You are on page 1of 4

Pemeriksaan Makroskopik

RHIZOMA
1. Nama Simplisia
: Curcumae Rhizoma.
Nama Lain
: Temu lawak.
Nama Tanaman Asal : Curcuma xanthorriza Roxb.
Familia
: Zingiberaceae.
Kandungan
: Minyak atsiri mengandung felandren dan tumerol,
kurkumin, pati.
Kegunaan
: Kolagoga, antispasmodika.

2. Nama Simplisia
: Curcumae Domesticae Rhizoma.
Nama Lain
: Kunyit.
Nama Tanaman Asal : Curcuma domestica Val.
Familia
: Zingiberaceae.
Kandungan
: Minyak atsiri, kurkumin, pati, damar.
Kegunaan
: Karminativa, antidiare, kolagoga, skabisida.

3. asaril aldehid. stimulansia. Nama Tanaman Asal : Acorus calamus L. diaforetika. sineol. Kandungan : Pati. Nama Tanaman Asal : Zingiberace officinale. gingerin. Kegunaan : Karminativa. akoretin. demam. zat pahit akorin. oleo resin. Nama Simplisia : Calami Rhizoma. felandren. Familia : Zingiberaceae. 4. insektisida. Kandungan : Minyak atsiri mengandung egenol. Familia : Araceae. asaron. . Nama Lain : Dlingo. Nama Lain : Jahe. zat penyamak. damar. Kegunaan : Karminativa. pati. Nama Simplisia : Zingiberis Rhizoma.

diaforetika. sineol. Kegunaan : Ekspektoransia.5. karminativa. Nama Simplisia : Nama Tanaman Asal : Familia : Kandungan : Kegunaan : . Nama Tanaman Asal : Kaempferia galanga. stimulansia 6. kamferin. Familia : Zingiberaceae. Nama Simplisia : Kaempferiae Rhizoma. Nama Lain : Kencur. Kandungan : Alkaloida.

Nama Simplisia : Cardamomi Fructus Nama Tanaman Asal : Familia : Kandungan : Kegunaan : .7. Nama Simplisia : Anisi Stellati Fructus Nama Tanaman Asal : Familia : Kandungan : Kegunaan : 8.