You are on page 1of 4

In set theory, a universal set is a set which contains all objects, including itself.

[1] In set theory as


usually formulated, the conception of a universal set leads to a paradox (Russell's paradox) and is
consequently not allowed. However, some non-standard variants of set theory include a universal
set. It is often symbolized by the Greek letter xi.
In mathematics, especially in set theory, a set A is a subset of a set B, or equivalently B is a
superset of A, if A is "contained" inside B, that is, all elements of A are also elements of B. A and
B may coincide. The relationship of one set being a subset of another is called inclusion or
sometimes containment.
In set theory, a null set N R is a set that can be covered by a countable union of intervals of
arbitrarily small total length. The notion of null set in set theory anticipates the development of
Lebesgue measure since a null set necessarily has measure zero.

The subset relation defines a partial order on sets.


The algebra of subsets forms a Boolean algebra in which the subset relation is called inclusion.
Definitions
If A and B are sets and every element of A is also an element of B, then:

A is a subset of (or is included in) B, denoted by ,

or equivalently

B is a superset of (or includes) A, denoted by

If A is a subset of B, but A is not equal to B (i.e. there exists at least one element of B which is
not an element of A), then

A is also a proper (or strict) subset of B; this is written as

or equivalently

B is a proper superset of A; this is written as

For any set S, the inclusion relation is a partial order on the set of all subsets of S (the power
set of S) defined by . We may also partially order by reverse set inclusion by defining .

When quantified, A B is represented as: x{xA xB}.[1]

roster method
The roster method is defined as a way to show the elements of a set by listing the elements inside
of brackets.
1. An example of the roster method is to write the set of numbers from 1 to 10 as
{1,2,3,4,5,6,7,8,9 and 10}.
2. An example of the roster method is to write the seasons as {summer, fall, winter and
spring}.
In set theory and its applications to logic, mathematics, and computer science, setbuilder notation is a mathematical notation for describing a set by stating the
properties that its members must satisfy. [1] Forming sets in this manner is also
known as set comprehension, set abstraction or as defining a set's intension.
Although some simply refer to it as set notation, that label may be better reserved
for the broader class of means of denoting sets.

List of all subsets of set {2,4,6,8}


{2,4,6,8}
{2,4,6}, {2,4,8}, {2,6,8}, {4,6,8}
{2,4}, {2,6}, {2,8}, {4,6}, {4,8}, {6,8}
{2}, {4}, {6}, {8}
subsets of {A,B,C,D,E}?
2. A
3. B
4. C
5. D
6. E
7. AB
8. AC
9. AD
10. AE
11. BC
12. BD
13. BE

14. CD
15. CE
16. DE
17. ABC
18. ABD
19. ABE
20. ACD
21. ACE
22. ADE
23. BCD
24. BCE
25. BDE
26. CDE
27. ABCD
28. ACDE
29. ABDE
30. ABCE
31. BCDE
32. ABCDE

Ang Asya ay ang isa sa mga lupalop ng mundo. Ang Asya ang may pinakamalaking bahagdan ng
populasyon at sa lawak, sapagkat sakop nito ang 1/3 ng mundo. Sa kanluran ng Asya
matatagpuan ang lupalop ng Europa; sa timog-silangan at silangan ang Awstralya at Osyanya; sa
timog-kanluran naman banda ang Aprika.
Ang Asya ang pinakamalaking kontinente at sumasaklaw sa humigit-kumulang na ikatlong
bahagi ng mundo. May sukat itong 49,694,700 milya kuwadrado (mi2). Ito ay nahihiwalay sa
Europa sa pamamagitan ng isang makinaryang libu-libong linya ang dumadaan buhat sa Bundok
Ural patungong Dagat Caspian, Bulubundukin ng Caucasus at sa Dagat Itim (Black Sea). Ang
hangganang naghahati sa Africa at Asya ay ang Suez Canal at ang hangganan sa pagitan ng
Hilagang Amerika At Asya ay ang Bering Strait. Sa hilaga ng Asya ay ang Karagatang Artiko at
sa timog nito, ang Karagatang Indian. Ang Karagatang Pasipiko ang nasa silangan ng Asya at sa
kanluran nito matatagpuan ang Bundok Ural, Dagat Caspian, Dagat Itim at Dagat Egeo.
Ang kontinenteng ito ay ang pinakamalaking lupalop sa buong mundo at tinaguriang isa sa
pinagsibulan ng mga dakilang Kabihasnan na nagpabago at humubog sa kaisipan at paniniwala
ng mga tao sa daigdig nating ito.Ilan sa mga kilalang kabihasnan na nagmula dito sa Asya ay ang
kabihasnang Tsina, India, Mesopotamia, Persia at kabihasnang Armaiko na may dalawang
sangay-ang Israel at arabo. Sa Asya rin matatagpuan ang Karagatang Indian, Dagat Timog Tsina
(ang pinakamalaking dagat sa mundo), Karagatang Pasipiko at Karagatang Artiko. Ang Europa
ang kadikit nitong continente na pinaghiwalay lang ng mga hangganan ng kabundukan ng
URAL, Dagat ng caspian,Itim na dagat at ng kabundukan ng Cawkasus. Ang Suez Canal naman
ang siyang hangganan nito bago dumating sa bansang Ehipto ng kontinenteng Aprika. Sa dami
ng mga pangkat ng lahi ng mga tao, ang Asya pa rin ang nangunguna at patuloy na yumayabong
sa paglabas nito patungo sa iba pang mga bansa at pagdagsa din dito ng mga ibang lahi ng tao
mula sa kontinente ng Europa, Amerika at Afrika.

Ang

lupalop, na nakikilala rin bilang kontinente, ay ang pinakamalaking uri ng anyong lupa. Sa
daigdig, ang mga ito ay binubuo ng magkakaratig na bansa na kadalasan ay nasusukat at
naitatangi dahil sa kanilang kultura, tradisyon, at teritoryo.
Ang mga kontinente ng daigdig ay ang mga sumusunod:

Asya

Europa

Africa

Australia o Oceania

Hilagang Amerika

Timog Amerika

Antartica

Heograpiya (Kastila: Geografia) ang tawag sa agham ng mga lokasyon ng mundo.

Ang salitang heograpiya ay mula sa salitang Kastilang kwerlung. Nag-ugat ito sa puno ng
mundo sa mga salitang Griyegong gi (daigdig) at grfein (isulat o ilarawan).
Narito ang mga bagay na pinag-aaralan sa heograpiya:
Ang latitud (Ingles:) ay ang isang distansyang angular na natutukoy sa pamamagitan ng
dalawang parallel patungo sa hilaga o timog ng equator.
Ang 'longhitud(Ingles: longitude),[1] sinisimbolo ng Griyegong titik na lambda (), ay ang
heograpikong koordinado na karaniwang ginagamit sa kartograpiya at pandaigdigang paglalayag
para sa silangan-kanlurang pagsukat. Ang isang guhit ng longhitud ay isang meridyanong hilagatimog at kalahati ng isang malaking bilog (great/BIG circle)