You are on page 1of 1

Ako si Paul Nathaniel D.

Perez, ipinanganak ako noong


ika-29 ng Disyembre taong 2002 ang aking ina ay si Carmelita D.
Perez at aking ama ay si Jonathan O. Perez at tatlo kaming
magkakapatid, nabubuhay kami sa pagta trabaho ng aking mga
magulang at nakatira kami sa Comunal, Calapan City at nabubuo
ang araw naming na gampanan ang kinalakhan, kinasanayan, at
kinagisnang kultura ay pilit na ginagampanan..
Ako si Rhea M. Marabe , ipinanganak ako noong ika-15 ng
Disyembre taong 2002 ang aking ina ay sMary Jane Marabe at
aking ama ay si Rene Marabe, nakatira kami sa Del Pilar, NAujan.
Ako ay nag-aaral sa paaralang Pedro V. Panaligan Memorial
National High School. Ako ay nasa ikalawang baiting ng pag aaral
nabubuhay kami sa pagta trabaho ng aking ama at nabubuo ang
araw naming sa pag gampan na kinagisnan, kinalakhan, at
kinasanayang kultura na tunay na tinatandaan.

Ako si Ezer Jay B. Como, lima kaming magkakapatid ang


aking ama ay si Elino Como at ang aking ina ay si Luzviminda
Como, nakatira kami sa Panikian at kami ay nabubuhay sa
kulturang kinagisnan, kinalakhan, at kinasanayang kultura at
araw-araw naming ginagampanan ang lahat ng ito.