You are on page 1of 4

1.

0 Pengenalan
Guru merupakan satu pekerjaan yang mulia. Bukan semua orang boleh menjadi
seorang guru yang baik dan cemerlang. Apa yang penting, keikhlasan dalam
menjalankan tugas mendidik anak-anak murid itu sendiri. Kualiti dan sikap
profesional seorang guru adalah sangat penting untuk ditonjolkan. Bukan sahaja
semasa waktu sekolah, masyarakat akan sentiasa memandang tinggi guru-guru.
Pembelajaran yang berlangsung itu, bukan hanya di dalam kelas, sebailknya, ia juga
boleh terjadi secara tidak langsung di luar kelas. Buktinya, murid akan melihat gaya
seorang guru itu di dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana pertuturan mereka,
personaliti, dan kesantunan mereka. Ia akan sentiasa mejadi contoh. Ini secara tidak
langsung, akan menjadi ejen kepada perubahan di kalangan masyarakat.
Seorang guru pastinya akan sentiasa berdiri di khalayak ramai, hadapan para
guru lain, murid-murid dan juga ibu bapa murid itu sendiri. Dalam proses mengajar
dan memahami murid, guru hendaklah menggunakan kata-kata yang sesuai dan
mudah difahami oleh mereka. Selain itu, guru juga perlu mengetahui tahap pemikiran
anak-anak murid meraka agar ucapan yang disampaikan boleh diterima dan dapat
aplikasikan kelak, serta menggunakan laras bahasa yang tepat.
Oleh itu, terdapat pelbagai etika sosial dan protokol dalam proses menjadi
guru yang cemerlang. Ia termasukah semasa proses pengucapan awam ataupun
semasa

proses

pengajaran

dan

pembelajaran,

kesantunan

bahasa

dalam

menyampaikan isi dan kemahiran mendengar secara efektif. Selain itu, guru juga
hendaklah tidak boleh melupakan tertib di meja makan, terutamanya semasa majlismajlis formal dan rasmi, dan juga etika pemakaian, di mana guru hendaklah
mengikut tertib dan pakaian yang betul mengikut tema majlis. Maka, program Bina
Insan Guru (BIG) telah diadakan sebagai satu program yang dirangka khusus bagi
memenuhi keperluan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP).
2.0 Laporan Sebelum
Kami telah menjalankan dua kali mesyuarat di dalam bilik GERKO. Selaku pengerusi
Ho Zi Xian, dia telah membahagikan tugas-tugas kepada semua orang dan
menganalisikan semua peranan yang perlu ditanggung oleh setiap tugas. Selain itu,
kami telah berbincang dan merancang aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan
semasa waktu sesi moral. Pelantikan Jawatankuasa Pelaksanaan BIG Fasa 5 telah
dilaksanakan secara demokratik oleh Jawatankuasa Induk BIG di bawah pimpinan
Pengerusi BIG. Di samping itu, kami telah mengaturkan masa bagi setiap aktiviti
1

kami juga telah bertindakbalas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. nilai-nilai hidup bermoral dapat diterapkan dalam proses pembinaan insan guru. Objektif aktiviti ini adalah untuk membina kemahiran mengurus perubahan diri. kami masih berasa amat gembira dan perasaan tertunggu-tunggu terhadap Bina Inan Guru yang seronok ini. makanan dan sebagainya. mandat. memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru dan membuat refleksi secara kritis ke atas bentuk peraturan dan fungsi-fungsi JPN. cenderamata. Kami juga telah menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. mengenali dan menilai potensi diri sebagai insan guru serta membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya guru. kami telah menghadirinya pada masa yang tepat. 2 . Walaupun penat dalam perancangan dan pengurusan dalam Bina Insan Guru ini. Pensyarah Penyelaras BIG telah mengucapkan tahniah dan berterima kasih kepada semua pelajar. Segala perisian program tersebut juga selaras dengan asas pembinaan insan guru yang berpaksikan kepada pegangan Prinsip Rukun Negara dan seterusnya menjadi asas pembentukan masyarakat dan pembinaan negara bangsa. fungsi JPN dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan PPD / Zon / Bahagian dan PKG. Beliau mengharapkan agar semua pelajar telah memilih dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan baik bagi mengurus program BIG ini. PPD dan pengurusan pendidikan.yang akan dilangsungkan dalam tiga hari dua malam dalam Bina Insan Guru fasa empat ini. Melalui aktiviti yang dijalankan. pekeliling perkhidmatan. kami telah mendengar ceramah yang telah disampaikan oleh Tuan Haji Abdullah bin Hassan di bilik serba guna pusat sumber. Sepanjang dua kali mesyaurat diadakan. Seterusnya. Bagi memastikan keberkesanan program ini dapat dicapai. Antara kandungan yang telah disampaikan melalui ceramah termasuklah guru dan perundangan. nilai. Semua ahli telah memberi komitmen dan kerjasama yang tinggi dalam Bina Insan Guru kali ini. Akta 550. etika dan akhlak keguruan kami. Hal ini kerana kami amat menghayati aktiviti ini dan ia telah berjaya menampilkan ciri-ciri kerohanian.0 Laporan Semasa Dalam slot pertama iaitu Bengkel Pengurusan Pendidikan. surat pekeliling ikhtisas. kami telah menyelesaikan setiap masalah yang diungkitkan oleh setiap ahli seperti dari segi kewangan. Semua guru pelatih turut berpeluang untuk didedahkan dengan informasi dan pengetahuan yang penting melalui bengkel tersebut. menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti. Bukan itu sahaja. organisasi dan persekitaran pendidikan. 3.

semua guru pelarih dikehendaki menyediakan sebuah laporan mengenai refleksi mengenai program tersebut. kami pun balik ke IPDA dengan perasaan yang gembira. 4. menunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak berkaitan dan emahami aspekaspek penting dalam menguruskan pelbagai budaya sekolah dan kurikulum untuk diaplikasikan pada masa yang akan datang. Antara kandungan yang akan disampaikan melalui ceramah termasuklah latar belakang sekolah.0 Laporan Selepas Kami telah membuat refleksi tentang program Bina Insan Guru ini. Objektifnya adalah untuk memahami struktur pengurusan sekolah cemerlang. . kami telah membuat lawatan Penanda Aras Sekolah Cemerlang. 3 . Kami telah menerima taklimat pengurusan sekolah di dalam dewan mesyuarat SK Ibrahim. Seterusnya. pencapaian sekolah. Segala perisian program tersebut juga selaras dengan asas pembinaan insan guru yang berpaksikan kepada pegangan Prinsip Rukun Negara dan seterusnya menjadi asas pembentukan masyarakat dan pembinaan negara bangsa. infrastruktur atau kemudahan sekolah. Seterusnya. nilai-nilai hidup bermoral dapat diterapkan dalam proses pembinaan insan guru. Melalui aktiviti yang dijalankan. program Bina Insan Guru fasa empat ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. kami telah telah makan tengah hari di Aman Jaya Mall pada pukul 1 tengah hari. gemilang dan terbilang dalam semua bidang. Semua guru pelatih turut berpeluang untuk melawat ke bilik-bilik khas di sekolah tersebut.semua guru pelarih dikehendaki menyediakan sebuah penulisan kritis mengenai program tersebut.0 Rumusan Akhir sekali. Hasil daripada program ini telah melahirkan guru yang mampu untuk memimpin segala aktiviti berkaitan mengenai perancangan dan seterusnya melahirkan guru yang cemerlang. 5. pengurusan sekolah yang sistematik. dengan kerjasama dan komitmen yang tidak berbelah bagi daripada semua pihak yang terlibat. kurikulum serta budaya sekolah. Bagi memastikan keberkesanan program ini dapat dicapai. Akhirnya. Dalam slot kedua iaitu aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti luaran yang melibatkan penglibatan komuniti.

6.0 Lampiran (Slot 1– Bengkel Pengurusan Pendidikan) (Slot 2.Bengkel Benchmark) 4 .