You are on page 1of 1

Hamdan bin Othman

Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Tok Adis


20400 Kuala Terengganu

Ketua Sektor
Sektor Penilaian dan Peperiksaan,
Habatan Pendidikan Negeri Terengganu,
Jalan Bukit Kecil,
20604 Kuala Terengganu.

13 April 2016

Tuan,
Permohonan Mengisi Jawatan Kosong di Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu.

Berhubung dengan perkara di atas, saya amat berminat untuk mengisi sebarang jawatan khususnya di
sektor Penilanan dan Peperiksaan , Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu.
2.
Bersama ini saya lampirkan resume dan lampiran salinan surat lantikan untuk penelitian
tuan bagi menyokong permohonan saya.
Kerjasama dan perhatian serta pertimbangan tuan amatlah dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih.
Sekian, terima kasih.

Memperkasakan Transformasi Pendidikan


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang benar,

(HAMDAN BIN OTHMAN)