You are on page 1of 4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL
21030 KUALA TERENGGANU
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (SIMULASI)
Mata Pelajaran

: Olahraga

Tajuk

: Lontar peluru

Kemahiran

: Teknik berdiri

Tarikh

: 18 Julai 2016

Masa

: 20 minit

Bilangan murid

: 10 orang

Pengalaman murid sedia ada

: Latihan lontar peluru dengan bola hoki

Objektif

: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran ini, murid
akan dapat:

Psikomotor

: melakukan lontar peluru dengan cara yang betul 3
daripada 5 percubaan.

Kognitif

: menerangkan kemahiran teknik berdiri dengan cara
yang betul dan jelas.

Afektif
Masa

: kerjasama antara satu sama lain, dan disiplin diri.
Aktiviti

Butiran Mengajar/
Fokus Pembelajaran

Perkembangan/
G. kerja kelas
(Kemahiran)
(12 minit)
1. Guru
menunjukkan

Organisasi

Strategi/
Peralatan

2. kedudukan kaki dan pegangan peluru).Langkah 1 Teknik berdiri teknik berdiri yang (2 minit) - Cara: betul: Posisi badan Fasa persediaan ketika keadaan bersedia (kedudukan kaki dan tangan yang memegang - peluru). Berdiri dengan mengangkang kedua-dua belah kaki seluas lebih pulihan kurang 30 cm. 3. Guru meminta pelajar melakukan teknik berdiri tanpa Langkah 2 (5 minit) Praktis teknik berdiri dengan bola tenis bantuan alat bantuan mengajar dengan tengkuk. guru Bola 2. Guru memastikan gelungsuran pelajar melakukan - lontaran dengan tenis betul (posisi badan. memegang peluru di bawah dagu sehingga bersentuhan 1. (bola tenis) terlebih Fasa dahulu. dilakukan tangan setelah lontaran. Siku tangan yang memegang peluru haruslah keluar dan mendatar. Kemudian. Pusingkan sedikit arah ke meminta pelajar kanan dan melakukan teknik bawakan tangan . Melontar bola dengan cara - yang betul. Memastikan 1.

4. kedudukan kaki dan pegangan bola yang betul. manakala tangan kiri membantu mengimbang tangan. Fasa lontaran 1. .Peluru ke arah kiri. tenis. pelajar melakukan teknik Fasa berdiri dengan pemulihan posisi badan.berdiri dengan kiri menyilang ke menggunakan bola kanan. Guru meminta setiap kumpulan melakukan teknik berdiri secara bergilir dengan menggunakan bola tenis. Bawakan kembali tangan kiri dengan cepat . 2. Guru memastikan 3. Guru membahagikan pelajar kepada 2 Langkah 3 Latihan teknik (5 minit) berdiri dengan menggunakan peluru kumpulan. manakala kaki diluruskan dan peluru ditolak keluar. 3.Tangan diluruskan mengikut arah lontaran peluru.

jarak akan diukur untuk menentukan siapa yang melontar paling 4. Kemudian. 2. Guru menyimpulkan pembelajaran dengan menyatakan kesalahan yang ketara dilakukan oleh pelajar melalui pemerhatian guru.3. Penutup/ Perbincangan (3 minit) jauh. -Peluru . 1. Guru menunjukkan kembali teknik berdiri yang betul. Kemuncak (5 minit) Permainan Pelajar dikehendaki kecil/ melakukan teknik Pertandingan berdiri sebanyak 2 percubaan seorang dengan menggunakan peluru untuk lontar peluru.