You are on page 1of 1

PENGARAH

BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN
ARAS 3-6, BLOK C1, KOMPLEKS C,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62150 PUTRAJAYA
AZMAN BIN HUSSAIN@HUSSIN
22, LENGKUNGAN SRI DAMAK 11,
TAMAN SRI ANDALAS,
41200 KLANG
(751024-08-5123)
2015

27 JANUARI

Tuan,
PERMOHONAN PERLANJUTAN TEMPOH PENGAJIAN DI UNIVERSITI
TEKNOLOGI MARA (UiTM) SHAH ALAM BAGI PROGRAM HADIAH
LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) TAHUN 2013 - SARJANA
Perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk.
2.
Saya seperti nama di atas sedang mengikuti kursus di peringkat
Sarjana dalam bidang kejuruteraan awam (struktur) di Universiti Teknologi
Mara (UiTM) Shah Alam di bawah program Hadiah Latihan Persekutuan
(HLP) Sesi 2013.
3.
Sepertimana yang telah dinyatakan dalam surat tawaran tetap HLP
(ruj : JPA(1)751024085123) bertarikh 1 Ogos 2013, saya telah ditawarkan
cuti belajar bergaji penuh dengan hadiah latihan persekutuan (CBBPHLP)
selama 20 bulan mulai 09.09.2013 sehingga 08.05.2015 bagi program
yang telah dinyatakan di atas.
4.
Untuk makluman tuan permohonan ini adalah bertujuan untuk
melengkapkan mod pembelajaran saya dalam peringkat disertasi yang
sedang berjalan. Bersama-sama ini disertakan :
i)
Surat kelulusan dan kebenaran daripada Ketua Jabatan
ii)
Kalender akademik sesi 2014 – 2015
iii)
Rangka Kursus
5.
Adalah amat berbesar hati agar permohonan saya ini
dipertimbangkan oleh pihak tuan dan saya dahulukan dengan ucapan
jutaan terima kasih.
Sekian, terima kasih.
Yang benar

AZMAN BIN HUSSAIN@HUSSIN
Pemeriksa Kilang dan Jentera (J48)
(019-4117660)