You are on page 1of 8

STATISTIK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2016

KADAR KEMALANGAN NEGARA
TAHUN

JUMLAH PEKERJA DI MALAYSIA

KADAR KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA
(PER 1,000 PEKERJA)

KADAR MAUT DI TEMPAT KERJA
(PER 100,000 PEKERJA)

2011
2012
2013
2014
2015

12,227,790
12,541,200
13,352,300
13,599,408
13,800,567

3.4
3.31
3.28
3.10
2.81

6.17
4.64
4.62
4.21
4.84

DATA KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA
TAHUN

JUMLAH
KEMALAN
GAN

JUMLAH
MAUT

3 SEKTOR TERTINGGI KEMALANGAN DI
TEMPAT KERJA BERDASARKAN BILANGAN
KES
Pembuatan

2011

2012

2013

41,593

41,540

43,795

755

XX
%

582

XX
%

617

XX
%

13,727

33.0
%

12,914

31.1
%

12,589

28.70
%

Perkhidmatan

7,496

18.0
%

7,981

19.2
%

9,000

20.60
%

3 SEKTOR TERTINGGI MAUT DI TEMPAT KERJA BERDASARKAN
BILANGAN KES

Perdagangan
Borong
dan Runcit
6,427

6,346

6,542

15.5%

15.3%

14.90
%

(Pembuatan)

150
(Perkhidmata
n)

121
(Pertanian,
perhutanan,
perikanan)

125

19.90
%
20.80
%

20.30
%

149

19.70
%

(pertanian,
perhutanan,
perikanan)

17%

(perkhidmatan)

99

(perkhidmatan)

122

19.80
%

(pembinaan)

109
(Pembuatan)

97

(Pembuatan)

113

14.40
%
16.70
%

18.30
%

Page 1 of 8

perikanan) 113 (Pembinaan) 140 19.00% (Pengilangan) 559 73.60% (Pengilangan) 1.10% 133 6.821 1.70% (Kemudahan) 84 4.00% 9.00 % Perkhidmatan Awam (Perkhidmatan Awam) 81 (Perkhidmatan Awam) 153 (Perkhidmatan Awam) 157 (Perkhidmatan Awam) 115 Kemudahan 11. perikanan) 17.00% 90 5.70 % (pengilangan) 118 DATA PENYAKIT PEKERJAAN TAHUN JUMLAH KES DISIASAT 3 JENIS PENYAKIT PEKERJAAN TERTINGGI YANG DILAPORKAN Penyakit Pekak disebabkan Kebisingan Pekerjaan Penyakit Paruparu Pekerjaan Masalah TulangOtot Pekerjaan 3 SEKTOR TERTINGGI MENDAPAT PENYAKIT PEKERJAAN Pengilangan 2011 771 517 67.STATISTIK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2016 2014 2015 42.50 % (Pertanian.673 7.00% (Pengilangan) 933 70.641 82.50 % 8.90 % (pengilangan) 113 124 19.60 % 103 17.00 % (Kemudahan) 92 12.00% 5.70 % (perkhidmatan) 20.00% 11.00% (Pengilangan) 1. perhutanan.475 81.001 1.00% 103 6.00% 95 7.217 14.00 % (Kemudahan) 104 8.148 38.90 % (pertanian.753 573 668 XX % XX % 12.935 5.822 28.60 % 5.00% 65 8.988 20.6% 132 6.70 % 18.338 956 71. perhutanan.00 % 2012 1.80 % 30.00% 55 7.148 11.00 % 2013 1.563 78.00 % 2014 2.00% (Kemudahan) 126 7.60 % 20.20% Page 2 of 8 .00% 111 8.10 % 13.443 79.

704 348 233 180 299 Page 3 of 8 .487 86.448 250 2015 6.027 JUMLAH MAUT YANG DILAPORKAN 2012 4.629 2014 5.946 2013 6.30% (Pengilangan) 3.40 % (Perkhidmatan Awam) 149 3.STATISTIK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2016 2015 4.02% DATA UMUM PEKERJA ASING TAHUN 2011 JUMLAH KEMALANGAN YANG DILAPORKAN 5.034 3.377 83.70% 147 3.70% (Perladangan) 122 3.6% 91 2.

338 5.579 8.699 4.186 3.820 Terpijak di atas /Terkena /Terhempap oleh bendabenda(tidak termasuk benda jatuh) Lain-lain kemalangan yang tidak diklasifikasikan Terjatuh Keadaan tempat kerja Mesin Pengangkutan dan Peralatan Mengangkat 9.422 7.550 20.STATISTIK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2016 3 SEBAB UTAMA KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA DAN 3 AGEN PENYEBAB KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA TAHU N 2011 2012 2013 3 SEBAB UTAMA KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA Terpijak di atas /Terkena /Terhempap oleh bendabenda(tidak termasuk benda jatuh) 3 AGEN PENYEBAB KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA Terjatuh Lain-lain kemalangan yang tidak diklasifikasikan Keadaan tempat kerja Agen lain yang tidak diklasifikasikan Mesin 11.958 8.707 7.183 4.034 Terpijak di atas /Terkena /Terhempap oleh bendabenda(tidak termasuk benda jatuh) Lain-lain kemalangan yang tidak diklasifikasikan Terjatuh Keadaan tempat kerja Agen lain yang tidak diklasifikasikan Mesin 10.048 20.942 19.850 4.103 Page 4 of 8 .332 4.340 4.509 7.

542 3.399 4.818 DATA PEGAWAI JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 PEGAWAI TEKNIKAL (PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA) 1.538 3.083 PEGAWAI PENTADBIRAN 342 350 350 353 360 Page 5 of 8 .320 Terjatuh Keadaan tempat kerja Pengangkutan dan Peralatan Mengangkat Mesin 8.239 7.023 1.068 1.558 19.028 1.912 16.289 8.660 Lain-lain kemalangan yang tidak diklasifikasikan Terjatuh Keadaan tempat kerja Pengangkutan dan Peralatan Mengangkat Mesin 8.STATISTIK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2016 2014 2015 Terpijak di atas /Terkena /Terhempap oleh bendabenda(tidak termasuk benda jatuh) Lain-lain kemalangan yang tidak diklasifikasikan 10.934 4.762 Terpijak di atas /Terkena /Terhempap oleh bendabenda(tidak termasuk benda jatuh) 9.023 1.

813 170.254 6.001 2015 4.979 2.753 222.798 2014 3.170 11.431 1.832 170.000 6.411 1.306 DOKTOR KESIHATAN PEKERJAAN (OHD) PENGENDALI KREN SSS PENGAPIT (CHRA) 2012 JUMLAH OYK YANG BERDAFTAR (SEMUA) 22.428 1.042 568 342 2014 25.229 5.388 2013 4.891 178.763 7.174 1.128 4.899 13.388 2.520 147.032 TINDAKAN UNDANG-UNDANG YANG DIKENAKAN OLEH JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Page 6 of 8 .733 13.034 1.253 212.569 8.460 5.645 2.082 219 320 2013 26.506 166.824 3.818 2012 18.601 647 6.329 4.527 1253 150 DATA SIASATAN YANG DIJALANKAN OLEH JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN TAHUN SIASATAN KEMALANGAN YANG SIASATAN ADUAN YANG DIJALANKAN SIASATAN PENYAKIT PEKERJAAN DIJALANKAN YANG DIJALANKAN 2011 2.675 21.912 13.800 DATA PENDAFTARAN ORANG YANG KOMPETEN DI JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (AKTIF) TAHUN PEGAWAI KESELAMATAN DAN KESIHATAN (SHO) 5.413 2014 18.916 210.200 778 358 2015 23.030 527 2.7685 9.785 832 803 2012 3.554 3.STATISTIK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2016 DATA PEMERIKSAAN YANG DIJALANKAN OLEH JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN TAHUN PEMERIKSAAN KILANG PEMERIKSAAN JENTERA PEMERIKSAAN TAPAK BINA PEMERIKSAAN IKS PEMERIKSAAN LAIN TEMPAT KERJA JUMLAH 2011 10.532 2013 17.381 2.406 752 3.051 1.120 258.822 5.906 471 5.612 2015 15.

256 27.346 22. Hartanah Dan Perkhidmatan Perniagaan 2012 LAPOR MAUT 1721 40 42 7 177 67 JUMLAH KEMALANGAN COMMUTTING 24.186 18.671 28.907 2014 63.050 2013 LAPOR MAUT 1655 58 35 5 164 69 BAYARAN PAMPASAN YANG DIBERIKAN(RM BILLION) 1.552 35.309 *sumber daripada Laporan Tahunan PERKESO SEKTOR Pengilangan/Pembuatan Perlombongan Dan Kuari Pembinaan Pertanian.359 35.809 26.STATISTIK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2016 TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 JUMLAH NOTIS YANG DIKENAKAN 6261 15.578 35.088 2012 61.190 JUMLAH KOMPAUN YANG DIKENAKAN 234 466 415 426 913 JUMLAH KES PENDAKWAAN 183 247 350 300 353 DATA UMUM PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO) TAHUN JUMLAH JUMLAH KEMALANGAN KEMALANGAN INDUSTRI DILAPORKAN 2011 59. Perhutanan Dan Perikanan Kemudahan Pengangkutan.636 3.897 35.00 2.537 2.296 2013 63. Penyimpanan Dan Komunikasi Perdagangan Borong Dan Runcit Hotel Dan Restoran Kewangan.20 - 2014 LAPOR MAUT 1667 45 62 15 172 72 448 38 535 33 492 42 94 5 108 7 71 1 95 22 93 8 102 15 73 16 4 1 78 22 5 2 83 59 6 2 62 4 73 2 74 4 JUMLAH PENYAKIT PEKERJAAN 1.71 2. Insurans.591 18.109 2.002 2015 LAPOR MAUT 2041 46 39 4 237 88 480 31 96 131 6 22 108 62 119 3 0 14 Page 7 of 8 .

Insurans. Air dan Perkhidmatan Kebersihan) 94 (4) 108 (4) - 5. Gas. Pembinaan 177 (3) 164 (3) 172 (3) 237 4. Perhutanan dan Perikanan 448 (2) 535 (2) 492 (2) 480 3. Kewangan. Kemudahan (Elektrik. Sektor 2012 2013 2014 2015 1. Perdagangan Borong dan Runcit - - 83 (5) 7.STATISTIK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2016 Perkhidmatan Awam Dan Pihak Berkuasa Berkanun JUMLAH 54 4 69 2 26 5 2782 192 2832 191 2808 207 32 0 3345 214 TOP 5 KEMALANGAN BERDASARKAN SEKTOR YANG DITERIMA JKKP SAHAJA Tahun Bil. Pengangkutan. Pengilangan 1721 (1) 1655 (1) 1667 (1) 2041 2. Pertanian. Penyimpanan dan Komunikasi 93 (5) 93 (5) 102 (4) 6. Hartanah Dan Perkhidmatan Perniagaan - - - 131 119 Nota: dalam kurungan menunjukkan ranking Page 8 of 8 .