You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074

08.07-2016
08-14-2016

Emergency tel: 248 224-8936

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
Nigdy nie wiemy tak naprawd, kogo przed sob
mamy, gdy udzielamy mu jakiejkolwiek gociny,
poczwszy od tej zwykej, ktra dba o zwyky gd i
znuenie, a po przyjcie kogo do gospody serca,
a nawet do paacu duszy. Odkd Syn Boy sta si
czowiekiem, w kadym ludzkim obliczu mona
dopatrze si oblicza Syna Boego. Nie da si
przenikn tej tajemnicy wiecznych konsekwencji
wynikajcych z powicenia komu czasu
i noclegu, pokarmu i dobrego sowa, rady
i modlitwy. C znaczy mie zapalone pochodnie,
oczekujc na powrt Pana? Oblicze Chrystusa nie
jest jaskrawo zamanifestowane nam wszystkim,
trzeba mie pochodni z jzykw ognistych Ducha
witego, by je rozpozna. Jezus daje nam miliony
okazji, by Go zobaczy w tych, w ktrych ju nikt
nic nie widzi. S najmniejsi jak Hostia i niepozorni
jak Biblia. Jezus kae oczekiwa swojego powrotu
nawet w tym, co budzi nasze przeraenie, i w tym,
w czym wydaje si nam, e jest niemoliwe,
by byo przestrzeni ujawnienia si Jego oblicza.

Jednym z najboleniejszych cierpie, jakim paci


si za przylgnicie do Jezusa, bywa wrogo
najdroszych nam osb: rodzicw, rodzestwa,
dzieci, ma, ony, krewnych. W chwili, gdy
postanowimy wybra Jezusa na swojego
osobistego Pana, lub oddamy Mu nasze ycie,
najczciej zaczyna si fala ironii, zoci, osdw,
dokuczliwoci, a nawet zagroenia ycia.
Jeli kto naprawd poddaje swoj dusz Duchowi
witemu, jest jak wiatr wieje, kdy chce,
przychodzi i odchodzi. Pochyla drzewa, oczyszcza
je z zeschych lici pozorw i zakama, zrzuca
zgnie owoce grzechw, oywia i wieje dalej. Wiatr
jest tylko przez chwil przy kadym drzewie.
Gdyby zamieszka w drzewie, przestaby by
wiatrem. Ogie, ktry si nie roznosi, ganie.
Jezus nie zamieszka w Betanii, cho mio Mu
zapewne byo odwiedzi Mari, Mart i azarza. W
Nazarecie nie przyjto Go jako Mesjasza, bo
znano Go jako kuzyna! Nie uzaleni od siebie ani
Piotra, ani Jana, ani nawet tej kobiety, ktrej
przebaczy grzechy na uczcie u faryzeusza
O. Augustyn Pelanowski OSPPE Szymona. Pokaza si Magdalenie po
zmartwychwstaniu, ale jej te powiedzia: Noli me
tangere! (nie zatrzymuj mnie).

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
W CZASIE WAKACJI
od poniedziaku do sobotyo
9:00am;
w pitek o 7:00pm,
w sobot bez zmian
BIURO PARAFIALNE W
CZASIE WAKACJI CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am - 2:00pm
w soboty
10:00am - 12:00am

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


PONIEDZIAEK - 15 SIERPNIA

SOBOTA - 6 SIERPNIA
9:00 + Jerzy Barnak
4:00 - Msza w. dzikczynna i o potrzebne aski z okazji
32 rocz. lubu Anny i Krzysztofa
5:30 - O Boe b. w dniu urodzin dla Michael Rymar

9:00 - W intencji cierpicych i konajcych - Arcybractwo


7:00 - Za Parafian
7:00 Za wszystkie kobiety w stanie bogosawionym, o aski dla nich
ich dzieci

WTOREK - 16 SIERPNIA
9:00 + Za dusze w czycu cierpice

RODA - 17 SIERPNIA

XIX NIEDZIELA ZWYKA - 7 SIERPNIA


8:00 + Stefan Czartoryski - mama
9:30 + Ryszard Basior
11:15 - O Boe b. dla Genowefy Ruciskiej z okazji 70
urodzin

1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla czonkw


ywego Raca
1:00 - O miosierdzie Boe dla Polski i dla rodziny
Berent
1:00 - O Boe b. dla rodziny Muszyskich
1:00 -O Boe b. i zdrowie dla Krystyny i Jzefa
1:00 -O powrt do zdrowia dla Richard Tomasiak,
1:00 -O powrt do zdrowia dla Wiesawa
1:00 - O powrt do zdrowia dla Agnieszki
1:00 + Monika, Tomasz Pelak
1:00 + Stella Lenart
1:00 + Marysia Piasecka
1:00 + Marianna i Wincenty Piasecki
1:00 + Bronisaw, Jadwiga, Zdzisaw, Zofia i Janina Sulikowscy
1:00 + Mery Miga

7:00 + Maria Pawlow, Anna Urbaniak - przyjacika

PONIEDZIAEK - 8 SIERPNIA
9:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Michael

WTOREK - 9 SIERPNIA
9:00 - Za Parafian

RODA - 10 SIERPNIA
9:00 + Jan, Teresa Goas i zmarli z rodziny Goasw

CZWARTEK - 11 SIERPNIA
9:00 - O Boe b. dla Ireny

PITEK - 12 SIERPNIA
9:00 - O Boe b. dla kapanw i sistr pracujcych
w parafii
7:00 + Michael Pietraszko
7:00 + Mery Miga
7:00 + Tatiana Kuszmir
7:00 + Janina Forsterdzieci

SOBOTA - 13 SIERPNIA
9:00 - W intencjach pielgrzymw
2:00 -LUB - Natalia Wierzak & Mateusz Migo
4:00 + Eugeniusz Herman w 10 rocz. mierci
5:30 + Irena, Edward

XX NIEDZIELA ZWYKA - 14 SIERPNIA


8:00 - Msza w. Dzikczynna w 63 rocz. lubu Jzefy i
Antoniego Topr
9:30 + Stanisaw Krupski w 1 rocz. mierci - siostra z
rodzin
11:15 + Stanisaw Kopacki w 12 rocz. mierci - dzieci
1:00 - O Boe b. dla Katarzyny i Sawomira Koodziej z
okazji 5 rocz. lubu
1:00 -O Boe b. Dla Patryka Staczak z okazji urodzin
1:00 O Boe b. O opiek M.B.Fatimskiej dla Krzysztofa
1:00 + Kazimierz, Danuta Choma
1:00 + Marianna Sznitka
1:00 + Maria I Jan Cubercrka Zofia
1:00 + Jan, Maria Cuber
1:00 + Mery Miga

7:00 + Micha Lewandowski - ciocia

9:00 + Zygmunt Przyby

CZWARTEK - 18 SIERPNIA
9:00 + Jadwiga Rogiska

PITEK - 19 SIERPNIA
9:00 - O ask nawrcenia
7:00 -Za Parafian
7:00 + Lucyna Hudzik
7:00 +Mery Miga

SOBOTA - 20 SIERPNIA
9:00 - O Boe b. dla Kasi z okazji urodzin
4:00 + Stefan Terlecki w 7 rocz. mierci - rodzina
4:00 + Eugeniusz Herman w 10 rocznicw mierciwnuki
5:30 + Jzef, Stanisawa, Andrzej

XXI NIEDZIELA ZWYKA - 21 SIERPNIA


8:00 - Msza w. dzikczynna i o potrzebne aski z okazji
45 rocz. lubu Ireny i Jana Cybart
9:30 + Wacaw Chanda w 1 rocz. mieri
11:15 + Jzef, Jadwiga Midura, Franciszek, Apolonia
Furman
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Arnolda
Somiskiego w dniu urodzin
1:00 -O Boe b. Dla Oli i Eryka w dniu urodzin
1:00 + Maria Grykaowska w 3 rocz. mierci - crka
1:00 + Janusz Chaski w 9 rocz. mierci - ona
1:00 + Stella Lenart
1:00 + Mery Miga
1:00 + Michael Pietraszko (25 urodziny)
1:00 + Boena Piwka
1:00 + Edward Goaszewski
7:00 + ukasz Skowroski i zmarli z rodziny

ZAPISY NA KATECHEZ 2016/2017


W biurze parafialnym jest moliwo zapisu
dzieci na lekcje religii na nastpny rok.
Przypominamy rodzicom, e kadego roku na
nowo naley wypeni kwestionariusz.
SKADKA CSA NA DZIE 31 LIPCA 2016
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $65,665.00

$31,127.00

$34,538.00

Serdeczne Bg zapa za
trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 08-14-2016
4:00 - Barbara Tyra, Celina Basta
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Elbieta Wolski
9:30 - Eugenia Czaja, Magorzata, Zbigniew Purzyccy
11:15 - Jolanta Gmurowska
1:00 - Renata Lisiak, Jzef Majcher, Zofia DuniecDmuchowski
7:00 - Emilia, Paula Skwarek
Sobota/Niedziela 08-21-2016
4:00 - Olga Oko
5:30 - Art Mirek
8:00 - Iwona Jdrzejczak
9:30 - Anna Martusiewicz, Barbara Kawaek, Maria
Grot
11:15 - Stasia, Jzef Ledziski
1:00 - Jolanta Gmurowska, Krzysztof Grzesiak,
Stanisaw Bis
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 08-14-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - E. Szymaski, J. Wolski
9:30 - E. Niemczyk, A. Nytko, J. Ryzner, Z Skorupa
11:15 - R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki,
J. Sokoowski
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
Sobota/Niedziela 08-21-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - E. Filip, Z. Ziarnowski
9:30 - A. Bieciuk, M. Bryczkowski, J. Szwakopf,
M. Wach
11:15 -M. Bieciuk , R. Kogut, Z. Wolan, J. Wolkowicz
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, K. Zadrony
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE
W najbliszym czasie sakramentalny zwizek
maeski zawrze maj:
Natalia Wierzak & Mateusz Migo
Ktokolwiek wiedziaby o istniejcych przeszkodach
w zawarciu maestwa proszony jest o zgoszenie
w biurze parafialnym.
NABOETWO FATIMSKIE
W sobot 13 sierpnia zapraszamy na naboestwo
fatimskie. Procesja z figur Matki Boej Fatimskiej
i modlitwa racowa po Mszy w. o godz. 9:00am.
ROCZNICA POWSTANIA PARAFII 1979-2016
dokadnie 15 sierpnia bdziemy obchodzi 37 rocznic
powstania naszej parafii.

Oglna: : Aby sport by okazj do braterskiego


spotkania midzy narodami i przyczynia si do
sprawy pokoju na wiecie.
Misyjna: Aby chrzecijanie yli zgodnie
z Ewangeli, dajc wiadectwo wiary, uczciwoci
i mioci bliniego.

CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 7 SIERPNIA 2016
PONIEDZIAEK - Ez 1,2-5.24-28c Ps 148 Mt 17,22-27
WTOREK - Ez 2, 8-3,4 Ps 119 Mt 18,1-5.10.12-14
RODA - 2 Kor 9,6-10 Ps 112 J 12,24-26
CZWARTEK- Ez 12,1-12 Ps 78 Mt 18,21-19,1
PITEK - Ez 16,1-15.60.63 Iz 12 Mt 19,3-12
SOBOTA - Ez 18,1-10.13b.30-32 Ps 51 Mt 19,13-15
NIEDZIELA - Jr 38,4-6.8-10 Ps 40 Hbr 12,1-4 k 12,49-53
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 14 SIERPNIA 2016
PONIEDZIAEK - Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab Ps 45
1 Kor 15,20-26 k 1,39-56
WTOREK - Ez 28,1-10 Pwt 32 Mt 19,23-30
RODA - Ez 34,1-11 Ps 23 Mt 20,1-16
CZWARTEK - Ez 36,23-28 Ps 51 Mt 22,1-14
PITEK - Ez 37,1-14 Ps 107 Mt 22,34-40
SOBOTA - Ez 43,1-7a Ps 85 Mt 23,1-12
NIEDZIELA - Iz 66,1821 Ps 117 Hbr 12,57.1113
k 13,2230
UROCZYSTO
WNIEBOWZICIA
NAJWITSZEJ MARYI PANNY
Bdziemy j przeywa w poniedziaek
15 sierpnia. Ukazuje ona wyniesienie naszej ludzkiej
natury do takiej godnoci, do jakiej kadego z nas
przeznaczy Bg. Pamitajmy, aby tego dnia
uczestniczy we Mszy w. Msze w. o godz. 9:00am;
7:00pm
W Polsce ta uroczysto jest znana i obchodzona jako
wito Matki Boej Zielnej. Na liturgi do kocioa
przynosimy bukiety zi, kwiatw i warzyw, ktre
zostan pobogosawione. Sam gest bogosawienia
rzeczy jest okazj do wychwalania Stwrcy za
otrzymane dary. Jest take prob, aby bogosawiony
przedmiot zawsze przypomina o Bogu i Jego dobroci,
o Boej opiece. Dlaczego wanie w t uroczysto
w kociele bogosawimy zioa i kwiaty? Bo dzikujemy
za dar pierwszych zbiorw wanie w dniu, w ktrym
osiga peni zbawienia Maryja Najdojrzalszy Owoc
odkupionej ludzkoci. Ofiarujmy Jej nasze serca
i codzienny trud przybliania si do Boga. Przecie na
wzr Maryi mamy stara si by ludmi wniebowzicia
tymi, ktrzy wiadomie i zdecydowanie podaj ku
niebu.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

VIII PIESZA POLONIJNA PIELGRZYMKA


Trwaj zapisy na VIII Polonijn Pielgrzymk Maryjn
pod
hasem
BOGOSAWIENI
MIOSIERNI
w dniach 19-21 SIERPNIA 2016. Zapisu mona dokona
w zakrystii lub w biurze parafialnym. Koszt od osoby
dorosej $30.00, a od dziecka $20.00. Konieczny jest
wczeniejszy zapis. ZAPRASZAMY
DUCHOWA PIELGRZYMKA
Duchowa Pielgrzymka przeznaczona jest dla osb
starszych, chorych i tych, ktre z rnych wzgldw nie
mog
uczestniczy
w
Pielgrzymce
fizycznie.
Przeznaczona jest take dla osb, ktre w sposb
duchowy chc czy si z pielgrzymami na trasie.
W Duchowej Pielgrzymce moe uczestniczy kady,
kto w dniach pielgrzymki:
1. Bdzie w miar moliwoci codziennie uczestniczy
we Mszy w. i przystpi do Komunii w.
2. Codziennie odmwi cz Raca witego,
modlitw poudniow Anio Paski i Apel Jasnogrski.
3. Kady dzie przeyje z konkretn intencj
wynagradzajc, pokutn lub bagaln.
4. Przekae swoj intencj wkadajc do skrzynki w holu
Kocioa
WYRUSZMY

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna
Celiska, Krzysztof Nytko, Maria Roek, Izabella, Pawe,
Dorota Kuniec, Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara
Grudka, Eleonora, Edward Szymaski, Renata Patkolo,
Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i
ukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Wodzimierz
Rzepka, Stanisawa Mandziuk, Morgan Czerwiski, Maria
Krok, Lidia, Jan Krysztaowicz, Halina Bazarewska,
Mieczysaw Basak, ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

07.31 - 08.07
rodzina
Popielarczyk

08.07 - 08.14
rodzina
Szmyt

W ROKU BOEGO
MIOSIERDZIA
NA PIELGRZYMI SZLAK.

UWAGA PIELGRZYMI
Spotykamy si przy naszym kociele o godz. 12:00pm,
gdzie autokarami dojedziemy do punktu wyjcia. Osoby,
ktre bd chciay doczy w pozostae dni do
pielgrzymki mog znale mapki drogi i postojw na
naszej stronie internetowej. Ostatni postj przed
wejciem do kocioa bdzie w Jaycee Park. Tam mog
si doczy chorzy na wzkach i ci, ktrzy nie mogli i
w pielgrzymce z powodw zdrowotnych. W niedziel
21 sierpnia dojdziemy na naszego kocioa na Msz w.
o godz. 1:00pm.

W NAJBLISZYM CZASIE PATRONUJ NAM:


8 VIII w. Dominik, wybitny kaznodzieja, ktry owocnie zwalcza
szerzce si w wczesnej Europie herezje; zaoy Dominikanw
9 VIII w. Teresa Benedykta od Krzya (Edyta Stein), patronka
Europy; dziki filozoficznym poszukiwaniom odnalaza wiar w Boga,
a jej poszukiwania zaowocoway take przepiknym traktatem
teologicznym pt. Wiedza krzya;
10 VIII w. Wawrzyniec, diakon i mczennik, ktrego ycie,
wito i mczestwo byy opiewane przez wielu Ojcw Kocioa;
11 VIII w. Klara, ktra zachcona przykadem w. Franciszka z
Asyu powicia si cakowicie na sub Bo; habit zakonny
otrzymaa z rk Biedaczyny z Asyu.
14 VIII w. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, misjonarz w
Japonii, zaoy klasztor w Niepokalanowie pod Warszaw, gdzie
prowadzi dziaalno wydawnicz; odda swoje ycie za
wspwinia w obozie koncentracyjnym w Owicimiu;
17 VIII w. Jacek Odrow, duchowy syn w. Dominika, ktry od
niego otrzyma zakonny habit;
20 VIII w. Bernard z Clairvaux, czowiek wielkiej wiedzy,
modlitwy i kontemplacji; potrafi czy aktywne ycie z kontemplacj
i mistyk; autor wielu pism teologicznych i ascetycznych.
MIESIC TRZEWOCI
Sierpie to miesic trzewoci. Do powstrzymania si od
spoywania alkoholu w tym miesicu jestemy zachcani wszyscy,
a nie tylko ci, ktrzy maj z tym problem. Chodzi o to, bymy przez
swoj postaw przeciwstawili si kulturze picia. Nasz gest moemy
rwnie ofiarowa w intencji kogo z naszej rodziny czy znajomych,
ktrzy maj problemy z naduywaniem alkoholu i sami ju nie
potrafi z tego wyj. By moe nasza ofiara poczona z modlitw
wyprosi im ask odwrcenia si od tego naogu.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

DZIEA MIOSIERDZIA
Z okazji Roku Miosierdzia, w odpowiedzi na apel Papiea
Franciszka, Archidiecezja Detroit o Catholic Charities of
Southeast Michigan, przy wspudziale parafii, szk i innych
organizacji przygotowuje DZIE POMOCY (Day of Service)
dnia 1 padziernika 2016.
My, jako parafia jestemy rwnie zaproszeni do wzicia
udziau w tej jednodniowej akcji i do wsppracy z innymi
parafiami:
St. Jane Frances de Chantal
St. Ephrem
SS Cyril & Methodius
Our Lady of Czestochowa
Kada parafia wyznacza projekty do zrealizowania w tym dniu. Nasza wsplnota wemie udzia w 4 projektach:
1. Sprztanie cmentarza
2. Zbirka odziey dla biezdomnych
3. Zbirka rzeczy dla Domu Samotnej Matki (Pregnancy & Parenting Residence-Eastpoint)
4. Spotkanie ze starszymi w Domu Seniora - Oakmont
5. Obiad dla wszystkich wolontariuszy z tych 4 kociow
W Roku Jubileuszowym jest moliwo uzyskania specjalnego jubileuszowego odpustu.
A. Odpust jubileuszowy zyskaj ci, ktrzy: Odbd choby krtk pielgrzymk do Bramy Miosierdzia
Wezm udzia we Mszy witej
Dokonaj osobistej lub wsplnotowej refleksji nad tajemnic Boego Miosierdzia
Odmwi wyznanie wiary
B. Ponadto odpust jubileuszowy zyskaj wszyscy, ktrzy sami wykonaj jeden lub kilka uczynkw miosierdzia: co do duszy lub
co do ciaa.
VI UCZYNEK MIOSIERDZIA WZGLDEM CIAA:
CHORYCH NAWIEDZA.
Czy chcesz sta si zdrowym? Odpowiedzia Mu chory: Panie
nie mam czowieka..." (J 5, 6-7). A oto przyszed czowiek(...)
upad do ng i prosi Go, eby zaszed do jego domu. Mia bowiem
crk jedynaczk, ktra bya bliska mierci (k 8,41-42)
Zadziwia mnie Sowo Boe, ktre jasno nazywa prawd o tym,
e w chorobie najgorszy nie jest wcale bl fizyczny, ale tsknota
serca za kim bliskim i lk przed samotnoci. Owszem niektrzy
szukaj doranej ulgi, ale wydaje mi si, e ju sama obecno
yczliwej osoby w jaki sposb uzdrawia.
Zaraz po wyjciu z synagogi Pan Jezus wraz z uczniami udaje
si do teciowej Piotra. My rwnie po kadej Mszy witej
jestemy posani, by nie innym bogosawiestwo, by nie
Chrystusa- bo przyjmujc Go stajemy si przecie yw
Monstrancj. Mocnym wiadectwem dla mnie bya w dziecistwie
postawa moich rodzicw, ktrzy co tydzie po niedzielnej
Eucharystii zabierali nas do rodziny, w ktrej byy niepenosprawne dzieci. Czasem nam si duyo, czasem pojawia si
opr, ale dzi wiem, e to byo Miosierdzie.
Paralityk bardzo pragn spotkania z Chrystusem, nie mg si doczeka, a e mia dobrych przyjaci to go do Niego
przynieli. Odwiedzili i pomogli speni pikne pragnienie. Nie zawsze tak si da, ale skoro ju wity Papie Jan Pawe
II prosi, by rozwija wyobrani Miosierdzia to czemu poprzez sw pomysowo kogo nie uszczliwi?
Zastanawia mnie rwnie osoba w. Jzefa, ktry ostatnie momenty swej ziemskiej wdrwki spdzi u boku
Chrystusa i Maryi. Apokryfy nie wspominaj nic o tym, by Jzef prosi Pana Jezusa o uzdrowienie. Nawet Miriam, ktra
wczeniej ingerowaa na weselu w Kanie Galilejskiej, teraz przyglda si z boku i pozostawia Synowi woln rk cho
na pewno widzi cierpienie ma. Nie zaley Jej? Zaley bardzo. Ale ma pewno, e jest z nimi Jezus. Jego obecno po
prostu wystarczy. Myl, e taka na pozr bezradna obecno, ktra moe nawet wydawa si marnowaniem czasu,
moe by o wiele cenniejsza ni pewne siebie mdrkowanie, gwiazdorstwo i zagadywanie, e jako do bdzie.
W hospicjum to nie przejdzie. Owszem rado jest potrzebna, a Jezus wci yje, przechadza si miedzy nami
i uzdrawia. S jednak takie momenty kiedy id do kogo chorego, bo jestem moe jedyn osob, ktra moe mu pomc
przygotowa si na spotkanie z Miosiernym Tat. Nazwanie rzeczy po imieniu jest trudne, ale konieczne.
Ciekawe jest sformuowanie tego uczynku miosierdzia: odwiedza, nic o leczeniu chorych, pielgnacji, pierwszej
pomocy. Jezus nie kae koczy wszystkim wierzcym medycyny. Sucha proby ludzkiego zranionego serca : najpierw
Przyjd potem dopiero po rk ...

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
I pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsawa SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.