You are on page 1of 2

Predarea şi învăţarea fracţiilor

1. Noţiunea de fracţii
 Parte dintr-un întreg care a fost împărţit în părţi de mărimed egale o numim
unitate fracţională.
 Una sau mai multe unităţi fracţionale formează o fracţie.
3

1

7

Exemple: 10 ( trei zecimi), 100 ( o sutime), 1000 ( ;apte miimi).
 Cu ajutorul fracţiei exprimăm şi scriem câte unităţi fracţiomare au fost
considerate dintr-un întreg.
 Linia orizontală se numeşte linie de fracţie.
 Numărul scris sub linia de fracţie este numitorul fracţiei.
 Numărul scris deasupra liniei de fracţie este numărătorul fracţiei.
2. Fracţii egale
 Fracţiile care reprezintă aceeaşi parte din întreg (unitate) se numeşte fracţii
egale.
3. Compararea frcţiilor cu întregul
 Fracţiile care sunt mai mici decât unitatea (întrgul) se numeşte fracţii
subunitare.
 Fracţiile sunt egale cu unitatea (întregul) şi se numesc fracţii echiunitare.
 Fracţiile mai mari decât unitatea (întregul) se numesc fracţii supraunitare.
4. Compararea fracţiilor

 Dintre dooă fracţii (ale aceluiaş întreg) care au acelaş numitor este mai mare fracţia care are numărătorul mai mare. -numărător egal cu suma numărătorului celor fracţii. 5. Dintre două fracţii care au acelaşi numitoreste mai mare fracţia cu numitorul mai mic. Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor  Suma a două fracţii cu acelaşi numitor este o fracţie care are: -acelaşi numitor cu fracţiile adunate.  Diferenţa a două fracţii au acelaşii numitor este o fracţie care are: -acelaşi numitor cu fracţiile care se scad. -numărătorul egal cu diferenţa numărătorilor celor două fracţii .