You are on page 1of 13

Perczel csald trtnete

Perczel csald. (Bonyhdi.) [Nagy Ivn]


Perczel csald. (Bonyhdi.)

Tolna, Baranya stb. vrmegye egyik jelentkenyebb nemes csalda; ered


Nmetorszgbl, honnan mr a XVI. szzad msodik felben kt egy testvr
Perczl Jnos s Dienes Magyarorszgban telepedtek meg, amaz mint a fhadi
lelmezsi hvatalnl alkalmazott, h s serny szolglatai folytn testvrvel
Dienessel egytt 1582. mjus 2-n Bcsben Rudolf csszrtl rmai-nmet
birodalmi czmerlevelet (Wappenbrief) nyert. Utbb ugyancsak k, nevezetesen
Jnos emltett hvatalban, valamint a hadi fizet biztossgnl szerzett
rdemeinl fogva, gy testvre Dienes a komromi vm s harminczadi
hvatalnl mint ellenr tett szolglataik jutalmaul ugyancsak Rudolt csszr s
kirly ltal 1593. vi mjus 3-n Prgban kelt czmeres oklevlben nmetorszgi
nemesi, illetleg mint iratik lovagi rendre emeltettek.
E kt testvr kzl Jnosnak unokja mr Perczel Tams I. Leopold kirlytl 1697.
mjus 27-n Bcsben kelt czmeres nemes levl ltal magyarorszgi nemessgre
emeltetett. Tamsnak mg kt testvre volt: Istvn s Mihly, kik miutn a m. kir.
udvari kanczellaria eltt bebizonyitk, hogy a fljebb emltett Perczl Jnostl s
Dienestl szrmaztak, nem csak az 1593. vi nmet, hanem az 1697-ben Tams
nevre adott magyar czmeres levelek megujitsa mellett 1717. janur 13-n
Bcsben kelt czmeres nemes levl ltal a magyar nemessg rejok is
kiterjesztetett, mely nemes levelet azonban testvrkkel Tamssal egytt nyertk
fleg azon rdemeiknl fogva, melyek szerint a kzelebb mlt bels zavarok
alkalmval tbb kr szenvedse mellett is h szolglatok ltal magokat
kitntettk.

Nevezett hrom testvrtl, gymint Tamstl, Istvntl s Mihlytl szrmazik a


Perczelek sszes csaldja, s pedig Tamstl a tulajdonkpeni bonyhdi s
veszprmi g; Mihlytl a fehrvri s komromi g; vgre Istvntl szrmazik a
csallkzi s budai Perczel g.
A leszrmazst meglehets teljessggel a kvetkez tblzatok mutatjk:
I.

Jzsef ln a Perczelek bonyhdi gnak megalapitja, s trzsatyja.


Szletett 1699. janur 15-n. J sikerrel bevgezvn iskolai plyjt,
mr 1726. tjn herczeg Eszterhzy gyvdel talljuk; a kvetkez
1727-ben junius 8-n pedig Sziget-Gyarmaton hzassgra lpett gyulai
Gaal Katalinnal. Mr ez idben jeles tehetsgei, tanultsga s szorgalma
ltal mindinkbb emelkedett. Mr 1727-ben Tolna megyben Lpaf
benpesitett pusztt birta, s ez vben a nevezett vrmegye ltal is a
rgi adszedi szmadsok megvizsglsval bizatott meg. Majd
kzhivatalokra advn magt, Tolna vrmegyben 1732-ben al-, 1733/4ben f-jegyzl kineveztetett, 1735-ben pedig mint fjegyz Tolna
megye birtokos urai nevben a kir. kamarval teend alku s
kiegyenlitsek vgett a neoaquisticai bizottsghoz mint megyei megb
izott megvlasztatott, ugyancsak ez vben az 1715. vi 8. trv. czikk

rtelmben tartott ndori gylekezetre kvetl kldetett; 1737-ben els


alispnnak vlasztatott, s mint ilyen ama nevezetes 1741. s 1751. vi
orszggylsen Tolna vrmegyt mint annak kvete kpviselte. Polgri
rdemei s elmenetele mellett csaldja megalapitsra is
szerencsvel mkdtt, vllalkoz szellemnl fogva a klfldi nagyobb
kereskedsi hzakkal, (mirl a nmet, olasz levelek most is a csaldi
levltrban llanak) nevezetesebb viszonyokban llvn, habr klfldi
gynke ltal nagy sszegben megkrosittatott, mgis szles
kereskedelmi vllalatainak folytn hitele s rtke mindinkbb
nvekedvn, nagyobbszer szerzemnyeket tett. Ugyanis Bosnyk
Tams magvaszakadtn Jurassin Gyrgy tihanyi vajda, Gyurgyenics
Gyrgy s Nagy Andrs 1666. vi janur 13-n Zala, Veszprm, Tolna,
Somogy, Pozsega, s Veszprm megykben fekv jelentkeny
birtokokra kirlyi adomnyt nyertek, ezen birtok azon rszt, mely
Jurassin Gyrgynek hasonnev fira szlltak, az emlitett fiu Jurassin ifj.
Gyrgy, hogy magt a trk fogsgbl kivlthassa, Kthelyi Jnos
tihanyi kapitnynak, nejnek Novk Annnak s lenyainak vnak s
Juliannnak, s rkseinek a veszprmi kptalan eltt rksen
bevallotta, nevezetesen a Tolna, Veszprm, Pozsega, s Szerm
vrmegyben fekv Bosnyk jog birtokait, miutn ezen Gyurgyenits
Gyrgy s Nagy Andrs ltal adomnyban nyert birtokok felt Kthelyi
Jnos mr gy is nevezett rkstl megszerezte s birta is, de
ezenfll bevallotta Kthelyi Jnosnak azon birtokait is, nvszernt Vics
falut s a hozz tartoz hrom pusztt Pcst, Gczit, s Csicsolt
Somogy vrmegyben, melyeket atyja Jurassin id. Gyrgy hasonl
mdon Posrfi-tl annak feje-vltsga fejben szerzett. Kthelyi Jnos
ltal szerzett ezen birtokok annak lenyaira vra Kersnerics
Mihlynra, s Juliannra Somogyi Admnra szllottak. Kersnerics
Mihlynak ismt rkse ln lenya Kersnerics Anna Mria, br
Schilson Jnos-Mihlyn, s ezeknek fiok br Schilson Kerestly
goston, ki miutn Kthelyi Julianna Somogyi Admn rkseivel
megosztozott, nemcsak a Kthelyi va fle jszgokat, hanem azon
birtokait is, melyeket nhai Morgay Miklstl kln rkfelvalls s
illetleg a kirlyi tbla eltt lefolyt perben egyessg mellett nyert,
ugymint egsz Bonyhdot, az egsz szerdahelyi s szent-dmtri
pusztkkal egyetemben, 1743-ban Gal Sndor s ry mskp Pordnyi
Lszlnak s Perczel Jzsefnek rk ron eladta. Nyomba pedig a kt
vevtrs is rszt Perczel Jzsefre s ennek nejre gyulai Gal Katalinra
tirta, illetleg tengedte, s igy az egsz b. Schilson fle birtoksszeg
Perczel Jzsef birtokba kerlt. Perczel I. Jzsef az ekpen szerzett
birtokokra nzve a Kthelyi Juliannafle Somogyi, Rifts, Kn, Kajdcsy
s Kliegl rkskkel elsbbsgi jogczmen indtott per folytn 1744. jul.
23-n, valamint ezekkel gy gr. Mersi tbornokkal, (ki akkor a mostani
gr. Apponyifle birtokok nagy rszt birta, s a B. Schilsonfle nmely
birtokokhoz Tolna megyei Hidegkt helysghez s Csics s Csernel
pusztkhoz ignyt tartott) valamint a kirlyi gy-igazgatval is 1744.
jul. 31-n egyezsgre lpvn, s erre nzve kirlyi beleegyezs is
jrulvn, 1745. jun. 15-n maga s fimaradka rszre M.-Terzia
kirlyasszonytl kirlyi helybenhagy, illetleg adomny-levelet nyert,
elsorolt rdemeinl fogva, fleg azon tekintetbl is, mivel az ezen

jszgokban netaln lappang kirlyi jognak fejben 3000 frtot a kirlyi


kincstrba befizetett; tovbb azrt is klnsen, mert a maga nevre
nyert ndori adomny-levlben jogaitl elllott s az abban rintett
jszgbl a br Schilsonfle rokonoknak rszket tekintve
visszavltst megengedte; de ezen fell Hidegkt nevezet helysgre,
gy Csernel, Csics pusztkra nzveEz Tolna megyben fekv Kthelyi Jnos jszghoz tartozott,
ksbb gr. Mersi tbornok lett, jelenleg az Apponyi grfi csald.* jogairl lemondva, ezen
jszgot a kir. kincstrnak rkre tengedte. Ekpen Perczel Jzsef az
rintett kirlyi adomny-levlnl fogva a bonyhdi elnv megadsa
mellett Tolna megyben fekv Bonyhd helysg, s Szerdahely nev
puszta felnek, az egsz Cscskei, szplaki pusztknak, Czik s Majos
helysgeknek, Baranya megyben pedig falu s Eszter pusztknak s
Zsibrik benpestett pusztnak birtokos ura ln, s azokba 1745. sept.
23-n a pannonhegyi convent ltal a frfi-maradkra nzve rksen, a
lenygra nzve pedig usque ad vires investitarum summarum
nneplyesen biktattatott.

Perczel Jzsef rdemeihez tartozik mg az is, hogy a birtokban lv Czik helysgben


oskolt, paplakot s a csaldi sirbolttal elltott 17 1/2 l magas torny kath. egyhzat ptette,
a toronyba Stajerorszgbl harangokat hozatott, s a templomot minden szksgletekkel
elltta; mirt is mr 1757. nov. 26-n a pcsi pspksg ltal a kegyri joggal megtiszteltetett,
mit azonban akkor el nem fogadott. Ksbb azonban a csald, nevezetesen az 1811. junius
8-n s 1828. vi mj. 1819-ki egyhzi ltogatsi oklevelek szerint a kegyri jogot mi
elbb vilgos ktelessg gyannt lektve nem volt, nknytesen elvllaltk. Perczel Jzsef
meghalt 1768. aug. 4-n s az ltala 1763-ban emlkirattal is disztve pttetett cziki csald
sirboltba eltemettetett.
Igy lett I. Jzsef a bonyhdi g alapitja. Nejtl gyulai Gaal Katalintl tizenhat gyermeke
szletett, kik kzl azonban nagyobb kort fleg csak a tblzatban lthat nyolcz gyermeke
rt. Ezekbl ismt hrom g terjedt szt, gymint II. Tams az I. tbln, I. Gbor a II.
tbln, s I. Igncz a III. tbln.
I. Lajos, (I. Jzsefnek fia) 1756-ban a herczeg Eszterhzy huszr ezredben mint cadet kezdett
szolglni, 1786-ban alezredes lett, 1793-ban ezredesi ranggal s patenssel nyugalomba lpett;
meghalt 1795-ben.
I. Zsigmond (I. Jzsefnek fia) 1767-ben magyar kir. testr, 1786-ban Tolna vrmegynek a
Jzsefi rendszer alatt munklkod catasteri mrs elnke volt. Magtalanul halt meg.
Elek (I. Jzsefnek fia) 1778-ban Tolna megynek a simontornyai jrsban fszolgabirja volt.
II. Tams (I. Jzsefnek fia) 175358-ban Tolna vrmegye aljegyzje, 176169-ben pedig a
fldvri jrsban fszolgabirja. Nejtl Sztankovnszky Julianntl tizenngy gyermeke
volt, kik kzl azonban csak II. Antal s II. Lajos hagyott maradkot, mint albb ltni fogjuk.
A tblra nem frtek: Verona, Kata, Jzsef, Julia, Jusztina, Andrs, Bora, korn elhaltak.
I. Ferencz (II. Tamsnak fia) testvrvel Andrssal egytt sajt kltsgkn 18291834-ig
Baranya megyben fekv Mocsold helysgben (hol des anyjok utn rkltek) a szp s
nagy rom. kath. egyhzat pitettk.

II. Lajos (II. Tams fia) 1790-ben Tolna vrmegye rszrl a sz. korona rzsre Budra
kldtt banderium tagja volt. Nejtl Geitl Kattl kvetkez ngy gyermeke maradt:
1. IV. Istvn 1830-ban Tolna vrmegye tiszteletbeli aljegyzje, 1839-ben Tolna vrmegye
orsz. gylsi kvete. Nejtl Perczel Anntl fiai Lajos s Vilmos.
2. III. Antal 1837-ben a Mikls nev huszr ezredben cadet, nem sokra hadnagy, 1845ben fhadnagy, majd e ranggal a katonai plyrl lelpett. 1848. jun. 19-n Baranya
megyben nemzetrsgi rnagy s parancsnok; 1849-ben a pcsi npflkels rendezje, mely
utn Szegedre meneklt. A forradalom megszntvel maga nknytes feladsa utn 10 vi
vrfogsgra itltetett, birtoka lefoglaltatott; de 1851-ben kegyelembl megszabadl, s 1855ben birtokt is vissza kapta.
3. Vilma br Majthnyi Jzsefn.
4. Vincze, hvatalt soha nem viselt, azonban 1848. jun. 20-n Baranya megye ssdi kerletbl
orszggylsi kpvisell vlasztatott. 1849-ben vizsglat s vd al vonatott, s jszga zr
al vtetett, de maga igazolsa utn jszgt is visszanyerte. Nejtl Nendtvich Anntl
gyermekei: Vincze s Ilona.
II. Antal (II. Tams fia) 1790-ben Tolna vrmegye rszrl a m. sz. korona rzsre kldtt
banderium tagja volt. Nejtl Kardos Anntl gyermekei III. Tams, Anna s Jnos.
III. Tams 1803-ban a Frimont huszr ezredben cadet, ksbb ugyanott hadnagy, 1809-ben a
Sndor ne v huszr ezredben fhadnagy, 1814-ben mint beteges rangja megtartsval
quietlt, s korn meghalt. Hitvestl Szily Ernesztintl gyermekei kvetkezk:
1. Gejza 1840-ben Baranya vrmegyben tiszt. aljegyz, 1845-ben a mohcsi jrsban al-,
1848-ban ugyan ott fszolgabir; 1850-ben Pcsvradon, utbb Sz.-Lrinczen cs. kir.
jrsbir, melyrl utbb lemondott. Nevt 1850-ben Bonyhdy-ra vltoztatta. Nejtl Perczel
Gertrudtl gyermekei: Jzsef s Mria.
2. Hermina Hermann Istvnn.
3. Ida dr. Helle Ferenczn.
4. Oszkr 1848. aug. 8-n az els honvd zszlaljnl hadnagy lett, octob. 19-n a 41. szm
honv. zszlaljnl fhadnagy; a forradalom utn a csszri hadseregbe besorozott kzlegny,
de csak hamar betegsge miatt vgkpp haza bocsttatott. Nejtl Berecz Emmtl
gyermekei: kos, Ernesztina, Sarolta s Agta.
Jnos (II. Antalnak fia) 1809-ben a toscanai nagyherczeg nev dragonyos ezredben hadnagy,
franczia fogsgba esett, honnan megszabadulvn, korn elhalt. Nejtl Dry Ludoviktl fia
Gyula, 1840-ben Tolna vrmegynek vlgysgi jrsban al-, 1843-ban fszolgabirja, 1849
1850/1-ben ismt ott cs. kir. jrsbir. 1850-ben nevt Bonyhdy-ra vltoztatta. 1851. mart.
21-n Bkes megyei cs. kir. fnk; 1854-ben Ferencz-Jzsef rend kiskeresztes lovagja, ez
vben Csand megye is a bkesi fnksg al kerlvn, 1855-ben mr Bkes-Csand cs. kir.
fnke. 1856. mart. 31-n Vas vrmegye cs. k. fnke, 1859-ben cs. k. kamars lett. Nejtl

Rth Terztl gyermekei: Angelika (Szab Miklsn) Oktavia, Lajos, Gyula, Ivn s
Crescentia.
A bonyhdi msik gat alkotja I. Jzsefnek fia I. Gbor gazata a II. tbln.
I. Gbor, 1769-ben Tolna vrmegye aljegyzje, 1774-ben ugyanott a vlgysgi jrsban
fszolgabir. Nejtl Dry Rztl nyolcz gyermeke maradt. Ezek kzl dm a csszri
tzreknl kezdett a franczia hbor alatt szolglni, innen a Wurmszer huszr ezredbe lpett,
innen a Sztrai gyalog ezredben zszltart, 1800-ban a tolnai felkel nemes seregnl lovas
kapitny, utbb ugyan ezen insurrectio alkalmval a kir. flsg ltal rnagygy, majd
alezredess kineveztetett.
II. Gbor (I. Gbor fia) 17967-ben a Baranya megyei felkel nemes seregnl hadnagy.
Nejtl smegi Bene Krisztintl t gyermeke kzl II. Mikls 1848-ban Tolna vrmegye
eskdtje volt. Fischler Erzsbettl lenya Leona.
I. Sndor, (I. Gbor fia) 1793. br Vcsey ezredben cadet, utbb az ellensg eltt nyert t
dics sebbel hadnagy, 1800-ban Tolna vrmegye rszrl a nemesi felkelknl gyalog
szzadosnak vlasztatott. Meghalt Bcsben 1861. mjus 10-n kora 83. vben. Kt neje volt:
1. Kajdcsy Erzse, s Nmethy Anna; ezektl tizenkilencz gyermeke szletett, a mint egy
rszben a III. tbln, egy rszben albb (a 221. lapon) lthatk. Ezek kzl emltendk a
kvetkezk:
III. Istvn 182327-ig Tolna vrmegye tiszt-aljegyzje, 1830-ban Baranya megybe tvn
lakst, ismt aljegyz, 1832-ben Baranya megye els aljegyzje, 18361845-ig ott a siklsi
jrsban fszolgabir, 1849-ben mart. 1-n a csszri hadsereg uralma alatt baranyavri
(Drdn szkel) fbir; 1850-ben Perczel csaldi si nevt Imre testvrvel, Gejza s Gyula
rokonaival egytt felsbb engedly folytn Bonyhdy-ra vltoztat. Ugyan csak 1850, april.
10-n Csongrd megye cs. k. fnkv neveztetett, aug. 21-n a csszri kormnyhoz
mutatott ragaszkodsa, s a forradalom alatt a csszri hadi mkdsekre nzve tett
szolglatai jutalmul Ferencz-Jzsef rend kiskeresztes lovagja lett; 1851. mart. 27-n
Csongrd megye cs. kir. fnkv vglegesen kineveztetett, a kzigazgats vgszervezete
alkalmval 1853-ban cs. kir. helytartsgi tancsosi czmmel e fnksgben ismt
megersttetett, tovbb 1858. sept. 16-n kelt m. orsz. helytart Albrecht fhzg decretuma
szerint Bcsben sept 2-n kelt csszri parancs folytn ugyan e minsgben Pest-Solt
megybe Kecskemtre ttetett t, hol az 1860. vi octoberi vltozsok letbe lpteig maradt
meg. Nejtl Perczel Katalintl gyermekei: Erzse, Mria, Sndor.
II. Imre, 17 ves korban philos. doctor lett, 1827-ben Tolna megyben a vlgysgi jrsban
eskdt, s egyuttal tiszteletbeli aljegyz, 1830-ban azon jrsban al-, 1836-ban fszolgabir;
1838-ban a m. kir. helytartsgnl tiszt. titoknok, 1844-ben Baranya megyben a pcsi
jrsban fszolgabir, 1848-ban ugyan ott alispn, 1849. vi julius 18-tl ugyanott
trvnyszki elnk, 1850-ben si csaldi nevt Bonyhdy-ra vltoztatta, ugyan ez vben aug.
21-n Ferencz-Jzsef rend kiskeresztes lovagja, 1851. mart. 21-n pedig szolnoki cs. k.
megyei fnk lett; a kzigazgats vgszervezete alkalmval cs. kir. helytartsgi tancsos
czmmel Szolnok megye cs. kir. fnkel ismt megerstetett, 1858-ban pedig
nyugalmaztatott.
Ifj. Sndor 1827-ben a br Russo nev tzr ezredben cadet, 1829-ben tment a szardiniai
kirly nevt visel huszr ezredbe, 1831. febr. 25-n hadnagy, 1834-ben egy hires prbaj miatt

kilpett. 1848. mart. 4-n Baranya megyei bizottmny tagja, utbb kapitny a tolnai
nknytes nemzetrsgnl az alvidken a szerbek ellen, 1848. aug. 31-n Szekszrdon lltott
tolnai 1200-bl ll nemzetri csapat ln Pkozdnl csatz; octob. 19-n nemzetrsgi
rnagy s parancsnok, dec. 18-n a fellltott Bocskai nev 52-ik honvd zszlalj rnagya
lett, ksbb dandr parancsnok, s mint ilyen Kassa tjn csatzott, nem sokra magt
visszavonvn, a pesti cs. kir. igazol bizottmny el llott, s magt kitisztzta. Nejtl
Balugynszky Kattl gyermekei: Ilona, Klmn, Vilmos, Rza, Tivadar s Szerena.
Mricz 1827. april. 17-n a br Russofle tzr ezredben cadet, azonban mr 1830-ban
vrkps folytn megronglt egszsge miatt vgkpen elbocsjt levllel haza ment. 1836ban Tolna megye simontornyai jrsban fszolgabirv vlasztatott, ezt 1839-ben tartott
rakoncztlan kvetvlaszts miatt odahagyvn, 1843-ban Tolna vrmegye orszggylsi
kvete lett; mindg az ellenzk embere levn, 1848. april 30-n belgyministeri tancsnok, s
osztlyfnk, junius 12-n rendrfnk lett. 1848-ban a pesti orszggylsre a bonyhdi
kerletbl s Buda vrostl vlasztatott meg kpvisell; s ez utbbit vllalta el, julius 20n a rendrfnksgrl lemondott, az olaszorszgi politikra nzve ellenzsbe tvn magt a
ministeriummal. Sept. 15-n orszggylsileg a Jellachich bn ellen mkd tborba
kormnybiztoss neveztetett, sept. 16-n a Zrnyi nev csapat alakitsval bizatott meg, s
annak vezrv neveztetett, octob. 3-n a m. hadsereg V. osztlynak parancsnoka, nem
sokkal utbb orszggylsileg kinevezve tbornok lett. Letenynl a bn seregei ellen
harczolt, Tcz s Ozora krl Roth s Philippovich hadserege lefegyverzst eszkzlte;
harczolt Fridaunl, utbb a bnsgban, s Szent-Tamst bevette. 1849-ben a forradalom
legyzsvel Trkorszgba meneklt, zsiba bellebbeztetett, onnan Mltba, majd
Angolorszgba Jersey szigetre kltztt. Neve 1851. szept. 23-n Pesten a bitfra
szegeztetett. Nejtl Srkzy Julianntl gyermekei a tblzaton lthatk.
Mikls 1832-ben Baranya vrmegye tiszt. aljegyzje, 1836-ban alszolgabir, 1839-ben mint
az ellenzki prthoz tartoz hvatalrl lemondott, s octob. 14-n Tolna vrmegye
orszggylsi kvete ln. 1848. mart. 19-n Baranya rszrl orszggyl. kvett vlasztatott;
haza trve junius 8-n Tolna vrmegyben egy honvd zsszlaljhoz rnagy parancsnoknak
kineveztetett, julius 21. Tolna megye rszrl a pesti orszggylsre klesdi v. ker. kpvisel,
a forradalom alatt egy ideig ptervradi vrparancsnok; a forradalom vgvel Trkorszgba
meneklt, zsiba bellebbeztetett, innen Amerikba s vgre Angliba a Jersey szigetbe
telepedett. Neve Pesten 1851. sept. 23-n bitfra szegeztetett. Felesge borsdi Latinovics
Amlia.
Bla 1840-ben Tolna vrmegye tiszteletbeli aljegyzje, 1845-ben msod aljegyz, ugyan az
vben a szekszrdi jrsban fszolgabir, 1848-ban alispn. Nejtl Boronkay Elvirtl
gyermekei a tblzaton lthatk.
Pl 1848. oct. 10-n a VI. honvd zszlaljnl fhadnagy, oct. 19-n a Tolna megyben
alakult 41. honv. zszlaljnl kapitny, vgre 1849. februrban Eszk vrban a tbbi rsggel
capitullt, s szabad on bocsttatott; utbb a cs. k. hadseregbe kzlegnyl besoroztatott, de
csak hamar vgkpen haza bocsttatott. Neje Magyary Ludovika.
Ferencz 1843-ban vasas ezredbeli cadet, 1845-ben m. kir. testr, 1848-ban sept. 27-n Bcset
tbb trsval odahagyva, a 30-ik honvd zszlaljnl fhadnagy, 1849-ben honvd kapitny,
mint ilyen Buda ostromnl mjus 21-n lvs ltal hallos sebet kapva, ennek folytn td
napra Pesten meghalt s ott el is temettetett.

Lszl 1846-ban kerlt ki jeles bizonyitvnynyal a belovri cs. kir. katonai nveldbl, s a
Csszr huszr ezredben cadet, 1847-ben hadnagy lett, 1848-ban ezredvel egytt a
forradalomhoz llott, 1849-ben a vilgosi fegyver-lettel utn hadi trvnyszk itlete szerint
ngy vi vrfogsgra itltetett, utbb kegyelmet nyervn, haza jtt, meghalt 1854-ben kora 29
ves korban. Nejtl Srkzy Liditl a tbln lthat hrom gyermeke maradt.
Itt kell mg megjegyeznnk, hogy I. Sndornak a tblzaton lthat gyermekein kvl mg a
kvetkez nagyobbrszint gyermekkorban elhalt gyermekei voltak, ugymint: Etelka, s ismt
Etelka (a ki l), Tivadar kett, Emilia, Berta, Mria (Brny Sndorn), Erzse (Bartal
Gyrgyn, iker Ferenczczel), s vgre Ilona (Bartal Pln).
A III. tbla ln ll I. Igncz 1778-ban Tolna vrmegyei aljegyz, 1786-ban fszolgabir,
majd fjegyz, 178788-ban a Jzsef-rendszer alatt alispny. Neje hrom volt, 1. Dry Kata,
2. Aszalay Anna, a 3-ik sombergi Sauska Jozefa. Els nejtl fiai: II. Igncz 1809-ben a
Baranya megye rszrl fellltott lovas nknytesek (velites) kapitnya volt, 1850-ben
Baranyban egy ideig cs. kir. trvszki tancsos. Nejtl Marks Bortl gyermekei kzl
Jen Baranya megyben eskdt volt, s III. Ferencz 1848-ban szintn ott eskdt.
III. Jzsef, kinek Siegler Jozeftl gyermekei Rudolf 1855-ben cs. k. hadnagy, Gertrud
Bonyhdy Gejza neje, s Guido.
I. Igncznak msodik nejtl Aszalay Anntl lenyai Zsfia Forster Jnosn, s Mria speiki
Bals Istvn felesge Ngrd megyben.
I. Igncznak 3-ik nejtl Sauska Jozeftl kt lenyn kvl fia nep. Jnos 1824-ben a
Schneller nev cs. k. knny lovas ezredben cadet, 183738-ban kapitny, 1842-ben a m. kir.
testrsgnl msod rmester, szabadsgon lvn honn Bonyhdon, 1843-ban meghalt kora 39.
vben.
A veszrmi gazat I. Tamsnak I. Imre nev fitl ered (lsd IV. tbln). Ezen Imre szletett
Veszprmben 1700. april 28-n, 1742-ben Veszprm vrm. helyettes alszolgabirja volt.
Hitves trsl vette nyos Terzit, ettl fia III. idsb Jnos 1762-ben Veszprm vrmegye
fszolgabirja, 1779-ben pedig els alispnja volt. Ennek kvetkez hat gyermeke volt:
a) IV. Jnos (ifj.) 1793-ban Veszprm vrm. fszolgabirja, 1803-ban fgysze.
b) II. Imre 178687-ben mint cs. kir. nyugalm. rnagy frendrsgi igazgat Budn, utbb
Veszprmben halt meg.
c) I. Kroly 179095-ben m. kir. testr, utbb a m. kir. kamarnl lajstromoz Budn.
d) II. Zsigmond 17921815-ig katonskodott, rdemjelet nyert, vgre az els szkely gyalog
ezredben szzados kapitny, temrdek sebeket kapva, nyugalomba lpett, s Pesten meghalt.
e) V. Jzsef 1788-ban katona lett, 1800-ban a Duka nev gyalog ezredben kapitny, meghalt
Pduban.
f) I. Antal 1789-ben lett katona, 1813-ban a gyulai nev gyalog ezredben kapitny, meghalt
Szatmr vrmegyben. Ezekben a veszprmi g kihalt.

I. Tamsnak testvrtl I. Mihlytl szrmazik a fehrvri s Komrom megyei Perczelek ga


(lsd V. tbln). Nevezett I. Mihly szl. 1670-ben, 1717-ben a ns levl kzszerzje, lakott
Veszprmben, utbb Szkes-Fejrvrra kltztt s ott halt meg. Nejtl Orsolytl
(csaldnevt nem tudjuk) gyermekei voltak: II. Jzsef szl. 1699-ben, meghalt Sz.-Fejrvrott
magnlkl; s hrom lenyon kvl I. Jnos-Gyrgy, szletett 1701-ben, nemessgt
kihirdettet 1740. mjus 2-n Fejr vrmegynek Polgrdiban tartott kzgylsn; Sz.Fejrvrnak volt tancsnoka s egyszersmind ott volt vaskereskedse is, mint ezt Sz.-Fejrvr
vrostl 1752-ben janur 21-rl kelt bizonyitvnya is igazolja, melyben egyszermind
nemessge is elismertetik; s mely bizonyitvnynyal , elvvn pr vvel elbb Vicenti M.Terzit, R.-Komromba ment lakni, hol hzat, kertet szerzett, s ott halt meg 1756. v elejn;
htrahagyvn ngy rvt, kikrl Komrom megynek 1756. junius 25-n kelt nemesi
bizonyitvnyban van emlits, ugymint IV. Jzsef, II. Nep. Jnos, Judit s Terz.
IV. Jzsef (I. Jnos-Gyrgynek Vicenti M.-Terzitl fia) szletett 1751-ben Sz.-Fejrvrott,
felnlvn papp lett, elbb Solymron segd, utbb Fejr megyben Adonyban lelksz s
kerleti esperes; vgre Bonyhdra kerlt s 1810. tjn Czikban meghalt. Vgrendelete
Pesten kelt 1803-ban. Nvrei Judit 1754. dec. 6-n, Terz 1755. dec. 25-n szlettek, s mint
agg hajadonok Bonyhdon haltak meg 181820. tjn. Testvrk
II. Nep. Jnos szl. Komromban 1753. octob. 9-n, kora rvasgra jutvn, 16 ves korban
bellt a Blankenstein huszr ezredbe, mely akkor Csehorszgban fekdt, itt nl vette
Winkelbauer szlets nejt, mi ltal az ezrednl elmenetele gtoltatvn, 1800-ban vissza
jtt mint rmester, s Temesvrra telepedvn, ott pr vig vrnagy s eskdt is volt. Utbb
csaldostl Bonyhdra ment lakni, hol 1810. tjn meghalt. Nevezett hitvestl gyermekei:
Franciska Szentglyi Pl veszprmi shzi hivatalnok neje, Jnos-Alajos volt huszr, s IV.
Jzsef-Jnos, ki 1801. sept. 5-n Temesvrott szletett, szli korn elhalvn, mint
vagyontalan rva idegen kezek kzt vetdtt, mg ksbb felnvn, sajt szorgalma ltal a
testvre Jnos-Alajos kezei kzt lev, veszsnek indult iromnyokat lehetsgig megmentvn,
nemessgt is 1834-ben Fehr, 1835-ben Tolna, s 1836-ban Baranya vrmegykben
kihirdettet. Meghalt mint tblabir 1849. oct. 25-n. Hitvest gutori Naszvady Mrit 1828ban vette el, ennek halla utn msodszor nslt Pcsrl Zld Annval. Els nejtl
gyermekei: 1. Gyula szletett 1829. mjus 14-n Palaznakon (B.-Fred mellett). Jelenleg
Fejr megyben czeczei birtokn lakik, innen vette el nejt s egyszersmind unoka testvrt
Tassy-Becz Juditot ppai engedly mellett, kivel 1851. jun. 15-n kelt egybe Gyrknyben.
1857-ben a kzsg bizalma t egyik elljrjaul vlaszt. Fia Zoltn-Gyula szl.
Gyrknyben 1852. mart. 2-n, kereszteltetett Vajtn.
2. Terz szl. Czeczn 1830. nov. 3-n, frjhez ment 1849. janur 10-n Pcsett Knapp Jnos
Baranya megye akkori szolgabirjhoz, ki jelenleg Mosony megyben lakik.
3. Kroly Zld Anntl szletett, de korn elhalt.
Htra van mg szlnunk I. Istvnnak I. Tams testvrnek grl, kitl a csallkzi s budai
Perczelek szrmaznak, azonban ezen ivadkot zenknti kapcsolatban felmutatni nem birjuk,
s igy csak ismert tagjait emltendjk meg. I. Istvnnak, ki az 1717. vi czmeres levl
szerzje volt, nejtl Katalintl kt fia maradt: II. Mihly s II. Istvn, kik az 1717-ki
armalisban szintn emltetnek. Ezek valamelyiknek fia volt Jzsef, a ki Budn a kir.
kamarnl szolglt, ennek fiai 1. Sndor, s 2. Ferencz.

Sndor szintn Budn kezdett szolglni, 1839-ben a zimonyi harminczadhoz tttetett, onnan
Zuppnyra harminczadosnak s sbeszednek neveztetett, 1847-ben Eszken sfelgyeli
segd, 1849-ben Pcsre tttetett, ugyan azon vi august 30-n Debreczenben kerleti
sfelgyel ln, septemberben Budn kir. kamarai ideiglenes titkr, 1851-ben Szegeden
pnzgyi biztos, 1852-ben ismt Budn pnzgyi titkr, 1854-ben els osztly titkr, s nem
sokra mg azon vben a budai pnzgyi osztlynl tancsos.
Ferencz elbb Budn a pnzgyi igazgatsgnl fogyaszts vonali ellenr, 1857-ben Pesten
els osztly irodai segd.
Vgre gy ltszik e vonalhoz tartozott azon Perczel Kroly is, ki a bosniai, nmetalfldi,
kzp- s fels-rajnai, olaszorszgi hborkban mint tzr kitntette magt, s a bombakarnl rnagy s egyszersmind ftzr-sz ermester, M.-Terzia kiskeresztes vitze volt. 1800ban a marengi tkzetben lgy goly mindkt lbt tvben elsodorvn, ennek
kvetkeztben nhny ra mulva meghalt, s junius 17-n Alexandriban kora 35. vben
eltemettetett. Rla br Wega, mathematichai munkjban magasztallag emlkezik.
A Perczel csaldnak 1582. 1593. vi nmet- s 1717. vi magyarorszgi nemessgrl szl
czmeres levelek szerint czmere, mint a metszvny mutatja ngyfel osztott paizs, az 1. s
4. osztly fekete udvarban ketts fark arany oroszln htuls lbain gaskodik, els lbait
ragadozsra kinyujtva; a 2. s 3-ik ezst udvarban jobbrl balra rzsutosan vont vrs
szelemen lthat, s pedig a 2-ikban csak egy, a 3-ikban kett. A paizs fltti sisak
koronjbl kt elefnt-ormny kztt a paizsbelihez hasonl oroszln emelkedik ki, els
lbaival a jobboldali elefnt-ormnyt megfogva; az elefnt-ormnyok kzl a jobboldali
vizirnyosan flig arany, flig fekete, a baloldali flig ezst, flig vrs. Foszladk jobbrl
aranyfekete, balrl ezstvrs.
E czimertl klnbzik a Perczelek azon czimere, melyet I. Tams az 1697. vi
magyarorszgi nemes levlben nyert. Ez ngyfel osztott paizs, az 1 s 4-ik osztly kk
udvarban htuls lbain ll medve els lbaival hrom cseresznye-gat tart, a 2. s 3-ik
ezst udvarban vizirnyosan egyms felett ngy-ngy vrs szelemen ltszik; a paizs feletti
sisak koronjbl szintn a leirthoz hasonl medve nylik fel, kt elefnt-ormny kztt,
melyek kzl a jobboldali vizirnyosan flig kk, flig vrs, a baloldali ellenkezleg flig
vrs, flig kk. Foszladk jobbrl aranykk, balrl ezstvrs.

A nemzetsg trtnetbl tudva van, hogy Jnos s Dnes mr a XVI. sz. msodik felben
telepedtek meg Magyarorszgon, s a hadi lelmezsi hivatalba tett j szolglatok folytn
1582. Rudolf csszrtl nmet birodalmi cmeres levelet s 1593. lovagi rendet nyertek; Jnos
unokja Tams pedig, s testvrei Istvn s Mihly I. Lipt ltal 1697. kelt cmeres levllel
magyar nemessgre emeltettek. E hrom testvrtl szrmazik le a nagy kiterjeds, s a
dunntuli nemes csaldokkal sokszorosan sszesgorosodott, elszaporodott s nagy
jelentsgre emelkedett P.-csald, tbbfle gaiban. Tams fia Jzsef, aki 1699. szletett, mr
Tolna vrmegye alispnja volt, s nejvel, gyulai Gal Katalinnal, kitl 16 gyermeke lett,
megalaptotta a bonyhdi gat, mely a tbbi kzt legnagyobb kitnsgre emelkedett. Szmos
gyermekei kzl II. Tams (1761-69) tolnavrmegyei fldvri j.-i fbir, Gbor (1778) u. a.,
Lajos alezredes, Zsigmond (1767) kir. testr s (1786) II. Jzsef alatt Tolna vrmegyben a
kataszteri felmrs elnke, Elek (1778) simontornyai jrsi fbir, Ignc (1787) alispn lett. II. Tamsnak Sztankovnszky Julianntl 14 gyermeke szletett. Els finak Antalnak a nagy

talakuls s erre kvetkezett szabadsgharc s elnyomats korban lt unoki kzl I. Geiza s


I. Gyula, kik elbb Baranya s Tolna vmegykben viseltek alkotmnyos hivatalokat, 1849.
vgn s 1850. meghdoltak a bcsi uralomnak s az nkny ellen felkel s vitzl harcol
hazafi-rzelm P.-ekkel egy nevet viselni nem akarvn, a Bonyhdy nevet vettk fel s ugyan
az elbbi cs. kir. jrsbir, a msik pedig (I. Gyula) elbb szintn cs. kir. jrsbir, majd
bksvrmegyei fnk, 1856. vasvrmegyei fnk s 1859. cs. kir. kamars lett. Ezekhez
csatlakoztak mg az albb emltend msik gbl III. Istvn s Imre is, kik ugyancsak
Bonyhdy nevet viseltek. I. Gyula fia, ifjabb Gyula, a kir. tbla birja, azonban mr
visszavette a kztiszteletben ll P. nevet, valamint a tbbi, albb emltend nvcserlk,
megtrt maradkai is. I. Jzsef (l. albb) msodik finak Gbornak, Dry Rztl szrmazott
gyermekei voltak: dm alezredes s Sndor 1800. vi inszurgens, ki 1861. halt el, igen nagy
csaldot hagyva maga utn, melybl a lenyokon kivl 9 fia maradt letben, kiknek nevelje a
nagy klt, Vrsmarty Mihly volt. A fiuk sorbl nevezetes szerepl hazafiak Mric,
Mikls s Bla vltak ki, de a lelkes nevel nem volt kpes minden tantvnyt szilrd
hazafiv nevelni. A politikai vlemnyek sajnlatosan megoszlottak a npes csaldban. A 9
felntt fiu kzl kett szintn Bonyhdy nevet vett fel, a szabadsgharcban rszt nem vett, s
annak legyzetse utn a bcsi abszolut hatalom szolglatba lpett ugyan III. Istvn, ki elbb
Baranya vrmegyben elfoglal osztrk hadsereg uralma alatt drdai jrsi fbir, majd pedig
1850. pr. 10. csongrdvrmegyei ideigl. fnk, aug. 3. a cssz. kormny irnt bizonytott h
ragaszkodsa jutalmul, a Ferenc-Jzsef-rend lovagja lett, 1853. helytart. tancsosi cmmel a
csongrdi fnksgben megerstett, 1858 szept. 16. Albrecht fherceg kormnyzsga alatt
pedig ugyanazon minsgben Kecskemtre ttetett t, hol az 1860-iki vltozsig szerepelt. II. Imre, ki blcsszeti doktor, 1827-tl fogva tolnavrmegyei jegyz s al- s fbir, 1838.
helytartsgi titoknok, 1844. ismt baranyavrmegyei fszolgabir, 1848. u. o. alispn volt.
1849. Bonyhdyv s Ferenc-Jzsef-rendet nyerve, baranyavrmegyei trvnyszki elnkk,
1851 mrc. 21. vgre szolnoki csszri kirlyi ideiglenes, majd a vgszervezs alkalmval
ottani vgleges megyefnkk lett s maradt, amig lehetett. A Sndor npes csaldjnak tbbi
tagjai ellenben a hazai gyet, mint felkelvezrek s honvdtisztek, hiven s vitzl szolgltk;
els sorban: Mric, a hs tbornok (l. albb), Mikls honvdezredes (l. albb), mindketten
emigrnsok; II. Sndor honvdrnagy; II. Ferenc, Pl, Lszl szinte honvdrisztek, vgre,
nem ugyan a katonai, hanem a biri s trvnyhozi plyn Bla (l. albb). - Ifj. Sndor (II.),
mr 1827. katona s hadnagy volt, de egy hires prbaja miatt a katonasgot elhagyta. 1848.
azonban jra fegyvert fogott a haza vdelmre s mint kapitny a tolnai nkntes
nemzetrsgnl, az alvidken a fellzadt szerbek ellen harcolt, 1848. augusztusban pedig
Szegszrdon sszeszedett, 1200 fbl ll nemeztrsgi csapat ln Pkozdnl mint rnagy s
parancsnok, decemberben mint a fellltott Bocskay nevet visel 52-ik zszlalj rnagya s
dandrparancsnok Kassnl verekedett. - Ferenc, 1845. kirlyi testr, 1848 szeptember 27.
Bcset tbb trsval elhagyja s honvd fhadnagy, 1849. kapitny lesz s mint ilyen Buda
ostromnl mj. 21. hallos lsebet kap s ebben elhal. - Lszl szinte katona lesz a
forradalomban s a vilgosi fegyverlettel utn 4 vi vrfogsgra itltetik. - Mricnak, a hs
tbornoknak, Srkzy Julitl szintn szmos fi- s nnem gyermeke lett; valamint Blnak
is tbb fia, kik kzl Dezs, atyja nyomdokait kvetve, a belgyminiszteri szkre emelkedett.
- II. Tams unokja volt, Lajos fitl, IV. Istvn tolnavrmegyei kvet 1839., majd fispn. A tbbi gak, Ignc alispn s Imre veszprmvrmegyei fbirnak (a veszprmi csaldg
fejnek) maradkai katonk, testrk s vrmegyei kisebb-nagyobb hivatalnokok voltak.
1. P. Bla, igazsggyi miniszter, P. Sndor fia, szl 1819 jan. 15. Tolna vrmegyben,
Brzsny pusztn, megh. 1888 mrc. 25. Tanulmnyait Pcsett kezdte, Pesten folytatta s a
jogi folyamot dicsretes eredmnnyel bevgezvn, 1839. szl megyjbe ment
joggyakorlatra. 1840. elbb mint tiszteletbeli, majd az gyvdi oklevl megszerzse utn mint

rendes jegyz; azutn fokrl-fokra emelkedett, szolgabir s vgre els alispn lett. Mint
erlyes alispn az 1848-iki nehz idben, a vrmegye tbb pontjn meghbortott s
veszlyeztetett trsadalmi rendet blcs, higgadt erlye fentartotta s helyrelltotta. A
szabadsgharc lezajlsa utn, az elnyomats szomoru idejben, a nyilvnos lettl is
visszavonult, s gazdlkodssal tlttte az tvenes veket. Hasznos s munks magnybl az
1860-iki v szltotta ki ismt kzplyra, midn az alkotmnyossg j hajnala derengeni
kezdett, s remny mutatkozott, hogy a jogllapot teljesen helyre fog llttatni. Tancsosi llst
fogadott el a magyar helytart tancsnl, hol a kzjogi s megyei kzigazgatsi gyek
vezetsvel biztk meg. De e hivatal csak igen rvid ideig tartott. Az 1861-iki fordulat utn
ismt visszavonult falusi gazdlkod magnyba, s azt csak 1865. hagyta el, midn
kpviselv vlasztatott s egyttal a helyrelltott kirlyi tbla birjv neveztetett ki. Mikor
azonban a birsgi trvny, mely a biri hivatalnak a kpviseli llssal val
sszefrhetetlensgt mondta ki, ltre jtt, vlasztania kellett biri szke s a kpviseli szk
kztt s az utbbit tartotta meg, s a prtkr elnke is lett. 1872 szeptember 10-n
vlasztotta meg a kpviselhz harmadik zben elnkeit, ugy amint azt a uralkod Dek-prt
megllaptotta. Elnk lett Bitt Istvn, alelnkk pedig P. s Bn Jzsef. Bitt utn, ki
miniszterelnkk lett, a kpviselhz elnki szkt P. foglalta el. A kpviselhz elnki
szkrl a fuzi utn 1875. az igazsggyi miniszteri szkre lpett t. Ez idbl nevezetes s
maradand alkotsok fzdnek nevhez. Minisztersge alatt jutott bevgzsre s ltala
nyujtatott be az orsggyls birlata al a Csemegi Kroly llamtitkr ltal szerkesztett s
Pauler Tivadar ltal eladott j bntet trvnyknyv. A semmt szk fellltsa utn, 1878ban Majth Gyrgy elnk, orszgbir oldala mellett a legfbb trvnyszk alelnke lett s
bels titkos tancsoss neveztetett ki; a kir. kuria kt osztlynak, u. m. a semmt szknek s
legfbb itlszknek egyestse utn pedig ugyancsak Majth Gyrgy mellett a kir-kuria
msodelnki szkt foglalta el, s nemsokra a vaskorona-rend els osztlyu keresztjt nyerte.
1884 nov. vgn pedig, Majth Gyrgy vgzetes halla utn, ezt a kir. kuria elnksgben
kvette. Gyermekei kzl Aurl fia prbaj ldozata lett, Bla fia, ki orsz. kpvisel volt,
anyagi bajok kvetkeztben Amerikba kltztt s ma is ott van.
2. P. Bni, Istvnnak fia, ki egykor szinte Bonyhdy nevet viselt (l. P.-csald), a
baranyvrmegyei siklsi kerlet kpviselje, szl. Kecskemten 1859 okt. 26. Kzpiskolai
tanulmnyait Pcsett vgezte, s mr 21 ves korban baranyavrmegyei aljegyzv, kt vvel
utbb ugyanott szolgabirv vlasztatott, 1890. e minsgben a siklsi jrsba kerlt, s itt a
rgi fggetlensgi vlasztkerletben, 1892 jan. 8., szabadelv programmal orszggylsi
kpviselv vlasztatott s a kpviselhz egyik jegyzje lett.
3 P. Dezs, belgyminiszter, P. Bla volt igazsggyi miniszter s kirlyi elnk fia, szl.
Szegszrdon 1848., hol atyja akkor Tolna vmegye alispnja volt. Jogi tanulmnyait a
budapesti egyetemen vgezte, gyvdi oklevelet nyert, 1868. Baranya vrmegye tiszteletbeli,
majd fokonkint els aljegyzjv, 1871. Tolna vrmegye vlgysgi jrsa szolgabirjv,
1877-ben Tolna vrmegye alispnjv lett a vrmegye kormnyzst tiz s fl vig erlyesen
vezette; klnsen nagy rdemeket szerzett vrmegyje kzlekedsi viszonyainak fejlesztse
krl is, s kivl rszt vett a Budapest; pcsi vonal s a szegszrd-rtszilai (helyi rdek) vast
ltrehozsban. Az 1887-iki vlasztsok alatt vrmegyjnek kt kerlete, a bonyhdi s
pincehelyi krte fl jelltjel, s a kett kzl az elbbinek megbizst fogadta el, melyet
jelenleg is kpvisel. A szabadelv prthoz csatlakozott, hol csakhamar nagy jelentsgre s
npszersgre emelkedett; az 1887-92-iki ciklus alatt tagja s jegyzje volt a kzigazgatsi
bizottsgnak, mely t a vrmegyei reform-javaslat eladjv vlasztotta; elnke volt a
krvnyi s egyik birl bizottsgnak is; azutn pedig Bnffy Dezs elnk mell a
kpviselhz msodelnkv vlasztatott. Minden helye, melyet elfoglalt, frfias erlyt s

ktelessgrzetet fejtett ki s ezt fokozott mrtkben bizonytotta, midn a Bnffy-kabinet


megalakulsval 1895. a belgyminiszteri szk magaslatra jutott. Itt egyik f hive volt a
szabadelv egyhzi politiknak, a polgri hzassgnak, formulzta a trvnyeket, melyek ez
intzmnyek letbe lptetsre szksgesek voltak, a polgri anyaknyvvezetst stb.
Minisztriumban kszlt el a trvnyhatsgok kzigazgatsi reformjnak javaslata,
terjesztette be a kzigazgatsi birsgi trvnyjavaslatot is. 1896. valdi bels titkos
tancsoss neveztetett ki. kpviselte a nyitrai zoborhegyi ezredvi emlk fellltsnak
nnepn a kormnyt; a jegyzk kongresszusnak volt vdnke s megnyitja.
4. P. Jzsef, a bonyhdi P.-g megalaptja, Tams fia, szl. 1699 jan. 15., megh. 1768 aug. 4.
Kitnen tanult; jeles trvnytudv kpezte magt s 1726. az Esterhzy hercegi csald
gyvde lett. Tehetsgei, szorgalma s gyessge ltal mindinkbb emelkedett s
vagyonosodott. Haszonbrbe vett terjedelmes birtokokat; Tolna vrmegye rgi fontos
szmadsok vizsglatval bizta meg s jl vgzett szolglatai ltal kirdemelte, hogy 1732. al-,
1734. fjegyzv nevezzk s mint ilyen, a tolna vrmegyei birtokos urak nevben, a kirlyi
kamarval leend egyezkeds s kiegyenltsek dolgban kldetett ki a neoacquistica
bizottsghoz. Mind nagyobb s nagyobb bizalomra s kzbecslsre tevn szert gyes s
sikeres eljrsai ltal, 1737. els alispnn vlasztatott s az 1741 s 1751-iki nevezetes
orszggylseken, Mria Terzia orszglsa alatt, Tolna vrmegyt kpviselte. 1745.
Bonyhd tolnavrmegyei helysgre s tartozandsgaira, bonyhdi elnvvel, kirlyi adomnyt
nyert s Baranya vrmegyben is tbb pusztai birtok ura lett. A birtokhoz tartoz Cik
helysgben haranggal s minden egyhzi szksglettel felszerelt templomot, iskolt, paplakot
pttetett s csaldi kriptt alaptotta, melyben azutn maga is eltemettetett.
5. P. Mikls, honvd ezredes, szl. Bonyhdon 1812. Gyermekkort az atyai hznl tlttte
Vrsmarty Mihly nevelse alatt. Blcsszeti s jogi tanulmnyait a pesti egyetemen
elvgezvn, 1832. Baranya vrmegyben aljegyz lett s csakhamar szolgabirv
vlasztottk. Kt testvrvel, Blval s Mrral egytt a baranyai radiklis reformerek egyike
volt, s t is, mint azokat a kormny izgats miatt lztsi perbe fogatta, de a kirly pertrlsi
jogval lt s a vizsglatot beszntette. 1848 mrc. Baranya vrmegye kvetv, s az 1848.
els kpvisel-orszggylsre a klesdi kerlet kpviseljv vlasztotta P.-t, aki mg
ugyanazon vben nemzetri rnagy lett Tolna vrmegyben, s btyjval, Mrral egytt
szervezte a Zrinyi-szabadcsapatot, mely a ksbbi P.-seregnek a magva volt. 1848 vgn a
Schlick ellen kldtt hadseregben rnagy volt s mint ilyen harcolt az 1849 jan. 4-iki kassai
csatban, amikor tege a Gablenz rnagytl vetett lesbe rohant s teljesen elfogadott. Majd
Mr btyjval a szerb harctrre ment, s Ptervrad flmentse utn a vr parancsnoka lett Kiss
Pl megrkeztig. Szent-Tams bevtelnl a kis-kri hd hsies elfoglalsval a csata sorst
eldnttte. Arad vrnak 1849 jul. 1. trtnt meghdolsa utn P. lett a vr parancsnoka, s
ekkor rte az a kellemetlensg, hogy az idkzben aradi hadparancsnokk lett Damjanich
elzratta, mert nem akart neki engedelmeskedni. Kiszabadulva, rszt vett a szerencstlen
temesvri tkzetben, s a szabadsgharc leveretse utn a trk kormny, mint menekltet,
Kiutahiba belebbezte. 1851. nejvel (Latinovics Herminval) Amerikba ment, hol eleinte
francia nyelvmester volt s rkat adott; ksbb fldet vsrolt, s hzat ptve gazdlkodott,
de 1857. tjtt Jersey szigetre, btyja Mr ltogatsra, s ott maradt kt vig. Ekkor ketten
egytt Olaszorszgban mentek, de P. mr 1859 vgn, a villa-franciai-bke megktse utn
remnytelenl rt vissza Amerikba. Az amerikai polgrhboru kitsekor Iowa llam 1861.
ezredess nevezte ki P.-t, s megbizta kt ezred szervezsvel s vezetsvel; hrom vig
vitzl s tbbszr kitntetssel harcolt, de betegsge miatt megvlt a hadseregtl s NewYorkban magyar borokkal kezdett kereskedst. A kiegyezs utn visszatrt Magyarorszgba, s
1868 mj. 26. Baranya vrmegye s Pcs vros fispnja lett, a frendihz jjszervezse utn

pedig a kirly 1886. kinevezte a frendihz tagjv. Mikor a fispni mltsgbl


nyugalomba vonult (1887), a kirlytl a Szt.-Istvn-rend keresztjt kapta; ugyanakkor Pcs
vrosa is kpviseljv vlasztotta P.-t, ki a hzban prtonkivli llst foglalt el.
6. P. Mr, honvdtbornok, szletett Bonyhdon 1811 nov. 11. Nevelje Vrsmarty Mihly
volt. Tanulmnyainak vgeztvel az 5-ik tzrezredbe lpett mint hadaprd, de rvid szolglat
utn elhagyta a katonai plyt. 1839. vrmegyje egyik kveteknt a pozsonyi orszggylsbe
kldetett. A radiklis prthoz csatlakozvn, a legszlsbb fggetlensgrt kzdtt. Az 1848-iki
szabadabb ra bekszntsekor is megmaradt ellenzkinek. 1848 aug. 21-iki lsben rulssal
vdolta Bechtholdot a Szent-Tams ellen intzett lanyha tmads miatt, ami az rzkeny
Mszrost, ki a hadsereggel azonostotta magt, majd hogy lemondsra nem indtotta. A
honvdelmi bizottmny keletkezst rmmel dvzlte s a kibklsre gondolni sem akart.
1848 szept. elejn a kormnytl engedlyt nyert a Zrinyi-csapat alaktsra s ez a csapat volt a
magva a dunntuli hadseregnek, mely P. veznylete alatt llott. Nagy rsze volt Roth s
Philippovics tbornak elfogsban Ozornl. Mr akkor sszetkzsbe jutott Grgey
Arthurral. A hadseregnek a Lajttl trtnt visszavonulsakor Mornl megtkztt a
Windischgrtz jobb szrnyt alkot Jellachichcsal (1848 dec. 30.) s oly veresget szenvedett,
hogy seregt csak napok multn szedhette ssze. Ekkor az 1849 jan. 1. Debrecenbe ment a
kormny szkhelynek vdelmre rendeltetett a Tiszhoz. Jan. 22-n megverte Ottingert
Szolnoknl s 25. Cegldrl is elverte. Febr. serege az idkzben fvezrr kinevezett
Dembinszky parancsnoksga al rendeltetett, mi P. hiusgt annyira srt, hogy hadtestt
odahagyta. Mrc. a Bcs s Bnsg visszafoglalsra kldetett s Ptervradot az ostrom all
felmentette. 1849 pr. 3. sztszrta a Szent-Tams sncai mgtt oly hosszu idn t kitartan
kzd szerbeket s a sncokat leromboltatta. pr. 7. Goszpodincn, 13. Kovil-Szt.-Ivnynl,
22. Mokrinnl verte szt a szerbeket s ekkor aztn a Bemmel trtnt megllapods szerint
Tuhodorovics ellen fordult s a tbornokot 1849 pr. 29. Melencn, mj. 7. Uzdinnl annyira
megverte, hogy annak serege nem is volt harckpes llapotba hozhat. A titeli fenskra
hzdott Knicanint azonban a termszettl megerstett helyrl nem verhette ki.
Hasonlkpen megtrt buzgalma Jellachich ellentllsn is s a bn ltal 1849 jun. 7. Ktynl
megveretett. Az idkzben hadgyminiszterr lett Grgey megfosztotta a vezrlettl, ksbb
azonban j mkdsi teret nyert azon hadtestnl, mely az orosz betrs ellen szerveztetett s
mely annak idejn Dembinszky parancsnoksga alatt llott; 189 jul. 20. Turnl volt csatja
Tolsztoj tbornokkal, de a tulnyom orosz ervel nem mrkzhetett. A temesvri csata utn
Trkorszgba meneklt s Kiutahiba belebbeztetett, honnt 1851 mrc. Angliba ment.
Rszt vett az emigrnsok mkdsben is. Utbb Jersey szigetn telepedett le s csak 1867.
trt vissza hazjba. Nagy feltnst keltett hatrozott fellpse Kossuth ellen egy az orszgban
tett krtja alkalmval. A kpviselhz a balkzppel tartott, ksbb azonban teljesen a
magnletbe vonult vissza.
Read more: http://www.kislexikon.hu/perczel.html#ixzz427Dieh8D