You are on page 1of 1

Ang South Korea ay isang bansa na matatagpuan sa silagang bahagi ng Asya.

Seoul ang kapital ng


bansang ito. Noong wala pa nahati sa dalawa ang korea, ang bansang ito ay tinatawag na "Korea", na
nagmula sa Dinastiyang Goryeo (minsan ay nakabaybay na Koryo), na nanggaling naman sa pangalan ng
sinaunang Kaharian ng Goguryeo.Ang Korea ay dating binansagang Hermit Kingdom. Ayon sa
kasaysayan, ito ay nasakop ng dayuhang bansa at nasupil pa ng iilang mga bansa. Dahil sa kapaguran,
napag-isipan nilang mga Koreano na iwasan munag makipagsalamuha sa ibang bansa upang
mapagtuunang pansin ang pagpapatibay at lakas ng kanilang kultura.
1. Pulang rosas:
Denotasyon: Pulang rosas na may berdeng dahon
Konotasyon: Ito ay simbolo ng passion at pag-ibig
2. Krus:
Denotasyon: Ang kayumangging krus
Konotasyon: Ito ay simbolo ng relihiyon
3. Litrato ng puso:
Denotasyon: Ito ay nagrerepresinta ng karton na puso
Konotasyon: Ito ay simbolo ng pagmamahal at pag-ibig
4. Ilaw ng tahanan:
Denotasyon: Ilaw na nasa kisame
Konotasyon: Nanay
5. Haligi ng tahanan:
Denotasyon: Pundasyon ng bahay
Konotasyon: Tatay