You are on page 1of 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016

Tarikh / Hari :3 Mei 2016 /Selasa
16
Tema

Sains Fizikal

Tahun

5 Amanah

Tajuk

Elektrik

Masa

8.50-9.50 pagi

Standard Pembelajaran

Sumber tenaga elektrik

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

Menjelaskan dengan contoh sumber yang menghasilkan tenaga elektrik seperti sel kering,
sel suria, dinamo, janakuasa elektrik.


Aktiviti

Minggu :

Membina litar elektrik lengkap dengan menggunakan sel kering, mentol, suis dan wayar
penyambung.

1.

Guru memberikan penerngan mengenai sumber-sumber elektrik berdasarkan beberapa
contoh seperti sel kering.
Guru menunjukkan simulasi menggunakan sel kering kepada murid-murid.
Murid-murid diminta membina litar elektrik lengkap.
Murid diberikan kesimpulan memgenai pembelajaran.

1.
2.
3.
Pengisian Kurikulum

Ilmu : Sains
Nilai : Bekerjasama

Bahan Bantu Belajar

Buku teks, buku aktiviti, buku latihan, sel kering, mentol, suis, wayar penyambung.

Penilaian / Pentaksiran

Murid dinilai berdasarkan pemahaman sumber tenaga elektrik.

Refleksi

-----------/ ------------ orang murid mencapai objektif pembelajaran
----------- / ------------- orang murid perlukan penggayaan
pdp ditangguhakan kerana
kehadiran murid :

Tema

Alam Semula Jadi

Tahun

4 Amanah

Tajuk

Pemandangan Tepi Pantai

Masa

10.10-11.10 pagi

Standard Pembelajaran

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan catan

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat

Aktiviti

1.
2.
3.
4.
5.

menghasilkan pemandangan tepi pantai berdasarkan teknik catan.
Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di tepi pantai.
Guru menunjukkan contoh catan.
Guru menyatakan definisi catan.
Murid menghasolkan catan mengikut kreativiti masing-masing berdasarkan bimbingan guru.
Murid mempaermkan karya masing-masing.

Pengisian Kurikulum

Ilmu : Pendidikan Seni Visual
Nilai :Bekerjasama

Bahan Bantu Belajar

Kertas lukisan, cat air, berus lukisan, palet.

Penilaian / Pentaksiran

Murid dinilai berdasarkan pemandangan tepi pantai yang dihasilkan.

Refleksi

——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran
——/——— orang murid perlukan penggayaan
pdp ditangguhkan kerana
kehadiran murid :

Tema

Pengalaman Muzikal

3. Buku Aktiviti Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan membuat pergerakan mengikut muzik Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : Tema Pengalaman Muzikal Tahun 1 Amanah Tajuk Membuat pergerakan mengikut muzik. Menunjukkan cara bermain perkusi secara konvensional.10-11. 4. Guru memperdengarkan lagu Suasana Pagi Guru membimbing murid menepuk detik lagu Suasana Pagi. 2. Buku Aktiviti Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan membuat pergerakan mengikut muzik Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016 Tarikh / Hari :4 Mei 2016 /Rabu Minggu : 16 Tema Sains Hayat . 3. Masa 11. Murid menyanyi dan membuat gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari Pengisian Kurikulum Ilmu : Muzik Nilai :Bekerjasama Bahan Bantu Belajar CD. Murid menyanyi dan membuat gerakan berdasarkan lagu Suasana Pagi bersama instrumental.40 pagi Standard Pembelajaran • Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.Tahun 1 Bijaksana Tajuk Membuat pergerakan mengikut muzik. murid dapat • Aktiviti 1. Guru memperdengarkan lagu Gajah Menari Murid menyatakan sama ada bunyi tersebut kuat dan lembut. murid dapat • Aktiviti 1. Murid bergerak mengikut dinamik kuat dan lembut. Masa 11. membuat pergerakan mengikut muzik.12. Pengisian Kurikulum Ilmu : Muzik Nilai :Bekerjasama Bahan Bantu Belajar CD. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Buku teks. 2. -lagu aksi (action song) Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Menyanyi mengikut tempo. Buku teks.40 . 4.10 tengah hari Standard Pembelajaran Objektif • Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan menyatakan cara menghargai diri dengan menjaga keselamtan diri. 5. murid dapat • Aktiviti 1. Guru melakonkan cara murid yang tidak menjaga keselamtan diri. buku latihan.8.20 . Masa 11.orang murid mencapai objektif pembelajaran ----------. Membentuk jadual 2 lajur X 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor berpandukan sel yang diberikan.20 pagi Standard Pembelajaran Objektif • Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuain. Masa 10. buku latihan Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman membentuk jadual 2 lajur X 3 baris.10 tengah hari./ ------------. 3.Tahun 3 Amanah Tajuk Teknologi Maklumat Masa 7. Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : Tema Membentuk dan Membuat Binaan Tahun 1 Bijaksanaa Tajuk Alam Semula Jadi.10-11. Murid diminta membuat latihan dalam buku aktiviti. Murid diminta menyatakan cara menghargai diri dengan menjaga keselamtan diri. Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Menyayangi Diri Bahan Bantu Belajar Buku teks. Guru memberikan penerangan mengenai baris dan lajur melalui aplikasi Microsoft Excel. Guru bersoal jawab dengan murid. Bahan Bantu Belajar Buku teks. Menghargai diri dengan menjaga keselamtan diri. Guru meminta murid memberikan kesimpulan terhadap pengajaran. Guru memberikan penerangan mengenai sel. buku aktiviti. 4. 2. 3.10-12. 4.10 pagi Standard Pembelajaran Objektif • Menyayangi Diri Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhakan kerana kehadiran murid : Tema Saya Sayang Diri Saya Tahun 1 Bijaksana Tajuk Menyayangi Diri. Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains Nilai :Bekerjasama. Guru menunjukkan cara membentuk jadual 2 lajur X 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor berdasarkan sel. 5. Guru meminta murid membentuk jadual berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh guru. buku aktiviti. Refleksi -----------/ -----------. . 2. Guru melakonkan cara menjaga keselamatan diri. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : • Aktiviti 1.

50 pagi . imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. 3. 2. rupa. palet. Murid mempamerkan hasil capan yang dihasilkan. Murid menghasilkan corak teknik capan dengan bimbingan guru. Guru menunjukkan media yang belum dipotong. Aktiviti 1. Guru menunjukkan contoh-contoh karya yang terhasil daripada teknik capan.Standard Pembelajaran • Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. 4. Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Seni Visual Nilai :Bekerjasama Bahan Bantu Belajar Kertas lukisan. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. warna. Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.cat warna.50-9. murid dapat • mengaplikasikan pengetahuan. tangan Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman membuat capan Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016 Tarikh / Hari :5 Mei 2016 /Khamis Minggu : 16 Tema Sains Hayat Tahun 1 Bijaksana Tajuk Mata Untuk Melihat Masa 8.

Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains Nilai : Bersyukur kepada Tuhan Bahan Bantu Belajar Buku teks. Guru memberikan penerangan mengenai simbol litar elektrik lengkap. 3. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti. Murid-murid diminta membina litar elektrik lengkap. Aktiviti 1. suis dan wayar penyambung.orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhakan kerana kehadiran murid : Tema Sains Fizikal Tahun 5 Amanah Tajuk Elektrik Masa 8. Murid memberikan kesimpulan pembelajaran./ ------------. Murid diberikan kesimpulan memgenai pembelajaran. Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman sumber tenaga elektrik. 4. buku latihan. buku latihan Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai pengetahuan pelbagai bentuk Refleksi -----------/ -----------. 5. 4. mentol.Standard Pembelajaran • Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai bentuk. wayar penyambung. Refleksi -----------/ -----------. segi empat sama. Guru menunjukkan buku dan guru bersoal jawab mengenai bentuk buku. Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains Nilai : Bekerjasama Bahan Bantu Belajar Buku teks. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : • Membentuk jadual 2 lajur X 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor berpandukan sel yang diberikan. buku aktiviti. 2. buku aktiviti. 3. Mengenalpasti simbol-simbol komponen dalam litar elektrik lengkap menggunakan simbol.10-12. sel kering. segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek.orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhakan kerana kehadiran murid : Tema Sains Hayat Tahun 3 Amanah Tajuk Teknologi Maklumat Masa 11.50 pagi Standard Pembelajaran Sumber tenaga elektrik Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : • • • Aktiviti 1. Guru menunjukkan simulasi menggunakan sel kering kepada murid-murid. Mengeksperimen untuk membezakan kecerahan mentol dalam litar lengkap dengan mengubah bilangan mentol atau bilangan sel kering. Guru memberikan penerangan mengenai pelbagai bentuk. Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : • Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat. Membina litar elektrik lengkap dengan menggunakan sel kering.orang murid mencapai objektif pembelajaran ----------.orang murid mencapai objektif pembelajaran ----------. 2. . mentol.10 tengah hari Standard Pembelajaran Objektif • Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuain./ ------------. suis.50-9. Guru menunjukkan papan putih dan bersoal jawab mengenai bentuk papan putih.

buku aktiviti. Masa 9. 2. Guru meminta murid memberikan kesimpulan terhadap pengajaran. Guru memberikan penerangan mengenai baris dan lajur melalui aplikasi Microsoft Excel. murid dapat • Menjaga kebersihan diri .orang murid mencapai objektif pembelajaran ----------.20 .50 pagi Standard Pembelajaran Objektif • Menyayangi Diri Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. 4. Guru memberikan penerangan mengenai sel.Aktiviti 1. Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains Nilai :Bekerjasama. 3. buku latihan Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman membentuk jadual 2 lajur X 3 baris.orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhakan kerana kehadiran murid : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016 Tarikh / Hari : 8 Mei 2016 /Ahad Minggu : 17 Tema Saya Sayang Diri Saya Tahun 1 Bijaksana Tajuk Menyayangi Diri. Guru menunjukkan cara membentuk jadual 2 lajur X 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor berdasarkan sel. Refleksi -----------/ -----------. Guru meminta murid membentuk jadual berdasarkan apa yang telah ditunjukkan oleh guru. 5. Bahan Bantu Belajar Buku teks.9./ ------------.

5.40. Guru meminta murid menyanyikan lagu menjaga kebersihan diri. Guru bersoal jawab dengan murid.10 tengah hari Standard Pembelajaran Objektif • Menyayangi Diri Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. buku latihan. Guru meminta murid membuat kesimpulan terhadap pengajaran.1. Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : Tema Saya Sayang Diri Saya Tahun 1 Bijaksana Tajuk Menyayangi Diri. Guru bercerita mengenai menjaga kebersihan diri. 2. 5. murid dapat • Aktiviti Menjaga keselamatan diri 1. Guru menunjukkan video mengenai cara mengjaga keselamatan diri. Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Menyayangi Diri Bahan Bantu Belajar Buku teks. Murid diminta menyatakan cara menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri. Murid diminta membuat latihan dalam buku aktiviti. Murid diminta menulis perkataan yang mempamerkan menjaga keselamatan diri. 2. Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan menyatakan cara menghargai diri dengan menjaga keselamatan diri Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : . 4.Aktiviti 1. buku latihan. 3. 3. Murid diminta membuat latihan dalam buku aktiviti. Murid diminta melakonkan cara menjaga keselamatan diri berdasarkan situasi yang diberikan oleh guru. buku aktiviti. buku aktiviti. Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan menyatakan cara menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri. Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Menyayangi Diri Bahan Bantu Belajar Buku teks. Masa 11. 4.