You are on page 1of 2

Zách Klára elemzése

A ballada Magyarország történetének egyik legismertebb merényletéről szól. A
történeti helyszín Visegrád, a történeti idő 1330. április 17. Erzsébet
királynénak, Károly Róbert feleségének volt egy udvarhölgye, a gyönyörűséges,
de még érintetlen Zách-leány, Klára. Szemet vetett rá a királyné testvére,
Kázmér, aki némi „közbenjárás” után elveszi a lánytól ártatlanságát… a lány
nagy belső vívódás után apjának ezt elárulja, aki ettől nekibőszülten és karddal a
kézben ront az épp ebédelő királyi családra Visegrádon. A királyné négy ujja
bánja a támadást. Feliciánt a testőrség ártalmatlanná teszi. Bosszúból Zách
Feliciánt és egész családját különös kegyetlenséggel kivégezték. A Képes
Krónika így írja le az eseményeket: "s a vétlen Zách Klárának sem
kegyelmeztek. Orrát, ajkait, kezéről 8 ujját levágta, s a szerencsétlen félholt
lányt lóháton, az ország útjain meghordozták és azt kellett mondania: Ilyen
módon bűnhődik, aki a királyhoz hűtlen!" Arany Magyarországra Isten oltalmát
kéri egy hasonlóan nagy csapás ellen.

A balladai helyszínek
1- A kert
2 - Útban a templom felé
3 - A templomban
4 - Zách palotája
5 - Az udvari ebéd
6 - (Arany zárszava – ami viszont nem helyszín)

A szereplők
1) Kázmér
2) Erzsébet
3) Zách Felicián
4) Zách Klára
5) Károly Róbert