You are on page 1of 1

Soalan

:

Soalan:

 Gelaran ‘guru cemerlang’ sememangnya
menjadi idaman/ kemahuan/cita2 bagi
setiap golongan pendidik. Jadi boleh x cikgu
kongsikan apakah kriteria-kriteria atau ciriciri yang perlu ada dalam diri insan yang
ingin bergelar guru cemerlang.
 Apakah pendekatan yang selalu dan sesuai
gunakan untuk mengajar mata pelajaran
KH? (penekanan kpd amali/ teori)
 Bagaimanakah cikgu menguruskan bengkel
dalam memastikan bengkel sentiasa dalam
keadaan bersih, selamat serta penjagaan
barang2 yang terdapat didalamnya.
 Apakah bentuk penilaian yang sering
dilakukan dalam menilai pencapaian dan
pemahaman pelajar terhadap tajuk yang
diajar?
 Sumbangan terhadap sekolah/inovasi yang
Soalan:

 Gelaran ‘guru cemerlang’ sememangnya
menjadi idaman/ kemahuan/cita2 bagi
setiap golongan pendidik. Jadi boleh x cikgu
kongsikan apakah kriteria-kriteria atau ciriciri yang perlu ada dalam diri insan yang
ingin bergelar guru cemerlang.
 Apakah pendekatan yang selalu dan sesuai
gunakan untuk mengajar mata pelajaran
KH? (penekanan kpd amali/ teori)
 Bagaimanakah cikgu menguruskan bengkel
dalam memastikan bengkel sentiasa dalam
keadaan bersih, selamat serta penjagaan
barang2 yang terdapat didalamnya.
 Apakah bentuk penilaian yang sering
dilakukan dalam menilai pencapaian dan
pemahaman pelajar terhadap tajuk yang
diajar?
 Sumbangan terhadap sekolah/inovasi yang
Soalan:

 Gelaran ‘guru cemerlang’ sememangnya
menjadi idaman/ kemahuan/cita2 bagi
setiap golongan pendidik. Jadi boleh x cikgu
kongsikan apakah kriteria-kriteria atau ciriciri yang perlu ada dalam diri insan yang
ingin bergelar guru cemerlang.
 Apakah pendekatan yang selalu dan sesuai
gunakan untuk mengajar mata pelajaran
KH? (penekanan kpd amali/ teori)
 Bagaimanakah cikgu menguruskan bengkel
dalam memastikan bengkel sentiasa dalam
keadaan bersih, selamat serta penjagaan
barang2 yang terdapat didalamnya.
 Apakah bentuk penilaian yang sering
dilakukan dalam menilai pencapaian dan
pemahaman pelajar terhadap tajuk yang
diajar?
 Sumbangan terhadap sekolah/inovasi yang

 Gelaran ‘guru cemerlang’ sememangnya
menjadi idaman/ kemahuan/cita2 bagi
setiap golongan pendidik. Jadi boleh x cikgu
kongsikan apakah kriteria-kriteria atau ciriciri yang perlu ada dalam diri insan yang
ingin bergelar guru cemerlang.
 Apakah pendekatan yang selalu dan sesuai
gunakan untuk mengajar mata pelajaran
KH? (penekanan kpd amali/ teori)
 Bagaimanakah cikgu menguruskan bengkel
dalam memastikan bengkel sentiasa dalam
keadaan bersih, selamat serta penjagaan
barang2 yang terdapat didalamnya.
 Apakah bentuk penilaian yang sering
dilakukan dalam menilai pencapaian dan
pemahaman pelajar terhadap tajuk yang
diajar?
 Sumbangan terhadap sekolah/inovasi yang