You are on page 1of 3

NAMA

:
GRED :
PENGALAMAN KERJA :
TEMPAT BERTUGAS :

SOALAN BERKAITAN TAPAK BINAAN
1. Senaraikan 5
diperuntukkan
1994).

tanggungjawab utama SHO yang
di dalam undang-undang (OSHA
(5 Markah)

2. Berapa sela masa kekerapan Scaffold perlu diperiksa
oleh Competent Scaffolder?
(4 Markah)

3. Senaraikan
Checklist-checklist
yang
boleh
digunapakai semasa pemeriksaan di tapak bina? (5
checklist min)
(5 Markah)

(Per 116(1) BOWECS) a) 3.Berdasarkan kepada kehendak MS1462 .50m c) 4.1: 2012 di setiap berapa tingkatkah(lift) perancah ini perlu dirembat (bracing) dan diikat (tie)? (2 Markah) 6. Sekiranya parit yang di bina melebihi dari _______m kedalaman.4.5m (1 Markah) 8.0m d)4. Berapakah safety factor yang digunakan semasa pengiraan rekabentuk struktur untuk perancah? (1 Markah) 5. Horizontal Bracings and wall ties. Sheet pile sangat sesuai digunakan untuk kerjakerja? (1Markah) . Perlindungan perlu dibina mengikut rekabentuk oleh Jurutera Professional. Pada berapa lift dan bay scaffold perlu di "tie back" kepada bangunan (2 Markah) 7.0m b)3.

9. Berdasarkan kepada MS1462 -1:2012 (Metal Scaffold) berapa keperluan minimum bagi ketebalan tiub scaffold (standard) (1Markah) 10. (4 Markah) 12. Senaraikan Key Personnel (orang yang penting) yang terdapat di dalam kerja-kerja mengangkat berdasarkan kepada checklist yang digunakan. "Site Safety Supervisor (SSS)" dan "Contractor's safety supervisor". Senaraikan kategori Formwork yang yang perlu direkabentuk oleh Jurutera Professional (Per 30(4) BOWECS) (2 Markah) 11. Apakah keperluan di bawah peruntukan undang-undang bagi menggajikan "Personnel Binaan" ini. (2 Markah) .