You are on page 1of 6

MINGGU ORIENTASI MURID-MURID PRA FAWWAZ

1. Nama saya ialah

2. Saya bersekolah di
___________________________________________________
3. Saya berumur _______________
4. Nama guru saya ialah
_____________________________________
UJIAN PENGESANAN MURID-MURID PRA FAWWAZ