You are on page 1of 2

Anul şcolar 2016-2017 va avea 35 de săptămâni de cursuri, care vor însuma

169 de zile lucrătoare. Prin excepţie, unii elevi vor avea un an şcolar
mai scurt (clasele terminale de liceu vor avea doar 32 de săptămâni şi vor
încheia pe 26 mai 2017, iar cele de clasa a VIII-a vor avea 34 de săptămâni şi vor
încheia pe 9 iunie) sau chiar mai lung (învăţământul special va avea 37 de
săptămâni de cursuri).
Pentru elevi, noul an şcolar va debuta în data de 12 septembrie 2016 şi se va
încheia în data de 10 septembrie 2017. Mai exact, iată cum arată structura
stabilită de minister:

Semestrul I (19 săptămâni):
o

cursuri: 12 septembrie 2016 - 23 decembrie 2016;

o

vacanţa de iarnă: 24 decembrie 2016 - 8 ianuarie 2017;

o

cursuri: 9 ianuarie 2017 - 3 februarie 2017;

o

vacanţa intersemestrială: 4 februarie 2017 - 12 februarie 2017;

Notă: În perioada 29 octombrie 2016 - 6 noiembrie 2016, clasele din
învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor fi în vacanţă.

Semestrul II (16 săptămâni):
o

cursuri: 13 februarie 2017 - 14 aprilie 2017;

o

vacanţa de primăvară: 19 aprilie 2017 - 30 aprilie 2017;

o

cursuri: 2 mai 2017 - 16 iunie 2017;

o

vacanţa de vară: 17 iunie 2017 - 10 septembrie 2017.

Notă: Pentru angajaţii sistemului educaţional, anul şcolar se va desfăşura între 1
septembrie 2016 şi 31 august 2017.
"Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări
specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei, ziua de 5 iunie Ziua învăţătorului şi 1 Iunie - Ziua copilului, conform planificărilor existente la
nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar", se arată în ordinul de
ministru.
În ceea ce priveşte programul naţional "Şcoala altfel", acesta se va
desfășura într-o perioadă de cinci zile lucrătoare consecutive, în funcție de cum
decide fiecare unitate de învățământ, însă respectând următoarele intervale:

Pentru învăţământul preşcolar şi primar:
o

21 noiembrie 2016 - 2 decembrie 2016;

o

27 februarie 2017 - 31 martie 2017;

liceal. "Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale. În anul şcolar curent.9 iunie 2017.31 martie 2017.2 decembrie 2016. potrivit Ordinului MENCS nr. o 27 februarie 2017 . . 4577/2016.o  15 mai 2017 . al examenelor de absolvire.9 iunie 2017. se mai arată în actul amintit. în săptămâna 1822 aprilie 2016 din semestrul al doilea. respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor. Pentru clasele de învăţământ preşcolar şi primar. precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice". o 15 mai 2017 . în general. Pentru învăţământul gimnazial. profesional şi postliceal: o 17 octombrie 2016 . "Şcoala altfel" s-a desfăşurat. însă cel târziu până la 27 mai 2016. Lucrările semestriale şi tezele vor fi susţinute. cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul fiecărui semestru. programul a putut fi stabilit în altă perioadă a semestrului al doilea.