You are on page 1of 1

CERPEN MUTIARA BONDA

Tema
Kegigihan dan ketabahan seorang ibu dalam mendidik anak
Persoalan
Kasih sayang seorang ibu terhadap anak
Kepentingan ilmu pengetahuan
Masalah pelajar luar Bandar
Gejala sosial dalam kalangan remaja
Tekanan hidup anak bekas banduan
Nilai
Kasih sayang
Tanggungjawab
Kesabaran
Kegigihan
Pengajaran
Kita
Kita
Kita
Kita

haruslah sabar mendidik budak
mestilah bertanggungjawab terhadap keluarga
hendaklah bersemangat gigih dalam mendidik anak-anak
perlulah mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala sosial.