You are on page 1of 2

I St B.Tech. :: Basic Electric Engineeing (EE101) :: 1St Sem.

2015-16 :: Section L
Sr
Roll No.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

941501
941502
941503
941504
941505
941506
941507
941508
941509
941510
941511
941512
941513
941514
941515
941516
941517
941518
941520
941521
941522
941523
941524
941525
941526
941527
941528
941529
941530
941531
941532
941533
941534
941535
941536
941537
941538
941539
941540
941541
941542
941543
941544
941545
941546
941547
941548
941549
941550
941551
941552

Name of Student
Thumiki Sushmitha
Naman Sharma
Konalamma Jaswanth Rao
Sadashivpet Sai Akshith
Pradeep Kumar
Gayatri Repala
Pujari Chaithra
Pilaka Sai Sirisha
Saswata Mondal
Botcha Sharmila
Abdur Rahman
Nethi Priyanka
Mohd Salman
Basvaraju Goutham Samrat
Palli Ajay Surya
Tamal Kanti Das
Rivukanta Bhattacharya
Jayesh Dharpure
Gonugunta Ajay Kumar
Onkar Harsh
Deepak Yadav
Dhanusha M
Konda Preethika
Batta Naga Sai Abhinav
Syed Faizal Husain
Adari Nithin
Earukonda Sai Krishna
Terala Chakradhar Rao
Thadikamalla Dhaneesh
Mordia Prafull Vinodkumar
Vartika Gupta
Jinish Sandipkumar Raiyarela
Chirag Chandan Mishra
Nalluri Venkatesh Babu
Veereju Kishore
Alakunta Durga Prasad
Vaishnavi Kuna
Kanaparthi Manasa
Gullapalli Radha Revathi
B.Shanmukha Sai Priya
Murali Krishna Mudavath
Shubham Kumar
Vikash
Gunde Deeksha
Shashwat Shukla
Gadipe Sachin Kumar
Kethineedi Sreya Jyothsna
Bandam Akhil Chandra
Lakshmi Kanthi Josyula
Korasika Soumya
Raj Kumar Mulguri

Minor Minor Minor


Mid End Total Final Attnd.
Total
1
2
Grade Grade
10
10
20.0 30.0 50 100.0
6.5
9.5
16.0 22.5 37.5 76.0
0
VG
7.5
10
17.5 26.0 35
78.5
VG
5.5
9
14.5 24.0 34.5 73.0
VG
6.5
6.5
13.0 16.5 23
52.5
VG
9
9
18.0 23.0 36
77.0
G
3
6
9.0 13.0 11.5 33.5
G
4
7.5
11.5 20.0 37
68.5
VG
2.5
8
10.5 17.5 21.5 49.5
VG
8
9
17.0 23.0 34.5 74.5
VG
5
9.5
14.5 26.0 37
77.5
VG
3.5
3.5
7.0 10.0 16.5 33.5
VG
7
9.5
16.5 20.5 35.5 72.5
G
5.5
8.5
14.0 23.0 41.5 78.5
VG
6.5
9
15.5 19.5 30
65.0
VG
6.5
8.5
15.0 22.0 33.5 70.5
VG
7
8
15.0 28.0 38
81.0
VG
6.5
7.5
14.0 24.5 40.5 79.0
VG
10
10
20.0 28.0 42
90.0
VG
6
10
16.0 23.5 31.5 71.0
VG
8
9
17.0 24.5 43
84.5
VG
5
10
15.0 21.0 23
59.0
G
5
10
15.0 19.0 34
68.0
VG
3.5
9.5
13.0 28.0 28.5 69.5
VG
5
7
12.0 21.5 22
55.5
G
8
8.5
16.5 27.0 32
75.5
VG
7
9.5
16.5 25.5 35.5 77.5
G
4
2.5
6.5 13.0 16
35.5
VG
3.5
10
13.5 21.0 33.5 68.0
VG
3.5
3.5
7.0 12.0 15.5 34.5
VG
8.5
9
17.5 20.5 30
68.0
G
8
9.5
17.5 28.0 37.5 83.0
G
8
7
15.0 28.0 47
90.0
G
6.5
8.5
15.0 28.0 37.5 80.5
VG
3.5
6.5
10.0 22.0 39.5 71.5
VG
5.5
7
12.5 20.0 18
50.5
VG
8.5
9.5
18.0 21.0 27
66.0
VG
8
8.5
16.5 27.0 35.5 79.0
VG
4
10
14.0 28.0 35
77.0
VG
10
8.5
18.5 26.5 42
87.0
VG
6.5
8.5
15.0 16.5 31
62.5
VG
3
3
6.0 12.5 22.5 41.0
G
3
8.5
11.5 21.5 24
57.0
G
6
7.5
13.5 21.0 26.5 61.0
G
5.5
10
15.5 20.5 33.5 69.5
VG
5
10
15.0 22.0 34.5 71.5
G
2.5
5.5
8.0 15.5 20
43.5
VG
6.5
8.5
15.0 19.0 23.5 57.5
VG
5.5
9
14.5 20.0 25.5 60.0
VG
6
8.5
14.5 22.0 28
64.5
VG
6.5
5
11.5 16.5 24.5 52.5
G
5
8.5
13.5 19.5 28
61.0
VG

Sr
Roll No.
No
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

941553
941554
941555
941556
941557
941558
941560
941561
941562
941571
941572
941573
941574
941575
941576
941577
941578
941580
961538
961539
961541
961542
961543
961544
961545
961546
961547
961548
961549
961577
961578

Name of Student
Dulla Leela Pavani
B V S Sreeharsha
Rahul Joshi Baviri
Palivela Ravi Chandra
Adusumilli Sri Poojana Gayatri
Siramsetti Surya Vamsi
Kommi Reddy Venkata Narendra
Logos Babu Bojja
Enugula Naresh
Abbas Shaukat Talawala
Namratha Appana
V V N K Samhita
Raghul Alan Ravindran
Raihan Ahmed
Joe Jose
Mohammad Arshaq Lari
Roshan Rouniyar
Parth Goswami
Chandapola Aravind
Kamlesh Yadav
Basudev Sahoo
Mangilal
Mohammed Sana Shaista
Suvam Srimaya Pani
Shivam Ingole
Esarap Bhavana
Durlav Minz
Pisupati Bhavana
Munthala Siva Sai Reddy
Shuvankar Shekhar Roy
Ucchash Kundu

Minor Minor Minor


Mid End Total Final Attnd.
Total
1
2
Grade Grade
10
10
20.0 30.0 50 100.0
5.5
9
14.5 23.5 33
71.0
G
9.5
7.5
17.0 24.5 39.5 81.0
VG
2.5
1
3.5
4.0
15
22.5
N
7
9.5
16.5 18.5 23.5 58.5
VG
7
6.5
13.5 21.5 31.5 66.5
VG
5.5
10
15.5 22.0 24
61.5
VG
10
8.5
18.5 23.5 35.5 77.5
G
0.5
2
2.5
7.0 10.5 20.0
G
6
8.5
14.5 23.5 28.5 66.5
VG
4
8
12.0 15.0 27
54.0
VG
6.5
8
14.5 16.5 17.5 48.5
G
9
8.5
17.5 24.0 31
72.5
G
3.5
7
10.5 14.5 26.5 51.5
G
3.5
8.5
12.0 19.0 28.5 59.5
G
6
8
14.0 20.5 22
56.5
N
G
8.5
6.5
15.0 19.0 32.5 66.5
G
6
5.5
11.5 21.0 33
65.5
VG
9
9.5
18.5 23.0 34
75.5
VG
4.5
8
12.5 23.0 37
72.5
VG
6.5
9.5
16.0 19.5 38
73.5
7
9
21.0
29
G
16.0
66.0
4.5
8.5
27
G
13.0 22.5
62.5
6.5
8.5
G
15.0 17.0 30.5
62.5
7.5
5
33
G
12.5 26.0
71.5
5
7.5
26
VG
12.5 20.5
59.0
4
6
15
G
10.0 18.0
43.0
4
4
10.0
10
G
8.0
28.0
6.5
8
VG
14.5 24.5 29.5
68.5
4.5
9
VG
13.5 17.5 37.5
68.5
2.5
0
6.0
5.5
G
2.5
14.0
1
2.5
6.0
15
G
3.5
24.5