You are on page 1of 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS SULTAN MIZAN
(KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA)
22200 BESUT,
TERENGGANU DARUL IMAN

“1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Ruj. Kami: IPG KSM. TR (HP)0005 Jld.2 (
Tarikh
: 20 Februari 2011

)

Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Zainab (2),
Jalan Telipot,
15150 Kota Bahru,
Kelantan Darul Naim
Tuan,
MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN LAWATAN PENANDA ARAS, PROGRAM BINA
INSAN GURU BAGI PELAJAR PENGAJIAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1 PROGRAM
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) SEMESTER 5 2011
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.

Pelajar Reka bentuk dan Teknologi 1, Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP),

ambilan Januari 2009, ingin mengadakan lawatan Penanda Aras bagi memenuhi kurikulum Program
Bina Insan Guru pada semester ini.
3.

4.

Butir-butir lawatan yang dicadangkan adalah seperti berikut:
Tarikh

: 3 Mac 2011

Tempat

: Sekolah Kebangsaan Zainab (2), Kota Bharu, Kelantan

Bil. Peserta

: 19 orang guru pelatih dan seorang pensyarah pengiring

Kerjasama dari pihak tuan kami dahulukan dengan ucapan terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,

(Dr. HJH. SAMSIAH BT. MUSTAFFA A.S.K)
Pengarah
Institut Pendidikan Guru
Kampus Sultan Mizan
Besut, Terengganu.
s.k.
1. Timbalan pengarah
2. Ketua Unit Rekod & Data HEP
3. Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan
4. Fail HEP
5. Fail Timbul