You are on page 1of 1

Şivaismul caşmirian - paralele cu alte tradiţii

“Metafora dansului cosmic al lui Shiva uneşte mitologia, arta religioasă şi fizica modernă.
Este într-adevăr, aşa cum spunea Coomaraswamy, «poezie, dar nu mai puţin ştiinţă»”.
Jacques Bergier
Printre numeroasele religii şi căi spirituale autentice, şivaismul se remarcă prin
universalitatea modelului său conceptual. Cu alte cuvinte, viziunea şi înţelegerea iniţiatică
pe care o conferă şivaismul este atât de cuprinzătoare încât aici se regăsesc
corespondenţe şi similitudini cu aproape toate căile spirituale autentice ale lumii. Sunt
semnificative
în
acest
sens
similitudinile
şi
asemănarea
cu
creştinismul:
*trinitatea - este un concept fundamental atât în şivaism cât şi în creştinism;
*etapele apropierii şi contopirii cu Dumnezeu se regăsesc aproape identic în practica
meditaţiei - ca modalitate ce ţine de Calea fiinţei individuale (Anavopaya) din cadrul
şivaismului - şi în rugăciunea inimii - modalitate spirituală specifică creştinismului
ortodox;
*iubirea copleşitoare şi elanul nestăvilit către Dumnezeu - este o trăsătură comună atât
misticilor creştini cât şi celor şivaiţi.
Regăsim în şivaism, integrate într-o viziune unitară, tehnici şi procedee întâlnite atât în
yoga cât şi în tantra sau în budismul Zen. Este semnificativ în acest sens faptul că
Vijnana Bhairava Tantra, tratat ce aparţine tradiţiei şivaite, este de asemenea unul din
tratatele fundamentale ale budismului Zen (Japonia) şi Chan (China). Universalitatea
viziunii şivaismului caşmirian nu trebuie să ne surprindă având în vedere faptul că Shiva
reprezintă prin excelenţă acea faţetă a lui Dumnezeu care se manifestă ca Marele
Iniţiator sau Marele Salvator (Mântuitor) al fiinţelor înlănţuite de ignoranţă şi suferinţă.
Putem afirma pe drept cuvânt că, prin definiţie, orice apelare frenetică şi sinceră a
Divinului este adresată, de fapt, ipostazei mântuitoare a lui Dumnezeu, ipostază
cunoscută în India sub numele de Shiva ("Cel bun şi blând"), şi orice manifestare a
Graţiei Divine eliberatoare este în strânsă legătură cu Shiva. Astfel, chiar dacă fiinţa
umană nu ştie, în orice proces spiritual iluminator, Graţia lui Shiva joacă un rol esenţial.
Viziunea cuprinzătoare a şivaismului nu se rezumă însă numai la corespondenţe şi
similitudini cu alte tradiţii spirituale. Ceea ce ne uimeşte acum, când ştiinţa s-a dezvoltat
atât de mult, câştigând teren în detrimentul religiilor şi a multitudinii de căi spirituale nou
apărute, este că teoriile cele mai moderne ale ştiinţei contemporane îşi găsesc
corespondenţe evidente în vasta tradiţie spirituală şivaită: modelul holografic al
universului, teoria câmpurilor morfogenetice, teoria stringurilor, mecanica cuantică etc.