You are on page 1of 2

AMBALAA I ZATITA OKOLIA

Ambalaa je zajedniki naziv za raznovrsne materijale u koje se smjeta,umata i


pakira roba, te slui za uvanje proizvoda od razliitih vanjskih utjecaja poput
klime i njezinog utjecaja na robu, raznih mikroorganizama, glodavca insekata, te
mehanikih oteenja robe prilikom rukovanja i prijevoza. Nadalje, ambalaa
svojim izgledom te funkcionalnou predstavlja proizvod koji se nalazi unutar nje
te je zbog toga esto grafiki obraena.
Kroz povijest, proizvodnja ambalae se postupno razvijala ovisno o promjenama u
nainu ivota stanovnitva te poveane kupovne moi to je utjecalo na brojna
dostignua na podruju ambalae te primjenu novih materijala i naina
proizvodnje. Razvoj ambalae je uvelike pojednostavio ovjekov ivot, no isto
tako utjecao je na zagaenje okolia te esto i poveanja prodajnih cijena
proizvoda zbog skupe proizvodnje same ambalae.
Ambalau moemo podijeliti prema ambalanom materijalu, zatim prema
osnovnoj namjeni u prometu te prema trajnosti.
Prema materijalu ambalau moemo podijeliti na:

Papirna i kartonska ambalaa (papir,karton i valoviti karton)


Metalna ambalaa (aluminij,lim trake i folije)
Staklena ambalaa ( bijelo i obojeno staklo)
Drvena ambalaa
Tekstilna ambalaa (vlakna,lan,pamuk)
Ambalaa plastinih masa (PVC)
Kompleksna ambalaa (papir,aluminijska folija,fojia od PVC)

Prema osnovnoj namjeni u prometu ambalau moemo podijeliti na:

prodajnu,
skupnu i
transportnu.

Primarna namjena prodjane ambalae je da zatiuje robu iroke potronje te


prezentira robu kupcu na nain da sadri detaljne informacije o robi te
omoguava jednostavnu upotrebu i troenje.
Skupna ambalaa slui za pakovanje prodajne ambalae u jednostavnije skupine
kako bi bila lkaka za rukovanje.
Transportna ambalaa je zatitna ambalaa koja se primjenjuje tijekom transporta
proizvoda skupne i prodajne ambalae.
Prema trajnosti, ambalau moemo podijeliti na

povratnu i
nepovratnu

Karaktreristika povratne ambalae je da je ona kvalitetnija, trajnija ali isto tako i


skuplja, dok je nepovratna ambalaa veliki ekoloki problem zbog svoje
jednokratne upotrebe.
Dananji veliki problem je i posljedica velike proizvodnje jednokratne ambalae
to utjee na zagaenje okolia. Proizvoai bi trebali smanjiti ambalau
potrebnu za pakiranje svakodnevnih proizvoda i te nastojati koristiti povratnu
ambalau kako bi se smanjilo zagaenje okolia. Takoer, potroai bi trebali to
vie i kupovati robu koja je pakirana u recikiranu ambalau kako bi se to vie
smanjila zagaenja prilikom same proizvodnje nove ambalae. Od najranije dobi
potrebno je obrazovati mlae generacije to je tono otpad i kako se moe
jednostavnim odvajanjem otpada i ambalae na papir, staklo, metal i plastiku,
uiniti puno za zatitu okolia.