya karlksz veya
fidye karlnda saln. Sava durumu kalkncaya kadar bunu uygulayn.
"(47-4)
Allah, hibir eye gc yetmeyen ve bakasnn mal olan bir kle ile,
kendisine verdiimiz gzel rzktan gizli ve ak olarak Allah yolunda
harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hi eit olur mu? Hamd Allaha
mahsustur, fakat onlarn ou bilmezler. (Nahl 75)
Burada da yine Allah`tan bakasna kulluk eden bir kimse ile, yalnzca
Allah`a kulluk eden zgr insan karlatrlyor ve klelik yeriliyor. Ayrca
zenginliin de fakirlikten stn tutulduunu gryoruz ayette. Bu ve
benzeri ayetler kulluun sadece Allah`a kar olmas gerektiini
belirtmekte.
Ve asl, hrszln bile yasak olduu bir dinde, klelik yani insan
243

zgrln alma tamamen kalkm demektir.


Dnsenize, bir insann arabasn veya kalemini izinsiz almak bile
yasakken, o insann kendisini alarak kle edinmek hayli hayli
yasaklanm demektir.
Yani bir insann bir eyasn bile izinsiz alamyorsanz, o kiiyi kendinize
zorla kle hi yapamazsnz demektir.
Ve yine ayetlerde belirtildii zere tm insanlar diledii gibi inanmakta ve
yaamakta zgr olduuna gre imtihan dnyas gerei, yine klelik
yasaklanm demektir slam dininde.
Selam ve sevgiler.

244

Rabbimizin sorular sormasndaki ama


Kuran'da Yaratcmzn kullarna sorular sorduunu grmekteyiz. Bundan
dolay baz insanlar "Allah zaten hereyi bilmiyor mu, neden soruyor?"
eklinde itirazlar dile getiriyor.
Yce Rabbimiz elbette hereyi biliyor. Hatta gelecekte olacaklar bile...
Soru sormasnn nedeni renmek deil, kullarna hakettiklerini vermek
ve yaatmaktr.
Bir soru illa ki renmek iin sorulmaz.
1- O kiiye hakettii bir deneyimi yaatmak iin de sorulur.
2- fadeyi glendirmek, dndrmek, mesaj vermek vb. amalar iin de
sorular sorulur.
Bu bir yana, Allah zaten bu 2 gnlk zet imtihan hayatnda bizlere
hakettiklerimizi yaattrp, bizi kendimizle yzletiriyor. Ahiret hayatnn
kendisi byle "sonucu Allah tarafndan bilinen sorular" zerine
kurulu.Dnya yaants bu dorultuda zaten. nk zaten yce Rabbimiz,
biz bu dnyada sonsuza dek yaasaydk ne yapacamz gayet iyi biliyor
ve bunu zetleyen 2 gnlk rnek bir imtihan hayat yaatyor. "Kader ve
zgr rede" balkl almamda bunun zmlemesini ayetler nda
yapmtm.
Bakara 260
Hani brahim de yle yakarmt: "Rabbim, gster bana, nasl
diriltiyorsun lleri?" "nanmadn m?" diye sordu. "nandm, dedi, ancak
kalbimin tatmin olmas iin ..." Allah dedi ki: "Kulardan drt tane al,
onlar kendine sndrp altr. Sonra her dan stne onlardan bir para
koy. Sonra da onlar ar. Koarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah Azz'dir,
Hakm'dir.
Tm bunlar insanlar gereklerle ve kendileriyle yzletirme planna
hizmet eden deneyimler. Ve sorular da bunun bir paras. Bu sayede
ahirette itiraz hakkn da kalmyor.
A'raf Suresi 12 Allah buyurdu: "Sana emrettiimde secde etmeni
245

engelleyen neydi?" blis dedi: "Ben ondan hayrlym. Beni ateten


yarattn, onu amurdan yarattn."
Burada yine Rabbimiz yaratt varla hakettii deneyimi yaatyor.
blis'in ktlerden olduunu biliyordu ve bunun aa kmas
gerekiyordu. Ne sylenirse yapyordu bugne kadar blis ama Adem'e
secde kkn karsna kartrsa bunu yapmayacan bildiinden Allah,
bu imtihan karsna kartt.
Yani kalbindeki ktlkle yzletirilip aleyhinde gerekli delil aa
karlm oldu.
blis de olayn hemen devamnda tuzaa drldn anlyor ve yle
diyor:
16. Dedi: "Beni azdrmana yemin ederim ki, onlar saptrmak iin senin
dosdoru yolun zerine kurulacam."
blis "beni azdrmana karlk" derken ite bu tuzaa drlmekten
bahsediyor. nk blis'in zgr iradeyle neyi yapmayacan ve nerde
gerek yzn gstereceini iyi bildiinden Allah, bu blis'in ktln
sergileyecei imtihan karsna kartp zalimliini sergilemesini salad.
Ksacas Rabbimiz burada aslnda yine sorusunu birey renmek iin
deil, tam tersine birey retmek ve deneyimletmek iin soruyor. Yani
hakettiine kavuturuyor...
Sebe-40. Hepsini toplad gn meleklere, 'unlar m size tapyordu?' der.
Sebe-41. Dediler ki, 'Sen ycesin, velimiz (dostumuz) onlar deil, Sensin.
Hayr, onlar cinlere tapyorlard. oklar onlara inanyordu.'
te yine burada da aslnda Allah bilmedii bireyi sormuyor, zaten en iyi
O biliyor.
Yine Kullarna hakettikleri deneyimi yaatyor.
Ayrca bu ayetlerde cinlerin-eytanlarn nasl melek , ruh vs. klnda
insanlar saptrdn da anlatmakta, insanlar bu oyunlara kar
uyarmakta.
Maide Suresi 116 Allah unu da syledi: "Ey Meryem olu sa! Allah'n
yannda beni ve annemi de iki tanr olarak kabul edin diye insanlara sen
mi syledin?" sa dedi: "H! Tespih ederim seni. Hakkm olmayan bir
eyi sylemek benim haddime deildir. Eer onu sylemisem sen onu
246

elbette bilirsin. Sen benim iimde olan bilirsin ama ben senin zatnda
olan bilmem. nk sen, evet sen, gayblar ok iyi bilensin!"
Yine ayn ekilde Rabbimiz sa'ya merak amal sormuyor, cevab bildii
gibi, sa'nn ne cevap vereceini de kelimesi kelimesine zaten biliyor.
Ayrca Yaratacmzn ifadeyi glendirmek, kullarn dndrmek amal
sorduu sorulara rnekler:
ENBY
(30) nkar edenler, gklerle yer bitiikken, bizim onlar ayrdmz ve diri
olan her eyi sudan meydana getirdiimizi grmediler mi? Hl
inanmayacaklar m?
FATIR SURES
27. ALLAH`n gkten bir su indirdiini grmedin mi? Onunla eitli
renklerde rnler karrz. Hatta dalarda bile beyaz, krmz veya
rengarenk katmanlar vardr. Baz yollar ise siyahtr.
28. Ayn ekilde, insanlar, hayvanlar, iftlik hayvanlar da eitli
renklerdedir. Bundan dolaydr ki kullar arasnda ALLAH` gerei gibi
sayanlar bilim adamlardr. ALLAH stndr, Balayandr
TUR SURES
35. yoksa onlar hibir eysiz mi yaratldlar? yoksa bizzat kendileri mi
yaratcdr?
36. yoksa gkleri ve yeri onlar m yaratt? Hayr, onlar gerekli bilgiye
ulaamyorlar!
37. yoksa Rabbinin hazineleri onlarn yannda m? yoksa g ve
egemenlik sahibi onlar m?
***
Dediim gibi, yce Rabbimizin bu dnyada bizleri imtihan etmesi de
aslnda O'nun asndan sonucu bilinen bir "kullar kendileriyle
yzletirmedir". Bu sayede hem kullarn ahirette itiraz hakk kalmyor,
hem de baz kk ceza ve mkafatlar daha bu dnyada tatm
oluyorlar.
Konunun daha iyi anlalabilmesi iin ayrca "kader ve zgr irade"
balkl almama da gz atabilirsiniz.
247

Selam ve sevgiler

248

Kuranda bahsedilen ateistler


Kuran'da sadece ortak koanlardan bahsedildii, Allah'a inanmayanlara
hi deinilmedii iddiasnda bulunanlar var.
Durumun byle olmadn gseren ayetlere rnekler:
HAKKA
33. nk o, Yce ALLAH'a inanmyordu.
NS
(38) Bunlar, mallarn insanlara gsteri iin harcayan, Allah'a ve ahiret
gnne de inanmayan kimselerdir. eytan kimin arkada olursa, o ne
kt arkadatr.
TEVBE
(45) Ancak Allah'a ve ahiret gnne inanmayan, kalpleri pheye dp
kendileri de o phelerinin iinde bocalayan kimseler senden izin
isterler.
Yusuf Suresi 37 Ysuf dedi ki: "Rzklanacanz herhangi bir yemek size
gelmeden nce onun yorumunu ikinize mutlaka bildiririm." Bu, Rabbimin
bana rettii eylerdendir. Ben, Allah'a inanmayan ve hireti de
tamamen inkr eden bir toplumun milletini terk ettim."
imdi bazlar "ama burada bahsedilen Allah'a inanmayp baka tanrlara
tapanlar, gnmz ateistleri gibi deil" falan diyebilir.
Ateistler de Allah'a inanmayan putperestlerdir. Tpk bu ayetlerde
bahsedildii gibi...
Allah'n yerine baka ezeli ve ebedi varlk ve glere inanyorlar(kainat,
madde,kainatn yasalar...)
Ya da hayata egemen ynetici olarak baz eylere inanmaktalar.
lla ki bir ritel yapmak gerekmiyor bir eyin inanr olmak iin.
Ayn durum panteistler iin de geerlidir.
Zaten bir panteist putperest ile, ateist putperest arasnda da hemen
249

hibir fark yoktur.


***
Bunun dnda, kainattaki tasarm zerine dnlmesini isteyen ayetler
de aslnda ateistlere ynelik gndermeleri de iermekte. Yoksa yaratcya
inanan kimseler zaten tasarm kabul ediyorlar. Bu balamda; yaratlm
hereydeki dzen ve delillere vurgu yapan ayetler de aslnda ateizm
eletirisi de yapmaktadr denilebilir. rnein:
Vakia
68. tiiniz suya ne dersiniz?!
69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
TR
(35) Acaba onlar herhangi bir yaratc olmadan m yaratldlar? Yoksa
kendileri mi yaratcdrlar?
RM
(22) Gklerin ve yerin yaratlmas, dillerinizin ve renklerinizin farkl olmas
da onun (varlnn ve kudretinin) delillerindendir. phesiz bunda
bilenler iin elbette ibretler vardr
Selam ve sevgiler

250

Zaman-zamanszlk ve Rabbin Kat


Yaratcmz varlk olarak zamansz ve mekanszdr. Bu zaman ve mekan
yoktan yaratmtr.
Ama ynetici-gzlemci olarak(dardan) hem tm mekan noktalarndadr,
hem de tm zaman noktalarnda...
gemi...................................imdi.............. ..............................gelecek
Biz ise sadece imdi noktasndayz ve ileri noktalara doru yolculuk
yapyoruz.
Ama Rabbimiz byle bizim gibi bir noktadan ileriye doru yolculuk falan
yapmyor.
Gemi,gelecek,imdiki zaman gibi kavramlar bize ait.
O'nun iin byle bir yolculuk yok.
Her zaman noktasn gzlemlemekte ve ynetmektedir.
Oraya gitmesine,yolculuk yapmasna gerek yoktur.
nk tpk gemite olduu gibi ayn anda gelecektedir de, ve yine tpk
u andaki noktamzda da olduu gibi....
nsanlara "zamanszlk" denilince akllarna, sanki sadece kol saatinin
almasnn durduu ama dier unsurlarn aynen devam ettii bir yaam
ekli falan geliyor. Hayr, zamanszlk yukarda anlattm gibi, bizim hayal
dahi edemeyeceimiz bambaka bir durumdur. Gemi, gelecek, imdiki
an diye ayr ayr kavramlarn olmamas demektir.
Nasl ki Rabbimiz mekansz olduundan, kainatn dndadr, evrenimizde
yolculuk etmez ama dardan ynetici olarak her mekan noktasnda ve
i-olutadr biliyoruz; ite yine ayn ekilde zamansz olan Rabbimiz, yine
varlk olarak zamann dndadr ama ynetici-gzlemci olarak her zaman
noktasnda vardr.
Eer bir zaman makinesine binecek olsak, gelecee ve gemie
gittiimizde, yine Allah'n o zaman dilimini de ynettiini fark edecektik.
Ayrca zaman makinesinin iindeki zaman da...
251

Ama yine vurgulayalm;


"Varlk" olarak Allah hibir eyin iinde deildir ve tm yarattklarndan
ayrdr.
Zaman ve mekan ddr.
Zamann ve mekann iinde olanlar bizleriz. Zaten bizler iin yaratld
bunlar da...
Ve Rabbimiz tm yarattklarndan ayr olduu iin, yaratt hibirey
O'nun bir paras veya yansmas olmadndan ortak komak byk
gnahtr.
112 - hlas Suresi
3. Ne dourmutur O, ne dourulmutur!
4. Hi kimse onun dengi ve benzeri olmamtr, olamaz!
Konuyu buradan, Kuran'daki "Rabbin kat" ifadesine getirmek istiyorum.
Kuran'da Rabbin kat ifadesi 2 anlamda kullanlmaktadr diye
dnmekteyim.
1- Allah'n nezdinde-gznde anlamnda...
2- inde sonsuzluk yurdunun da bulunduu ahiret evreni anlamnda
kullanlmaktadr
Kuran'da Rabbin kat ifadesi , bizimkinden farkl fizik yasalarna sahip
ahiret evreninin addr yani ayn zamanda. Mesela bizim evrenimizden
farkl olarak yaam daimidir orada ve yalanma, maddenin bozulmas sz
konusu deildir.
Ve bu Rabbin Kat'nda zaman bizimkine gre farkl akmaktadr:
-Gerekten, senin Rabbinin katnda bir gn, sizin saymakta
olduklarnzdan bin yl gibidir. (22 Hac Suresi, 47)
Rabbimiz zamansz olduuna gre burada "Allah'n nezdinde" anlamnda
deil de, "ahiret evreni" anlamnda kullanlmaktadr Rabbin Kat ifadesi.
Bizim dnyamzda bin yl geerken, Rabbin Kat'nda sadece bir gn
gemektedir.
phesiz yce Allah bu mekan da yoktan var etmitir. Ama isim olarak
"Rabbin Kat" adn vermitir yaratt bu yere. Tpk "Allah'n Ar",
"Allah'n kulu" veya "Allah'n elisi" gibi bir tanmlamadr aslnda...
252

Hac Suresi 47 Senden aceleyle azab istiyorlar: Allah, vaadine asla ters
dmez. u da bir gerek ki Rabbinin katndaki bir gn, sizin saymakta
olduunuzun bin yl gibidir.
Bakara Suresi 112 onlarn sand gibi deil!Kim gzel davranlar
sergileyerek yzn Allah!a teslim ederse, Rabbi katnda dl vardr
onun.Korku yoktur byleleri iin; tasalanmayacaklardr onlar...
Ali mran Suresi 15 De ki: Bu saylanlardan daha iyisini size haber
vereyim mi?Saknp korunanlar iin, Rableri katnda, altlarndan nehirler
akan, iinde srekli kalacaklar cennetler, tertemiz eler ve Allahtan bir
honutluk olacaktr. Allah, kullar en iyi biimde grmektedir.
En'am Suresi 127 Rableri katndaki huzur ve esenlik yurdu onlarndr. ler
olduklar ameller yznden O, onlarn Vel'si oluvermitir.
A'raf Suresi 206 Rabbinin katnda olanlar, byklk taslayp O'na
kulluktan yz evirmezler; O'nu tespih ederler ve yalnz O'na secde
ederler.
Cennet ve cehennem imdiden varlar ve baz istisna insanlar kyamet
beklenmeden orada bedenen yaratlarak ceza veya mkafatlarn
yaamaya balamlardr(bilindii zere dier insanlar dirili ve hesap
iin kyameti bekleyecekler) rnek vermek gerekirse:
-Sakn Allah yolunda ldrlenleri lmler sanmayn! Aksine onlar hep
hayattadrlar, Rablerinin katnda rzklandrlrlar.
-Allah'n kendilerine ltfundan verdii mutlulukla sevin duyarlar ve
arkalarndan ehit olarak kendilerine katlmam olan mcahitler
hakknda: "Onlara hibir korku yok ve onlar znt de duymayacaklardr."
mjdesinde bulunurlar. (Ali imran suresi 169-170)
Bu ayetlere gre;
1- Dier vefat etmi insanlar gerekten l iken(dirilmeyi beklerken),
ehitler onlardan farkl olarak canldrlar .
2- Rabbin katnda(ahiret evreninde) nimetler iinde yayorlar
3- Cennette konuurlarken hala dnyada olan ve/veya ldkten sonra
henz diriltilmemi insanlar hakknda mjde veriyorlar (sonra onlar da
cennete katlacaklar anlamnda szler sylyorlar)
Yalnz burada dikkat edilmesi gereken nokta, u an cennette(Rabbin
253

Kat'nda) bulunan insanlar da bizim gibi bedenli, yani maddi olarak


canllar. Zaten Kuran'a gre ruhlar alemi, ruhsal yaam diye birey
yoktur. Ahiret yaam da bedenendir. Hatta melekler ve cinler de dahil
olmak zere tm yaratlmlar maddidir zaten(rnein biz topraktan
yaratldysak, cinler de ateten yaratlmlardr) Bu konuyla ilgili olarak
yine benim "slam'da canllarn ruhu-hayaleti yoktur" balkl yazm
okuyabilirsiniz.
ZARYAT
22. Sizin, rzknz da gktedir, tehdit edildiiniz ey de.
HADD
21. Rabbinizden bir balanmaya ve genilii gkler ve yer kadar olan bir
cennete koun. ALLAH'a ve elisine inananlar iin hazrlanmtr. Bu,
ALLAH'n dilediine ve/veya dileyene verdii ltfudur. ALLAH Byk Ltuf
sahibidir.
Cennetin genilii gkler ve yer kadar denilmekte. Yani baka bir deyile
bizim kainatmz kadar byk olduuna iaret edilmekte cennetin. Bu da
sonsuzluk yurdunun, kendi fizik yasalarna sahip bal bana bir evren
olduunun kantlarndandr yine. Yani sz konusu olan yer bir bahe veya
kent byklnde deil, gezegenleri ve gkleriyle iinde yaadmz
alem kadar devasa bir boyutta.
Ksacas, "Rabbin Kat" yine Allah'n yoktan var ettii bir mekann addr.
Sonsuzluk yurdu o evrendedir, imdiden sakinleri vardr ve dierlerini
beklemektedir.
Selam ve sevgiler.

254

Kainattaki herey O'nun yaratmasyla...


Denizde yksek dalar gibi seyreden gemiler Onun ayetlerindendir. Eer
dileyecek olsa, rzgar durdurur, bylece onun stnde kalakalrlar.
phesiz, bunda oka sabreden, oka kreden kimse iin gerekten
ayetler vardr. (42 ura Suresi, 32-33)
Ayette verilmek istenen mesaj aktr. Eer bu yaantmzda bireyler
yapabiliyorsak, ya da bireyler oluyorsa, bunun bir sebebi var. Eer bunu
salayan ey ortadan kaldrlrsa, o i-olu da kalakalr.
Gnmzde gemiler isterse gne enerjisiyle hareket etsinler. Yine
deien birey yok. Bu sefer gnein durdurulursa, dnyamza
ulamazsa gn , gemimiz kalakalr.
Ya da gemi kreklerle hareket ediyorsa, bu sefer bu yolla hareketi
salayan fizik yasalar ortadan kalkarsa, gemi hareketsiz kalr.
Tabii burada anlatlan ey hayatn her alan iin de geerlidir. Ya da
yaamn srmesi iin gerekli olan unsurlardan biri ortadan kalkarsa
yaam da kalmaz gezegenimizde. Bir uan veya kuun havada
kalmasn salayan fizik yasalar ortadan kalkarsa onlar uamazlar.
Nahl Suresi 79 Gk boluunda, bir emre boyun edirilmi olan kulara
bakmadlar m? Onlar Allah'tan bakas tutmuyor. Bunda, inanan bir
topluluk iin elbette ki izler-iaretler vardr.
Ksacas ura Suresindeki yelkenli gemi hem yelkenli gemiyi, hem
dier tm teknolojik aralar, hem de hayatmzdaki btn
gerekletirdiimiz veya gerekleen ileri anlatmaktadr.
Btnn bir kk paras verilerek, o btn gz nne getiriliyor.
Yasin
42. Onlar iin gemilere benzer, binecekleri baka eyler de yarattk.
Kendimizin yaptn veya kendiliinden gerekletiini zannettiimiz
herey, aslnda Allahn yaratt dzenle ve/veya yaratt dier eylerle
gerekleebilmekte. Ya da baka bir deyile bunlar dorudan Rabbimiz
gerekletirmektedir, yaratmaktadr.
255

Vakia Suresi:
62. Andolsun, birinci yaratl(nz) biliyorsunuz. O halde dnseniz ya!
63. Ektiiniz tohuma ne dersiniz?!
64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
65. Dileseydik, onu kuru bir p yapardk da aknlk iinde yle
geveleyip dururdunuz:
66. Muhakkak biz ok ziyandayz!
67. Daha dorusu bsbtn mahrumuz!
68. tiiniz suya ne dersiniz?!
69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
70. Dileseydik onu ac bir su yapardk. O halde kretseydiniz ya!..
71. Tututurduunuz atee ne dersiniz?!
72. Onun aacn siz mi yarattnz, yoksa yaratan biz miyiz?
73. Biz onu bir ibret ve ssz yerlerde yaayanlara bir yarar kayna kldk.
74. O halde, O yce Rabbinin adn tesbih et (ycelt).
75, 76. Yldzlarn yerlerine yemin ederim ki, -eer bilirseniz, gerekten bu,
byk bir yemindirGemilerin hareketsiz kalakalmasna bir benzer baka rnek de insana
ynelik olarak verilmektedir Bakara Suresinde:
20. imek neredeyse gzlerini arpp gtrverecek.Kendilerine her
aydnlk sunduunda, orada yrrler.zerlerine karanlk binince aklp
kalrlar.Eer Allah dileseydi, iitme glerini de gzlerini de elbette alp
gtrrd.nk Allah hereye Kadir'dir.
21. Ey insanlar!Sizi de sizden ncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin
ki, korunabilesiniz.
22. O Rab ki, yeri sizin iin bir dek, g de bir bina yapt.Ve gkten bir
su indirdi de onunla si- zin iin meyvalardan/rnlerden bir rzk
kard.Artk bilip durduunuz halde Allah'a ortaklar komayn.
Bilim ve teknoloji denilen eyi Allah'n koyduu fizik kanunlar, bize
verdii akl ve ilim sayesinde gerekletirebiliyoruz.
Ksacas gerek doal, gerekse teknolojik nimetler, hepsi Allah'n eseridir.
256

Gemiteki, u andaki ve gelecekteki...


Nahl Suresi 8 Hem binesiniz diye hem de bir ss olarak atlar, katrlar,
eekleri de yaratt. Ve bilemeyeceiniz daha neler yaratr O...
Nahl Suresi 81 Allah, yarattklarndan sizin iin glgeler oluturdu.
Dalardan sizin iin snak evler yapt. Sizin iin, scaktan koruyacak
elbiselerle savata koruyacak elbiseler de yapt. te nimetini zerinizde
byle tamamlyor ki, O'na teslim olup esenlie ulaabilesiniz.
Zaten kaderimizde de programlanmt insanlarn neyi ne zaman kefedip
kullanacaklar.
Aslnda yine tm bunlar, u 2 gnlk imtihan hayatmzda kendimizle
yzlememiz, ahirette neyi hakettiimizi grmemiz ve de baz ufak
mkafat veya cezalar daha bu dnyada tatmamz iin:
Casiye Suresi 22 Ve Allah, gkleri ve yeri hak olarak yaratt. Ta ki her
benlik, kazancnn karlyla, hi kimse zulme uratlmakszn, yz yze
getirilsin.
Necm Suresi 31 Gklerde ne var yerde ne varsa Allah'ndr. Bu, Allah'n;
yaptklaryla ktlk sergileyenleri cezalandrmas, gzel davranp gzel
dnenleri de gzellikle dllendirmesi iindir.
Allah'n srekli olarak bireyi tekrar tekrar yaratmas, insanlar tarafndan
sanki kendiliinden oluan mekanik bir dzen gibi alglanmasna karn,
aslnda yine Rabbimizin dorudan yaratlar sz konusudur:
Neml Suresi 64 Yoksa yaratmaya balayp sonra tekrar tekrar yaratan ve
sizi gzeten ve yerden rzklandran m hayrl? Allah'n yannda bir ilah m
var? De ki: "Getirin susturucu kantnz, eer doru szller iseniz."
Ankebut Suresi 19 Hi grmediler mi, Allah, yaratmay nasl balatyor,
sonra onu tekrarlyor/yeni batan yapyor. Kukusuz bu, Allah iin ok
kolaydr.
Kamer Suresi 3 Yalanladlar; kendi heves ve kuruntularna uydular. Oysaki
her i ve olu karara, lye ve dzene balanmtr.
Ama ayn zamanda Rabbimiz bunlarn kendiliinden-deitirilemez bir
dzen falan olmadn, dilerse farkl ekillerde yaratabileceini,yani
koyduu yasalar da deitirebileceini, hatta bu dzenlerin sonradan var
olduklarn da rnekleriyle gsteriyor.
257

rnein yaratmak iin anne+baba=douma yani cinsellik araclna


ihtiyac olmadn delilleriyle sunuyor:
Ali mran Suresi 59 Allah katnda sann durumu, Ademin durumu
gibidir.Onu topraktan yaratt, sonra ona ol dedi.Artk o, olur. (sa da tpk
Adem gibi cinsellik olmadan yaratlmtr, birinde baba yoktur, dierinde
ise hem anne hem de baba yoktur, durumlar benzerdir)
Yine dorudan(atasz) yaratmaya rnek:
Maide Suresi 110 Hani, Allah yle demiti: "Ey Meryem'in olu sa! Senin
ve annenin zerindeki nimetimi hatrla. Seni Ruhulkuds'le
desteklemitim, beikte iken ve erginlik anda insanlarla
konuuyordun. Sana Kitap', hikmeti, Tevrat', ncil'i retmitim. Benim
iznimle amurdan ku grnmnde bir ey yaratyor, iine flyordun
da o benim iznimle ku oluyordu. Doutan kr, abra benim iznimle
iyiletiriyordun. Benim iznimle lleri karyordun. srailoullarn
senden uzak tutmutum. Hani, sen onlara ak-seik ayetleri getirdiinde,
kfre sapanlar yle deyivermiti: "Ak bir byden baka bir ey deil
bu."
Bunun dnda ahiret evreninde insanlarn yine dorudan topraktan
yaratldn, hatta kainatn yoktan var edildiini belirten ayetler de bu
durumu gzelce tasvir eder.
Selam ve sevgiler.

258

Ruhla ilgili bir soruya cevabm


slam'da canllarn ruhu-hayaleti olmadn almamda ayetlerle
gstermitim:
http://www.diniyazilar.com/dy/oku/1425/islamda-canlilarin-ruhuhayaleti-yoktur.htm
imdi bu konuyla ilgili bana gelen soruyu ve altna verdiim cevab da
aktaryorum;
Baka bir forumda Shaban nikli katlmc sordu:
QUOTE
Hocam, farzedelim dnyada mkemmel bir klonlama ve senin
beynindeki hatralarn vs yi ieren tm bilgiyi baka bir beyne kopyalama
teknolojileri olsun. Senin aynn klonladlar ve beynindeki bilgiyi aynen o
klonuna aktardlar. Yani senin madde olarak aynn yarattlar. Sonra sana
dedilerki, sen kopyanda zaten yaamaya devam edeceksin."
Kabul eder misin? Yerinde olsam ben etmem, nk o klon sen deilsin,
tamamen baka biri. Ne onun yedii pirzolann tadn alrsn, ne de onun
etini yakan atein acsn hissedersin.
te ruh kavram bence burdan geliyor. Eer Allah beni dllendirmek
yahut cezalandrmak iin tekrar diriltecekse, o ben olmalym, beni temsil
eden baka bir varlk deil. Aksi durumda ben bugn, ahirette baka bir
varln mutlu yaamas iin bir anlamda kendimi belli eylerden
mahrum eden bir enayi durumuna derim.te bu yzden benim hi yok
olmayan bir param olmal ki, yarn ahiretteki ceza yada dln
muhatab olsun.
Keza sra 85'te Allah peygabere "sana ruhtan sorarlar, deki bu konuda
bana ok az ilim verilmitir" diyor. Herhalde peygambere vahyi ya da
cebraili sormuyorlar, bildiimiz ruh olayn soruyorlar. Eer ruh diye bir
ey olmasa Allah, o eskilerin masaldr der geer, ama yle demiyor.
Bilmiyorum dediklerim hakknda ne dnrsn ?
vesselam
259

CEVABIM
Senin bahsettiin "cannn bedenle btnlemesi sonucu ortaya kan
nefsin".
Hayr, ahiretteki yaratl senin kopyan deil, sen olacaksn.
Ama bu nefsin, tek bana var olabilen ve dnebilen varlk falan deil.
Yaam enerjisinin(ki o da elektrik gibi maddidir) bedenle bulumas
sonucu yine sana zg nefsin ortaya kacak.
Senin sen olman iin, iine bir hortlan girmesi gerekmiyor.
Tam tersine, onun olmamas gerekiyor.
Yoktan nasl yaratldysan ve bu "sen" olduysan, yine ayn ekilde olacak
Verdiin ayette vahiy ve ilgili melekten bahsediliyor.
Ama yine ortada hortlakla ilgili bir soru falan yok.
Fakat hadis veya ncil gibi baka kaynaklarn etkisi altnda kalrsan, ruhlar
soruyor zannedersin.
Kuran'da zel isim olarak Ruh(vahiy melei) hep tek bana geer.
Hibir insana ait falan deildir. O da senin benim gibi bir kuldur ve grevi
de vahyi iletmektir.
Bir de u ayetler de konuyla balantl:
KAF
2 sanld gibi deil! Kendilerine ilerinden bir uyarc geldi diye
atlar da yle dediler o kfre batanlar: "Acayip ey bu!"
3 lnce mi, biz toprak olunca m? ok uzak bir dntr bu."
4 Topran onlardan neyi eksilttiini pek iyi bilmiizdir biz. Her eyi
saklayp koruyan bir Kitap var katmzda.
nkarclar, ldkten sonra bedenlerinin tamamiyle yok olacaklarn
dnyorlar.
Ama 4. ayette onlara gerekli cevap veriliyor.
Parmak ularna kadar tm bilgiler kaytldr ve yeni yaratlta yine "ayn
insanlar" olarak var olacaklardr.
*********
260

Bu dnyadaki bedenin de srekli yenileniyor. Her 8 ylda bir falan tm


hcrelerin yenilenmi oluyor. Son aratrmalarda, bugne kadar
yenilenmedii dnlen beyin hcrelerinin bile yenilendii iddialar var.
Yani 10 yl nceki bedeninden hibir krnt yok u anda.
Seni sen yapan, senden bir parann kalmas deildir.
Seni sen yapan, Allah'n gznde senin sen olmandr.
Allah'n sana ykledii deer ve bireyselliktir.
Bir zaman makinasna atlayp gemie gidebilsen kendinin eski haline
ulaacaksn. Ama ortada bir sorun olacak, 2 tane sen olmu olacaksn. Bir
zamanda yolculuk yapan, bir de gemie gittiinde karlatn sen.ki
tane aban yanyana gelmi olacak.
Ama Allah seni birey olarak yarattndan, sen yine benliinden birey
kaybetmemi olacaksn.
kizler, kopyalama olay bakadr, bu bambaka...
Allah seni birey olarak yaratm ve seni biliyor.
Seni sen yapan paran-molekln vs. deil, budur.
Selam ve sevgiler.

261

Bir mezhep-hadis inanrna cevabm


Bir forum'da mezhepleri savunan katlmc, Kuran'da namazn, abdestin
ve dier ibadetlerin ayrntsnn olmadn iddia etti. Bense ona durumun
tam tersini olduunu, Kuran'n tm ibadetlerin ayrntlarn ierdiini
delilleriyle gsterdim.
rnein abdestin ayrntsyla anlatm yledir Kuran'da:
NAMAZ ABDEST
Ey iman edenler! Namaza kalktnzda; Ykaynz: yzlerinizi ve dirseklere
kadar ellerinizi. Svazlaynz: banz ve topuklara kadar ayaklarnz. Eer
cnp iseniz temizlenin. Eer hasta veya yolculukta iseniz, veya biriniz
ayak yolundan geldi ise, ya da kadnlara dokunduysanz, ve de su
bulamamsanz: Temiz bir toprakla yznz ve ellerinizi svazlayn.
Allah size zorluk karmak istemez. Allah sizi temizlemek ve zerinizdeki
nimetini tamamlamak istiyor. Umulur ki; kredersiniz.
5- Maide Suresi 6
BOY ABDEST
Ey iman edenler! Sarho iken ne sylediinizi bilinceye kadar, cnp iken
de -yolculuk hali mstesna- ykanncaya (gusl edinceye, boy abdesti
alncaya) kadar namaza yaklamayn. Eer hasta veya yolculuktaysanz,
biriniz ayak yolundan gelmi, yahut kadnlara dokunmu da su
bulamamsanz, temiz bir toprakla teyemmm edin: Yzlerinizi ve
ellerinizi svazlayn. Allah affedici, balaycdr.
****************
te Rabbimizin abdestte belirledii ve bildirdii tm ayrntlar bunlardr.
Bunun dnda ayrnt ilave etmeye kalkmak, Rablik taslamaktr. Ya da
Allah'n szlerinin dnda dini hkm verici kaynak edinmek, Allah'a
ortak komak demektir.
Tabii tarttm mezhep-hadis inanr katlmc ezberine devam etmeye
kalkt ve ayetlera kar unlar sylemeye kalkt(akl sra ayetlerin yetersiz
olduunu savunuyordu);
262

Cbbeli nikli katlmc syledi:


"Nasl temizleneceim? Mendille mi su ile mi? ? Cnplk ne demek?
"kadnlara dokunduysanz" ne demek? Otobste kadna deersem cnp
mym? Kadn bana deerse o da cnp m?
BEN DE ONA U EKLDE CEVAP VERDM
Bak Kuran senin bu yaptnn aynsn yapmaya kalkanlar(apak ve
detayl ayet bilgilerine iman etmek istemeyenleri, olmayan ayrntlar
eklemek isteyenleri), senin gibileri bir rnekle ne gzel anlatyor:
BAKARA
67 Msa, toplumuna dedi ki: "Allah size, bir inek boazlamanz
emrediyor." Dediler ki: "Sen bizimle alay m ediyorsun?" Dedi ki:
"Cahillerden biri olmaktan Allah'a snrm."
68 yle konutular: "ar Rabbine bizim iin, aklasn bize neymi o!"
Cevap verdi: "O diyor ki, bahsettiim ne yaldr ne de krpe. kisi aras bir
inektir." Hadi size emredileni yapn!
69 yle dediler: "ar Rabbine bizim iin, neymi onun rengi aklasn
bize." Cevap verdi: "O diyor ki, bahsettiim, sar, rengi parlak bir inektir;
seyredenlere mutluluk verir."
70 yle dediler: "Dua et Rabbine, aklasn bize neymi o! nk bu inek,
bizim gzmzde bakalaryla kart. Ve biz, Allah dilerse, doruya ve
gzele elbette klavuzlanacaz."
71 Cevap verdi Msa: "Allah diyor ki, bahsettiim, boyunduruk yememi
bir inektir; topra srmez, ekini sulamaz. Salma hayvandr. Alaca yoktur
onda." Dediler ki: "te imdi gerei getirdin." Ve ardndan onu
boazladlar, az kalsn yapmayacaklard.
-------------------------------------------------------------------------------Selam.

263

Ruhuluun Hristiyanlktaki tezahrleri


Ruhu reti-paganizm binlerce yldr insanlara panteizmi, ok tanrcl,
ilekelii, kutsal insanlar,kolektivizmi, evrimi ve komnizmi alamaya
alyor. Bu uurda ncil gibi eski kutsal kitaplara bile szp pagan
felsefeyi rnga etmeye altlar.
blis sz vermiti din yolu zerine kurulup, insanlar aldatacana.
A'raf Suresi 16 Dedi: "Beni azdrmana yemin ederim ki, onlar saptrmak
iin senin dosdoru yolun zerine kurulacam."
blis'in dini dejenere etmeye alaca ve insanlar yine din maskesiyle
aldatmaya alaca bilgisi Kuran'da verilmektedir:
Fatr Suresi 5 Ey insanlar, Allah'n vaadi haktr! O halde ireti dnya hayat
sizi sakn aldatmasn! O yaman aldatc, o ok gururlu, sizi sakn Allah ile
aldatmasn.
nsanlarn ayan kaydrp, onlarn dnya ve ahirette nimetlerden uzak
kalmasn istiyordu bu cin, her zaman dini yozlatrmaya alrken...
Hristiyanlk yine Hinduizm ve dier dinlerde olduu gibi sonradan ruhu
paganizmin egemenlii altna girip deiime uram, kayna bile
deitirilmi, bugnk halini almtr. Hatta ad bile sonradan deimitir.
Bu ruhulukta zenginlik ve nimetler olumsuz eyler olarak gsterilir.Ve
durum byle olunca da, olaanst zenginliklere sahip Davut ve
Sleyman peygamberler birer gnahkar gibi gsterilmeye allmtr
Hristiyanlkta.
Cinlerin retisi olan ruhu retiye gre dnya gzellikleri ve madde
ktdr ve bir letir. Bu yzden dnya nimetleri ve zenginlik ierisinde
yzen kiiler bir ekilde "kirli" ve "gnahkar" olarak gsterilmeye allr.
Deimi ncil'de de bu olmu, ok zengin olan Davut ve Sleyman
peygamberlere eitli iftiralar atlarak aslnda zenginlik ktlenmek
istenmitir. Hatta bu peygamberler tam bir peygamber bile saylmam,
birer gnahkar kral gibi gsterilmeye allmtr. Yabanc filmlerde de
grmsndr belki, Davut ve Sleyman peygamberler szde gnahkar
ve isyankar birer kral olarak gsteriliyor. Etraflarnda ise yar plak,
264

ellerinde asalar olan fakir ruhbanlar-kahinler dolayorlar. Szde asl


peygamberler bu sefil ruhbanlarm gibi gsteriliyor ve sanki bu kahinler
Tanr'dan aldklar ayetleri onlara iletiyor gibi bir hava yaratlyor. nk
ruhu retiye gre erdemli ve iyi olmann yolu sefillikten ve dnya
nimetlerinden el etek ekmekten geiyor. Byle olunca da Hristiyanlkta,
ok zengin ve nimetler ierisinde yaayan Davut ve Sleyman tam
peygamberlerden bile saylamyor. Bu yzden onlara byk iftiralar
atlyor ve sanki gerek eliler onlar deilmi de evrelerindeki kahinler
gerek peygamberlermi gibi sunuluyor.
Kuran ise bu iftiralar yalanlar ve gerekleri yazar. Bu eliler hem ok
zengin hem de en erdemli insanlardandr.Allah'n en sevgili ve cennetlik
kullar arasndadrlar. Hatta Kuran'da Sleyman peygamber, belki de en
ok vlen ve cennetle mjdelenen insandr. Kuran'a gre elilerin daha
bu dnyada cennetimsi bir yaama kavumalar,onlarn Allah'n sevgili
kullar olduklarn gstermektedir. slam'a gre iyiler bu dnyada da
gzellikleri yaamaya balarlar. Ruhu reti de ise bu durum tam
tersinedir.
-Sleyman'n mlk ve saltanat konusunda onlar, eytanlarn okuyup
durduklarn uydurdular. Halbuki Sleyman kfre sapmamt. Ancak
eytanlar kfre sapmt; insanlara byy retiyorlard(Bakara 102'den
alnmtr)
Sad Suresi 30 Davd'a Sleyman' armaan ettik. Ne gzel kul! Hep
Allah'a snr, yakarrd.
ncil'e komnist unsurlarn sokuturulmasna Yahudi Essenlilerin arac
olmu olmas muhtemeldir. Essenliler mezhebinin kolektivist olduu
sylenmektedir. Marksist Yahudi yazar Max Beer de "Sosyalizmin ve
Sosyal Mcadelelerin Tarihi" adl kitabnda benzer eyleri sylemi.
ncil'de serveti ktleyen ve sol felsefeyi rnga eden ifadelere rnekler:
"sa akirtlerine dedi: Ne yiyeceksiniz diye hayatnz iin, ne giyeceksiniz
diye bedeniniz iin kayg ekmeyin. nk hayat yiyecekten ve beden
giyecekten daha stndr. Kargalara bakn, onlar ne ekerler, ne de
bierler, ne kilerleri ve ne de ambarlar var, Allah onlar besler, sizler
kulardan ne kadar daha deerlisiniz?".
"Eer kmil olmak istersen git, neyin varsa sat ve fakirlere ver, gklerde
hazinen olacaktr ve gel, benim ardmca yr".
265

"Yine size derim: Devenin ine deliinden gemesi zengin adamn


Allah'n melektna girmesinden daha kolaydr".
Tabii Kuran helal yoldan elde edilmi zenginlii ve zenginleri verek
deitirilmi ncil(ler)in bu sinsi propogandasn suratlarna arpar. Ayrca
yukardaki deitirilmi incil sznn de gereini yazarak yine
deitirilmi kitaplarn ipliini pazara karr:
A'raf Suresi 40 Ayetlerimizi yalanlayan ve onlar karsnda byklk
taslayanlar var ya, gk kaplar almayacaktr onlar iin ve deve ine
deliinden geinceye kadar cennete giremeyeceklerdir onlar. Sulular
byle cezalandrrz biz.
Yani zenginler deil, byklk taslayanlar inkarclar deve ine deliinden
gemedike cennete giremeyeceklerdir.
Kuran, zenginliin ve nimetlerin yan sra bilimi ve bu yolda almay da
destekler. Ve gerekleri sunar. Zaten bu sayede slam'n ilk dnemlerinde
Mslmanlar birdenbire olaanst bir medeniyete ulatlar.
Ama ne yazk ki daha sonra birok Mslman bile Kuran' deil,
deitirilmi ncil'i hadis ve tasavvuf retileri araclyla takip etmeye
kalkm ve bugn sefilliin-ruhuluun penesine dmtr.
Ruhuluun dier unsurlarndandan ruhlar alemi ve kutsal insanlarruhbanlar inanlarn yine Hristiyanlkta gryoruz. Azizler(ermiler),
rahipler yine tpk dier ruhu retilerde olduu gibi Hristiyanla da
sokuturulmutur.
Hadid Suresi 27 Sonra onlarn eserleri zere, resullerimizi art arda
gnderdik. Meryem'in olu sa'y da onlarn ardnca gnderdik. Ona ncil'i
verdik; ona uyanlarn gnllerine efkat ve merhamet koyduk. Bir bid'at
olarak ortaya kardklar ruhbaniyeti, onlar zerine biz yazmamtk.
Allah'n rzasn kazanmak iin ortaya kardlar. Ama ona gerektii ekilde
saygl olmadlar. Onlarn, iman edenlerine dllerini verdik. Onlardan
ou yoldan km olanlardr.
Tevbe Suresi 31 Allah'n yannda hahamlarn ve ruhbanlarn da rabler
edindiler. Meryem olu Mesih'i de yle. Oysa kendilerine, tek olan
Allah'tan bakasna ibadet/kulluk etmemeleri emredilmiti. lah yok o tek
Allah'tan baka. Onlarn ortak kotuklarndan arnmtr O.
Yine paganizmin temellerinden panteizm ilk bakta Hristiyanlkta yok
266

gibi gzkse de, aslnda leme de kendi iinde parelel mant ierir. Tek
Tanrnn leme eklinde tezahr ettiine inanlr. Bu inanc, ruhuluun
etkisi altndaki dier din ve retilerde de gryoruz. rnein Hindular
da aslnda tek tanrya inandklarn, saysz tanrlarnn ana Yaratcnn bir
yansmas veya tek bir btnn paralar olduunu ifade ederler. Yani
ok tanrc olduklarnn farkna dahi varamazlar panteist felsefe
ierisinde, hatta en hakiki tek tanr inancnn bu olduunu iddia ederler.
Ama gerekte tam bir irk batandadrlar.
Maide Suresi 73 Yemin olsun ki, "Allah, n ncsdr!" diyenler de
kfre batmtr. Bir tek Tanr dnda hibir ilah yoktur. Bu
syleyegeldiklerine son vermezlerse, onlarn kfre sapanlarna korkun
bir azap mutlaka gelip atacaktr.
Izdrabn vlmesi, evlilikten uzak durmak gibi unsurlar da yine pagan
ruhuluktan Hristiyanla ve daha evvelki dinlere gemitir. Yine bu
dorultuda sa'nn sefillik ve ikence dolu bir hayat yaad yalan
benimsenmitir.
Sonra bu inanlar uydurma hadisler ve tasavvuf yoluyla slam dnyasna
da alanmak istenmitir. Hatta reenkarnasyon inanc bile...
Yine Hristiyanlktaki cennet inanc da ruhuluk dorultusunda
ekillenmitir.
Belki ilk bakta bedensel ve maddi ahiret dnyasn kabul etmektedir
deitirilmi ncil, ama gerekte pagan mistisizmdeki gibi, oradaki yaam
dervi-aziz yaants gibi kabul edilir.
Yeme ime ve cinsellik-evlilik gibi nimetler olmayacaktr deitirilmi
ncil`e gre:
Matta 22: 30 "Diriliten sonra insanlar ne evlenir, ne de evlendirilir,
gkteki
melekler gibidirler.
Luka
20: 34 sa onlara yle dedi: "Bu an insanlar evlenip evlendirilirler.
20: 35 Ama gelecek aa ve llerin diriliine erimeye layk grlenler
ne
evlenir, ne evlendirilir.
267

20: 36 Bir daha lmeleri de sz konusu deildir. nk meleklere


benzerler ve
diriliin ocuklar olarak Tanr`nn ocuklardrlar.
nk bilindii zere, ruhulua gre maddi nimetler ktdr ve
insanolu dnya-ahirette bu nimetlerden uzak kalmaldr.
Bu kabuller yine tasavvuf gibi retilerle daha sonralar slam dnyasna
da alanmaya allm, insann ahiret yaantsnda tanrsallaaca,
birlenecei ve maddi nimetlerden ebediyen uzak kalaca inanc ustaca
ilenilmitir.
Ama gerekte ise Kuran`a gre tam tersine, nimetler insanlar iin
yaratlm olaanst hediyelerdir ve ahirette sonsuza dek insanlar bu
hediyeleri deneyimleyecektir. nsanolu sonsuza dek insan olarak
kalacaktr:
"Orada nefislerin arzu ettii ve gzlerin lezzet ald her ey var. ve siz
orada sresiz kalacaksnz. "(Zuhruf Suresi 71. )
Cinsellikten satranca kadar aklnza gelebilecek tm nimetler vardr
cennette:
-De ki "Allah`n kullar iin verdii sslenecek eylerle rzk olarak
verdiklerinin temiz olanlarn kim yasak edebilir?"yine de ki "bunlar
dnyadaki inanl kiilerindir. ahirette ise yalnz onlarndr". ayetlerimizi
anlayanlara bu ekilde aklamaktayz. (Araf sresi 32. ayet)
Ayrca ruhulukta ktlk ve gnah tekaml iin gerekli grlr. Ve yine
bu hastalkl gre gre zdrap da gerekli olduundan, biri sana ktlk
yapsa bile kar koymaman istenir. te yine ruhuluktaki bu inan da
deitirilmi ncil'e eklenmitir:
Matta 5:38-44
38 "'Gze gz, die di' dendiini duydunuz.
39 Ama ben size diyorum ki, ktye kar direnmeyin. Sa yananza bir
tokat atana br yananz da evirin.
40 Size kar davac olup mintannz almak isteyene abanz da verin.
41 Sizi bin adm yol yrmeye zorlayanla iki bin adm yryn.
42 Sizden bir ey dileyene verin, sizden dn isteyeni geri evirmeyin."
268

43 "'Komunu seveceksin, dmanndan nefret edeceksin' dendiini


duydunuz.
44 Ama ben size diyorum ki, dmanlarnz sevin, size zulmedenler iin
dua edin.
Bu ruhu felsefenin gerek amac ise gnah ve ktl masum
gstermeye kalkmak, yeryznden iyilii ve adaleti kaldrp ktln
egemen olmasn salamaktr. Ayrca yine insanlarn insanlara kul
olmasnnn yolunu amaktr... Ksacas ilk bakta sevgi dolu gibi
gzken bu ncil szleri aslnda tam tersine, zdrab, gnah ve iddeti
istemektedir.
Bir tek Kuran korunmutur bunlardan ve bu yzden tek geerli dini
kaynak odur. slam gnahdan uzak durmay ve birey haklarnn
korunmasn emreder.
ncil ve Tevrat koruma altnda olmadklarndan dolay bugn bu
deitirilmi halleriyle din ddrlar.
Sadece Kuran Allah'n gerek retisini ve yolunu sunmaktadr.
Eer Kuran'n tek dini kaynak olduunu kabul edip gerek slam'a
ynelirsek, ruhuluun tuzaklarndan korunabilir ve Rabbimizin istedii
gerek bir mmin, doruluk zere bir tek tanrc, Mslman olabiliriz.
Her iki dnyada da gzelliklere ve kalc kazanca ulamann yolu da
buradan gemektedir.
Selam ve sevgiler.

269

Drt boyutlu bir ekil: Hiperkp


Eer evrende 4 boyutlu ekiller varsa, ite kbnn 3 boyutlu glgesini
grebilirsiniz. Ama dikkat edin ekrannz 2 boyutlu. Yani 4 boyutlu bir
eklin, 3 boyutlu glgesini sizin 2 boyutlu ekrannzda, 2 boyutlu olarak
gryorsunuz. Yani glgenin glgesi...
Bu teorik hiperkb internette ilgili sitelerde grp inceleyebilirsiniz.
Eer bizler iki boyutlu olsaydk, boyutlu bir topun veya krenin sadece
2 boyutlu bir glgesini grebilecektik ki bu da bir daire olacakt bizim iin.
Ama 3 boyutlu bir topun 2 boyutlu daire eklindeki glgesini de tam
olarak gremiyecektik. imdi biz 3. boyuttan baktmz iin rahata
topun 2 boyutlu daire eklindeki glgesini grebiliyoruz. Ama 2 boyutlu
canllar yukardan bakamyaca iin glgenin yalnzca bir ksmn
grecekler arkasn gremiyeceklerdir. Daha dorusu glgeyi bir
"dbkey izgi" eklinde grecekler ve tam olarak alglayamayacaklardr
2 boyutlu olarak bile...
Bunu engellemek iin bizim hiperkp de yaptmz gibi ekli "effaf" hale
getireceklerdir. Bu sefer de ekli(2 boyutlu glgeyi) tam olarak
grebilecekler ama birbirleriyle balantl bir dbkey ve bir ibkey
izginin iie getii ve kart izlemine kaplacaklardr.
Kald ki eklin 3 boyutlu asl orjinal halini hayal bile edemeyeceklerdir.
Bu arada Kabe arapa "kp" anlamna geliyor.
Kabenin ekli bir kp anmsatyor hatta milimetrik olmasa da ekil
itibariyle kp olduu sylenebilir. (bir dikdrtgen prizma olduu da
sylenebilir tabii)
Ve bu yzden baz kimseler Kabe ile hiperkp arasnda balant kurmak
istiyor ama bu zellikle ruhularn yapt biraz zorlama bir zihin
jimnastii.
Bunun dnda baka bir tespiti sunmak istiyorum.
ki boyutlular dnyasnda hibir canl, 3 boyutlu canllardan kaamaz,
saklanamaz. Evinin iine saklandn zanneden ve 3 boyutlu varl
270

gremeyen iki boyutlu canlnn evine yukardan hibir engele taklmadan


girebilir. nk onun 2 boyutlu dnyasnda ykseklik diye birey
olmadndan rnein ember eklindeki bir duvarn onu koruduunu
zannederken yukarya doru tamamen savunmaszdr.
Sadece bununla da kalmyor. Bedeninin ii, hatta organlarnn iini bile
grebilir ve dokunabilir bir st boyuttaki varlk.
Ayn ekilde 4 boyutlu veya daha fazla boyutlu bir canl olsayd o da 3
boyutlu varlklar her yerde rahata bulabilecek, hatta isterse i
organlarna bile mdahale edebilecekti.
rnein (eer st boyut diye birey varsa tabii) 4. boyutta yaayan bir
melee kar ne durumda olduumuzu daha iyi anlayabiliriz artk
sanrm.
Selam ve sevgiler.

271

Tevrat'ta yaratlmlarn Tanr zannedilmesi


Evet deimi eski kitaplarda eliler-peygamberler melek veya tanr
zannediliyor.
te anlatan kiinin batan tanr zannettii hava aracnn temsili resmi:

a UFO as imagined by Blumrich


HEZEKEL
Rab'bin Grkemi Hezekiel'e Aklanyor
BLM 1
Hez.1: 1 Otuzuncu ylda*fa*, drdnc ayn* beinci gn Kevar Irma
kysnda srgnde yaayanlar arasndayken gkler ald, Tanr'dan gelen
grmler grdm.
D Not 1:1 "Otuzuncu yl": Anlam kesin olarak bilinmiyorsa da, Hezekiel'in
yann otuz olduu sanlyor.
Hez.1: 2 Kral Yehoyakin'in srgnlnn beinci ylnda, ayn beinci
272

gn,
Hez.1: 3 Kildan* lkesinde, Kevar Irma kysnda RAB Buzi olu
Khin* Hezekiel'e seslendi. RAB'bin eli orada onun zerindeydi.
Hez.1: 4 Kuzeyden esen kasrgann gz alc bir kla evrelenmi, ate
saan byk bir bulutla geldiini grdm. Atein ortas ldayan madeni
andryordu.
Hez.1: 5 En ortasnda insana benzer drt canl yaratk duruyordu;
Hez.1: 6 her birinin drt yz, drt kanad vard.
Hez.1: 7 Bacaklar dimdikti, ayaklar buza ayana benziyor ve cilal
tun* gibi parlyordu.
Hez.1: 8 Drt yanlarnda, kanatlarn altnda insan elleri vard.
Drdnn de yzleri, kanatlar vard.
Hez.1: 9 Kanatlar birbirine deerek dosdoru ilerliyor, ilerlerken
saa sola dnmyordu.
Hez.1: 10 Her yaratn drt yz vard: nde drdnn yz insan
yzne, sada drdnn aslan yzne, solda drdnn kz yzne,
arkada drdnn kartal yzne benzer bir yz vard.
Hez.1: 11 Yzleri byleydi. Kanatlar yukarya doru almt. Her
yaratn iki kanad yanda br yaratklarn kanadna deiyor,
iki kanatla da bedenlerini rtyordu.
Hez.1: 12 Her biri dosdoru ilerliyordu. Ruhlar onlar nereye
ynlendirirse, saa sola sapmadan oraya gidiyorlard.
Hez.1: 13 Canl yaratklarn grn yanan ate kzleri ya da meale
gibiydi. Ate yaratklarn ortasnda hareket ediyordu; k
sayor ve iinden imekler akyordu.
Hez.1: 14 Yaratklar imek akar gibi hzla ileri geri gidip geliyorlard.
Hez.1: 15 Bu drt yzl yaratklara bakarken, her birinin yannda, yere
deen bir tekerlek grdm.
Hez.1: 16 Tekerleklerin grn ve yaps yleydi: Sar yakut gibi
273

parlyorlard ve drd de birbirine benziyordu. Grnleri ve yapllar


i ie girmi bir tekerlek gibiydi.
Hez.1: 17 Hareket edince yaratklarn baktklar drt ynden birine
doru saa sola sapmadan ilerliyordu.
Hez.1: 18 Tekerleklerin kenar yksek ve korkuntu; hepsi epeevre
gzlerle doluydu.
Hez.1: 19 Canl yaratklar hareket edince, yanlarndaki tekerlekler de
hareket ediyordu; yaratklar yerden ykseldike, tekerlekler de onlarla
birlikte ykseliyordu.
Hez.1: 20 Ruhlar onlar nereye ynlendirirse oraya gidiyorlard.
Tekerlekler de onlarla birlikte ykseliyordu. nk yaratklarn ruhu
tekerleklerdeydi.
Hez.1: 21 Yaratklar hareket ettiinde onlar da hareket ediyor,
yaratklar durduunda onlar da duruyor, yaratklar yerden
ykseldiinde onlar da ykseliyordu. nk yaratklarn ruhu
tekerleklerdeydi.
Hez.1: 22 Kubbeye benzer, billur gibi parlak ve korkun bir ey canl
yaratklarn balar zerine yaylmt.
Hez.1: 23 Kubbenin altnda kanatlarnn biri brnn kanatlarna
doru almt. Her birinin bedenini rten baka iki kanad vard.
Hez.1: 24 Yaratklar hareket edince, kanatlarnn kard sesi duydum.
Grl grl akan sularn altsn, Her eye Gc Yeten'in sesini, bir
ordunun grltsn anstyordu. Durunca kanatlarn indiriyorlard.
Hez.1: 25 Kanatlar inik dururken, balar zerindeki kubbeden bir ses
duyuldu.
Hez.1: 26 Balar zerindeki kubbenin stnde laciverttandan
yaplm tahta benzer bir nesne vard. Yksekte, taht andran
nesnede insana benzer biri oturuyordu.
Hez.1: 27 Grdm ki, beli andran ksmnn yukars ii ate dolu
maden gibi ldyordu, belden aas atee benziyordu ve
274

evresi gz alc bir kla kuatlmt.


Hez.1: 28 Grn yamurlu bir gn bulutlarn arasnda oluan
gkkuana benziyordu. yleydi evresini saran parlaklk.
RAB'bin grkemini andran olayn grn byleydi. Grnce,
yzst yere yldm, birinin konutuunu duydum.
Rab Hezekiel'i aryor
BLM 2
Hez.2: 1 Bana, "Ey insanolu, ayaa kalk, seninle konuacam" dedi.
Hez.2: 2 O benimle konuur konumaz Ruh iime girdi, beni ayaklarmn
zerinde durdurdu; benimle konuan duydum.
Hez.2: 3 Bana, "Ey insanolu, seni srail halkna, bana bakaldran o asi
ulusa gnderiyorum" dedi, "Onlar ve atalar bugne kadar bana kar
geldiler.
Hez.2: 4 Bu halk dikbal ve inatdr. Seni onlara gnderiyorum.
Onlara, 'Egemen RAB yle diyor diyeceksin.
Hez.2: 5 Bu asi halk seni ister dinlesin, ister dinlemesin, yine de
aralarnda bir peygamber olduunu bilecektir.
Hez.2: 6 Sen, ey insanolu, onlardan ve szlerinden korkma! evrende
allar, dikenler olsa, akrepler arasnda yaasan bile korkma. Asi bir halk
olsalar bile, onlarn syleyeceklerinden korkma, onlar yznden ylgnla
dme.
Hez.2: 7 Seni ister dinlesinler, ister dinlemesinler, onlara szlerimi
syleyeceksin. nk onlar asi bir halktr.
Hez.2: 8 Sen, ey insanolu, sana syleyeceimi dinle! Bu bakaldran
halk gibi asi olma! Azn a, sana vereceimi ye!"
Hez.2: 9 Baktm, bana doru uzanm bir el grdm; iinde tomar halinde
bir kitap vard.
Hez.2: 10 Tomar nmde at, her iki yan da yazlyd. Orada
atlar, iniltiler, figanlar yazlyd.
BLM 3
275

Hez.3: 1 Bana, "Ey insanolu, sana verileni ye. Bu tomar yedikten


sonra git, srail halkna seslen" dedi.
Hez.3: 2 Bylece azm atm, yemem iin tomar bana verdi.
Hez.3: 3 Bana, "Ey insanolu, sana verdiim tomar ye, mideni onunla
doldur" dedi. Bunun zerine tomar yedim. Bal gibi tatl geldi bana.
Hez.3: 4 Sonra yle dedi: "Ey insanolu, srail halkna git, onlara
szlerimi ilet.
Hez.3: 5 nk seni konumas anlalmaz, dili zor bir halka deil,
srail halkna gnderiyorum.
Hez.3: 6 Evet, seni konumas anlalmaz, dili zor, dediklerini anlamadn
halklara gndermiyorum. Onlara gnderseydim, seni dinlerlerdi.
Hez.3: 7 srail halk seni dinlemek istemeyecektir, nk o beni
dinlemek istemiyor. Btn srail halk dikbal ve inatdr.
Hez.3: 8 Seni onlar kadar inat yapacam, senin alnn onlarnki
kadar katlatracam.
Hez.3: 9 Alnn akmak tandan daha sert bir kaya gibi yapacam.
Her ne kadar asi bir halksalar da onlardan korkma, ylma."
Hez.3: 10 Bana, "Ey insanolu, iyice dinle ve sana syleyeceklerimi
yreine yerletir" dedi,
Hez.3: 11 "imdi srgnde yaayan halkna git ve seni ister dinlesinler,
ister dinlemesinler, onlara, 'Egemen RAB yle diyor de."
Hez.3: 12 Sonra Ruh beni kaldrd ve arkamda, "RAB'bin grkemine
kendi yerinde vgler olsun!" diye byk bir grleme duydum.
Hez.3: 13 Canl yaratklarn birbirine arpan kanatlarnn kard
sesi, yanlarndaki tekerleklerin grltsn, byk bir grleme
duydum.
Hez.3: 14 Ruh beni kaldrp gtrd. RAB'bin gl eli zerimde
olduu halde, zntyle, fkeyle gittim.
Hez.3: 15 Kevar Irma kysndaki Tel-Abib'de yaayan srgnlerin yanna
276

geldim. Orada, yaadklar yerde onlarn arasnda aknlk iinde yedi


gn kaldm.
*****************************************
Bu yukardaki resimdeki aracn tam yere indii srada bir de her 4
kolundan tekerlein kp yerde dnmeye baladn dnn. te size
yine tanryla kartrlan bir obje daha.
imdi ben de bir devam senaryosu yazaym:
Ezekiel dehetle yere kapanmt. Ama karsndaki rktc eyden ses
gelmeye devam ediyordu:
-Ne yapyorsun? Sen de byle yaparsan....ben de senin gibi insanm.
Tahtta oturan insanms varlk aratan aaya inmiti.
-Hayr dostum ben tanr falan deilim. Alemlerin Rabbi olan Allah tektir
ve yaratlm hibireye benzemez. Zaten bu evrende de deildir
o,yarattklarndan tamamen ayrdr.Ben de senin gibi Allah'n bir
elisiyim. Kalk ayaa ok nemli grevilerin var.
Bu grm olduun aralar eski alarda ok olaand ama imdi seni
artt biliyorum. Eskiden o kadar gelimi medeniyetler vard ki.....ama
birou inkar ve kibirleri yznden helak edildiler.Yine ayn sorun
dnyada var. Onlar uyarmal ve tek Allah'a imana davet etmelisin..........
Evet peygamber uzay aracna binerek byk bir grlt ierisinde
gtrlyor.
Ayrca tevratta dier pekok eli Rab zannediliyor, onlarla gre tutularak
,el ense ekilerek tu ediliveriyor. Baz yerlerde de bu tr eliler veya
tatlar "melek" zannediliyor.
Ayn hatay hindu metinlerinde de gryoruz. Gelimi teknoloji kullanan
insanlar melek,tanr veya yar tanr yar melek zannediliyor.
Kuran'da ise byle bir orba,kartrma asla bulamazsnz. Melekse melek,
Allah ise Allah, eli ise eli, tat ise tattr bahsedilen. rnein Sleyman
peygamberin emrine verilen 3 eit araca hibir zaman melek veya Rab
denildiini gremezsiniz.
nk Kuran insan gzlemi bir hadis kitab deil, dorudan Allah'n
szlerini iermektedir.
Selam ve sevgiler.
277

278

Yine ayetlerden bir bilgelik dersi daha


ARAF
163. Sor onlara o deniz kysndaki kentin durumunu. Cumartesi gn
azp snr tanmazlk ediyorlard. Sebt yaptklar gn balklar onlara akn
akn gelirdi; sebt yapmadklarnda ise onlara gelmezdi. Yoldan sapmalar
yznden onlar byle imtihan ediyorduk.
164. lerinden bir topluluk yle dedi: "Allah'n helak edecei yahut
iddetli bir azapla azaplandraca bir topluma ne diye t verip
duruyorsunuz? Dediler ki: "Rabbinize kar bir mazeret olsun diye ve bir
de korunup saknrlar midiyle."
Kimin sonsuz zalimlerden olduunu veya kimin iyilerden olduunu bir
tek Rabbimiz bilir. Bugn Mslman olan yarn vazgeebilir veya zaten
gerek bir Mslman olmayabilir veya bugn inkarc olan yarn iman
edebilir.
te burada 164. ayetteki gerekleri tebli edenlerin cevab muhteem.
Tam bir bilgelik...
Evet bu sayede hem saflarn belli etmi oluyorlar, hem de Allah'n bildii
ama onlarn o an bilmedii, sonradan iman edecek olanlara vesile olmu
olacaklar.
u 2 gnlk imtihan, insanlar iindekilerle yzletirme dnyasnda,
herkes bir vesileyle hakettii imana veya imanszla kavuacak. Ki
ahirette aleyhlerinde veya lehlerinde deliller nlerine sunulabilsin.
Rabbimiz hepimizin, sonsuza dek bu dnyada yaasaydk iyilerden mi
yoksa ktlerden mi olacamz bile biliyor. Bize de bir imtihan rnei
yaattrarak, kendimizle yzletiriyor.
Selam ve sevgiler.

279

Rabbimizin bizlere sorduu sorular


Birka rnek verelim:
D (ankebut)
29:19 ALLAH`n yaratl nasl balatp, nasl tekrarladn grmediler
mi? Bu, elbette ALLAH iin kolaydr.
29:20 De ki, "Yeryzn dolan ve yaratln nasl baladn grn."6
Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yaratl balatacaktr. ALLAH`n her
eye gc yeter.
ENBY
(30) nkar edenler, gklerle yer bitiikken, bizim onlar ayrdmz ve diri
olan her eyi sudan meydana getirdiimizi grmediler mi? Hl
inanmayacaklar m?
FATIR SURES
27. ALLAH`n gkten bir su indirdiini grmedin mi? Onunla eitli
renklerde rnler karrz. Hatta dalarda bile beyaz, krmz veya
rengarenk katmanlar vardr. Baz yollar ise siyahtr.
28. Ayn ekilde, insanlar, hayvanlar, iftlik hayvanlar da eitli
renklerdedir. Bundan dolaydr ki kullar arasnda ALLAH` gerei gibi
sayanlar bilim adamlardr. ALLAH stndr, Balayandr
TUR SURES
35. yoksa onlar hibir eysiz mi yaratldlar? yoksa bizzat kendileri mi
yaratcdr?
36. yoksa gkleri ve yeri onlar m yaratt? Hayr, onlar gerekli bilgiye
ulaamyorlar!
37. yoksa Rabbinin hazineleri onlarn yannda m? yoksa g ve
egemenlik sahibi onlar m?
Enbiya Suresi 43 yoksa onlarn; kendilerini bize kar siperleyecek tanrlar
m var? Ne kendilerine yardma g yetirebilirler ne de bizden bir
dostlua muhatap olurlar.
280

-------------------------------------------------------------------------------Enbiya Suresi 50 Bu, bereketli bir Zikir'dir ki, onu indirdik. yoksa siz onu
inkr m ediyorsunuz?
-------------------------------------------------------------------------------Neml Suresi 60 yoksa gkleri ve yeri yaratan, gkten size bir su indiren mi
hayrl? Biz o suyla sizin iin gzler-gnller aan baheler bitirdik. Sizin,
onlarn bir tek aacn bitirmeniz mmkn deildi. Allah'n yannda bir
ilah m var? Hayr! Ama onlar dneklik eden bir topluluktur.
-------------------------------------------------------------------------------Neml Suresi 61 yoksa yeri bir karargh yapp urasna-burasna nehirler
serpitiren, zerine dayanakl dalar konduran ve iki deniz arasna bir
engel yerletiren mi hayrl? lah m var Allah'n yannda!? Hayr! Ama
onlarn oklar ilimden nasipsizlii srdryorlar.
-------------------------------------------------------------------------------Neml Suresi 62 yoksa zorda kalan yalvardnda, onun imdadna yetiip
sknt ve kaderi kaldran, sizi yeryznn hkmedenleri klan m hayrl?
Allah'n yannda bir ilah daha var m!? Ne kadar da az ibret alyorsunuz!
-------------------------------------------------------------------------------Neml Suresi 63 yoksa size karann ve denizin karanlklar iinde yol
gsteren ve rahmetini nnde rzgrlar mjdeci gnderen mi hayrl?
Allah'n beraberinde bir ilah daha m var?! Allah, onlarn ortak
tuttuklarndan uzaktr, arnmtr.
-------------------------------------------------------------------------------Neml Suresi 64 yoksa yaratmaya balayp sonra tekrar tekrar yaratan ve
sizi gzeten ve yerden rzklandran m hayrl? Allah'n yannda bir ilah m
var? De ki: "Getirin susturucu kantnz, eer doru szller iseniz."
Vakia Suresi
62. Andolsun, birinci yaratl(nz) biliyorsunuz. O halde dnseniz ya!
63. Ektiiniz tohuma ne dersiniz?!
64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
65. Dileseydik, onu kuru bir p yapardk da aknlk iinde yle
geveleyip dururdunuz:
281

66. Muhakkak biz ok ziyandayz!


67. Daha dorusu bsbtn mahrumuz!
68. tiiniz suya ne dersiniz?!
69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
70. Dileseydik onu ac bir su yapardk. O halde kretseydiniz ya!..
71. Tututurduunuz atee ne dersiniz?!
72. Onun aacn siz mi yarattnz, yoksa yaratan biz miyiz?
**********************************************************
Selam ve sevgiler.

282

Kuran bir semboller kitab deildir


Kuran apak ayetler ierdiini defalarca vurgulamaktadr:
Maide Suresi 15 Ey Ehlikitap! Resulmz size geldi. Kitap'tan saklam
olduklarnzn ounu size ayan-beyan aklyor; oundan da geiyor. u
bir gerek ki, size Allah'tan bir k ve apak bir Kitap gelmitir.
Yusuf Suresi 1 Elif, Lm, R. O apak, apaydnlk Kitap'n ayetleridir
bunlar.
uara Suresi 2 te sana gerei apak gsteren Kitap'n ayetleri...
Kuran bir srlar-semboller kitab deil, herkesin anlayabilecei ve bire bir
gerek bilgiler ieren net bir kitaptr. Ve tm ayetleri iin geerlidir bu
durum. Zaten bu sayede araclara, szde kutsal insanlara falan ihtiya
kalmadan dorudan ve tek kaynak olarak okuyabiliyoruz.
Kuran'n aklaycs da yine yalnz Kuran'dr. Eer kitab btnlk iinde
ve birinci ak anlamnda okursanz mutlaka gerekli ayrntlarn verildiini
greceksiniz:
Bakara Suresi 242 Aklnz iletmeniz midiyle Allah, ayetlerini size ite
byle aklyor.
En'am Suresi 46 De ki: "Dnn bakalm; Allah, iitme gcnz,
gzlerinizi alsa, kalpleriniz zerine mhr bassa, Allah'tan baka hangi
ilah onlar size geri verecek?" Bak nasl trl trl aklyoruz ayetleri, yine
de yz eviriyorlar!
Nur Suresi 18 Allah size ayetleri iyice aklyor. Allah Alm'dir, Hakm'dir.
Bakara Suresi 118 Bilgiden yoksun olanlar dedi ki: "Allah bizimle
konusayd yahut bize bir mucize gelseydi ya!..."Onlardan ncekiler de
aynen onlarn dedii gibi demiti.Kalpleri birbirine benzemitir.Biz
ayetleri, gerei apak bilmek isteyenler iin iyiden iyiye aklamzdr.
KIYAMET
17. Onu toplamak ve okumak bize der.
18. O halde, biz onu okuduumuzda, sen onun okunuunu izle.
283

19. Sonra onu aklamak da bizim iimiz olacaktr.


Bir surede anlatlan bir konu veya ifade hemen yine ayn surede
aklanabildii gibi ilerideki baka surelerin iinde de aklanmas sz
konusudur. Bu yzden dediimiz gibi kitab btnlk iinde okumak
arttr.
Zaten eer Kuran'n tm ayetleri birinci ak anlamnda olmasayd, ortada
din diye pek birey kalmazd. O zaman herkes kendi kafasna gre bir din
ekillendirebilirdi. nsanlar holarna giden ayetlere iman eder, gitmeyen
ayetlere ise "sembolik bunlar" der ve maskeli inkar uygulard. Ve
sembolik ilan ettii ayete kendi uydurduu anlamlar ykleyerek din diye
sunmaya kalkard. Baka bir deyile ortada kitap diye birey kalmaz,
herkes ayetlerde kendi grmek istediklerini grr ve kendi dinini
kurard.Ve araclara, ruhbanlara ihtiya duyulurdu kitab yorumlamak
iin.
Ama ok kr Rabbimiz herkesin anlayabilecei kolaylk ve aklkta
kitabn gndermitir. Ayetlerde anlatlanlar birebir gerektir ve Kuran din
alannda eksiksizdir.
Bu arada bu konuda itiraz etmeye kalkanlarn ne srmeye kalkt 2 eye
cevap vereyim:
Kuran'da halk deyimlerinin kullanlmasn rnek gstererek baz ayetlerin
apak anlamlarda olmadn iddia etmeye kalkanlar var. Ama aslnda bu
deyimler de apak szlk anlamnda kullanlmaktadr ve yine bir kk
ocuun bile kolayca ve herkesle ayn anlayabilecei netliktedir. Mesela
"gnein domas" deyince bu ifadenin gndz olmas olduunu herkes
anlar. Yine ortada bir sembol-sr falan yok. Ya da Allah'n eli, Allah'n ipine
sarlmak gibi ifadeler de yine birincil, szlkteki anlamdadr.
Ya da "yz kararmak" deyince de yine ak szlk anlamnda bir deyim
sz konusu.
Bunun dnda Kuran bir eyi baka bireyi benzeterek aklayacaksa yine
bunu kendisi aka belirtir ve benzettii eyin ne olduunu yine kendisi
verir. "u una benzer, unun rnei gibidir" eklindeki ifadelerle hem
benzetme yaptn gsterir hem de neyi neye benzettiini de aklar.
Bir ayette "sarp yoku nedir bilir misin?" dedikten sonra "o yoku kle
azad etmektir" diyerek kle azad etmeyi yokua benzettiini aklyor.
Eer bir benzetme yapyorsa bunu mutlaka aklyor :
284

BELED
11. Fakat o, sarp yokua atlmad.
12. Sarp yokuun ne olduunu sen ne bileceksin?
13. O tutsak bir boynu zmek(kle azat etmek) tir.
14, 15, 16. Yahut iddetli bir alk gnnde kendisiyle yaknl olan bir
yetimi, yahut yerde srnen bir yoksulu doyurmaktr.
Yine byle benzetme yaplan ayetlere rnekler verelim:
Bakara Suresi 74 Sonra bunun ardndan kalpleriniz yine kaskat
kesildi.Ta gibidir o.Belki daha da katdr.Talarn bazlar var ki, ondan
rmaklar fkrr.Bazlar var ki, atr atr yarlr da iinden su kar.ylesi
var ki, Allah korkusundan aalara der.Allah, yapp durduklarnzdan
gafil deildir.
Yunus Suresi 27 Ktlk kazananlara ise ktln miktarnca karlk
vardr. Ama yzlerini bir zillet de kaplar. Onlar Allah'tan kurtaracak kimse
yoktur. Yzleri gece paralarndan karanlklarla kaplanm gibidir. Atein
dostlardr bunlar. Srekli kalcdrlar iinde.
Hac Suresi 31 Allah'a ortak komadan, hanfler olarak... Allah'a ortak
koan kii, gkten dm de kendisini kular kapyor veya rzgr onu
uzak bir yere frlatp atyor gibidir.
Furkan Suresi 44 Yoksa sen bunlarn ounun iittiini, akledip
dndn m sanyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, hatta yolca,
hayvanlardan da akndrlar.
Buralarda da neyin neye benzetildii aka tam olarak anlatlr. Yani yine
bir bilinmeyen, bir sr-sembol yoktur. Ayet bire bir bilgiyi vermektedir.
Bunlarn yorumu kiiden kiiye deimez, nk aka birinci anlamda
verilmektedir yine ayetler.
imdi yine ayetlere sembolik anlamlar yklemeye kalkp dini ilerine
geldii ekle brndrmeye alanlarn dayanak olarak sunmaya
kalktklar ayete gelelim:
AL MRAN
7- O ki sana bu kitab indirdi. Onun baz ayetleri kesin anlamldr
(muhkem), ki bunlar kitabn zdr. Dierleri de benzer anlamldr
(mteabih). Kalplerinde hastalk bulunanlar, insanlar artmak ve farkl
285

anlam vermek iin benzer anlaml olanlarnn ardna derler. Onlarn


gerek anlamn ise kimse bilmez, ancak istisnadr ALLAH ve derin bilgiye
sahip olanlar "Ona inandk, hepsi Rabbimiz katndandr," derler. Akl ve
anlay sahiplerinden bakas t almaz.
Ayetleri keyiflerince yorumlamak isteyenler, bu ayetin kitabn baz
blmlerinin sembolik olduunu anlattn iddia ediyorlar.
Ama gerekte, burada ayetlerin bir ksm mecazdr bir ksm semboliktir
yani dilediinize iman edip dilediinize iman etmeyin falan demiyor.Veya
iinize geldii yerde ayeti kabul edip iinize gelmedii yerlerde "hayr
semboliktir" diyebilirsiniz falan demiyor.BU AYET DE TM AYETLERN
APAIK VE BRNC ANLAMDA OLDUUNU SYLYOR. AMA BR KISIM
AYETLERN SE BRNC AIK ANLAMLARININ DIINDA KNCL VE
NCL ANLAMLARI DA OLDUUNU ,NKARCILARIN AYETLERN APAIK
ANLAMINI NKAR EDP BU SEMBOLK ANLAMLARIN PENE DECEN
SYLYOR.
Yoksa sembolclerin dedii gibi olsa zaten ortada kaynak falan da
kalmaz, herkes kendi uydurduklarnn peine derdi.
Tm ayetler birinci ak anlamndadr. nce bunu kabul edip kitab
btnlk iinde ele alacaz. Ondan sonra baz ayetlerin bu ak ilk
anlamlarnn dnda baka ikincil veya ncl anlamlarnn da olup
olmad zerinde zihin jimnastii yapacaz. Ama nce mutlaka o
ayetlerin de ilk-ak anlamna iman edeceiz. Yoksa hangi ayetin ilk
anlam dnda baka anlamlar ierdii ve bu anlamnn ne olduunu bir
tek Allah bilir. nsanlar ise sadece "bu ayet ayrca u anlam da ieriyor
olabilir" eklinde kesin olmayan ifadelerle zihin jimnastii yapabilirler.
Maalesef bugn birok kimse kafasndaki deer ve retileri kitaba
onaylatabilmek iin, ayetlerin ak anlamn inkar edip temsili anlamlar
ykleme hastaln sergiliyor. Tpk ayet cmbzlama gibi bu yol da
aslnda Kuran retisini dolayl veya maskeli inkardan baka birey
deildir.Kimi cennet ve cehenneme, kimi meleklere veya cinlere sembolik
anlamlar ykleyerek apak ayetlerin apak bilgisini arptmaya kalkyor.
Yine bu yolla ayetlerde var olan eyleri yok, olmayan eyleri de var gibi
gstermeye kalkabiliyorlar. Zaten bu yntemle her kitaba her reti
onaylattrlr. nk bir eye semboliktir dendi mi artk szleri her yne
ekilebilir.
286

Bu yzden apak ve tek dini kaynak olan Kuran', ak-birinci anlamnda


ve btnlk iinde ele alp okuyacaz. te o zaman hem Kuran'daki
gerek slam kolayca ortaya kacaktr, hem de din anlay kiiden kiiye
deimeyecektir.
Selam ve sevgiler.

287

Rabbimizin bilmesi zgr iradeyi etkilemez


Allahn bizlerin zgr iradelerimizle ne yapacamz bilmesi, baz
insanlar tarafndan zgr irade olmad eklinde yorumlanyor. Demek
ki bilinenin tersini yapamayacaz eklinde itirazlar ykseliyor.
Hayr, zgr irademizle neyi seeceimizin bilinmesi, iradenin
zgrln etkilemez. En ufak bir balant dahi yoktur.
Bir eyin tersini yapabilmek bakadr, yapmak ise bambakadr.
rnein falanca olayda A kkn seecek bir insan diyelim. Rabbimiz de
bunu biliyor. Tersini de yapma, yani bu kk sememe zgrl de var.
Ama kendi kararyla A kkn seecek.
Ksacas A kkn seme hareketini yapmayabilir, ama yine de yapacak.
Allah bildii iin semiyor insan, kendisi zgr iradesiyle A kkn setii
iin Yaratcmz biliyor.
Bu konuya bambaka bir rnek verelim:
Hud
107. Gkler ve yer durduu srece orada kalcdrlar; ancak Rabbin
dilerse baka. Rabbin, dilediini Yapandr
108. Mutluluu hak edenler ise, gkler ve yer kald srece cennette
kalcdrlar. Rabbin dilerse baka. Kesintisiz bir dldr bu.
Yce Allah burada bize gelecekte ne yapacan sylyor.
Ve diyor ki "eer tersini dilemezsem, cennettekileri asla karmayacam"
Ve karmayacana dair sz de veriyor.
Baka bir deyile "istersem bu hkmm deitirebilirim, ama
cennettekilerin sonsuza dek orada kalmasn, zgr irademle istediim
iin kalacaklar" demekte.
Bu zgr irade konusunda ikinci bir salama, delil daha sunuyor bizlere.
Biz bu durumda Allah'n gelecekte ne yapacan biliyoruz.
Ama demek ki bizim gelecekte Allah'n ne yapacan bilmemiz, O'nun
288

zgr iradesini etkilemiyor.


Tpk O'nun bizim ne yapacamz bilmesinin, bizim zgr irademizi
etkilememesi gibi.
Bir eyi "yapabiliyor olmak baka, yapmak bambakadr". Ve bu durum
zgr iradenin sonucudur.
Selam ve sevgiler.

289

2010lu yllara giriyoruz


Gzlemlediim kadaryla her on yllk dnemlerde insanolunun kolektif
bilinci srayla bir "iednk ve mistik", bir "dadnk ve daha
materyalist" karakter sergiliyor.
Gnmzde(20. ve 21. yy.), o yllara ait filmleri, kitaplar, televizyon
programlarn vs. mercek altna alp bunu gzlemlemek olduka kolay.
rnein yetmili yllar iednk ve mistik iken(ruhularn nemli
romanlar vs. de bu yllarda yazlmtr) seksenli yllar da dnk ve
cokulu bir dnemdi. Ayn ekilde 90'l yllar yine mistik ve ie
dnk(Uzakdou retileri vs. her yan sarmtr) bir bilin halindeyken
2000'li yllar(u an iinde bulunduumuz 10 yllk dilim) yine da dnk
ve materyalist bir karakter sergilemektedir.
imdi bu 10 yllk periyodu da terk etmek zereyiz. 2009 ylndan itibaren
dnm balayacak ve 2010 ylnda yeniden mistik, ie dnk bir 10
yllk sre balayacaktr. Tabii bugne kadar sren dngnn srmesi
durumunda?
Peki, bu yeni 10 yldaki gizemci hava ateistlerin durumunda ne gibi bir
deiiklie yol aacaktr?
Birok arkada ateistlii terk edip en az bir yaratcya inanmaya
balayacaktr. Kimi Mslman olacak, kimi Hristiyan, kimi deist...
Ama reenkarnasyon, evrim, panteizm gibi pagan inanlar her dine ve
kiiye daha da szmaya alacaktr. nk ie dnk dnemlerde
ruhuluk her zaman daha da yaygnlamaya msait bir ortam
bulmaktadr.
Yine Uzakdou retileri, doal tedaviler vs. daha da canlanarak tm
lkelerin hayatna girmeye balayacaktr.
yi olanla kt olan, doru olanla yanl olan harmanlanm bir vaziyette
her koldan etkinliini hissettirecektir.
te bu yeni dnemde, ateistlerin Hinduizme veya Ruhulua deil de,
slam'a yani geree ynelmeleri mi sz konusu olacak bunu zaman
290

gsterecek.
Evet, artk materyalizmin baskn olduu 10 yllk sre yerini mistik
dneme brakmak zere.
Bir hurafeden(ateizm) syrlrken baka bir hurafenin(ruhuluk vs.) eline
dlmesi yine karanln iinde kalmay srdrmek demektir.
Tabii bu dnemdeki en byk sknt da, tasavvuf, kabala vs. gibi
akmlarn glenmesi ve dinleri paganlatrmaya almalarnn daha da
belirginleecek olmasdr.
Bilim dnyasna ise evrim hurafelerini zaten benimsetmi olan ruhuluk,
bu srete buna reenkarnasyon inancn eklemeye alacaktr. Zaten
materyalistlere bilim maskesiyle(tpk daha evvelden komnizm ve evrimi
benimsetmeleri gibi) bu hurafe "ruh g" inancn da aladklar zaman,
iyice retilerini dnyaya yerletirmi olacaklardr.
Ondan sonra ruhlar alemi ve reenkarnasyon hurafelerine inanmayan
insanlar bilim dman olmak ve cahillikle sulanmaya balayacaktr(yine
tpk evrim hurafesinde olduu gibi).
Not: Bu yazm 2008 ylnda kaleme almtm.
Selam ve sevgiler.

291

Evrim inancnn bir zarar daha


Ruhulua gre herey srekli gelierek tanrlamak durumundadr. Bu
yolculua tekaml-evrim ad veriliyor.
Hibirey(canllar, evren, yaam boyutu vs.) sabit kalmamal, yerini baka
bir forma brakmaldr bu hurafe inanca gre.
Yine batl bir din olan ateizme de bu ruhu inan, ayn pagan kaynaktan
gemitir.
Bunlara ska deindik. imdi sadece bu evrim inancnn yasaklarharamlar retmedeki yerine bir gnderme daha yapmak istiyorum.
Ruhu retinin bulat hemen her oluumda, tekaml iin nimetlere
srt evirme ve ac ekmenin gereklilii kabul vardr.
Ayrca yine bu inan, gnah ilemenin de gerekli olduu sapkn kabln
alamaya almtr(ki amac insanlarn ayaklarn her 2 dnyada da
kaydrmaktr).
Bugn dnyada birok insan, srf tekaml inancndan dolay iddetizdrab ve kaosu, hatta savalar arzulamaktadr. Irklk ise zaten balca
ykc sonularndan biridir bu felsefenin...
Ayrca toplumlarn geleneinde yeeren birok yasan da temelinde bu
evrime inanmak yatmaktadr.
Sanattan, oyunlara-elenceye kadar birok yasan perde arkasndaki ba
aktrdr.
Evrim inancna gre asla sabit kalmamal, srekli deimeli ve
gelimelisinizdir.
Eer bireyin sizi fiziksel veya bilgisel olarak gelitirdiini
ispatlayamazsanz, o ey gnahlar listesine girmi demektir.
Sadece sizi mutlu ediyorsa-haz veriyorsa, 2 adan yasaklar evrim inanc
size bunu.
1- Sizi gelitirmedii ve deitirmedii iin boa vakit kaybettiinizi
syler.
292

2- Olgunlatrc olan ey zdrapl olandr kablnde olduu iin, bir de


bu adan size mutluluk veren nimeti yasaklamaya kalkar.
Ayrca sonsuza dek srecek bir deiim ve zdrap lanetini de gizlice
bilinlere yerletirir. Bylece yine aktrmadan depresif ve umutsuz
bilinaltlar oluturur.
ster Hindu olun, ister ateist, ister kabalac veya sufi.....
Ruhuluun penesindeki bu kollardan hangisinde olursanz olun,
kendinizi gzelliklere kar snrlamak ve irkinliklere-ktlklere doru
ise komak durumundasnz demektir. Kendinize zulmettiinizi fark
edemeden ar ar piirmektedir bu pagan oluum.
Selam ve sevgiler.

293

Ruhu reti "ateizmin ak yneticisi olmak


iin" atakta
Her zaman ateistlerin evrimi(tekaml), komunizmi ve de Nazismirkl(evrimlemi sarn rk yalan) ruhulardan aldn
sylyorum.Benim yaklak 10 yldr sylediimi bakalar da sylemeye
balad:
http://www.gnostics.com/newdawn-1.html
Komunizm, rklk ve evrim binlerce yldr bu retinin insanlara sistemli
bir ekilde alamaya alt temel dogmalardr. Hitler de bilinen
lgnlklarn medyumlar araclyla ald direktifler dorultusunda
yapm, New Age retisini dnyaya hakim klmak iin zalimliklerini
vcuda getirmiti.
Amalar dinleri ateizm maskesiyle ortadan kaldrdktan sonra ruhu
retiyi aka hakim klmak.
Ve imdi de spiritualism ateistlere gizli yneticilik yapmaktan sklm
olmal ki aka onlar egemenlii altna alma almalarna balam gibi
gzkyor.
Bu reti deitirilmi ncillere ve hatta Tevrat'a bile szm durumda ne
yazk ki.
Bir tek Kuran korunmutur ve insanlara gerek dini, mutluluu ve
kurtulu yolunu kyamete kadar sunacaktr. Bu ruhu retinin tuzaklarn
deifre edip, planlarn boa kartp, insanlara umut yolunu gsterecek
yine bir tek Kuran olacaktr.
*******************
Bu arada ayetlerden:
A'raf Suresi 27 Ey ademoullar! eytan, ana-babanz, irkin yerlerini
onlara gstermek iin elbiselerini soyarak cennetten kard gibi, size de
bir fitne musallat etmesin. nk o ve kabilesi sizi, onlar
gremeyeceiniz yerden grrler. Biz o eytanlar, inanmayanlara dostlar
yaptk.
294

A'raf Suresi 201 Korunup saknanlar, kendilerine eytandan bir


grnt/drt gelip dokunduunda, hemen Allah' hatrlarlar. te o anda
grlmesi gerekeni grrler.
Enfal Suresi 48 eytan onlara, yaptklarn ssl gsterip yle demiti:
"Bugn size galip gelecek kimse yok, ben yannzdaym." Fakat iki topluluk
yanyana gelince iki topuu stne ark edip yle dedi: "Ben sizden
uzam. Ben sizin grmediklerinizi gryorum, ben Allah'tan korkarm.
Allah'n cezas ok iddetlidir."
brahim Suresi 22 bitirilince eytan onlara yle dedi: "Allah size hak
bir vaatle vaatte bulundu, ben ise vaat ettim ama vaadimden caydm.
Benim sizin zerinizde bir sultam yoktu. Sizi davet ettim, siz de bana
uydunuz. Hepsi bu. imdi beni knamay brakn da z benliklerinizi
knayn. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Aslnda
ben sizin, daha nceden beni irk arac yapmanza kar kmtm.
Zalimler iin ackl bir azap ngrlmtr."
Meryem Suresi 83 Grmedin mi biz, eytanlar inkrclarn zerine
salmz da onlar oynatp kvrttryorlar.
Zhruf Suresi 37 Bu eytanlar onlar yoldan saptrrlar. Onlarsa
kendilerinin hl hidayet zere olduklarn sanrlar.
Bakara Suresi 102 Sleyman'n mlk ve saltanat konusunda onlar,
eytanlarn okuyup durduklarn uydurdular.Halbuki Sleyman kfre
sapmamt. Ancak eytanlar kfre sapmt; insanlara byy
retiyorlard.Ve Babil'de Harut ve Marut adl iki melek zerine indirileni
retiyorlard. Oysaki o iki melek, "biz bir imtihan aracyz, sakn kfre
sapma"demedike hi kimseye birey retmiyorlard.nsanlar onlardan
erkekle einin arasn aacaklar eyi reniyorlard. Ne var ki, onlar
onunla Allah'n izni olmadka hi kimseye zarar veremezler. Onlar
kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni reniyorlard.Yemin olsun ki,
onu satun alann ahirette hibir nasibi olmayacan aka bilmilerdir.
zbenliklerini sattklar ey ne ktdr! Bir bilebilselerdi
Nisa Suresi 118 Allah o eytana lanet etmitir. Demiti ki o: "Senin
kullarndan belirli bir pay elbette alacam."
-------------------------------------------------------------------------------Nisa Suresi 119 "Yemin olsun, onlar saptracam, onlar
kuruntulara/hurafelere/anlamn bilmeden okumaya mutlaka iteceim.
295

Onlara mutlaka emir vereceim de davarlarn kulaklarn yaracaklar;


onlara muhakkak emredeceim de Allah'n yaratn/yarattklarn
deitirecekler." Kim Allah' brakp da eytan yanda edinirse ak bir
hsrana kesinlikle yuvarlanm olacaktr.
En'am Suresi 100 Allah'a bir de cinleri/gzle grlmeyen yaratklar ortak
kotular. Oysaki, onlar O yaratmtr. Bilgisizce O'na oullar ve kzlar
isnat etme samaln gsterdiler. an ycedir O'nun! Onlarn
nitelemelerinin tesindedir O!
40. Gn olur, onlarn hepsini bir yere toplar, sonra meleklere sorar:
"unlar, sadece size mi kulluk/ibadet ediyorlard?"
41. Melekler derler ki: "Tespih ederiz seni! Bizim Vel'miz sendin, onlar
deil. Dorusu u ki, onlar cinlere tapyorlard. Onlarn ou cinlere iman
etmekteydi
*******************************
Eski bir iletimde yle demiim:
Gnmzde gndemde olan iki konuyla ayrca tekrar taraftar kazanmaya
balamtr ruhuluk.
Bunlardan biri alternatif tp,dieri de ufolar meselesidir.
Aslnda bu iki konunun bu retiyle dorudan bir ilikisi yok.Ama ruhu
reti bu konular sahiplendiinden,bu alanlardaki ispatlar sanki
ruhularn inanlarn ispatlyor bir grnt oluturuyor ve bylelikle gn
getike inanrlarn arttryor.
Alternatif tp ad verilen ey aslnda binlerce yldr uygulanmakta
olan,geleneksel doal tedavi ve korunma yntemlerine verilen
addr.Bunlarn arasnda akupunturdan tutun da bitkisel kr ve
tedavilere,ayurvedaya kadar btn geleneksel yntemler yer alr.
Gnmzde bu doal yntemler bilimin mercee altna girmitir.Artk
hastalklarn tedavisinin tabiatta var olduu kabul edilmi ve alternatif tp
bilimin szgecinden geirilmeye balanmtr.
Bunun sonucunda zellikle bitkisel tedaviler ve akupuntur niversite ve
hastanelere kadar girip kabul grmtr.Bitkilerle ve dier doal ilalarla
ilgili her geen gn yeni ispatlara ve bululara rastlyoruz. Akupunturun
etkinlii de zaten yllar nce ispatlanmt. Ama nasl etki ettii bir yl
ncesine kadar bilimsel olarak aklanamyordu. Artk gelien teknoloji
296

sayesinde vcudumuzdaki enerji akm da gzlemlenir olmutur ve bir


yldr artk akupunktur tamamen bilimsel bir yntem olarak tpdaki yerini
almtr.
Yalnz bu yntemlerin kabul edilmesiyle birlikte pekok insan bunlarla
birlikte uzakdou retilerini ve tabiatyla ruhu retiyi de benimsemeye
balamtr. nk bu yntemlerin gerekliinin ispatlanmas sanki
reenkarnasyon, enkarne olan ruhlar alemi, tekaml gibi safsatalarn da
ispatlanm olduu izlemini veriyor.
Halbuki ne tabiatn iyiletirici gc ne de akupunturun gerek olmas bu
retinin nimetlerinden deildir.Ama ne yazk ki eytan kendi retisiyle
,gerekleri yle gzel bir ekilde harmanlamtr ki insanlarn bunlar
ayrtedebilmesi ok zordur.
Ayn olay ufo meselesinde de gryoruz.Bir tr ufo dini retilmitir. Yine
burada safkan bir ruhu reti gryoruz. Reenkarnasyondan tutun da
,tekaml inancna kadar, tanrsal varlklardan tutun da madde
dmanlna kadar btn temel putperest inanlar karmza
dikiliveriyor. Eer olur da yarn brgn dnya d aralarn varl
ispatlanacak olursa, bu da sanki ruhu retinin bir zaferi gibi
gsterilecek ve pek ok insann bu dine iman etmesi salanacaktr. Ama
halbuki yine ortada hibir balant yoktur. Tamamen bir ilizyonla, dnya
d uygarlklarn bulunmas, bu uydurma ufo dininin ispat yani
ruhuluun doruluu haline getirilmitir.
Gerekten eytan yine yapacan yapyor. Ve sz verdii gibi insanlarn
ayan kaydrma projesini korkun bir disiplin ierisinde hayata
geirmeye devam ederek retisini tm dnyaya bir ekilde
benimsetmeye devam ediyor.
*********************
Baka bir forumda "antiateist" sordu:
"Ruh yok diyorsunda Amerikada FBI ile medyumlar ortak alyor.
Medyumlar len ruhlar ile konuuyor ??"
CEVABIM:
te onlar cinler diyorum ben de. Sana birka iyilik yapp , uzun vadede
ok byk saptrmalara zemin hazrlyorlar. zellikle nl kiileri seip o
insanlara ruhuluu alyorlar.
297

Eer gerekten hortlaklar olsayd, hibir cinayet zmsz kalmaz,


kurbann ruhu mutlaka intikamn alrd. Medyumlara filan da gerek yok,
direkt kendileri katilin hayatn cehenneme evirirlerdi.
Diyoruz ya, modaya gre ruh, modaya gre uzayl veya tnrsal bir st
boyut varl gibi kendilerini tantarak penelerini atyorlar. Balangta
bir iki ufak tefek iyilik (rnein Cenk Koray'a onda ifa gc olduu
bilgisini vermilerdi) yaparak gven kazanyor, uzun vadede ise
spiritualizmi yaygnlatryorlar.
Bakn ok kt gnler yayoruz. Trkiye ve ABD balca hedefleri
gzkyor ruhularn. letiim kaynaklarn ele geiriyorlar, kk
ocuklarn zihinlerine nfus ederek sahte reenkarnasyon rnekleri
yaratyor, slam inancnn iine bile aktrmadan bu dini sokuturuyorlar.
Evvelden Almanya'y mahvettiler. imdi ise buralara yneldiler.
nmzdeki yllarda ruhlara ve reenkarnasyona inanmayan yobaz ilan
edecek bir ortam yaratma yolunda emin admlarla ilerliyorlar.
Biliyorsunuz evrim hurafesi de itinayla benimsetilmiti insanlara.
Bu konunun akaya gelir bir taraf yok. Hele ki bizim iin artk hi yok.
Sevgi ve bilgelik maskesiyle geliyorlar, bilim ve din dnyasn ele
geirmek iin gece gndz alyor bu cin ordusu.
Kuran'a ynelerek gerek islam' ve retiyi kavramadka bu tuzaklar
gremezsiniz. Dn ruhlara(dindarlar) ve evrime(baz dindarlar ve tm
materyalistler) inandrldnz, bugn ise reenkarnasyona sra geldi.
nsann tanrsal paras, lmsz ruhu-hayaleti-hortla yoktur. Bu pagan
inanla mcadele iin geldi slam-Kuran.
Selam.

298

Kadn ve erkein fiziksel olarak


karlatrlmas
Kuran'da kadn ve erkein eit deerde olduu vurgulanr. Tek
stnln bireysel bazda takvada olduunun alt izilir.Yani insanlar
eittir, sadece kim daha takva sahibiyse , Allah'n gznde o bireysel
adan daha stndr.
Benim bu sayfada ele alacam konu,kadnlarn fiziksel ve zihinsel(beyin
de fiziktir) adan da erkeklerin gerisinde olmadn gstermeye
almaktan ibaret olacaktr. Baz nyarglarn yklmas ve gereklerin
grlmeye balanmas asndan faydal olacan umuyorum.
imdi erkein en azndan imdilik stn gzkt birka eyi
sralayalm.
1- Erkekler kadnlardan daha gl vcudlara sahiptirler.
2- Erkek kadna cinsel tacizde bulunursa kadnn hayat kararabilir ama
buna karlk kadn erkee cinsel tacizde bulunursa bu erkei onure edip
hayata balayabilir-yaama sevinciyle doldurabilir.
3- Satran gibi zeka oyunlarnda da dnya ampiyonlar hep erkeklerden
kmaktadr.Sadece bir iki kadn oyuncu nemli dereceler elde
edebilmitir.
4- Nobel dllerinin sahipleri,nemli bulularn sahipleri yine genelde
erkeklerdir.
5- Hatta kadnlarn uzmanlk alan olan yemek yapma konusunda da
baskn karakter erkeklerdir. Bir skender Kebap gibi nemli yemeklerin
mucidleri erkekler olduu gibi, dnyann en iyi ahlar da genelde
erkeklerden kmaktadr.
6- Dnya tarihindeki nemli filozoflar,bilgeler-dnrler olarak kabul
grenler yine ezici ounlukla erkeklerdir.
7- Dnyada ynetici durumunda olan bakanlar da yine ezici ounlukla
erkektir ve tarih boyunca da byle olmutur.
Bunlar akla gelen ilk birka eydir sadece.
299

lerleyen iletilerimde de kadnlarn stn olduu taraflar, hatta fiziksel


g gibi alanlarda bile kadnlarn erkeklere stnlk salayabildii
zellikleri aklayacam.Yukarda saydm maddelerin ieriindeki
konular derinlemesine incelendiinde, bu maddelerin bazlarnda da
gzden kaan nemli noktalar olduunu grebileceiz.
**********************************************************
imdi erkeklerin en bariz ekilde stn olduu dnlen beden gc ve
dayanklyla ilgili baz yanl inanlar krmaya balayalm.
Evet erkekler daha gldrler ama
1- Kadnlar arya kar daha dayankllardr.
2- Kadnlar erkeklerden daha uzun yaamaktadrlar genelde(ama bunu
erkeklerin tehlikeli ve stresli ilerde almasna balayan da ok)
3- Kadnlar strese daha dayankldrlar.
4- Kadnlar bir dvde veya yaamsal bir mcadelede vcudlarn daha
ok dengede tutup ayakta kalabilirler.
5- Kadnlarn vcudu daha esnektir.Bu yzden birok kadn grei erkek
greiyi rahatlkla ciddi turnuvalarda bile tu edebilmitir.
6- Erkeklerin vcutlarnn st ksm kadnlarnkinden ak ara gldr
ama vcudun belden aasna sra gelince i deimektedir.
Kadnlarn bacak gc erkeklerinkine olduka yakndr.
Hatta kadnlarn kala gc,yani bacaklarla rakibi makasa alp skma gc
erkeinkinden fazladr.Ve bu alan kadnn fiziksel olarak iddet
uygulamada erkekten gl olduu tek alandr.
Bu yzden gelitirilen Brezilya Jiu Jitsusu kadnlarn iine ok
yaramaktadr.Orada rendii tekniklerle bir kadn bir erkei ok rahat
mahvedebilir(belden aasn kullanan teknikler)
7- Zaman zaman kadnlar arasz serbest stilde suyun derine dalma
rekorlarnda veya araba yar gibi alanlarda erkekleri geebiliyorlar ki
bunlar da fiziksel bir baardr ayn zamanda.
8- Kadnlarn ala ve susuzlua kar daha dayankl olduklar da iddia
edilmeye baland son zamanlarda.
*************************************************
300

Kadnlarn fizik gc olarak yle erkeklerden pek de geride olmadn


belirttik.
Peki neden kadnlar bir dnya ampiyonu satranc karmyorlar.Ve niye
genelde erkekler kazanyor bu oyunda.
Bunun balca birka nedeni var bence.
1- Kadnlar erkekler kadar zgr deiller toplumda.Daha kk yalardan
itibaren ev ileri ve benzeri sorumluluklarla donatlyorlar.
Buna karlk erkek ocuklar her zaman elenceye ayracak bolca vakit
bulabiliyorlar.Bu da bilgisayar oyunlarndan satranca pekok hobiyi
edinmelerini salyor.Kk yaardan itibaren satran tutkusuyla tanan
erkekler,birer yetikin olduklarnda bu konuda uzmanlam
olabiliyorlar.Buna karlk kadnlarn bu kadar ans olmuyor bu konuda.
Ayrca erkek ocuklar bu konuda yreklendirilip kurslara falan
gnderilebiliyor.
2- Satran da aslnda bir sava oyunudur.Eski hint ordularndaki sava
birimlerini temsil eder talar.Tahtada iddet grmezsiniz ama ama kar
orduyu yenilgiye uratmaktr.
Kzlar ise savala ilgili ne romanlardan,ne filmlerden ne de oyunlardan o
kadar holanmazlar.Bu da satranca erkekler kadar ilgi
gstermemelerinde bir etken olabilir.
3- Satranta gelitirilen taktikler,stratejiler,nl allar ve devam yollar
vs. hep erkeklerin rn olmutur ve dolaysyla da erkek karakterine
daha uygundur.
Nasl ki milletten millete oyun karaketeri ve stratejileri deiiyorsa,kadn
ve erkek satrancnda da strateji ve oyun teknii farklar olmaldr diye
dnyorum. rnein Almanlar ve ngilizler daha soukkanl
olduklarndan,salam sinirleriyle ok iyi defans yapabilirler. Ama buna
karlk bir brezilyal scakkanllnn etkisiyle hcum oynayarak daha
etkili olabilir.Veya kuzey lkeleri insanlar sade ve takm oyunu
oynarken,gney-scak iklimin insanlar daha yaratc ve bireysel
oynayarak baar elde ederler.
Ayn ekilde kadnlar da kendi karakter ve zelliklerine uygun stratejileri,
oyun planlarn ve tekniklerini gelitirmeliler ki erkeklere bu oyunda kafa
tutup stnlk salayabilsinler.Yoksa erkekler tarafndan kendi
301

karakterleri dorultusunda tasarlanm teknikleri benimsemeleri bir


hatadr.
*********************************
Konuyla ilgili unlar da eklemek istiyorum.
Bir erkekle bir kadn kyaslanrken birey unutuluyor.
Erkekler arasnda bile daha kasl ve iriyar olan erkek daha gldr.
Haliyle daha kasl ve iriyar olan bir erkek,daha az kas oranna sahip olan
bir kadndan gl olacaktr ki erkekler arasnda bile bu byledir.
Ama ayn kas-ya-kemik oranna,ayn zamanda ayn boya ve arla
sahip bir erkekle bir kadn karlatrldnda arada pek byk bir g
farknn olmadn greceiz.
Evet yine erkek biraz daha gl ve hzl olacaktr.nk hormanlar ona
bu avantaj salyor. Ama buna karlk kadnn da esnek olma,dengede
stnlk salama gibi zellikleri sayesinde durum neredeyse
eitlenmektedir.Fark ok azalmaktadr.
*************************************
TE BR RNEK (GRE)
Michaela Hutchison ABD'de 2006 ylnda yksek okullar aras Alaska
turnuvasnda,kendi kategorisi olan 103 poundda erkek rakiplerini yenerek
ampiyon oldu ve tarihi bir baarya imza att. nk bu bir ilk...
************************
Tezime dayanak olarak Brezilya Jiu Jitsusu erkekler kategorisinde
yarmaya hak kazanm 2 kz greinin(jiu jitsu tarz) erkek rakiplerini
yendii malar:
http://www.youtube.com/watch?v=nRPD7bOoSpc
http://www.youtube.com/watch?v=IjoYlLj_XpA
*************************************
Ve son olarak:
http://www.kurandakidin.com/?page_id=249
Selam ve sevgiler.

302

Kuran'a gre dnya ve ahiret bir btndr


Kuran mkafat ve cezalarn bu dnyada da yaanmaya balayacan
sylyor:
-Allah`n mescitlerinde, Allah`n isminin anlmasn engelleyen ve onlarn
harap olmasna alan kimselerden daha zalim kim olabilir? Bunlarn
oralara korka korka girmekten baka areleri yoktur. Bunlara dnyada
zillet, ahirette de byk bir azap vardr.(Bakara 114)
-O inkar edenleri, dnya ve ahirette iddetli bir azaba arptracam,
onlarn hibir yardmclar da olmayacak! (Al-i mran suresi 56. ayet)
-Allah da onlara hem dnya nimetini verdi hem de ahiretin gzel sevabn
verdi; yle ya Allah gzel i yapanlar sever. (Ali mran suresi 148. ayet)
(Bu ayette hem dnyada hem de ahirette cennet yaamna,gzelliklere,
nimetlere kavuan insanlardan bahsediliyor.)
- Bizi, doru yola ynelt.nimet verdiklerinin yoluna ilet.(Fatiha 6-7)
-Onlardan kimileri de "Rabbimiz, bize dnyada da,ahirette de en
hayrlsn, en gzelini ver, bizi atein azabndan koru"der. te bunlar
kazandklar eylerden paylarn alrlar.(Bakara 201-202) (Bu ayette de
hem dnyada hem de ahirette gzellikleri isteyenlerin doru yolda
olduu belirtiliyor)
-eytan sizi ktle arr,fakirlikle korkutur ve cimrilii emreder. Allah
ise bolluk vericidir.Allah`n ihsan boldur, her eyi O bilir. Dilediine Allah
zenginlik ve bolluk verir. phesiz ki byleleri byk bir hayra ermitir.
Akl erenler bundan ibret alrlar(Bakara 268)
-De ki "Allah`n kullar iin verdii sslenecek eylerle rzk olarak
verdiklerinin temiz olanlarn kim yasak edebilir? "Yine de ki "bunlar
dnyadaki inanl kiilerindir.ahirette ise yalnz onlarndr". Ayetlerimizi
anlayanlara bu ekilde aklamaktayz.(Araf Suresi 32.ayet) (Bu ayette
dnyadaki gzelliklerin aslnda mminler iin hazrland
syleniyor.Ama bilindii zere bu dnyadaki nimetlerden inkarclar da
yararlanabiliyor.Ahirette ise yalnzca mminlerin yararlanaca
syleniyor.)
303

-Ey inananlar!Allah`a ortak koanlar pis insanlardr.bu yldan sonra onlar


mescid-i haram`a yaklatrmayn,yoksulluktan ekinirseniz bilin ki
Allah,yaknda sizi bol nimetleriyle zengin edecektir.Allah bilendir,hkm
ve hikmet sahibidir.(Tevbe Suresi 28. ayet)
-O Allah ki, yeryznde ne varsa hepsini sizin iin yaratmtr.(Bakara 29)
-Ey insanlar!yeryznde bulunan rzklardan helal ve ho olarak
yiyin(Bakara 168)
-Allah seni ksz bulup barndrmad m? Yine seni arm bulup da
doru yola iletmedi mi? Seni yoksul bulup zengin etmedi mi? (Duha
suresi 6-7-8. Ayetler) (Burada dikkat edilirse nce istenmeyen, kt
durum, sonra da istenen gzel durumlar belirtiliyor. kszlkten
barnmla terfi, armlktan doru yola giri ve en son olarak da
fakirlikten zenginlie ykselmek.)
-Sleyman dua etti "ya Rabbim,beni bala. Bana bundan sonra
kimsenin eriemiyecei saltanat ver. phesiz btn muradlar ihsan
eden sensin."(Sad Suresi 35. ayet) (Ayrca Sleyman peygamberin mal
sevgisini Allah` anmak iin istedii ve kimsenin eriemiyecei bir
saltanatn kendisine verildii syleniyor baka ayetlerde.)
"Allah, hibir eye gc yetmeyen,bakasnn mal olmu bir kle ile,
katmzdan kendisine verdiimiz gzel rzktan gizli ve ak olarak
harcayan bir kimseyi rnek verir. Bunlar hi bir olurlar m? (Nahl 75)
Evet burda da kimseye faydas dokunmayan fakir ve zgr olmayan bir
kimseyle etrafna hayr ileyen ve zekat veren zengin ve zgr bir kimse
kyaslanyor ve zenginlik stn tutuluyor.
- Allah size kolaylk diliyor zorluk dilemiyor (Bakara 185. ayetten) (Bu ve
benzeri pek ok ayete gre Allah`n kullarnda grmek istedii ;mmkn
mertebe skntsz, kolaylk ve gzelliklerle dolu hayattr.)
Taha Suresi 124. Ayet: Kim benim zikrimden/Kur`anmdan yz evirirse
onun iin zor, skc bir hayat ekli/dar bir geim vardr; kyamet gn de
onu kr olarak harederiz. ( ayette gnahkarlarn bu dnyada sknt dolu
bir hayat yaayaca, ahirette de kaybedenlerden olaca belirtiliyor.)
Allah`n yeryznde cezalandrma yntemlerinden biri fakirlik verme ve
nimetlerden ksmadr:
Enam Suresi 146. Ayet: Yahudilere btn trnakl hayvanlar haram ettik.
304

Bir de bunlara sr ve koyunun, srtlarnda, barsaklar zerinde veya


kemiklere yapk kuyruk ksmnn dndaki yalarn da haram ettik.
Bunu onlara azgnlklar yznden bir ceza yaptk. phesiz Biz, her
hususta doru syleriz. (Bu ayette ceza olarak, normalde haram olmayan
eylerin yasakland grlyor.)
- Ve zerlerine zillet, eziklik ve yoksulluk damgas vuruldu, Allah`tan bir
gazaba arpldlar.(Bakara suresi 61. Ayetten...) (Yine Allah`n bu dnyada
azap etme yntemi olarak yoksullatrmay yani dnya nimetlerinden
ksmay gryoruz.)
Nisa Suresi 160. Ayet: Yahudilerin zalimlikleri ve Allah yolundan
evirmeleri sebebiyle onlara helal edilmi olan bir ok temiz ve ho
nimetleri kendilerine yasakladk. (Yine gnahkarln sonucu olarak
dnyadaki gzelliklerin yasaklanmasn gryoruz.)
DNYADAK SIKINTILARIN SEBEB NSANLARIN YAPTIKLARI YANLILARDIR
-Bunun nedeni udur: Allah, bir kez bir kavme verdii bir nimeti, onlar
kendilerindeki bu nimete erme sebebini deitirmedike deitirecek
deildir ve Allah, iiten ve bilendir. (Enfal suresi 53. ayet) (Eer bir insann
veya kavmin bana felaketler srekli geliyorsa mutlaka bireyler yolunda
gitmiyor, uyarlyor demektir. )
Buna karlk iyilik yapanlar gzellikleri bu dnyada da yaamaya
balyorlar.Yani gzelliklerle imtihan ediliyorlar ou kez:
Enfal Suresi 17. Ayet: Sonra onlar siz ldrmediniz, fakat onlar Allah
ldrd; attn zaman da sen atmadn, lakin Allah att. Bu da
m`minlere gzel bir imtihan geirtmek iindi. Gerekten Allah iitendir,
bilendir!
Cinn Suresi 16.-17. ayet Ayet: Onlar gerekten o yol zere dosdoru
gitselerdi, elbette kendilerini bol bir su ile suvarrdk. Ki onlar, onun
iinde imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden/Kur`an`dan yz evirirse
Rabbi onu, gittike ykselen bir azaba sokar.
Ayrca Kuran maddi,teknolojik ve askeri adan gl olmamaz
emrediyor:
Enfal Suresi 60. Ayet: Sizler de onlara kar gcnzn yettii her eit
kuvvetten sava iin beslenen atlardan hazrlayn; onunla hem Allah`n
dman hem sizin dmannz, hem de sizin bilmediinizi fakat Allah`n
305

bildii dier dmanlarnz korkutursunuz. Allah yolunda her ne


harcarsanz mkafat size tamamen denir ve hi zarara uramazsnz.
(Bu da maddi g ve zenginlikle olur.zellikle gnmzde teknolojik ve
maddi g olmadan bu emri yerine getirmenin imkan yoktur.)
Enam Suresi 140. Ayet: Bilgisizlik ve dncesizlikle ocuklarn
ldrenler ve Allah`n kendilerine rzk olarak verdii nimetleri, Allah`a
iftira ederek yasaklayanlar, kesinlikle zarar ettiler. phesiz onlar, yanl
gittiler ve hibir zaman muvaffak olamadlar. (Dnya gzelliklerini gnah
olarak grmek ve onlara srt evirmek sapma olarak gsteriliyor)
DNYA VE AHRET BTNLN VURGULAYAN AYET RNEKLER
VERMEYE DEVAM EDELM:
Tevbe Suresi 74. Ayet: Allah`a, sylemediklerine dair yemin ediyorlar.
Andolsun ki, o kfr szn sylediler, mslman olduktan sonra yine
kafirlik ettiler ve baaramadklar cinayeti kurdular. Oysa almaya
kalkmalar iin kendilerini Allah`n peygamberiyle, ilah ltfundan
zenginletirmi olmasndan baka bir sebep de yoktu. Eer tevbe
ederlerse haklarnda hayrl olur, ayet yan izerlerse Allah onlar
dnyada ve ahirette ac bir azaba uratr; onlarn yeryznde ne bir
kayrcs ne de bir yardmcs bulunur.
Hasr Suresi 3. Ayet: Allah onlara srgn yazmam olsayd, mutlaka
dnyada kendilerine azap edecekti. Ahirette ise onlara ate azab vardr.
Araf Suresi 152. Ayet: phesiz o danay tanr edinenlere Rablerinden bir
gazap ve dnya hayatnda da bir zillet eriecektir. te iftira edenleri byle
cezalandrrz.
Fussilet Suresi 16. Ayet: Biz de kendilerine dnya hayatnda zillet azabn
tattrmak iin uursuz gnlerde zerlerine sarsar rzgar (dondurucu veya
ok grltl bir kasrga) gnderdik. Elbette ki, ahiret azab daha
zahmetlidir; hem de onlar kurtarlamayacaklardr.
Zmer Suresi 26. Ayet: Geliverdi de Allah onlara dnya hayatnda zilleti
tattrd. Ahiret azab ise elbette daha byktr. Keke bilselerdi.
Gnahkarlar bu dnyada yaptklarn tatmaya balayarak
cezalandrlmaya balyorlar.Ayn zamanda bu dnyadaki skntlar bir
uyarc grevi de gryor:
Secde Suresi 21. Ayet: u da bir gerek ki, onlara en byk azaptan nce
306

o yakn azaptan (dnya azabndan) da tattracaz, belki dnerler.


Skntlarn sorumlusu insanlardr. Allah hibir zaman kullarna
zulmetmez,insanlar kendi kendilerine zulmederler sadece:
-yilik ve gzellikten sana her ne ererse Allah`tandr. Ktlk ve
irkinlikten sana ulaan eyse kendi nefsindendir. Biz seni insanlara bir
resul olarak gnderdik. Tank olarak Allah yeter.(Nisa Suresi 79. ayet)
Rum Suresi 36. Ayet: Bir de Biz insanlara bir rahmet tattrdmz zaman
ona gveniyorlar; ellerinin yapt birey sebebiyle balarna bir ktlk
gelince de (hemen) her midi kesiveriyorlar.
Rum Suresi 41. Ayet: nsanlarn kendi ellerinin kazand eyler yznden
karada ve denizde fesat meydana geldi (ki Allah) yaptklarnn bazsn
kendilerine tattrsn ki vazgesinler.
Sura Suresi 30. Ayet: Banza ne musibet geldiyse kendi ellerinizle
kazandklarnz yzndendir. Oysa bir ounu da balyor.
****
Doru yolda olanlar yine daha bu dnyada mkafatlandrlmaya ve
gzelliklerle imtihan edilmeye balyorlar:
Ankebut Suresi 27. Ayet: Biz ona shak ile Yakub`u da ihsan ettik,
peygamberlii ve kitab onun zrriyetinde kldk, kendisine dnyada
mkafatn verdik. phesiz o, ahirette de iyilerdendir.
Mumin Suresi 51. Ayet: Elbette Biz peygamberlerimize ve iman edenlere
hem dnya hayatnda, hem de ahitlerin dikilecei gnde yardm
edeceiz.
Zmer Suresi 10. Ayet: Tarafmdan syle: "Ey iman eden kullarm,
Rabbinize takva ile snn. Bu dnyada gzellik yapanlara bir gzellik
vardr. Allah`n topra genitir. Ancak sabredenler mkafatlarna
hesapsz erdirilir."
Nahl Suresi 122. Ayet: Ve Biz ona dnyada bir iyilik verdik. phesiz ki o,
ahirette de mutlaka iyiler arasnda olacaktr.
Nahl Suresi 41. Ayet: Zulme uradktan sonra Allah urunda hicret
edenlere gelince, kesinlikle onlar dnyada gzelce yerletireceiz; ahiret
mkafat ise daha byktr, eer bilseler.
brahim Suresi 27. Ayet: Allah iman edenleri hem dnyada, hem de
307

ahirette deimeyen szle salamlatrr. Hakszlk edenleri ise artr ve


Allah, ne isterse onu yapar.
Yunus Suresi 64. Ayet: Onlara dnya hayatnda da ahirette de mjde
vardr. Allah`n szlerinde deime yoktur; te bu byk kurtulu!
Bakara Suresi 265. Ayet: Allah`n honutluunu aramak ve kendilerini
veya bir ksmn Allah yolunda pay sahibi klmak iin mallarn
harcayanlarn durumu ise bir tepenin stnde bulunan, zerine kuvvetli
bir sanan yap meyvelerini iki kat artrd bir bahenin durumuna
benzer. Bir sanak yamazsa, ona mutlaka bir isinti der. Allah,
yaptklarnz gzetliyor.
****
Selam ve sevgiler.

308

Lks israf deildir


Kuran'da israf haram klnmaktadr. Bunu da Mslmanlar ok iyi bilir.
Buraya kadar her ey ok iyi ama iin iine bir kelime katarak Kuran'da
yasaklanmayan bir ey de aktrmadan yasaklanmaya kalklr pek ok kii
tarafndan.
Bu da "lkstr. Kuranda vlen Davut ve Sleyman peygamberlerin
anlatld rnek hayatlarnda bolca kullandklarn grdmz lks ve
konforu, Kurann hedefledii bu gzellikleri sanki israfm gibi
gstermeye allmtr ve bunda da baarl olunmutur.
Hemen pek ok Mslmann kafasna lks=israf inanc yerletirilmitir ne
yazk ki. Hlbuki israfn lks ile doru deil ters orants vardr ou kez.
Lks ve kalitenin artt yerde, salamlk, kalclk artar ilk olarak. rnein
ounlukla kaliteli ve pahal eyalar ok daha dayankl olur ve uzun
vadede ucuz eyalardan daha ucuza gelir. nk o lks malzeme veya
eyadan bir tane tketinceye kadar, adisinden 23 tane tketirsiniz ou
kez(kaliteli ve pahal ayakkablarla ucuzlarn dnn).Bu yzden bir in
atasz " ben ucuz mal satn alacak kadar zengin deilim" der.
Ucuz ve kalitesiz maln zarar her zaman mal kaybyla da sonulanmaz.
Bu mallar insan sal ve veya hayatna da mal olabilir. Kalite ve lksn
artt yerlerde ise gven daha fazladr.
Bunun yan sra lks olan eyler, daha az tketime baka ynlerden de
vesile olurlar. rnein halka ak bir tuvalette son teknolojinin
kullanldn dnelim. Her ey otomatik, elinizi musluun azna
uzattnzda su otomatik olarak akyor, elinizi ektiinizde yine lazer
sistemi sayesinde otomatik olarak suyun ak kesiliyor. Bu su israfn
engelledii gibi, elinizi demediiniz iin hijyen de salanyor ve oradan
mikrop kapma ihtimaliniz azalyor. Ayn ekilde sabunluktan sv sabun
da otomatik olarak elinize dklyor, yine el demeden ellerinizi
makinede kurutuyorsunuz... Btn bunlar israf ve hastal engelliyor.
Ama bu konfor ve lksn olmad bir tuvalette ise hem israf hem
hastalkl ortam artyor. zellikle buradan sarlk virs olan hepatit b
kapma ihtimaliniz sz konusu...
309

Kuran'da lks ve konfor kesinlikle israf veya haram olarak gsterilmez,


tersine bir gzellik olarak grlr ve hedeflenir. Dediim gibi
peygamberlerin Kuran'daki hayatlarnda bunun rneklerini
grebiliriz(saraylar, kkler, heykeller, sanat eserleri, bilimsel ve
teknolojik yenilikleri tevik etmek, her i ve hizmette iyiyi, kaliteyi,
salaml ve kolayl hedeflemek, hayat kolaylatrmak ve
gzelletirmek...).
nsan ihtiyac bir tek yaam devam ettirecek eylerden ibaret deildir.
Yeme ime, barnma ve cinsel ihtiyalarnn yan sra, sanat, bilim ve vb.
ihtiyalar da vardr. Bu da Allah'n kullarnda grmek istedii lks ve
zenginlii dourmaktadr.
Bu yzden pahal da olsa bir sanat eseri satn almak(eer maddi
durumunuz buna msaitse) israf falan deildir. Veya hayat
kolaylatracak kaliteli ve salam teknolojik eyalar satn almak da gnah
deil tersine sevap listesine girer.
Ayrca altn gibi lks maddeleri kullanmak da israf deildir.Yine tersine
bunlar kullanmamak israftr.Tabiatta insann hizmetine sunulmu bir
gzellii kullanmamak bu zenginliin bir ie yaramamas, yani heba
edilmesi demektir.Dnn, bir meyvenin tketilmesi mi israftr yoksa o
meyvenin tketilmeyip rmeye braklmas m?
Allah bir Kuran ayetinde evrende yaratt btn gzellikleri bizim iin
yarattn ve bunlardan yararlanmamz ister. Ve yine ayette bu helal
nimetleri size kim haram klabilir der.
Zaten lks malzeme veya hizmet tketimi olmasa retim diye bir eyin
olmas mmkn deil.
Eer insan sadece hayatta kalmasn salayacak eyleri satn alsayd o
zaman, ne beyaz eya, ne otomobil ne de dier konfor retim fabrikalar
olacakt. Sadece tarm ve kk iletmeler var olacak, bu da sadece
gzelliklerin israfna deil, ayn zamanda fakirlik ve isizlie de yol
aacakt.
Yine insanlar sadece hayatta kalacak kadar tketseydi ne gzelim oteller,
ne de tatil kyleri olacakt. Bu da yine isizlii ve fakirlii arttracakt.
Bugn sylendii gibi, sadece turizm potansiyelimiz bile bizi olaanst
zengin bir lke yapabilir...
te bu gzellikleri deerlendirmek deil, deerlendirmemek israftr.
310

Onlardan bolca yararlanmamak yazk etmektir. Onlar pe atmaktr.


sraf bir eyi tketmek deil, tersine tketmeyip heba olmasn, boa
gitmesine neden olmaktr. rnein suyu boa aktrsanz bu israftr. Ama
onu kullanrsanz israfn tam kart bir hareket yapm olursunuz.
slam dnyasnda yeniden Kuran'a yneli sayesinde bu lks-israf ilikisi
yeniden yorumlanmal ve gerek grlmelidir. Uydurma hadisler ve
kkeni slam d olan retiler yznden bugn Mslman lkelerin
ou sefillik, gerilik ve israfn penesindedir.
Buna karlk deitirilmi kutsal kitaplara sahip olan Yahudi ve
Hristiyanlar, o deitirilmi kitaplarnn deil de Kuran'n prensipleri
dorultusunda yaayarak bilimin, teknolojinin, konforun, sanatn, doal
gzelliklerin ksaca lksn tadn karmaktalar. Tketim ve retim had
safhada
Dier yandan da tketimin olmad lkeler zenginlemek bir yana
gittike daha da kuruyor ve fakirleiyorlar. Zaten lksn gnah olarak
grld bir yerde sefillikten baka bir eyin olumas da sz konusu
deildir.
Selam ve sevgiler.

311

Kim demi cennet yan gelip yatma yeridir


diye?
Kuran ayetlerinde dnya nimetlerinin benzerlerinin, art, hi bir kalbin
bilmedii ve duymad cennete has nimetlerin de bulunduu vurgulanr.
Bu ayetlere bir rnek vermek gerekirse;
"Orada nefislerin arzu ettii ve gzlerin lezzet ald her ey var.ve siz
orada sresiz kalacaksnz."(Zuhruf Suresi 71.)
Bu ifade u demek.Bu dnyada sizin iin yaratlm nimetlerin hepsi
cennette de var.
Bu ayet ve dier ayetlerde belirtilen nimetler, yan gelip yatmayla, seksle,
yeme imeyle snrlandramayz. Tamam, bunlarda ok byk nimetler ve
cennette varlar. Ama bunlarn yan sra hareket etmek, sanatla uramak,
okumak, bilimsel aratrma ve almalarda bulunmak, spor yapmak,
satran gibi oyunlar oynamak, gezmek ve daha saysz dnyaya zgn
nimetler de bu haz ve nimet kapsamna girer. Nefsimizin arzu ettii her
ey cennette olacaktr.
Zaten sadece yan gelip yatmak eksik bir nimet olurdu. Ayetlerde anlatlan
huriler, meyveler ise birer rnek, btnn kk bir parasdrlar(ama
kesinlikle bunlarda vardr).asl liste ise yukardaki ayette verilmitir.
Herhalde Kuranda televizyondan satranca kadar sayfalar dolusu bir
nimet listesi hazrlanacak deildi. Ksaca, orada nefsinin arzu ettii her
ey olacaktr denilmitir.
Bir de bu nimetlerin sembolik olduunu iddia eden arkadalara iki ayet
daha gstererek yazm tamamlamak istiyorum.
-De ki "Allah`n kullar iin verdii sslenecek eylerle rzk olarak
verdiklerinin temiz olanlarn kim yasak edebilir?"yine de ki "bunlar
dnyadaki inanl kiilerindir. ahirette ise yalnz onlarndr".ayetlerimizi
anlayanlara bu ekilde aklamaktayz.(Araf sresi 32.ayet)
Dikkat edin ayette bu dnya nimetlerinin tm inanl kimselerindir, ama
cennette ise yalnzca onlarndr deniliyor. Yani bu dnya nimetlerinin
312

benzerlerinin ahirette cennet halkna verilecei, dnya nimetlerinin


tmnn orada da olaca dolayl da olsa belirtilmekte.
Dier ayet:"inanp yararl iler yapanlara, altlarndan rmaklar akan
cennetlerin kendilerine ait olduunu mjdele! Onlardaki herhangi bir
meyveden rzklandka: bu daha nce de rzklandmz eydir, derler.
Onlara o dediklerine benzer verilmitir. Onlar iin orada tertemiz eler de
vardr ve onlar orada ebedi kalacaklardr."2/25
Bu ayette de cennet ehli, cennet meyvelerinden yeyince, bu yediklerinin
dnyadaki meyvelerle ayn, yani benzer olduklarn sylyorlar.
Ayrca baz ayetlerde cennet ieceklerinin formlnn hangi bitkilerden
olutuu dahi sylenmektedir. Btn bu apak ayetlere sembolik demek
zorlama olaca gibi, bunlar sembolik saymak o ayetleri inkra da
yaklatrr insan. Ha bunlar samalktr olamaz demisin, ha bu byle
olamaz semboliktir demisin.
Selam ve sevgiler.

313

Evrendeki kusursuzluk kendi art ve


hedeflerine gredir
32:7 O yaratt her eyi mkemmel hale soktu. nsann yaratlna
balktan balad.
51:7 Mkemmel izilmi yrngelere sahip ge and olsun ki
7:190 Onlara kusursuz bir ocuk verince, O'nun kendilerine verdii bu
hediyeyle ilgili olarak O'na ortaklar komaya baladlar. ALLAH onlarn
ortak kotuklar her eyden ok ycedir.
************************************************************
****
Allah'n yarattklarndaki kusursuzluk, yani kusursuz tasarm, o
yaratlanlarn yaratl nedeni ve artlar dorultusundadr.
Bizim dnyamz ve evrenimiz
1-mtihan dnyas hedefine yneliktir.
2-Cennet ile cehennemin karm karma bir hayat
3-Sonunda mutlaka canllarnn ve hatta evrenin kendisinin lecei sonlu
bir hayat ierir.
te bu evrendeki kusursuzluktan kast, bu 3 maddeye uygun-hizmet eden
olma asndan mkemmelliktir.
Yani kiinin imtihan edilebilecei ortama hizmet, kiinin gerektiinde
yeryznde hazz veya zdrab yaayabilecei ortam oluturmaya hizmet
ve belli bir sre yaadktan sonra son bulmaya hizmet etme asndan
kusursuz bir ekilde tasarlanp yaratlmtr.
nk bu dnyann-evrenin-yaamn hedefleri bunlardr. Bu evren
yaratl amac ve artlarna hizmet asndan gerekten de
"kusursuzdur".
Ama buna karlk ahiret evreninin yaratl amac ve artlar farkl
olduundan, ahiret evrenindeki kusursuzluk da bambakadr. Bu sefer
"lmsz-ebedi olma",srekli hcrelerin yenilenmesi ve yalanmama gibi
314

zellikler, o ahiret dnyasnn artlarnda ve hedeflerinde kusursuzluktur.


nk yaratl gayesi bunlar iermektedir ve "mkemmel" bir ekilde bu
hedefe hizmet edecek ekilde tasarlanmlardr.
Selam ve sevgiler.

315

Tm insanlarn namaz aray


Yce Allah sistemini yle bir kurmutur ki, eer emir ve yasaklarna
uyarsanz daha bu dnyada nimetleri yaamaya balyorsunuz, yok eer
uymazsanz daha bu dnyada skntlar...
Namaz klma da bunlardan biridir.
Namaz klmak bal bana insan psikolojisine iyi gelmesinin yan sra,
sabah namaznn vakti, tam da tabiatn canlanmaya balayp, nee ve
huzurun en st seviyeye ulat andr. Ve bu anda uyanp kalkan kii
hibir ey yapmasa bile, yine de yaama sevinciyle dolacaktr. Bir de
namazn klarsa duyaca mutluluk, huzur ve coku katlanarak
byyecektir.
Bunun yan sra, akam namaznn vakti tam da yine huzurun, ie
dnkln, dinlence halinin zamandr. Yine bu anda, yani tam vaktinde
klacanz namazla bu gei evresinden maksimum fayday edinmeyi
saladnz gibi, bu gei dneminden kaynaklanabilecek skntlar da
minimuma indirebilirsiniz.
Yani gnde 3 kez klnacak namaz size maddi ve manevi saysz yarar
salayacaktr. Daha cennete gitmeden, bu dnyada onun izlerini
alglamanza vesile olacaktr. Bunun bedensel ve zihinsel salnza
faydalar saymakla bitmez. in sevap, Allaha yaklama gibi bilinen asl
gzelliklerini tekrardan sylemeye gerek bile duymuyorum.
Ha peki bunu yapmazsanz, iin sevap-kulluk ksm bir yana, dnya nimeti
olarak neler karm olursunuz?
u olur; u an batllarn ve Uzakdoulularn yapt gibi yogadan,
meditasyondan, alnnzdaki enerji noktanz uyarma
ilemlerinden(Shirodhara) medet ummaya balarsnz. Depresyon ve
stres iinde yzer, namazn salayaca gzellikleri bu saydm
metotlarda arama telana dersiniz. Aslnda bugnk dnyada
meditasyon, yoga lgnl, Shirodhara lgnl yaanyorsa, bunun
altnda aslnda namazn aranmas yatyordur. Onun eksiklii yatyordur.
Ayurvedadaki gerek adyla "Shirodhara" tekniini internetten, arama
316

motorlarndan bulup inceleyebilirsiniz.


Ve insanlar sabahlar tam da gnein doma vaktinde kalkp yoga yapma
tela iindeler bugn. nk bunu yapnca daha huzurlu olduklarn,
stres ve depresyonlarnda azalma olduunu dnyorlar.
Ve sabah gnein doma vaktinde yaplacak bu arnma jimnastiine
"gnee selam" adn veriyorlar. Ve yine bu yoga uygulamasn
incelerseniz, haraketlerin namazla byk oranda benzerlik gsterdiini
greceksiniz.
Ayn ekilde akam vakti de buna benzer bir yoga egzersizi yaplp,
insanlar huzura ve sala kavumaya alyorlar.
Bir de bunun dnda yine genelde gnde 2 kez meditasyon yapmaya
alyorlar.
Ve yine aslnda insanlar namaz aryorlar. Onun verecei gzellikleri,
nimetlere kavuabilmek iin rpnyorlar. Ama ne yazk ki bu mutluluu
yanl bir yerde aryorlar.
Peki madem namaz klmak meditasyon ve yoga gibi uygulamalardan
stndr diyoruz, o zaman bunu dorulayacak somut bir delil olmal.
Evet, var. Hem de bir ayurveda uzman olan Dr. Deepak Choprann bile
itiraf ettii ve hatta baz kitaplarnda iledii gibi, dnyann en uzun
mrl insanlar Mslmanlar arasndan kmaktadr genelde. Ve bu
insanlar Uzakdoulular gibi meditasyonla veya ginseng gibi sper
besinlerle deil, namaz, oru gibi riteller ve yourt, krmz et gibi
besinlerle bunu gerekletirmilerdir.
Sper yzyllklar ad verilen uzun mrl bireylere sahip toplumlar
bugnn corafyasnda Grcistan, Azerbaycan gibi yerlerde
grlmektedirler. zellikle dalk alanlarda yaarlar. Ama genleri karma
olduundan, bilim adamlar onlarn uzun mrl olmalarn genetik
faktrle deil, yaam biimleriyle aklamaktadrlar.
Bilinen en uzun mrl insan Azeri Shirali Mislimovdur. 1973 ylnda 168
yanda yaama veda ettii sylenmektedir.
zellikle Azerbaycan-ran snrndaki Lerik kasabasnn salklar insanlar
dikkat ekiyor.
Zaten namaz klma ve oru tutmann faydalar artk bilim dnyasnca da
kefediliyor. Bunlar yogadan da, dier tekniklerden de sala ve yaam
317

kalitesine daha ok faydal.


Umarz tm dnyadaki insanlar, farknda olmadan arayp durduklar
namaz kefederler ve gerek mutlulua ve kurtulua doru bir adm
daha atarlar.
Selam ve sevgiler.

318

Bir mezhep inanrna forumdaki 5 sorum


1- Allah namazn 3 vakit olduunu ve nasl klnacan sylyor
ayetlerinde.
Bu balamda, senin din adamlarn m daha iyi biliyordur, yoksa Allah m?
Ve neden?
2-Tevrat ve ncil`de leme gemedii halde, kendini dine adam,
uzman, binlerce yln birikimi olan Hristiyan ulemas insanlara "lemeye
tapacaksnz" diyor.
Buna karlk baz din adam olmayan Hristiyanlar "hayr lemeye
tapmak yanla sapmaktr" diyor.
Sence mrn ilahiyata adam Hristiyan din adamlar m daha iyi
biliyor, yoksa lemeyi kabul etmeyen ama din adam olmayan
Hristiyanlar m?
Ve neden?
3- Yine mrn dine adam, btn kutsal kitaplar bilen, bilgilientellektel Hindu din adamlar "ana tanrnn yansmas olarak saysz alt
tanr var" diyor.
imdi bu uzmanlam, bilgili Hindu din adamlar m doruyu biliyor?
Yoksa sen mi doruyu biliyorsun(ok tanry redederek)?
Ve neden?
4- mrn slam`a adam bir alevi ilahiyat profesr, Ali`yi
kutsallatrrken, Allah`a ortaklar koarken, o mu daha iyi biliyor?
Yoksa bir slam profesr olmadn halde sen "hayr olmaz yle ey"
diyerek, daha m iyi biliyorsun?
Ve neden?
5- Allah Kuran`dan baka bir kayna yasaklamken, bunu defalarca
ayetlerinde sylerken...
Allah m daha iyi biliyor "yalnz Kuran" derken?
319

Yoksa sen mi daha iyi biliyorsun "hayr, hadislere, icma, kyas ve dier
yardmclar da ihtiyacmz var" derken?
Ve neden?
Selam ve sevgiler.

320

Tasarmn incelenmesini isteyen ayet


rnekleri
Yaratltaki tasarm ve dzen zerine dnlmesi ve aratrma
yaplmas istenen ayet rnekleri:
BAKARA
(164) phesiz, gklerin ve yerin yaratlnda, gece ile gndzn birbiri
ardnca geliinde, insanlara yarar salayacak eylerle denizde seyreden
gemilerde, Allahn gkyznden indirip kendisiyle lm topra dirilttii
yamurda, yeryznde her eit canly yaymasnda, rzgarlar ve gkle
yer arasndaki emre amade bulutlar evirip evirmesinde elbette dnen
bir topluluk iin deliller vardr.
L- MRN
(190) Gklerin ve yerin yaratlnda, gece ile gndzn birbiri ardnca
gelip gidiinde selim akl sahipleri iin elbette ibretler vardr.
L- MRN
(191) Onlar ayaktayken, otururken ve yanlar zerine yatarken Allah
anarlar. Gklerin ve yerin yaratl zerinde dnrler. Rabbimiz! Bunu
bo yere yaratmadn, seni eksikliklerden uzak tutarz. Bizi ate azabndan
koru derler.
CSYE
(4) Sizin yaratlnzda ve Allahn (yeryzne) yayd her bir canlda da
kesin olarak inanan bir toplum iin elbette nice deliller vardr.
GAYE
17. Deveye bakmyorlar m, nasl yaratlmtr!
18. Ge bakmyorlar m, nasl ykseltilmitir!
19. Dalara bakmyorlar m, nasl dikilmilerdir!
20. Yeryzne bakmyorlar m, nasl yaylmtr!
MLK
321

(3) O, yedi g tabaka tabaka yaratandr. Rahmnn yaratnda hibir


uyumsuzluk gremezsin. Bir kere daha bak! Hibir atlak (ve dzensizlik)
gryor musun?
MLK
(4) Sonra tekrar tekrar bak; baklarn (arad atlak ve dzensizlii
bulamayp) ciz ve bitkin halde sana dnecektir.
ARAF
185. Onlar gklerdeki ve yerdeki snrsz hkmranlk ve nizama, Allahn
yaratt her eye, ecellerinin yaklam olabileceine hi bakmadlar m?
Peki bundan sonra artk hangi sze inanacaklar?
FURKN
(49) O, rahmetinin nnde rzgarlar mjdeci olarak gnderendir. l
topra canlandralm, yarattklarmzdan bir ok hayvanlar ve insanlar
sulayalm diye gkten tertemiz bir su indirdik.
NEML
(86) Onlar grmyorlar m ki biz geceyi iinde rahat etsinler diye,
gndz de (her eyi) gsterici (aydnlk) olarak yarattk. phesiz bunda
inanan bir toplum iin elbette (Allah varln gsteren) deliller vardr.
KAMER
(49) Gerekten biz, her eyi bir l ve dengede yarattk.
VKI`A
(57) Sizi biz yarattk. Hl tasdik etmeyecek misiniz?
TN
(4) Biz, gerekten insan en gzel bir biimde yarattk.
NEBE
7. Biz, yeryzn bir dek, dalar da birer kazk yapmadk m?
8. Sizleri (erkekli-diili) eler halinde yarattk.
9. Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kldk.
10. Geceyi (sizi rten) bir elbise yaptk.
11. Gndz de geimi temin zaman kldk.
322

12. stnze yedi salam gk bina ettik.


13. Alev alev yanan aydnlatc ve stc bir kandil yarattk.
14, 15, 16. Taneler, bitkiler, sarma dola baheler karalm diye yamur
ykl youn bulutlardan arl arl yamur yadrdk.
D (ankebut)
29:19 ALLAH`n yaratl nasl balatp, nasl tekrarladn grmediler
mi? Bu, elbette ALLAH iin kolaydr.
29:20 De ki, "Yeryzn dolan ve yaratln nasl baladn grn."6
Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yaratl balatacaktr. ALLAH`n her
eye gc yeter.
ENBY
(30) nkar edenler, gklerle yer bitiikken, bizim onlar ayrdmz ve diri
olan her eyi sudan meydana getirdiimizi grmediler mi? Hl
inanmayacaklar m?
Vakia
62. Andolsun, birinci yaratl(nz) biliyorsunuz. O halde dnseniz ya!
63. Ektiiniz tohuma ne dersiniz?!
64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
65. Dileseydik, onu kuru bir p yapardk da aknlk iinde yle
geveleyip dururdunuz:
66. Muhakkak biz ok ziyandayz!
67. Daha dorusu bsbtn mahrumuz!
68. tiiniz suya ne dersiniz?!
69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
70. Dileseydik onu ac bir su yapardk. O halde kretseydiniz ya!..
71. Tututurduunuz atee ne dersiniz?!
72. Onun aacn siz mi yarattnz, yoksa yaratan biz miyiz?
73. Biz onu bir ibret ve ssz yerlerde yaayanlara bir yarar kayna kldk.
74. O halde, O yce Rabbinin adn tesbih et (ycelt).
75, 76. Yldzlarn yerlerine yemin ederim ki, -eer bilirseniz, gerekten bu,
323

byk bir yemindirRM


(22) Gklerin ve yerin yaratlmas, dillerinizin ve renklerinizin farkl olmas
da onun (varlnn ve kudretinin) delillerindendir. phesiz bunda
bilenler iin elbette ibretler vardr
ZMER
(6) O, sizi bir tek nefisten yaratt. Sonra ondan eini var etti. Sizin iin
hayvanlardan (erkek ve dii olarak) sekiz e yaratt.2 Sizi annelerinizin
karnnda bir yaratltan brne geirerek (kat) karanlk iinde
oluturuyor. te Rabbiniz olan Allah budur. Mlk (mutlak hakimiyet)
yalnz onundur. Ondan baka hibir ilah yoktur. O halde nasl oluyor da
haktan dndrlyorsunuz?
M`MN
(57) Elbette gklerin ve yerin yaratlmas, insanlarn yaratlmasndan daha
byk bir eydir. Fakat insanlarn ou bilmezler.
TR
(35) Acaba onlar herhangi bir yaratc olmadan m yaratldlar? Yoksa
kendileri mi yaratcdrlar?
HACC
5.
Ey insanlar! lmden sonra dirilme konusunda kuku iinde olabilirsiniz.
Ama u bir gerek ki, biz sizi bir topraktan, sonra bir spermden, sonra bir
embriyodan/dllenmi bir karmdan, sonra ne olduu ksmen belirli,
ksmen belirsiz bir et parasndan yarattk ki, size ak-seik beyanda
bulunalm. Ve sizi rahimlerde, belirlenen bir sreye kadar dilediimiz
ekilde bekletiyoruz. Sonra sizi bir ocuk olarak karyoruz. Daha sonra
da tam kuvvetinize ulamanz salyoruz. Bununla birlikte iinizden bir
ksm ldrlyor, yine iinizden bir ksm ilimden sonra bir ey bilmesin
diye mrn en basit ve dk noktasna geri gnderiliyor. Yeryzn de
snm kl halinde grrsn. Nihayet onun zerine suyu indirdiimizde
titrer, kabarr ve her gzel/bereketli iftten bir eyler bitirir.
YASN
77. nsan, bizim kendisini az bir sudan (meniden) yarattmz grmedi
324

mi ki, kalkm apak bir dman kesilmitir.


78. Bir de kendi yaratln unutarak bize bir rnek getirdi. Dedi ki:
rmlerken kemikleri kim diriltecek?
79. De ki: Onlar ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratlm hakkyla
bilendir.
80. O, sizin iin yeil aatan ate yaratandr. imdi siz ondan yakp
duruyorsunuz.
81. Gkleri ve yeri yaratan Allahn, onlarn benzerini yaratmaya gc
yetmez mi? Evet yeter. O, hakkyla yaratandr, hakkyla bilendir.
YNUS
(6) phesiz gece ve gndzn ardarda deimesinde, Allahn gklerde
ve yeryznde yaratt eylerde, Allaha kar gelmekten saknan bir
toplum iin pek ok deliller vardr .
Ey cin ve insan topluluklar, eer gklerin ve yerin aplarndan apgemeye g yetirebilirseniz, hemen an; ancak `stn bir g (sultan)`
olmakszn aamazsnz. (Rahman Suresi, 33)
Gkyzn korunmu bir tavan kldk; onlar ise bunun ayetlerinden yz
eviriyorlar. (Enbiya Suresi, 32)
Bizim, g kitabn sahifelerini katlar gibi katlayacamz gn, ilk
yaratmaya baladmz gibi, yine onu (eski durumuna) iade edeceiz. Bu,
Bizim zerimizde bir vaiddir. Elbette, Biz yapclarz. (Enbiya Suresi, 104)
Yeryznn bitirdiklerinden, kendi benliklerinden ve daha
bilmediklerinden
hepsini eler halinde yaratan ok ycedir. ( Yasin Suresi 36 )
Dnp ibret almanz iin her eyi eler halinde yarattk.
51Zariyat Suresi 49
Gne de bir karar yerine doru akp gitmektedir. Bu stn Olan ve
Bilen`in takdiridir.
36Yasin Suresi 38
te bunlar bizim insanlara verdiimiz rneklerdir. Ancak bilgi
sahiplerinden
bakas bunlara akl erdiremez.
325

29Ankebut Suresi 43
Yldzlar sndrld zaman
77 Mrselat Suresi 8
Grmyor musun ki; Allah bulutlar srer, sonra onlar birletirir, sonra
onlar birbirlerinin stne yar ve sen de yamurun bunlarn arasndan
ktn grrsn. Gkyzndeki dalardan dolu yadrr, onu dilediine
isabet ettirir, dilediinden de onu evirir. imein parlts neredeyse
gzleri kamatrp gtrverecek.
24Nur Suresi 43
**********
Selam ve sevgiler.

326

Kuran`da sadece nefsi mdafaya izin vardr


slam kartlarnn yapt en gzel arptma taktiklerinden biri de ayet
cmbzlamadr. Bu yolla surenin balamndan koparlan ayet alnr ve
aslnda sadece savunma savana izin veren sylemler sanki saldr
savan ve dinsel basky emrediyormu gibi gsterilir. rnein:
9 - Tevbe Suresi
1. Allah ve resulnden, kendileriyle antlama yapm bulunduunuz
mriklere bir ltimatomdur bu;
2. Yeryznde drt ay daha dolan ve bilin ki siz, Allah` ciz
brakamazsnz. u da bir gerek ki, Allah kfre batanlar rezil eder.
3. Bir de Allah ve resulnden insanlara Byk Hac gn bir duyuru var:
Allah da O`nun elisi de mriklerden kesinlikle uzaktr. O halde, tvde
ederseniz bu sizin iin hayrlrdr. Yok eer yz evirirseniz unu bilin ki,
siz Allah` acze dremezsiniz. Kfre saplananlara ackl bir azab
mutula!
4. Antlama yapm olduunuz mriklerden size kar bir eksiklik
sergilemeyen ve aleyhinizde baka birine yardm etmeyenler
mstesnadr. Artk, onlara verdiiniz sz belirlenen sreye kadar tam bir
ekilde koruyun. u bir gerek ki Allah, saknanlar sever.
5. O haram aylar ktnda artk mrikleri, kendilerini bulduunuz yerde
ldrn. Yakalayn onlar, kuatn onlar, tm geit noktalarn tkayn
onlarn. Bunun ardndan tvbe eder, namaz gereince klar, zekt
verirlerse, yollarn an onlarn. Kesin olan u ki, Allah Gafr`dur,
Rahm`dir.
6. Eer mriklerden biri senden gvence dilerse/senin yanna gelmek,
sana komu olmak isterse, ona gvence verip yaknlama isteini kabul
et ki, Allah`n kel dinleyebilsin. Sonra da onu, gvenli grd yere kadar
gtr. Byle yapmann gerekesi udur: Bunlar bilmeyen bir topluluktur.
7. Mriklerin Allah katnda, onun resul katnda ahitleri nasl olabilir!
Mescid-i Haram yannda antlama yaptklarnz mstesna. Bu ekilde
antlamas olanlara, onlar size doru-drst davrandka, siz de doru327

drst davrann. Allah, saknanlar sever


-------------------------------------------imdi burada aka antlamay bozup saldran inkarclara kar siz de
onlara kar savunma amal savan emri vardr.Ama antlamaya aykr
davranmayan , saldrmayanlara siz de saldrmayn, size saldranlar da
bundan vazgeerlerse hemen siz de bara ynelin denmektedir
ayetlerde.
9:12 Anlama yaptktan sonra andlarn bozar ve dininize saldrrlarsa, o
inkarcln nderleriyle savan; nk onlarn and artk geersizdir.
Belki vazgeerler.
-------------------------------------------------------------------------------9:13 Andlarn bozan, eliyi srmeye yeltenen ve sizinle (sava) ilk defa
balatan toplulua kar savamayacak msnz? Yoksa onlardan korkuyor
musunuz? nanyorsanz asl ekinmeniz gereken ALLAH`tr.
-------------------------------------------------------------------------------9:14 Onlarla savan ki, ALLAH ellerinizle onlar cezalandrp rezil etsin,
sizi zafere ulatrsn ve inanan toplumun gsn ferahlatsn,
Yine ayn srede saldranlarla savan kendinizi savunun emri vardr.
te tm savala ilgili srelerde istenen budur. Ama arptma tekniine
bavurmak isteyenler bu nefsi mdafayla ilgili ayetlerden birini
cmbzlyor ve sanki durup dururken inkarclar yakalayp ldrn
deniyormu gibi bir hava yaratlyor.)
Ama aslnda istenen tek bir ey vardr, sana saldrana kar kendini
savun,onlar vazgeerlerse sen de bar yap.
"Sizinle savaanlara kar Allah yolunda savan, (ancak) ar gitmeyin.
Elbette Allah, ar gidenleri sevmez.Onlar, bulduunuz yerde ldrn ve
sizi kardklar yerden siz de onlar karn. Fitne, ldrmekten beterdir.
Onlar, size kar savancaya kadar siz, Mescid-i Haram yannda onlarla
savamayn. Sizinle savarlarsa siz de onlarla savan. Kafirlerin cezas
ite byledir. Onlar, (savaa) son verirlerse (siz de son verin); phesiz
Allah, balayandr esirgeyendir. (Yeryznde) Fitne kalmayncaya ve din
(yalnz) Allahn oluncaya kadar onlarla savan. Eer vazgeerlerse, artk
zulm yapanlardan bakasna kar dmanlk yoktur. "(2 Bakara Suresi ,
190-193)
328

Evet bu savunma savayla ilgili ayetlerden de biri cmbzlanrsa sanki


inanmayanlara saldrn gibi bir ifade varm gibi gsterilir ki bu strateji
hep izlenmektedir.
-------------------------------------------------------------------------------------Kuran`da dnce zgrl temeldir. nk imtihan dnyasnn gerei
insanlar dilediine inanacak ki ahirette ondan sorumlu tutulabilsinler. Bu
yzden islam`da sadece tebli vardr. Kimse kimseye dncesinden
dolay bir tokat bile atamaz yoksa kendine yazk etmi olur:
-------------------------------------------------------------------------------Mearic Suresi 42 brak onlar! Dalsnlar, oynasnlar kendileri iin
belirlenen gnlerine ulancaya kadar.
-----------------------------------------------En`am Suresi 112 te byle, biz peygambere insan ve cin eytanlarn
dman yaptk. Bunlar aldatmak iin birbirlerine lafn yaldzlsn
fsldarlar. Rabbin dileseydi onu yapamazlard. brak onlar, dzdkleri
iftiralarla babaa kalsnlar;
-------------------------------------------------Allah, sizinle din konusunda savamayan, sizi yurtlarnzdan srpkarmayanlara iyilik yapmanzdan ve onlara adaletli davranmanzdan sizi
sakndrmaz. nk Allah, adalet yapanlar sever. (60 Mmtehine Suresi,
Herkes dilediine inanmakta ve yaamakta zgrdr ki, ahirette
inancndan dolay sorumlu tutulabilsin:
Bakara Suresi 256 Dinde bask-zorlama-tiksindirme yoktur. Doru bilgiye
dayal eri, bozuk bilgiye dayal saptan ak bir biimde ayrlmtr. Her
kim tuta srt dnp Allah`a inanrsa hi kukusuz sapasalam bir kulpa
yapm olur. Kopup paralanmas yoktur o kulpun. Allah, hakkyla iiten,
en iyi biimde bilendir.
29. De ki, "Bu gerek senin Rabbindendir." Dileyen inansn, dileyen inkar
etsin. Biz zalimler iin onlar epeevre saracak bir ate hazrladk. Onlar
her ne zaman feryad ederek yardm isteseler, deriik asit gibi yzleri
halayan bir su sunulur. Ne ktbir iecek, ne kt bir son!
10:99 Rabbin dileseydi, yeryzndekilerin hepsi inanrd. yleyse, sen mi
halk inanmalar iin zorlayacaksn?
329

Evet dnce zgrl ve dilediin gibi yaama serbestlii vardr. Ve


nefsi mdafa dnda sava yasaktr. Hatta tokat bile atamazsn.
Sadece nefsi mdafaya izin veren ayetlerin dini bir konuda baskyla
yakndan uzaktan alakasnn olmadnn, amacn tamamen saldrgan
durdurmak olduunun en gzel kantlarndan biri de u ayettir:
HUCURAT
9. Mminlerden iki zmre arprlarsa, onlarn aralarnda hemen bar
kurun! Eer onlardan biri teki aleyhine snr tanmazlk edip saldrrsa,
azgnlk edenle, Allah`n emrine dnnceye kadar savan. Eer
vazgeerse, yine ikisi arasn adalet ve drstlkle sulh edin. Kukusuz,
Allah adalette titiz davrananlar sever.
Grld zere saldran taraf bir mslman topluluk ise bile onlarla
bara yanancaya kadar, baka bir deyile saldrlarndan vazgeinceye
kadar mcadele edin diyor.
Her zaman ayetlerde istenen barn salanmas, saldrgann-zulmedenin
durdurulmasdr. Yoksa herkes diledii inanc yaamakta serbesttir.
Selam ve sevgiler.

330

Kuran`n bilimi emretmesi


1- Kuran`n verdii bilgiler pozitif bilimler tarafndan gn getike
kefedilmektedir.
2- Allah birok ayetinde bilimsel aratrmay istedii gibi, birok ifadesi de
bu alanlarda ilerlemi, bilgi sahibi kimselere yneliktir:
ENBY
(30) nkar edenler, gklerle yer bitiikken, bizim onlar ayrdmz ve diri
olan her eyi sudan meydana getirdiimizi grmediler mi? Hl
inanmayacaklar m?
Bu evrenin ve ayrca canllarn balangcn aratrp bulanlara ynelik bir
ifadedir. Yoksa bu bilgilere ulaamam insanlar iin "gklerle yer
bitiikken, bizim onlar ayrdmz ve diri olan her eyi sudan meydana
getirdiimizi grmediler mi" demenin bir anlam kalmazd. Ayette
sylenen bilgileri "grebilmenin" yolu bilim ve teknolojide ileri gitmektir.
D (ankebut)
29:19 ALLAH`n yaratl nasl balatp, nasl tekrarladn grmediler
mi? Bu, elbette ALLAH iin kolaydr.
29:20 De ki, "Yeryzn dolan ve yaratln nasl baladn grn."
Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yaratl balatacaktr. ALLAH`n her
eye gc yeter.
Allah bizden canllarn ve tm kainatn yaratlnn aratrlmasn istiyor.
Bu da bilimsel aratrmayla olabilecek birey tabii ki. Sadece yaratln
balangc deil, gnmzde sregelen tekrarlarn da aratrlmasn
istiyor. Ondan sonraki aama da, evrenin sonu geldikten sonra ikinci
yaratln olup olamayaca zerine kafa yormamz.
KAMER
(49) Gerekten biz, her eyi bir l ve dengede yarattk.
te bu l ve denge sayesinde bilimsel aratrma, deney vb. eyler
yapabiliyoruz. Kaos denilen eyde bile uzun vadede kendince bir dzen
vardr.
331

M`MN
(57) Elbette gklerin ve yerin yaratlmas, insanlarn yaratlmasndan daha
byk bir eydir. Fakat insanlarn ou bilmezler.
Yine ilim sahibi insanlarn gerekleri grebilecekleri, akletmeye daha
yakn olduklar sylenir:
FATIR SURES
27. ALLAH`n gkten bir su indirdiini grmedin mi? Onunla eitli
renklerde rnler karrz. Hatta dalarda bile beyaz, krmz veya
rengarenk katmanlar vardr. Baz yollar ise siyahtr.
28. Ayn ekilde, insanlar, hayvanlar, iftlik hayvanlar da eitli
renklerdedir. Bundan dolaydr ki kullar arasnda ALLAH` gerei gibi
sayanlar bilim adamlardr. ALLAH stndr, Balayandr.
Neml
40. Kitap bilgisine sahip olan birisi de, "Ben onu, gzn krpman iin
geen sreden daha abuk getirebilirim," dedi. Onu yannda duruyor
grnce, "Bu Rabbimin bir ltfudur. kr m, yoksa nankrlk m
edeceimi snyor. kreden kendisi iin kretmiolur. Nankrlk eden
de, bilsin ki benim Rabbim Zengindir, ereflidir," dedi.
Burada kitap bilgisi bilimde ileri derece olmadan baka birey deildir.
Maddeyi gzn krpma sresinde naklediyor.
Ktlklerin-yobazln kayna olarak cehalet ve ilimsizlik gsteriliyor
ayetlerde:
Enam Suresi
139. unu da sylediler: "u hayvanlarn karnlarndakiler erkeklerimize
zglenmitir; kadnlarmza haramdr. Yavru l doarsa kadn-erkek
hepsi onda hak sahibidir." Bu nitelendirmeleri yznden Allah cezalarn
verecektir. Hakm`dir O, Alm`dir.
140. u bir gerek ki, ilimsizlik yznden z evlatlarn beyinsizce
katledenlerle Allah`n kendilerine verdii rzklar, Allah`a iftira ederek
haramlatranlar gerekten hsrana uramlardr. nan olsun,
saptmlardr onlar; hibir zaman doruyu ve gzeli bulamazlar.
Sadece ve sadece delillerin ve akln peinden gitmemiz emredilmektedir:
sra suresi
332

36. Bilmediin bir eye inanp ardna dme, nk iitme, grme


duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur.
6. Ey iman sahipleri! z-sz bozuk birisi size bir haber getirdiinde,
hemen aratrp inceleyin/delil arayn! Yoksa bilgisizlikle bir topluluu
sular da yapm olduunuza pimanlk duyar hale gelirsiniz.
Nahl Suresi
56. Tutuyor, kendilerine verdiimiz rzklardan hibir eyin farknda
olmayanlara pay karyorlar. Allah`a yemin olsun ki, iftira edip
durduunuz eylerden kesinlikle hesaba ekileceksiniz.
57. Tutuyor, Allah`a kzlar nispet ediyorlar. H! O, bunlardan
arnmtr. tah duyduklar eyler de kendilerinin mi?
58. Onlardan birine kz ocuk mjdelendiinde yz simsiyah kesilir.
fkeden kuduracak gibidir o.
59. Kendisine mutulanann utancndan tr toplumdan gizlenir.
Hakaret/eziklik zere tutsun mu onu yoksa topran barna m gmsn
onu. Bakn ne kt hkm veriyorlar!
Evet burada da yeryzndeki nimetleri cansz eylerin yaratmad
vurgulanyor ve ayrca kz ocuu oldu diye fkelenenler yerilip cahillikle
itham ediliyorlar.
Mlk sresi
3. Birbiriyle uyum ve ahenk iinde yedi gkleri yaratan da O`dur. O
Rahman`n yaratnda/yarattklarnda herhangi bir uyumazlk, aykrlk,
elime gremezsin. Bir kez daha bak! Bir atlaklk, bir uyumazlk
gryor musun?
4. Sonra bak iki kez daha dndr! Umudunu kesmi olarak dner sana
gz. Utanm, bitkin dmtr o.
Burada da gkyznn ve evrenin aratrlmas emrediliyor ve meydan
okunuyor. Herhangibi bir dzensizlik ve baboluk gremeyeceksiniz. Ne
kadar aratrrsanz aratrn, sadece bunu tasdik edeceksiniz deniliyor.
Bunlar sadece birka rnek. Saysz, bu ynde ayet var.
Ne kii says ne duygular-zanlar, ne de hurafeler geerlidir. Bunlarn
hibir hkm yoktur... Sadece akl, ispat, aratrma ve sorgulama sonucu
gerek bilgilere-inanca kavumamz istenmektedir bizden.
333

Selam ve sevgiler.

334

Bilgiler bile birer inantr


Btn kabul edilen bilgiler de birer inantr. zel olarak rnek vermek
gerekirse; Amerikallarn aya ayak basma olayna bir bakalm. imdi ben
de dhil olmak zere Amerikallarn ilk aya ayak basanlar olduuna
hemen herkes btn kalbiyle inanyor. Bunun gerekliinin ispat saysz.
Bir kere bu olay televizyonlardan naklen yaynland. Aydan rnek getirildi
vesaire. Ama buna ramen bu apak bilgiye inanmayanlar var. Bu
konuda onlarn da kendilerince delilleri var. Bunun o dnemde
Sovyetlere kar psikolojik bir stnlk salamak iin hazrlanm komplo
olduuna inanan insanlar bunun ispatlarn sundular. Ve bugn milyonda
bir de olsa bir ksm insan onlara inanyor.
imdi burada bizim bu aya ayak bas olayna inanmamz bizim
inancmz. Btn ispatlarna kar bu byle... Buna karlk buna
inanmayanlarn inanmamalar da onlarn inanc.
Bunu her bilimsel gerek iin genelleyebiliriz. Hatta gezegenlerin varl
gibi en basit gerekler bile inancmzdr. Bu bilgiye inanp inanmamak,
delilleri yeterli sayp saymamak tamamyla bize(bireye) kalm bir ey.
Ik hz alabilir mi? Evrim teorisi gerek mi deil mi? Btn bunlar da
birer inantan baka bir ey deildirler.
imdi kp "ama u olay ispatland, inan olmaz "diyebilirsiniz. ster
ispata dayansn, ister baka bir eye, YNE DE ONA NANIP NANMAMIZ
BZM NANCIMIZDAN BAKA BREY DELDR.
Birok yanl kuram nasl rtld sanyorsunuz. Bilim adamlar da
dhil olmak zere o ey herkes tarafndan bilimsel gereklik
zannedilirken, birtakm bilim adamlar tarafndan bu bilgiye inanlmad ve
daha sonra bu kukucu bilim adamlar o genel kabulleri kendi ispatlaryla
yktlar. O yklan yanl bilginin gerekliine inanlarn inanc onlarn
inanc, o bilginin yanllna inanarak o kuram ykan bilim adamlarnn
dnceleri de onlarn kendi inancyd.
Bir genel kabul kendince ispatlara bile dayansa bir inantan baka bir ey
deildir. O bilgiye inanp inanmamak, ispatlar yeterli ve mantkl bulup
335

bulmamak bizim bu inancmz belirler.


Ksacas, bilgi = delillere dayal kuvvetli inan diyebiliriz. Bir takm deliller
sonucunda o eyin gerekliine tm kalbimizle inanmaya bilgi adn
veriyoruz. Admzn ne olduundan tutun da, yerekiminin gerekliini
kabule kadar her eyi inancmzdr.
Ne yazk ki insanlar inan ile zann birbirine kartryorlar gnmzde.
Belirsiz ve delile dayal olmayan eylere inanmak zandr, tahmindir.
Kuran ise zannn, yani ispata dayal olmayan eylerin peinden gitmeyi
yasaklar:
sra Suresi
36. Bilmediin bir eye inanp ardna dme, nk iitme, grme
duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur.
Hucurat Suresi
6. Ey iman sahipleri! z-sz bozuk birisi size bir haber getirdiinde,
hemen aratrp inceleyin/delil arayn! Yoksa bilgisizlikle bir topluluu
sular da yapm olduunuza pimanlk duyar hale gelirsiniz.
Bu yzden tm hurafe inanlar yasaktr ve byle delile dayal olmayan
eylerin peinden gidenlerin ahirette hsrana urayaca belirtilir.
Buna karlk Kurann Allahn sz olduu ve deimedii gerei
delillere dayanmaktadr. Bu delillerin ok nemli bir ksmn
www.mucizeler.com sitesinde inceleyebilirsiniz.
Tm bunlar, yaratlmzda bize ilenen temel vahiyle de birlikte ele
alnca, Kurann sylediklerinin tamamyla gerek olduunu kolayca
grebiliyoruz. Bize yaratlmzda verilen temel ilahi bilgilere vurgu
yapan ayetlere de rnekler verelim:
7: 172 Rabbin, Adem oullarnn bellerinden soylarn karrken onlar
kendi kendilerine tank tutar: "Ben, Rabbiniz deil miyim? " "Evet, tanklk
ediyoruz, " derler. Bylece dirili gn, "Biz bundan habersizdik, "
diyemezsiniz.
7: 173 Yahut, "Atalarmz nceden ortak kotu ve biz de onlardan sonra
gelen soylaryz, bizi bidat ve hurafelere dalanlardan dolay m yok
edeceksin, " diyemezsiniz.
Bir tek Tanrc (hanif) olarak kendini dine adamalsn. Nitekim, ALLAH
336

insanlar byle bir yaratl ile donatarak yaratmtr. ALLAH`n


yaratnda deiiklik olmaz. Bu, tam yetkin bir dindir, fakat insanlarn
ou bilmez (Rum Suresi 30)
Bu temel vahyimiz sayesinde doutan Allahn varln ve tekliini,
insanlara iyi davranmann gzel bir ey olduunu vb. eyleri biliriz. Tabii
eer bu yaratl programmza srtmz dnmemi isek
Ve iimizdeki bu temel bilgiler, Kurann gereklii konusunda da bize
nemli bir salama, ispat sunmaktadr. Yaratlmzda bize ilenen
vahiyle(ruhla) uyum ierisinde olduundan Kuran, ayetlere iman etmekle
ykmlyz. nk delile dayanyor gereklii. Bir zan deil, gerek
bilgi(inan) sz konusu.
Rabbimizin bizden istei; hurafeleri-zanlar terk edip gerek bilgiyeinanca ynelmemizdir.
Selam ve sevgiler.

337

Eer herkes ayetlerin dediini yapsayd nasl


bir dnya olurdu?
Herkes Allah`a ve ayetlere inanyor dediklerine de harfiyen uyuyor:
Cinayet diye birey yeryznde kalmazd
Hrszlk diye birey de....
Dolandrclk da tarih olurdu.
Yalan syleme, iftira atma ve kt sz syleme de....
Savalar ortadan kalkard.
Yeryznde iddetin her trls kaybolurdu.
Faiz-tefecilik vb. bakalarna zarar vererek kazanma olmazd.
Ekonomik giriim zgrl ve mlkiyet hakk olurdu.
nsanlar birbirleriyle selamlamadan gemeyecek kadar birbirlerine
saygl olurlard.
Tm dnya lkeleri elele verir, sadece insanla daha iyi bir dnya
oluturmak iin yarrlard.
Dnya tek bir lke gibi olur, dolam, yerleme zgrl tm dnyada
en st seviyede olurdu.
Zina olmayaca iin her ocuk aile ortamnda doar ve byrd.
zel irketler vb. gler sadece kendilerinin deil, tm insanlarn karn
ve hazzn dnr , bu dorultuda gzellikler retirlerdi.
Dnyann en fakir insan bile 5 yldzl otellerde haftalarca tatil yapabilirdi.
Bilimde, teknolojide, sanatta ve demokraside imdi bile hayal
edemeyeceimiz kadar ilerlenirdi.
Tm insanlar hem kendilerinin, hem de tm dnyann "gerek karlar"
dorultusunda yaar ve yardmlarlard.
Tabiat korunurdu.
Hastalklarn,sakatlklarn ve hatta yalanmann byk lde nne
338

geilirdi.
yilik, huzur,mutluluk ve maddi-manevi tm zenginlikler-konfor her yeri
kaplard.
Bu dnya cennetimsi bir hale getirilir, ahirette de kazananlardan
olunurdu.
********************************
Not : Bu yazm Kuran Aratrmalar Grubu'nun "Yaamn inden Dini
Yazlar" adl kitabnda da yaynlanmtr.
Selam ve sevgiler.

339

Hz m yoksa yavalk m?
Gnmzde her ey hz zerine kurulmu gzkyor. Her geen gn
daha hzl ulam aralar yaplyor ve hz rekorlar krlyor, iler daha hzl
yaplmaya allyor, bilgiye ok daha hzl ulalyor, ilemler daha hzl
yaplyor. Hatta futbol ve basketbol gibi oyunlar bile ok daha hzl
oynanyor, oynanmas iin kural deiikliine bile gidiliyor.
Durum byle olunca yani gnmzde daha hzl eittir daha iyi inanc
yerleince, hayatn her alannda daha yksek bir hza ulalmaya
allyor.
Peki, bu inan ne kadar doru? Bence bu inancn hakl olduu noktalar
var,yanld noktalar da.
Evet, daha sratli ulam aralarnn yaplmas, daha hzl bilgisayarlarn
yaplmas, bunlar hzn gerekli ve gzel olan yanlar. Ama bu demek
deildir ki her alanda her zaman daha hzl eittir daha iyi. Baz
durumlarda yava ve sabrl olmak hzl olmaktan daha gzel ve
faydaldr. Ve de stndr.
Bir kere insan iin hz, yaratcl ldren bir unsur olabilmektedir. Ar
tempolu bir yaam uzun vadede insan ypratr ve dejenerasyona sebep
olabilir. ok almak, oraya buraya koturmak, hi dinlenmemek ve tatil
yapmamak Ve buna benzer eyler ilk bata bir eyler kazandryor gibi
grnse de daha sonralar gtrsnn getirisinden ok olduu grlr.
Sakin yaam srenler ise uzun vadede daha ok ve gzel eyler
reteceklerdir. Ve kesinlikle daha yaratc olacaklardr. Zaten tarihte
yaratc beyinler hep alkanlkla, tembelliin dengelendii bir yaam
srmlerdir.
Bugn bunu oyunlarda da grebiliriz. Daha hzl ama daha fakir ve dz
oyunlar. Bugn basketbolu hzlandracaz diye yeni kurallar koydular ve
bu basketbolun yok olma noktasna gelmesine sebep oldu. nk artk
herkes tek dze ve yaratclktan uzak oynuyor.
Ama bunun dnda hzn nimet ve gzelliklerini inkr edecek deiliz.
Bence yaplmas gereken, hzn faydal olduu ve zararl olduu alanlarn,
340

durumlarn iyi belirlenmesi ve dengenin salanmasdr. Ne hz lehindeki


almalardan vazgeilmelidir ne de tembellik ve duraanln nemi
gzden karlmaldr. kisinin birbirinin tamamlaycs olduu fark
edilmeli ve buna gre yeni bir geliim, yaam felsefesi gelitirilmelidir.
***
Yllar nce yukardaki yazy kaleme almtm. Aslnda yaama dini adan
baktmzda daha da nem kazanmaktadr konu.
u dnyada yaptklarmz sonsuz yaammzdaki, yani ahiret
yaantmzdaki konumumuzu belirleyecek. Geri Rabbimiz sonsuza dek
sonsuz klarda denenseydik ne yapacamz biliyor ve bize 2 gnlk bir
rnek imtihan, bir kendimizle yzleme ortam salyor. Ama biz
imtihann sonucunu bilmiyoruz ve bu hayatmzdaki her admmz byk
bir dikkatle atmalyz.
Bir satran oyununda bile bazen bir hamle zerinde uzun uzadya
dnrz. Kald ki bu dnya hayat bir oyun da deil, ok ciddi ve
nemli bir dnemdir. Alacamz kararlar sadece bu dnyay deil, ahiret
dnyamz da ekillendireceinden, acele etmeden, derin dnerek
davranlarmz sergilemeliyiz.
nsanlara yardm eli uzatmak, ibadetler iin hergn mutlaka geni bir
vakit ayrmak, hem kendimiz hem de tm insanlk iin gzellikler-iyilikler
retmek bizi gerek ve sonsuz mutlulua gtrecek anahtar olacaktr.
Selam ve sevgiler.

341

Gerekte lml Mslman hangi taraf?


Yalnzca Kuran` dini kaynak edinerek, gerek slam`a ynelen insanlara
u gnlerde "lml Mslman" veya "tatl su Mslman" gibi
tanmlamalarda bulunuluyor.
Yani Kurandaki gerek dine ynelen insanlar, slam`a ok da bal
olmayan, dini gnn artlarna gre yumuatarak yarm yaayan kiiler
olarak tantlmaya allyor.
Gerek ise, byle olmas bir yana dursun tam tersinedir. Kurandan baka
dini kaynak edinmeyen Mslmanlar en tutucu, dinlerinin orijinal haline
sadk grubu oluturmaktadrlar.
Dini tam anlamyla yaamak, hayat tamamyla slam`a gre
ynlendirmek de yine Kuran`daki dine ynelenlerin baarabildii
eylerdir.
Gerekte slam en ilerici ve gzelliklerle dolu yaam felsefesini
sunduundan, bu yoldan gidenler dini modern aa uydurmaya
altklarndan dolay deil, sadece dini gerek haliyle yaadklarndan
dolay bunu yapmaktadrlar.
Aslnda "lml ve tatl su Mslman" olanlar, mezhep ve hadis
retilerini benimsemi olanlardr.
nk onlar o kadar lmldr ki, Yahudilerden snnet etme ve recmi,
Hristiyanlardan bartsn, yine dier retilerden ilekelii, inzivaya
ekilmeyi ve ortaklar komay almlardr.
Hadis ve mezhep retilerini benimseyenler, Kuran`n yannda baka
kaynaklar da kabul ettiklerinden, Kuran`a ballk asndan, yani slam`a
ballk asndan "lml" bir yol izlemektedirler. Hatta yine o kadar
lmldrlar ki, Hinduizm`den, ruhuluktan bile birok eyi almlardr.
Buna karlk "yalnz Kuran" diyenler muhafazakr yaplaryla, slam d
hibir eyi din diye benimsemezler. Hurafeleri yanlarna yaklatrmazlar.
Selam ve sevgiler.

342

Izdrap deil mutluluk seilmelidir


BAKARA
57. Ve bulutu stnze glgelik yaptk ve size kudret helvasyla bldrcn
indirdik: "Rzk olarak size verdiklerimizin, en temizlerinden yiyin. " Dedik.
Onlar zulm bize yapmadlar, onlar kendi benliklerine zulmetmekteydiler.
58. yle demitik: "Girin u kente; orada, dilediiniz yerde bol bol yiyin.
Kapdan secde ederek girin ve `affet bizi` deyin ki, hatalarnz
balayalm. Biz gzel davranp, gzellik retenlere daha fazlasn veririz.
"
59. Ne var ki zulme sapanlar, bir sz kendilerine sylenmi olandan
bakasyla deitirdiler. Bu- nun zerine biz, bu zalimler stne,
rettikleri ktlklere karlk olarak gkten bir pislik indir- dik.
60. Bir zamanlar Musa, toplumu iin su istemiti de biz, "deneinle u
taa vur" demitik. Tatan hemen oniki gze fkrmt. Her blk insan
kendilerine zg su kaynan bilmiti. "Allah`n rzkndan yiyin, iin;
yeryznde bozgunculuk yaparak una buna saldrmayn. " demitik.
61. Siz yle demitiniz: "Ey Musa, biz bir tek yemee asla dayanamayz;
bizim iin Rabbine dua et de bize yerin bitirdiklerinden, baklasndan,
acurundan, sarmsandan, mercimeinden, soanndan karversin.
"Musa yle demiti; "Siz daha aa bir nimete daha stn bir nimeti mi
deimek istiyorsunuz? nin bir kasabaya; istediiniz sizin olacaktr. "Ve
zerlerine zillet, eziklik ve yoksulluk damgas vuruldu, Allah`tan bir
gazaba arpldlar. Bu byle oldu, nk onlar Allah`n ayetlerini inkar
ediyor ve haksz yere peygamberlerini ldryorlard. stan ettikleri iin
byle oldu. Snr tanmyor, azgnlk yapyorlard.
Burada srailoullar kendileri iin zel olarak retilmi olaanst gda
olan Kudret Helvas`n beyenmeyip, daha dk kalitedeki dier
yiyeceklere ynelmek istiyorlar.
Bazlarna bu ilk bakta "eitlilik ve zenginlik istemek" gibi gelebilir".
Ama hayr, yz eit adr, bir lks villa veya ato etmez. Yz eit adr
seerseniz bir atoya karlk, zenginlii deil, fakirlii ve zdrab
343

semisiniz demektir.
"Daha aa bir nimeti, daha stn olana deimek" insanlarn kendine
zulmetmesidir.
Ve mutluluu, hazz brakp, zdrab ve zulm semek sapmadr.
Yani insanlarn kendine zulmetmesi erdem deil, zalimliktir.
Bu yzden hem kendimiz, hem de tm insanlk iin iyiyi, gzeli ve
mutluluu semeliyiz.
Ahirette cennete gitmenin yolu, bu dnyada da kendimize ve insanla
gzellikler sunmaktan geiyor.
Tabii zdrap ve ktlkten uzak durmaktan da geiyor dier bir deyile.
Kuran "insanlarn gerek karlarnn" ne olduunu gsterir" ve "bu
karlara ulaabilmenin, kalc kurtuluu elde edebilmenin yollarn
gsterir. "
Baz fedakarlk gibi gzken emir ve yasaklar da aslnda uzun vadede
hem bu dnyada hem de ahirette hazz-kar salayan isteklerdir.
Satran oynayanlar iyi bilir, bir veziri yem olarak verip birka hamle sonra
rakibinizi mat edebilirsiniz. te orada o veziri almak aslnda rakip iin o
anda kazan gibi gzkse de birka hamle sonra byk bir zdraba
dnecektir onun adna.
te Kuran byle tuzaklara kar insanlar uyarr, "mat etme" yani nihai
kazan ve zdraptan kurtulma yollarn gsterir.
Selam ve sevgiler.

344

Deiimi ama yapma yanlgs


Evet deiiklikler gzeldir, insan hayatna yenilik ve eitlilikler katar.
Hatta bazen ve veya baz alanlarda mutlaka gereklidir de... rnein
teknoloji ve bilimin snrlarna henz gelinmedi, bu alanda srekli
evrimleilecek ve ilerlenecektir.
Bu da yepyeni nimetler ve yaam tarz sunacaktr insana.
Bunlar deiimin gerekli ve de faydal olduu taraflar. Ama bir de
madalyonun br yz var. Deiimi mutlulua gtrecek ara deil de
ama olarak gren ,olumlu olumsuz demeden srf deiiklik olsun diye
deiim isteyen salksz bir dnce yaps da hakim dnyada ne yazk
ki..
Bunun bir benzeri noktaya "olumlu eitlilik ve olumsuz eitlilik"
konusunda (ALTERNATFORUM'DA) deinmitim. eitlilik ve farkllk ne
kadar ok olursa o kadar iyi olur. Ama siz tutup, sakatlklar, hastalklar,
rk dnceleri ve buna benzer eitli olumsuzluklar da srf eitlilik
olsun diye gerekli olarak grrseniz ite o zaman film kopar. Olumsuz
eitliliin fakirletirici etkisini grmez ve onunla mcadele etmezseniz,
bu zenginlik deil fakirlik olur demitim.
Yine srf deiim olsun diye olumsuz deiimi kabullenirseniz ayn hataya
dersiniz. Yani salkl halinizden sklp hasta olmay veya sakatlanmay
arzularsanz bu dediim salksz ruh haline brnmsnz demektir.
Ya da bama biraz zc ve skntl olaylar gelsin artk diyorsanz, yine
srf deiim olsun diye deiiklik olsun diyen, deiime tapan gruba
girmisiniz demektir.
Hayat sonsuz denilebilecek olumlu deiimi yaratacak kombinasyonlara
sahipken, olumsuz deiime ynelmek gerekten trajediktir.
Bu olumlu kombinasyonlar sonsuz bir sre ierisinde insann hayatna
sonsuz bir zenginlik katacak potansiyele sahiptir. Ama olumsuzlar ise
zenginlik deil fakirlik katar.
Bu yzden her eyde deiim istemek byk bir hatadr. yi olan,
mkemmel olan deitirilirse bu evrim deil dejenerasyon, gzellik deil
345

irkinlik olur.
Ve evrim her eyde deil baz eylerde vardr ve gereklidir, yoksa
oluacak olan gelime deil bozulma olacaktr.
Deiimi mutlulua ve gzellie giden bir ara deil de ama yapanlar,
bu hatal bak alarndan dolay gzelliklerin bile yklmasn, hatta yok
olmasn isterler farknda olmasalar da. nk onlara gre mutlaka daha
gzel ve daha iyi vardr, bir eyde mutlak mkemmellie, gzellie
ulalm olabileceini dnmezler bile, dnecekler olsalar da kabule
yanamazlar. Hatta bunu kabul etseler de srf deiim iin yine gzelliin
yklmasndan yana oy kullanrlar.
Her ey srekli deimelidir, yaam ekli, hali, hatta evrensel yasalar,
yaam formatlar bile (onlarn gznde).
Evrimciler ister ruhu, ister materyalist olsun bunu hayal eder genelde.
Eer ahiret inancna sahipse ve cennete inanyorsa bile onun sonsuz
olmasn kabullenemez. nk onlarn gznde ama gzellie ulamak
ve muhafaza etmek deil, nasl olursa olsun srekli deiimi yaamaktr.
Bu yzden lm ve yok oluu srekli ister ve tasvip ederler farknda
olmadan. Dediim gibi lmszle,cennet yaamnn bile daimi
olmasna tahammlleri yoktur farknda olmasalar bile... O da miladn
doldurup bambaka oluumlara geilmelidir onlara gre...
Bu inan ruhu retiden tm dnyaya yaylm durumdadr. Kendini
safkan ruhu olarak gsterebilecei gibi, materyalist veya Hristiyan,
Mslman veya Yahudi eklinde de gsterebilir bu inan. Her inancn
arasna szmtr. Hatta slam gibi tam kart bir inancn ierisine bile...
slam dnyasna Tasavvuf, Musevi dnyasna ise Kabala retisiyle
girmitir bu reti. Tabii daha baka versiyonlar da mevcuttur...
Deiimi ara olarak deil de ama olarak grenler ou kez kendi rya
ve idealleriyle bile byk bir eliki ierisindedirler.
rnein birok evrimci gzelliklere ulamay hedefler. Hastalklar, fakirlik
hatta lm ortadan kalksn, savalar ve olumsuzluklar artk olmasn der.
Ama bir yandan da inanl bile olsa bu evrimciler, cennetteki sonsuzluu
bile kabullenemez bir ruh hali sergilerler. Birden bir bakmsnz ki "acsz
hayatn ne anlam var, ktlk olmadan iyiliin tadna varlabilir mi"
gibilerinden tam tersi bir inanc aa vurmaktalar. Hatta dediim gibi
dnyadaki aclar, lm bile istemez gibi grnrken, birdenbire
346

cennetteki lmszl bile istemez bir yapya brnrler. Cennetin bile


bir gn yok olmasn isterler. Farknda olmadan bu dnyadaki tm
ktlk ve olumsuzluklar ver, yceltir Ve de isterler. in trajik yan, bu
elikilerinin ou kez farkna bile varamazlar.
Bu arada baka bir yazmda daha geni bir bak asyla deinmek
istediim bir konuya ksaca burada da deinmeden geemeyeceim.
Bu dnyadaki ac ve straplar vlrken, buna kant olarak yanl bir
sembollendirme yoluna gidilir. Bu dnyadaki ac ve skntlar,
yiyeceklerdeki ac, eki gibi tatlarla sembolletirilir ve buna karlk
yaamdaki gzellikler de yiyeceklerdeki "tatl" tadyla zdeletirilir. Ve
ondan sonra kp da "srf tatl yenir mi biraz da ac ve eki tatlar
tadacaksn ki hayatn yaayasn" derler.
Ama buradaki temel hata bu eletirmede yatmaktadr. nk ac ve eki
de tpk tatl gibi bir tattr, yani bir nimettir. Bunlar eit derecede
gzelliklerdir. Tatl bir elma da, ac bir biber de Allah'n bize sunduu eit
derecede mkemmellikte gzelliklerdendir. Birinin dierine bir stnl
yoktur. Ama kimisi kiisel tercihinden dolay tatly, kimisi de tuzlu veya
acy tercih edebilir. Yani ac tat hayattaki olumsuzlua veya zdraba
karlk deildir. Tpk tatl gibi ayr bir nimet, ayr bir hazdr.
Hayattaki olumsuzluklar ise bir nimet eidi deil bir bela, zc bir
durumdur. Ayn sembolletirmeyi renklerde de yaparz. rnein siyah
rengi ktle, beyaz rengi ise iyiye, gzellie denk gelecek ekilde
sembolletiririz. Ama hlbuki siyah ve beyaz eit derecede gzellikteki 2
renktir. Ne siyah ktl temsil eder, ne de beyaz iyilii...
SEMBOLLETRMEY DAHA DORU BR EKLDE YAPMALIYIZ
Beyaz ve siyah ayn deerde birer renktirler. Eittirler. Ayn ekilde
yiyeceklerdeki tatlar da renkler gibi eittirler. Bu yzden bunlardan biri
iyilie gzellie, bir dieri ise ktle, zdraba denk gelemez. Bunlar
bizim hatal ve /veya eksik sembolletirmelerimizden kaynaklanmaktadr.
Eer illaki sembolletirme istiyorsak bunu daha doru ve dikkatli bir
ekilde yapmalyz. rnein bunu tatlarda yapacaksak hayattaki zdraba
karlk olarak herhangi bir tad kullanmamalyz. nk dediim gibi
btn renkler gibi tatlar da eit derecede gzellikler(nimetler)dir.
Bunlardan herhangibi birini irkinlie sembolletiremeyiz, hepsi ayr
gzelliklerdir. Hibiri irkin veya sknt verici deildir. Hepsi de mutluluk
347

ve haz vericidirler.
Ama hayattaki zc olaylar, olumsuzluklar ise nimedin, gzelliin tam
tersi olan "beladrlar. Bu yzden sembolletirmemizi de bunu gz nne
alarak yaparsak daha salkl sonu elde ederiz. Mesela skntnn
sembol olarak bozulmu, rm veya zehirleme aamasna gelmi
yiyecekleri kullanabiliriz. Yani "tatl-ac" gibi gzel tatlar veya "siyahbeyaz" gibi gzel renkler deil de olsa olsa "bozulmu, rm,
tatszlam, zehirleyici ve irelti hale gelmi" eyler ktl, sknty
sembolize edebilirler.
Bu adan bakldnda da hayattaki zdraplar, zntler, ktlkler
hayatn tad tuzu falan deildirler. Ya da hayatn renkleri deildirler. Olsa
olsa hayatn bozulmu, tatszlam, zehirleyici, istenmeyen
deneyimleridir.
Yanl eletirme ve sembolletirmelere dayanarak hayattaki
olumsuzluklar vmek byk bir hatadr.
Bu yanl inanlar yznden hayattaki ktlklerle yeterince iyi mcadele
edemeyebiliriz. yle ya madem skntlar hayatn tuzu biberi, o zaman
onlarla niye var gle savalsn? Hastalklar, felaketler, sakatlklar,
savalar, lmler, yalanma, fakirlik ve tm ktlkler... Bunlarla niye
mcadele edilsin o zaman. Hatta bir insann ac ekince deiik bir
gzellik yaayaca veya onun ongunlaaca inancna sahipseniz, o
kiiye ktlk yapma yolunu tercih bile edebilirsiniz. nk bu yanl
inan sonuta bu kapya kyor. yleyse bir insana iyilik veya ktlk
yapma arasnda bir fark kalmyor. Sadece deiik tatlar tatmasn
salyorsunuz. Bu dnce ktlk yapmann da aslnda iyilik yapma
olduu yanl inancna gtrr insan.
Selam ve sevgiler

348

Kader ve zgr iradeyle ilgili sorulara


verdiim cevaplar
QUOTE(redfinity @ Mar 28 2008, 04:30 AM)
"Redfinity: 13:15'de bu kaleme ne olacak?
Tanr: Ben tersini dilemezsem, kalem masadan decek
Redfinity: Peki dusmesini diliyor musun?
Tanri: ....
Burada tanri ne diyor bana? Bir tek yanit bekliyorum"
Cevabm:
Redfinity: 13:15'de bu kaleme ne olacak?
Tanr: Ben tersini dilemezsem, kalem masadan decek
Redfinity: Peki dusmesini diliyor musun?
Tanri: ....
Evet.
Veya
Hayr.
Diyecektir ve gerekleecektir.
Dier sylediine gelince, Allah bize ynelik o ifadeleri kullanyor. Allah
biliyor ama sen, ben bilmiyoruz:
11:107 Gkler ve yer durduu srece orada kalcdrlar; ancak Rabbin
dilerse baka. Rabbin, dilediini Yapandr.
11:108 Mutluluu hak edenler ise, gkler ve yer kald srece cennette
kalcdrlar.12 Rabbin dilerse baka. Kesintisiz bir dldr bu.
Ayrca sizi snyoruz bakalm ne yapacaksnz gibilerinden ifadeler de
hep bize ynelik bilinmeyendir. Yoksa Allah asndan ne imtihan var, ne
de zamanda yolculuk.
Orada senin soru sorup istekte bulunman bile aslnda bilinenin,
349

senaryonun bir paras.


Ve nc yanln bir eyi yapabiliyor olmak ile yapmay birbiriyle
kartryorsun.
rnein Allah istese cennetlikleri cehenneme, cehennemlikleri de
cennete koyabilir veya herkesi cehenneme koyabilir. Ama bunu
yapabiliyor olmas, yapaca anlamna gelmiyor.
Yani sen Allah'a "hadi deitir emrini bakalm deitirebiliyor musun?"
demen aslnda ayn zamanda "hadi cennetlikleri cehenneme at, bakalm
atabiliyor musun, eer onlar cehenneme atamazsan, zgr deilsin"
demek kadar bo ve hatal. yileri cennette zorunlu olduundan deil,
istedii iin tutuyor.
Selam ve sevgiler.
********************************
QUOTE(redfinity @ Mar 29 2008, 03:54 AM)
"Cennet veya cehennemden bahsetmiyorum. Konuyu oraya
getirmeyecegim. Gostermeye calistigim sey, Allah'in Alim-i mutlak
sifatindan oturu gelecegi degistiremeyecegi, yani, gelecekte su anda
bildiginden farkli birsey yapamayacagi. Dolayisi ile onun bile ozgur
iradesi olmadigi.
Bu diyalog ayni basta yazdigim gibi tamamlanacaktir:
Redfinity: 13:15'de bu kaleme ne olacak?
Tanr: Ben tersini dilemezsem, kalem masadan decek
Redfinity: Peki dusmesini diliyor musun?
Tanri: Evet (dedigini varsayiyoruz. Istersen hayir'i da secebiliriz). ......(1)
Redfinity: 13:15 de kalem masadan dusecek yani. Oyle mi?
Tanri: Evet. [Bu noktada tanrinin bilgisi kalemin dusecegi seklindedir]
..[saat 13:12 olur]..
Redfinity: Kalemin dusmesini engelleyebilir misin?
Tanri: Bunu yapapamam?
Redfinity: Neden o?
Tanri: Cunku bunu yaparsam biraz onceki bilgimin yanlis oldugu ortaya
350

cikar. Bu yuzdende gelecegi degitiremem. Ozgur iradem yoktur.


Emre, bu probleme mantikli bir cozum bulmaya calismak gercekci bir
yaklasim olmaz. "Inanmak irrasyonaldir ama yine de inaniyorum" yanitini
ben saygi duyarak kabul ederim."
CEVABIM:
Tam tersine, "inanmamak, inkar etmek" irrasyoneldir.
Dediimi anlamadn gryorum.
Cennet meselesinde ne demitim?
te buradaki uyarlama da ayns olacak dedim.
Anlayabilmen iin diyalouna yerletireyim:
Redfinity: 13:15'de bu kaleme ne olacak?
Tanr: Ben tersini dilemezsem, kalem masadan decek
Redfinity: Peki dusmesini diliyor musun?
Tanri: Evet (dedigini varsayiyoruz. Istersen hayir'i da secebiliriz). ......(1)
Redfinity: 13:15 de kalem masadan dusecek yani. Oyle mi?
Tanri: Evet. [Bu noktada tanrinin bilgisi kalemin dusecegi seklindedir]
..[saat 13:12 olur]..
Redfinity: Kalemin dusmesini engelleyebilir misin?
Tanri: Tabii
Redfinity: Hani decekti?
Tanr: Zaten decek.Bireyi yapabiliyor olmak , onu yapmak zorunda
olduun anlamna gelmiyor. Kararm kalemin decei eklinde ve de
decek.
Yani
Redfinity: Cennettekileri cehenneme atabilir misin?
Tanr: Evet atabilirim.
Redfinity: Ama cennetten hi kmayacaklarna sz vermitin.
Tanr: Evet verdim ve de kmayacaklar. Onlar cehenneme atabilme
gcmn olmas, atacam anlamna gelmiyor. Kararm hep cennette
kalacaklar ynde.
351

*********************************
QUOTE(redfinity @ Mar 29 2008, 04:56 AM)
"Dedigim gibi su anda cennet veya cehennem'den bahsetmiyorum.
Su en son yazdigin cumledeki problemlere bakalim:
Tanr: Zaten decek.Bireyi yapabiliyor olmak , onu yapmak zorunda
olduun anlamna gelmiyor. Kararm kalemin decei eklinde ve de
decek.
Birincisi, bu bir cocugun "ucabilirim ama canim istemiyor" demesine
benziyor.
"Istersem kalemin dusmesini engelleyebilirim ama engellemiyorum"
cumlesinin bundan hic bir farki yok.
Ikincisi "kararim" ne demektir. Bir karar verilebilmesi icin o kararin
oncesinde "kararin verilmedigi bir belirsizlik" ani olmasi gerekir. Yani
gecmiste allah icin kararin verildigi bir an mi var?
Bunun nesi acik degil anlamiyorum; Allah bir karar verdigi anda (gelecek
bir anda kalemin masadan dusmesi), o olay onun bilgisi olmustur. Bu
bilgi degisemeyecegi icinde allah kararini daha sonraki bir anda
degistiremez.
Yani, olay "yapabiliyor fakat yapmak zorunda degil" degil "yapamiyor".."
**********************
CEVABIM:
Hayr dostum, bunu da defalarca akladk.
"Bilinmeyen bizim amzdan" . Bu yzden bize ynelik olarak bu ifadeleri
kullanyor Tanr.
"bakalm ne yapacaksnz diye snadk"
"cennette sonsuza dek kalacaksnz, ama tersini dilersem baka"
"bana dua edin-dileklerinizi iletin "
Zamansz olan Allah iin zaten gelecekte gerekleecek birey yok. Ama
zamanl olan bizlerin alglayabilecei ekilde belirtiyor ifadeleri.
Cennet ve cehennemle ilgili verdiim rnek bunu ok iyi temsil ediyor.
Redfinity: Cennettekileri cehenneme atabilir misin?
352

Tanr: Evet atabilirim.


Redfinity: Ama cennetten hi kmayacaklarna sz vermitin.
Tanr: Evet verdim ve de kmayacaklar. Onlar cehenneme atabilme
gcmn olmas, atacam anlamna gelmiyor. Kararm hep cennette
kalacaklar ynde.
Allah isterse cennettekileri cehenneme atabilir. Ama "zgr iradesiyle
onlar hep cennette tutmaya karar vermi". Ve bize bu kararn aklyor:
"sonsuza dek cennette kalacaksnz, ama tersini dilersem baka"
Allah zgr iradesiyle bizi sonsuza dek cennette tutuyor. Byle olmasn
istediinden dolay. Ve bize bunu aklyor.
Bireyi yapabiliyor olmak baka, yapmak zorunda olmak bambaka. Ama
Allah yapp yapmamakta zgr olduu iin cennettekileri cehenneme
atmyor.
Burada bizim "Allah'n cennettekileri cehenneme atmayacan bilmemiz"
"Allah'n zgr iradesini etkilemiyor".
Yani Allah'n yapacan bilmemiz, Allah'n zgr iradesi zerinde hibir
etkisi olmayan birey.
Tpk Allah'n bizim yapacaklarmz bilmesinin, bizim zgr irademiz
zerinde hibir etkisi olmad gibi.
Allah insanlar "biz bildiimizden dolay deil, yle istediinden dolay
cennetinde srekli tutuyor" Ve bize bunu aklyor.
Yani Redfinity'ciim, senin bu iddian dndnn tam tersine, zgr
iradeye yepyeni bir ispat rnei daha sundu.
Grld zere "bilindii iin yaplmyor", tam tersine "zgr iradeyle o
k seildii iin biliniyor".
Yani u ayetlerde zaten "senin diyaloun"cevaplanm durumda:
Hud
107. Gkler ve yer durduu srece orada kalcdrlar; ancak Rabbin
dilerse baka. Rabbin, dilediini Yapandr
108. Mutluluu hakkedenler ise, gkler ve yer kald srece cennette
kalcdrlar. Rabbinin dilerse baka. Kesintisiz bir dldr bu.
Yce Allah burada bize gelecekte ne yapacan sylyor.
353

Ve diyor ki "eer tersini dilemezsem, cennettekileri asla karmayacam"


Ve karmayacana dair sz de veriyor.
Baka bir deyile "istersem bu hkmm deitirebilirim, ama
cennettekilerin sonsuza dek orada kalmasn, zgr irademle istediim
iin kalacaklar" demekte.
Bu zgr irade konusunda ikinci bir salama, delil daha sunuyor bizlere.
Biz bu durumda Allah'n gelecekte ne yapacan biliyoruz.
Ve Allah diyor ki "siz bunu bildiinizden dolay deil, ben byle olmasn
istediimden dolay cennettekiler hep kalacaklar" "Ama istersem bunu
deitirebilirim"
Demek ki bizim gelecekte Allah'n ne yapacan bilmemiz, O'nun zgr
iradesini etkilemiyor.
Tpk O'nun bizim ne yapacamz bilmesinin, bizim zgr irademizi
etkilememesi gibi.
Bireyi "yapabiliyor olmak baka, yapmak bambakadr". Ve bu durum
zgr iradenin sonucudur.
Selam ve sevgiler.
*******************************
Aziz sordu:
"sevgili dostum zgr irade var diyorsun ardndanda bir senaryoyu
oynuyoruz diyorsun bu nasl bir eliki olmuyormu
eer bir zamanlar yle bir tezim vard yaratan bilmek istemiyor
olamazm diyordum ama buna kuranda dayank bulamadm kuran
devaml kul(kle) olacaksnki bu dnya imtihann kazanasn diyor
sorarm size kim gnn gn etmekten holanmaz kendimden rnek
vereyim evliyim ve iki olum var evli olmay yani baml olmay
istemezdim eer iman etmi olmasaydm delimiyim bakalrnn
sorumluluunu srtma alym hayatm yaardm beni bunlardan al
koyan zgr irademmi sence iyi dn"
CEVABIM:
1- Hayr, dediimi anlamamsn sevgili kardeim.
Allah bizim zgr irademizle neyi seeceimizi biliyor. Ve bunu
354

kullanarak hakettiimize kavuacamz klar karmza kartyor. Yani


seim tamamiyle senin zgr iradene ait.
Ama Allah seni neyin seeceini bildiinden,kalbindeki iyilik veya
ktlkle yzlemeni salayacak klar karna kartyor.
rnein blis o gne kadar her denileni yapyordu. Eer Allah dilesydi
yine yapaca bir eyi sylerdi rnein "gidin dnyada u ii yapn" derdi.
Ama Adem'e secde edin deyince blis'in kalbindeki hainlii ortaya
karacan bildiinden bu kk kartt karsna(secde etmek ya da
etmemek).
2- Kesinlikle zgr iradeye sahibiz.
Selam ve sevgiler.

355

Bir piyango biletinin dndrdkleri


yle bir piyango ekilii yaplsn ki,her bilet 1 trilyon(1000000000000)
rakamdan olusun.
Tabii byle anormal rakamlara sahip biletlerin olabilmesi iin ok
korkun sayda da biletin(sonsuz denilebilecek sayda) baslmas ve
satlmas gerekir. Ama hayal bu ya yapldn farzedelim.Ve tm biletlerin
de tkendiini varsayalm.
Yani bir kiiye kacak piyango baka aresi yok.
Ama bu nasl olacak? Bir trilyon kez sizin biletinizdeki rakamlar kuradan
kabilir mi?
Birinci top tamam tuttu, ikinci top tamam bu da tuttu diyelim .Ama
bunun byle bir trilyon kez tekrarlanmas imkansz gzkyor. Fakat buna
karlk bu olay gerekleecek baka yolu yok.
Bu sayy ne kadar oaltrsak oaltalm, yine piyango bir bilete kmak
zorunda.
BU OLAYIN BANA DNDRD BAKA BREY DE..........
Rastgele,tesadf gibi gzken eylerin bile aslnda byle olamayaca...
Evet burada piyango bir bilete kmak zorunda ve kacak da...
Ama bir biletin bir trilyon rakamnn srayla kuradan kmas, yani bir
trilyon kez o biletin rakamlarnn kazanmas kendiliinden rastgele olmas
imkansz bir durum.
Dnn bir kere, bir eyin rastgele olmadn ispatlamak iin deney ve
gzlemlere bavururuz. Eer o olay defalarca tekrarlanyorsa bu tesadf
bir olay deil, bir dzendir deriz. Bu olay ansa olmuyor deriz. Binlerce
kez ayn olay tekrarlanyorsa, artk bunun tesadfle alakasz bir ey
olduunu kabul ederiz.
Buna karlk burada bu olay tam bir trilyon kez tekrarlanyor. Hi bir
deney veya gzlem bu kadar ok tekrara sahip olmad halde sonu
kabul ediliyorsa, bu olayn da ansa olamyaca dnlmelidir.
356

Dediim gibi biletlerin rakam saysn bir trilyondan, katrilyona, hatta


katrilyon kere katrilyona da karabiliriz. Ama yine birey farketmeyecek
bir bilet kazanmak zorunda olacaktr.
Yani sonsuz rakama doru oaltlsa biletin zerindeki rakam says,
ansl bilet yine sekmeden kazanacaktr, numaralar torbadan srayla
kacaktr. Bunun ansa olmas imkanszdr.
***
Bu sylediimi "bir trilyon adet biletle falan" kartran arkadalar oluyor.
Onun iin bu noktada tekrarlyorum:
u anda piyasadaki biletler 6 rakamdan falan oluuyor. Yani her bir
biletin zerinde 6 rakam var. ekili yaplnca, yani torbadan 6 top
seilince bu biletlerden biri mutlaka kazanyor. nk altl tm
kombinasyonlar ieren biletler baslm durumda.
Benim piyango rneimde de bu biletlerin her birinin zerinde tam bir
trilyon rakam var.
Yine bir trilyon rakamn oluturaca tm kombinasyonlar kapsayan
biletler baslm durumda.
Yani kura makinasndan bir trilyon top dp, sonu aklannca, yine bir
bilet kazanm olacak.
Evet bir bilet kazanacak.
Ama kazanabilmesi iin tam bir trilyon kez srayla rakamlarnn kuradan
kmas gerek o ansl biletin.
Yani birinci top makinadan dt diyelim ki 5 rakam. Tamam tutttu.
kinci top kura makinasndan ekildi bu sefer mesela 8 numara, tamam
bu da tuttu....Byle byle tam bir trilyon kez kazanacak olan biletin
rakamlar srayla kuradan kacak.
Bu ansa kendiliinden olmas imkansz bireydir.
Yani baka bir deyile, bir yaz tura olay bile ansa kendiliinden olamaz.
Ama yaz ve turada bir kerede olay sonulandndan mucizeyi kolay fark
edemeyebilirsiniz. Buna karlk byle bir trilyon rakaml bir bilette olayn
ansa olmadn kavrayabilirsiniz.
Hatta bu bileti bir katrilyon, ya da seksilyon rakaml da yapabiliriz. Yine
bir bilet kazanacak. Ve bu sefer ansl biletin rakamlar bir seksilyon kez
357

kuradan kacak.
Hibir deney bir trilyon kez tekrarlanmad halde oradaki dzen kabul
edilir.
Bu bilette tam bir trilyon kez, srayla numaralar kazanm durumda.
Onu brakn, bir makinay bile bir trilyon kez altrmaya kalksanz,
birinde makina almaz veya deiik bir tepki verebilir.
Ama burada ayn bilet, hi sekmeden bir trilyon kez stste kazanyor.
Her bir topun ekilii bir saniye bile srse, tm toplarn(1 trilyon adet)
ekilii asrlarca srecektir ve "ansl" bilet bu sre zarfnda srekli
kazanmak durumunda olacaktr.
Evet, kainatta ans diye birey yoktur, ans dediimiz eyler bile aslnda
kaderin kendisidir.
Selam ve sevgiler.

358

Madde de gerektir
Ruhu reti ve onun izinden giden tm oluumlar aslnda maddenin bir
hayalden, bir ilizyondan ibaret olduunu iddia ederler hep.
Buna kant olarak ne srdkleri eylerden ilki maddenin aslnda
enerjiden olutuu, maddenin kkenine inilirse enerji dalgalanmas vb.
eylerle karlaacamz sylemeleridir. Bir de iin iine falan
sokarlar, akllar sra maddenin aslnn ilizyon, dumani ve hayaletvari bir
ey olduunu ispatlarlar.
Ama hesaba katmadklar bir ey var, enerji denilen ey de madde d bir
ey deildir. Madde onun konsantre haliyse, enerji ise maddenin dank
ve deiik halidir. Ik denilen ey de maddeden baka bir ey deildir.
Yani maddenin kkenine inilince yine karmza madde ve gereklik
kmakta.
Maddeyi hayal zannedenlerin ne srdkleri ikinci delil ise, madde
leminin aslnda duyu organlarmzn oyunlar sonucu varm gibi
alglandn belirtmeleridir.
Eer biz bir eyi gryorsak o ey var olduu iin deil, gzmz yle
alglad iin grdmz, eer bir eyi duyuyorsak aslnda yine kulak
adl alcmzn yaratt eyi algladmz sylerler.
Yine burada hesaba katmadklar bir ey var. Eer syledikleri gibi
madem onlar gerek deil, alclarmzn oluturduu bir ilizyon hepsi.
yleyse niye bir alcmz bozulunca hemen tamire yani tedaviye
kouyoruz. Madem alclarmn oynad oyun btn bunlar yleyse bir
ann objeleri ift grmesi de, salkl bir gzn tek grmesi kadar
normal ve salkldr. yleyse neden salkl gzn grd teki kabul
ediyorsunuz da a gren gz "salksz" ve yanl gryor kabul
ediyorsunuz.
Veya niye kataraktl bir gzn klarn etrafnda hale grmesini "salksz"
ve "yanl" kabul edip tedaviye bavuruyorsunuz. Madem gereklik
denilen ey alclarmzn ilizyonundan ibaret niye bu durumu "hatal"
kabul edip ameliyatlara, ilalara veya bitkisel krlere bavuruyorsunuz.
359

Yine ayn ekilde kula ar iiten birini niye "sesleri salkl bir ekilde
iitemiyor" deyip tedavi etmeye kalkyorsunuz.
Nedenini ben syleyeyim. nk madde gerektir ve ilizyon deildir. yle
alclarmzn oyunu falan hi deildir ve evrensel deimez lleri
vardr. Bu yzden bu lleri salkl bir ekilde alglayamaynca, madde
gerekliini salksz bir ekilde algladnz anlyor ve hemen tedaviye
kouyorsunuz. Eer madde bir hayal olsayd buna gerek kalmazd.
Maddenin gereklii sabittir ve kiiden kiiye deimez. Tabii
alclarnzda bir bozukluk yoksa.
imdi vereceim ayetler konumuzla dorudan ilgili deil. nk birinci
anlamlar, Allah`n gnderdii ayetleri ve peygamberleri yalanlayanlar
eletirmekte. Kendilerine getirilen apak kantlara ramen sapknlklarn
srdrenlerden bahsedilmekte.
Yalnz ayetlerin apak birinci anlamlarn kabul ettikten sonra, ayetlerin
iaret ettii baka anlamlara da kafa yorabiliriz yle deil mi? Tabii bizim
ykleyeceimiz bu ikincil ve ncl anlamlar birer iddia ve varsaym
olmaktan ileri geemeyecektir. Bu yzden imdi bu syleyeceklerimi
sadece "bir beyin jimnastii" olarak kabul ediniz ltfen. Bunun dnda bir
amacm yok.
Sana kt zerine yazlm bir kitap indirseydik, onlar da onu elleriyle
yoklasaydlar, muhakkak o kfrlerinde inat edenler yine "Bu apak bir
byden baka bir ey deildir. " diyeceklerdi. (Enam Suresi 7. ayet)
Bu ayetin ak anlam dnda baka iaretlerine bakacak olursak; size
apak bir ekilde alclarnzla alglayabileceiniz fiziksel eyler
sunduumuz halde sizler btn bu gerekleri bir ilizyon ve hayal kabul
etmekte srar ediyorsunuz anlamna da gelebilir mi?
-"te bu sizin o yalan deyip durduunuz ate!" diye.
Bu da m sihir, yoksa siz grmyor musunuz? (Tur suresi 13 ve 14.
ayetler)
Yine bu ayetin birinci ak anlam dnda beyin jimnastii yapacak
olursak; ite madde lemine hep bir hayal, hep bir ilizyon dediniz
durdunuz, imdi tadn iddetli atein azabn bakalm grn madde
gerekmiymi yoksa ilizyon mu? Anlamnda da dolayl bir uyar ieriyor
olabilir mi acaba?
360

Tur Suresi 44. Ayet: Onlar gkten bir paray derken grseler `Birbiri
stne ylm bir bulut" diyecekler.
Kamer Suresi 2. Ayet: Hala bir mucize grseler, yz evirip: "Sregelen bir
sihir!" derler.
Bu ayetlerde de, birinci anlamlar dnda, acaba madde lemini bir
ilizyon olarak gren ve "maddenin kkeninde st ste ylm enerji
dalgalanmalar" falan var deyip gerekliini inkr etmeye kalkanlara bir
uyar olabilir mi?
-Hem grsen onlar, Rablerinin huzuruna durduklar zaman! O: "Nasl u
grdnz gerek deil miymi? " diyecek, onlar da: "Evet Rabbimiz
hakk iin gerek!" diyecekler. O zaman: "Kfrettiinizin cezas olarak
azab tadn!" buyuracak. (Enam Suresi 30 ayet)
Yine bu ayette birinci ve gerek anlamda phesiz ki kfirlerin dini
inkrlarnn sonucu yaadklar hsran anlatlyor. Ama yine ayetlerin
birinci anlam dnda beyin jimnastii yapacak olursak, dolayl da olsa,
madde lemini tm ispatlarna ramen bir ilizyon kabul edenler
eletiriliyor olabilir mi?
Dediim gibi btn bu ayetleri yazmamdaki neden zihin egzersizi yapmak
sadece. Zaten ayetlerin ikincil ve ncl anlamlar iin kp da kimse
kesin olarak "u yledir" diyemez. Diyenler yanlg ierisindedir.
Fakat baz ayetler dorudan da, maddenin-yaratlmlarn gerek olduu
bilgisini bizlere vermektedir:
AHKAF
3. Biz gkleri, yeri ve ikisi arasnda bulunanlar ancak gerek ile ve belli
bir sreye gre yarattk. nkar edenler, uyarldklar eyden yz
evirmektedirler.
ANKEBUT
44. Allah gkleri de yeri de hak olarak yaratmtr. Kukusuz, bunda, iman
sahipleri iin mutlak bir mucize vardr.
Allah "gerek"-"hak" olarak yarattn da belirtiyor ayetlerinde.
Ayrca baz ayetlerinde yaratt varlklar zerine yemin ediyor. rnein:
TIN
1. Yemin olsun incire, zeytine,
361

2. Tr-i Sna`ya,
3. Ve u gvenli kente ki,
Rabbimiz bir hayalin zerine yemin etmez. Gerekler ki zerlerine yemin
etmekte.
Ksacas ruhu retinin insanlara benimsetmeye alt "herey
alglarmzn bir oyunu, gerekte madde bir hayalden ibarettir" inanc
doru deildir.
Yine her zaman ki gibi ruhuluk, insanlar yanl inanlara ve hatta inkara
ynlendirmek iin rpnmaktadr.
Bunu fark etmenin yolu yine "yalnz Kuran" deyip slam`a ynelmekten
gemektedir
Selam ve sevgiler.

362

slam`da canllarn ruhu-hayaleti yoktur


slam`da insana ait lmsz ve tanrsal para ruh inanc yoktur.
Yaratlan her ey maddidir. Hatta cinler ve melekler bile (rnein cinler
ateten yaratlmlardr).
Cennet ve cehennem de farkl fizik yasalarna sahip dier evrenlerdedir
ve sapna kadar maddedir.
Ruhu retinin slam dnyasna uydurma hadisler ve tasavvuf
retileriyle szmas sonucunda bugn Mslmanlar uydurma ruhlar
lemine iman ettirilmektedir. Hatta Kuran` tercme derken ayetlerde
"nefs, can" geen yerlerde "ruh" denilerek eviriler bile arptlmtr.
Kuran`da gerekten ruh diyen ayetler "vahiy"den ve de bu vahyi ileten
Cebrail adl vahiy meleinden bahsetmektedir.
Yani Kuran`da;
Ruh = Vahiy
Ruh = Vahiy melei
Kuran`a gre kabir azab veya mkfat yoktur. Hemen hemen herkes
kyamet sonras, maher gnnde tekrar yaratlacak ve sonsuz
yaamlarna kavuacaklardr.
Yalnz dikkat ederseniz hemen hemen herkes dedim. nk Kuran`a gre
istisna insanlar var. Bu konuda baz yazarlar gzel tespitlerde
bulunmulardr.
Kimdir bu ayrcalkl insanlar? Bunlar Firavun gibi gnahkrlkta ok
arya giden byk gnahkrlarla, ehitler gibi sevap kazanmada ok ileri
seviyede olan cennetlik insanlardr.
Firavun gibi gnah ilemede ok ar bir seviyede ileri giden insanlar
daha kyamet beklenmeden cehennemde yaratlarak daha imdiden
atete yanmaya balamlardr. Ahirette ise cezalarn daha iddetli bir
ekilde ekmeye balayacaklardr:
- Ate; onlar, sabah akam ona kar sunulur dururlar. Kyamet kopaca
363

gn de: "Tkn firavun ailesini en iddetli azaba!" (denilir). (Mmin Suresi


46. Ayet )
Burada firavun ve ailesinin imdiden srekli atee atld, kyamet
sonras ise asl azaba atlaca syleniyor. Yan bunlar imdiden beden
olarak cehennemde yaratlmlardr.
Dier u gurup ise iyilikte ok ileriye gidenlerdir. Bunlar da kyamet
beklenmeden imdiden cennette bedenen tekrar yaratlmlar ve
mkfatlandrlmaya balanmlardr. Bunlara rnek olarak ehitleri
verebiliriz:
-Sakn Allah yolunda ldrlenleri lmler sanmayn! Aksine onlar hep
hayattadrlar, Rablerinin katnda rzklandrlrlar.
-Allahn kendilerine ltfundan verdii mutlulukla sevin duyarlar ve
arkalarndan ehit olarak kendilerine katlmam olan mcahitler
hakknda: "Onlara hibir korku yok ve onlar znt de duymayacaklardr.
" mjdesinde bulunurlar. (Ali mran suresi 169-170)
Burada da aka ayetler, ehitlerin kanl ve canl bir ekilde yani bedenen
cennette imdiden yaamaya baladklarn ve nimetler iinde olduklarn
sylyor.
Sakn Allah yolunda ldrlenleri lmler sanmayn! Aksine onlar hep
hayattadrlar, Rablerinin katnda rzklandrlrlar.
-Allahn kendilerine ltfundan verdii mutlulukla sevin duyarlar ve
arkalarndan ehit olarak kendilerine katlmam olan mcahitler
hakknda: "Onlara hibir korku yok ve onlar znt de duymayacaklardr.
" mjdesinde bulunurlar. (Ali mran suresi 169170)
Bu ayetler bile ruhlar lemi safsatasn yerle bir etmeye yeterlidir.
Eer insanlarn ruhu olsayd, tm insanlar ldkten sonra yayor olacakt
ve ayet "herkes canldr aslnda " falan derdi.
Ama yle demiyor. yle diyor:
-Sakn Allah yolunda ldrlenleri lmler sanmayn! Aksine onlar hep
hayattadrlar, Rablerinin katnda rzklandrlrlar.
Yani "sadece ehitler gibi istisna insanlar kyamet ncesi yaayabiliyorlar.
" nk dier insanlar ller ve kyameti bekliyorlar ikinci yaratl iin.
Ve ruhlar olmadndan canszlar.
364

Ama ehitler imdiden cennette yaratldklarndan (Rabbin kat), dier


insanlardan farkl olarak imdiden ikinci yaamlarna balam
bulunuyorlar. Kyametten sonra kendilerine katlacak dier insanlar da
bekliyorlar.
Yine insanlarn ruhu olmadna Kuran`dan delil vermeye devam edelim:
Yasin 5152: Sra frlmtr! Bak, ite kabirlerden, Rablerine doru
akn akn gidiyorlar. yle diyecekler: "Vay bamza gelene! Kim kaldrd
bizi mezarmzdan? Rahman`n vaat ettii ite bu! Peygamberler doru
sylemiler. "
Eer bu insanlar ldkten sonra ruhlar leminde yaamaya devam
etselerdi, bu lemde yaayacaklar binlerce ve hatta belki de milyonlarca
yl boyunca ahiretin gerek olduu ac gereini yudum yudum
zmsemi olacaklardr.
Ama hayr, bu insanlar dnyada ldkten sonra ilk defa kendilerine
geliyorlar ve byk bir aknlk iinde "meerse doruymu" gibilerinden
bir eyler syleyerek byk bir ok yayorlar.
nk ruhsal yaam diye bir ey yok. Onlar vefat ettikten sonra kyamete
kadar cansz bir ekilde beklediler ve uyandklarnda yani ikinci
yaratllarnda da ac gerei grdler.
Baz insanlarn imdiden cennete girdiine bir dier delil olarak u
ayetleri de verelim:
Yasin Suresi(20-29):
Kentin br ucundan bir adam koarak gelip yle dedi: "Ey topluluk, bu
elilere uyun!"
"Sizden herhangi bir cret istemeyenlere uyun. Onlardr doruyu ve
gzeli bulanlar. "
"Beni yaratana ne diye kulluk etmeyecek miim ben? Ve sizler de O`na
dndrleceksiniz. "
"O`ndan baka tanrlar m edineyim ben? Eer Rahman bana bir
zorluk/zarar dilerse onlarn efaati benden hibir eyi savamaz; beni
kurtaramazlar. "
"Bu durumda ben elbette ki ak bir sapkln iine derim. "
"Ben, sizin Rabbinize iman ettim, artk dinleyin beni!"
365

"Gir cennete!" denildi. Dedi: "Kavmim bir bilebilseydi?


Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram edilenlerden kld. "
Biz onun ardndan kavmi zerine gkten bir ordu indirmedik, indirecek
de deildik.
Olan, sadece korkun titreimli bir sesti. Ve bir anda snverdiler.
*************
Eer kyametten sonraki cennete giriten bahsetseydi, o zaman o adamn
toplumu zaten onu gryor olurdu. Ama hemen lmnden sonra
bedenli olarak cennete giriyor, dierleri ise daha yeryznde olduundan
ve/veya henz dirilmediinden, "kavmim, Allah`n beni affedip cennetine
aldn bilebilseydi" demekte.
*************
RUM
55. Saat gelip kyamet koptuu gn, gnahkrlar dnyada bir saatten
baka kalmadklarna yemin ederler. Onlar ite byle evriliyorlard.
56. lim ve iman verilenler ise yle dediler: "Yemin olsun, siz, Allah`n
Kitab gereince yeniden dirilme gnne kadar kaldnz. te bu, yeniden
dirilme gndr. Fakat siz daha nceden bilmiyordunuz. "
Eer bu gnahkarlar ruhlar aleminde binlerce veya milyonlarca yl
azaplar iinde yaam olsalard, o zaman onlara bekleme sresi ksa
gelmek bir yana dursun tam tersine olduundan da uzun gelecekti.
Ama grld zere, dirildikleri andan itibaren kendilerine ilk defa
geliyorlar ve dnyadaki bekleme srelerinin ok ksa olduuna yemin
ediyorlar.
Ayrca ilim ve iman iinde olanlar onlara yle diyor: "Yemin olsun, siz,
Allah`n Kitab gereince yeniden dirilme gnne kadar kaldnz. te bu,
yeniden dirilme gndr. Fakat siz daha nceden bilmiyordunuz. "
Yani hem "siz kyamet gnne kadar beklediniz" diyorlar hem de "siz
daha nce bunu bilmiyordunuz" diyerekten onlarn bilinlerinin ilk defa
yerine geldiine vurgu yapyorlar.
Bu arada Kuran'da ruh kelimesi sadece tekil olarak gemektedir. Ruhun
oulu olan "ervah" kelimesi ayetlerde asla gemez. Bu da ruhlarn
olmadna dair bir baka salama, kant daha sunmaktadr bizlere.
366

NSANA AT RUH NANCININ YAPTII BOZGUNCULUKLAR


1.nsana ait tanrsal para ruh inanc insanlarn rabletirilmesinin kapsn
ardna kadar ayor ve bunun sonucunda kutsal insanlar, tapnlan sefil
ruhbanlar ortaya kyor.
2.nsana ait ruh inancndan dolay ou insan tekml safsatasna
inanyor. Ve bu yzden ac ekip olgunlaacana inandndan kendine
zulmediyor veya bana bir musibet geldi mi bunu iyi bir ey zannedip
kurtulmak iin evkli davranmayabiliyor. Hlbuki Kuran'a gre bamza
gelen musibetler hi de hayra alamet deildir ve gnahlarmzdan dolay
bir uyardrlar.
3.nsana ait ruh inancndan dolay insanst bir varlk olabileceine
inanan ruhbanlar dnya nimetlerine srt evirerek kutsallatna
inanyorlar. Bu sapknl bir erdem olarak gryorlar. Hatta kimisi cennet
nimetlerini bile istemiyor ve ilahlamaktan baka bir eyi gz
grmyor(birlenme inanc).
4.nsana ait tanrsal para ruh inancndan dolay lmn gzel bir ey
olduu zannediliyor. nk bu inanca gre ruh bedene hapistir ve lm
ruhun zgrlne kavumas-birlenmesi demektir. Bu hastalkl
dncenin sonucunda ne yazk ki insan hayatna verilen nem
azalabiliyor ruhlara inanan insanlarda.
5.Yine insana ait ruh inancndan dolay birok insan reenkarnasyona
inanyor. Bu da her dirilite bambaka bir yaratk olunaca anlamna
geliyor. Ve bu da farknda olunmasa da len kiinin bir daha geri
gelmemek zere yok olmas demektir. nk baka bir bedende baka
bir kiilikte hatta baka cinsiyet veya trde dnyaya geleceksen srekli,
lnce u anki sen bir daha olumamak zere yok olacak demektir. Yani
tam bir materyalist inanca brnyor iin derinine inince.
6.Ruh ikizi inanc grlyor birok ruhu retide... Bunun sonucunda
yalnzca ruh ikiziyle birlikte olan insann tekml edip mutlu olabilecei
safsatasna inanlyor. Bu da cinsellii aktrmadan yasaklama-kstlama
hinliini ieriyor.
7.nsana ait ruh inanc ve tekml safsatas aslnda gnah ilemenin
gerekli olduu yanl inancna da gtryor insanlar. nk tekml iin
dnyaya gelen ruh gnah ileyip ac ekmeli ki mkemmellie giden
yolda olgunlaabilsin deniliyor. Bu inan kabala retisiyle Musevilie,
367

tasavvuf retisiyle de slam dnyasna sokuturulmutur.


8.nsana ait lmsz ruh inanc, bedenli yeniden yaratlp ahirette maddi
yaayacamz gereini baz kimselere inkr ettiriyor. Ruhular maddeyi
kmsedikleri hatta bazlar irendikleri iin sonsuz yaamn bedenli
deil de ruh olarak olabileceini syleyiveriyorlar. Kutsal kitaplardaki
maddi sonsuz yaam anlatan ayetlere sembolik anlamlar ykleyerek
dolayl yoldan inkr ediyorlar.
9.Yine baz ruhular Allah'n yaratt bu maddi evrene kretmek bir
yana dursun,ona "le" diyerek hakaret ve nefretlerini kusuyorlar.Allah'n
bizim iin yaratt gzelliklere nefret ve hainlik iinde olabiliyorlar.Kendi
uydurduklar madde tesi aleme tapnyorlar ve ona ulamak iin
rpnyorlar.
10.Ruhun tekml inanc sonucunda kiisel ve toplumsal bazda
ayrmclk-stnlk meselesi ortaya kyor. Kimi insanlar kimi
insanlardan stn kabul edildii gibi kimi rklar da dier rklardan stn
tutulabiliyorlar. Baz ruhular sarn renkli gzl insann tekml etmi
stn insan temsil ettiine inanrlar. Hatta Hitlerin zalimliklerinin
arkasnda bile bu ruhu-rk sapma vardr. Byk ruh adl varlktan
medyumlar araclyla ald direktifler dorultusunda bilenen
lgnlklarn yapmtr Hitler.
11.Ruhlara inanan insan cinlerin aldatmalarna daha yatkn oluyor. Ruh
arma seanslarnda ya arlatanlarn yalanlarna kanyorlar ya da
cinlerin ruh klnda syledikleri yalanlara... Yaknlarnn veya hayatta
olmayan nl insanlarn ruhlaryla grtn sanan kimseler, bu
celselerde aldklar bilgileri mutlak doru zannedip yoldan kabiliyorlar.
Selam ve sevgiler.

368