You are on page 1of 3

1

M U

Tnh cp thit ca lun n


Ngy nay, cng vi s tin b khng ngng v khoa hc v cng ngh,
ngnh cng nghip t trn th gii ang c nhng bc chuyn bin mnh
m trong thit k v ch to. Cc mu xe mi lin tc ra i nhm p ng
yu cu ngy cng cao ca hnh khch v ngi s dng. Hng pht trin
mong mun l tit kim nhin liu, gim thiu nhim mi trng, nng cao
cht lng v an ton chuyn ng.
nc ta, cc nh my sn xut lp rp ang ng trc c hi pht
trin khi giao thng khng ngng c m rng v nng cp, nhu cu i li
v vn chuyn ngy mt gia tng. S la chn ca ngi s dng hng vo
cc xe c cht lng cao, trong c bit ch n s an ton v thoi mi
khi s dng.
Theo s liu thng k, hin nay cc c s sn xut lp rp t trong
nc mi nm cho ra i khong 20000 t khch cc loi. Theo d bo ca
chnh ph, nhu cu sn lng t khch cc loi n nm 2020 l 30000
t/nm, tng 50%. Vi phng php thit k nh hin nay, cc loi t
khch ch to trong nc kh m bo c s tha hip ti u gia cc mc
tiu mu thun nhau nh cc ch tiu v cht lng ng lc hc, cc ch tiu
v bn v chi ph sn xut.
Khi t chuyn ng c rt nhiu yu t gy ra dao ng lm mt tnh
an ton v m du chuyn ng. y l hai ch tiu ng lc hc quan trng,
khng th tch ri nhng li mu thun vi nhau trong qu trnh chuyn ng,
c quyt nh ch yu bi cht lng ca h thng treo. Tuy nhin, trong
hu ht cc thit k mi t khch v nghin cu ci thin h thng treo t
nc ta hin nay thng tp trung ch yu vo ch tiu m du m t

quan tm n an ton chuyn ng. Trn c s l thuyt ti u ha a mc


tiu, bi ton thit k ti u h thng treo t vi hai hm mc tiu ng thi
l an ton v m du chuyn ng c th c gii quyt nhanh chng nh
cc phn mm tin tin.
Xut pht t nhng thc trng trn, ti Nghin cu ti u cc thng
s h thng treo t khch s dng ti Vit Nam nhm nghin cu hon
thin kt cu h thng treo nng cao m du v an ton chuyn ng l
thc s cn thit v c ngha khoa hc trong iu kin thc t ca Ngnh
Cng nghip t Vit Nam.

Mc ch nghin cu ca lun n
Mc ch c bn ca lun n l xy dng phng php tnh ton ti u
cc thng s ca h thng treo t khch sn xut lp rp v s dng trong
nc da trn l thuyt ti u ha a mc tiu.

i tng v phm vi nghin cu


i tng nghin cu ca lun n l h thng treo t Huyndai County
HD 29 E3.
Phm vi nghin cu ca lun n l mt s thng s k thut ca h
thng treo nh: cng ca phn t n hi, thanh n nh, gh ngi li v
lp xe; h s cn ca gim chn.

Phng php nghin cu


Phng php nghin cu ca lun n l kt hp gia nghin cu l
thuyt v nh gi thc nghim.
V l thuyt, da trn m hnh dao ng ca t khch chu kch ng
ca mt ng mp m, thit lp bi ton ti u ha a mc tiu, trong cc
ch tiu v an ton v m du chuyn ng c xem xt ng thi. Phn

mm Matlab - Simulink v Optimization Toolbox c s dng m phng


dao ng v gii bi ton ti u a mc tiu.
Kt qu nghin cu l thuyt s c kim tra v nh gi bng thc
nghim vi cc thit b v phng php o tin tin.

ngha khoa hc v thc tin


C th coi lun n l mt trong nhng nghin cu u tin v ti u
ha a mc tiu trong thit k k thut Vit Nam. Thng qua vic nghin
cu l thuyt ti u ha a mc tiu, lun n gp phn hon thin phng
php tnh ton h thng treo nhm nng cao m du v an ton chuyn
ng ca t khch sn xut lp rp v s dng trong nc, ng thi gii
thiu mt phng php thit k khoa hc h thng treo t da trn cc cng
c tnh ton hin i.
Bn cnh nhng ng gp gi tr v mt l thuyt, kt qu nghin cu
ca lun n cn c th c ng dng nng cao cht lng sn phm ca
cc doanh nghip sn xut lp rp t trong nc, gip cc doanh nghip c
mt nhn quan ton din v cht lng sn phm hin ti ch to ra nhng
sn phm c cht lng ngang tm th gii trong tng lai.

B cc lun n
Xut pht t mc ch, i tng, phm vi v phng php nghin cu.
Ngoi phn m u v kt lun chung, b cc ca lun n bao gm cc
chng nh sau:
+ Chng 1: Tng quan vn nghin cu
+ Chng 2: C s l thuyt ti u h thng treo t khch
+ Chng 3: Xy dng m hnh dao ng v ti u mt s thng s h
thng treo t khch Hyundai County HD 29 E3
+ Chng 4: Th nghim