You are on page 1of 1

DATA ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN

OPSYEN GRED
GURU 2014
SEKOLAH MENGIKUT
JAWATAN
SIDANG PAGI

1
JANTIN
A
LELAKI
WANITA
JUMLAH

JADUAL
1:
AKS 7SEHINGGA
4
5 JUMLAH
6
8 01.01.2014
9
10

P.MEL

P.ING

MATE

SNS

PSV
PAI

AM

0
0
0

JANTINA

N22

4
1
6LELAKI 5
10
6

1
05
6

WANITA

JUMLAH

N17

1
41
5

0
0
0

FT17

1
1 1
2

PAI
j-QAF
PAI
BAK
N4
N1

1
02
3

GURU
LELAKI
1
5
GURU PEREMPUAN
JUMLAH

1
13 1
34
47

1
20
3
1

MZ

PJK

KONTRAK

0
3
3

2
0 2
4
0

11

12

13

14

15

16

KT

UBK

PRA

JUM

EteMS

LAIN

1
1
2

0
2
2

13
33
46

1
10
11

0
1
1

11

12

13

14

15

16

KT

UBK

PRA

JUM

EteMS

LAIN

0
0
0

0
1
1

0
1
1

10
27
37

2
7
9

0
1
1

KH

JUMLAH

0
0
0

20
7

JADUAL 2: JUMLAH AKS SEHINGGA 01.06.2014


OPSYEN GURU 2014
SIDANG PETANG
JANTINA

1
JANTIN
A
LELAKI
WANITA
JUMLAH

AM

1
1
2

N22

LELAKI
P.MEL
P.ING

MATE

N17

SNS

PSV

8
13

5
5

N4

1
3
4

1
1
2

GURU LELAKI
GURU PEREMPUAN
JUMLAH

0
0
0

N1

PAI
j-QAF
PAI
BAK

PAI

WANITA

5
0
JUMLAH

FT17

0
4
4

1
2
3
10
28
38

1
0
1

KONTRAK

JUMLAH

10

MZ

PJK

KH

0
1
1

0
0
0

0
0
0