You are on page 1of 2

Mata Pelajaran

MT 9:50-10:50 (1 JAM)
Kelas/ Bilangan murid
S.K/S.P
MINGGU TRANSISI TAHUN 1 2016
Objektif PdP
Pada akhir pdp, murid dapat:
1. Mengenal pasti lokasi bilik-bilik khas dan cara penggunaannya.
2. Memahami disiplin dan peraturan sekolah.
BBB
KBAT
Mengklasifikasi, mengkategori
EMK
Jalan pantas (PJ) ke bilik khas elak bazir masa
Penerangan Aktiviti
1. Murid diterangkan tentang maksud bilik-bilik khas.
2. Murid ditunjukkan lokasi bilik khas dengan guru menunjuk arah menggunkan
jari.
3. Murid diterangkan peraturan semasa beratur menuju ke bilik-bilik khas.
4. Murid melalui laluan yang betul dari kelas ke bilik khas.
5. Murid diberitahu nama, fungsi dan praturan yang perlu dipatuhi sebelum, semasa
dan selepas berada di bilik-bilik khas.
6. Murid ke dewan untuk mendengar Taklimat Disiplin
7. Murid dan guru bersoal jawab.
8. Penutup- murid mengucapkan terima kasih dan pulang masuk ke kelas.
Refleksi

Mata Pelajaran
Kelas/ Bilangan murid
S.K/S.P
Objektif PdP
BBB
KBAT
EMK
Penerangan Aktiviti

Refleksi

MT 10:50-11:50 (1 JAM)
MINGGU TRANSISI TAHUN 1 2016
Pada akhir pdp, murid dapat:
1. Memahami disiplin dan peraturan sekolah.
2. Menghayati maksud setiap warna dan logo pada lencana sekolah.
Gambar lencana sekolah
Membanding beza
Mewarna (Dunia Seni Visual)
1. Guru mengawasi murid di dewan semasa Taklimat Disiplin diadakan.
2. Setelah tamat taklimat, murid pulang ke kelas untuk aktiviti kognitif.
3. Murid diterangkan dengan ciri-ciri lencana sekolah.
4. Murid diedarkan dengan gambar lencana sekolah.
5. Murid mewarna gambar lencana.
6. Penutup.

Menghayati maksud setiap warna dan logo pada lencana sekolah. 4. 2.Mata Pelajaran Kelas/ Bilangan murid S. murid dapat: 1. 6. Murid diterangkan dengan tatacara pulang. 3.K/S. Murid mewarna gambar lencana sekolah dengan menggunakan warna yang betul. 2. Gambar lencana sekolah Menyusun atur Disiplin/peraturan sekolah 1. Murid beratur dengan teratur di luar kelas. Murid bersoal jawab dengan guru. Mengikut tatacara pulang yang betul. 5. Murid bersalaman dengan guru. Murid mengucapkan terima kasih. .P Objektif PdP BBB KBAT EMK Penerangan Aktiviti Refleksi MT 11:50-12:50 (1 JAM) MINGGU TRANSISI TAHUN 1 2016 Pada akhir pdp.