You are on page 1of 5

INSTRUMEN PEMANTAUAN KOKURIKULUM 2016

NAMA RUMAH SUKAN :_____________________________
AKTIVITI

TARIKH : _____________

:_____________________________________

GURU PENASIHAT : 1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
Skala :
0 = Tiada
1 = Memuaskan
2 = Baik
3 = Cemerlang

BIL
.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Skala pencapaian:
85 – 100 % = Cemerlang
70 – 84 % = Baik
50 – 69 % = Sederhana
30 – 49 % = Lemah
21 – 29 % = Sangat Lemah

PERKARA

0

1

2

3

CATATAN

Persediaan:- guru
- murid
Kehadiran:- guru
- murid
Penglibatan:- guru
- murid
Perjalanan aktiviti:
- set induksi
- isi aktiviti
- penutup
Kesesuaian aktiviti
Keberkesanan aktiviti
JUMLAH BESAR
KEPUTUSAN PENCAPAIAN

PENCAPAIAN : Jumlah Besar / 33 X 100% =

Nama Pemantau,
.................................

Ulasan : ___________________________________
___________________________________

Ulasan : ___________________________________ . 5.guru .murid Penglibatan:.murid Kehadiran:. ___________________________ Skala : 0 = Tiada 1 = Memuaskan 2 = Baik 3 = Cemerlang BIL . 1. ___________________________ 3.murid Perjalanan aktiviti: .set induksi . 6. 4. ___________________________ 4.guru .guru . ___________________________ 2. Skala pencapaian: 85 – 100 % = Cemerlang 70 – 84 % = Baik 50 – 69 % = Sederhana 30 – 49 % = Lemah 21 – 29 % = Sangat Lemah PERKARA 0 1 2 3 CATATAN Persediaan:.INSTRUMEN PEMANTAUAN KOKURIKULUM 2016 NAMA UNIT UNIFORM :_____________________________ AKTIVITI TARIKH : _____________ :_____________________________________ GURU PENASIHAT : 1. 3.isi aktiviti . 2. ___________________________ 6.penutup Kesesuaian aktiviti Keberkesanan aktiviti JUMLAH BESAR KEPUTUSAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN : Jumlah Besar / 33 X 100% = Nama Pemantau. ___________________________ 5.

.......... ___________________________ Skala : 0 = Tiada 1 = Memuaskan 2 = Baik 3 = Cemerlang BIL . ___________________________ 4..guru . ___________________________ 2. 2... 4..murid Perjalanan aktiviti: .. ___________________________________ INSTRUMEN PEMANTAUAN KOKURIKULUM 2016 NAMA KELAB/PERSATUAN :_____________________________ AKTIVITI TARIKH : _____________ :_____________________________________ GURU PENASIHAT : 1.. Skala pencapaian: 85 – 100 % = Cemerlang 70 – 84 % = Baik 50 – 69 % = Sederhana 30 – 49 % = Lemah 21 – 29 % = Sangat Lemah PERKARA 0 1 2 3 CATATAN Persediaan:. .. 3.. 6. ___________________________ 3.guru ..murid Penglibatan:.....penutup Kesesuaian aktiviti Keberkesanan aktiviti JUMLAH BESAR KEPUTUSAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN : Jumlah Besar / 33 X 100% = Nama Pemantau.isi aktiviti .. ___________________________ 5.set induksi ...murid Kehadiran:... 1.. 5.. ___________________________ 6..guru ...

. Ulasan : ___________________________________ ___________________________________ INSTRUMEN PEMANTAUAN KOKURIKULUM 2016 NAMA SUKAN PERMAINAN :_____________________________ AKTIVITI TARIKH : _____________ :_____________________________________ GURU PENASIHAT : 1..isi aktiviti .......guru . ___________________________ 2.. 5....... 3. 2. Skala pencapaian: 85 – 100 % = Cemerlang 70 – 84 % = Baik 50 – 69 % = Sederhana 30 – 49 % = Lemah 21 – 29 % = Sangat Lemah PERKARA 0 1 2 3 CATATAN Persediaan:.guru .set induksi .murid Penglibatan:.murid Kehadiran:. ___________________________ Skala : 0 = Tiada 1 = Memuaskan 2 = Baik 3 = Cemerlang BIL ... ___________________________ 5. ___________________________ 3. ___________________________ 6... ___________________________ 4.murid Perjalanan aktiviti: .. 6..........guru ..... 4.penutup Kesesuaian aktiviti Keberkesanan aktiviti JUMLAH BESAR KEPUTUSAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN : Jumlah Besar / 33 X 100% = . 1.

. ...........Nama Pemantau....... Ulasan : ___________________________________ ___________________________________ ................