You are on page 1of 37

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM

(BAHAGIAN A)
MAKLUMAT
DIRI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM

(BAHAGIAN B)
MAKLUMAT
SEKOLAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM

(BAHAGIAN C)
MAKLUMAT
TUGAS

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM (BAHAGIAN D) MAKLUMAT KURIKULUM .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM (BAHAGIAN E) MAKLUMAT KOKURIKULUM .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM (BAHAGIAN F) JURNAL .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM (BAHAGIAN G) LAIN-LAIN PORTFOLIO PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL .

KEDAH DARUL AMAN.ABDUL RAHIM OTHMAN PENSYARAH PEMBIMBING MINOR : DR.ROSHADAH BTE SAAD PENSYARAH PEMBIMBING MAJOR : EN. NAMA PELAJAR : POOVANESWARY A/P SINNASAMY KURSUS/ PROGRAM : PISMP AMBILAN JUN 2014 NAMA SEKOLAH : SJK(T) SARASWATHY MATA PELAJARAN MAJOR : BAHASA MELAYU MATA PELAJARAN MINOR : SAINS GURU PEMBIMING PRAKTIKUM : PN.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM 08000 SUNGAI PETANI.SHAMSHUN NISA BT MOHD YAACOB .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM A01 BIODATA PELAJAR .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM A02 PERNYATAAN PROFESIONAL .

PELAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH .INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM B01 PETA LOKASI.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM B02 CARTA ORGANISASI SEKOLAH .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM B03 VISI DAN MISI SEKOLAH .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM B04 TAKWIM SEKOLAH .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM B05 SENARAI NAMA STAF (AKADEMIK DAN SOKONGAN) .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM B06 PERATURANPERATURAN SEKOLAH .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM C01 SURAT-SURAT LANTIKAN TUGAS SEMASA DI SEKOLAH .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM C02 SALINAN BORANG BIMBINGAN (PR1) .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM C03 SALINAN BORANG PRAKTIKUM .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM D01 JADUAL WAKTU MENGAJAR .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM D02 SUKATAN PELAJARAN (MAJOR DAN ELEKTIF) .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM D03 RANCANGAN PENGAJARAN MAJOR DAN ELEKTIF (SEPANJANG TEMPOH PRAKTIKUM) .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM D04 REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN (PISMP) .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM D05 BORANG MAKLUM BALAS BERPASANGAN .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM E01 RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM (SEPANJANG TEMPOH PRAKTIKUM) .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM E02 SENARAI NAMA AHLI DAN KEHADIRAN .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM E03 LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM E04 RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM/ PERANAN-PERANAN LAIN .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM E05 LAPORAN PROJEK / PERANANPERANAN LAIN .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM F01 FORMAT CONTOH PENULISAN JURNAL .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM F02 PENULISAN JURNAL MINGGUAN .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM F03 CATATAN KEMAJUAN TINDAKAN SUSULAN .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM G01 MAKLUMAT INOVASI PDP .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM G02 SENARAI DAN MAKLUMAT MURID (KELAS DIAJAR) .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM G03 REKOD PRESTASI/ MARKAH UJIAN/ PENILAIAN .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM G04 KERTAS SOALAN UJIAN/ LATIHAN/ LEMBARAN KERJA .