You are on page 1of 4

Ujian Topikal 1

Pendidikan Moral Tingkatan 2
Nama:
Tingkatan:
1. Mengapakah manusia diciptakan oleh
Tuhan lebih istimewa berbanding
makhluk lain?
A. Kerana manusia mempunyai akal dan
fikiran
B. Kerana manusia mempunyai pelbagai
rupa dan warna kulit
C. Kerana manusia boleh berkomunikasi
dengan baik
D. Kerana manusia boleh mencari
makanan sendiri
2. Individu yang sikap _______________
akan bertanggungjawab dalam tugasan
yang diberikan dan mendapat
kepercayaan orang lain terhadap dirinya.
A. Amanah
C. Hemah tinggi
B. Berdikari
D. Toleransi
3. Yang berikut merupakan ciri- ciri
individu yang mengamalkan nilai hemah
tinggi, kecuali _______________
A. Bersopan santun
B. Berbudi bahasa
C. Mementingkan diri
D. Menghormati orang lain

5. Nilai amanah perlu diamalkan dalam
kehidupan supaya
A. Orang lain sentiasa mengagumi diri
kita
B. Kita mendapat kepercayaan dan
keyakinan orang lain
C. Kita akan beroleh kesenangan yang
berkekalan
D. Tanggungjawab kita dapat
diselesaikan dengan cepat
6.

Antara yang manakan bukan kebaikan
beragama?
A. Membentuk peribadi dan akhlak
yang mulia
B. Mengajar manusia supaya bersyukur
kepada Tuhan
C. Membentuk corak kehidupan
anggota masyarakat
D. Mempengaruhi manusia untuk
saling bersaing

7.

Individu yang mengamalkan sikap
amanah tidak akan ___________ rahsia
orang lain
A. Menghina
B. Mendengar
C. Membocorkan
D. Mempedulikan

8.

Yang berikut merupakan kebaikan
mengamalkan sikap amanah kecuali
A. Mudah mendapat sanjungan
daripada orang lain
B. Meningkatkan harga diri seseorang
C. Menjamin perhubungan yang baik
dan harmoni
D. Mendapat kepercayaan dan
keyakinan daripada orang lain

Chew melanjutkan pelajaran di luar negara.
4. Semasa di luar negara, Chew sepatutnya
__________
A. Hidup bebas
B. Melupakan nasihat ibu bapa
C. Terpengaruh dengan budaya dan cara
hidup masyarakat di sana
D. Menjaga maruah diri serta nama baik
keluarga dan negara

sebab kesilapan itu berlaku C. Mencari sebab. Mereka terlalu dimanjakan oleh ibu bapa D. Mereka mempunyai terlau ramai kawan 13. Yang manakah bukan kebaikan mengamalkan sikap tanggungjawab? A. Kehidupan mereka sering dikongkong oleh ibu bapa C. Ketahanan jiwa mereka terlalu rapuh B. Dapat mengelakkan bebanan tugas yang banyak C. Menyelesaikan tugasan tersebut pada masa yang ditetapkan C. Kehidupan mereka sering dikongkong oleh ibu bapa C. Menyalahkan persekitaran apabila gagal melaksanakan sesuatu kerja 16. Mereka mempunyai terlau ramai kawan 10. Menyalahkan persekitaran apabila gagal melaksanakan sesuatu kerja 14. Melakukan tugasan secara sambil lewa B. Mengupah orang lain untuk menyiapkan tugasan tersebut D. Agar dapat menikmati segala kesenangan hidup D.sebab kesilapan itu berlaku C. Menjamin kekayaan keluarga C. Tidak suka dikritik dan ditegur B.9. Individu yang bertanggungjawab akan A. Mengelakkan diri daripada ahli keluarga 11. Meminta sanjungan untuk perkara yang dilakukan D. Memastikan keluarga dikenali ramai D. Meminta sanjungan untuk perkara yang dilakukan D. Ketahanan jiwa mereka terlalu rapuh B. Mengapakah kita perlu hidup berlandaskan agama? A. Johnny diberi tugasan oleh gurunya untuk disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Agar dapat menempuh segala cabaran B. Mendapat kepercayaan daripada orang disekeliling D. Johnny perlu __________ A. Setiap anggota keluarga perlulah berusaha untuk A. Meniru tugasan rakan baiknya . Individu yang bertanggungjawab akan A. Agar dapat mengelakkan diri daripada sebarang masalah C. Tidak suka dikritik dan ditegur B. Meningkatkan imej keluarga B. Apakah faktor yang menyebabkan golongan muda terjebak dalam gejala yang tidak sihat? A. Mendapat lebih kebebasan untuk melakukan sesuatu perkara 12. Mereka terlalu dimanjakan oleh ibu bapa D. Mencari sebab. Dapat menguruskan hal peribadi dengan baik B. Agar dapat mengelakkan diri daripada segala kejahatan 15. Apakah faktor yang menyebabkan golongan muda terjebak dalam gejala yang tidak sihat? A.

III dan IV II. Maut II. Priya tersenym apabila menerima pujian daripada gurunya 18. Dapat mengurus hal peribadi dengan baik III. Tidak membuang masa II.Cara kita memandang rendah pada orang lain A. Menyusahkan ibu bapa III.II dan III I. Melaksanakan tugasan dengan sempurna A. D. B. III dan IV 19.17. II dan IV I. Leaw mengakui kesalahan yang telah dilakukannya C. Thevan sentiasa bertegur sapa dengan jiran. Suka melengahkan sesuatu pekerjaan IV.Cara kita berpakaian III. Pertuturan dan perlakuan yang berhemah tinggi termasuklah I. kecuali A. B. C. B.jirannya B. Kesan penyalahgunaan dadah boleh mengakibatkan __________ I.Cara kita bercakap dengan orang lain IV.II dan III . I sahaja I dan II II dan III I. Yang berikut merupakan sikap hemah tinggi. C. I. II dan III I. D.II dan IV I.ciri individu yang bertanggungjawab? I. Apakah ciri. Mengancam keselamatan setempat A. D.Cara kita makan II. C. I. Kana tidak mengendahkan hadiah yang diberikan oleh abangnya kerana tidak cantik D.III dan IV II. III dan IV 20.