You are on page 1of 1

Desprinderea de Aşteptări

Delectarea cu Surprizele Vieţii

de Madisyn Taylor

Cu cât te îndepărtezi de 
propriile­ţi aşteptări, cu atât 
mai fermecătoare va deveni viaţa.

În năzuinţa şi strădania de a ne trăi împlinirea personală, precum şi de a ne realiza
idealurile proprii, noi avem tendinţa de a dezvolta ataşamente, la nivel emoţional,
faţă de rezultatele pe care ni le-am dori materializate, transpuse în viaţă. Aceste
aşteptări ne pot servi drept o sursă de stabilitate, îngăduindu-ne să întocmim
planuri, pe baza viziunii noastre despre viitor; însă, ele ne pot restrânge şi inhiba,
totodată, potenţialul de fericire, împiedicându-ne să vedem turnuri de situaţie la fel
de îmbucurătoare, însă neaşteptate. În loc de a ne desfăta, valorificând toate
ocaziile surprinzătoare ale vieţii, noi ne deplângem speranţele neîmplinite. Atunci
când ne propunem să renunţăm la aşteptări, s-ar putea să ne găsim la discreţia unei
voci lăuntrice, ce ne îmboldeşte să ne zbatem pentru obiective specifice, chiar dacă
acestea par să ne ocolească încontinuu. Cu toate acestea, contrariul aşteptărilor nu
este pesimismul. Ne putem păstra optimismul şi ne putem elibera de nevoia de a ne
baza pe probabilităţi specifice, prin deschiderea inimii şi a minţii faţă de o gamă
amplă, variată, de posibile rezultate.
Atunci când nădăjduim ca anumite situaţii, evenimente ori confruntări să se
desfăşoare de o manieră specifică, va fi mai dificil să ne bucurăm de surprizele cu
potenţialul de a se preface în splendide binecuvântări. De asemenea, s-ar putea să
avem impresia că nu ne-am împlinit propriile obiective, fiindcă nu am fost în măsură
să transpunem în fapt rezultatele dorite, prin intermediul alegerilor şi acţiunilor
noastre. Totuşi, ia în considerare, faptul că suntem cu toţii purtaţi de undele fluxului
universal; precum şi că, adeseori, cele mai bune intenţii ne sunt zădărnicite de
soartă! Pe măsură ce devii tot mai deschis şi receptiv la turnurile surprinzătoare de
situaţie, tu vei fi, de asemenea, tot mai dornic să cauţi şi capabil să desluşeşti
elementele pozitive ale noilor circumstanţe. Această receptivitate la neprevăzut se
poate dovedi extrem de utilă, atunci când ţi se cere să accepţi o soluţie de
compromis, când planurile de viaţă par să ţi se năruie, sau când scena lumii se
modifică pe neaşteptate; întrucât, o atitudine deschisă îţi dezvoltă flexibilitatea de a
surprinde aspectele pozitive ale aproape oricărei împrejurări, întâmplări sau urmări.
Cu cât te distanţezi de propriile-ţi aşteptări, cu atât mai fermecătoare va deveni
existenţa. Deşi este posibil ca o anumită situaţie de viaţă să nu corespundă
dorinţelor, nevoilor sau obiectivelor tale, întreabă-te cum ai putea să o valorifici la
maximum; şi apoi fă tot ceea ce îţi stă în puteri, pentru a te adapta! Călătoria Vieţii
tale va undui, surprinzătoare; şi va face fermecătoare şi graţioase meandre, dacă
eşti dispus să renunţi la aşteptări.