You are on page 1of 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016

Tarikh / Hari : 1 Februari 2016 /Isnin
:5

Minggu

Tema

Sains Hayat

Tahun

3 Amanah

Tajuk

Manusia

Masa

7.20 - 8.20 pagi

Standard Pembelajaran

• Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
• Membandingkan dan membezakan set gigi susu dengan set
gigi kekal daripada aspek bilangan, kekuatan, dan jangka
hayat.

Aktiviti

1. Guru menerangkan mengenai maksud set gigi kekal dan
set gigi susu.
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai set kegigian
manusia.
3. Murid diberikan latihan
4. Murid memberikan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang
dijalankan.

Pengisian Kurikulum

Ilmu : Sains
Nilai : Bersyukur kepada Tuhan

Bahan Bantu Belajar

Buku teks, buku aktiviti, buku latihan.

Penilaian / Pentaksiran

Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai kegigian
manusia

Refleksi

——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran
——/——— orang murid perlukan penggayaan
pdp ditangguhkan kerana
kehadiran manusia :

Tema

Sains Hayat

Tahun

5 Amanah

Tajuk

Hubungan makanan antara hidupan.

Masa

8.50 - 9.50 pagi

Standard Pembelajaran
Objektif

Membina siratan makanan.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
• Membina 2/3 siratan makanan daripada pelbagai habitat.
• Mengitlak bahawa Matahari merupakan sumber utama
tenaga dalam suatu raintai makanan.

Guru melukiskan gambar manusia jika tidak memiliki anggota-anggota badan. buku aktiviti. 11.10 pagi Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. 5. Guru meminta murid untuk memerhati persamaan dan perbezaan di antara keduanya. Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : Tema Tahun Tajuk Masa • Memahami fungsi tubuh manusia Pengalaman Muzikal 1 Amanah Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repetoir. buku aktiviti. Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : Tema Sains Hayat Tahun Tajuk 1 Bijaksana Kita serupa tetapi tidak sama Masa Standard Pembelajaran 10.10 . Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains Nilai : Bersyukur kepada Tuhan Bahan Bantu Belajar Buku teks.11.Aktiviti 1.10 . 3. Guru menyatakan maksud siratan makanan. Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman fungsi dan kepentingan bahagianbahagian tubuh manusia. murid dapat • Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia Aktiviti 1. Guru mengadakan perbincangan dengan murid. Guru meminta dua orang murid ke hadapan.11. Guru menunjukkan gambar rambut keringting dan rambut lurus. Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman membina siratan makanan. buku latihan. Murid diberikan latihan dalam buku teks. Murid memberikan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan. buku latihan. Murid secara berkumpulan membuat siratan makanan berdasarkan habitat yang diberikan oleh guru. 4. Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains Nilai : Bersyukur kepada Tuhan Bahan Bantu Belajar Buku teks. 2. 4. 5. Murid memberikan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.40 tengah hari . 2. Membuat oergerakan mengikut muzik. 3.

menamakan. kertas warna. rupa. Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016 Tarikh / Hari : 2 Februari 2016 /Selasa Minggu : 5 Tema Tahun Tajuk Masa Standard Pembelajaran Objektif Aktiviti Alam Benda 1 Bijaksanam Buah-buahan 10. murid dapat • mengenal. Buku teks. Murid menekap gambar buah-buahan pada kertas warna yang dibawa. 4. Ilmu : Muzik Nilai :Bekerjasama Aktiviti Pengisian Kurikulum Bahan Bantu Belajar CD. pic. Guru memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan menggunakan pembaris 2. 2. Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Seni Visual Nilai :Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan Bahan Bantu Belajar Gambar buah-buahan. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. warna. Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan gambar buah-buahan berdasarkan teknik kolaj. Buku Aktiviti Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan memainkan perkusi dan membuat pergerakan berdasarkan tempo.10 tengah hari . Membuat pergerakan kreatif yang sesuai untuk menunjukkan tempo cepat dan lambat 4.10 pagi • Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. gam.10 . Guru memberikan gambar buah-buahan.40 . Murid menggungting kertas warna mengikut rupa buah-buahan dengan bimbingan guru. Murid membuat kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.12. 1.Standard Pembelajaran • Memainkan perkusi megikut tempo • Membuat pergerakan berdasarkan dinamik. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya 1. tempo dan bunyi. 3. Permaianan mengenal objek di dalam kelas menggunakan pembaris mengikut detik lagu 3. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. murid dapat • Memainkan perkusi mengikut tempo • Membuat 3/4 pergerakan berdasarkan dinamik pic.11. Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : Tema Tahun Tajuk Masa Membaca dan Menulis Notasi Muzik 5 Amanah Membaca dan Menukis Notasi Muzik 11. Guru menunjukkan contoh hasil lukisan menggunakan kolaj. tempo dan bunyi Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.

Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : Tema Baik Hati Tahun 1 Bijaksana Tajuk Membantu keluarga Masa 12.40 tengah hari • Memainkan perkusi megikut tempo • Membuat pergerakan berdasarkan dinamik. Tema Tahun Tajuk Masa Standard Pembelajaran Objektif Aktiviti Pengisian Kurikulum Pengalaman Muzikal 1 Bijaksana Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repetoir. murid dapat • Mengenal dan menulis 5/ 11 istilah dan simbol muzik. Permaianan mengenal objek di dalam kelas menggunakan pembaris mengikut detik lagu 3.10 . Ilmu : Muzik Nilai :Bekerjasama Pengisian Kurikulum Bahan Bantu Belajar Penilaian / Pentaksiran CD. 12. Buku teks. Guru menunjukkan kad simbol dan murid diminta menyatakan istilahnya. Buku Aktiviti Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan memainkan perkusi dan membuat pergerakan berdasarkan tempo.Standard Pembelajaran • Menulsi simbol dan istilah Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. tempo dan bunyi. Murid diminta untuk menyatakan dan menulis simbol dan istilah di dalam buku tulis.10 petang Standard Pembelajaran • Menyatakan keadaan alam di kawasan tempat tinggal .1. Membuat oergerakan mengikut muzik. Aktiviti 1. 2. pic. Murid membuat kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan. 4.12. Ilmu : Muzik Nilai :Bekerjasama Bahan Bantu Belajar CD. Murid membuat kesmipulan daripada aktiviti yang dijalankan. Guru memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan menggunakan pembaris 4. tempo dan bunyi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Buku teks. Membuat pergerakan kreatif yang sesuai untuk menunjukkan tempo cepat dan lambat 4. Guru memberi penerangan mengenai simbol dan istilah. 3. murid dapat • Memainkan perkusi mengikut tempo • Membuat 3/4 pergerakan berdasarkan dinamik pic. 3.40. Buku Aktiviti Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : Murid dinilai berdasarkan pemahaman menulis simbol dan istilah.

Guru bersoal jawab dengan murid mengenai perasaan membantu keluarga mereka. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai perasaan membantu keluarga mereka. 2. murid dapat megnhulurkan bantuan kepada ahli keluarga. Murid diberikan latihan 8. Murid memberikan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan. buku aktiviti. 6. Aktiviti 1. buku aktiviti. Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Bekerjasama Pengisian Kurikulum Bahan Bantu Belajar Buku teks. buku latihan.11.50 pagi Standard Pembelajaran • Menyatakan keadaan alam di kawasan tempat tinggal Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Murid memberikan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan. buku latihan. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek manusia dan karya seni .Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Bekerjasama Pengisian Kurikulum Bahan Bantu Belajar Buku teks. warna.10 pagi Standard Pembelajaran • Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan sikap menghulurkan bantuan kepada ahli keluarga Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana Tema Gaya Hidup Sihat Tahun 4 Amanah Tajuk Hidup Sihat Tanpa Dadah Masa 10. murid dapat megnhulurkan bantuan kepada ahli keluarga. Murid diberikan latihan 4. Guru bercerita mengenai kisah seorang budak yang selalu menolong keluarganya. Aktiviti 5. Guru bercerita mengenai kisah seorang budak yang selalu menolong keluarganya. Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan sikap menghulurkan bantuan kepada ahli keluarga Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016 Tarikh / Hari : 3 Februari 2016 /Rabu Minggu : 5 Tema Baik Hati Tahun 1 Bijaksana Tajuk Membantu keluarga Masa 7. rupa.10 . 3. 7.20-8.

dalam penghasilan lukisan. Aktiviti Pengisian Kurikulum . 3. majalah. 2. 2.50 .20 pagi Standard Pembelajaran Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia Objektif Bahan Bantu Belajar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Murid memberikan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing-msaing. kertas warna.9. Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai kegigian manusia Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : Tema Sains Hayat Tahun 5 Amanah Tajuk Hubungan makanan antara hidupan.20 . murid dapat • mengenal. Guru menunjukkan cara melakukan poster denganteknik montaj 3. dan jangka hayat. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai set kegigian manusia. kekuatan. krayon Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan gambar poster yang dihasilkan Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016 Tarikh / Hari : 4 Februari 2016 /Khamis Minggu : 5 Tema Sains Hayat Tahun 3 Amanah Tajuk Manusia Masa 7. murid dapat Membandingkan dan membezakan set gigi susu dengan set gigi kekal daripada aspek bilangan. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya Aktiviti 1. 1. Guru menunjukkan contoh-contoh poster. buku aktiviti. buku latihan.50 pagi Standard Pembelajaran Membina siratan makanan. Guru menerangkan mengenai maksud set gigi kekal dan set gigi susu.8. Masa 8. Ilmu : Sains Nilai : Bersyukur kepada Tuhan Buku teks. gam. menamakan.Murid diberikan latihan 4. gunting. Pengisian Kurikulum Bahan Bantu Belajar Ilmu : Pendidikan Seni Visual Nilai :Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan Kertas lukisan.

buku latihan.Guru menyatakan maksud siratan makanan. Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : . Guru meminta dua orang murid ke hadapan. Murid memberikan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan. 2. Mengitlak bahawa Matahari merupakan sumber utama tenaga dalam suatu raintai makanan. buku aktiviti. murid dapat • Membina 2/3 siratan makanan daripada pelbagai habitat. Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : Aktiviti Pengisian Kurikulum Tema Sains Hayat Tahun Tajuk 1 Bijaksana Kita serupa tetapi tidak sama Masa Standard Pembelajaran 10. Murid memberikan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.10 . 4. Ilmu : Sains Nilai : Bersyukur kepada Tuhan Buku teks. buku latihan. Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman fungsi dan kepentingan bahagianbahagian tubuh manusia.Guru mengadakan perbincangan dengan murid. 3. Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman membina siratan makanan. 5. 5.Objektif Bahan Bantu Belajar Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.10 pagi Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. 3. Guru melukiskan gambar manusia jika tidak memiliki anggota-anggota badan.Murid diberikan latihan dalam buku teks. Guru menunjukkan gambar rambut keringting dan rambut lurus.Murid secara berkumpulan membuat siratan makanan berdasarkan habitat yang diberikan oleh guru. murid dapat • Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia Aktiviti • Memahami fungsi tubuh manusia 1. 4. 2. Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains Nilai : Bersyukur kepada Tuhan Bahan Bantu Belajar Buku teks. Guru meminta murid untuk memerhati persamaan dan perbezaan di antara keduanya. 1.11. buku aktiviti.

CUTI TAHUN BARU CINA .

9. buku aktiviti. Penilaian / Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan sikap menghulurkan bantuan kepada ahli keluarga Refleksi ——/——— orang murid mencapai objektif pengajaran ——/——— orang murid perlukan penggayaan pdp ditangguhkan kerana kehadiran murid : . Guru menghubungkaitkan perlakuan mereka dengan kepentingan apa yang mereka dapat jika mereka rajin membantu keluarga. 8. 7.50 pagi Standard Pembelajaran • Menyatakan keadaan alam di kawasan tempat tinggal Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Guru meminta murid untuk menunjukkan cara mereka membantu keluarga dirumah.20-8. Murid diminta membuat ayat ringkas mengenai cara membantu keluarga. buku latihan. Murid memberikan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016 Tarikh / Hari : 14 Februari 2016 /Ahad Minggu : 6 Tema Baik Hati Tahun 1 Bijaksana Tajuk Membantu keluarga Masa 7. murid dapat menunjukkan cara membantu keluarga Aktiviti 6. Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Bekerjasama Pengisian Kurikulum Bahan Bantu Belajar Buku teks.