You are on page 1of 24

KOLEJ VOKASIONAL KUCHING,

JALAN KOLEJ, 93200 KUCHING,


SARAWAK.
KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA


PROGRAM

SAINS DAN MATEMATIK BERSEPADU


UNTUK APLIKASI VOKASIONAL
(TEKNOLOGI)

SEMESTER

EMPAT (4) DVM

NO DAN TAJUK MODUL

MODUL 1 :

TENAGA ELEKTRIK

1.1 Menganalisis medan elektrik dan pengaliran cas.


STANDARD
PEMBELAJARAN

1.2 Menganalisis hubungan antara arus elektrik dan


beza keupayaan.
1.3 Menganalisis litar sesiri dan selari.
Modul

ini

membolehkan

pelajar

memperolehi

pengetahuan tentang konsep dan prinsip fizik serta


TUJUAN

menghubungkaitkan pengetahuan dengan fenomena alam


semulajadi dan pengalaman harian.

Modul ini juga

memberi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip


fizik dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.
NO KOD

NAMA PELAJAR

KURSUS

NO. KAD PENGENALAN

TARIKH

ETN 805 / MPI 804 /


MTA 805

Muka:

1 Drp: 24

1. ELEKTRIK
1.1 MEDAN ELEKTRIK DAN PENGALIRAN CAS
CAS
1. Cas elektrik dapat dihasilkan dengan menggosok sesuatu jasad seperti rod
politena dengan kain lembut.
2. Cas elektrik yang tidak bergerak atau pegun dalam suatu objek dipanggil cas
elektrostatik
3. Bidang kajian ini dipanggil elektrostatik.
4. Cas elektrik ditulis dengan simbol Q.
5. Unit bagi cas elektrik ialah coulomb , C.

Orbit
Elektron

Proton
Neutron

1 elektron (cas negatif) mempunyai cas sebanyak 1.6 x 10-19 C.


1 proton (cas positif) mempunyai cas sebanyak + 1.6 x 10-19 C.
6. Terdapat 2 jenis cas elektrik:
a) Cas positif
b) Cas negative

7. Suatu jasad bercas kerana terdapat cas elektrik yang tidak sama di dalamnya:
(a) Suatu objek dikatakan positif apabila bilangan cas positif melebihi bilangan cas
negatif.

+ + - - - + + +
Objek bercas positif p+

(b) Suatu objek dikatakan negatif apabila bilangan cas negatif melebihi bilangan
cas positif.

+ - - - - + - +
Objek bercas negatif e(c) Suatu objek dikatakan neutral apabila bilangan cas positif sama dengan
bilangan cas negatif.

+ - + - + - + Objek tidak bercas (Neutral)

+
-

+
-

Cas-cas yang sama saling menolak

Cas-cas yang berlainan saling menarik

Aktiviti 1:
Penghasilan cas dengan menggunakan Penjana Van de Graaff
Prosedur:
(1) Penjana Van de Graaff dihidupkan.
(2) Dekatkan hujung jari, bola logam dan rambut kepada permukaan kubah.
(3) Terang dan bincangkan pemerhatian daripada aktiviti ini.

Penjana Van de Graaff


Hubungan antara pengaliran cas elektrik (elektron) dengan arus elektrik
Aktiviti : Mengkaji hubungan antara pengaliran cas elektrik dengan arus

Konduktor

Sumber
Galvanometer
cas elektron
penjana
Van de Graaff

Pemerhatian:
Apabila penjana Van de Graaff dihidupkan dan klip buaya disambung pada
konduktor, jarum galvanometer terpesong.
Ini menunjukkan terdapat arus elektrik yang mengalir melalui galvanometer.
Perbincangan:
Arus yang dihasilkan ini adalah disebabkan oleh pengaliran elektron dalam
konduktor dari Bumi menerusi galvanometer ke kubah untuk meneutralkan cas-cas
positif padanya.
Kesimpulan:
Arus elektirk dihasilkan apabila cas-cas mengalir menerusi konduktor.
ARUS ELEKTRIK
4

Cas mengalir dalam konduktor


1. Rajah di sebelah menunjukkan satu litar ringkas.
Secara konvensional, arus dikatakan mengalir dari terminal positif ke terminal
negatif bateri tu.
2. Sebenarnya, daya gerak elektrik (d.g.e) bateri yang menyebabkan elektron
mengalir dari terminal negatif ke terminal positif.
3. Arus ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas.

Arus = Kuantiti cas mengalir, Q


Masa yg diambil, t
I=Q
t
4. Unit SI bagi arus ialah ampere, A. Apabila 1 coulomb cas mengalir dalam suatu
konduktor dalam masa 1 saat, arus dalam konduktor ialah 1 ampere.
5. Oleh itu kuantiti cas, Q = It

CONTOH PENGIRAAN
1. Arus sebanyak 0.5 A mengalir melalui satu mentol selama 1 minit.
a) Berapakah kuantiti cas yang mengalir melalui mentol itu?
Cas, Q = It
= 0.5 x 60
= 30 C
b) Jika satu elektron bercas 1.6 x 10-19 C, tentukan bilangan elektron yang
dipindahkan melalui mentol itu dalam masa 1 minit.
Jumlah cas = bil elektron x (1.6 x 10-19 )

Oleh itu, bil elektron = jumalah cas


1.6 x 10 -19
5

30
1.6 x 10-19
= 1.875 x 10 20
2. Dalam suatu litar lampu letrik, cas sebanyak 72 C dipindahkan melalui litar itu
dalam masa 24 s. Berapakah arus yang mengalir dalam litar itu ?
Arus, I = Q
t
= 72
24
= 3A

Latihan 1
1. Apakah maksud arus elektrik 1A?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Jika satu cas sebanyak 300 C mengalir melalui mentol setiap 2 minit.
Berapakah arus yang mengalir melalui mentol itu?

3. Cas sebanyak 6 C mengalir melalui seutas dawai selama 1.2 s. Berapakah arus
elektrik yang melalui dawai tersebut?

4. Sebanyak 1.5 A arus mengalir melalui sebuah lampu. Hitung bilangan elektron
yang melalui lampu itu dalam masa 2 minit. Diberi cas untuk satu elektron ialah
1.6 x 10-19 C.

5. Kubah logam sebuah penjana Van de Graaff yang telah dicaskan disambungkan
ke Bumi melalui sebuah mikroammeter. Jika bacaan mikroammeter ialah 30 A,
berapakah jumlah cas yang telah mengalir melalui dawai penyambung dalam
masa 5 saat.
6

6. Apabila kilat menyambar di antara dua awan bercas, 400 A arus elektrik mengalir
dalam masa 0.05 s. Berapakah kuantiti cas elektrik yang dipindahkan?

MEDAN ELEKTIK
1. Satu kuantiti cas akan menghasilkan satu medan elektrik di sekelilingnya dan
sebarang jasad yang bercas yang terletak dalam medan ini akan mengalami
satu daya gerak elektrik yang bertindak ke atasnya,
2. Medan elektrik diwakili oleh garis-garis anak panah yang dikenali sebagai garis
daya elektrik.
3. Garis-garis daya elektrik tidak bersilang dan sentiasa bertindak dari arah cas
positif ke arah cas negatif.
4. Kekuatan satu medan elektrik diwakili oleh keamatan bilangan garis medan.
Lebih padat dan banyak garis daya elektrik menunjukkan medan elektrik yang
kuat.

Medan elektrik pada cas positif

Medan elektrik pada cas negatif

Aktiviti: Menunjukkan kewujudan medan elektrik

Minyak masak

Elektrod
Bijian halus

Apabila bekalan VLT dihidupkan, biji-biji benih dalam corak garis-garis yang
menunjukkan medak elektrik dipetakan. Corak medan elektrik yang berlainan dapat
diperhatikan dengan menggunakan elektrod berbentuk satah atau silinder.

Corak-corak medan elektrik bagi elektrod-elektrod yang berlainan.

Dua sfera berlainan cas

Dua sfera bercas negatif

Rod bercas positif dan


sfera bercas positif

Rod bercas sama

Rod bercas negatif dan


sfera bercas positif

Dua rod berlawanan cas

Aktiviti 2 : Melihat kesan medan elektrik ke atas cas elektrik


(1) Bola ping pong yang disalut dengan bahan konduktor

Sebiji bola ping pong yang diselaputi cat logam digantungkan dengan
Bola pingpong
benang nilon di tengah-ten
Apakah yang terjadi?
Apabila bola disesarkan untuk
menyentuh plat positif, P bola akan
dicas positif dan akan ditolak ke arah
Plat
plat Q logam
untuk menjauhi plat P
VLT

Apabila bola tersentuh plat negatif ,Q


cas positif akan dineutralkan oleh
Apabila
boladari
disesarkan
untuk
cas negatif
plat Q. Bola
menyentuh
platterus
positif,
P bola
akan
pingpong akan
dicas
negatif
dicas
positif
dan akan
ditolak
ke P.
arah
sehingga
ditolak
semula
ke plat
9
plat
Q untuk
menjauhi
plat
Pterus
Proses
ini diulang
dilang
dan
danbola
bolaterus
berayun sehingga bekalan VLT
dimatikan

(2) Nyalaan lilin

Nyalaan lilin ditempatkan di


antara dua ceper logam
semasa
VLT
tidak
dihidupkan. Kipas harus
dimatikan semasa aktiviti ini
dijalankan.
(a) VLT tidak dihidupkan
Katod

Anod

Apabila VLT dihidupkan nyalaan


lilin
terbahagi
kepada
dua
bahagian.
Bahagian
yang
menghala ke arah katod lebih
besar berbanding ke arah anod.
Jelaskan

(b) VLT dihidupkan


Penjelasan:
Molekul-molekul udara di sekitar nyalaan lilin diionkan kepada ion positif dan ion
negatif oleh tenaga haba dalam nyalaan itu.
10

Oleh kerana cas positif adalah lebih berat dan bergerak lebih perlahan, maka
bahagian nyalaan yang lebih besar ditarik ke arah plat negatif.
Ion-ion udara bercas negatif yang jauh lebih ringan dan bergerak dengan lebih cepat
ke plat positif.
(3) Pembentukan kilat
1. Semasa pembentukan awan, banyak cas dihasilkan. Ini akan mengaruhkan cas
positif pada objek-objek di bawahnya.
2. Jika daya tarikan antara kedua-dua jenis cas itu cukup kuat, bahagian positif dan
negatif atom boleh dipisahkan dan tenaga dilepaskan dalam bentuk haba dan
cahaya. Maka, ledakan petir akan berlaku.

1.2 HUBUNGAN ANTARA ARUS ELEKTRIK DAN BEZA KEUPAYAAN


Beza keupayaan
1. Dalam suatu medan elektrik atau litar elektrik, cas akan bergerak (mengalir) dari
satu titik ke titik yang lain jika terdapat beza keupayaan di antara dua titik
tersebut.
2. Cas positif akan mengalir dari satu titik yang berkeupayaan lebih tinggi
(positif) ke satu titik yang berkeupayaan lebih rendah (negatif).
3. Cas negatif akan mengalir dari satu titik yang berkeupayaan lebih rendah
(negatif) ke satu titik yang berkeupayaan lebih tinggi (positif).
4. Dalam medan elektrik, beza keupayaan,, V ditakrifkan sebagai kerja yang dilakukan
untuk menggerakkan 1 unit cas antara dua titik dalam medan elektrik, iaitu:

beza keupayaan = kerja/tenaga


cas
V= E
Q
5. Unit beza keupayaan elektrik, V ialah volt ,V
6. Beza keupayaan elektrik juga disebut voltan.
7. Oleh itu 1 volt ialah nilai beza keupayaan di antara dua titik jika 1 J tenaga atau
tenaga dibebaskan oleh cas 1 C yang mengalir merentasi dua titik.

11

Contoh 1:
Apabila rebut petir berlaku 25 C cas dipindahkan dari awan ke permukaan bumi dan
1.25 x 1010 J tenaga dihasilkan. Hitungkan beza keupayaan di antara awan dengan
permukaan bumi.
Penyelesaian:
V=E
Q

= Tenaga
Cas
= 1.25 x 1010
25
= 5.00 x 108 V

Contoh 2:
Apabila suatu perintang elektrik disambung ke satu sel kering, 12 C cas mengalir
dan 36 J tenaga elektrik dibekalkan kepada perintang. Berapakah beza keupayaan
merentasi perintang itu ?
Penyelesaian:
V=E
Q

= Tenaga
Cas
= 36
12
=3V
12

Contoh 3:
Beza keupayaan antara dua titik ialah 40 V. Berapakah kerja yang dilakukan untuk
menggerakkan 20 mC cas antara dua titik tersebut ?
Penyelesaian:
V=E
Q

= Tenaga
Cas

E = VQ
= 40 x 20 x 10-3
= 0.8 J

LATIHAN 2
1. Kerja yang dilakukan untuk menggerakkan 2 C cas dari titik A ke titik B ialah
100 J. Berapakah beza keupayaan dari titik A ke titik B ?50

2. Apabila berlaku ribut petir selama 2 saat,12.5 A arus terhasil dan beza
keupayaan 5 x 105 kV merentasi awan dan permukaan bumi. Tentukan
(a) Jumlah cas terhasil.
(b) Jumlah tenaga yang dijanakan.

3. Sewaktu rebut petir, kilat menghantar 90 C cas dari awan ke bumi. Jika beza
keupayaan antara awan dan bumi ialah 3 x 10 10 V, berapakah jumlah tenaga
yang terhasil semasa kejadian kilat tersebut ?2.7x1012

Hukum Ohm
13

1. Hukum Ohm menyatakan beza keupayaan V yang merentasi satu konduktor


logam berubah secara langsung dengan arus , I jika suhu dan sifat fizik yang
lain adalah tetap.
2. Nisbah beza keupayaan V terhadap I dikenali sebagai rintangan, R

3. Unit bagi rintangan ialah ohm, .


4. 1 ohm ialah rintangan suatu konduktor jika arus mantap 1 A mengalir
melaluinya menghasilkan beza keupayaan 1 V merentasinya.

Rintangan

= beza keupayaan
arus
R= V
I
V = IR

14

Contoh 1:
Sebiji mentol disambung kepada suatu bateri 3.0 V.
a) Jika arus yang mengalir melalui mentol itu ialah 0.5 A, berapakah rintangan
filament mentol tersebut ?
15

b) Jika bateri 4.5 V digunakan untuk menyalakan mentol, berapakah arus yang
akan mengalir melalui mentol itu ?
Penyelesaian:
a) R = V = 3.0
I
0.5

= 6.0

b) I = V = 4.5
R
6.0

= 0.75 A

Contoh 2:
Kirakan nilai arus yang mengalir di dalam litar jika rintangannya ialah 10 dan voltan
bekalan ialah 15V.
Seterusnya, kirakan pula nilai arus jika nilai rintangan di tukarkan kepada 20 k
Penyelesaian :
Untuk R = 10,
Daripada Hukum ohm,
V= IR
I = V = 15
R 10
= 1.5 A
Untuk R = 10k
,
V= IR
I = V = __15___
R 20 x 103
= 1.5 A
= 0.00075 A

LATIHAN 3

16

1.3 LITAR SESIRI DAN LITAR SELARI

17

Rintangan Berkesan Untuk Litar Bersiri

1. Litar elektrik boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu litar bersiri dan litar
selari
2. Dalam litar bersiri, arus mempunyai satu laluan sahaja. Nilai arus yang mengalir
melalui setiap komponen dalam litar ini adalah sama.
3. Beza keupayaan yang merentasi setiap perintang bergantung kepada rintangan
perintang tersebut.
4. Jumlah beza keupayaan merentasi perintang-perintang bersiri adalah sama
dengan beza keupayaan bekalan, V.

V = V1 + V2 + V3
5. Rintangan berkesan bagi perintang dalam susunan bersiri:

R = R1 + R2 + R3
Rintangan Berkesan Untuk Litar Selari

I1

I2

R1

R2

I
V
I
1. Dalam litar selari, dua atau lebih perintang disambung merentasi sumber
beza keupayaan yang sama, maka beza keupayaan, V merentasi setiap
perintang adalah sama.
2. Arus yang merentasi setiap perintang bergantung kepada rintangan perintang
tersebut.
3. Arus , I yang mengalir dari sumber beza keupayaan adalah sama dengan
jumlah arus yang mengalir menerusi setiap perintang.
18

I = I1 + I2 + I3
4. Rintangan berkesan bagi perintang dalam susunan selari:

1=1 + 1 +1
R R1 R2 R3

1=
R
1=
=
R
=
=

RA = R1 + R2
= 20 + 10
= 30

1 + 1 +1
+ 31
R11 =R21 R
1 R
+ 1 +1
1 + 1R1+ 1R2
R1 =R2 1 R+3 1
8
8 8
1 + 81 + 18
3
= 28 8
16
8
8
= 5
16

R = R1 + R2 + R3
R
R
+ R10
R=2+8+5R3
Oleh
itu1 +
== 20
Oleh =
R+
8 3+ 5
B =
10
=itu20
35
Oleh
itu R2= 16

= 35 =4 = 2.67
5
19

R = RA +RB
= 30 + 4
= 34

= 3.2

20

V1

V1

V2
V

V2

Bacaan voltmeter V ialah jumlah


V1 + V 2
V = V 1 + V2

Bacaan voltmeter V ialah


sama dengan V1 dan V2
V = V1 = V2

Ciri-ciri litar sesiri dan litar selari


V
R1

R2

V1

V2

R1
I
I I

R2
V

-Arus yang sama mengalir dalam setiap


perintang
- Beza keupayaan, V adalah hasil tambah
V1 dan V2
-Jika satu mentol rosak, mentol-mentol lain
dalam litar sesiri tidak akan bernyala
- Kecerahan semua mentol dalam litar sesiri
adalah sama tetapi lebih malap berbanding litar
selari.

- Arus,I adalah hasil tambah I1 dan I2


- Beza keupayaan yang sama untuk setiap
perintang
- Jika satu mentol rosak, mentol-mentol lain
dalam litar selari akan terus bernyala
- Kecerahan semua mentol dalam litar selari
adalah sama tetapi lebih cerah berbanding litar
sesiri.

Latihan 4
21

1. Bandingkan arus dan beza keupayaan dalam litar sesiri dan litar selari.di
bawah.
(a) Tentukan bacaan ammeter dalam litar-litar berikut:
(i)

(ii)

(iii)

(b) Tentukan bacaan voltmeter dalam litar-litar berikut:

2. (a) Tentukan nilai rintangan berkesan dalam litar sesiri dan litar selari
22

(b) Tentukan nilai arus yang mengalir dan bacaan voltan dalam litar-litar di bawah apabila
suis dihidupkan.
A)

B)

23

C)

D)

E)

F)

G)

H)

24