You are on page 1of 4

KERTAS KERJA

Ujian Kecerdasan Emosi
Pelajar

ANJURAN

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

______________________________________________________________________________
VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Mengenal pasti doman utama kecerdasan emosi pelajar Tingkatan 3 dan 5.0 SASARAN Semua pelajar Tingkatan 3 dan 5 5.0 PENDAHULUAN Pelajar yang cemerlang bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik tetapi juga perlu mempunyai kecerdasan emosi. penurunan tingkah laku agresi.0 MATLAMAT Mendapatkan gambaran tentang kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar Tingkatan 3 dan 5 supaya program intensif boleh dijalankan sebelum peperiksaan. pembuatan keputusan yang lebih baik dan lain-lain ciri yang membantu kejayaan dalam pelajaran. 4.KERTAS KERJA Ujian Kecerdasan Emosi Pelajar SMK MARAN 1.0 TARIKH DAN MASA Bulan Ogos dan September .1. Goleman (1998) mendakwa bahawa kecerdasan emosi mempunyai pengaruh yang sama penting atau lebih penting terhadap kejayaan individu dalam kehidupan jika berbanding dengan kecerdasan intelek. 2.2. Kecerdasan emosi boleh menyumbang kepada beberapa aspek kehidupan seperti peningkatan pembelajaran. 3.0 OBJEKTIF 3. 3. Mengenal pasti tahap kecerdasan emosi pelajar Tingkatan 3 dan 5 SMK Maran.

0 CADANGAN UJIAN YANG DILAKSANAKAN Skala Kecerdasan Emosi – Rujuk Lampiran 7.0 PENUTUP Semoga program yang dirancang dan komitmen serta kerjasama daripada semua warga SMK Maran dapat meningkatkan potensi pelajar dalam mencapai kecemerlangan . Chan Kuan Loong 8. Hajah Mazmai Binti Radin Naib Pengerusi : Pn Norazura Binti Jusoh : Pn Umi Kelsum Binti Che Rus Penyelaras : En. Disediakan oleh : ________________________________ (EN CHAN KUAN LOONG) Kaunselor Praktikal SMK Maran .0 Senarai Jawatankuasa JAWATANKUASA KERJA UJIAN KECERDASAN EMOSI Pengerusi : Pn.6.

Norazura Binti Jusoh) (Pn.Disemak oleh: _______________________ _________________________ (Pn. Umi Kelsum Binti Che Rus) Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Maran SMK Maran Diluluskan oleh: _________________________ (Pn. Hajah Mazmai Binti Radin) Pengetua SMK Maran .