You are on page 1of 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL
21030 KUALA TERENGGANU
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (SIMULASI)
Mata Pelajaran

: Permainan

Tajuk

: Permainan Tenis

Kemahiran

: Servis

Tarikh

: 18 Julai 2016

Masa

: 15 minit

Bilangan murid

: 10 orang

Pengalaman murid sedia ada

: Pernah bermain tenis

Objektif

: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran ini, murid
akan dapat:

Psikomotor

: melakukan servis dengan cara yang betul 3 daripada 5
percubaan.

Kognitif

: menerangkan kemahiran servis dengan cara yang
betul dan jelas.

Afektif

: kerjasama antara satu sama lain, dan disiplin diri.
Masa

Aktiviti

Butiran Mengajar/
Fokus Pembelajaran

Perkembangan/
G. kerja kelas
(Kemahiran)
(12 minit)
1. Guru menunjukkan
cara servis yang
Langkah 1
(2 minit)

Servis

betul:
- Posisi badan ketika
melambung

Organisasi

Strategi/
Peralatan

Guru meminta . 2.(kedudukan kaki dan bahu menghadap - sasaran) Melambung bola tenis melepasi aras - kepala. Memastikan bola tenis jatuh dalam lingkungan - hadapan. Guru meminta pelajar melakukan servis pada pagar dengan Langkah 2 Praktis bantuan alat bantuan (5 minit) pukulan mengajar (bola tenis servis pada pagar yang digantung). 1. 1. kedudukan kaki dan pegangan pada raket). Posisi tangan memukul bola untuk servis. Guru membahagikan pelajar kepada 2 kumpulan dan setiap kumpulan berada di Langkah 3 Latihan (5 minit) servis dalam gelanggang tenis bahagian gelanggang yang berlainan. Guru memastikan pelajar melakukan servis dengan betul (posisi badan. 2.

3. 2. Penutup/ Perbincanga n (1 minit) 1. Guru memastikan pelajar melakukan servis secara menyerong dan masuk ke kotak pihak lawan beserta dengan posisi badan. 3. Kemuncak (2 minit) Permainan Pelajar yang telah kecil/ dibahagikan kepada 2 Pertandinga kumpulan melakukan n servis dari garis servis gelanggang secara bergilir-gilir. kedudukan kaki dan pegangan raket yang betul.pelajar melakukan servis di dalam gelanggang tenis. 4. . Guru menyimpulkan pembelajaran dengan menyatakan kesalahan yang ketara dilakukan oleh pelajar melalui pemerhatian guru. Guru menunjukkan kembali cara servis yang betul.