You are on page 1of 15

BAHAGIAN A

(60 markah)
Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.
1. Rajah menunjukkan alat pemadam api.

Susunkan langkah mengendalikan alat pemadan api dengan menulis I, II, dan III di petak
yang disediakan.
(a) Halakan muncung pemancut ke dasar api
(b) Tekan tuas rapat kepada pemegang supaya bahan pemadam dapat disemburkan
(c) Keluarkan pin picu dan pegang alat pemadam api secara menegak
(3 markah)
2 Berikut adalah pernyataan berkaitan dengan faktor reka bentuk.
Faktor ini penting agar produk selamat digunakan, mesra pengguna , dan mesra alam
Tandakan (/) pada faktor yang betul dan (X) pada salah.
Rupa bentuk

Keselamatan

Kos produk

(3 markah)

1

3 Rajah menunjukkan nombor kenderaan WHU 5206 Tandakan (/) pada faktor yang menunjukkan kelebihan menggunakan bahan di atas dan (X) pada faktor yang tidak berkaitan. MDF. dan mounting board 3 markah 2 . Permukaan licin Terdapat dalam pelbagai warna Mudah dibentuk Boleh dipotong menggunakan pisau lipat Berkilat dan boleh diwarnakan (3 markah) 4 Namakan alat tangan yang sesuai digunakan untuk kerja-kerja membina projek reka bentuk seperti berikut. (a) Merivet atau mencantum kepingan logam (b) Mengetuk dan meratakan kepingan logam (c) Merekat kepingan papan lapis.

(a) Buang sisa kotoran dan cuci mangkuk sehingga bersih (b) Pulas mangkuk perangkap botol dengan tangan untuk menanggalkannya 3 . dan Z X:……………………………………………………………………………………… Y: :……………………………………………………………………………………… Z: :……………………………………………………………………………………… (3 markah) 6 Susunkan langkah yang betul untuk membersihkan perangkap singki jenis botol dengan menulis I.Y . II dan III di petak yang disediakan.Labelkan bahagian-bahagian yang bertanda X.

(c) Pasang mangkuk semula dan pulas mengikut kekuatan tangan (3 markah) Berdasarkan rajah di atas. pandangan hadapan. dan pandangan sisi pada ruang yang disediakan. 4 . padankan setiap pandangan dengan menulis pelan.

...... (3 markah) 5 ..................................................... (a) . II......................................................... Namakan tiga jenis hidangan sepinggan lengkap cara Barat...... (b) .......................................................................... 9 Rajah menunjukkan hidangan sepinggan lengkap...... (c) ........8 Rajah menunjukkan langkah memasang benang pada bahagian bawah mesin jahit.......... dan III pada petak yang disediakan........................ Susunkan langkah yang betul dengan menulis I...................................

Jauhkan dari laluan utama untuk mengelakkan kemalangan. Letakkan bersebelahan dengan peti sejuk. Diletakkan berdekatan dengan meja kerja dan sinki. Letakkan di tengah-tengah pintu. Rajah menunjukkan dapur memasak.10. (3 markah) 6 . Jauhkan dari pintu dan tingkap. Tandakan (/) pada susunan dapur yang betul di ruang dapur ruinah dan (/) pada susunan yang salah.

dan IV di petak yang disediakan. 7 . Langkah III telah diberikan.11 Rajah menunjukkan langkah menyediakan medium memasu. Susun langkah yang betul dengan menulis I. II.

12 . 8 . namakan alat pembelian yang berkaitan.Berdasarkan rajah di bawah.

9 .

RM 15 000 7 000 10 000 500 7 000 800 5 000 3 500 18 000 25 000 Modal Untung Bersih Pinjaman Ambilan Stok Akhir Penghutang Tunai di Tangan Tunai di Bank Bangunan Kenderaan Tandakan (/) pada jumlah yang betul untuk ekuiti pemilik dan tandakan (X) yang salah di petak yang disediakan. RM15 000 RM21 500 RM22 000 14 Rajah menunjukkan beberapa jenis bantuan perniagaan.13 Rajah menunjukkan maklumat mengenai Syarikat Ehsan Sdn Bhd pada 30 Jun 2015. 10 .

.............. dan C....... Nota serahan Nota debit/Nota kredit Borang pesanan Invois (3 markah) 16 Berdasarkan pernyataan di bawah............................................. II............Nyatakan kepentingan jenis bantuan yang ditunjukkan pada gambar yang berlabel A................................ B........................... Langkah II telah diberi............ dan IV di dalam petak yang disediakan............................................ namakan aktiviti perniagaan antarabangsa..................................... 15 Yang berikut ialah senarai dokumen urus niaga kredit yang terlibat semasa urus niaga................................................... B: ....... Susun semula pengeluaran dokumen tersebut mengikut keutamaan dengan menulis I.................................................................................... 11 ................................... C:.................... A:.

(a) Memudahkan urus niaga (b) Memudahkan penghantaran (c) Mengurangkan kos pentadbiran (3 markah) 18 Lengkapkan carta aliran dalam sistem perniagaan di bawah ini. B.(a) Membeli barang dan perkhidmatan dari negara lain (b) Menjual hasil pengeluaran barang-barang dan perkhidmatan dalam negara ke negara luar (c) Perniagaan antara satu negara dengan negara lain secara tidak langsung yang melibatkan sebuah negara lain yang berfungsi sebagai perantara atau penghubung (3 markah) 17 Pernyataan di bawah merupakan kepentingan pengangkutan kepada perniagaan. 12 . Tulis di ruang A. Tandakan (/) pada pernyataan yang benar dan (X) pada pernyataan yang salah. dan C.

13 .  Masalah pertemuan kemahuan yang berlaku secara serentak  Barang pertukaran tidak dapat bertahan lama dan cepat rosak  Kesukaran untuk membahagikan barang kepada unit-unit yang lebih besar (3 markah) 20 Nyatakan tiga jenis promosi yang terdapat dalam pemasaran.A: ………………………………………………………………………………………… B: ………………………………………………………………………………………… C ………………………………………………………………………………………… (3 markah) 19 Tandakan (/) pada masalah yang timbul dalam menjalankan sistem barter dan tandakan (X) pada yang bukan masalahnya.

............................................. (c) .......................................................................................................................................... (3 markah) Bahagian B 14 ..............................................(a) ............. (b) .............................................................................................................................................................................

(40 markah) Jawab semua soalan 21. 15 .