You are on page 1of 60

LAMPIRAN A

SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA)
(MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC)
BIL

PPD

KOD
SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

NAMA BANK

NO. AKAUN BANK

BIL.
MURID

1
2
3
4
5
6
7
8

PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR

GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG

JBA1014
JBA1015
JBA1017
JBA1021
JBA1023
JBA1027
JBA1028
JBA1038

SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK

KOPOK
CAHAYA BARU
PASIR PUTEH
SUNGAI TIRAM
ULU TIRAM
(FELDA ) ULU TEBRAU
KANGKA TEBRAU
PASIR GUDANG (2)

MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
BANK ISLAM MALAYSIA
BERHAD

001011014881
001141204030
8005908624
001217200124
001217200100
001011301019
001011013827
01087010002826

4
2
1
1
38
16
38
37

9
10
11
12
13
14
15
16
17

PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR

GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG

JBA1039
JBA1066
JBA1073
JBA1075
JBA1077
JBA1079
JBA1080
JBA1081
JBA1083

SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK

PASIR GUDANG 3
TAMAN RINTING 1
TAMAN PERMAS JAYA 2
TAMAN JOHOR JAYA 2
TAMAN DAYA
DESA CEMERLANG
TAMAN RINTING 2
TAMAN DESA JAYA
PASIR GUDANG 4

CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
BANK ISLAM MALAYSIA
BERHAD

8005908812
001141506379
001141303454
001217808117
8006085553
8006261399
551146100216
8006261644
01087010002787

14
2
16
27
1
16
25
2
2

18
19
20
21
22
23
24

PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR

GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG

JBA1088
JBA1089
JBA1091
JBA1097
JBA1103
JBA1104
JBA1105

SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK

TAMAN MOLEK
TMN JOHOR JAYA 3
TAMAN MEGAH RIA
TAMAN DAYA 3
BANDAR SERI ALAM
TAMAN DAYA 2
TAMAN PASIR PUTIH

RHB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
BANK ISLAM MALAYSIA
BERHAD

25117900000348
551212302036
551146100969
501217610538
501141517097
501217610507
01087010014089

1
1
14
24
1
1
36

1/60

LAMPIRAN A
SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA)
(MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC)
BIL

PPD

KOD
SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

NAMA BANK

NO. AKAUN BANK

BIL.
MURID

25

PASIR GUDANG

JBA1106

SK SERI ALAM 2

BANK ISLAM MALAYSIA
BERHAD

01087010014146

28

26

PASIR GUDANG

JBA1107

SK TAMAN CENDANA

BANK ISLAM MALAYSIA
BERHAD

01087010014315

31

27
28
29
30
31
32
33
34
35

PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR

GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG

JBA1110
JBA1117
JBA1121
JBA1122
JBA1124
JBA1125
JBA1128
JBA1129
JBA1132

SK PERMAS JAYA 4
SK KOTA MASAI
SK TAMAN BUKIT TIRAM
SK TAMAN MOUNT AUSTIN
SK TAMAN PELANGI INDAH
SK TG PUTERI RESORT
SK KOTA MASAI 2
SK TAMAN NUSA DAMAI
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN
BUKIT DAHLIA

CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD

8006105386
551146101554
551212513016
551212615381
501217830926
501244506939
551146710326
551146517851
551146519441

1
2
2
2
4
23
53
3
2

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR

GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG

JBC1007
JBC1030
JBC1031
JBC1032
JBC1033
JBC1035
JBC1038
JBC1039
JBC1040
JBD1004
JBD1005

SJK(C) FOON YEW 5
SJK(C) CHIEN CHI
SJK(C) CHEE TONG
SJK(C) MASAI
SJK(C) PANDAN
SJK(C) TIRAM
SJK(C) NAM HENG BARU
SJK(C) JOHOR JAYA
SJK(C) PEI CHIH
SJK(T) LADANG TEBRAU
SJK(T) LADANG MOUNT AUSTIN

RHB BANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
AFFIN BANK BERHAD
PUBLIC BANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD

20101700062320
8005926838
501141519155
001141300130
001011015692
001217200011
551146101316
100360012405
3174281222
8006095706
501217822706

8
5
3
32
7
32
1
35
1
1
1

47
48

PASIR GUDANG
PASIR GUDANG

JBD1006
JBD1008

SJK(T) PERMAS JAYA
SJK(T) MASAI

CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD

8006105267
001141105459

2
12
2/60

LAMPIRAN A
SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA)
(MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC)
BIL

PPD

KOD
SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

NAMA BANK

NO. AKAUN BANK

BIL.
MURID

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR
PASIR

GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG

JBD1009
JBD1011
JEA1041
JEA1045
JEA1047
JEA1051
JEA1052
JEA1053
JEA1057
JEA1060
JEA1063
JEA1064
JEA1065
JEA1066
JEA1067
JEA1068
JEA1069
JEA1070
JEA1071
JEA1073
JEA1074
JEA1075

SJK(T) PASIR GUDANG
SJK(T) LADANG ULU TIRAM
SMK PASIR GUDANG
SMK TAMAN JOHOR JAYA (1)
SMK PASIR GUDANG 2
SMK TAMAN JOHOR JAYA 2
SMK PERMAS JAYA
SMK TAMAN DAYA
SMK TAMAN DESA JAYA
SMK SERI KOTA PUTERI
SMK BANDAR SERI ALAM
SMK TAMAN RINTING 2
SMK DESA CEMERLANG
SMK PASIR PUTIH
SMK TAMAN MOLEK
SMK TAMAN MOUNT AUSTIN
SMK SERI ALAM 2
SMK PUTERI WANGSA
SMK SERI KOTA PUTERI 2
SMK TAMAN MEGAH RIA
SMK TAMAN DAYA 2
SMK PASIR GUDANG 3

MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
RHB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
BANK ISLAM MALAYSIA
BERHAD

001141107820
001217200071
001244700324
551212618815
001244700354
001217808237
501299500935
8006085460
551212300600
501299515671
501244700557
501244700587
551212301666
501244207356
25117900001140
551212301382
501299518995
501217511288
501299521950
501244706673
8006090787
01087010017121

1
2
6
4
54
72
6
75
2
32
45
5
5
1
5
4
1
4
1
21
4
8

71
72
73
74

PASIR
PASIR
PASIR
PASIR

GUDANG
GUDANG
GUDANG
GUDANG

JEA1076
JEA1078
JEA1080
JEA1081

SMK
SMK
SMK
SMK

CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD

8006105750
501244700729
551212302192
551212302178

22
81
2
7

PERMAS JAYA 2
KOTA MASAI
TAMAN DESA TEBRAU
TAMAN PELANGI INDAH

3/60

AKAUN BANK BIL.LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. MURID 75 PASIR GUDANG JEA1082 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN FATIMAH HASHIM CIMB BANK BERHAD 8006091289 76 77 78 79 PASIR PASIR PASIR PASIR GUDANG GUDANG GUDANG GUDANG JEA1083 JEA1089 JEA1092 JEA1093 SMK SMK SMK SMK PERMAS JAYA 3 TG PUTERI RESORT KOTA MASAI 2 TAMAN NUSA DAMAI CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8006105786 501244506952 551249102750 01087010038969 1 34 5 4 80 81 82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PASIR GUDANG PASIR GUDANG PASIR GUDANG BATU PAHAT BATU PAHAT BATU PAHAT BATU PAHAT BATU PAHAT BATU PAHAT BATU PAHAT BATU PAHAT BATU PAHAT JEA1094 JEE1005 JEE1011 JBA0001 JBA0003 JBA0004 JBA0009 JBA0011 JBA0012 JBA0014 JBA0019 JBA0022 SMK SUNGAI TIRAM SMK DATO PENGGAWA TIMUR SMK ULU TIRAM SK LUBOK SK SERI PENGKALAN SK SERI UTAMA SK PESERAI SK SERI MAIMON SK SERI LAKSANA SK SERI PDG SARI SK PENGHULU SALLEH SK BANDAR MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 501338519609 001141108379 001217200058 8005815637 001039004570 501422102026 501422100116 8006131682 8005814404 001039004796 501422101537 01032010009595 3 1 70 17 1 11 21 1 12 2 16 46 10 BATU PAHAT JBA0024 SK TEMENGGONG IBRAHIM PENGGARAM BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01032010002325 14 11 12 13 14 15 BATU BATU BATU BATU BATU JBA0026 JBA0028 JBA0029 JBA0031 JBA0032 SK SK SK SK SK BANK MUAMALAT CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD 01060000654718 8005815251 001039005047 8005815263 001039007493 29 10 14 14 15 PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT BUKIT SOGA SERI GADING PARIT LAPIS PARIT BILAL SERI TELOK 2 4/60 .

AKAUN BANK BIL.LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. MURID 16 17 BATU PAHAT BATU PAHAT JBA0035 JBA0036 SK BINDU SK BUKIT RAHMAT MAYBANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 501422100034 01032010007871 1 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU JBA0042 JBA0044 JBA0045 JBA0051 JBA0053 JBA0055 JBA0059 JBA0062 JBA0064 JBA0068 JBA0069 JBA0070 JBA0073 JBA0074 JBA0077 JBA0080 JBA0081 JBA0085 JBA0088 JBA0091 JBA0094 JBA0097 JBA0099 JBA0100 JBB0022 SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD BANK MUAMALAT RHB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD 001039005150 8006001551 501422100070 001039007433 001039005054 501422101649 8005815687 8006000516 8005817055 501440100925 501440100628 551445100340 8005814935 8005815344 01060000054712 20124039001824 8006001244 20135239003044 8006000304 20135239000193 501440102320 501440102521 501039149223 8006006918 501440101616 1 2 32 1 14 3 35 1 12 1 13 17 26 22 1 1 21 1 11 29 1 1 17 22 1 PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT SERI IDAMAN PINTAS PUDING PINTAS RAYA PARIT BINGAN SERI PULEH SG SULOH SENGGARANG SERI REJO SARI SERI TIMBUL SERI LADANG RENGIT SERI MERLONG PARIT SULONG SERI MEDAN SERI DAYONG SERI PEMATANG RENGAS AIR HITAM SERI BANDAN SERI PAYA SERI BERTAM SERI MULIA SETIA BUDI BANANG JAYA PARIT RAJA SRI RENGIT 5/60 .

LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. AKAUN BANK BIL. MURID 43 44 BATU PAHAT BATU PAHAT JBB0023 JBB0028 SK LIMPOON 1 SK MONTFORT MAYBANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 001039002043 01032010020813 45 46 47 48 BATU BATU BATU BATU PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT JBC0003 JBC0004 JBC0005 JBC0006 SJK(C) SJK(C) SJK(C) SJK(C) MAYBANK MAYBANK MAYBANK MAYBANK BERHAD BERHAD BERHAD BERHAD 001039006414 001039006741 001039100256 001039006586 1 3 14 59 49 BATU PAHAT JBC0010 SJK(C) CHONG HWA SENGGARANG MAYBANK BERHAD 001039006795 1 50 BATU PAHAT JBC0012 SJK(C) CHONG HWA SRI MEDAN MAYBANK BERHAD 501422101550 1 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU BATU JBC0013 JBC0015 JBC0016 JBC0017 JBC0018 JBC0023 JBC0025 JBC0026 JBC0027 JBC0032 JBC0033 JBC0034 JBC0035 JBC0036 JBC0037 SJK(C) SJK(C) SJK(C) SJK(C) SJK(C) SJK(C) SJK(C) SJK(C) SJK(C) SJK(C) SJK(C) SJK(C) SJK(C) SJK(C) SJK(C) MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD 501440100440 001039004386 001039004393 001039009619 20124039006842 501422101359 20124039045163 20102600032370 001039004422 001039006498 501422101597 001039004415 20135239000231 20135239003850 001039009633 PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT BULOH CHENG SIU 1 CHENG SIU 2 CHERN HWA BUKIT PASIR CHONG HWA RENGIT CHUNG CHENG HUA MIN HWA JIN HWA NAN MALAYAN PANCHOR PEI CHUN PING MING TUNG CHENG YANI YEONG CHANG YONG PENG 1 YONG PENG 2 YORK CHAI 1 2 7 3 2 2 1 7 1 3 2 1 2 1 17 4 1 6/60 .

LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK AFFIN BANK BERHAD 66 BATU PAHAT JCT0001 SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU BATU PAHAT 67 68 69 BATU PAHAT BATU PAHAT BATU PAHAT JEA0010 JEA0011 JEA0012 70 71 72 73 BATU BATU BATU BATU PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT 74 75 76 NO. AKAUN BANK BIL. MURID 105760001134 1 SMK DATO' BENTARA LUAR CIMB BANK BERHAD SMK TUN AMINAH CIMB BANK BERHAD SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR CIMB BANK BERHAD 8005815382 8005814361 8005814466 2 2 3 JEA0013 JEA0014 JEA0015 JEA0016 SMK SMK SMK SMK CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8005814947 8005815213 8006131325 01032010021426 33 38 46 48 BATU PAHAT BATU PAHAT BATU PAHAT JEA0017 JEA0018 JEA0019 SMK PERMATA JAYA SMK SERI GADING SMK DATIN ONN JAFFAR MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 501440101690 8005814866 01032010023591 36 28 75 77 78 79 80 BATU BATU BATU BATU PAHAT PAHAT PAHAT PAHAT JEA0020 JEA0022 JEA0023 JEA0024 SMK DATO SETH SMK PENGHULU SAAT SMK BANANG JAYA SEKOLAH MENENGAH SAINS BATU PAHAT RHB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD BANK MUAMALAT BANK ISLAM MALAYSIA 20135239014739 8006133179 01060001832715 1032010052816 4 4 29 1 81 BATU PAHAT JEA0025 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SURIA PERDANA CIMB BANK BERHAD 8601500093 18 82 83 BATU PAHAT BATU PAHAT JEB0017 JEB0018 SMK CONVENT (M) SMK MUNSHI SULAIMAN RHB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 20102600032842 01032010020486 3 44 84 85 BATU PAHAT BATU PAHAT JEB0019 JEE0018 SMK DATO' SYED ESA SMK TUN SARDON CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD 8005816058 501440100344 23 5 SENGGARANG SERI MEDAN DATO SULAIMAN DATO ONN 7/60 .

LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. MURID 86 87 BATU PAHAT BATU PAHAT JEE0019 JEE0020 SMK TUN ISMAIL SMK SEMERAH CIMB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8006000380 01032010030143 55 39 88 89 90 BATU PAHAT BATU PAHAT BATU PAHAT JEE0034 JEE0040 JEE0041 SMK DATUK MENTERI SMK YONG PENG SMK TUNKU PUTRA CIMB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8006000659 20135239013511 01032010031015 1 48 5 91 BATU PAHAT JFT0002 SEKOLAH MENENGAH AGAMA JAWAHIR AL-ULUM MALAYAN BANKING 551445302278 1 92 BATU PAHAT JFT0003 SEKOLAH MENENGAH AGAMA PARIT SULONG CIMB BANK BERHAD 8601547206 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU JBA1001 JBA1008 JBA1010 JBA1012 JBA1026 JBA1029 JBA1030 JBA1034 JBA1035 SK SK SK SK SK SK SK SK SK AYER MOLEK (P) BANDAR TINGGI MOHD KHIR JOHARI MAJIDI BARU TEBRAU BAKAR BATU GELANG PATAH SEKUDAI BT 10 PENDAS LAUT KG PASIR CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8005773880 8005774368 8005773773 8005925348 8005925312 001011015260 001011014987 8006065690 01041010013404 1 41 2 20 4 3 1 1 1 10 11 12 13 14 15 16 JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU JBA1036 JBA1046 JBA1048 JBA1049 JBA1050 JBA1054 JBA1055 SK SK SK SK SK SK SK SRI SKUDAI TANJONG ADANG TG KUPANG KEMPAS SUNGAI DANGA SRI TEBRAU KOMPLEKS UDA MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD 001132306763 501619001936 8006065652 551623195160 8006024415 8005925831 8006026469 17 1 2 2 1 22 35 8/60 . AKAUN BANK BIL.

LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU JBA1056 JBA1060 JBA1064 JBA1065 JBA1068 JBA1070 JBA1071 JBA1076 JBA1078 JBA1082 JBA1086 SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK 28 29 JOHOR BAHRU JOHOR BAHRU JBA1093 JBA1094 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU 40 JOHOR BAHRU SRI AMAR TAMAN TUN AMINAH TAMAN PERLING BANDAR UDA 2 TAMAN SURIA PERUMAHAN TAMPOI 2 TAMAN UNIVERSITI 2 TAMAN DAMAI JAYA TAMAN UNIVERSITI 1 TAMAN CEMPAKA KOMPLEKS SULTAN ABU BAKAR NAMA BANK NO. MURID 15 34 26 2 23 20 14 1 29 20 16 1 9 27 10 16 1 16 11 8 1 23 2 2 9/60 . AKAUN BANK CIMB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD 8005925550 20133436006490 001132213315 8006026683 8005927847 8005779218 001208302043 20133437006183 8005892797 551137106713 8006065133 SK TAMAN MUTIARA RINI SK TAMAN BUKIT KEMPAS MAYBANK BERHAD HONG LEONG BANK BERHAD 551306501349 27900002194 JBA1096 JBA1112 JBA1113 JBA1116 JBA1118 JBA1119 JBA1123 JBA1126 JBA1127 JBA1130 SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8005894989 501011113727 551258401284 8006090949 551203001089 8006032145 551137201588 551306705008 8006066823 01041010055101 JBA1133 SEKOLAH KEBANGSAAN MEDINI MAYBANK BERHAD 551360051058 TAMAN UNIVERSITI 4 TAMAN DESA SKUDAI TAMAN IMPIAN EMAS BUKIT MUTIARA TAMAN SKUDAI BARU 2 TASEK UTARA TAMAN TAMPOI UTAMA TAMAN MUTIARA RINI 2 NUSANTARA TAMAN DAMANSARA ALIFF BIL.

LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. AKAUN BANK BIL. MURID 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU JBB1004 JBB1011 JBC1004 JBC1005 JBC1006 JBC1008 JBC1012 JBC1013 JBC1020 JBC1021 JBC1022 JBC1023 JBC1036 JBC1037 JBC1042 JBC1043 JBC1045 SK LARKIN 2 SK INFANT JESUS CONVENT SJK(C) FOON YEW 2 SJK(C) FOON YEW 3 SJK(C) FOON YEW 4 SJK(C) KUO KUANG SJK(C) ST JOSEPH SJK(C) TAMPOI SJK(C) MING TERK SJK(C) PEI HWA SJK(C) PING MING SJK(C) PU SZE SJK(C) KEMPAS BARU SJK(C) KUO KUANG 2 SJK(C) THORBURN SJK(C) THAI HONG SJK(C) MING CHIH RHB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD HONG LEONG BANK BERHAD 20101739077638 20101739079193 20101700062265 20101700062281 20101700062303 501392100526 501392100699 001132301515 8006064031 001132304450 501208515979 001208008595 001011506947 501208606266 501301520048 8006290139 32300013898 13 1 1 21 2 37 1 14 2 23 42 5 1 2 4 4 1 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU JBD1001 JBD1022 JBD1025 JBD1026 JEA1002 JEA1003 JEA1004 JEA1005 JEA1006 JEA1043 SJK(T) JALAN YAHYA AWAL SJK(T) LADANG RINI SJK(T) GELANG PATAH SJK(T) TAMAN TUN AMINAH SMK TASEK UTARA SMK TUN SYED NASIR ISMAIL SMK SRI TEBRAU SMK SRI RAHMAT SMK SKUDAI SMK TANJUNG ADANG CIMB BANK BERHAD AFFIN BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD 8005783126 100800006405 001011015431 8006025848 001132206628 8005773785 001123600971 551342103495 8006117002 8006063177 8 1 2 7 1 66 1 56 2 1 10/60 .

AKAUN BANK BIL.LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH 68 69 70 71 72 73 JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU JEA1044 JEA1046 JEA1048 JEA1049 JEA1050 JEA1054 SMK SMK SMK SMK SMK SMK 74 JOHOR BAHRU JEA1055 75 JOHOR BAHRU 76 77 78 79 80 JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR NO. MURID MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 001271103917 8006116724 20111010009620 8005894391 001132215197 01041010007115 1 5 51 50 57 2 SMK KEMPAS BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01041010006982 1 JEA1056 SMK KOMPLEKS SULTAN ABU BAKAR CIMB BANK BERHAD 8006066635 1 BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU JEA1058 JEA1059 JEA1061 JEA1062 JEA1072 SMK SMK SMK SMK SMK MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 551137200867 551203000440 8005895186 551203000754 01041010025265 7 6 36 2 1 81 82 JOHOR BAHRU JOHOR BAHRU JEA1077 JEA1079 SMK TAMAN DESA SKUDAI SMK TASEK UTARA 2 MAYBANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 551306702639 01041010023721 2 52 83 84 85 86 87 88 JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR JEA1084 JEA1085 JEA1086 JEA1087 JEA1088 JEA1097 SMK TAMAN SELESA JAYA 2 SMK TAMAN MUTIARA RINI 2 SMK TAMAN NUSAJAYA SMK TAMAN BUKIT INDAH SMK TAMAN SUTERA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAJIDI BARU 2 CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD 8006121146 551203001155 8006066273 551137201565 8006121427 8601564825 BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU TAMAN PELANGI TAMAN TUN AMINAH BANDAR BARU UDA TAMAN UNIVERSITI SERI PERLING DAMAI JAYA NAMA BANK DATO' USMAN AWANG MUTIARA RINI TAMAN UNIVERSITI 2 TAMAN SELESA JAYA IMPIAN EMAS 4 4 5 40 140 2 11/60 .

AKAUN BANK BIL.LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. MURID 89 JOHOR BAHRU JEA1098 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MEDINI BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01153010000735 1 90 91 92 93 JOHOR JOHOR JOHOR JOHOR BAHRU BAHRU BAHRU BAHRU JEB1001 JEB1002 JEB1003 JEB1006 MAKTAB SULTAN ABU BAKAR SMK DATO JAAFAR SMK AMINUDDIN BAKI SMK INFANT JESUS CONVENT (M) PUBLIC BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD 3099527620 001271109737 001011108083 20101739078960 21 3 3 1 94 95 JOHOR BAHRU JOHOR BAHRU JEE1004 JEE1008 SMK GELANG PATAH CIMB BANK BERHAD SMK DATO ABDUL RAHMAN YASSIN MAYBANK BERHAD 8006063341 001132207997 39 21 1 2 3 4 5 6 7 KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG JBA2003 JBA2009 JBA2014 JBA2015 JBA2018 JBA2020 JBA2022 SK SK SK SK SK SK SK SIMPANG RENGAM SERI MACAP BUKIT KENANGAN SERI KENCANA (L) BANDAR KLUANG KAHANG (P) BANDAR KLUANG (INTEG) MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD 001196300327 501196207200 001196304846 001196300617 001066310117 8005851162 8005851281 1 7 4 1 11 4 36 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG JBA2023 JBA2024 JBA2025 JBA2026 JBA2027 JBA2033 JBA2035 JBA2036 JBA2038 JBA2039 SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SERI LALANG SERI KG TENGAH SERI KG RENGAM PEKAN LAYANG-LAYANG KAMPONG CHAMEK BANDAR PALOH KG MELAYU NIYOR (FELDA) KAHANG TIMUR KG DATO IBRAHIM MAJID (FELDA) KAHANG BARAT MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD 001066301066 8005850472 8005851243 001066607984 001066301251 501262500359 8005849741 001066608525 20131639005602 001066604997 9 31 1 10 3 1 1 14 5 1 12/60 .

AKAUN BANK BIL.LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. MURID 18 19 20 21 22 KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG JBA2040 JBA2041 JBA2044 JBA2045 JBA2048 SK LADANG TEREH SK LKTP BELITONG SK SERI INTAN SK DATO' ONN JAAFAR SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' SYED ZAIN ALSHAHAB CIMB BANK BERHAD BANK MUAMALAT CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD 8005851362 01040000014712 8005853580 001196305337 001066318293 2 11 15 33 22 23 24 25 26 KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG JBA2050 JBA2051 JBA2052 JBA2053 SK SK SK SK CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD BANK MUAMALAT BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8005855465 501196307440 01040000937718 01050010010385 14 1 3 8 27 KLUANG JBA2055 SK SERI TAMAN KLUANG BARAT BANK MUAMALAT 01040001459713 7 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG JBB2047 JBB2050 JBB2052 JBB2053 JBC2002 JBC2004 JBC2007 JBC2008 JBC2010 JBC2012 JBC2015 JBC2016 JBC2017 JBC2018 JBC2019 SK PALOH (2) SK TUNKU MAHMOOD 2 SK BATU 3 SK JUBLI INTAN SJK(C) SENTRAL PALOH SJK(C) CHIAU MIN SJK(C) CHONG ENG SJK(C) CHONG HWA I SJK(C) CHONG HWA 3 SJK(C) KAHANG SJK(C) LAYANG SJK(C) LIT TERK SJK(C) MACHAP SJK(C) PALOH SJK(C) PA YAI RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD 20135239004350 001066308050 001066309672 8005851124 20104439035667 20104439035640 001066101725 8005851724 20104439003285 001066101642 001066304537 20104439035519 20104439030517 501262500329 20104439035691 5 1 5 6 2 3 1 4 1 3 1 1 1 1 12 ABDUL RAHMAN YASSIN SERI MAJU JAYA LADANG MUTIARA BANDAR T6 13/60 .

LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. AKAUN BANK BIL. MURID 43 44 45 46 47 48 49 50 KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG JBC2021 JBC2022 JBC2024 JBC2027 JBD2043 JBD2044 JBD2045 JBD2053 SJK(C) PING MING SJK(C) SAYONG SJK(C) SOUTH MALAYA SJK(C) TUAN POON SJK(T) LADANG ELAEIS SJK(T) JALAN HAJI MANAN SJK(T) LADANG MENGKIBOL SJK(T) JALAN SETESYEN PALOH RHB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD 20104439035888 20104439035713 501196504488 501196405563 001066101560 20104439003323 001066201928 551436100336 27 1 1 5 1 13 1 1 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG JEA2029 JEA2030 JEA2031 JEA2032 JEA2033 JEA2034 JEA2035 JEA2036 JEA2037 JEA2038 JEA2039 SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 551454101919 8005851693 8005851386 8005851324 805851198 001066511280 001066619405 8005853592 501196306712 8005855077 01050010011102 19 10 16 9 50 5 11 1 24 58 14 62 KLUANG JEA2040 SMK JALAN KOTA TINGGI BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01050010013281 23 63 KLUANG JEA2041 SMK SERI LALANG BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01050010015260 18 64 KLUANG JEA2042 SMK TAMAN SERI KLUANG BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01050010017001 3 LAYANG-LAYANG JLN MENGKIBOL TUN HUSSEIN ONN KAHANG SULTAN ABDUL JALIL (FELDA) KAHANG TIMUR LKTP BELITONG TAMAN KLUANG BARAT SIMPANG RENGAM SERI INTAN BANDAR T6 14/60 .

LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. AKAUN BANK BIL. MURID 65 KLUANG JEA2043 SMK SERI SEMBRONG BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01050010025900 1 66 67 KLUANG KLUANG JEA2045 JEA2047 SMK DATO' IBRAHIM MAJID SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERDANA MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD 551191103885 8005870547 1 5 68 69 KLUANG KLUANG JEB2037 JEB2038 SMK TINGGI KLUANG SMK TENGKU ARIS BENDAHARA CIMB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8005850903 01050010010838 1 5 70 KLUANG JEB2039 SMK CANOSSIAN CONVENT (M) MAYBANK BERHAD 001066102570 3 71 72 73 74 KLUANG KLUANG KLUANG KLUANG JEE2042 JEE2043 JEE2044 JEE2045 SMK DATO HJ HASSAN YUNOS SM (SAINS) JOHOR SMK PALOH SMK DATO' ABD RAHMAN ANDAK MAYBANK MAYBANK MAYBANK MAYBANK 001066515033 001066209255 551436100195 001196300423 9 1 8 31 75 KLUANG JFT2001 SEKOLAH MENENGAH AGAMA ARABIAH KLUANG BANK MUAMALAT (M) BHD 1040002669712 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA JBA3001 JBA3002 JBA3003 JBA3005 JBA3007 JBA3012 JBA3014 JBA3015 JBA3016 JBA3017 JBA3018 SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD 001075201322 8006013077 001075201458 001075201523 001075201553 001075201546 001075201629 001075201560 001178300366 001178300224 001178300171 TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI BANDAR (FELDA) BUKIT WAHA BUKIT LINTANG MAWAI PANCHOR SERI SETIA JAYA SEMANGAR TELOK SENGAT PENGERANG SUNGAI KAPAL SUNGAI RENGIT BERHAD BERHAD BERHAD BERHAD 2 1 8 7 16 3 14 1 3 1 1 10 15/60 .

LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA KOTA PPD KOD SEKOLAH TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI JBA3025 JBA3026 JBA3030 JBA3031 JBA3033 JBA3034 JBA3035 JBA3036 JBA3040 JBA3041 JBA3044 JBA3046 JBA3048 JBA3049 JBA3050 JBA3053 JBA3054 JBA3056 JBA3057 JBA3060 JBA3061 JBA3063 JBA3064 JBB3013 JBC3007 JBC3012 JBC3015 JBC3018 NAMA SEKOLAH SK TUN DR SYED NASIR SK BANDAR PENAWAR SK (FELDA) AIR TAWAR 1 SK DATUK ISMAIL SA'ADON SK (FELDA) AIR TAWAR 4 SK (FELDA) AIR TAWAR 5 SK SERI AMAN SK BUKIT MAHKOTA SK LKTP SUNGAI MAS SK BANDAR MAS SK (FELDA) ADELA SK LKTP KLEDANG SK (FELDA) LINGGIU SK (FELDA) LOK HENG SK FELCRA SUNGAI ARA SK PUNGGAI SK TUNJUK LAUT SK KAMPONG LAYAU SK DATUK USMAN AWANG SK PETRI JAYA SK TAMAN KOTA JAYA SK BANDAR PENAWAR 2 SK SERI SAUJANA SK LAKSAMANA (INTEG) SJK(C) NEW KOTA SJK(C) PEI HWA SJK(C) TAI SIN SJK(C) YU HWA NAMA BANK CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD NO. AKAUN BANK 8006014343 8006013691 8006012018 001075106963 001075210338 001075001334 001075300626 001075300567 001075001430 8006011673 001075211422 001178300432 001075404954 8006012632 001075310643 001178301443 8006014381 8006014593 001075117784 551070000428 501075011517 8006018389 551070005318 001075200691 001075201659 001075201642 001178300200 001075200535 BIL. MURID 10 2 5 2 23 1 3 1 2 17 21 1 2 11 3 1 1 2 34 1 7 10 17 22 8 1 1 1 16/60 .

LAMPIRAN A
SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA)
(MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC)
BIL

PPD

KOD
SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

NAMA BANK

NO. AKAUN BANK

BIL.
MURID

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA

TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI

JEA3036
JEA3037
JEA3038
JEA3039
JEA3042
JEA3043
JEA3045
JEA3046
JEA3047
JEA3048
JEA3049
JEA3051

SMK BANDAR EASTER
SMK TUN HABAB
SMK BANDAR KOTA TINGGI
SMK TAN SRI JAAFAR ALBAR
SMK AIR TAWAR
SMK BANDAR MAS
SMK ADELA
SMK SEMENCHU
SMK LOKMAN HAKIM
SMK LINGGIU
SMK BANDAR PENAWAR
SEKOLAH SUKAN TUNKU MAHKOTA
ISMAIL

CIMB BANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD

8006012444
8006013415
8006012432
8006011835
001075109178
001075001327
001075112856
8006013710
8006013734
001075116268
001075004105
001075603449

11
1
18
18
19
12
18
20
10
9
13
1

52
53
54
55
56
57

KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA
KOTA

TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI
TINGGI

JEA3052
JEA3053
JEA3055
JEB3043
JEE3038
JFT3001

SMK SERI AMAN
SMK TAMAN KOTA JAYA
SMK TAMAN SERI SAUJANA
SMK LAKSAMANA
SMK TANJUNG DATUK
SEKOLAH MENENGAH AGAMA
KOTA TINGGI

MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
BANK ISLAM MALAYSIA

501075009237
501075011970
501075013441
001075200050
001178300305
01069010039061

21
57
18
3
22
2

58
1
2
3
4
5
6
7

KOTA TINGGI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI

JRA3001
JBA1134
JBA1135
JBA1136
JBA1137
JBA3065
JBA3066
JBA3068

SMKA BANDAR PENAWAR
SK KANGKAR PULAI
SK TAMAN SRI PULAI
SK KANGKAR PULAI 2
SK SRI PULAI PERDANA
SK FELDA PENGELI TIMUR
SK FELDA SUNGAI SIBOL
SK BANDAR TENGGARA 2

MAYBANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD

001075004046
8005773997
001208302490
8005895643
551306510451
001105206697
001075212136
551164501410

1
4
14
19
2
19
6
1
17/60

LAMPIRAN A
SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA)
(MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC)
BIL

PPD

KOD
SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

NAMA BANK

NO. AKAUN BANK

8
9

KULAI
KULAI

JBA3069
JBA3070

SK LKTP PASIR RAJA
SK LKTP SUNGAI SAYONG (INTEG)

CIMB BANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD

8005942248
8005941510

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI

JBA3071
JBA3073
JBA8001
JBA8003
JBA8005
JBA8009
JBA8011
JBA8020
JBA8021
JBA8026
JBA8027
JBA8028
JBA8029
JBA8031
JBA8032
JBA8033
JBA8034
JBC1041
JBC1046
JBC1047
JBC8003
JBC8005
JBC8009
JBC8010
JBC8012

SK LKTP BUKIT BESAR
SK BANDAR TENGGARA 1
SK SINAR BAHAGIA
SK KULAI
SK LKTP BUKIT BATU
SK POLIS KEM
SK SENAI
SK FELDA INAS
SK MURNI JAYA
SK TAMAN KOTA KULAI
SK SENAI UTAMA
SK TAMAN MUHIBBAH
SK TAMAN KOTA KULAI 2
SK TAMAN INDAHPURA 1
SK TAMAN INDAHPURA 2
SK BANDAR PUTRA
SK PUTRA UTAMA
SJK(C) WOON HWA
SJK(C) CHING YEH
SJK(C) PULAI
SJK(C) SAWIT
SJK(C) SENGKANG
SJK(C) KULAI 1
SJK(C) KULAI 2
SJK(C) SALENG

CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
BANK MUAMALAT
MAYBANK BERHAD
AFFIN BANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
BANK MUAMALAT
BANK MUAMALAT
BANK ISLAM BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD

8005941403
551164607105
001105300678
001105300491
001105302097
001105300589
8006221666
01020000245715
001105210551
10-554-000008-3
8006221266
8005947348
501105400726
001105100347
01020002908711
01020003012714
01117010001682
501150116979
501105400844
501150006124
001105201398
001105300738
001105300751
001105302706
001105300922

BIL.
MURID
2
6
7
14
5
31
8
19
10
9
4
1
9
6
18
38
6
4
6
1
1
17
9
2
21
18
5
18/60

LAMPIRAN A
SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA)
(MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC)
BIL

PPD

KOD
SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

NAMA BANK

NO. AKAUN BANK

BIL.
MURID

35
36
37
38
39

KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI

JBC8014
JBC8015
JBD1027
JBD8004
JBD8006

SJK(C) SENAI
SJK(C) KULAI BESAR
SJK(T) KANGKAR PULAI
SJK(T) LADANG KULAI BESAR
SJK(T) LADANG KULAI OIL PALM

MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD

001105307433
501105400643
8005783114
8005941334
001105302595

6
7
6
18
1

40
41

KULAI
KULAI

JBD8007
JEA1099

SJK(T) LADANG SEDENAK
SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN SERI PULAI
PERDANA

MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD

001105300655
551306522446

2
1

42
43
44
45
46

KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI

JEA1100
JEA3056
JEA3057
JEA8001
JEA8002

SMK KANGKAR PULAI
SMK SULTAN ALAUDDIN
SMK BANDAR TENGGARA
SMK SENAI
SMK TUNKU ABDUL RAHMAN
PUTRA

CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
AFFIN BANK BERHAD

8005895417
001169301379
001169302947
8006220269
105540000070

44
22
42
37
5

47
48
49
50
51
52
53
54
1
2
3

KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
KULAI
TANGKAK
TANGKAK
TANGKAK

JEA8005
JEA8006
JEA8007
JEA8011
JEA8012
JEA8013
JEB8001
JEE8001
JBA9001
JBA9002
JBA9005

SMK KELAPA SAWIT
SMK KULAI BESAR
SMK TAMAN KOTA KULAI
SMK TAMAN PUTRI
SMK BANDAR PUTRA
SMK INDAHPURA 1
SMK MUNSHI ABDULLAH
SMK SULTAN IBRAHIM
SK SEROM 8
SK SAGIL KAMPONG
SK SEROM 3

MAYBANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
AFFIN BANK BERHAD
AFFIN BANK BERHAD
BANK MUAMALAT
BANK MUAMALAT
CIMB BANK BERHAD
CIMB BANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
MAYBANK BERHAD
BANK ISLAM MALAYSIA
BERHAD

001105702334
8005942181
105540000193
100540011624
01020003019713
01020003032715
8005941653
8005941596
001048400683
001084200370
01023010015266

52
50
4
39
5
7
4
43
4
9
16

19/60

MURID CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8005978168 001084200430 001048400759 001048401494 8005978863 01023010012670 6 1 1 4 9 14 MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD 001084108599 8005979153 001084200460 001048400594 8005978663 001048400570 8005977773 001048400766 8005979539 001084108731 20127739004464 8005979341 001048400214 001048400800 004030104872 001084101610 001048400178 001048400185 001048403248 001084209491 001084209707 25 23 1 7 1 1 17 1 1 20 1 1 1 1 1 6 11 1 1 2 2 20/60 .LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH 4 5 6 7 8 9 TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK JBA9006 JBA9009 JBA9012 JBA9014 JBA9015 JBA9017 SK SK SK SK SK SK SIMPANG 5 PEKAN SRI TANGKAK SENGKANG SERI JAYA TANJONG GADING ABDULLAH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK JBA9018 JBA9024 JBA9026 JBA9027 JBA9031 JBA9032 JBA9034 JBA9035 JBC9002 JBC9003 JBC9004 JBC9005 JBC9006 JBC9007 JBC9009 JBC9012 JBC9013 JBC9014 JBC9016 JBC9019 JBD9001 SK LEDANG SK BUKIT GAMBIR SK BEKOH SK BUKIT RAHMAT SK RAWANG SK KESANG TASEK SK PARIT BUNGA SK PARIT KASAN SJK(C) CHIAN KUO SJK(C) CHI MING 1 SJK(C) KUNG YU SJK(C) CHIN JU SJK(C) CHUNG HWA SJK(C) CHUNG HWA SJK(C) CHUNG HWA SJK(C) CHI MING (2) SJK(C) NAN HWA SJK(C) PEI ENG SJK(C) PUI NAN SJK(C) LIAN HWA SJK(T) JALAN SIALANG NAMA BANK NO. AKAUN BANK BIL.

LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. MURID 31 TANGKAK JEA9001 SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010008536 58 32 TANGKAK JEA9002 SMK TENGKU TEMENGGONG AHMAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010006341 3 33 34 35 36 37 TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK TANGKAK JEA9003 JEA9005 JEA9006 JEA9007 JEA9008 SMK SMK SMK SMK SMK MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 001084209744 8005979208 001084307671 551089331204 01023010071105 1 4 18 34 1 38 39 TANGKAK TANGKAK JEA9009 JEA9010 SMK LEDANG SMK BUKIT GAMBIR MAYBANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 001084209714 01023010009485 10 28 40 TANGKAK JEA9011 SMK TUN SRI LANANG BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010030616 19 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TANGKAK MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING JEA9012 JBA4001 JBA4002 JBA4003 JBA4004 JBA4005 JBA4008 JBA4011 JBA4012 JBA4015 JBA4019 JBA4021 JBA4024 SMK PEI HWA (CF) SK BANDAR MERSING SK LKTP NITAR 1 SK (FELDA) TENGGAROH 2 SK SERI PANTAI SK SAWAH DATO' SK TERIANG SK TANJUNG RESANG SK BANDAR ENDAU SK PUSAT AIR TAWAR SK PULAU SIBU SK PULAU TINGGI SK (LKTP) NITAR 2 CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD 8005980858 001093203397 8006044304 8006044342 001093200861 001093200854 001093200906 001093200973 001093203514 001093200831 001093201054 8006044792 8006044516 7 15 6 11 9 12 4 1 19 7 1 1 3 TUN MAMAT PARIT BUNGA SAGIL TANGKAK SERI TANGKAK PESISIRAN PERDANA 21/60 . AKAUN BANK BIL.

LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. MURID 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING MERSING JBA4025 JBA4026 JBA4027 JBA4029 JBA4030 JBA4032 JBB4014 JBC4002 JBC4004 JEA4034 JEA4035 JEA4036 JEA4037 JEA4038 SK (FELDA) TENGGAROH 5 SK (FELDA) TENGGAROH 3 SK MERSING KANAN SK TANAH ABANG SK PETA SK KEM ISKANDAR SK SRI MERSING SJK(C) KG HUBONG SJK(C) PAI CHEE SMK (FELDA) TENGGAROH SMK MERSING SMK NITAR SMK TAN SRI ABDUL KADIR SMK ANJUNG BATU CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8006044728 8006045351 8006045587 001093501975 001093501969 501093512341 001093200997 001093100928 001093201173 8006047505 001093203804 8006045432 001093501098 01096010002006 2 6 2 2 1 2 13 2 7 13 29 10 4 15 27 28 29 MERSING MERSING MERSING JEB4045 JEE4036 JFT4001 SMK PAI CHEE SMK UNGKU HUSIN SEKOLAH MENENGAH AGAMA ALKHAIRIAH AL-ISLAMIAH MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA 001093200445 8006044716 1096010016996 6 49 2 MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR JBA5001 JBA5002 JBA5007 JBA5022 JBA5024 JBA5028 JBA5034 JBA5035 JBA5036 SK SK SK SK SK SK SK SK SK CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD 8005978906 001048400469 001048400824 20127739031178 001048400906 001048401307 001048400877 8005979246 8005979258 10 1 11 1 7 2 12 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BUKIT NANING AYER HITAM BATU 18 BAKRI BATU 5 JALAN YUSUF KAMPONG BAHRU LKTP BATU 27 PARIT KEROMA DARAT PARIT RAJA PARIT PINANG SERIBU 22/60 . AKAUN BANK BIL.

AKAUN BANK BIL. 5 SUNGAI RAYA ORANGKAYA ALI SUNGAI ABONG ISMAIL SATU ISMAIL (2) NAMA BANK NO. MURID CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8005980115 8005979022 001048400729 001048224766 8005979272 8005978851 001048400415 001048400540 001048400534 001048400510 8005979527 8005979303 8005981798 501413100809 8005979260 501048153441 8005979608 01023010026974 20 7 11 20 1 10 1 1 16 7 8 11 18 1 13 13 26 1 SK SULTAN ABU BAKAR (1) SK SRI BUKIT PASIR CIMB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8005979296 01023010021854 15 19 SK KOTA RAJA SJK(C) AI HWA SJK(C) AIK MING SJK(C) CHIN KWANG WAHYU SJK(C) CHIN TERH SJK(C) CHUNG HWA 1 A CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD 8005978813 001048400379 8005979365 001048400148 001048403373 501413100890 21 1 2 13 2 28 23/60 .LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR JBA5037 JBA5040 JBA5042 JBA5043 JBA5044 JBA5046 JBA5048 JBA5054 JBA5056 JBA5057 JBA5067 JBA5069 JBA5071 JBA5083 JBA5084 JBA5095 JBB5030 JBB5031 SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK 28 29 MUAR MUAR JBB5033 JBB5037 30 31 32 33 34 35 MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR JBB5038 JBC5001 JBC5002 JBC5009 JBC5011 JBC5012 PARIT SETONGKAT PARIT BAKAR TENGAH PARIT ZAIN PARIT JAWA PARIT SAMSU PARIT PECHAH PARIT LATIFF PAYA REDAN PEKAN PAGOH PEKAN BAHARU SIMPANG JERAM SERI JONG PARIT NO.

MURID 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR MUAR JBC5013 JBC5014 JBC5015 JBC5016 JBC5025 JBC5027 JBC5028 JBC5030 JBC5039 JBC5041 JBC5043 JBC5047 JBC5048 JBC5049 JBC5052 JBC5054 JBD5084 JEA5022 SJK(C) CHUNG HWA 1 B SJK(C) CHUNG HWA 2A SJK(C) CHUNG HWA 2B SJK(C) CHUNG HWA KETIGA SJK(C) HAU LIM SJK(C) HWA MING SJK(C) KEPONG SJK(C) KIM KEE SJK(C) PEI YANG SJK(C) PU NAN SJK(C) RENCHONG SJK(C) SIN MING SJK(C) SOON CHENG SJK(C) SOON MONG SJK(C) YOK ENG SJK(C) YU JERN SJK(T) LADANG LANADRON SMK DATO' SRI AMAR DI RAJA (INTEG) CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8005979658 001048403313 001048403285 001048403337 001048400950 001048400980 001048400101 001048401434 001048400244 001048101324 001048400393 001048400155 001048401061 20127739040410 001048400192 001048302404 001048401077 01023010006902 1 3 1 1 1 1 1 2 1 11 1 1 1 1 1 3 1 16 54 MUAR JEA5023 SMK TUN PERAK BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010013034 4 55 MUAR JEA5024 SMK RAJA MUDA BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010006434 45 56 MUAR JEA5028 SMK BUKIT PASIR BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010012046 39 57 MUAR JEA5032 SMK PEKAN BARU MUAR BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010018424 50 24/60 .LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. AKAUN BANK BIL.

MALAYAN BANKING DINIAH 551221100843 1 71 MUAR JRA5036 SMKA MAAHAD MUAR BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010006628 1 PONTIAN JBA6001 SK RIMBA TERJUN MAYBANK BERHAD 001020207565 5 1 25/60 . AKAUN BANK BIL.LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. MURID 58 MUAR JEA5035 SMK TUN DR ISMAIL (STUDI) BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010004250 46 59 MUAR JEA5036 SMK BUKIT NANING BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010006093 13 60 MUAR JEA5039 SMK SUNGAI ABONG BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010035564 8 61 MUAR JEA5041 SMK FELCRA BUKIT KEPONG BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010045582 2 62 MUAR JEB5021 SEKOLAH TINGGI MUAR BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010020829 16 63 64 MUAR MUAR JEB5022 JEB5024 SMK ST ANDREW SMK SRI MUAR CIMB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8005979791 01023010087523 2 6 65 MUAR JEB5026 SMK CONVENT (M) BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010025662 6 66 MUAR JEE5023 SMK TENGKU MAHKOTA BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010006082 56 67 MUAR JEE5027 SMK SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SHAH 1 BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01023010013837 29 68 69 MUAR MUAR JEE5030 JEE5031 SMK LENGA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SULAIMAN NINAM SHAH CIMB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 8005978932 01023010081972 7 67 70 MUAR JFT5001 SEKOLAH MENENGAH AGAMA AD.

AKAUN BANK BIL.LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN JBA6002 JBA6006 JBA6007 JBA6010 JBA6014 JBA6016 JBA6020 JBA6021 JBA6022 JBA6023 JBA6024 JBA6027 JBA6029 JBA6031 JBA6032 JBA6035 JBA6036 JBA6037 JBA6041 JBA6042 JBA6046 JBA6047 JBA6051 JBA6052 JBB6017 JBB6018 SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK 1 PARIT RAMBAI SUNGAI BUNYI TELOK KERANG SUNGAI BOH SERI SINARAN CHOKOH JERAM BATU PENEROK BANDAR PONTIAN (INTEG) PARIT KUDUS PARIT PATAH TG AYER HITAM SERI BUKIT PANJANG MELAYU RAYA KAYU ARA PASONG PARIT SAPRAN AYER BALOI SERI PULAI SANGLANG BENUT SERI SINARAN SERI SETIA SERI BAHAGIA PARIT MARKOM BATU 24 ANDEK MORI TENGKU MAHMOOD ISKANDAR 28 PONTIAN JBC6001 SJK(C) BIN CHONG NAMA BANK NO. MURID MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD 001020314840 001020205260 001020205246 001020205187 001020205365 001020205601 001020205311 001020205157 001020205134 001020205559 8005875211 001020205685 001020307359 001020205341 001020205625 001020207600 001020205328 8005874719 8005874414 8005874838 8005874826 8005874840 8005877627 501020326241 8005876482 001020204390 1 33 9 1 1 1 5 11 12 1 1 1 7 6 6 17 1 22 23 12 6 8 15 11 16 57 MAYBANK BERHAD 001020203597 1 26/60 .

YUNOS SULAIMAN CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD 8005874757 8005874571 8005874745 001150301833 22 33 25 36 47 48 PONTIAN PONTIAN JEA6011 JEA6012 SMK KAYU ARA PASONG CIMB BANK BERHAD SMK TAN SRI OSMAN MOHD SA'AT CIMB BANK BERHAD 8005876632 8005882413 19 27 49 PONTIAN JEA6013 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI BANDAR PONTIAN MAYBANK BERHAD 551025205268 5 50 51 PONTIAN PONTIAN JEB6012 JEB6014 SMK SRI PERHENTIAN SMK DATO` ALI HJ AHMAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD 8005874464 001020402418 35 5 27/60 . AKAUN BANK BIL. MURID 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN JBC6002 JBC6005 JBC6006 JBC6007 JBC6008 JBC6009 JBC6010 JBC6019 JBC6020 JBC6022 JBC6024 JBC6025 JEA6005 JEA6006 SJK(C) CHEOW MIN SJK(C) CHIEN HWA SJK(C) CHUNG HWA SJK(C) GAU SAN SJK(C) KEN BOON SJK(C) LEE MING SJK(C) LOK YORK SJK(C) PEI CHUN (2) SJK(C) PEI HWA SJK(C) TAH TONG SJK(C) YU MING 1 SJK(C) YU MING 2 SMK SRI TANJUNG SMK.LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. DATO` PENGGAWA BARAT MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD 001020203602 001020201320 001020201783 001020204964 001020506649 001020201598 001020219023 001020205283 001020202123 001020205952 8005874545 501150001412 551445305875 8005874521 2 1 2 2 1 1 1 15 2 1 1 13 30 8 43 44 45 46 PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN JEA6007 JEA6008 JEA6009 JEA6010 SMK SRI KUKUP SMK AYER BALOI SMK PARIT BETAK SMK DATO' MOHD.

LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH 52 53 54 55 56 PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN PONTIAN JEE6009 JEE6011 JEE6017 JFT6002 JFT6003 SMK TELOK KERANG SMK PEKAN NENAS SMK BENUT SEKOLAH MAAHAD PONTIAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA BUGISIAH 1 SEGAMAT JBA7001 2 3 SEGAMAT SEGAMAT 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT NAMA BANK BIL. MURID 8005874626 001150301819 8005874769 8601467720 551445302232 21 6 3 2 2 SK TEMENGGONG ABDUL RAHMAN MAYBANK BERHAD (INTEG) 001057401544 9 JBA7005 JBA7006 SK LKTP MEDOI SK DATO SERI MAHARAJA LELA MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD 001057203347 001057101577 5 4 JBA7008 JBA7010 JBA7012 JBA7016 JBA7017 JBA7022 JBA7024 JBA7025 JBA7029 JBA7030 JBA7031 JBA7035 JBA7036 JBA7037 JBA7038 JBA7039 SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD PUBLIC BANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 501057402422 001057101697 001057601384 001057102409 20120400017880 001057101584 001114200244 001114200445 3101266706 20115610101016 001114200319 8005959557 8005959507 8005959919 20116539044009 01078010004818 BULOH KASAP SPANG LOI BATU ANAM GEMEREH JEMENTAH POGOH LABIS PEKAN AIR PANAS SERI BALI SERI BEKOK (FELDA) CHEMPLAK (FELDA) REDONG LKTP PEMANIS 1 TENANG STESEN (FELDA) PEMANIS 2 LKTP PALONG TIMUR CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MALAYAN BANKING NO. AKAUN BANK 17 6 8 9 23 4 11 5 2 3 5 1 4 14 1 12 28/60 .

AKAUN BANK BIL.LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH 20 21 22 23 24 SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT JBA7040 JBA7041 JBA7043 JBA7045 JBA7048 SK SK SK SK SK LKTP MAOKIL 1 DESA TEMU JODOH KAMPONG KUDUNG LKTP PALONG TIMUR 2 KEMEDAK 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT JBA7049 JBB7043 JBB7044 JBC7001 JBC7003 JBC7004 JBC7007 JBC7008 JBC7009 JBC7010 JBC7011 JBC7014 JBC7015 JBC7016 JBC7017 JBC7018 JBD7061 JBD7063 JBD7067 JBD7070 JBD7074 SK BANDAR PUTRA SK BUKIT HAMPAR SK DATUK WAN IDRIS SJK(C) AI CHUN SJK(C) HWA NAN SJK(C) CHA'AH SJK(C) JEMENTAH 1 SJK(C) JABI SJK(C) JAGOH SJK(C) LI CHI SJK(C) KASAP SJK(C) LABIS SJK(C) SEG HWA SJK(C) BUKIT SIPUT SJK(C) KAMPUNG TENGAH SJK(C) TENANG SJK(T) LABIS SJK(T) LADANG VOULES SJK(T) BANDAR SEGAMAT SJK(T) BATU ANAM SJK(T) CANTUMAN CHAAH NAMA BANK NO. MURID MAYBANK BERHAD PUBLIC BANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 001114211385 3101253534 20115610105089 001057812409 01078010006352 7 5 5 1 4 BANK MUAMALAT MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD AFFIN BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD 01050001814710 001057100358 001057201502 8005959488 001057104268 001114101425 20120410102023 001057101868 101260006099 8005959288 20116539037150 001114100437 20116539034623 001057101613 001057101874 001114205887 001114300589 001114207886 8005959371 8005960876 001114200302 39 1 30 1 2 6 9 1 4 26 2 12 1 11 2 1 1 2 1 4 8 29/60 .

MURID 46 SEGAMAT JCT7001 SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU SEGAMAT BANK ISLAM MALAYSIA 01078010020610 1 47 48 49 50 51 SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT JEA7031 JEA7032 JEA7033 JEA7034 JEA7035 SMK SMK SMK SMK SMK RHB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 20116539036030 8005959319 8005959802 20115610101067 01078010004145 57 9 22 9 8 52 SEGAMAT JEA7036 SMK LKTP PEMANIS BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01078010000715 6 53 SEGAMAT JEA7037 SMK (LKTP) MAOKIL BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01078010000997 17 54 SEGAMAT JEA7038 SMK GEMEREH BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 01078010001844 29 55 56 SEGAMAT SEGAMAT JEA7040 JEA7041 SMK SERI JEMENTAH SMK BANDAR PUTRA RHB BANK BERHAD BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD 20120400010665 01078010009330 24 4 57 58 59 60 SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT JEA7043 JEB7029 JEB7030 JEB7031 SMK SMK SMK SMK SERI BALI TINGGI SEGAMAT SEG HWA CANOSSIAN CONVENT (M) PUBLIC BANK BERHAD CIMB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD 3068086919 8005959276 20116510106022 001057102208 3 1 6 2 61 62 63 64 65 66 SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT SEGAMAT JEB7032 JEB7034 JEE7033 JEE7035 JEE7036 JEE7037 SMK SMK SMK SMK SMK SMK LABIS PADUKA TUAN MUNSHI IBRAHIM DATO' AHMAD ARSHAD JEMENTAH CHAAH MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD MAYBANK BERHAD CIMB BANK BERHAD RHB BANK BERHAD MAYBANK BERHAD 001114100525 001057105226 001114202846 8005967887 20120410104484 001114102442 38 76 1 2 1 25 BULUH KASAP DATO' BENTARA DALAM TENANG STESEN BEKOK PALONG TIMUR 30/60 .LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH YANG LAYAK MENERIMA ELAUN MURID KHAS FASA 1 TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA) (MERUJUK KEPADA PERMOHONAN PADA BULAN MAC) BIL PPD KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA BANK NO. AKAUN BANK BIL.

150.600.00 B1229 33.00 B1229 1.800.300.00 B1231 900.00 B1230 900.200.500.00 B1229 900.00 B1230 12.00 B1231 32.00 B1229 34.00 B1229 14.00 B1230 1.00 B1229 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 12. BAUCAR TARIKH BAYARAN 3.400.00 B1229 14.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1230 14.400.200.00 B1229 900.800.00 B1229 1.400.800.600.00 B1229 34.00 B1230 24.600.600.400.00 B1231 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 31/60 .00 B1230 900.00 B1230 22.800.00 B1230 1.00 B1230 21.00 B1230 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 900.00 B1231 900.

00 B1208 900.800.500.800.00 B1207 2.800.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1208 10.00 B1207 28.00 B1207 2.700.00 B1231 1.00 B1207 28.00 B1231 1.00 B1208 6/16/2016 6/16/2016 32/60 .00 B1231 1.200.00 B1207 20.200.00 B1207 6.800.00 B1208 900.600.800.00 B1231 6/16/2016 900.800.00 B1208 900.00 B1207 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 7. BAUCAR TARIKH BAYARAN 25.00 B1231 6/16/2016 27.500.700.300.00 B1207 1.00 B1207 47.800.00 B1208 31.700.00 B1207 4.00 B1208 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 1.900.700.00 B1208 900.00 B1231 3.800.

00 B1209 67.00 B1168 4.00 B1236 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 33/60 .00 B1168 900.00 B1236 72.400.00 B1168 3.600.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.600.500.00 B1236 6.00 B1209 28.00 B1168 3.800.00 B1168 7.600.600.800.400.800.00 B1209 3.600.00 B1209 4.500. BAUCAR TARIKH BAYARAN 900.00 B1208 1.800.00 B1209 48.800.500.00 B1168 18.200.300.00 B1168 3.00 B1209 4.00 B1209 5.800.00 B1209 1.00 B1209 40.00 B1168 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 19.900.900.00 B1209 64.00 B1168 900.00 B1236 1.500.00 B1208 5.500.00 B1168 900.

00 B1194 12.00 B1194 9.00 B1193 10.00 B1236 900.400.600.900.00 B1236 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 2.00 B1193 900.00 B1236 4.800.00 B1194 12.00 B1193 14.00 B1236 3.00 B1193 1.500.00 B1193 900.000.900.300.500.700.00 B1193 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 12.00 B1193 18.00 B1194 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 34/60 .00 B1193 39.00 B1193 9.00 B1237 63.300.600.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.000.800.00 B1237 15.00 B1236 6/16/2016 900.00 B1193 6/15/2016 25.950.600. BAUCAR TARIKH BAYARAN 1.00 B1194 13.600.00 B1236 30.800.600.

800.700.00 B1188 15.00 B1195 12.600.00 B1188 900.00 B1194 6/15/2016 6/15/2016 900.00 B1195 11.600.00 B1194 8.100.100.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1188 26.00 B1188 900.00 B1188 900.00 B1188 900.00 B1188 900.00 B1195 19.800.300.00 B1189 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 35/60 .00 B1188 18.00 B1195 2.00 B1195 23.00 B1188 9.900.00 B1188 19.00 B1195 900.900.00 B1194 1.400.00 B1195 900.800.00 B1195 10.00 B1189 900.00 B1195 15.300.800.800. BAUCAR TARIKH BAYARAN 900.00 B1195 30.00 B1194 28.00 B1194 900.700.

600.700.00 B1190 1.00 B1189 6/16/2016 6.700.00 B1190 900.00 B1189 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 900.00 B1189 2.00 B1179 3.00 B1179 900.00 B1190 900.00 B1179 900.100.800.800.00 B1189 12. BAUCAR TARIKH BAYARAN 900.600.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.800.00 B1189 6/16/2016 900.300.00 B1189 53.00 B1190 2.00 B1190 1.300.00 B1179 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 36/60 .00 B1190 1.00 B1189 6/16/2016 6/16/2016 900.00 B1190 1.00 B1179 15.800.00 B1190 900.00 B1190 2.800.300.700.00 B1189 1.00 B1190 6.

00 B1179 2.100.800.00 B1178 25.500.400.400.200.700.00 B1177 39.200.200.600.00 B1178 41.800.600.600.00 B1179 6/16/2016 1.00 B1178 3.700.00 B1178 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 3.00 B1179 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 29.700.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1178 900.00 B1177 6/16/2016 2.500.00 B1179 1.00 B1177 6/16/2016 6/16/2016 20.00 B1179 34.700.200.00 B1178 67.00 B1177 4.00 B1177 6/16/2016 6/16/2016 37/60 .00 B1178 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 16.00 B1178 26. BAUCAR TARIKH BAYARAN 900.00 B1178 43.00 B1178 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 32.

00 B1199 19.300.500.00 B1198 900.00 B1198 1.00 B1199 1.00 B1177 35.00 B1177 43.00 B1176 6/16/2016 900.700.800.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1199 6/15/2016 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 38/60 .00 B1177 4.600.500.00 B1198 900.00 B1176 6/16/2016 900.00 B1198 18.00 B1199 900.00 B1199 1.000.00 B1198 36.00 B1198 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 15.00 B1198 2.900. BAUCAR TARIKH BAYARAN 49.00 B1198 900.00 B1198 900.200.00 B1177 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 900.500.00 B1199 31.800.00 B1177 6/16/2016 6/16/2016 900.100.800.800.00 B1198 3.

900.000.200.00 B1200 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 6/14/2016 900.00 B1174 14.00 B1174 6/14/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 1.800.00 B1200 18.250.00 B1174 900.700.800.00 B1174 20.00 B1200 14.800.00 B1200 18.00 B1200 26.00 B1174 14.700.00 B1199 1.100.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1174 6/16/2016 39/60 .400.500.00 B1174 900.00 B1200 6/14/2016 6/14/2016 24.400. BAUCAR TARIKH BAYARAN 13.600.000.00 B1200 12.000.300.00 B1200 8.00 B1199 23.00 B1200 9.100.300.00 B1199 30.00 B1174 7.00 B1199 20.00 B1174 1.00 B1174 9.00 B1200 900.400.

300.00 B1191 900.800.700.00 B1191 50.600.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1173 33.00 B1172 900.00 B1173 900.00 B1191 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 40/60 .200.00 B1172 4.800.600.00 B1172 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 7.00 B1173 900.800.00 B1173 1.00 B1173 900.00 B1191 900.00 B1172 1.00 B1172 900.00 B1173 37.00 B1172 1.700.800. BAUCAR TARIKH BAYARAN 11.00 B1191 59.00 B1173 18.00 B1191 1.800.900.400.00 B1173 12.00 B1173 20.400.00 B1172 3.00 B1173 1.300.00 B1191 900.00 B1172 6.00 B1172 3.600.500.00 B1172 900.800.

00 B1192 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 1.400.000.00 B1184 46.00 B1191 4.600.00 B1192 5.00 B1192 1.600.00 B1192 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 900.300.00 B1192 6/15/2016 900.000.00 B1192 51.00 B1184 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 41/60 .400.00 B1184 126.00 B1184 4.800.00 B1192 32.00 B1184 36.00 B1184 6/16/2016 6/16/2016 3.800.00 B1184 3.800.800.00 B1191 45.800.900.00 B1184 1.500. BAUCAR TARIKH BAYARAN 900.500.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1191 45.00 B1192 6/15/2016 6.300.00 B1192 900.000.00 B1192 1.

00 B1186 12. BAUCAR TARIKH BAYARAN 900.100.500.00 B1185 3.00 B1186 4.00 B1185 900.700.00 B1185 27.000.00 B1185 900.900.00 B1185 6.600.00 B1183 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 35.00 B1183 6/16/2016 6/16/2016 900.00 B1183 18.00 B1186 900.450.600.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1186 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 42/60 .00 B1185 9.00 B1185 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 8.600.00 B1186 2.00 B1183 2.00 B1186 900.00 B1185 32.00 B1186 900.00 B1184 2.100.00 B1184 6/16/2016 18.00 B1185 9.300.00 B1183 900.00 B1185 3.900.700.900.700.100.

00 B1187 900.00 B1182 900.00 B1182 2.00 B1187 19.500.00 B1182 2.00 B1187 2.800.600.800.300.00 B1186 13.00 B1186 9.00 B1187 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 12.00 B1181 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 43/60 .00 B1182 1.00 B1187 7.600.00 B1187 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6.00 B1186 29.00 B1182 3.400.00 B1187 4.400.00 B1182 900. BAUCAR TARIKH BAYARAN 1.00 B1187 5.00 B1182 900.300.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.200.00 B1182 900.00 B1182 900.00 B1181 10.00 B1187 6/16/2016 4.500.700.00 B1182 900.00 B1187 900.700.800.350.700.200.

LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.400.700.00 B1196 6/16/2016 44/60 .00 B1181 900.100.00 B1180 9.00 B1181 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 17.200.600.00 B1181 900.00 B1180 4.700.600.200.00 B1181 4.00 B1180 12.00 B1180 21.700.00 B1196 6/16/2016 2.00 B1180 52.00 B1180 45.00 B1181 900.100.900.00 B1180 14.300.500.000.00 B1180 8.00 B1180 9.500. BAUCAR TARIKH BAYARAN 24.00 B1196 6/16/2016 16.000.00 B1196 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 20.00 B1181 900.00 B1181 900.00 B1180 900.00 B1181 11.

200.00 B1197 7.00 B1169 7.00 B1169 2.00 B1197 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 6/15/2016 1.700.00 B1169 12.500.00 B1197 6/15/2016 900.00 B1196 6/16/2016 6/16/2016 900. BAUCAR TARIKH BAYARAN 900.000.300.500.900.00 B1196 6/16/2016 8.700.00 B1169 6.00 B1196 4.00 B1169 2.700.00 B1226 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 45/60 .00 B1169 900.100.600.00 B1197 27.00 B1196 6/16/2016 6/16/2016 2.00 B1196 6/16/2016 900.200.00 B1197 900.00 B1169 14.00 B1169 9.00 B1196 4.400.00 B1169 900.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1169 900.800.

800.200.00 B1226 1.650.700.00 B1226 1.00 B1227 900.800.00 B1154 900.00 B1154 7.00 B1154 900.00 B1226 4.300.00 B1227 1.00 B1154 TARIKH BAYARAN 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 46/60 .900. BAUCAR 9.800.00 B1226 1.00 B1227 900.000.00 B1227 1.800.700.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1154 9.300.300.900.00 B1154 6.00 B1227 9.600.800.00 B1154 19.00 B1226 900.00 B1226 20.500.000.00 B1227 30.00 B1226 15.00 B1227 900.00 B1226 900.00 B1154 900.00 B1227 900.00 B1227 18.700.00 B1227 2.00 B1154 15.00 B1226 2.

200.900.800.00 B1202 10.00 B1202 17.700. BAUCAR TARIKH BAYARAN 9.800.000.00 B1202 18.00 B1167 1.00 B1167 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 18.000.100.800.00 B1167 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 900.100.00 B1154 900.00 B1212 17.00 B1202 8.00 B1167 2.100.100.00 B1202 16.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1167 51.00 B1212 5.600.00 B1167 19.100.00 B1212 17.00 B1202 900.00 B1202 11.600.00 B1167 3.200.00 B1167 16.200.00 B1202 16.00 B1212 1.700.00 B1202 9.00 B1212 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 47/60 .00 B1202 16.00 B1212 900.800.300.750.200.00 B1212 12.

600.00 B1213 900.500.800.00 B1222 3.00 B1213 4.000.00 B1213 8.00 B1213 17.00 B1212 5.100.200.00 B1222 900.00 B1223 18.00 B1212 12.00 B1222 15.100.00 B1223 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 48/60 .00 B1223 4.400.100.050.00 B1222 34.00 B1213 8.00 B1223 16.900.00 B1222 16.00 B1213 7. BAUCAR TARIKH BAYARAN 1.00 B1213 9.00 B1213 3.00 B1213 27.500.00 B1222 8.00 B1212 6/16/2016 6/16/2016 6.100.00 B1222 1.600.200.800.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.400.00 B1222 5.300.400.300.00 B1222 5.200.100.900.600.00 B1222 900.00 B1213 5.

100.300.400.500.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.300.00 B1223 16.100.00 B1223 900.200.00 B1221 6.800.300.000.600.00 B1219 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 46.700.00 B1219 45.800.00 B1219 35.800.00 B1219 4.00 B1219 3.500.00 B1221 3.600.800.00 B1221 3.00 B1223 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 1.600.00 B1219 33.00 B1223 5.00 B1239 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 49/60 .00 B1219 6/16/2016 6/16/2016 39. BAUCAR TARIKH BAYARAN 5.00 B1239 8.00 B1219 37.00 B1219 4.00 B1223 900.00 B1219 19.400.00 B1239 14.00 B1223 6.400.00 B1221 38.600.

500.100.00 B1238 900.00 B1239 900.300.00 B1246 1.00 B1239 3.00 B1246 900.00 B1238 15.00 B1238 18.00 B1238 6.00 B1238 900.700.400.00 B1238 900.00 B1246 9.00 B1238 900.00 B1246 5.00 B1238 900.00 B1239 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 22.400.00 B1246 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 50/60 .600.00 B1246 900.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO. BAUCAR TARIKH BAYARAN 5.000.00 B1246 900.00 B1239 8.300.00 B1238 900.00 B1239 20.800.00 B1246 1.600.00 B1239 12.00 B1239 900.00 B1238 900.800.900.00 B1246 900.00 B1246 900.

00 B1171 5.100.200.00 B1247 30.100.00 B1247 25.00 B1171 8.300.700.900.00 B1171 900.000.00 B1247 16.00 B1171 17.00 B1247 3.200.200.00 B1171 3. BAUCAR TARIKH BAYARAN 52.00 B1171 10.00 B1171 6.00 B1220 13.00 B1171 900.00 B1247 900.00 B1170 2.00 B1171 9.00 B1247 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 9.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1247 6/16/2016 900.500.600.800.00 B1247 6/16/2016 6/16/2016 17.300.600.700.00 B1247 6/16/2016 2.00 B1170 6/14/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 51/60 .100.600.00 B1247 6/16/2016 6.00 B1171 900.400.

800.500.000.00 B1203 4.00 B1170 5. BAUCAR TARIKH BAYARAN 1.00 B1203 9.00 B1203 900.800.00 B1155 26.700.600.800.00 B1170 1.00 B1170 1.00 B1203 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 52/60 .00 B1155 13.400.800.100.00 B1155 44.00 B1203 6.300.100.800.00 B1170 1.700.800.00 B1155 11.400.00 B1155 3.00 B1203 900.00 B1170 6.00 B1203 900.00 B1170 11.500.00 B1170 900.900.800.000.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1170 1.800.00 B1203 10.00 B1155 9.00 B1203 1.300.00 B1155 1.00 B1155 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 5.00 B1155 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 9.

00 B1204 900.00 B1203 6.00 B1204 7.200.450.00 B1228 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 53/60 .00 B1206 900.00 B1228 1. BAUCAR TARIKH BAYARAN 18.00 B1228 11.800.00 B1228 1.400.00 B1206 6/16/2016 6/16/2016 18.500.00 B1206 17.000.200.100.00 B1204 9.800.000.00 B1206 11.200.00 B1206 23.00 B1204 6.00 B1204 900.00 B1204 9.700.300.900.00 B1228 25.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.000.00 B1206 16.00 B1206 900.00 B1204 18.300.700.00 B1206 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 13.00 B1204 900.00 B1206 900.900.00 B1204 14.00 B1204 9.00 B1206 11.700.400.

800.00 B1228 900.00 B1228 900.00 B1156 6/16/2016 40.00 B1161 900.00 B1156 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 3.00 B1161 900.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1161 1.00 B1161 900. BAUCAR TARIKH BAYARAN 900.400.700.00 B1161 9.00 B1161 2.00 B1156 6/16/2016 45.00 B1161 900.100.00 B1161 900.00 B1228 2.00 B1156 900.00 B1156 14.00 B1156 6/16/2016 35.900.00 B1161 900.000.700.00 B1161 900.600.00 B1156 6/16/2016 54/60 .00 B1228 900.00 B1228 900.500.

00 B1164 6/16/2016 6. BAUCAR TARIKH BAYARAN 41.500.00 B1156 6/16/2016 1.700.800.00 B1156 6/16/2016 11.00 B1164 6/16/2016 14.00 B1156 6/16/2016 7.400.800.00 B1244 6/16/2016 55/60 .400.200.300.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.400.100.00 B1164 6/16/2016 50.00 B1164 60.00 B1164 5.00 B1162 6/16/2016 4.00 B1164 6/16/2016 6/16/2016 900.00 B1164 6/16/2016 1.00 B1164 6/16/2016 900.00 B1164 6/16/2016 6/16/2016 5.300.00 B1164 6/16/2016 26.400.400.

00 B1241 51.00 B1245 15.00 B1245 19.00 B1244 900.400.00 B1244 900.400.300.00 B1244 900.00 B1245 10.300. BAUCAR TARIKH BAYARAN 900.000.00 B1245 20.00 B1241 13.00 B1241 7.00 B1245 900.00 B1244 29.00 B1244 4.00 B1241 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 900.100.00 B1241 14.900.200.800.00 B1241 5.700.400.00 B1244 10.00 B1244 8.00 B1241 6/16/2016 56/60 .LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1245 6.00 B1245 900.00 B1245 5.00 B1245 5.500.00 B1245 900.500.00 B1244 900.700.100.800.00 B1244 9.800.900.00 B1241 9.

700.00 B1240 900.00 B1242 6/16/2016 6/16/2016 4.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.200.800.00 B1242 22.700.00 B1240 13.500.800.500.00 B1242 7.00 B1240 27.00 B1242 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 17.00 B1240 11.00 B1240 1.00 B1242 32.000.00 B1242 24.800. BAUCAR TARIKH BAYARAN 1.500.00 B1242 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 19.00 B1242 6/16/2016 31.00 B1240 900.500.00 B1242 4.800.800.00 B1242 29.300.00 B1241 900.00 B1241 1.00 B1240 900.00 B1240 900.500.00 B1240 1.100.00 B1240 900.400.00 B1243 6/16/2016 6/16/2016 57/60 .

800.100. BAUCAR TARIKH BAYARAN 18.800.00 B1224 20.200.00 B1243 1.00 B1225 3.00 B1224 7.00 B1224 6/16/2016 4.900.700.00 B1224 6/16/2016 6/16/2016 15.00 B1224 5.600.00 B1224 7.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1225 900.00 B1224 3.400.00 B1224 9.00 B1225 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 58/60 .00 B1243 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 8.00 B1224 3.600.00 B1243 1.00 B1225 4.800.00 B1225 10.00 B1225 900.950.400.800.700.00 B1225 12.600.900.500.00 B1225 1.00 B1225 2.500.300.500.00 B1224 4.700.600.00 B1243 2.00 B1243 5.

00 B1210 900.00 B1210 5.500.00 B1214 7.200.100.900.00 B1210 1.00 B1210 3.600.500.00 B1214 3.00 B1210 900.400.00 B1210 26.300.400.00 B1211 900.00 B1210 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 35.00 B1214 900.00 B1211 900.00 B1210 4.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1211 1.00 B1211 10.00 B1214 1.800.100.800.00 B1211 1.00 B1225 4.800. BAUCAR TARIKH BAYARAN 6.00 B1211 900.600.800.400.600.00 B1211 23.00 B1210 900.00 B1211 9.800.00 B1211 3.00 B1210 8.00 B1211 900.00 B1214 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 59/60 .

300.00 B1214 19.100.00 B1214 6/16/2016 51.400.100. BAUCAR TARIKH BAYARAN 900.00 B1216 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 60/60 .800.800.00 B1215 6/16/2016 6/16/2016 2.LAMPIRAN A JUMLAH EMK (RM) NO.00 B1215 3.500.00 B1216 1.00 B1216 68.00 B1216 900.00 B1214 8.00 B1216 900.00 B1215 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 34.400.200.300.00 B1214 8.200.00 B1214 7.600.00 B1215 900.400.700.100.00 B1215 6/16/2016 21.00 B1215 5.600.00 B1215 6/16/2016 15.00 B1215 6/16/2016 26.00 B1215 1.800.00 B1215 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 6/16/2016 5.00 B1216 22.