You are on page 1of 2

GANDANG SINAUNA AT SARIWA

Kay tagal bago Kita minahal
Gandang sinauna at sariwa
Tapat Kang nanahan sa 'king kalooban
Ngunit hinahanap pa rin kahit saan
Kay tagal bago Kita minahal
Gandang sinauna at sariwa
Ako'y nagpabihag sa likha Mong tanan
Di ko akalaing Ikaw pala'y nilisan
Ako'y tinawagan mula sa katahimikan
Pinukaw Mo ang aking pandinig
Biglang luminaw ang awit ng daigdig
Kay tagal bago Kita minahal
Gandang sinauna at sariwa
Tapat Kang nanahan sa 'king kalooban
Ngunit hinahanap pa rin kahit saan
Ako'y inilawan mula sa 'king kadiliman
Minulat Mo aking mga mata
Biglang luminaw tanglaw ko sa tuwina
Kay tagal bago Kita minahal
Gandang sinauna at sariwa
Ako'y nagpabihag sa likha Mong tanan
Di ko akalaing Ikaw pala'y nilisan
Kay tagal bago Kita minahal
Gandang sinauna at sariwa
Akong nilikha Mo, uuwi rin sa 'Yo
Ako'y papayapa lamang sa pilin Mo

UMAWIT KAYO!
Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin!

Yahweh kong tapat. Magsumigaw sa kaligayahan! Itanghal kadakilaan ng Diyos! . Ang Bisig Mo aking tagumpay. Sa kalangitan may pagdiriwang. Ngayo'y umaawit buong daigdig sa Iyong tagumpay At paghango sa amin. Ipinakilala ng aking Diyos sa lahat ng bansa Kanyang kapangyarihan at awa. 'Yong bayan. Kahanga-hanga ang 'Yong mga Kamay. Ang Pag-ibig Mo laging matatag. Di Mo nilimot ang 'Yong mga sumpa. Yahweh kong Ama.Yahweh kong mahal. Kay luwalhati ng 'Yong mga likha. Ang mga dagat at ilog man ay nagsusumigaw Sa 'Yong kadakilaan at dangal.