You are on page 1of 2

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

JABATAN TENAGA MANUSIA


BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN
PELAJAR
KE INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN
IPOH
SESI JANUARI @ JULAI (2 SESI PENGAMBILAN SETIAP TAHUN)
Sila tandakan ( ) pada status calon (jika berkenaan)
Anak
yatim

NAMA

Ibubapa/penjaga berpendapatan kurang


RM1200

OK
U

: PERAMUTHAN A/L CHANDRAN

NO. K/P

: 980120-08-5659 (SILA SERTAKAN SALINAN)

ALAMAT

: 214, TAMAN SEJATI 1, 32000 SITIAWAN, PERAK

NO. TELEFON

: 016-4881865

KEPUTUSAN SPM :
(SILA SERTAKAN SALINAN)
BAHASA MELAYU
:D
MATEMATIK/MATEMATIK TAMBAHAN : D
SAINS/FIZIK
:B
SEJARAH
:C
SILA TANDAKAN () PADA KURSUS PILIHAN ANDA :
BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NAMA KURSUS
E02 Teknologi Seramik
A06 Teknologi Foundri
A08 Teknologi Kimpalan
A09 Teknologi Fabrikasi Logam
A15 Teknologi CADD Mekanikal (Pembuatan)
B02 Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan
Udara
B01 Teknologi Elektrik (PW2)
B08 Pendawai Elektrik 3-Fasa (PW4) (calon wajib
memiliki PW2)

TAHAP

TEMPOH
LATIHAN

1,2 & 3
1,2 & 3
1,2 & 3
1,2 & 3
2&3
1,2 & 3

27
27
27
27
21
27

1,2 & 3
PW4

24 bln
12 bln

PILIHAN
KUSUS
1
2
3

bln
bln
bln
bln
bln
bln
/

Syarat minimum: Mempunyai SPM dan lulus subjek Bahasa Melayu


BAHAGIAN PENGURUSAN PELAJAR
SILA HANTAR BORANG KE ALAMAT:

DAN LATIHAN
INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN
IPOH
KAWASAN
TAMAN | Laman web :
NO. TELEFON : 05-527 7777 ext 279
@ 110PERINDUSTRIAN
@ 105

www.ilpipoh.gov.my
NO. FAX
: 05-527 0702
IPOH
Whatsapp
: 019-425 2454

| Facebook / Twitter: XTVT ILP

PENERANGAN & LALUAN KERJAYA :


E02 Tek. Seramik :
Kemahiran asas seramik, mengadun bahan, membuat produk seramik dan menjalankan ujian kualiti produk. Antara produk seramik ialah
bahan hiasan, cawan, piring, pinggan, fridge magnet dsbnya. (peluang kerjaya di kilang seramik @ sebagai usahawan)
A06 Tek. Foundri :
Kemahiran membuat bentuk acuan daripada logam, peleburan logam, penggunaan relau, rawatan haba, analisa casting & bahan-bahan
corak serta membaca dan melukis layout (blueprint) (peluang kerjaya di pelbagai syarikat/kilang cth : Panasonic Foundry)
A08 Tek. Kimpalan :
Kemahiran mengimpal logam dan kaedah pemotongan logam. (Kaedah 6G)
(peluang kerjaya di pelbagai syarikat/kilang cth: Sapura Kencana, Boustead Naval Shipyard @ sebagai usahawan)
A09 Tek. Fabrikasi Logam :
Kemahiran membuat, memasang dan memperbaiki barangan/logam dengan cara mengimpal, memotong, melipat dan menggulung
(peluang kerjaya di pelbagai syarikat/kilang cth : Perodua @ sebagai usahawan)

A15 Tek. CADD Mekanikal (Pembuatan) :


Kemahiran merekacipta dan menghasilkan lukisan kejuruteraan dan juga proses rekabentuk Mekanikal. Contohnya, membuat lukisan
rekabentuk kereta.
(peluang kerjaya di pelbagai syarikat)